AMALI 1 Penyulingan Petroleum

AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

Radas disusun seperti gambarajah di atas. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan. 120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. 2.Prosedur: 1. 3. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. 2. Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. . Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC. 3. 80oC – 120oC. tidak berwana. tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar.

Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . julat suhu 80oC – 120oC . hasil penyulingan susah terbakar . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18). Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya. semakin bertambah kelikatan pecahan. julat suhu 120oC – 160oC . Pecahan X mempunyai formula C6H14 . Ramalkan warna. Warna pecahan X tidak berwarna. Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih. Pada julat suhu 30oC – 80oC . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). 2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . semakin bertambah kuning warna pecahan. 2. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan.Soalan: 1. Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum. hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . 4. 3.

Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. minyak sayuran. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. lemak haiwan dengan alkohol) 7. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh. . propil atau etil) ester.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful