Teori & Model Pengurusan Kelas Khas

Noor Arinah Binti Sanip Nur Syahirah Binti Abu Bakar 2PPISMP Pemulihan Ambilan Jan 2010

TEORI PENGURUSA N KELAS

TEORI  PENGURUSA N TINGKAH LAKU SKINNER’S .

Definition: The practice of providing consequences for both good and bad behaviour. The teacher develops a process of systematically applying rewards (reinforcements) and consequences for behaviour. .

This model of classroom management is also known as: behaviourism sociallearning theory Pengurusan Kelas Skinner behavioural techniques behaviour modification .

Canter’s  Assertive Discipline .

Canter identified three basic response styles used by teachers when interacting with students .Definition: The teacher’s response style sets the tone of the classroom as well as impacting on the student’s self-esteem and success.

MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS .

.

papan hijau dan guru tanpa halangan. . o Ini sangat berkesan untuk aktiviti kerja berkumpulan seperti perbincangan dan pembelajaran berpusatkan guru. o Kelebihan : membantu melihat dengan baik dan mudah untuk guru melihat setiap pelajarnya. o Bentuk Horseshoe sangat berkesan kerana setiap pelajar dapat melihat satu sama lain. o Kelemahan : memerlukan ruang yang luas.HORSESHOE o Horseshoe adalah susunan meja berbentuk lam kuda iaitu separuh bulatan.

.

.

 Menurut Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia (2003) Stesen Pembelajaran ialah bilik atau sudut dimana berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dengan sokongan bahan bantu mengajar yang efektif .  Dimulakan pada tahun 2002 dengan projek printis dibeberapa buah sekolah rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Selangor.  Kaedah ini diperkenalkan bertujuan untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh murid.MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS – STESEN :  Pendekatan alternatif yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi murid –murid bermasalah pembelajaran.

 Murid-murid di beri peluang belajar melalui kaedah hands on experience dan belajar sambil bermain.  Empat belas buah stesen kemahiran pengajaran dan pembelajaran disediakan berasaskan empat bidang dalam Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran iaitu : .

Riadah dan Kerohanian Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bidang Kerohanian dan Nilai Murni Bidang Akademik Berfungsi .Bidang Pengurusan Hidup Bidang Sosial.

.

.

.

Teori yang diasaskan oleh Howard Gardner ini menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajaran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu. . bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri manusia itu.  Kecerdasan individu boleh diperkembangkan menerusi pendidikan.  Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan. keupayaan. pengalaman dan persekitaran.MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS – STESEN :  Kiosk merupakan satu pendekatan di mana pelbagai bahagian sudut dalam satu kelas pemulihan yang berdasarkan Teori Multiple Intelligent atau kepelbagaian kecerdasan.

.

Kiosk Intrapersonal Kiosk Bahasa Kiosk Matematik Kiosk Ruang & Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful