AMALI 1 : Bahan Api Tajuk : Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum Bahan/Radas: Petroleum, cip porselin, kertas

turas, kaki retot, thermometer (-10 – 360oC), tabung didih, tabung uji, bikar, tiup penghantar, makkuk pijar, mancis dan penunu Bunsen.

120oC – 160oC dan 160oC – 200oC Ciri-ciri bagi pecahan: 1. Petroleum dipanaskan dengan perlahan-lahan dalam tabung didih. 2. tidak berwana. Radas disusun seperti gambarajah di atas. Pecahan petroleum dikumpulkan pada suhu 30oC – 80oC.Prosedur: 1. Takat didih rendah menghasilkan hasil penyulingan petroleum yang mudah terbakar. Warna pecahan bagi setiap pecahan diperhatikan. . tidak likat dan tiada jelaga apabila dibakar. Tahap kebolehbakaran hasil penyulingan petroleum berkurangan apabila takat didih bertambah. Warna dan jelaga yang terhasil direkodkan seperti jadual di bawah: JUMLAH JELAGA YANG DIHASILKAN Tiada Sedikit Sederhana Banyak PECAHAN JULAT SUHU 30oC – 80oC 80oC – 120oC 120oC – 160oC 160oC – 200oC WARNA Tidak berwarna Tidak berwarna Kuning cair Kuning KELIKATAN KEBOLEHBAKARAN Sangat mudah terbakar Mudah terbakar Terbakar Susah terbakar A B C D  Tidak likat Tidak likat Sedikit likat Sedikit likat Hasil contoh jelaga dilampirkan di lampiran 1 kerja berkumpulan Kesimpulan: Petroleum boleh diasingkan kepada komponen berasingan berdasarkan takat didih yang berbeza-beza. 3. 3. 80oC – 120oC. 2. Kelikatan pecahan diperhatikan dengan mencondongkan tabung uji. Hasil penyulingan dituangkan ke dalam mangkuk pijar dan dipanaskan.

kebolehbakaran dibahagikan berdasarkan kepada 4 julat suhu mengikut pecahannya. 4. Pembakaran tidak lengkap gasoline akan menghasilkan pengeluaran gas berbahaya seperti karbon monosida dan nitric oksida. 2C8H18 (c) + 25O2 (g)  16CO2 (g) + 18H2O (c) 5. hasil penyulingan terbakar dengan nyalaan berwarna oren dan julat suhu 160oC – 200oC . semakin bertambah jumlah jelaga yang dihasilkan. hasil penyulingan mudah terbakar dengan nyalaan kekuning-kuningan . Bincangkan hubungan antara takat didih dengan pecahan mengikut : a) Warna pecahan:  Semakin tinggi takat dididh. hasil penyulingan sangat amat mudah terbakar dengan nyalaan biru . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran gasoline (C8H18).Soalan: 1. Pada julat suhu 30oC – 80oC . b) Kelikatan pecahan:  Semakin tinggi takat didih. Warna pecahan X tidak berwarna. 3. kelikatan dan jumlah jelaga yang dihasilkan. Ramalkan warna. Apabila proses penyulingan ke atas petroleum berlaku. semakin bertambah kelikatan pecahan. julat suhu 80oC – 120oC . C8H18 N (c) + 10O2 (g)  7CO(p) + CO2 (g) + 9H2O (c) + NO(g) . Bincangkan kebolehbakaran setiap pecahan petroleum. 2. kelikatan pecahan X mudah mengalir dan tiada jumlah jelaga pecahan X yang dihasilkan. hasil penyulingan susah terbakar . Tuliskan persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran tidak lengkap gasoline (C8H18). julat suhu 120oC – 160oC . c) Jumlah jelaga yang dihasilkan:  Semakin tinggi takat didih. Pecahan X mempunyai formula C6H14 . semakin bertambah kuning warna pecahan.

lemak haiwan dengan alkohol) 7. Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding bahan api petroleum ? Kebaikan biodiesel ialah ia adalah bahan api yang mesra pengguna iaitu tidak membebaskan gas bertoksik yang berbahaya pada manusia seperti karbon monoksida dan karbon dioksida berbanding bahan api petroleum disamping itu biodiesel adalah jenis tenaga yang boleh diperbaharui (renewable energy) berbanding petroleum yang akan kehabisan kelak. . propil atau etil) ester. Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindak balas kimia lipid (contoh. Apakah maksud biodiesel ? Biodiesel merujuk kepada bahan api diesel berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.6. minyak sayuran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful