P. 1
ISL FPK

ISL FPK

|Views: 0|Likes:
Published by JesslynTeh
ISL FPK
ISL FPK

More info:

Published by: JesslynTeh on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

8 peringkat perkembangan psikososial.

Teori Psikologi Erik Erikson       menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu di persekitaran Perkembanagn psikososial ini membentuk personality kanak-kanak. Terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial dalam teori ini yang saling berkait antara satu sama lain. Terdapat matlamat yang dicapai dalam setiap peringkat. Individu perlu berhadapan dengan krisis perkembangan di dalam setiap peringkat Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri individu. Peringkat 1. Asas kepercayaan lawan asas ketidakkepercayaan Huraian Cabarab pertamamembina asas kepercayaan dengan persekitaran. Asas kepercayaan timbul jika mendapat jagaan yang sempurna secara tetap oleh penjaganya. Mengikut kepercayaan Erikson, jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusunan tidak dijaga atau lampin tidak bertukar, ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka. Peringkat Tahap Umur Huraian 2. Autonomi lawan 1-3 tahun Perkembangan keraguan tertumpu kepada perkembangan fizikal. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. Jika gagal mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri. Kanak-kanak cuba melakukan aktiviti fizikal tanpa bantuan. Mereka ingin mempunyai terhadap autonomi terhadap diri sendiri. Contohnya, cuba makan minum, membuang air, pakai kasut sendiri. Kanak-kanak yang diberi sokongan untuk berdikari dan meneroka perlakuan fizikal akan berasa mempunyai autonomi. Tahap Umur Dari lahir hingga 1 tahun

Peringkat Tahap umur Huraian Identiti lawan 12-18 tahun Golongan remaja kekeliruan identiti mencari identitipekerjaan. jantina dan bersosial Remaja mencari identiti dan membina personality diri. rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran. Harus menyeimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran-ibu bapa. Kegagalan akan memberi impak merendah diri dan ketidakupayaan Tugasan utama-timbulkan rasa kompetensi dan industry Industri kejayaan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dan menghasilkan sesuatu ayng memuaskan hati kanak-kanak. Ingin memahami diri sendiri dan bagaimana mereka berbeza dengan orang lain. Inisiatif dalam diri kanak-kanak digalakkan dengan sokongan dan peluang oelh orang dewasa manakala galakan kanak-kanak lain menghargai hasil kerja rakan. Kanak-kanak akan cuba untuk menjadi lebih berdikari. ada inisiatif melakukan sesuatu sendiri-jika gagal akan bersalah. Mereka suka bertanya dan meminta penjelasan untuk peristiwa dan situasi yang dilalui. kemahiran.Kanak-kanak yang tidak diberi peluang akan berasa ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan berasa rendah diri dan tidak keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial denagn individu persekitaran mereka. Peringkat Tahap umur Huraian Industri lawan rendah 6-11tahun Kanak-kanak perlu diri menguasai kemahiran tertentu di dalam persekolahan. Peringkat Tahap umur Huraian Inisiaif lawan bersalah 4-5 tahun Kanak-kanak cuba berdikari. guru dan rakan . Mereka meneroka persekitaran dan mencuba kemahiran-kemahiran baru.

Erikson percaya bahawa remaja yang berjaya melepasi krisi ini akan berjaya membina identiti diri. Gagal-kecelaruan identiti. menuju perkahwinan dan membina kerjaya. Peringkat Tahap umur Huraian Generaviti lawan Pertengahan dewasa Kehidupan berkeluarga kekakuan 35-65 tahun dan kerjaya yang baik. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain.Mencari. seseorang individu telah melalui pengalaman dan cabaran di dalam hidupnya. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan. ragu-ragu dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya. rasa tidak selamat. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain( suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri. (suami/isteri dan anak) tanpa hilang identity diri Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan denagn orang lain. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri. Peringkat Tahap umur Huraian Keintiman dan Awal dewasa-18-35 Membentuk keintiman keasingan tahun dalam hubungan.mereka meniru identiti orang lain di persekitaran. 65 tahun Kejayaan hidup di kekecewaan ke atas dalam berkeluarga dan karier. Individu yang berjaya melepasi segala kriss perkembangan akan bangga dengan segala pencapaian dan kejayaan yang diperolehi . Peringkat Tahap umur Huraian Integriti lawan Lanjut usia. Pada peringkat ini. Gagal-berasa terasing dan tersisih. Krisis utama-membentuk hubungan intim melalui perkahwinan serta membina kehidupan berkeluarga.

tingkah laku baik buruk ditentukan undang-undang dan budaya. 2.Kegagalan melepasi krisis-krisis perkembangan akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua. Kenali dulu siapa diri mereka baru mendekati rakan sama jenis dan dapatkan maklumat bagaimana utk menjadi lelaki atau perempuan. menghormati maruah. prinsip-prinsip etika sejagat. 1. Manusia melakukan perbuatan berlandaskan prinsip keadilan. persetujuan antara individu. kontrak sosial. kepatuhan dan hukuman. peraturan sosial. Teori ini dapat membantu kita memahami corak perkembangan moral kanakkanak. individual. Peringkat 6. Peranan jantina amat dipengaruhi oleh orang yang signifikan dengannya. Ada 2 tahap. Ia dapat membangun penaakulan moral individu. http://www. Kanak-kanak berupaya menentukan perbuatan berdasarkan undang-undang yang dipatuhi. 3. Merujuk kepada orang disayangi untuk dapat apa yang dikehendaki. Kanak-kanak sedar perlu ada persetujuan bgi mnentukan keadilan. Peringkat 2. Tahap Konvensional Peringkat 3. arahan dan undang-undang. ganjaran dan dendaan. persamaan hak. tingkahlaku yg dapat digunakan untuk memuaskan kehendak atau keperluan adalah baik. nilai yang disetujui masyarakat. Memenuhi harapan orang disayangi Peringkat 4. Tahap pra-konvensional Peringkat 1. .com/doc/16874808/Teori-perkembangan-PsikososialErik-Erikson (8-04-2011) TEORI PERKEMBANGAN KONITIF LAWRENCE KOHLBERG Kohlberg memperkenalkan teori khusus kepada pembentukan gender kanak2.scribd. Tahap Pos-Konvensional Peringkat 5. kebajikan masyarakat.

3.  Sediakan objek p&p yg sesuai dgn tahap mereka.konkrit kpd abstrak.Utk mencapai peranan jantina . •Persekitaran dirujuk sebagai ransangan luar. Pembelajaran = I x P x T Teori Permodelan .  Lakukan penyerapan nilai-nilai yg positif secara langsung dengan pelbagai kaedah. Penstabilan jantina. ‡ Dpt membantu murid membuat pemindahan isi pembelajaran secara sistematik. ‡ Menggabungjalin dan menyerap nilai dlm p n p. 2. Kognitif pelajar. Pembelajaran merupakan interaksi antara motivasi intrinsik dan tingkahlaku individu dengan persekitaran.scribd.  Sediakan isi pelajaran dri mudah kpd sukar. Peranan asas jantina bermula 3 tahun. umum kepada khusus. Aplikasi  Sediakan rancangan P &P sesuai dengan pelajar.pemahaman kanak-kanak lelaki akan jadi lelaki atau sebaliknya. •Tingkahlaku dirujuk sebagai tindak balas. ‡ Meningkatkan ingatan murid http://www.com/doc/34178601/Topik-3-Teori-Perkembangan-PersonalitiPiaget-dan-Kohlberg Mazhab Sosial/Neobehavioris •Bandura: “Pembelajaran melalui permodelan (melalui proses pemerhatian/peniruan. Aplikasi ‡ Sediakan BBM yg sesuai dan mampu merangsang perkemb. 1.)” TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Individu Persekitaran Tingkahlaku •Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi intrinsik. Pemahaman konsep jantina telah lengkap ( 5-7thn) bila mencapai tahap pengukuhan jantina yg konsisten.  Sediakan aktiviti p n p yg bermakna dan seronok. bila kanak-kanak kenal diri lelaki perempuan.

Hasil = Meniru apa yang dilakukan orang dewasa malahan lebih agresif. B = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar Bobo.menendang dan menjerit ke arah patung besar Bobo. EKSPERIMEN PERTAMA •A = Disuruh memerhati sekumpulan orang dewasa memukul. •Rumusan > Pelbagai tingkah laku sosial (agresif.peniruan model dsb) adalah hasil pemerhatian daripada gerakbalas oleh orang lain. •Hasil > Kanak-kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya lebih agresif.persaingan.•Menggunakan 1 kumpulan kanak-kanak tadika (3-6 tahun) untuk kajian pada 1963. menumbuk. .

B dan C tidak menunjukkan tingkah laku agresif. . 3. HASIL: Kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. 4. dan dapat menguasai itu jika dia memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. EKSPERIMEN KEDUA A : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat hadiah. Unsur-unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran dengan kecekapan demonstrasi guru sebagai modelnya. RUMUSAN : Tingkah laku peniruan/permodelan adalah hasil dari peneguhan. UNSUR UTAMA PROSES PEMBELAJARAN CIRI-CIRI TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL 1. 2. dan teladan. misalan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. peringatan.•Hasil = Tidak menunjukkan sebarang tingkah laku agresif seperti kumpulan A. C : Memerhati orang dewasa bermesra dengan patung besar. B : Memerhati orang dewasa menumbuk patung besar kemudian mendapat denda. diakhiri dengan peneguhan positif. •Rumusan : Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan/ permodelan. pemikiran. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa.

2. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan menggunakan teknik main peranan atau simulasi. Dalam bukunya yang terkenal Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949). senilukis yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi.IMPLIKASI 1. PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TYLER Model Tyler merupakan model perkembangan kurikulum yang sangat terkenal (Yusuf Hashim 2000). Tyler menekankan bahawa pengembangan kurikulum untuk bidang pembelajaran apapun harus didasarkan kepada 4 pertanyaan seperti berikut. Hasilan guru seperti kraftangan. 3. Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat. Guru juga boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang menjadi role model untuk membuat demonstrasi dalam atau luar bilik darjah. 5. Apa tujuan yang hendak dicapai? Pengalaman apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu? Bagaimana mengatur pemberian pengalaman itu secara efektif? Bagaimana mengetahui apakah tujuan telah dicapai? PRINSIP ASAS Model Tyler 4 perkara yang menjadi prinsip asas iaitu: Objektif pendidikan Kandungan Kurikulum Kaedah Pengajaran Penilaian OBJEKTIF PENDIDIKAN TYLERmen entukan :Matlamat pendidikan yang hendak dicapai. 4. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar. .

Didapati melalui kajian terhadap keadaan semasa:menentukan apakah pengetahuan. Pengetahuan psikologi memberi petunjuk tentang jangka masa belajar yang diperlukan oleh pelajar http://www. Menentukan apakah minat pelajar. Organisasi / susunan kurikulum / perancangan isi pelajaran / pembinaan prosedur pengajaran. emosi. dan tabiat pelajar. Menentukan apakah pengetahuan.com/doc/4853643/Model-Tyler . Menggunakan psikologi dalam memilih objektif :Pengetahuan psikologi dapat menentukan sama ada sesuatu objektif itu sesuai atau tidak bagi tahap pencapaian dan umur pelajar. sosial. Didapati daripada cadangan pakar subjek :Melalui penulisan dan cadangan pakar. kemahiran dan kebolehan yang diperlukan dalam masyarakat semasa Memastikan pendidikan dapat dipindahkan ke alam pekerjaan. Sumber Objektif Pendidikan Didapati melalui kajian terhadap pelajar bagi :Menentukan apakah keperluan pelajar dari segi fizikal. yang ditekankan dalam falsafah boleh menentukan sama ada menerima atau menolak sesuatu objektif. sikap.Pembinaan kurikulum / pemilihan pengalaman pembelajaran. Nilai sesuatu yang baik. Melalui laporan yang dibuat oleh pakar atau jawatankuasa dalam bidang tertentu. Pengujian dan penilaian. idea. spiritual dsb.scribd. Tapisan Objektif Pendidikan Menggunakan falsafah dalam memilih objektif:Falsafah pendidikan dan falsafah sosial boleh digunakan sebagai saringan untuk memilih objektif pendidikan.

iaitu : • Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran • Mencuba unit yang dihasilkan. mengkaji secara emperikal danmempertimbangkan alasan secara praktikal. • Menilai skop dan urutan program.com/doc/4853640/Model-Taba Model Perkembangan Stenhouse Kurikulum sebagai satu proses Kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi berkaitan dengan interaksi guru.bagaimana ia dipelajari dandiajar prinsip membuat keputusan tentang urutan- . Ia harus menawarkan :a) Perancanganprinsip pemilihan kandungan .apa yang perlu diajar dan dipelajariprinsip perkembangan startegi pengajaran . http://www.scribd. Kurikulum adalah perkara sebenar yang berlaku dalam bilik darjah dan dilakukan olehseseorang untuk membuat persediaan dan penilaian. Berikut lima langkah pengembangan kurikulum model Taba. murid danilmu. Proses yang aktif dan dihubungkaitkandengan set penaakulan praktikal AristotleCubaan penyampaian prinsip-prinsip dan ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk terbukauntuk penilitian kritis dan boleh diterjemahkan kebentuk prakitalPerlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus . • Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan. Beliau yakin kurikulum seharusnya dibina oleh guru. • Mengguna dan menyebar hasil pelajaran. Beliau mencadangkan lima langkah untuk membina kurikulum. dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah.ENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH MODEL TABA Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) menggunakan pendekatan “grass-root” untuk membinan kurikulum.

Melihat Kurikulum sebagai sesuatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran.panduan untuk guru bagi kesesuaian untuk melaksanakan kurikulum dalam pelbagai konteks. prosespembelajaran merupakan fokus utama guru http://www. Pembelajaran adalah berpusatkan murid dengan fokusnya adalah interaksi . Hasil kurikulum ini adalah hasil perkembangan kandungan dan cara daripada kerjasama antara guru danmurid.maklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks yang berbezaJustifikasi : bermatlamatkan mudah diakses untuk diteliti dan dikritik.scribd.com/doc/47510285/Model-Stenhouse .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->