8 peringkat perkembangan psikososial.

Teori Psikologi Erik Erikson       menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu di persekitaran Perkembanagn psikososial ini membentuk personality kanak-kanak. Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain. Terdapat matlamat yang dicapai dalam setiap peringkat. Individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri individu. Peringkat 1. Asas kepercayaan lawan asas ketidakkepercayaan Huraian Cabarab pertamamembina asas kepercayaan dengan persekitaran. Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya. Mengikut kepercayaan Erikson, jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusunan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar, ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka. Peringkat Tahap Umur Huraian 2. Autonomi lawan 1-3 tahun Perkembangan keraguan tertumpu kepada perkembangan fizikal. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. Jika gagal mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri. Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa bantuan. Mereka ingin mempunyai terhadap autonomi terhadap diri sendiri. Contohnya, cuba makan minum, membuang air, pakai kasut sendiri. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan meneroka perlakuan fizikal akan berasa mempunyai autonomi. Tahap Umur Dari lahir hingga 1 tahun

Kegagalan akan memberi impak merendah diri dan ketidakupayaan Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industry Industri kejayaan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dan menghasilkan sesuatu ayng memuaskan hati kanak-kanak. Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran-kemahiran baru. Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka berbeza dengan orang lain. Peringkat Tahap umur Huraian Identiti lawan 12-18 tahun Golongan remaja kekeliruan identiti mencari identitipekerjaan. Peringkat Tahap umur Huraian Inisiaif lawan bersalah 4-5 tahun Kanak-kanak cuba berdikari. Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari. guru dan rakan . rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran. jantina dan bersosial Remaja mencari identiti dan membina personality diri. Peringkat Tahap umur Huraian Industri lawan rendah 6-11tahun Kanak-kanak perlu diri menguasai kemahiran tertentu di dalam persekolahan. kemahiran. Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran-ibu bapa. ada inisiatif melakukan sesuatu sendiri-jika gagal akan bersalah.Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan berasa ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri. Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan sokongan dan peluang oelh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan. Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan berasa rendah diri dan tidak keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial denagn individu persekitaran mereka.

Peringkat Tahap umur Huraian Keintiman dan Awal dewasa-18-35 Membentuk keintiman keasingan tahun dalam hubungan. Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi krisi ini akan berjaya membina identiti diri. (suami/isteri dan anak) tanpa hilang identity diri Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan denagn orang lain.Mencari. menuju perkahwinan dan membina kerjaya. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain. Peringkat Tahap umur Huraian Generaviti lawan Pertengahan dewasa Kehidupan berkeluarga kekakuan 35-65 tahun dan kerjaya yang baik. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. Gagal-kecelaruan identiti. seseorang individu telah melalui pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain( suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. Peringkat Tahap umur Huraian Integriti lawan Lanjut usia. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri. 65 tahun Kejayaan hidup di kekecewaan ke atas dalam berkeluarga dan karier. Gagal-berasa terasing dan tersisih.mereka meniru identiti orang lain di persekitaran. Pada peringkat ini. rasa tidak selamat. Individu yang berjaya melepasi segala kriss perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi . ragu-ragu dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain.

Peranan jantina amat dipengaruhi oleh orang yang signifikan dengannya.com/doc/16874808/Teori-perkembangan-PsikososialErik-Erikson (8-04-2011) TEORI PERKEMBANGAN KONITIF LAWRENCE KOHLBERG Kohlberg memperkenalkan teori khusus kepada pembentukan gender kanak2. Memenuhi harapan orang disayangi Peringkat 4. Kanak-kanak berupaya menentukan perbuatan berdasarkan undang-undang yang dipatuhi. Ia dapat membangun penaakulan moral individu. menghormati maruah.scribd.Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Peringkat 2. Ada 2 tahap. Peringkat 6. persetujuan antara individu. peraturan sosial. kepatuhan dan hukuman. Kenali dulu siapa diri mereka baru mendekati rakan sama jenis dan dapatkan maklumat bagaimana utk menjadi lelaki atau perempuan. ganjaran dan dendaan. . 3. Tahap Konvensional Peringkat 3. http://www. Tahap pra-konvensional Peringkat 1. Teori ini dapat membantu kita memahami corak perkembangan moral kanakkanak. Merujuk kepada orang disayangi untuk dapat apa yang dikehendaki. tingkah laku baik buruk ditentukan undang-undang dan budaya. Manusia melakukan perbuatan berlandaskan prinsip keadilan. Tahap Pos-Konvensional Peringkat 5. 1. prinsip-prinsip etika sejagat. Kanak-kanak sedar perlu ada persetujuan bgi mnentukan keadilan. persamaan hak. kontrak sosial. 2. individual. tingkahlaku yg dapat digunakan untuk memuaskan kehendak atau keperluan adalah baik. arahan dan undang-undang. kebajikan masyarakat. nilai yang disetujui masyarakat.

Penstabilan jantina.pemahaman kanak-kanak lelaki akan jadi lelaki atau sebaliknya. bila kanak-kanak kenal diri lelaki perempuan. •Tingkahlaku dirujuk sebagai tindak balas. ‡ Meningkatkan ingatan murid http://www. 1.  Sediakan aktiviti p n p yg bermakna dan seronok.  Sediakan isi pelajaran dri mudah kpd sukar. Pembelajaran = I x P x T Teori Permodelan . ‡ Dpt membantu murid membuat pemindahan isi pembelajaran secara sistematik. 2. Peranan asas jantina bermula 3 tahun.  Lakukan penyerapan nilai-nilai yg positif secara langsung dengan pelbagai kaedah. ‡ Menggabungjalin dan menyerap nilai dlm p n p.konkrit kpd abstrak. Pembelajaran merupakan interaksi antara motivasi intrinsik dan tingkahlaku individu dengan persekitaran. Kognitif pelajar.  Sediakan objek p&p yg sesuai dgn tahap mereka. •Persekitaran dirujuk sebagai ransangan luar. Aplikasi ‡ Sediakan BBM yg sesuai dan mampu merangsang perkemb. Pemahaman konsep jantina telah lengkap ( 5-7thn) bila mencapai tahap pengukuhan jantina yg konsisten.scribd.Utk mencapai peranan jantina . Aplikasi  Sediakan rancangan P &P sesuai dengan pelajar. 3.com/doc/34178601/Topik-3-Teori-Perkembangan-PersonalitiPiaget-dan-Kohlberg Mazhab Sosial/Neobehavioris •Bandura: “Pembelajaran melalui permodelan (melalui proses pemerhatian/peniruan.)” TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Individu Persekitaran Tingkahlaku •Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsik. umum kepada khusus.

•Menggunakan 1 kumpulan kanak-kanak tadika (3-6 tahun) untuk kajian pada 1963.peniruan model dsb) adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas oleh orang lain. menumbuk.menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo.persaingan. •Rumusan > Pelbagai tingkah laku sosial (agresif. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. . EKSPERIMEN PERTAMA •A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul. •Hasil > Kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya lebih agresif.

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif. 4. HASIL: Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. UNSUR UTAMA PROSES PEMBELAJARAN CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL 1.•Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. misalan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran dengan kecekapan demonstrasi guru sebagai modelnya. EKSPERIMEN KEDUA A : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat hadiah. B : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat denda. dan dapat menguasai itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. 2. 3. peringatan. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. C : Memerhati orang dewasa bermesra dengan patung besar. RUMUSAN : Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan. •Rumusan : Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan. . pemikiran. Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. dan teladan. diakhiri dengan peneguhan positif.

2. PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TYLER Model Tyler merupakan model perkembangan kurikulum yang sangat terkenal (Yusuf Hashim 2000). Apa tujuan yang hendak dicapai? Pengalaman apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana mengatur pemberian pengalaman itu secara efektif? Bagaimana mengetahui apakah tujuan telah dicapai? PRINSIP ASAS Model Tyler 4 perkara yang menjadi prinsip asas iaitu: Objektif pendidikan Kandungan Kurikulum Kaedah Pengajaran Penilaian OBJEKTIF PENDIDIKAN TYLERmen entukan :Matlamat pendidikan yang hendak dicapai. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar. 4. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan menggunakan teknik main peranan atau simulasi. Tyler menekankan bahawa pengembangan kurikulum untuk bidang pembelajaran apapun harus didasarkan kepada 4 pertanyaan seperti berikut. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat. . 5. 3. Dalam bukunya yang terkenal Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949). Hasilan guru seperti kraftangan.IMPLIKASI 1. Guru juga boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi dalam atau luar bilik darjah. senilukis yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi.

sikap. emosi. Menentukan apakah minat pelajar. Pengetahuan psikologi memberi petunjuk tentang jangka masa belajar yang diperlukan oleh pelajar http://www. spiritual dsb.Pembinaan kurikulum / pemilihan pengalaman pembelajaran. Pengujian dan penilaian. Nilai sesuatu yang baik. dan tabiat pelajar.scribd. Tapisan Objektif Pendidikan Menggunakan falsafah dalam memilih objektif:Falsafah pendidikan dan falsafah sosial boleh digunakan sebagai saringan untuk memilih objektif pendidikan. yang ditekankan dalam falsafah boleh menentukan sama ada menerima atau menolak sesuatu objektif. sosial. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan dalam masyarakat semasa Memastikan pendidikan dapat dipindahkan ke alam pekerjaan. idea. Menggunakan psikologi dalam memilih objektif :Pengetahuan psikologi dapat menentukan sama ada sesuatu objektif itu sesuai atau tidak bagi tahap pencapaian dan umur pelajar. Didapati melalui kajian terhadap keadaan semasa:menentukan apakah pengetahuan. Didapati daripada cadangan pakar subjek :Melalui penulisan dan cadangan pakar. Menentukan apakah pengetahuan. Sumber Objektif Pendidikan Didapati melalui kajian terhadap pelajar bagi :Menentukan apakah keperluan pelajar dari segi fizikal.com/doc/4853643/Model-Tyler . Melalui laporan yang dibuat oleh pakar atau jawatankuasa dalam bidang tertentu. Organisasi / susunan kurikulum / perancangan isi pelajaran / pembinaan prosedur pengajaran.

• Mengguna dan menyebar hasil pelajaran. mengkaji secara emperikal danmempertimbangkan alasan secara praktikal. Ia harus menawarkan :a) Perancanganprinsip pemilihan kandungan . Berikut lima langkah pengembangan kurikulum model Taba. murid danilmu.bagaimana ia dipelajari dandiajar prinsip membuat keputusan tentang urutan- . • Menilai skop dan urutan program. Proses yang aktif dan dihubungkaitkandengan set penaakulan praktikal AristotleCubaan penyampaian prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk terbukauntuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kebentuk prakitalPerlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus . dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah.scribd. Beliau mencadangkan lima langkah untuk membina kurikulum. http://www.ENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TABA Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) menggunakan pendekatan “grass-root” untuk membinan kurikulum. Beliau yakin kurikulum seharusnya dibina oleh guru.com/doc/4853640/Model-Taba Model Perkembangan Stenhouse Kurikulum sebagai satu proses Kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi guru.apa yang perlu diajar dan dipelajariprinsip perkembangan startegi pengajaran . • Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan. iaitu : • Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran • Mencuba unit yang dihasilkan. Kurikulum adalah perkara sebenar yang berlaku dalam bilik darjah dan dilakukan olehseseorang untuk membuat persediaan dan penilaian.

com/doc/47510285/Model-Stenhouse . prosespembelajaran merupakan fokus utama guru http://www.panduan untuk guru bagi kesesuaian untuk melaksanakan kurikulum dalam pelbagai konteks. Pembelajaran adalah berpusatkan murid dengan fokusnya adalah interaksi .scribd.maklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks yang berbezaJustifikasi : bermatlamatkan mudah diakses untuk diteliti dan dikritik. Melihat Kurikulum sebagai sesuatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran. Hasil kurikulum ini adalah hasil perkembangan kandungan dan cara daripada kerjasama antara guru danmurid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful