http://encarta.msn.com/media_461550177_761558542_-1_1/Istana_Kenangan_Kuala_Kangsar.

html

Istana Kenangan, Kuala Kangsar

No nails were used to construct the Istana Kenangan, built in 1926 to serve as the temporary royal quarters of the Sultan of Perak. Beginning in the late 18th century, the British exercised control over the Malay Peninsula by collaborating with local rulers and appointing advisors that dictated policy through the sultan.

http://www.asiaexplorers.com/malaysia/istana_kenangan.htm
This tourist attraction is located in Kuala Kangsar, the royal town of Perak. For more information about Kuala Kangsar, go to the Kuala Kangsar. Looking for budget accommodation? Find cheap clean rooms at Budget Accommodation Guide from AsiaExplorers. The Istana Kenangan is a charming wooden structure in Kuala Kangsar. Also known as Istana Lembah and Istana Tepas, Istana Kenangan is a short Istana Iskandariah and the Ubudiah Mosque. On my second visit to Istana Kenangan, I was fortunate that it was a very clear day, so I could get these nice shots for AsiaExplorers. Istana Kenangan was built around the same time as Istana Iskandariah. After the calamity of the Big Flood of 1926, when the original palace, Istana Sri Sayong, was almost swept away, a decision was made to built a new palace that is on higher ground. Istana Kenangan was built as a temporary mausoleum for the late Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Shah (Marhum Kadasallah), while awaiting the completion of Istana Iskandariah nearby.

Istana Kenangan is noted for being built entirely of wood, without the use of nails. It was planned to shape like a sword (pedang) in its scabbard (sarung pedang). The handle of the sword is where the Sultan's bedchamber is located. The scabbard is where the royal court or Balai Rong Seri was located. Although small, it has a beautiful throne (singgahsana). The walls are made of diamondshaped plaits (kelarai) while the roof structure takes the combined styles of the five ridges (perabung lima) and the ridge of the five bananas (perabung pisang sesikat). Today Istana Kenangan comes under the state museum authority, and houses the Perak Royal Museum. On display here are exhibists on the history of the Perak monarchy as well as the personal collections of the past rulers of Perak.

Façade of Istana Kenangan.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Muzium_Diraja_Kuala_Kangsar
Muzium DiRaja Kuala Kangsar (dahulunya dikenali dengan nama-nama seperti Istana Kenangan, Istana Lembah atau Istana Tepas) telah didirikan pada tahun 1926 oleh seorang tukang kayu Melayu yang bernama Haji Sopian dan dibantu oleh dua orang anaknya, mereka ini berasal dari Seberang Perai. Muzium Diraja Kuala Kangsar dibina atas perintah D.Y.M.M. Almarhum Sultan Iskandar Shah ( Marhum Kaddasallah ) sebagai tempat bersemayam sementara, disebabkan ketika itu Istana Iskandariah masih lagi di dalam pembinaan menggantikan Istana Negara. Baginda D.Y.M.M. Almarhum Sultan Iskandar Shah bersemayam di Istana Kenangan ini mulai dari tahun 1931 hingga tahun 1933. Setelah baginda berpindah ke Istana Iskandariah, ia dijadikan Istana Tetamu terutama di hari-hari Perayaan DiRaja seperti hari keputeraan, perlantikan orang-orang besar Perak dan lain-lain Istiadat DiRaja Perak Darul Ridzuan.

Dari segi bentuk senibinanya, Istana Kenangan melambangkan senibina Melayu Tradisional yang mengkagumkan. Pembinaan bangunan ini keseluruhannya menggunakan kayu jenis keras, berdindingkan tepas dan beratapkan kayu papan ( kayu jenis berlian ). Paku-paku besi tidak digunakan dalam pembinaan bangunan ini. Ia dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu yang menarik yang menggunakan tepas yang diam dengan corak-corak anyaman Melayu Tradisional. Bangunan ini dibina di atas enam puluh batang tiang, di mana panjangnya lebih kurang 41 meter dan lebarnya 11 meter. Bentuk bangunan ini melambangkan sebilah padang yang tersimpan di dalam sarungnya. Bahagian tengah di atas bangunan ini ditempatkan sebuah singgahsana. Tingkat bawah bangunan ini pula digunakan sebagai pejabat rasmi Baginda, di mana ia mempunyai lantai simen dan disekelilingnya ditutup dengan bidai. Nama Istana Kenangan telah diberikan pada tahun 1960-an setelah diperbaiki dengan dayausaha Almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Istana Kenangan diduduki oleh keluarga DiRaja Perak

sehingga tahun 1982, apabila Almarhum Sultan Idris II telah berkenan menyerahkannya di bawah pengawasan Jabatan Muzium Negara. Pada tahun 1986, ia dijadikan Muzium DiRaja, di mana penyelenggaraannya diserahkan kepada Pentadbiran Negeri Perak Darul Ridzuan. Pada 16 November 1986, Muzium DiRaja Perak ini telah dirasmikan oleh D.Y.M.M Sultan Azlan Muhibbudin Shah.

]

Disediakan Oleh:

Nama

:Hidayahtul Sakeenah Bt.Mohamad Ibrahim No I.C :941117-08-5162 Ting :301 Guru Penilai : En.Mohd Asri b.Abd. Majid

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT

• Tajuk

• Isi Kandungan

Penghargaan

Objektif Kajian

Kaedah Kajian

Hasil Kajian

Rumusan

Lampiran

Rujukan

Assalamualaikum w.b.t. Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin-Nya, maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR 2009 dengan jayanya.

Insyaallah, tugasan kerja kursus ini akan memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengetahuan dan pengalaman semasa membuat kajian dan di masa hadapan.

Saya, Hidayahtul Sakeenah Bt.Mohamad Ibrahim ingin mengucapkan berbanyakbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Pengetua SMK Tok Muda Abd Aziz Iaitu Tn. Hj. Kamaruzzaman kerana memberi kebenaran kepada saya untuk manjalankan kajian ini di luar waktu persekolahan di samping menyediakan kemudahan komputer dan internet untuk memudahkan saya mencari maklumat di sekolah.

Ribuan terima kasih, kepada guru sejarah kelas 301,iaitu En.Mohd Asri b.Abd. Majid dan guru-guru sejarah yang lain kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan, dorongan, dan tunjuk

ajar cara –cara membuat kerja kursus mengikut kriteria yang ditetapkan. Mereka turut membantu menyemak data, laporan dan membuat teguran agar memperoleh hasil kajian dengan cemerlang.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu ayahanda Mohamad Ibrahim dan bonda Puan Halimatul Saadiah yang turut membantu untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Tanpa sokongan mereka mungkin saya tidak dapat menyiapkan kerjakerja seperti ini. Ini kerana kerja-kerja untuk menyiapkan kerja kursus ini memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran dan wang ringgit.

Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan saya iaitu Nur Izzati,Nor Atiqah dan Shahidatul yang sangat setia dengan kerja-kerja yang diberikan dan mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah fikiran dan semangat, serta cadangan.

Akhir kata , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menyiapkan kerja kursus ini. Hanya Allah sahaja dapat membalas budi kalian.

Saya menjalankan kajian ini bagi Kerja Kursus Sejarah adalah untuk mengkaji tentang B Muzium Di Raja Kuala Kangsar dengan lebih dekat lagi. Melalui kajian ini saya dapat memenuhi objektif berikut:

Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan tatacara yang betul, jelas dan tepat.

Kajian ini dapat menambah pengetahuan saya saya tentang banguanan bersejarah yang ada di Malaysia ini serta dapat memupuk perasaan bangga terhadap tanah air kita. Kajian ini juga dapat menyedarkan rakyat Malaysia betapa pentingnya bangunan bersejarah di negara kita kerana ianya dapat menyedarkan kita untuk menjaga dan mempertahankan

bangsa serta memupuk semangat kekitaan dikalangan rakyat Malaysia.

Dapat mengetahui keistimewaan yang terdapat di Muzium Di Raja Kuala Kangsar

Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisme di dalam diri saya dan juga dalam kalangan generasi muda melalui kajian ini.

Semasa saya menjalankan kajian ini,saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat.Kaedah-kaedah tersebut adalah seperti berikut:

ANALISIS DOKUMEN  Saya membuat rujukan berdasarkan buku-buku ilmiah dan dengan melayari laman web.Dengan maklumat yang diperoleh saya menganalisis dan mengambil maklumat yang berkaitan dengan kajian saya.

PENYELIDIKAN PERPUSTAKAAN  Saya telah merujuk dan menganalis maklumat dari buku-buku ilmiah,dan majalah yang berkaitan di perpustakaan berhampiran bagi mendapatkan maklumat mengenai bangunan yang telah saya pilih.

MELAYARI LAMAN WEB

Akhir kaedah yang saya gunakan ialah dengan melayari laman web untuk menambahkan lagi maklumat tentang Muzium Di Raja Kuala Kangsar ini. Banyak laman web yang telah saya layari tetapi hanya beberapa laman web saja yang mempunyai maklumat yang sah. Laman web tersebut saya muatkan dalam rujukan.

LAWATAN DAN PERMERHATIAN  Saya juga menggunakan kaedah lawatan dan permehatian.saya membuat lawatan pada 25 mei 2009,ke Muzium Di Raja Kuala Kangsar.saya melawat ke sana dari 4.00pm hingga 5.30pm.saya dapat melihat sendiri keunikan Muzium Di Raja Kuala Kangsar.

Nama Bangunan

Pada mulanya Istana Kenangan dikenali sebagai Istana Lembah kerana kedudukannya di kawasan lembah. Ia juga dikenali dengan nama Istana Kuning kerana kebanyakan

bahagian istana ini dicat dengan warna kuning. Bagi mereka yang rapat dengan kerabat diraja, pernah pula menamakan istana ini sebagai Istana Jenazah kerana istana ini pernah digunakan sebagai persinggahan jenazah-jenazah kerabat diraja untuk disempurnakan sebelum dimakamkan. Nama Istana Kenangan ini hanya bermula pada tahun 1960 an, iaitu selepas istana tersebut diperbaiki semula dengan usaha Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama.

Latar belakang

 ASAL-USUL Istana ini pada keseluruhannya diperbuat daripada kayu dan dikenali juga dengan nama Istana Lembah atau kadangkala disebut Istana Tepas. Letaknya Istana ini berhampiran dengan Istana Iskandariah, iaitu di sebelah tenggaranya. Istana yang berdinding kelarai (bilah buluh yang dianyam) dan bumbung berbentuk perabung lima seperti rumah tradisi Melayu dan perabung pisang sesikat ini telah dirancangkan pembinaannya selepas berlaku banjir besar yang melanda Negeri Perak pada tahun 1926. Istana yang dibina pada tahun1926 ini merupakan satu-satunya istana Melayu yang dibina dengan dinding buluh.

Tukang yang membuat Istana ini ialah Haji Suffian dan anak-anaknya yang berasal dari Seberang Perai. Melihat pada pelannya, konsep binaan Istana ini adalah

berdasarkan pada bentuk sebilah pedang. Ragam hias dan seni pertukangannya memperlihatkan keindahan seni pertukangan Melayu Perak. Apabila siap pembinaannya pada tahun 1931, Almarhum Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak yang ke-30 (1918-1938) telah berpindah bersemayam di istana tersebut kerana Istana Negara iaitu istana rasmi Sultan Perak yang terletak di Changkat Negara, Bukit Chandan akan dirobohkan untuk dibina sebuah istana yang baru (Istana Iskandariah sekarang). Setelah sempurna pembinaan Istana Iskandariah pada tahun 1933, Sultan Iskandar Shah telah berangkat pindah pula ke istana tersebut. Istana Lembah atau Istana Tepas ini diduduki pula oleh keluarga di-Raja Perak. Nama Istana Kenangan ini hanya diberikan pada tahun 1960an setelah ianya diperbaiki semula dengan daya usaha Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia yang pertama.

 TARIKH PEMBINAAN Istana yang berdinding kelarai dan berbumbung perabung pisang sesikat ini telah dirancangkan pembinaannya selepas berlaku banjir besar yang melanda Negeri Perak pada tahun 1926. tukang yang membuat Istana ini ialah Haji Suffian dan anakanaknya yang berasal dari Seberang Perai. Istana ini siap dibina sepenuhnya pada tahun 1931.

 LOKASI Letaknya istana ini berhampiran dengan Istana Iskandariah iaitu di sebelah

tenggaranya. Istana Kenangan dibina di Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak.

 TUJUAN PENUBUHAN BANGUNAN Istana ini dibina atas perintah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Iskandar, sebagai tempat persemayaman sementara, kerana Istana Iskandariah masih dalam pembinaan. Istana yang berdinding kelarai dan berbumbung perabung pisang sesikat ini telah dirancangkan pembinaannya selepas berlaku banjir besar yang melanda Negeri Perak pada tahun 1926.

 KEISTIMEWAAN BANGUNAN  REKA BENTUK PELAN Bentuk bangunan ini begitu unik, jika dipandang dari bahagian atas ia menyerupai sebilah pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Tingkat atas istana ini (Bahagian A), adalah bilik istirahat baginda. Bahagian atas B merupakan bilik peraduan dan bilik santapan. Bahagian C, merupakan balairung seri di mana ditempatkan sebuah singgahsana mengadap ke utara. Bahagian hujung D pula, adalah serambi bagi bangunan istana ini. Tingkat bawah istana ini ditutupi dengan badai, dan lantainya dibuat daripada papan.

HIASAN DALAMAN DAN LUARAN

Dari segi bentuk bangunan ini melambangkan senibina Melayu tradisional yang mengkagumkan. Di samping itu, seluruh bangunan ini dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu yang menarik. Pembinaan bangunan ini keseluruhannya menggunakan kayu jenis keras, berdindingkan tepas dan beratapkan kayu papan ( kayu jenis berlian ). Keunikan dan senibinaannya melambangkan keagungan estetika senibina Melayu tradisional. Paku-paku besi tidak digunakan dalam pembinaan bangunan ini. Keistimewaan lain bangunan terletak pada warnanya iaitu putih, hitam dan kuning yang mewakili warna bendera Perak. Warna yang digunakan pada bangunan ini juga melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, kebesaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak dan kebesaran Duli Yang Maha Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan.

 KEGUNAAN DAHULU DAN SEKARANG Suatu ketika dahulu, istana ini pernah menjadi tempat persemayaman sementara, kerana Istana Iskandariah masih dalam pembinaan. Almarhum Sultan Iskandar bersemayam di Istana Kenangan ini mulai dari tahun 1931 hingga tahun 1933. Selepas berpindah ke Istana Iskandariah, ia menjadi sebagai istana tetamu terutama di hari-hari perayaan diraja seperti hari jadi, perlantikan Orang-orang Besar Perak dan lain-lain istiadat diraja negeri Perak. Istana ini juga pernah dijadikan sebagai tempat tinggal keluarga diraja Perak dan tempat persinggahan jenazah-jenazah keluarga diraja sebelum dimakamkan. Pada tahun 1982, Almarhum Sultan Idris telah berkenan menyerahkan bangunan istana ini di bawah pengawasan Jabatan Muzium. 16 November 1986, setelah dipulihara, Istana Kenangan dengan rasminya dijadikan sebagai Muzium Diraja Perak hingga kini.

 BAHAN BINAAN Bangunan istana ini dibina di atas 60 batang tiang di mana panjangnya lebih kurang 42 meter dan lebarnya 11 meter. Pembinaan bangunan ini keseluruhannya menggunakan kayu jenis keras, berdindingkan tepas dan beratapkan kayu berlian. Paku-paku besi tidak digunakan dalam pembinaan istana ini. Seluruh bangunan ini dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu yang menarik.

 PENGUBAHSUAIAN

Banyak bahagian istana telah di tokok tambah kerana terdapat beberapa bahagiannya yang reput. Bahagian atapnya banyak yang bocor dan ukirannya juga telah mengalami kerosakan. Ketika membuat penggantian, bahan-bahan yang digunakan tidak menyerupai bahan-bahan asal. Bahagian tingkat bawah istana ini telah di gantikan dengan lantai konkrit. Pada tahun 1982, Almarhum Sultan Idris telah berkenan menyerahkan bangunan istana ini di bawah pengawasan Jabatan Muzium. Buat peringkat awalnya, Jabatan Muzium dengan kerjasama dari Jabatan Kerja Raya telah menggantikan beberapa buah ukiran yang terdapat di istana tersebut. Pada 16 November 1986, setelah dipulihara, Istana Kenangan dengan rasminya dijadikan sebagai Muzium Diraja Perak hingga hari ini

 CARA PEMBINAAN Tukang yang membuat Istana ini ialah Haji Suffian dan anak-anaknya yang berasal dari Seberang Perai. Melihat pada pelannya, konsep binaan Istana ini adalah berdasarkan pada bentuk sebilah pedang. Ragam hias dan seni pertukangannya memperlihatkan keindahan seni pertukangan Melayu Perak. Pembinaan bangunan ini tidak menggunakan paku-paku besi. Keseluruhannya kayu jenis keras dan dinding yang dianyam dengan corak-corak anyaman Melayu Tradisional. Istana ini juga ditutupi dengan bidai dan lantainya dibuat daripada papan.

Internet

http://encarta.

msn.com/media_461550177_761558542_1_1/Istana_Kenangan_Kuala_Kangsar.html
 

http://www.asiaexplorers.com/malaysia/istana_kenangan.htm http://ms.wikipedia.org/wiki/Muzium_Diraja_Kuala_Kangsar

 http:/muziumperak.gov.my/index_main.php
  

http://www.asiaexplorers.com/malaysia/istanakenangan.htm http://sultanperak.gov.my/bahasa/istana_kenangan.htm http://googlemap.com

Akhbar

Harian Metro, 2 April 2009, halaman V4

Buku Ilmiah

Adib Vincent Tung (1999), Adat Pusaka Raja-raja dan Orang Besar-besar Negeri Perak Darul Ridzuan, Compass Lite Sdn.Bhd., Ipoh Journal

Paiman Keromo, ‘Istana Kenangan’ dalam Jurnal Malaysia dari segi sejarah Bil 13, 1984

Saya amat bersyukur kerana telah berjaya menyiapkan kerja kursus Sejarah ini tepat pada masa yang telah ditetapkan. .Ketika menjalankan kerja kursus ini, banyak pengetahuan,pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. Saya berasa amat berbangga menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangunan bersejarah yang unik serta menjadi ikon negara Malaysia.Semasa menjalankan kajian ini, saya mendapati setiap ciri-ciri yang terdapat pada Muzium Di Raja Kuala Kangsar ini mempunyai sebab dan maksud tertentu. Kehadiran, keunikan dan identiti seni bina yang terdapat pada bangunan tersebut mendapat pujian dan sanjungan. Selain itu, kita dapat memupuk perasaan cinta akan warisan bangsa yang menjadi mercu tanda negara kita dan sanjungan dari segenap lapisan masyarakat Malaysia serta mendapat pujian daripada luar negara. Di samping itu, kita haruslah menghargai bangunan-bangunan bersejarah ini dan berusaha memelihara serta memulihara bangunan-bangunan ini agar terus menjadi warisan bangsa. Generasi masa hadapan juga dapat mengenali dan mengetahui mengenai bangunan-bangunan bersejarah ini. Saya juga dapat menghayati nilai kesabaran, ketabahan, kejujuran dan kerjasama antara rakan-rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan sempurna.Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari maklumat tentang bangunan-bangunan yang bersejarah.

Waktu

Lawatan

Isnin - Ahad 9.30 pg – 5.00 ptg Jumaat 9.30 pagi - 12.00 tgh Dibuka semula 2.45 p.m – 5.00 p.m

Bayaran

Masuk

PERCUMA

Untuk hubungi:

keterangan

Lanjut

sila

Kurator Muzium 33000 Perak Diraja Kuala Darul Kuala

, Kangsar, Kangsar, Ridzuan.

No

Tel:

+605-776

5500

No. Fax: +605-776 5500

Pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia. Dewasa kini, kerajaan telah menyarankan agar generasi muda kini dapat menghargai jasa dan pejuang tokoh-tokoh negara ditanah air kita.Oleh itu, kerajaan telah menjalankan berbagai-bagai usaha untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah agar dengan itu dapat memupuk semangat cintakan warisan bangsa dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana, aktiviti ini dapat menimbulkan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.Sebagai contoh, Muzium Di Raja Kuala Kangsar yang dahulu di kenali sebagai Istana Kenangan dapat lagi kita lihat dari dulu hingga sekarang, bangunan itu masih kekal dan tidak berubah.Oleh itu,kita mesti berbangga dengan sejarah negara.Impaknya, masyarakat akan bekerjasama dan tolong-menolong untuk mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah ini.

Bangunan bersejarah di negara kita ini banyak meniggalkan kesan sejarah yang menarik untuk dikenang.Ini membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia lebih menghargai negara kita.Daripada bangunan bersejarah itu kita akan lebih semangat rajin dan gigih untuk menigkatkan diri sebagai rakyat negara yang maju dan cinta akan agama,bangsa dan negara serta berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan proses pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga, masyarakat Malaysia mestilah menunjukkan semangat disiplin yang tinggi Aktiviti seperti ini juga memerlukan kita mempamerkan sikap bertindak wajar serta mematuhi undang-undang pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah Keadaan ini jika disemai berterusan akan melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai disiplin yang tinggi terhadap peraturan negara.Secara tidak langsung, Perlembagaan Negara dijunjung dan dipertahankan . Selain itu,melalui aktiviti ini juga akan menimbulkan semangat setia negara dan akan tersemai di jiwa setiap masyarakat.Misalnya tokoh-tokoh negara yang telah mengadaikan nyawa dan harta untuk berjuang habis-habisan untuk memerdekakan tanah air Malaysia yang kita duduki sekarang. Melalui pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah juga , kita dapat menyemai semangat bersatu padu dan berharmoni di antara masyarakat majmuk. Dalam melaksanakan pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan bersejarah seperti ini juga mengkehendaki kita bekerjasama dan tolong menolong antara ahli masyarakat. Semangat muhibah atau semangat bermuafakat yang dibentuk seterusnya akan melahirkan semangat patriotik antara anggota masyarakat. Kesimpulannya,kita mesti taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara kerana

mereka berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.Oleh itu,kita mesti berterima kasih kepada tokoh-tokoh negara dengan cara berusaha untuk terus memelihara dan memulihara bangunan bersejarah tersebut dan yang paling utama ialah bersyukur kepada yang Ilahi iaitu ALLAH S.W.T. kerana telah memberi tenaga untuk berusaha memerdekakan tanah air kita ini.

http://hafez94.blogspot.com