ISL FPK

8 peringkat perkembangan psikososial.

Teori Psikologi Erik Erikson       menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu di persekitaran Perkembanagn psikososial ini membentuk personality kanak-kanak. Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain. Terdapat matlamat yang dicapai dalam setiap peringkat. Individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri individu. Peringkat 1. Asas kepercayaan lawan asas ketidakkepercayaan Huraian Cabarab pertamamembina asas kepercayaan dengan persekitaran. Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya. Mengikut kepercayaan Erikson, jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusunan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar, ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka. Peringkat Tahap Umur Huraian 2. Autonomi lawan 1-3 tahun Perkembangan keraguan tertumpu kepada perkembangan fizikal. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. Jika gagal mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri. Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa bantuan. Mereka ingin mempunyai terhadap autonomi terhadap diri sendiri. Contohnya, cuba makan minum, membuang air, pakai kasut sendiri. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan meneroka perlakuan fizikal akan berasa mempunyai autonomi. Tahap Umur Dari lahir hingga 1 tahun

kemahiran. Peringkat Tahap umur Huraian Identiti lawan 12-18 tahun Golongan remaja kekeliruan identiti mencari identitipekerjaan. Kegagalan akan memberi impak merendah diri dan ketidakupayaan Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industry Industri kejayaan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dan menghasilkan sesuatu ayng memuaskan hati kanak-kanak. Peringkat Tahap umur Huraian Industri lawan rendah 6-11tahun Kanak-kanak perlu diri menguasai kemahiran tertentu di dalam persekolahan. Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari. ada inisiatif melakukan sesuatu sendiri-jika gagal akan bersalah. Peringkat Tahap umur Huraian Inisiaif lawan bersalah 4-5 tahun Kanak-kanak cuba berdikari. Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran-ibu bapa. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan berasa rendah diri dan tidak keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial denagn individu persekitaran mereka. guru dan rakan . Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan sokongan dan peluang oelh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan. Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran-kemahiran baru. Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka berbeza dengan orang lain. jantina dan bersosial Remaja mencari identiti dan membina personality diri. Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui. rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran.Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan berasa ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri.

(suami/isteri dan anak) tanpa hilang identity diri Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan denagn orang lain. ragu-ragu dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya.Mencari. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain. Individu yang berjaya melepasi segala kriss perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi . menuju perkahwinan dan membina kerjaya. Gagal-kecelaruan identiti. Peringkat Tahap umur Huraian Keintiman dan Awal dewasa-18-35 Membentuk keintiman keasingan tahun dalam hubungan. rasa tidak selamat. 65 tahun Kejayaan hidup di kekecewaan ke atas dalam berkeluarga dan karier. Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi krisi ini akan berjaya membina identiti diri. Pada peringkat ini. Peringkat Tahap umur Huraian Integriti lawan Lanjut usia. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain( suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain.mereka meniru identiti orang lain di persekitaran. seseorang individu telah melalui pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. Gagal-berasa terasing dan tersisih. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri. Peringkat Tahap umur Huraian Generaviti lawan Pertengahan dewasa Kehidupan berkeluarga kekakuan 35-65 tahun dan kerjaya yang baik.

persamaan hak. Ia dapat membangun penaakulan moral individu. Manusia melakukan perbuatan berlandaskan prinsip keadilan.scribd. Tahap pra-konvensional Peringkat 1. Tahap Konvensional Peringkat 3. Tahap Pos-Konvensional Peringkat 5. persetujuan antara individu. arahan dan undang-undang. kontrak sosial. Peringkat 2. Kenali dulu siapa diri mereka baru mendekati rakan sama jenis dan dapatkan maklumat bagaimana utk menjadi lelaki atau perempuan. Kanak-kanak berupaya menentukan perbuatan berdasarkan undang-undang yang dipatuhi. kepatuhan dan hukuman. 3. kebajikan masyarakat. individual. .Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Ada 2 tahap. nilai yang disetujui masyarakat. Peringkat 6. Memenuhi harapan orang disayangi Peringkat 4. 1. menghormati maruah. Peranan jantina amat dipengaruhi oleh orang yang signifikan dengannya. Teori ini dapat membantu kita memahami corak perkembangan moral kanakkanak.com/doc/16874808/Teori-perkembangan-PsikososialErik-Erikson (8-04-2011) TEORI PERKEMBANGAN KONITIF LAWRENCE KOHLBERG Kohlberg memperkenalkan teori khusus kepada pembentukan gender kanak2. Kanak-kanak sedar perlu ada persetujuan bgi mnentukan keadilan. ganjaran dan dendaan. tingkahlaku yg dapat digunakan untuk memuaskan kehendak atau keperluan adalah baik. peraturan sosial. prinsip-prinsip etika sejagat. tingkah laku baik buruk ditentukan undang-undang dan budaya. Merujuk kepada orang disayangi untuk dapat apa yang dikehendaki. 2. http://www.

konkrit kpd abstrak.  Sediakan isi pelajaran dri mudah kpd sukar.)” TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Individu Persekitaran Tingkahlaku •Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsik. ‡ Menggabungjalin dan menyerap nilai dlm p n p. Aplikasi ‡ Sediakan BBM yg sesuai dan mampu merangsang perkemb. bila kanak-kanak kenal diri lelaki perempuan. Kognitif pelajar. umum kepada khusus. Pembelajaran merupakan interaksi antara motivasi intrinsik dan tingkahlaku individu dengan persekitaran. Pembelajaran = I x P x T Teori Permodelan . Pemahaman konsep jantina telah lengkap ( 5-7thn) bila mencapai tahap pengukuhan jantina yg konsisten. •Persekitaran dirujuk sebagai ransangan luar.  Sediakan aktiviti p n p yg bermakna dan seronok.scribd.pemahaman kanak-kanak lelaki akan jadi lelaki atau sebaliknya. ‡ Meningkatkan ingatan murid http://www.com/doc/34178601/Topik-3-Teori-Perkembangan-PersonalitiPiaget-dan-Kohlberg Mazhab Sosial/Neobehavioris •Bandura: “Pembelajaran melalui permodelan (melalui proses pemerhatian/peniruan. 1.  Lakukan penyerapan nilai-nilai yg positif secara langsung dengan pelbagai kaedah.  Sediakan objek p&p yg sesuai dgn tahap mereka.Utk mencapai peranan jantina . ‡ Dpt membantu murid membuat pemindahan isi pembelajaran secara sistematik. Penstabilan jantina. •Tingkahlaku dirujuk sebagai tindak balas. 3. Peranan asas jantina bermula 3 tahun. 2. Aplikasi  Sediakan rancangan P &P sesuai dengan pelajar.

peniruan model dsb) adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas oleh orang lain. •Rumusan > Pelbagai tingkah laku sosial (agresif.menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo.•Menggunakan 1 kumpulan kanak-kanak tadika (3-6 tahun) untuk kajian pada 1963. menumbuk. .persaingan. B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo. EKSPERIMEN PERTAMA •A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul. •Hasil > Kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya lebih agresif. Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif.

pemikiran. misalan. B : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat denda. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. . Pelajar meniru sesuatu kemahiran dengan kecekapan demonstrasi guru sebagai modelnya. B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif.•Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. EKSPERIMEN KEDUA A : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat hadiah. 2. peringatan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. •Rumusan : Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan. 3. 4. HASIL: Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. RUMUSAN : Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan. dan dapat menguasai itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. UNSUR UTAMA PROSES PEMBELAJARAN CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL 1. dan teladan. C : Memerhati orang dewasa bermesra dengan patung besar. diakhiri dengan peneguhan positif.

IMPLIKASI 1. Hasilan guru seperti kraftangan. 3. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat. 5. Apa tujuan yang hendak dicapai? Pengalaman apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana mengatur pemberian pengalaman itu secara efektif? Bagaimana mengetahui apakah tujuan telah dicapai? PRINSIP ASAS Model Tyler 4 perkara yang menjadi prinsip asas iaitu: Objektif pendidikan Kandungan Kurikulum Kaedah Pengajaran Penilaian OBJEKTIF PENDIDIKAN TYLERmen entukan :Matlamat pendidikan yang hendak dicapai. Dalam bukunya yang terkenal Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949). . Tyler menekankan bahawa pengembangan kurikulum untuk bidang pembelajaran apapun harus didasarkan kepada 4 pertanyaan seperti berikut. PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TYLER Model Tyler merupakan model perkembangan kurikulum yang sangat terkenal (Yusuf Hashim 2000). Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan menggunakan teknik main peranan atau simulasi. Guru juga boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi dalam atau luar bilik darjah. 2. senilukis yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi. 4.

Organisasi / susunan kurikulum / perancangan isi pelajaran / pembinaan prosedur pengajaran. Didapati melalui kajian terhadap keadaan semasa:menentukan apakah pengetahuan. Menentukan apakah pengetahuan. emosi. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan dalam masyarakat semasa Memastikan pendidikan dapat dipindahkan ke alam pekerjaan. spiritual dsb. Menggunakan psikologi dalam memilih objektif :Pengetahuan psikologi dapat menentukan sama ada sesuatu objektif itu sesuai atau tidak bagi tahap pencapaian dan umur pelajar. Pengetahuan psikologi memberi petunjuk tentang jangka masa belajar yang diperlukan oleh pelajar http://www. sosial. Didapati daripada cadangan pakar subjek :Melalui penulisan dan cadangan pakar. sikap. Nilai sesuatu yang baik. Pengujian dan penilaian. Sumber Objektif Pendidikan Didapati melalui kajian terhadap pelajar bagi :Menentukan apakah keperluan pelajar dari segi fizikal. yang ditekankan dalam falsafah boleh menentukan sama ada menerima atau menolak sesuatu objektif. Melalui laporan yang dibuat oleh pakar atau jawatankuasa dalam bidang tertentu. dan tabiat pelajar.scribd. idea. Menentukan apakah minat pelajar.Pembinaan kurikulum / pemilihan pengalaman pembelajaran. Tapisan Objektif Pendidikan Menggunakan falsafah dalam memilih objektif:Falsafah pendidikan dan falsafah sosial boleh digunakan sebagai saringan untuk memilih objektif pendidikan.com/doc/4853643/Model-Tyler .

mengkaji secara emperikal danmempertimbangkan alasan secara praktikal. iaitu : • Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran • Mencuba unit yang dihasilkan. murid danilmu. • Mengguna dan menyebar hasil pelajaran. • Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan. Ia harus menawarkan :a) Perancanganprinsip pemilihan kandungan .com/doc/4853640/Model-Taba Model Perkembangan Stenhouse Kurikulum sebagai satu proses Kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi guru. • Menilai skop dan urutan program. Beliau yakin kurikulum seharusnya dibina oleh guru.bagaimana ia dipelajari dandiajar prinsip membuat keputusan tentang urutan- . Beliau mencadangkan lima langkah untuk membina kurikulum.apa yang perlu diajar dan dipelajariprinsip perkembangan startegi pengajaran . Kurikulum adalah perkara sebenar yang berlaku dalam bilik darjah dan dilakukan olehseseorang untuk membuat persediaan dan penilaian.ENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TABA Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) menggunakan pendekatan “grass-root” untuk membinan kurikulum. dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah. Berikut lima langkah pengembangan kurikulum model Taba.scribd. http://www. Proses yang aktif dan dihubungkaitkandengan set penaakulan praktikal AristotleCubaan penyampaian prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk terbukauntuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kebentuk prakitalPerlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus .

Pembelajaran adalah berpusatkan murid dengan fokusnya adalah interaksi . Hasil kurikulum ini adalah hasil perkembangan kandungan dan cara daripada kerjasama antara guru danmurid. prosespembelajaran merupakan fokus utama guru http://www.scribd.maklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks yang berbezaJustifikasi : bermatlamatkan mudah diakses untuk diteliti dan dikritik. Melihat Kurikulum sebagai sesuatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran.panduan untuk guru bagi kesesuaian untuk melaksanakan kurikulum dalam pelbagai konteks.com/doc/47510285/Model-Stenhouse .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful