BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.
2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS.
3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan.
4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan.
5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan.
6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens.
DISIPLIN ILMU
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
DUNIA SAINS & TEKNOLOGI
TMK
BAHASA ARAB
PENDIDIKAN ISLAM
DUNIA MUZIK
DUNIA SENI VISUAL
PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN MORAL

BAND
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

DESKRIPTOR
21
29
19
28
20
25
56
16
28
12
27
84

EVIDENS
32
30
28
47
41
38
68
55
81
24
37
92

CADANGAN INSTRUMEN
32
30
28
47
41
38
68
55
81
24
38
92

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRES
NAMA GURU :
BIL

KELAS :
EVIDENS

TARIKH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

****sila lihat email file rekod B.Arab
****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam D
****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

AN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1
KELAS :

MATAPELAJARAN :
INSTRUMEN

men yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

MYKID

NAMA

BAND 1
B1DL1E1 B1DL1E2 B1DB1E1 BIDB1E2 B1DB1E3 B1DT1E1

BAND 2
BAND 3
B2DL1E1 B2DL1E2 B2DB1E1 B2DB1E2 B2DT1E1 B2DT1E2 B3DL1E1 B3DB1E1 B3DB1E2 B3DT1E1 B4DL1E1 B4DL1E2

BAND 4

BAND 4 BAND 5 BAND 6 B4DL1E3 B4DL2E1 B4DB1E1 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DB1E1 B6DT1E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB2E1 B1DB3E1 B1DB4E1 B1DT1E1 .

BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAN B2DL1E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DT1E1 B3DL1E1 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DT1E1 B4DL1E1 B4DB1E1 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DL2E1 .

BAND 5 BAND 6 B5DB1E1 B5DT1E1 B5DT2E1 B6DL1E1 B6DB1E1 B6DB2E1 B6DT1E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 B1D3E1 B1D3E2 .

D1 BAND 2 BAND 3 B1D4E1 B1D5E1 B1D6E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 .

D3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 B3D4E1 B3D5E1 B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1B1D2E1B1D3E1B1D4E1B1D5E1B2D1E1 .

BAND 2 BAND 3 B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D5E1B2D5E2B2D5E3B2D5E4B2D5E5B3D1E1B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B3D4E1 .

BAND 3 BAND 4 B3D4E2B3D4E3B3D4E4B3D4E5B3D5E1B4D1E1B4D2E1B4D3E1B4D4E1B4D4E2B4D4E3B4D4E4B4D4E5B4D5E1 .

BAND 5 BAND 6 B5D1E1B5D2E1B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D7E1B6D1E1B6D1E2B6D1E3B6D1E4B6D1E5B6D1E6 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Cina Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 B1DL1E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DL1E1 B2DB1E1 .

BAND 2 BAND 3 BAND 4 B2DT1E1 B3DL1E1 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DL3E1 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DT1E1 B4DL1E1 B4DB1E1 B4DB2E1 .

BAND 4 BAND 5 BAND 6 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DL2E1 B5DL3E1 B5DB1E1 B5DB2E1 B5DT1E1 B6DL1E1 B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND B1D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B1D4E1 .

BAND 1 B1D4E2 B1D5E1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1B1D10E1B1D11E1B1D11E2B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 .

BAND 2 B2D5E1 B2D5E2 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1B2D10E1B2D11E1B2D12E1B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 .

BAND 3 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1B3D10E1B3D10E2B3D10E3B3D11E1B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 BAND .

BAND 4 BAND 5 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 .

BAND 6 B5D6E2 B5D7E1 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D6E2 B6D7E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MYKID NAMA BAND 1 BAND 2 B1D1E1 B1D2E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 B3D1E1 .

BAND 3 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 BA .

BAND 4 B4D1E5 B4D1E6 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D3E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D1E5 BAND 5 .

BAND 5 B5D1E6 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D3E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 BA .

BAND 6 B6D1E7 B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D2E1 .

BAND 1 BAND 2 B1D2E2 B1D2E3 B1D2E4 B1D3E1 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D1E6 B2D1E7 B2D1E8 B2D2E1 .

D2 BAND 3 B2D2E2 B2D2E3 B2D2E4 B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 .

BAND 3 B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 BAND .

BAND 4 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 B4D3E2 B4D3E3 B4D3E4 B4D4E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D1E3 B5D1E4 B5D2E1 B5D2E2 .

BAND 5 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D2E6 B5D2E7 B5D2E8 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 .

BAND 6 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 2 BIL 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 曾哲仪 陈嘉洛 罗彬 和婕 李嘉薇 刘依玲 成嘉欣 邵钰薰 袁玮祈 NAMA Chen Zhe Yi Chin Jia Lok Robin A/L Steven Ho Jie Lee Kar Wei Liew Yee Ling Seng Kah Yan Siew Yee Hsuan Yen Wei Khee BAND 1 BAND 2 B1D1E1 B1D1E2 B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D2E1 .

BAND 3 BAND 4 BAND 5 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D2E1 B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 .

AND 5 BAND 6 B5D2E2 B5D2E3 B6D1E1 B6D2E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 B2D1E1 .

BAND 2 BAND 3 B2D1E2 B2D1E3 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 .

D3 BAND 4 BAND 5 B3D4E1 B3D4E2 B3D5E1 B3D6E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1 .

D5 BAND 6 B5D4E1 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 MYKID NAMA B B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D5E1 .

BAND 1 B1D6E1 B1D7E1 B1D8E1 B1D9E1 B1D9E2B1D10E1B1D11E1B1D12E1B1D13E1B1D14E1B2D1E1 B2D1E2 B2D2E1 .

BAND 2 B2D2E2 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 B2D7E1 B2D8E1 B2D9E1 B2D9E2B2D10E1B2D11E1B2D12E1B2D13E1 .

BAND 3 B2D14E1B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1B3D10E1B3D11E1 .

BAND 4 B3D12E1B3D13E1B3D14E1B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 .

BAND 5 B4D10E1B4D11E1B4D12E1B4D13E1B4D14E1B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D7E1 .

BAND 5 BAND B5D8E1 B5D9E1B5D10E1B5D11E1B5D12E1B5D13E1B5D14E1B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 .

BAND 6 B6D6E1 B6D7E1 B6D8E1 B6D9E1B6D10E1B6D11E1B6D12E1B6D13E1B6D14E1 .

Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MYKID NAMA BAND 1 BAND 3 BAND 2 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B1D3E2 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1 B3D2E2 B3D3E1 B3D3E2 B3D3E3 .

BAND 4 BAND 5 B3D4E1 B3D4E2 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D5E1 B4D5E2 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E2 B5D2E1 B5D2E2 B5D3E1 .

BAND 6 B5D3E2 B6D1E1 B6D2E1 B6D2E2 B6D3E1 B6D3E2 .