WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS

)

Tajuk 5

Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia  Tokoh-tokoh Islam  Cina  India  Jepun

1. Sinopsis Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun ( Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan Eropah. Tokoh-tokoh tamadun islam, isu-isu kontemporari, islam hadhari dan proses pembangunan Negara. 2. Hasil pembelajaran Setelah selesai membaca dan menganalisis modul ini, diharapkan pelajar akan dapat 2.1. Mengenalpasti tokoh-tokoh yang muncul dalam tamadun Asia (Cina, India dan Jepun ). 2.2. Menilai dan membandingbeza sumbangan tokoh-tokoh kepada Tamadun Asia.
Ibnu Sina Al-Farabie Ibnu Khaldun Al-Khawarizmy HAMKA Al-Biruni Al-Ghazali Sheikh Tahir Jalaluddin Ibnu Haitham Ibnu Batuta A-Zarqali

3. Kerangka Tajuk

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Cina Kung Fu Tze Lao Tze Laksamana Cheng Ho Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Sidhaharta Gautama Buddha Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Maharaja Meiji

1

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4. Tokoh-tokoh tamadun Islam
4.1. Ibnu Sina ( 1037M )

Latar Belakang Ibnu Sina IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybi’ah ia lahir pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinzi Bukhara Afghanistan. Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun. Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran. Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja". Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair, teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi. Ensiklopedia Kedoktoran Pertama Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb.

2

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah ‘pangeran’-nya tubuh manusia, sementera paru-paru adalah ‘menteri’-nya. Leher merupakan ‘jendela’nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai ‘markas pusat’-nya. Limpa dan perut sebagai ‘bumbung’ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta, pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya. Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna) Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.

3

Malahan dalam dunia Islam. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M. Phillip K. Pada abad ke 16 M .Sebagai Seorang Doktor.Tibb Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. Sementara itu Prof.Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor 4 . Ibnu Sina. buku ini dicetak 21 kali. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambargambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Perancis . Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Perintis Pengenalan Penyakit Saraf AlQanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit. Sepanyol dan Itali . ia dianggap sebagai "Zenith". Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai ‘Bapa Doktor’ kerana Ibnu Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri. Penulis. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka.

maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Menurut Reuben Levy. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan Bapa Kimia Muslim. Akibat proses seperti ini. ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. kimia dan kosmologi. Menurut A. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi.A Shushtery. geologi. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. 5 . Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain.M. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Bidang logika "Isaguji". Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. "The Isagoge". Setiap logam terdiri dari berbagai jenis." Bidang Geologi. Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. Dalam bidang kimia . 2. ilmu logika Isagoge.

Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya . China. b. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak . Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . Masa antara denyutan. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4.risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang dokto mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. 8. 6.seimbangan humor yang berkenaan .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. 9. Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" .Ini merangkumi : a. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. Bidang psikologi . India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . Bidang metafizik . Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine".Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. c. Seorang doktor dari Amerika (1981) melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan. 5. Kuat atau denyutan yang lemah. 7. Cerita-cerita roman fiktif . Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi. "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. 6 .

Selepas itu . Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan .(Terjemahan). kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya . menurut peraturan syariah maka buatlah".dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M . Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance". rumah dan keluarga disebutkan. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan. nama jalan . Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 M. dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. 7 .Ia dimakamkan di sana. Dengan cara yang sedemikan .

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam.2 Al-Farabie AL-FARABI (950M) TOKOH FALSAFAH Digelar Aristotle kedua. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. beliau telah berkhidmat di istana Saif alDaulah dengan gaji empat dirham sehari. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. ( Ibnu As-Siraj ) Selepas beberapa waktu. 8 . Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah AlFarabi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Semasa di sana.

kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti 9 . dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Plato. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. Maka tidak hairanlah. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. sains. dan sejarah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Selain itu. Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Bahkan Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Namun. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Dalam membicarakan teori politiknya. Menurut Al-Farabi. matematik. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Oleh itu. stabil serta makmur. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu.

seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. idea. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Pemikiran. Bagi Al-Farabi. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tanpa sains. Di samping itu. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu AlNadim pada tahun 988M. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Justeru. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. 10 . manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut.

kesusasteraan. Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. al'Hadith. Sebenarnya. Ibnu Khaldun IBN KHALDUN (1406M) PENGASAS ILMU MASYARAKAT ( Kemukakan teori ekonomi Islam ) Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd alRahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin alHasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville. falsafah. 4. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili. bahasa. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Abu Abd Allah al-Jayyani. perundangan Islam. Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya. sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan 11 . dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya. dan mantik. Italy.3. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. pemerintah Tunis pada waktu itu. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. Sementelahan itu. Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen. Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.

dan fairness. Malah. atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam. Berhubung dengan keadilan (Justice). kesederhanaan (moderation). Ibn Khaldun telah menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonom.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dalam hasil karya agungnya. seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul. ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Dalam hal ini. Menurut beliau. didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. sesebuah negara akan hancur dan musnah. 12 . hardworking. Menurut Ibn Khaldun. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa. Manusia dan Ekonomi Berdasarkan analisis mendalam. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama haiwan ekonomi (economic animal). Begitu juga kalau meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam. kerjasama (cooperation). Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al adl). mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan. Menurut beliau lagi. Sebaliknya beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. al Muqaddimah.

13 . dan cukai. keuntungan. Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran. dan perkhidmatan awam. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama masyarakat. pertukaran. kata Ibn Khaldun. tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir. Teori Nilai. Walau bagaimanapun. Teori Pengagihan Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji atau upah. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada masyarakat. dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran. Di sini dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh. beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitu sektor pengeluaran. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh. "Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Teori Pengeluaran Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. pengkhususan tenaga buruh. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia. Wang dan Harga Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value). Menurut Ibn Khaldun. pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Dalam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh orang yang mahir dan cekap. Oleh sebab itu. Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti.

Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi. al-Cowarizmi. al-Ahawizmi. 14 .4. telah wafat antara tahun 220 dan 230M. PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. muzik. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua harga itu 4.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga antara harga jualan dengan harga belian. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Pada tahun 780-850M al-Khawarizmi adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. AlKhawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. kejuruteraan. Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Al-Khawarizmy PENGASAS ILMU ALGEBRA Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. sejarah Islam dan kimia. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. logik. aritmetik. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah. geometri. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism. Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. al-Goritmi. alKarismi. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.

Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Sumbangan AlKhawarizmi Melalui Karya. 4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. 2. antaranya ialah : 1. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Al-Tarikh 7. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh alKhawarizmi. 2. 15 . Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui. 5. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. 3. alkarismi. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. al-Cowarizmi. Sumbangan hasil karya beliau sendiri. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. 3. al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan.

Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Menurut Wiedmann pula berkata…. Dalam bidang matematik. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Seawal kurun ketiga lagi lagi. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Setiap apa yang 16 . dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos.” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur…. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. pergerakan. alKhawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. Ini dapat dibuktikan bahawa G. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan.

kewujudan dan keEsaan Tuhan. aritmetik 17 . semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran. 2. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Mengikut matlamat Islam. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. Oleh itu. 1. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam. Dari sudut ini. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak. 3. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Cabang Matematika Antara cabang yang diperkanalkan oleh alKhawarizmi seperti geometri. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dinyatakan oleh penulis. ia hendaklah berlandaskan tauhid. syariah dan akhlak. algebra. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu.

Syeikh Ahmad Rasyid. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang.5. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Dr. Sebelum ini tak ada istilah aljabar.M. Algebra/aljabar merupakan nadi untuk matematik algebra. 18 . Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Beliau adalah seorang ulama. seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Sumatera Barat. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek. Maninjau. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskinikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lain-lain. HAMKA Biografi Ulama (Prof. Sutan Mansur. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. HAMKA) HAMKA (1908-1981). Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. R. Indonesia. 4. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara.

Raden Mas Surjopranoto. bidaah. tetapi meletakkan jawatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Haji Fachrudin. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. baik Islam mahupun Barat. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Sigmund Freud. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Arnold Toynbee. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. 19 . William James. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Jurji Zaidan. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Setelah itu. Mulai tahun 1928. Karl Marx dan Pierre Loti. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Jakarta. Pada tahun 1929. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. Abbas al-Aqqad. Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. sosiologi dan politik. Jean Paul Sartre. sastra. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. menggantikan S. Melalui bahasa Arab juga.Y. beliau meneliti karya sarjana Perancis. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. sejarah. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang.

editor dan penerbit. Indonesia. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Agama Indonesia. Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Sejak tahun 1920-an. Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1953. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Seruan Islam. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka merupakan seorang wartawan. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. penulis. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. 20 . Dari tahun 1964 hingga tahun 1966. Dr. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Indonesia. Indonesia. Setelah keluar dari penjara. Pada 26 Juli 1977. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah alMahdi di Makasar. beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada tahun 1932. Pada tahun 1945. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1947. Pada tahun 1928. Prof.

turut dihargai 4. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan. Doktor Honoris Causa. masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. dan bidang-bidang lain. dan kemanusiaan. Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. Pada zaman awal kedatangan Islam. Tetapi juga meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak. para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah. 1974. budaya. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. sosial. termasuk Malaysia dan Singapura. tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan. 21 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. masyarakat. 1958. ekonomi. politik. Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas alAzhar. Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Al-Biruni Ahli falsafah yang serba boleh. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan.6.

beliau menyatakan bahawa ajaran Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan triniti dalam agama Kristian. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke negara China. Dalam satu tulisannya. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan ilmu alam. Sumbangannya kepada ilmu 22 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi. Tetapi semasa berada di India. Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada AlBiruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan falsafah India. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Kerana itu. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada di timur ataupun barat. Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan.

Kajiannya dalam bidang sains. Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini. Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial. beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid al Nih-ayat al Amakin Lita'shih al Masafat al Masakin. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan peradaban India amat besar. Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb. 23 . tentang ubat-ubatan. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi alJawahir yakni mengenai batu-batu permata. matematik. Selepas dibebaskan. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia. beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Di samping itu. Sepanyol. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi menggunakan kiraan matematik. Semasa berada dalam tawanan itu.

Sejak kecil lagi. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. Parsi pada tahun 450 Hijrah. Sebelum ke India. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. beliau 24 . Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia seluruhnya. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Al-Biruni sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina.7. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya. 4. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan kesarjanaannya. Dalam masa yang sama.

akhlak. Miyarul Ilmu. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Al-Ghazali menyatakan tujuan 25 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). tafsir. Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. Walau bagaimanapun. Mizanul Amal (Timbangan Amal). Lantaran itu. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari OrangOrang Yang Bukan Ahlinya. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. falsafah.. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana. Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). ulumul Quran. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yang menyerang kota Baghdad. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mim al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). dan sebagainya. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Selain belajar dan mengkaji. Bahkan dalam buku tersebut. Mahkun Nazar (Mengenai Ilmu Logik). Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Malah kebanyakan penulis menggolongkan AlGhazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap anti falsafah. Sewaktu berada di Baghdad.). Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. Al-Ghazali juga banyak menulis.

Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang 26 . Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafah tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. Namun begitu. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. politik. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingatkan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Cuma bagi Al-Ghazali. metafizik. dan fizikal. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang anti falsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. Namun begitu. fizik. ketuhanan. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. Menurut Al-Ghazali. logik. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. dan etika.. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapat bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan api keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan alQuran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri.

27

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4.8.

Sheikh Tahir Jalaluddin

Latarbelakang Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad. Muhammad atau Tahir dikenali Jalaluddin dengan gelaran Sheikh (9 Al-Falaki Al-Azhari

Disember 1869 - 26 Oktober 1956), Beliau dilahirkan pada hari Selasa, 4 haribulan Ramadhan, tahun 1286 Hijrah bersamaan 7 haribulan Disember 1869 Masehi di Empat Angkat (Ampek Angkek), Ayah beliau iaitu Syeikh Muhamad merupakan seorang ulamak terkenal di Sumatera. Di dalam masyarakat Minangkabau Syeikh Muhammad lebih dikenali dengan nama Tuanku Muhammad atau Tuanku Tjangking. Beliau merupakan tokoh bidang Falak Syari di alam Melayu Nusantara yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau ini menerusi pengajaran, penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalangan 'alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan Syeikh Tahir Jalaluddin sebenarnya merupakan seorang anak Melayu Minangkabau yang telah berhijrah dan menetap di Tanah Melayu. Di belakang namanya kerap disunting perkataan “Al-Azhari, Al-Falaki Assyahir” iaitu bererti beliau merupakan keluaran Universiti al-Azhar di Mesir dan seorang ahli Falak yang terkenal. Kedua-dua ibu bapanya meninggal ketika Syeikh Tahir baru berusia dua tahun. Oleh kerana Syeikh Tahir masih kanak-kanak lagi ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, beliau telah dipelihara oleh ibu saudara di sebelah pihak ibunya. Menjelang usianya lebih kurang sebelas tahun, ibu saudaranya telah menghantar beliau menuntut ilmu di Mekah. Di Mekah beliau tinggal bersama sepupunya Syeikh Ahmad Khatib yang menjadi pemimpin Mazhab Imam Syafie di Masjid al-Haram. Di Makkah Syeikh Tahir telah datang ke Makkah pada tahun 1297H (1880 m) bersama datuk sepupunya Haji Abdul Rahman. Di Makkah beliau tinggal bersama Syeikh Ahmad Khatib

28

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

di dalam pemeliharaan al-Syeikh Muhammad Salleh Kardabi Fidullah al-Kurdi. Pelajaran asas yang diterimanya di sini ialah mengaji al-Qur’an dan mentajwidkan Qur’an daripada Tuan Syeikh Abdul Haq. Pelajaran lain berhubung dengan keagamaan dipelajarinya dari Syed Umar Syah, Syeikh Muhammad al-Khayyat, Syed Barkasyah dan sepupunya sendiri Syeikh Ahmad Khatib. Dalam jangka masa dua belas tahun Syeikh Tahir menetap di Makkah, beliau berpeluang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan mendalam. Banyak daripada ajaran-ajaran sepupunya, Syeikh Ahmad Khatib telah mempengaruhi jiwa Syeikh Tahir terutama berhubung dengan masalah amalan beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bida’ah. Syeikh Ahmad Khatib juga merupakan seorang guru yang bertauliah bagi masyarakat Jawi di Makkah pada waktu itu. Hasil dari pergaulan dengan Syeikh Ahmad Khatib telah mendorong Syeikh Tahir belajar ilmu agama dengan lebih mendalam lagi dari guru-guru lain di Makkah seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan ini ketokohan beliau dari segi keagamaan setanding dengan gurunya yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat Melayu Indonesia dan Tanah Melayu. Setelah tujuh tahun berada di Makkah, pada tahun 1304H (1884 M) beliau pulang ke tanah airnya, Minangkabau. Pada tahun berikutnya beliau kembali semula ke Makkah untuk menyambung pelajarannya. Beliau telah berkahwin buat pertama kalinya pada tahun 1306 H. (1886 M) dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Syeikh Muhammad bin Syeikh Ismail Al-Khalid Kabul. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya itu mereka beroleh dua orang anak tetapi kedua-duanya meninggal dunia di Makkah ketika Syeikh Tahir berada di sana. Semenjak beliau tinggal di Makkah pada tahun 1297 H (1880 M.), beliau mula mendalami ilmu al-Quran. Seterusnya beliau mempelajari Ilmu Nahu (grammer), Bayan (Ilmu ucapan dan keterangan yang fasih), Ma’ani (ilmu makna-meaning), Badi’ (ilmu boleh mengenal pertuturan), Tauhid (ilmu mengenal Tuhan), Fekah (ilmu undangundang), Usul Fiqh (ilmu mengetahui asal undang-undang), Hadis (ilmu mengetahui perkataan, perbuatan dan kelakuan Rasul), Tafsir (ilmu menghuraikan makna-makna alQur’an), Hisab (ilmu kira-kira), Hisab Bidasab (Ilmu kira-kira sukat menyukat), Hai-ah (ilmu bintang) dan ilmu Falak (ilmu membicarakan matahari, bulan dan bintang-bintang beredar). Berdasarkan ilmu yang dipelajarinya itu adalah tidak menghairankan jika dia sangat mahir dalam soal yang berhubungan dengan masalah agama Islam.

29

Dalam tahun yang sama beliau berpindah pula ke Johor Baharu. Di Johor Baharu beliau dijemput oleh Yang Mulia Tengku Omar bin Ahmad. beliau pernah membuka kedai kain di Ipoh. beliau mula menjalankan kerja-kerja harian untuk menyara keluarganya. Bali. Sumbawa. Selepas itu beliau telah belayar lagi ke Kepulauan Indonesia pada tahun 1901 melalui Tanah Jawa. Pada tahun 1900 M. Sultan Idris (1887-1916) sebagai Sultan Perak mengajak beliau ke London kerana menghadiri kemahkotaan King George pada 22 Jun. Ternyata kemudian sewaktu menjawat jawatan tersebut beliau berasa tidak puashati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sekolah-sekolah agama waktu itu. Semasa beliau menetap di Tanah Melayu. Asas perniagaan ini dimulakan oleh bapa mertua beliau yang dikatakan agak `berada’ juga. melawat sanak saudara. Beliling. Bima dan Makasar. Hakim Besar Johor. Ampanan. beliau 30 . memberi ceramah-ceramah agama dan sebagainya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Di Tanah Melayu Syeikh Tahir dikatakan telah datang ke Tanah Melayu menjelang tahun 1899. Dalam lawatannya itu ada kemungkinan beliau telah menyebarkan buah fikirannya mengenai ilmu agama di tempat-tempat yang di lawatinya. Di Perak setelah Syeikh Tahir berkahwin dengan isterinya Aishah binti Datuk Menteri. Pada 3hb Julai 1912 beliau meletakkan jawatan sebagai guru kepada hakimhakim di Johor Baharu. 1911. Tugas mengajar hakim-hakim tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. Boleh dikatakan beliau seorang yang suka hidup berdikari. Dalam tahun itu beliau telah mendirikan rumahtangga dengan seorang gadis Perak dari suku Rawa. dan mulai tahun 1914 beliau bertugas pula sebagai guru di sekolah Agama Johor Baharu dan menjadi Pemeriksa Sekolah-sekolah Agama Johor (Nazir). beliau kerap belayar ke wilayah-wilayah di Indonesia dan negeri-negeri Timur Tengah. Ungku Abdul Rahman bin Abdul Majid dan lain-lain pengadil bangsa Melayu. Dalam masa beliau bertugas inilah. Di antara hakim-hakim yang mendapat tunjuk ajar beliau ialah Ungku Ismail bin Ahmad. bagi mengajar hakim-hakim pengadilan di mahkamah Johor. Namun demikian kerja berjual kain itu hanya berjalan setakat setahun sahaja. Didapati beliau ini seorang yang tidak mudah berasa senang hati untuk tinggal menetap di satu-satu tempat. bernama Aishah binti Haji Mustafa binti Datuk Menteri pada 28hb September 1899. Dalam suratnya kepada Yang Di Pertua Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut datang dari penduduk di Tanah Melayu mahupun dari Indonesia. untuk menjadi guru di Madrasah Al-Masyhur Al-Islammiyah di Pulau Pinang bersama-sama seorang rakannya Syeikh Abdullah Maghribi. Dua tahun setelah kembali ke Perak pada tahun 1920. 31 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyatakan dukacitanya kerana “tidak boleh menjalankan peraturan pelajaran yang terlebih berfaedah dan berguna bagi kanak-kanak yang belajar”. Selain itu beliau juga sangat mengambil berat tentang amal kebajikan di dalam masyarakatnya. sering kali disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Dan menjelang tahun 1923. beliau sering dihadapkan dengan pertanyaanpertanyaan berhubung dengan cara menggunakan Ilmu Hisab bagi menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Beliau berpendapat bahawa sembahyang tanpa mengadap arah kiblat yang tepat adalah tidak sah. Dengan itu beliau merasa bertanggungjawab bagi membetulkan kiblat masjid oleh kerana beliau memahami Ilmu Falak. Beliau akhirnya meminta berhenti kerja pada tahun 1916. Di Al-Masyhur beliau ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Ilmu Falak kepada pelajar-pelajar Madrasah itu. Beliau sering kepercayaan membantu menyelesaikan masalah hukum berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu Falak mahupun yang berhubung dengan soal keagamaan. agama Pengetahuannya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. beliau berangkat pula ke Medan dan Deli untuk berubat dan melawat tanah tumpah darahnya Minangkabau selama enam bulan. Jawatan-jawatan yang dipegangnya semasa berada di Perak dan diberi juga di Johor membuktikan untuk tenaga dan ilmunya mendapat perhatian. beliau telah diminta oleh rakan seperjuangan Syed Syeikh bin Ahmad Al-Hadi. beliau begitu dihormati. Sebagai seorang ahli falak Sebagai seorang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat. Misalnya beliau sangat mengambil berat tentang pentingnya sesebuah masjid itu mempunyai kiblat yang betul dan tepat mengikut hala Kaabah di Makkah. Sebagai seorang ahli Falak. Pandangan beliau mengenai tarikh kemunculan anak bulan Ramadhan atau pun bila berlakunya gerhana matahari. Khidmat beliau di Madrasah itu pun tidak lama kerana beliau telah jatuh sakit.

Menurut beliau bagi mereka yang tidak mahu menggunakan kaedah Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya 32 . Kenyataan beliau itu dilihat bersesuaian dengan sabda Rasul Allah yang mengatakan. Berdasarkan kepada sabda Nabi itu Syeikh Tahir sangat menitikberatkan kepentingan mempelajari Ilmu Falak. Beliau turut mengecam mereka yang tidak mahu menghargai kepentingan Ilmu Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Misalnya ketika beliau menjadi pemeriksa kiblat masjid-masjid di Perak pada tahun 1900 beliau telah melaporkan bahawa terdapat banyak masjid-masjid di Tanah Melayu tidak menuju hala kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada masjid di Teluk Anson. Syeikh Tahir pernah dilantik oleh Sultan Idris. Pentingnya pengetahuan ilmu Falak bagi orang Islam dikatakan berkait rapat dengan soal kiblat dalam sembahyang. Perak untuk menjadi pemeriksa kiblat di seluruh negeri Perak. Mengenai pentingnya ilmu falak itu beliau pernah menyatakan bahawa: “Ilmu Falak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat. hala kiblat Mazhab Shafii). Selain itu di dapati juga masjid-masjid di Pulau Pinang. menimbang perjalanan bulan dan matahari”. masjid di Kuala Lumpur dan Masjid Sultan di Kampung Gelam. Menurut Syeikh Tahir penggunaan cara Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya adalah penting terutama jika berlaku cuaca buruk yang tidak memungkinkan kelihatan anak bulan untuk menandakan hari mula berpuasa dan berhari raya. “sebaik-baik hamba Allah itu mereka yang mengintai-intai matahari dan bulan dan naung bagi mendirikan sembahyang”. menentukan waktu sembahyang serta menetapkan tarikh berpuasa dalam bulan Ramadhan dan berhari raya. Kemahiran Syeikh Tahir dalam bidang Ilmu Falak menunjukkan beliau mempunyai minat yang mendalam tentang Ilmu Hisab atau Matematik. Syeikh Tahir telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan dua buah buku. diterbitkan di Singapura melalui al-Ahmadiah Press pada tahun 1938. Perak. Ekoran dari timbulnya kekeliruan dalam hal berkaitan dengan hala kiblat masjid. Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar sebagai Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Memandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sah sembahyang orang Islam. Beliau pernah melahirkan kekesalannya kerana terdapat banyak mihrab masjid yang tidak sehala dengan arah kiblat. Seterusnya pada tahun 1951 diterbitkan pula buku Natijah al-Ummi (pendapat kira-kira pada takwim tarikh Hijrah dan Miladi. Buku Pati Kiraan pada menentukan waktu yang Lima dan hal Kiblat dengan Logarithma. Singapura turut tidak mengikut hala kiblat yang betul.

dan wajib pula menyebarkan pengetahuannya itu. Kesannya di Tanah Melayu orang ramai juga turut mengakui banyak daripada masjid-masjid di Kedah. Mengenai hal ini beliau mengatakan: Tiada boleh `berijtihad’ pada kiblat itu melainkan orang yang ada celik matanya dan mengetahui dalil-dalil kiblat seperti bintang-bintang. Pulau Pinang. Misalnya Syeikh Tahir pernah dibicarakan oleh mahkamah di Pulau Pinang oleh kerana beliau menjalankan penyiasatan arah kiblat di masjid Pulau Pinang. Dalam soal kiblat pula beliau mengatakan orang Islam wajib mempelajari arah kiblat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) samalah juga mereka itu seperti manusia yang jahil. Kejahilan mereka menyebabkan mereka hanya mengikut pendapat orang hingga menyebabkan berlaku puasa yang terdahulu sehari daripada sepatutnya dalam bulan Ramadhan. Beliau juga berpendapat bahawa orang-orang yang buta dikecualikan daripada mempelajari dalil kiblat demikian juga orang-orang celik yang tidak mampu mempelajarinya. akhirnya menimbulkan kesedaran orang ramai. Pendapat beliau juga pernah ditentang oleh seorang pembaca akhbar yang menganggap soal kiblat itu tidak penting digembar-gemburkan. 33 . Perlis. Betapa pun mereka harus mengikut petunjuk orang-orang yang arif tentang dalil kiblat. namun pendedahan ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pihakpihak tertentu. Kenyataan-kenyataan beliau yang disiarkan di akhbar-akhbar mengenai banyaknya masjid-masjid di Tanah Melayu dan Sumatera yang tidak mengikut hala kiblat. matahari dan bulan dan selemah-lemahnya angin dan sekuat-kuatnya khutub dan tiada boleh ia bersandar semata-mata sangka dengan tidak tanda dan dalil. Meskipun kesan daripada persoalan kiblat ini membuka mata masyarakat tentang banyak kesilapan arah kiblat yang berlaku di masjid-masjid Tanah Melayu. Melaka dan lain-lain tidak mengikut hala kiblat yang betul. memadailah jika sembahyang menghadap ke kiri atau kanan kiblat.

Walaupun tokoh itu lebih 34 . Kegigihannya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan ini amat jelas kelihatan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai disiplin ilmu. Ibnu Haitham 4. tahun 1956. beliau terus menyebarkan ilmunya walaupun ketika beliau sudah tua dan uzur. agama. Sheikh Tahir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada penerbitan majalah "Al-Unwati Al-Wuthuqa. Hasil karya a. Misalnya ketika beliau berusia 79 tahun beliau telah pergi ke Bangkok. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. politik. Kajian sainsnya sering digunakan oleh Barat. Syeikh Tahir dijemput pula oleh pihak Jabatan Agama Johor untuk mengajar Ilmu Falak kepada kakitangan jabatan itu. malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Menjelang usia 83 tahun. sains. kesusasteraan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. b. Sheikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober. Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal Madaniah.9. Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala Kangsar ke Johor Baharu. kemasyarakatan. perubatan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan sahaja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Thailand untuk mengajar kira-kira arah kiblat. Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur oleh pihak Barat. dan sebagainya. c.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Melihat kepada ramai lagi mereka yang tidak memahami Ilmu Falak dan kepentingannya dalam soal agama. Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang dibeni nama "AlIslam Wannaddu Ala Muntaqidihi.

Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja 35 . beliau dikenali dengan nama Alhazen. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham.Hasil daripada usaha itu. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai Matematik dan Falak. Falak.Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. dan seumpamanya. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Bacon. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Ibnu Haitham dilahirkan di dengan 965 Basrah pada tahun 354H bersamaan Masihi. Matematik. Tulisannya mengenai mata. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Malahan kajiannya mata. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang Sains.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. Geometri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian Sains Perubatan perubatan merupakan di Barat.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Di kalangan cerdik pandai di Barat. falsafah. Perubatan dan Falsafah. Ibnu mengenai Haitham perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian moden mengenai yang ilmuwan gemar melakukan penyelidikan.

Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. sains. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. metafizik. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. logik. dan ketuhanan. Selain itu. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Selain sains. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Jadi. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat.Menurut Ibnu Haitham. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Dalam kajiannya. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya 36 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur.Bagi Ibnu Haitham.

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dengan sepenuhnya. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan f.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Beliau meninggal dunia di Kaherah pada tahun 1039 M ketika berusia 74. Ibnu Batuta Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (Bahasa Arab: ‫( )أبو عبد ال محمد ابن بطوطة‬dilahirkan Februari 24. 37 . c. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. M.9. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra.Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. dan meninggal dunia di Fez pada tahun 1369M merupakan seorang Berber dari golongan Muslim Sunni. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. b. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau.Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matemetik dan matemetik penganalisaannya. Apabila umur semakin meningkat. 1304. 4. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Antara buku karyanya termasuk: a. e. d.

Selanjutnya Ibnu Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah. Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta Dardanela. Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Di India beliau pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan.000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua benua Afrika dan Asia. Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. 14 Jun 1325 masihi. Pusingan pertama bermula dari Tangier. Ibnu Battuta terlihat satu kafilah sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan rombongan itu. Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November 1348 mesihi. Maghribi untuk mentafsir hasil 38 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria. Pada pusingan kedua pengembaraanya. Siraf. Dalam perjalanan berkenaan. Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat. Beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun. Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian menyusuri sepanjang Sungai Danube. Dari Laut Hitam. Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. Rusia. seterusnya ke Aleppo. Beliau meninggalkan Tanjah pada hari Khamis. melaui Hormuz. Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden. Bahrin dan Yamama. ibu negara Hong Kong. Palestin dan Mesir. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka. Iraq. Rom. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120. Kemudian Ibnu Battuta mengembara pula ke Sumatera. Indonesia dan Canton. Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas. Mombosa.

Ibnu Battuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam AKHIR PENGEMBARAAN IBNU BATTUTA Pada tahun 1354 Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez dan berteman baik dengan sultan. ”Akhirnya aku sampai juga di kota Fez. Jika bukunya berbentuk “catatan kehidupan” tentunya orang akan lebih mengenal Ibnu Battuta dibandingkan dengan Samuel Pepys atau Anne Frank. Sebuah perjalanan yang menarik dan menempuhi perlajanan melebihi 120. hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. yang dikenal berjudul Rihla atau My Travel. Dalam waktu tiga bulan. ulamak serta kezaliman yang dilaksanakannya. menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. buku berjudul Persembahan Seorang pengamat tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumka. Ia mengakhiri cerita perjalannya dengan sebuah kalimat. Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale. 39 . Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan meminta Battuta menuliskannya ke dalam sebuah buku.” Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Hakikatnya. Salah seorang penulis bernama Mohad Ibnu Jauzi menuliskan kisah perjalanannya dengan gaya bahasa yang mudah. diselesaikannya pada 9 Desember 1355 M. Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara. Ibnu Battuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk. pemerintah. Paris. Ibn Juza mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355 masihi. Tetapi malangnya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pengembaraannya. Ibnu Juza telah menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat. Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad.000km.

waktu solat dan arah kiblat. Dia kerajaan Andalusia terpisah-pisah dan hampir runtuh di tangan tentera Kristian yang cuma diselamatkan oleh Ibn Tashfin dari Morocco yang menyeberangi Andalusia memerangi tentera Kristian di Zalaqa pada 1089. Dia hidup dilahirkan disaat-saat pada tahun Islam 1029 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 1087.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4. Sumbangan Ibn Tashfin dan kesinambungan daripada ketumbukan tentera Morocco telah meletakkan Andalusia di bawah pemerintahan Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum jatuh kepada Kristian pada pertengahan abad ke tiga belas. Kehidupan dan pencapaian Al-Zarqali Bidang astronomi dewasa ini dilihat seperti sudah tidak begitu penting sekarang ini hanya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu juga untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat tepat. Ia merupakan sarjana yang terkenal di Andalusia (sekarang dikenali sebagai Sepanyol) juga dikenali sebagai Al-Zarqalluh dan Al-Zarqallah. menuai termasuklah dalam menentukan soal-soal hari perayaan agama mereka.10. A-Zarqali Nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali dan lebih dikenali sebagai Arzachel di Eropah Latin dan Azarquiel di Andalusia dan Itali. Astronomi dan Islam tidak mungin dapat dipisahkan terutama dalam soal-soal perkara asas iaitu penentuan bulan hijrah. Namun itu sangat berbeza dengan Zaman Pertengahan (Medieval) seluruh kehidupan masyarakatnya bergantung penuh kepada astronomi dalam menentukan waktu membajak. Sebelum membincangkan kenapa sumbangan Al-Zarqali sangat penting kepada tamadun Islam kita sebenarnya harus mengetahui bagaimana bidang astronomi sangat sinonim dengan agama Islam. Sekarang ini kita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahu “sun’s passage” yang ditandai oleh “equinoxes” (berhubung dengan waktu malam dan siang) dan “solstices” (berhubung dengan hari musim panas dan sejuk) kerana sudah tidak relevan dengan kehidupan moden kini. 40 . menanam.

Jika bulan penuh kedua-dua bekas ini akan penuh dan mula berkurangan selepas 15 haribulan dan akan kosong sepenuhnya apabila mencecah ke malam 29. Malah beliau turut mengajar gurunya yang kemudiannya menjadi pengikutnya dalam ukuran yang telah diciptanya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Diceritakan oleh Barron Carra de Vaux bahawa beliau juga digelar sebagai “AlNekkach” kerana mampu mengukir besi. Sebenarnya itu bukanlah satu-satunya ciptaan beliau. Dua tahun kemudian dia menjadi ahli astronomi dan kemudiannya menjadi ketua kepada sesebuah kumpulan ahli astronomi. Ciptaan beliau yang disertakan penulisan panduan penggunaannya dinamakan alSafiha al-Zarqaliya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah astronomi untuk semua laltitud dan termasuk juga koordinasi 29 bintang juga ditandakan dan juga mampu memantau pergerakan matahari. Beliau juga telah membina jam Telado yang amat masyhur dimana Al-Zuhri menggambarkan jam tersebut digunakan hingga tahun 1135 hinggalah pada suatu hari Raja Alphonso VI cuba untuk mengetahui bagaimana jam tersebut berfungsi dan mengarahkan Hamis Bin Zabara menceraikan setiap bahagiannya satu-persatu. yang paling menarik perhatian ialah ciptaan yang paling canggih dan tepat iaitu “astrolabe” mendatar. Setelah sekian lama beliau menarik perhatian para ahli astronomi yang lain kerana dengan pengetahuan yang sedikit. di mana usaha pemantauan astronomi disaat itu dimulakan oleh Yahya Bin Abi Mansur. tidak pernah mempelajari sains mahupun buku mengenainya tetapi mampu menyiapkan peralatan astronomi. Ciptaan beliau ini telah menarik beberapa tokoh dunia selepasnya seperti Raja Alfonso dan Regiomontanus untuk menggunakannya dan mengkaji ciptaan beliau 41 . Malangnya setelah ia diceraikan tiada siapa yang dapat memasangnya semula seperti keadaan asal. Beliau mampu menghasilkan pelbagai alat yang diperbuat daripada besi untuk ahli-ahli astronomi di Toledo pada tahun 1062 walaupun beliau bukanlah ahli astronomi. Mengikut Ahmad Thomson jam ini mempunyai dua bekas air yang mana akan terisi air ataupun kosong mengikut keadaan bulan sabit mahupun bulan penuh. Namun beliau tetap membuat peralatan untuk ahli astronomi yang lain dan telah mula mencipta peralatan astronomi untuk dirinya sendiri.

pengaruh Islam di Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropah dalam menyerap peradaban Islam terutamanya dalam khazanah ilmu pengetahuan astronomi. Masyarakat Eropah juga menyaksikan kenyataan bahawa Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara 42 . Beliau kemudiannya telah menyunting jadual yang telah dihasilkan beliau di balai cerap beliau di Toledo. Secara umumnya. Kajian-kajian yang dibuat beliau telah menjadi rujukan oleh Nicolaus Copernicus dalam mentafsirkan matahari sebagai pusat sistem solar dalam tesisnya ”De Revolutionibus Orbium Celestium” Kesimpulan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) hingga panduan penggunaannya dialih ke beberapa bahasa seperti latin dan romansepanyol.0 saat per/tahun dan melalui kaedah kajian moden jarak yang sebenarnya ialah 11. Beliau telah berjaya mencipta “Toledan Table” yang mana telah bertanggungjawab untuk memberi nafas baru kepada para astronomi kerana berjaya menjadikan kenyataan untuk memposisikan sistem planet-planet secara berkomputer pada zamannya pada bila-bila masa semasa cerapan dijalankan. juga jadual-jadual lain yang terhasil dari para astronomi lain dari kalangan Islam mahupun bukan Islam. Seperti sarjana Islam yang lain beliau juga dapat membetulkan teori orang Greek yang sekali lagi menafikan sains Islam adalah bayangan dari Greek.8 saat per/tahun. Beliau juga adalah orang yang pertama menjelaskan secara terperinci tentang pergerakan matahari yang menjauhi bumi (aprehelion) yang mana jaraknya yang terjauh dari bumi sebanyak 12. Plotemy melalui kiraannya menganggarkan bahawa jarak laut Mediterranean adalah 62º namun kemudian dibetulkan oleh al-Kwarizmi kepada 52 º manakala pembetulan oleh al-Zarqali memberikan bacaan yang paling tepat iaitu 42º. Andalusia.

Beliau mengembara dan mengajar murid-murid yang berkumpul berhampirannya. Tokoh-tokoh tamadun Asia 1. Selepas ibunya meninggal dunia pada tahun 527 S. Tokoh Tamadun Cina 1.1. Walaupun keluarganya berketurunan bangsawan.). Confucius sanggup mengambil pelbagai kerja seperti gembala. Confucius berkahwin dengan Chikuan pada umur 19 tahun. Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu dalam kelasnya. kerani dan penyimpan kira-kira untuk menyara hidup mereka. 5. beliau memulakan pekerjaannya sebagai seorang guru. gerakan reformasi pada abad ke-16 M. terutama dalam bidang pemikiran dan sains disamping bangunan fizik. Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman kacau-bilau dan kurang bermoral. dan pencerahan pada abad ke-18 M.1. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Andalusia dengan cara yang sangat kejam. Ayahandanya yang merupakan seorang komander negeri Lu meninggal dunia sewaktu Confucius berumur tiga tahun. Wafat ayahandanya tertinggal mereka dalam kemiskinan. Kung Fu Tze Confucius dilahirkan di Zhou (sekarang: Wilayah Shandong) yang terletaknya di negeri Lu pada Zaman Chunqiu (春春春春) China. dan kemudiannya menjadi ayah kepada seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan.M. kerajaan menghadapi masalah komplot penggulingan kuasa. Beliau berpendapat cara penyelesaian masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaranajaran pendeta dahulu. 43 . rasionalisme pada abad ke-17 M. Selepas beberapa tahun. mereka tidak berkaya-raya. Pada zaman akhiran Dinasti Zhou (Chou) (1027-256 S.. Kemashyurannya serta sifat-sifat murninya diluas sebar di seluruh negeri Lu.M.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) tetangganya Eropah. ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya. Gerakangerakan itu adalah: kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik (renaissance) pada abad ke-14 M yang bermula di Itali.1. tetapi ia telah mempengaruhi gerakan-gerakan penting di Eropah.

tersia-sia adanya harapan akan putera negeri lain membenarkan beliau melancarkan reformasi.C untuk mengembara sambil mengajar. Walaupun Confucius telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China. Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik. Beliau meninggalkan negerinya dan mengembara seluruh China selama 13 tahun. kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan dinamakan Taman Kong. Selepas beliau wafat.. pilu atau takut 44 . Beliau dan murid-muridnya sering mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain. Cara pentadbiran yang diperkenalkan adalah begitu baik sekali sehingga beliau dilantik menjadi pemerintah negeri sebelahnya untuk menahan pemecatan kuasa menteri. Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah: a. Kini. Junzi merupakan seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren. dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang. Justeru itu. dilantik sebagai majistret Chungtu dan pada tahun seterusnya. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). beliau kembali ke Lu dan wafat 3 tahun kemudiannya di Lu – 479 S. Sewaktu berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara berkelakuan baik. Dengan pentadbirannya yang baik. tersia-sia mencari pemerintahan yang unggul. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang.M. peninggalannya dikebumikan di kubur Chu Fu (Sekarang: Shandong). Kung Fu Tze telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). beliau kembali ke Lu. keadilan didirikan dan kes-kes jenayah berkurangan sehingga hampir dihapuskan. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan sejati antara manusia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Confucius yang berusia 52 tahun.M. tidak merasa resah. beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. Confucius meninggalkan kawasan pentadbirannya pada tahun 496B. Dalam kitab Lun Yu. beliau berjaya melaksanakan reformasi baru. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. beliau menjadi menteri jenayah bagi negeri Lu. Pada tahun 484 S. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang mahukan pengikut-pengikutnya menjadi “rounded man” yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat. Semasa beliau berumur 69 tahun. penulisan dan ritual.

King (1997) berpendapat Konfusianisme telah membangunkan satu bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. keluarga dan moral. jadi bagaimana kamu hendak berkhidmat kepada ruh?”. melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat c. Kung Fu Tze mahu menginterprestasikan khazanah warisan silam kepada anak-anak muridnya. Perkara inilah menurut Wang Gungwu (1997) yang membezakan Konfusianisme dengan agama lain. the minister minister. Konfusianisme memfokuskan kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. Mengikut Konfusius segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama (zhengming) atau kedudukan masing-masing. sosial.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. Bagi Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan sekarang. Y. Prof. Manusia yang mempunyai 45 . kerana ia amat sedikit menekankan kepada kehidupan spiritual dan menjauhkan diri dari perbincangan mengenai kehidupan selepas mati tetapi lebih banyak menumpukan kepada dunia. Beliau mahu satu masyarakat yang dipimpin atau diatur dengan baik. Persoalan bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan di dunia adalah asas teoritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan. the father father and the son son “. dengan sebab itu beliau berkata sesungguhnya beliau hanyalah seorang transmitter dan bukannya originator. Asas negara. Begitu juga beliau pernah berkata “kamu tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia. tidak membuat kesalahan. bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh. tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Konfusius mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masingmasing . Konfisius menjawab “jika kita tidak tahu tentang kehidupan. masyarakat dan individu yang betul adalah “ let ruler to be ruler. bagaimana pula kita tahu tentang kematian”. Apabila ditanya tentang kematian oleh muridnya. membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat Manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Tze ialah seseorang yang hidup aman damai. Perlaksanaan tanggungjawab dan peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren).

bukannya untuk membunuh” (Lun Yu). develop others”. perlakuan-perlakuan yang baik. perayaan dan etika. Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara pemerintah dengan rakyat. sustains others. Laksamana Cheng Ho Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Etnik Hui yang menganut agama Islam di Yunnan. and desiring to develop himself. Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah seorang yang gagal sebagai pemerintah. Menurut Konfusius.2.1. “tugas kamu adalah untuk metnadbir. ayah dengan anak. hubungan saudara tua dengan saudara muda. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran menjadi pendoman. Aturan etika Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao . The Great Learning dan lainlain. Mengikut Schwartz (1985). Kesemua konsep etika yang dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan. Mereka mengetahui keadaan di luar negara dan suka menjelajah. seterusnya negara dan dunia.Penekananya yang utama adalah konsep terhadap keluarga. manakala yang muda harus tunduk dan hormat. Hubungan raja dengan rakyat. Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya seperti kitab Madah. Bagi Konfusianisme. Pemerintah yang memerintah melalui contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka sendiri dan rakyat (Ross.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) ren atau kasih sayang ialah “one who. 46 . kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu. Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami. Adat. Datuk dan bapanya telah menunaikan fardu haji ke Mekah. 1. sahabat dengan sahabat dan suami dengan isteri. 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. nilai hubungan antara anak dengan bapa. desiring to sustain himself. social propriety dan solidariti. kitab Analect banyak mengandungi oder sosio-politik yang normatif. ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus berkewajiban terhadap orang tua. ialah rakyat mesti bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. dari keluarga akan berkembang menjadi masyarakat. abang dengan adik. Bagi Konfusius. barat daya China. iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu. Muzik. ritual.

Sumatera. Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja lalu dibawa ke Nanjing. Kepulauan Maldives. dan Borneo.000 orang anak kapal dan 317 buah kapal (sebenarnya dipanggil jong )dan ekspedisi beliau mengandungi sehingga 63 buah kapal yang belayar bersama-sama. Armada ini belayar ke sebahagian besar Asia Tenggara seperti Jawa. negara Arabi dan pantai timur Afrika (1415). Kemasyhurannya sering dikaitkan dengan armadanya yang dianggap terbesar yang pernah dilancarkan atas nama penjelajahan. Teluk Pars. Penjelajahannya dilakukan antara tahun 1405 hingga tahun 1433. Cheng Ho atau Zheng Ho (1371-1435) merupakan seorang penjelajah China yang sangat masyhur. Eksepedisi lain telah ke India. lantaran itu beliau telah dilantik sebagai sida dalam istana maharaja. Ketujuh-tujuh pelayaran beliau mengambil masa kira-kira 2 tahun setiap satu. Ada kemungkinan mereka juga telah mengelilingi Tanjung Harapan pada kira-kira 70 tahun sebelum orang Eropah melakukannya. Siam. Tanah Melayu. Ma Sanbao yang cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja. Beliau mengetuai 27. Ini dikaitkan dengan adanya satu peta China pada tahun 1420 dengan jelas menunjukkan sebahagian pantai barat Afrika. 47 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semasa berusia 10 tahun.

Ini menunjukkan. sudah lama tersebar di kawasan Asia dan di Nusantara malah Laksamana Cheng Ho merupakan di antara pendakwah yang membawa risalah Islam di Tanah Melayu melalui saluran diplomatik yang dilakukan olehnya. sebuah armada yang paling besar skopnya di dunia pada masa itu bertolak dari pelabuhan Sungai Yangtze di luar Bandar Nanjing. Pada musim luruh 600 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1405 Masihi. melalui arahannya kepada kerajaan Siam supaya menghentikan tekanan kepada Kerajaan Melaka untuk membayar ufti setiap tahun. Kesungguhan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam melalui diplomatik dan perdagangan serta teknologi yang datang dari China amat dihargai oleh penduduk Nusantara. Kerajaan Siam akur kepada arahan tersebut sehingga akhirnya Kerajaan Melaka menjadi empayar yang hebat hasil 48 . Nama asal Cheng Ho ialah Ma Sanbao. Bayangkan. Laksamana Cheng Ho atau Muhammad atau Sam Poa merupakan satu nama yang sinonim dengan kedatangannya di Melaka membawa persahabatan salam daripada Dinasti Ming di negara China. Laksamana Cheng Ho yang telah memimpin pelayaran secara besar-besaran tersebut. mengutip cukai daripada koloni China dan mengumpul maklumat. Selepas kemangkatan Maharaja Cheng Tsu. kemasyhuran Cheng Ho mulai merosot. ibu negara kerajaan Dinasti Ming bagi belayar ke seberang laut. Sahabat bernama Saad sahabat sehingga ini bin Lubadah yang merupakan di antara para terawal membawa Islam ke China masyarakat bilangan Islam Islam di China sekarang menyamai penduduk di Malaysia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tujuan mereka ialah untuk berdagang.Beberapa buah kapal telah dihantar untuk meninjau eksepedisi di Lautan Pasifik dan ada kemungkinan mereka sampai di pantai utara Australia. Maknanya Islam boleh tersebar di merata tempat tanpa mengira warna kulit yang menyebarnya dan mereka yang menerimanya.

Taraf kemahiran pembuatan kapal daripada tukang-tukang tersebut merupakan taraf tertinggi bagi industri pembuatan kapal di dunia pada masa itu. ini merupakan kapal yang paling besar di dunia pada masa itu. sebuah batang kemudi sepanjang 11. Bandar Nanjing terletak di pinggir Sungai Yangtze.7 meter daripada kapal "Baochuan" telah digali keluar daripada perut bumi di tapak bengkel pembuat kapal "Baochuan" di Nanjing. maka kapal-kapal tersebut bukan sahaja ukurannya besar. barang porselin dan barang seni kraf tangan lain dimuatkan di dalam kapal-kapal tersebut. sungai yang terbesar di China. Maharaja Zhu Di mengambil keputusan untuk menghantar armada bagi melaksanakan pelayaran besar-besaran ke pelbagai negara di Asia dan Afrika untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negaranegara di kawasan itu. Industri pengeluaran kapal sudah bersejarah lama dan sangat berkembang di Nanjing pada masa itu. Kapal "Baochuan" merupakan kapal layar bersaiz besar. Semasa Cheng Ho berusia 34 tahun. Pada tahun 1957. Semasa armada itu berlabuh di setiap pelabuhan luar negara. Kapal "Baochuan" yang digunakan dalam pelayaran Cheng Ho ialah dibuat di Nanjing. Berdasarkan catatan sejarah. Sutera. Jumlah keseluruhan pegawai.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pertolongan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho akan menganugerahkan cap mohor yang diperbuat 49 . Disebabkan pelayaran itu dilaksanakan berdasarkan titah Maharaja Zhu Di. pedagang dan anak kapal armada Cheng Ho mencatat lebih 20 ribu orang. Armada Cheng Ho terdiri daripada beberapa puluh kapal yang berbeza-beza saiznya. terdapat 34 buah bengkel pembuat kapal di luar Bandar Nanjing dan tukang-tukang kapal yang terbaik di seluruh China telah bertumpu di Nanjing. tetapi juga diperlengkapi dengan kemudahan yang moden. Baginda menitahkan Cheng Ho memimpin pelayaran besarbesaran itu. Ini adalah kerana kehebatannya berdiplomasi dan kecanggihan teknologi yang dibawa oleh dari negara China. Kalau dikira berdasarkan panjang batang kemudi terseubt. maka kapal "Baochuan" armada Cheng Ho yang paling besar telah mencatat lebih sebiru tan.

7 kali pelayaran seumpama itu telah dilaksanakan oleh Laksamana Cheng Ho dalam tempoh 28 tahun. Laksamana Cheng Ho juga menyampaikan titah Maharaja Zhu Di Dinasti Ming China yang menggalakkan negara-negara tersebut menghantar utusan melawat China agar meningkatkan pertukaran antara satu sama lain. memuji sumbangan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho kepada kegiatan pelayaran sedunia serta sumbangannya kepada persahabatan dan pertukaran antara China dan pelbagai negara di dunia 50 . drama TV dan menggambarkan pelayaran Laksamana Cheng Ho secara besar-besaran pada masa itu. pelayar yang terkenal di dunia. Pelayaran Laksamana Cheng Ho lebih awal separuh abad daripada Comumbus.Armada Cheng Ho berjaya tiba di pantai Laut Merah dan pantai timur Afrika dan telah melawat lebih 30 buah negara dan kawasan di Asia dan Afrika dalam 7 kali pelayaran itu. Pada tahun 1435. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) daripada perak dan menghadiahkan cenderamata kepada raja negara-negara yang dilawati. Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran. novel. Pelayaran Cheng Ho ke seberang laut juga telah meninggalkan warisan kebudayaan dan kesenian kepada kita. persefahaman dan perdagangan antara rakyat China dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika. Laksamana Cheng Ho yang berusia lebih 60 tahun meninggal dunia di India dalam pelayaran ke-7 semasa kembali ke China. Sekarang lain-lain banyak untuk sasterawan telah menggubah drama.

Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India. Devanāgarī: मोहनदास करमचंद गांधी) (2 Oktober. Sewaktu suatu ujian ejaan beliau telah silap mengeja. beliau tidak menunjuk sebarang petanda akan menjadi seorang tokoh yang terkenal. walaupun diberi peluang oleh gurunya.2. Bapanya. Semasa Gandhi di sekolah rendah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan. Mohandas Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi (Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. sebuah pekan kecil di wilayah Gujarat. beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti.1. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Namun sejak kecil lagi. Sejarah awal Beliau dilahirkan pada 2 Oktober. 1948) juga dipanggil Mahatma Gandhi (bahasa Sanskrit: "berjiwa hebat") adalah seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik tersohor dari India. banyak negara yang merupakan jajahan British. beliau telah dikahwinkan pada usia yang muda iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturbai. Karamchand.2. Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Mahatma Karamchand Gandhi di Bombay pada September 1944. 1869 . 1869. Pada masa kehidupan Gandhi. Keluarganya dari kelas pertengahan dari kasta Vaishya.30 Januari. Mengikut adat orang India pada waktu itu. yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui demonstrasi secara aman. 1. 51 . dan menjadi sumber inspirasi bagi beliau. Disekolah beliau dianggap sebagai seorang pelajar yang "mediocre" atau sederhana dan merupakan seorang yang sangat pemalu. seorang gadis yang sebaya dengannya. Tetapi beliau enggan meniru kawannya. adalah seorang wanita yang lemah lembut dan warak. di Porbandar. Manakala ibunya bernama Putlibai. merupakan seorang Dewan atau Perdana Menteri di pekan tersebut.

Beliau percaya bahawa manusia tanpa mengira agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara. Beliau kemudiannya diarah untuk membela seorang klien di Afrika Selatan. Ramai yang ingin melihat penganut agama Hindu dan Islam berpisah dan mempunyai negara sendiri. Gandhi dan kemerdekaan India Ketika kembali ke India. ibunegeri Natal. Bangsa India. beliau mencuba nasib sebagai seorang peguambela tetapi gagal. Afrika Selatan dan dasar aparteid Semasa di Bombay. Walaupun. beliau menyaksikan diskriminasi yang sangat teruk.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada usia 18 tahun. Beliau enggan menurut kemahuannya kerana mempunyai tiket kelas pertama. Sewaktu didalam keretapi. Pelbagai kitab serta buku-buku keagamaan seperti Hindu. dia membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan British. Akhirnya beliau serta begnya telah dihumban keluar dari keretapi tersebut. Lantas beliaupun pergi ke negara yang asing ini. hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Rakyat dari agama dan suku yang berbeza yang hidup di India kala itu yakin bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeza ini dapat mempunyai negara mereka sendiri. Gandhi adalah seorang Hindu. beliau mula menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Yahudi dan Islam telah menjadi bahan bacaannya. beliau melanjutkan pelajarannya di Southampton. Beliau kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah undangundang diskriminasi tersebut. 52 . Gandhi kemudiannya membentuk sebuah gerakan bukan kekerasan disana. Disana. beliau menyukai falsafah dari agama-agama lain termasuk Islam dan Kristian. beliau lulus peperiksaan akhirnya dan pulang ke India sebagai seorang peguam. Di samping mempelajari undang-undang. England dalam bidang undang-undang. Pengalaman diskriminasi yang pertama berlaku di Maritzburg. Peristiwa ini merupakan satu tamparan hebat kepada Gandhi. samada peniaga mahupun buruh dianggap sebagai golongan kelas kedua dan dipanggil "kuli" atau "sami". Pada 1891. seorang berkulit putih telah membantah kehadiran seorang "berwarna" di kelas pertama dan mengarah beliau untuk pindah ke kelas ketiga. Kristian.

Ketika Dalai Lama dianugerahi Penghargaan Nobel pada 1989. Beberapa dekad kemudian. dan bukan-kekerasan (ahimsa). Pada 30 Januari 1948. seorang peguambela daripada Kuil Tengah (Middle Temple) yang menghasut. sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran". menaiki tangga Istana Viceregal dengan badan setengah telanjang. Lain-lain Gandhi tidak pernah menerima Penghargaan Perdamaian Nobel. meskipun dicalonkan sebanyak lima kali antara 1937 dan 1948. Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kerana kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang sama.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada 1947. Gandhi. Jr. Winston Churchill pernah berkata "Menyedihkan. sebagai pemimpin Kerajaan British. aktivis Gandhi telah menarik berbagai komentar dan pendapat. Gandhi sering mengatakan nilai-nilai ajarannya sangat sederhana. Arun Gandhi dan Rajmohan Gandhi dan bahkan anak cucunya. satyagraha. ketua Jawatankuasa Nobel mengatakan bahawa ini merupakan "suatu cara untuk mengenang jasa Mahatma Gandhi".. Muzium elektronik Nobel mempunyai artikel mengenai hal tersebut. Sepanjang hidupnya.melihat Mr. India mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi dua negara. Misalnya.. 53 . hal ini disesali secara umum oleh pihak Jawatankuasa Nobel." Begitu juga dengan Albert Einstein yang berkata mengenai Gandhi: "(Mungkin) para generasi berikutnya akan sukar mempercayai bahawa ada orang seperti ini yang pernah hidup di dunia ini. Prinsip Gandhi. adalah aktivis-aktivis sosio-politik yang terlibat dalam mempromosikan gerakan bukankekerasan di seluruh dunia. yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya)." Karya Mahatma Gandhi tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. India dan Pakistan. Tushar Gandhi. dan Nelson Mandela. Cucunya. sekarang tampil sebagai seorang fakir yang biasa dari Timur. Hal ini tidak disetujui Gandhi. telah menjadi sumber inspirasi berbagai generasi aktivisaktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King.

c. b. Pengucapan yang baik 54 .2. yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Vinaya Pitaka. dan Abhidhamma Pitaka. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Empat kebenaran yang mulia a. Kehidupan penuh dengan kepahitan b. yaitu alam surga luhur. Pada saat ia lahir. Kitab Tripitaka – kitab suci mengandungi Sutta Pitaka. dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Buddha: guna bahasa Pali.2 Sidhaharta Gautama Buddha BUDDHA (563 SM – 483 SM ) Siddharta dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman Lumbini. Bebas daripada kepercayaam karut b. Sejak itu maka yang merawat Pangeran Siddharta adalah Mahā Pajāpati. Ibunda Ratu meninggal dunia tujuh hari setelah melahirkan Sang Pangeran. Memahami diri sendiri dan Empat Kebenaran yang Mulia. Setelah meninggal. Kegemilangan dlm. Cara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara Jalan Lapan Lapis 4. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik a. Zaman Asoka – jadi agama rasmi Dinasti Maurya. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Ayah dari Pangeran Siddhartha adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari Suku Sakya dan ibunya adalah Sri Ratu Mahā Māyā Dewi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 5. Keinginan yang baik a. saat Ratu Maha Maya berdiri memegang dahan pohon sal. Membangunkan wawasan kehidupan yang jelas ( ditthi). Perlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. Jalan lapan lapis a. dua arus kecil jatuh dari langit. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu c. beliau terlahir di alam Tusita. bibinya yang juga menjadi isteri Raja Suddhodana. Untuk mengatasi kepahitan hidup mesti mengatasi nafsu d. c.

yang terbahagi dalam tiga kelompok besar yang disebut sebagai 'Pitaka' atau 'bakul' iaitu Vinaya Pitaka. Menurut tradisi Buddha. diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali. Siddharta kemudian meninggalkan kehidupan mewahnya yang tak berertinya lalu menjadi seorang 55 . Kitab suci agama Buddha Kitab suci agama Buddha ialah 'Tipitaka'. e. Pertapaan yang baik a. Kitab suci agama Buddha yang paling tua. Perlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam dan istimewa. d.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a. selatan pergunungan Himalaya yang bernama Lumbini. b. jujur dan sejati dan tidak membunuh. dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan sex. Siddharta Gautama dilahirkan daripada puak Sakya pada awal masa Magadha (546–324 SM). Kitab 'Tipitaka' yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh rakyat jelata suku Magadha. mencuri. Perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin. Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Tidak boleh melakukan gosip. Perlu f. Siddharta melihat kenyataan kehidupan sehari-hari dan menyimpul bahawa kehidupan nyata. Beliau juga dikenali dengan nama Sakyamuni (harfiah: "orang bijak daripada kaum Sakya"). Makna kehidupan yang baik a. menipu atau mengenakan seseorang. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Perlu berhati-hati dengan kata-kata dan pelakuan orang lain. Pemikiran yang baik a. mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan lain. h. pada hakikatnya adalah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. Setelah kehidupan awalnya yang penuh kemewahan di bawah perlindungan ayahnya. Bertindak secara aman. Raja Kapilavastu (kemudian hari digabungkan dengan kerajaan Magadha). Kelakuan yang baik a. Usaha yang baik a. Mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan g. di sebuah kota.

lalu mencari jalan tengah antara kehidupan berfoya-foya yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan zahid yang terlalu menyeksa diri. Mahanama. Untuk 45 tahun selanjutnya. ia menelusuri Dataran Ganga di tengah India (daerah mengalirnya Sungai Ganga dan anak-anak sungainya). Di bawah sebuah pokok ara. hari Beliau mendapat pencerahan. Assaji. hari kelahiran Beliau. Kemudian ia berpendapat bahawa bertapa juga tak ada ertinya. Sucikan hati dan pikiran. diperingati sebagai hari suci Waisak. atau hanya "Si Buddha" saja. pada bulan Waisaka purnamasidhi. ia dikenali sebagai Gautama Buddha. Pada masa sekarang. Pada saat itu. Pemutaran Roda Dharma Ajaran Buddha pertama kali diterima oleh lima orang bhiksu: Kondanna. dan Vappa. Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang pewaris atau merasmikan ajarannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam tempoh 400 tahun selanjutnya: mula-mulanya aliran-aliran mazhab Buddha Nikaya yang sekarang hanya masih tersisa Theravada. Inti ajarannya terangkum dalam tiga baris syair yang diajarkan-Nya: “Jangan berbuat kejahatan. sebuah gerakan seluruh Buddhisme yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru. makin lama makin banyak orang yang menjadi pengikut Beliau.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) zahid. Bhaddiya. Sang Buddha Parinirwana dalam usia delapan puluh tahun. sebuah perkataan Sanskerta yang bererti "ia yang sedar" (dari kata budh+ta). Pada usia 35 tahun. perbanyak perbuatan baik. 56 . Setelah saat itu. sembari menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang yang berbeza-beza. ia berikrar tidak akan meninggalkan tempat duduknya sehingga ia menemukan Kebenaran. Ajaran ini pula yang menjadi ajaran terpenting agama Buddha di seluruh dunia. ia mencapai Makrifat.Ajaran Siddharta Gautama atau Sang Buddha terkenal sebagai ajaran agama Buddha. dan hari Beliau Parinirvana. sekarang dikenali sebagai pokok Bodhi. Hari pemutaran roda Dharma yang pertama tersebut diperingati oleh umat Buddha sebagai hari suci Asadha. dan kemudian terbentuknya mazhab Mahayana. inilah ajaran para Buddha”.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Penutup Dalam tradisi Hindu. orang-orang mulai melupakan ajaran agama dan tindakan mereka melenceng atau tidak sesuai dengan Veda. ketiga. namun Sang Buddha yang juga merupakan Awatara tidak dipuja dalam Hindu selayaknya Awatara yang lain. menimbang benar. Dalam beberapa filsafat Hinduisme. dalam ajaran Buddha disebut nirvana. Pendiri Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepun sejak menaklukkan Ishida Mitsunari dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga Restorasi Meiji pada tahun 1868. lahir di Okazaki.tripod. http://dhamma-bm. mengingat benar. kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia. berusaha benar. Pokok ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya "Empat kebajikan kebenaran:" pertama. lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo 春 春 春 春 春 ) adalah seorang daimyo dan shogun di Jepang. Beberapa tokoh Hindu menganggap Buddha merupakan seorang tokoh yang memperbarui ajaran Veda.1.com/main. berbuat benar. keempat. 1 Juni 1616 pada umur 73 tahun. 1. Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Tokugawa Ieyasu ( 春春 春春 .3.htm 1. Ia memerintah dari tahun 1600 (secara rasminya 1603) hingga turun takhta pada tahun 1605. sebab-musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta terbelenggu oleh nafsu. 31 Januari 1543 – dan meninggal di Shizuoka. Rama dan Krishna yang merupakan Awatara juga dipuja sebagai Dewa. pada masa Kali Yuga. cari nafkah benar. meditasi benar. Bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Oda Nobunaga. Buddha muncul untuk menyempurnakan kembali tindakan yang melenceng dari Veda dan menolak untuk menerapkan pengorbanan hewan. Ieyasu adalah salah satu dari tiga tokoh yang menyatukan Jepun pada zaman Sengoku. berpikir benar. Buddha tidak memiliki posisi istimewa dalam Veda. Menurut kepercayaan umat Hindu. pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat ditekan habis bilamana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan.3.tripod. Maka dari itu. berbicara benar. 57 . kedua.com/ http://dhamma-bm.

anak kaum tani. Bakufu Tokugawa telah membawa satu era yang aman dan stabil serta berlanjutan selama hampir 200 tahun. pemerintahan Bakufu telah mengalami kemerosotan dan tumbang pada tahun 1867. Beliau telah berjaya menyatukan Jepun yang merupakan satu tanggungjawab yang tidak pernah diselesaikan oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Kajian tentang buku . Pada zaman ini banyak kemajuan yang telah dilakukan terutama dalam bidang pertanian. Beliau telah mengasaskan Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) yang merupakan kerajaan tentera yang memerintah paling lama dalam sejarah Jepun. Chonin (saudagar) Tokugawa Ieyasu telah mendominasi arena politik Jepun dari tahun 1603 sehingga 1616 dan merupakan pemimpin teragung Jepun dalam abad ke 17. Nomin (kaum tani) 3. Kejatuhan Shogun Tokugawa Pengenalan 58 . sastera dan lain-lain. Sekolah . perdagangan. Masyarakat Tokugawa mengalami masalah dalaman yang menjadi punca kemusnahan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Tokugawa adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan terdapat hampir 60 000 Terakoya atau sekolah kampung yang menampung keperluan pendidikan anak . banyak faktor dari segi politik. Secara amnya.buku klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dimajukan . Perdagangan yang berkembang pesat dan proses urbanisasi telah membawa banyak kekayaan kepada kumpulan tertentu .anak samurai juga telah didirikan oleh Bakufu dan tuan . misalnya golongan saudagar tetapi keadaan ini telah mengakibatkan kemiskinan kelas tentera terutamanya golongan Daimyo dan samurai yang menjadi tulang belakang sistem politik Tokugawa.tuan tanah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Zaman Kesyogunan Tokugawa(1603-1867) Pembahagian kelas.sekolah elit yang memberikan didikan kepada anak . 4 kumpulan: 1. Shonin (petukang) 4. di samping pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku yang juga telah menerima sokongan golongan Daimyo Di sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang. kesenian. ekonomi dan sosial telah membawa kehancuran kepada pemerintahan keluarga Tokugawa. Samurai (pahlawan) 2.

Faktor kejatuhan Shogun Tokugawa 1. Juga ramai dari golongan daimyo dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Oleh sebab pentingnya ekonomi wang menyebabkan kedudukan golongan saudagar menjadi golongan yang berpengaruh dalam masyarakat dan sebaliknya golongan daimyo (bangsawan) dan samurai (pahlawan) mulai merosot. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun dari keluarga Tokugawa. Iyeyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603. Ramai golongan daimyo dan samurai telah meminjam wang dari golongan saudagar hinggakan mereka terikat dengan hutang-piutang. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan pentadbiran. Peranan saudagar dan perubahan corak sosial Salah satu faktor yang membawa kepada kejatuhan Shogun Tokugawa ialah peranan golongan saudagar dan berlakunya perubahan corak sosial di Jepun. Menentang dasar isolasi Golongan saudagar juga tidak setuju dengan dasar isolasi menindas Tokugawa. Perasaan kebangsaan/fahaman shintoisme 59 . mereka ingin supaya diadakan hubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka. 2. Keadaan ini menyebabkan menjelang abad ke-19. Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang benar-benar berkuasa di Jepun. tidak ada perbezaan taraf antara saudagar dengan daimyo dan samurai.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1600. Maharaja Jepun memberi gelaran “Shogun” kepadanya. Oleh sebab itu. golongan saudagar asing bekerjasama dengan golongan anti-Tokugawa golongan menentang Shogun Tokugawa seperti yang dilakukan oleh saudagarsaudagar di bandar Osaka. Dengan dasar isolasi bermakna saudagar-saudagar tidak mendapat pasaran yang luas bagi barang-barang dagangan mereka. Dengan ini sistem feudal terhapus dengan sendirinya. 3. sistem politik dan sosial di Jepun mulai berubah akibat sistem ekonomi wang yang menggantikan sistem tukaran barang. Berdasarkan perkara itu. Pada abad ke-18.

Akibat tindakan Tokugawa menggalakkan orang-orang Jepun terutama golongan samurai mengkaji sejarah dan sastera Jepun kuno. Choshu. Disebabkan bimbang terhadap ancaman Amerika maka pada tahun 1854. Toza dan Hizen. Tekanan ekonomi Kedudukan Shogun Tokugawa semakin terjejas bila berlakunya tekanan ekonomi. Tentangan suku kaum dari Barat Perasaan benci terhadap Tokugawa tidak sahaja dari petani-petani yang tertindas terutama dari suku kaum dari Barat iaitu Satsuma. Kedatangan Barat Faktor yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa juga disebabkan oleh kedatangan Barat. Oleh itu. Mereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain mereka tidak dapat mengalahkan Tokugawa. Penghidupan petani-petani semakin susah apabila adanya cukai-cukai. Dengan ini muncul golongan yang ingin mengembalikan kekuasaan Maharaja dan menjatuhkan Tokugawa. Penduduk Jepun telah bertambah dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan. Kemudian perjanjian dengan Rusia dan Perancis juga dibuat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebab lain ialah munculnya semangat kebangsaan dan fahaman shintoisme. 60 . Oleh sebab itu suku kaum-suku kaum tersebut dapat bertindak balas. 5. Berdasarkan kepercayaan tersebut orang Jepun berpendapat Maharaja yang harus berkuasa dan dihormati. 6. mereka telah bersatu dan tindakan selanjutnya ialah menyokong Maharaja yang ketika ini ditindas oleh Tokugawa. Semangat hotmat dan taat kepada Maharaja hidup kembali. Hasil dari kajian mereka dan mengikut fahaman (kepercayaan Shinto) bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan Dewi Matahari (Amitorasu). Pada tahun 1853. Perjanjian Kanagawa ditandatangan antara Perry dengan Tokugawa. Tokugawa berkuasa tetapi wilayah kekuasaan Tokugawa sekitar Yedo sedangkan wilayah-wilayah lain tidak dapat diletakkan secara langsung. Tindakan Tokugawa itu telah menjadi kemarahan rakyat Jepun termasuk beberapa golongan dari keluarga Tokugawa sendiri. Hal ini menjadi beban kepada petani-petani yang terpaksa bekerja lebih kuat. petani-petani telah dikerah supaya dapat hasilkan keluaran pertanian berlebihan. Pada abas ke-18 dan ke-19 merupakan zaman kejatuhan ekonomi. Untuk atasi masalah tersebut. Sungguhpun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi kesannya menjejaskan kedudukan Tokugawa sendiri. Commodore Perry dari Amerika tiba di Jepun dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan dan mendapat jaminan keselamatan anak-anak kapal Amerika. 4.

Dalam zaman Meiji. Nama diri baginda ialah Mutsuhito ( 春 春 ?). Sebagai tindakbalas. Meiji ( Maharaja Meiji) Maharaja Meiji ( 春 春 春 春 Meiji-tennō?) (3 November 1852 — 30 Julai 1912) ialah Maharaja Jepun yang ke-122 menurut susunan pewarisan takhta tradisional. 1. Kesimpulan Faktor dalam negeri merupakan faktor utama yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Peristiwa ini digunakan oleh musuh Tokugawa untuk menggugar kedudukan Tokugawa. pada tahun 1863. Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1866. Pada tahun 1862. baik dalam bidang ekonomi mahupun dalam bidang ketenteraan. Pada peringkat awal pemerintahan Tokugawa telah mencapai beberapa kemajuan. memerintah sejak 3 Februari 1867 sehingga hari kemangkatan baginda. Inggeris menyerang Kagoshima kediaman Satsuma. Sepertilah maharaja-maharaja sebelumnya. Memandangkan adanya tekanan-tekanan dan desakan-desakan dalam negeri maka Shogun Keiki bersetuju meletakkan jawatan. kaum Choshu telah menembak kapal-kapal Barat di Selat Shimonoseki. Pada bulan November 1867. Suku kaum dari Barat telah menjalankan tindakan anti-Barat. baginda dikenali dengan nama posthumus selepas mangkat.2. Perancis dan Belanda menyerang Choshu di Selat Shimonoseki.3. Pada tahun 1863. Shogun Tokugawa telah berjaya berkuasa kira-kira lebih dari dua abad setengah. tamatlah Shogun Tokugawa di Jepun. Tokugawa telah menghantar tenteranya untuk menyerang Choshu tetapi malangnya tentera Tokugawa telah dikalahkan. kekuasaan telah diserahkan kepada Maharaja Meiji. seorang Inggeris bernama Richardson mati dibunuh oleh putera Satsuma. Selepas kemangkatan baginda bermulanya satu tradisi baru iaitu memberikan zaman pemerintahan mendiang maharaja kepada baginda 61 . Kedudukan Tokugawa semakin runcing apabila kaum Toza telah bersatu dengan Choshu dan Satsuma untuk menentang Tokugawa. Dengan ini. Kemudian pada tahun 1864 angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris. Tetapi kejayaan lebih besar telah dicapai semasa pemerintahan Meiji. Pihak Barat telah menyalahkan Tokugawa berikutan berlakunya peristiwaperistiwa anti-Barat. Jepun mula memasuki dunia moden dan dalam masa yang sangat singkat Jepun mencapai taraf yang sama dengan negara-negara Barat. Amerika.

Oleh itu.Akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa ini telah dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin samurai dari kawasan-kawasan penguasaan feudal suku kaum Satsuma. Meskipun kadang-kadang dipanggil Mutsuhito atau Maharaja Mutsuhito di luar Jepun. Di samping itu . Apabila baginda mangkat pada tahun 1912. Choshu . ia juga dikenali sebagai pemulihan Meiji di mana bermulanya pemodenan – pemodenan tahun baru yang dilakukan setelah Jepun . hizen . Antara mereka termasuklah Okubo. Ketika keputeraan baginda pada tahun 1852. 62 . Penggunaan nama diri maharaja itu boleh dianggap kurang sopan. sosial. Kedatangan Komander Matthew Perry dengan ‘black ships’ di Uraga pada 1853 yang ingin memasuki ke Jepun dan keputusan yang terpaksa dibuat oleh Shogun untuk membenarkan kemasukan dunia luar ke Jepun setelah 2 dekad Jepun mengamalkan dasar isolasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat . Jepun merupakan sebuah negara yang terpencil. baginda kini dikenali sebagai Maharaja Meiji. tekanan-tekanan telah dilaksanakan oleh kuasa barat terhadap Jepun . Jepun sudah melalui revolusi politik. yang diamalkan oleh Tokugawa yang memencilkan Jepun dari dunia luar itu juga menimbulkan keghairahan dan keinginan yang amat dalam sanubari kuasa barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) setelah mangkat. mengamalkan dasar tutup pintunya selama hampir 200 semasa pemerintahan Shogun Tokugawa Pemerintah Shogun Tokugawa yang lapuk dan lama itu telah menimbulkan rasa rpuas hati pelbagai golongan masyarakat feudal terutamanya samurai dan petani . Perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Amerika itu membenarkan Amerika membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate. Oleh sebab memerintah ketika zaman Meiji (Pemerintahan kesedaran). dan perindustrian dalam negara (Lihat Pemulihan Meiji) dan timbul sebagai salah sebuah kuasa besar di pentas dunia. belum berindustri dan feudal yang didominasi Syogun Tokugawa dan daimyo yang memerintah lebih 250 kawasan terpencar di negara. Tosa . Saigo. maharaja-maharaja Jepun hanya digelar dengan nama posthumus mereka di Jepun. Era Meiji yang berlangsung selama 44 tahun iaitu dari 1868 hingga 1912 itu merupakan satu era yang penting dalam sejarah Jepun .

Itagaki Taisuke dari Toza. Mereka menyedari bahawa Jepun tidak dapat menandingi kuasa imperialis barat yang merupakan ancaman utama kepada kedaulatan Jepun kecuali menjadikan Jepun sebuah negara moden yang mempunyai kuasa tentera yang kuat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Matsukata. masayoshi dan Kuroda dari Satsuma . Antara lima perkara tersebut ialah: 1. Maka Jepun harus belajar dari barat dalam pelbagai bidang tentera dan ekonomi. Maka bermula pada 23 Oktober 1868. Maka satu piagam telah digariskan untuk dijadikan panduan kepada pegawai untuk menjalan tugas. Jepun harus mempunyai satu sistem pentadbiran yang baik. Okuma dari Hizen . mengembalikan yang Jepun yang maharaja sebagai tertinggi kepada ketua Namun Pemerintahan Meiji atau Pemulihan Meiji bertujuan kedudukannya masyarakat sebenar bermulanya zaman pemulihan Meiji ini. Jepun telah mendapat satu pengajaran bahawa negeri Jepun tidak mampu menentang kuasa-kuasa barat seperti yang berlaku ke atas kagoshima dan selat shimonoseki bila diserang oleh tentera barat. 2) Sistem Pentadbiran Yang Licin Dan Cekap Dalam usaha mencapai pemodenan. 63 . Dewan-dewan perbahasan akan ditubuhkan dalam semua undang undang haruslah ditentukan oleh pendapat ramai. Yamagata. dikatakan pemulihan atau pemodenan Jepun untuk telah bermula dengan pemerintahan Meiji. Ito. kepimpinan kerajaan baru telah didominasi oleh samurai muda dari suku kaum Satsuna dan Choshu atau Oligarki Satsuma-Cho yang bertugas sebagai penasihat Meiji. Maka lahirlah tujuan utama kerajaan mereka iaitu ‘ Eukoku Kyohei ’ ( sebuah negara yang kaya dan dengan kuasa ketenteraan yang kuat ) Langkah Ke Arah Modenisasi Jepun : 1) Hubungan Luar Jepun mula mengadakan hubungan secara rasmi dengan dunia luar pada Mac 1868 atas nasihat daripada samurai-samurai muda yang menyedari akan kepentingan mengubah dasar luar Jepun yang lama itu. Kido . Aritomo dan Katsura dari Choshu . Piagam ynag mempunyai lima perkara penting itu telah ditandatangani pada 6 April oleh Maharaja Meiji. Irone .

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 2. semua tentera feudal telah dibubarkan. Golongan samurai yang tidak mendapat jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan telah mngalihkan tumpuan mereka terhadap perniagaan di mana wang persaraaan yang diterima itu telah dijadikan modal untuk mereka berniaga. 3. Pemindahan ibu negara diraja dari Kyoto ke Edo merupakan tanda-tanda negara Jepun menerima perubahan. Semua pegawai kerajaan mesti sepakat dalam melaksanakan dasar kerajaan. Langkah seterusnya ialah penghapusan sistem feudal. Pada 29 Ogos 1871. Maharaja Meiji yang muda telah muncul dari tempat pengasingannya di Kyoto dan membuat perjalanan secara besar-besaran ke Edo sejauh empat batu. daimyodaimyo lain diperintahkan oleh kerajaan Meiji supaya menyerahkan kuasa tanah mereka kepada kerajaan. Oligarki Meiji khususnya Kido. Pada 3 Mac 1869. Toza dan Hizen supaya menyerahkan tanah mereka secara sukarela kepada Maharaja. Satsuma. satu memorandum bersama yang meletakan tanah-tanah mereka di bawah penguasaan Maharaja telah diserahkan. Semua rakyat mesti debenarkan mengembangkan bakatnya dan menggunakan hak-haknya untuk memenuhi aspirasinya. 5. Maharaja telah mengumumkan penghapusan semua tanah feudal dan semua tanah menjadi hak milik diraja. 64 . Dengan ini maka berakhirlah daimyo-daimyo sebagai pembesar feudal. 4. Mereka ini kemudiannya diberi pembayaran dalam bentuk bon-bon kerajaan atau bayaran beras atas persaraan mereka. Pemilihan Tokyo sebagai ibukota baru kerana ia dianggap sangat sesuai menjadi pusat pentadbiran bagi seluruh negara. Jepun hendaklah mengambil semua penegetahuan dan kemahiran dari dunia luar untuk menjadiakn Jepun negara yang moden dan kuat. Edo telah ditukar kepada Tokyo yang bermaksud Ibu Kota Timur. Pada Julai 1869. Pada bulan Disember 1868. Seluruh Jepun dibahagikan kepada 45 daerah atau ken yang ditadbir oleh pegawai kerajaan pusat. Mereka telah mempengaruhi golongan Dainyo dari suku kaum Choshu. Okubo. Pada bulan berikutnya. Segala adat lama yang tidak berfaedah adalah dihapuskan. Okurua dan Itagaki telah menyedari tentang kepentingan pemusatan kerajaan.

Ini telah menyebabkan Maharaja bertindak mengharamkan parti-parti itu. Beliau sangat tertarik dengan sietem kerajaan Jerman. percubaan dua dewan ini mneghadapi kegagalan ekoran daripada berlakunya perbezaan idea-idea dasar antara ahli-ahli. Pada tahun 1881. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada Maharaja dan ia terdiri daripada golongan bangsawan dan pembesar-pembesar istana yang mempunyai hubungan rapat dengan Maharaja. Majlis Penasihat Raja ( Privy Council ) telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Ito. Beliau telah dihantar ke Eropah iaitu berlin dan Vienna untuk mengkaji sistem kerajaan dan bentuk perlembagaan yang terdapat di negara-negara Eropah. Pada 1889. Walaubagaimanapun. mereka dan pengikut-pengikutnya telah meletakkan jawatan. Kedua-dua parti ini merupakan parti politik yang sangat poluar dan dapat mempengaruhi politik negeri Jepun. Pertentangan antara parti ini telah membawa kepada suasana yang genting dan membimbangkan di mana Itagaki Taisuke telah mati dibunuh. Misalnya Eto Shimpai dan Saigu Takamuri yang mendesak agar serangan ke atas Korea dilakukan tetapi desakan ini telah ditolak oleh maharaja sendiri. Akibatnya. Ito Hirobun yang merupakan samurai dari suku kaum Choshhu memainkan peranan penting dalam membentuk perlembagaan yang moden. Maharaja telah bersetuju akan membentuk sebuah Diet. Parti Imperialis ( Rikken Teisei ) telah ditubuhkan pada 1882 bagi menentang kedua-dua parti di atas. Beberapa parti politik telah muncul untuk mempercepatkan pembentukan Diet. Parti Liberal dibubarkan dan ini diikuti oleh parti-parti yang lain. Pada 11 Februari 1889. Setahun kemudian.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3) Perlembagaan Dua dewan telah dibentuk sebagai percubaan dlam tahun 1868. parti politik yang pertama iaitu Parti Liberal ( Jiyuto ) telah ditubuhkan oleh Itagaki Aisuka. Parti Progresif ( Kaishinto ) pula ditubuhkan oleh Okuma Shigenobu yang berasal dari Hizen.Pada 1885. Parti ini mendapat sokongan dari kerajaan. satu susunan perlembagaan telah dapat disiapkan dan ia telah diserahkan kepada Maharaja. pembentukan sebuah parlimen atau Diet ini dirasakan perlu oleh beberapa tokoh politik kerana ia dapat memenuhi kehendak rakyat. Akibatnya pada Oktober 1884. Namun. Pada 1881. perlembagaan yang dinamakan Undang-undang Dasar Baru telah 65 . Itagaki Taisuka ( suku kaum Toza ) telah mendesak Maharaja supaya membentuk Diet. Kebanyakan ahli parti Liberal terdiri daripada pemilik-pemilik tanah manakala ahli-ahli Perti Progresif pula kebanyakannys terdiri daripada golongan pedagang. Ekoran itu.

menghargai nilai-nilai tradisi dan patuh kepada ketua. mereka tidak secara bulat-bulat menerima sistem pendidikan barat. Menjelang 1910. Dlam 1871. Pada 1872. Perlembagaan tersebut memperuntukkan penubuhan dua buah dewan yang dipanggil Dewan Pertuanan dan Dewan perwakilan Rakyat. Oleh tiu. universiti yang pertama dan terkenal iaitu Universiti Diraja Tokyo telah ditubuhkan. ke Jerman pula untuk mempelajari aspek tentera darat dan ilmu perubatan dan yang ke Amerika pula mempelajari perkara-perkara mengenai perdagangan dan ekonomi. Morse dari Harvard pada 1877 dan Ernest Fenoliosa dari Boston pada 1878 Kerajaan Jepun telah menghantar ramai pelajar ke Eropah untuk mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Oleh itu. Pada 1886. pada tahun1877. beberapa buah universiti 66 . ramai tenaga pengajar dan golongan profesional dan ahli akademik luar telah diambil dari Britain dan Amerika Syarikat. Menjelang 1880. 4) Pelajaran Dan Pendidikan Kementerian Pelajaran telah ditubuhkan pada awal 1871 dan langkah-langkah telah diambil untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seragam di negara tersebut. Antara Professor yang terkenal ialah E. Buku-buku yang bermutu dalam bidang-bidang tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Jepun. Matlamat dalam pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang cintakan negara. terdapat hampir 28000 buah sekolah rendah dengan lebih daripada 2 juta pelajar. terdapat kira-kira 54 pelajar telah dihantar ke Britain untuk mempelajari aspek angkatan laut dan perkapalan perdagangan. Maharaja mempunyai kuasa untuk membubarkan Diet sekiranya mendapati Diet tidak berfungsi dengan baik. Maharaja Meiji mengalakkan sistem pelajaran moden. satu undang-undang telah diadakan di mana semua kanak-kanak yang berusia 6 tahun diwajipkan menerima pendidikan wajib selama 4 tahun. Namun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) disahkan bagi dipraktikan di Jepun. Anggota dalam Dewan Pertuanan terdiri daripada golongan bangsawan dan beberapa calon yang dipilih oleh rakyat. Mori Arinori ( Menteri Pelajaran 1885-1889 ) telah mengubal sistem pelajaran yang ada di mana sekolah rendah adalah selama 8 tahun sementara sekolah menengah pula selama 4 tahun. Kita dapat lihat dalam sistem pelajaran pada masa itu sangat mementingkan matapelajaran sains dan teknik.S. penduduk Jepun mempunyai identitinya yang tersendiri. Pusat-pusat pengajian tinggi di dalam negeri telah ditubuhkan kemudiannya ekoran daripada kesedaran bahawa Jepun tidak boleh bergantung hanya kepada pusat pengajian barat. Di samping itu.

Dua univeristi persendirian yang terkemuka iaitu Universiti Keio ( diasaskan oleh Fukuzawa Yukichi dalam tahun 1858 ) dan Waseda (diasaskan oleh Okoma dalam tahun 1882 ) 67 . Selain sistem pelajaran negera. maktab-maktab dan unievrsiti-universiti swasta juga telah ditubuhkan. Sendai. Kyoto dan Fukuoka.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) diraja lain telah ditubuhkan di Sapporo. sekolah-sekolah.

India dan Jepun Kerangka Tajuk Setelah membaca modul ini. 1.2 i. Antara fokus utama yang akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan.pelajar akan dapat : 68 . Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 3.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul ini. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan di dunia 6. 6. pelajar .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI Tajuk 6 TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6.3 Hasil pembelajaran Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 2. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . ii.

i.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6. 6. India dan Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara khususnya. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum kewujudan era pemerintahan Dinasti. nilai dan amalan setiap bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan. setiap dinasti bertapak. budaya dan agama. Walaupun tanpa bukti yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun bagi orang Cina ianya tetap wujud. Pada dasarnya. setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip. ii.berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti 69 . Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina. Dinasti Shang (1766-1122 SM) perkembangan sejarah negera dan bangsa China. China diperintah oleh lima orang pendeta yang mengasaskan peradaban dan tamadun Cina.4. Sepanjang yang lain. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat awal lagi. Dinasti Hsia ( 2697 SM) Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannya iaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini.4 Pengenalan Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa. ketegangan dan kebencian.1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Dunia Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Kemunculan Tamadun cina Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita mitos dan imaginasi.

DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman keagungannya di bidang ekonomi.618 M) Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang menyebabka kejatuhan kerajaan Sui. Beliau merupakan maharaja Dinasti Chin yang teragung . Dinasti Sui ( 589. vii. iii.907 M) Selain Li Yuen. raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian. v. 70 . vi.256 SM) DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di Loyang. iv. Zaman ini merupakan zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. politik dan sosial. Ketika ini juga telah wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat. Dinasti Tang ( 618. Dinasti Han ( 202 SM -221 M) Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). Dinasti Chin ( 256-205 SM) Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara Sungai Kuning di China. Beliau memerintah selama 11 tahun dengan menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh 2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol. Dinasti Chou ( 1122.

Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi dalam masyarakat. Dari perkembangan awal sejarah China . Orang-orang Cina lebih menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara – perkara yang bersifat material. Dinasti ini berkuasa selama kira-kira 300 tahun. ix. 71 .bangsa lain.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) viii. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368) Di bawah kepimpinan Kublai Khan. 6. x.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Masyarakat Cina Seratus tahun yang lalu.4. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan tentera Mongol . Mereka juga amat menghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam keadaan harmoni dan bahagia. Dinasti Sung ( 960-975 M) Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. xi. kaum Mongol berjaya mengalahkan dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru.setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran yang berasal dari nenek moyang mereka. Peking dipilih sebagai pusat pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat. Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911) Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di manamana pelabuhan untuk berniaga. beradab dan berkebolehan berbanding bangsa . Dinasti Ming ( 1368-1644) Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai Khan. orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik.

Dua Tiga daripada hubungan hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan kekeluargaan.nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina keseluruhannya. tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti Tahun Baru Cina . Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan keharmonian sesama anggota masyarakat. Kuih Bulan dan sebagainya .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Budaya Tamadun Cina Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang lalu. Hubungan antara suami dengan isterinya. Setiap budaya. Terdapat lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: • • • • • Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat. Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya. Sistem Etika dan Orientasi Nilai Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China.Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak turun temurun yang lampau. seorang yang berpendidikan 72 . suatu perancangan pendidikan yang lengkap bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi juga tentang konvensi sosial secara lengkap.Ini dapat menjamin keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat Nilai-nilai dalam bidang pendidikan Berasarkan kefahaman masyarakat Cina . Amalan. Oleh itu.adat dan pantang larang yang di pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara . amalan dan adat masyarakat Cina ini mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata melambangkan nilai . Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya.perkara yang menyimpang dari amalan-amalan orang Cina. Chap Goh Meh. Hubungan antara abang dengan adik lelakinya.

Tetapi di zaman Dinasti. Nilai-nilai sosial Dari aspek sosial pula. raja-raja dan pemerintah-pemerintah mewarisi jawatan mereka secara turun temurun. Orang Cina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemenelemen tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa ke semua ini orang Cina akan kehilangan identiti dan ciri – ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat Cina yang telah a. upacara Institusi politik dan sistem pemerintahan mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. Tujuan utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orangorang yang paling adil dalam negeri tersebut. Pendidikan harus disebar secara meluas bagi menjamin supaya orang-orang yang menjadi pegawai dan pentadbir adalah mereka yang berpendidikan. Tugas pemerintah sesebuah negeri mestilah diberikan kepada orang-orang berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka.muda. Ini membolehkan semua ahli masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan sesama ahli keluarga dan masyarakat. keturunan dan jantina. Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu gugat sistem sosial ini dapat ditangkis dengan meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat resam yang diamalkan sejak turun temurun. Pentadbir sebuah negeri itu mesti dilantik berasaskan kebolehan dan pendidikannya bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang beradap dan bersopan. kelahiran. Dengan ini permusuhan antara individu dengan individu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan dihapuskan. Manakala 73 . Konfusius diwarisi lama dahulu. jenis pertuturan dan lain-lain. setiap perayaan disambut oleh semua anggota masyarakat tanpa mengira tua. Seseorang yang berjaya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam hal-hal tentang adat dan moraliti akan bersedia untuk memajukan kebahagiaan rakyat yang diperintahnya. ia juga berfungsi sebagai kesinambungan sistem-sistem sosial masyarakat Cina . Oleh itu. Selain itu. orang Cina begitu mementingkan adat –adat semasa perkahwinan.

Tembikar biru-putih ( blue.M. d.air sungai dan tasik dan lain-lain lagi. Kesenian dan kaligrafi Karya-karya seni Cina telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai estetika dan beberapa aspek kepercayaan masyarakat Cina. Manakala kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina. Bahasa dan Kesusasteraan Abad-abad di antara 500-100 S. diaplikasikan oleh senimanseniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya.Semenjak zaman Han. orang – orang Cina banyak menumpukan perhatian kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat. 74 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan memberi nasihat yang baik dan berguna kepada pemerintah yang buruk akhlaknya b. Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk yang kecil kerana menurut Daoisme.and white porcelain) yang berasal dari Dinasti Yuan (Mongol) dan Dinasti Ming. bukit-bukit dan air terjun. Terdapat dua jenis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaitu: 1Seramik Seladon ( celadonware) yang berasal dari Dinasti Sung. sejak Dinasti Sung terdapat banyak karya sastera yang hebat yang ditulis dalam bahasa Cina. manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. 2. Menurut Hu Shih . bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina Klasik (wenyen). Kesenian Seramik Seramik dan tembikar juga merupakan seni Cina yang popular dan terkenal kerana kebanyakan tamadun merujuk tembikar sebagai “China”. Contohnya fahaman Daoisme mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan dan kaligrafi dan ini menentukan sifat-sifat yang dianggap penting dalam kesenian tersebut Dalam catan lanskap Cina tradisional. pokok-pokok kecil yang rimbun . Dalam tradisi kesusasteraan Cina. c. merupakan zaman kegiatan intelektual dan kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik Cina. elemen-elemen yang dilukis untuk mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok .

sementara laluan perdagangannya pula luas. Ianya amat disukai oleh kelas sarjana-pentadbir di negeri China. e. putih dan juga lutcahaya. Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai ialah: a. justeru itu lahirlah buku-buku dalam jumlah yang besar. b. Pembinaan semula Tembok Besar China dan terusan-terusan mengikut nasihat pihak birokrasi yang dikemukakan kepada Maharaja. Perdagangan dan perindustrian yang digiatkan oleh pembinaan terusan dan desakan penduduk juga mencapai tahap yang tinggi. Tembikar biru-putih ( blue-and .white porcelain) berasal di negeri China pada Dinasti Yuan pada abad ke 13. Ia juga dikenali sebagai batu azimat. Bandar raya China lebih besar daripada kebanyakan bandar-bandar Eropah pada zaman Pertengahan. Perpustakaan yang besar telah wujud semenjak zaman berzaman. c. Batu Jed bagi orang Cina melambangkan kebaikan. Ini turut diakui oleh beberapa orang pengarang terkenal dari Barat. Ia merupakan perhiasan yang paling digemari bukan kerana nilai harganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melanjutkan usia dan membawa kesejahteraan hidup kepada pemakainya. Perkembangan ilmu sains dan teknologI Ciri tamadun Cina yang paling menonjol ialah kepantasan kemajuan teknologinya . Wujud industri besi yang sangat besar di China Utara. Ini merupakan satu revolusi dalam citarasa masyarakat Cina. menghasilkan kira-kira 125 000 tan setahun kebanyakannya untuk kegunaan kerajaan dan tentera. Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbuhan pasaran pada peringkat permulaan. 75 . Alat cetak yang boleh bergerak telah direka dalam abad kesebelas. Kompas bermagnet juga dalah satu lagi ciptaan orang-orang Cina yang digunakan hingga kini.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Seladon ialah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan seramik yang mempunyai lapisan kaca berwarna biru hijau atau kelabu hijau serta menyerupai batu permata jed. d. keluhuran budi pekerti. Ia dianggap penting demi faedah negara. Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar-pakar dari Barat berpendapat bahawa tukang labu Cina menunjukkan kemahiran yang paling tinggi apabila mereka mencipta tembikar (sejenis seramik) yang keras. kemuliaan dan keindahan. f.

Namun sehingga ke hari ini. Ini bermula dengan kedatangan Laksamana Zheng He dan pengikut-pengikutnya ke Melaka. 76 . Dengan itu. Ini memberi hasil kepada kerajaan China yang telah mengenakan cukai terhadap perniagaan laut tersebut. Bangsa China juga barangkali menjadi bangsa yang pertama mencipta serbuk letupan dan meriam yang telah digunakan untuk menggulingkan pemerintahpemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada penghujung abad keempat belas. budaya dan tamadun bangsa Cina juga telah berkembang di Malaysia. orang-orang Cina telah mendapat taraf kerakyatan dan menjadi warganegara Malaysia. Asia Tenggara bahkan Afrika Timur pada masa itu. Perkahwinan antara Sultan Melaka dengan Puteri Hang Li Po telah mengeratkan lagi hubungan ini. berdasarkan kepada beberapa perjanjian sebelum British menganugerahkan kemerdekaan. Hari ini masyarakat Cina telah bersama-sama rakyat Malaysia dalam segala aspek pembangunan dan perkembangan negara Malaysia. Kekuatan ini termasuk kapal-kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan dengan Korea. Setelah merdeka. termasuk 400 buah kubu terapung yang besar dan 250 buah kapal yang dibina khas untuk pelayaran jarak jauh. Masyarakat Cina merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. 6. Jepun. Pengikut Zheng He telah membina penempatan di Bukit Cina. orang-orang Cina dari Tanah Besar Cina telah dibawa masuk secara pesatnya ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai buruh di lombong-lombong bijih timah. masyarakat Cina yang telah diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masih wujud di Melaka dan dipanggil golongan Baba dan Nyonya.5 Tamadun Cina di Malaysia : Peranan Tamadun Cina Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Hubungan antara orang-orang Cina dengan Kerajaan Melayu Melaka telah terjalin di zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Sebahagian besar masyarakat Cina dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik dengan kaum – kaum lain-lain. rekod menunjukkan bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak 1350 buah kapal perang. Di era penjajahan British di Tanah Melayu. Dalam tahun 1720. Mereka membawa bersama dengan mereka barang-barang yang berasal dari China seperti tembikar dan sutera.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) g. Hubungan ini mengalami gangguna dan kemerosotan apabila Melaka ditawan penjajah Portugis pada tahun 1511m.

pertahanan dan keusahawanan . 175 km persegi. wujud penempatan manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India.m. Vedile Akhir (1000 s.m. budaya dan amalan keagamaan yang berbeza.000 s. bahasa. Latar belakang Perkembangan Tamadun India Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100.m.6 Tamadun India TAMADUN INDIA Pendahuluan Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia.) Interaksi antara orang Aryan dengan penduduk tempatan melahirkan budaya Indo-Aryan. Keluasan negara India ialah 2.000 hingga 6.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Masyarakat Cina juga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kerajaan. penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery. Penguasaan orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile.m. Vedile Awal (1500 s. India Selatan Kedua-dua kawasan ini mempunyai rupa bentuk fizikal. muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh Chandragupta kegemilangan Maurya dalam dan pelbagai dibantu bidang oleh dan anaknya yang Asoka.000 s.m. Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah mencapai tamadun yang tinggi. Mencapai dalam lebih penting 77 . – 1200 m) Menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan menguasai beberapa bahagian di India seperti Lembah Ganges-Jamuna-Doab. 6. Antara 10. Zaman Kuno (1500 s.m. politik. India Utara b.000 s. di benua Lumeria di Selatan India.m) 2. Tahap Perkembangan Tamadun India a. Sekitar 3. Zaman ini pula dibahagikan kepada dua zaman iaitu: 1. – 100 s. Negara India boleh dibahagikan kepada dua kawasan geografi iaitu: a.m.m. Pada tahun 321 s.354. – 500 s.

Setiap kerajaan mementingkan angkatan tentera yang kuat – unit infantry. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750) Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) di bawah Vasco da Gama. Mannar. bahasa Inggeris dan cara hidup barat. Pengaruh British terus berkembang terutamanya selepas pengaruh Perang Plassey (1756). Raja biasanya mempunyai hubungan yang rapat dengan golongan Brahmin. Chakravarti. Masulipatar dan Surat. Zaman Pertengahan Dikenali sebagai zaman Islam di India. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan Sabaktaqin. Bombay (1655) dan Calcutta (1690). Raja dilantik secara turuntemurun dan jawatan Raja Mahkota adalah bakal raja. unit gajah dan unit kuda. Madras (1640). Arasar. Raja Darmamaharaja. Khilji dan Mughal. Agama Krisitian Kuasa Belanda menduduki Pulikat. Kedatangan mereka kerana kepentingan a. Rendan. Politik c. Maharaja.m. Cola dan Pandhya. UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA Sistem Pemerintahan a. muncul pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil. 78 . c. b.Pemimpin tertinggi dikenali sebagai Raja. Kuasa British telah menawan Surat (1612). mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-menteri.Maharajathiraja.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) perkembangan agama Buddha dan Jainism. Perdagangan b. Kedatangan penjajah ini telah membawa masyarakat India menerima pemodenan dan budaya barat seperti agama Kristian. Pada masa ini juga lahir kerajaan-kerajaan kecil seperti Chera. Kemasukan Islam telah melahirkan satu tamadun yang lebih cemeralang. Raja/Ketua Negara Sistem pemerintahan bercorak monarki sejak kerajaan awal sehingga kemasukan British ke India. Ghori. Pada tahun 320-520 s.

Terdapat dua jenis kesusasteraan 79 . pembedahan. reproduksi manusia. Bahasa dan Sastera Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) – bahasa Sanskrit. e. Memperkenalkan sistem perpuluhan. iv. farmakalogi. air dan angkasa. bintang dianggap sebagai Tuhan. c.perkembangan bidang Fisiologi. Wilayah-wilayah ini pula dibahagikan kepada kampong-kampung besar (Kurram) dan paling kecil dinamakan kampong (Kottam) Kedatangan penjajah barat. dasar Europeanisme diperkenalkan. Madras dan Bombay. 90% cukai diberikan kepada kerajaan. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan mengenai lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun iaitu 12 bulan. Astronomi – India pelopor bidang astronomi. Masyarakat Dravidia ( bahagian selatan) – bahasa Tamil. Matematik – menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). Buku perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta. api. Agama i. bulan. angin. dalam upacara-upacara agama. ii. v. Hindu Buddha Jaina Sikhism Islam d. Ala mini terdiri dari 5 elemen iaitu tanah. Menggunakan konsep Geometri v. Perubatan. ii. Ilmu Sains dan Matematik i. Sistem Presidensi diperkenalkan di Benggal. perubatan binatang. Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan Aryabhatiya. Pentadbiran Wilayah Sesebuah kerajaan yang besar membahagikan negaranya kepada beberapa wilayah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. seni pernafasan (Yoga). iii. iii. Fizik dan Kimia – konsep jirim diperkenalkan. iv. Unsur matahari.

Sudra – petani Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Karya-karya epik yang utama ialah Ramayana. Sultan yang mengutamakan kesusasteraan ialah Akhbar. Mahabrata – peperangan antara Kaurava dengan Pandara c.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) berdasarkan bahasa Sanskrit dan bahasa Dravidia. Karya utama “Seera Purana oleh Umaru Pulacar.  Seni bina Islam menggabungkan cirri-ciri Parsi dan tempatan. Ramayana – peperangan antara Rama dan Ravana b. kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. Kitab Jabala Unapishad menjelaskan 4 peringkat tersebut iaitu: 80 . Nizamuddin dan Badauni. ekonomi. Tema-tema yang dibincangkan a. Senibina Islam yang termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur dan Allahabad . Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan pembinaan masjid Quwait Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-Islam. pengurusan. Arthasastra – aspek-aspek politik. Kemasyarakatan dan Kekeluargaan Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada a. Taj Mahal. Kota Merah di Agra. Asoka dan Vedik dengan menampilkan struktur stupa Buddha. Kuil-kuil menggunakan ukiran Hindu. Brahmin – golongan agama dan kerohanian b. Mahabrata dan Buddhacharita. Masjid Moti di Agra. Shah Jehan dan Jahangir. Vaisya – peniaga d. Ksytria – tentera dan keselamatan c.  Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya. Zaman Islam dikenali dengan kesusasteraan Siddha. Senibina  Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Zaman Mughal muncul tokoh-tokoh seperti Abu Fazl.

81 . Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Sabaktaqin memerintah dari 10041186. Vanaprahasta d. Pemerintahnya ialah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi.Dinasti Mughal memerintah selama 400 tahun dan menjadi kuasa yang dominan dalam sejarah tamadun India dan memiliki kawasan yang luas. Dakwah 2. Sannayasa Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman tamadun Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes. Pada peringkat awal. Jahangir c. Bahadur Shah Elemen-elemen dari Timur Tengah telah dibawa masuk dan diasimilasikan dengan unsur-unsur tempatan dan melahirkan budaya baru yang dipanggil Indo-Islam. Islam bertapak di bahagian Utara India. Brahmacarya b. Akhbar b. Aurangzeb e. Pemimpin-pemimpin Dinasti Mughal yang terkenal ialah a. ISLAM DALAM TAMADUN INDIA -Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaitu: 1. Kerajaan Khilji (1289-1321) dan yang paling terkenal ialah Kerajaan Mughal (1527-1857). beliau berjaya menguasai satu kawasan yang luas di utara India.Kerajaan-kerajaan Islam yang lain ialah Kerajaan Ghori (1189-1289). Ghastra c. Perdagangan 3. Shah Jehan d. Perkahwinan Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke-8 apabila Muhammad AlQasim berjaya menguasai Wilayah Sind pada tahun 706 (87 Hijrah).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a.

Langkasuka. Keagamaan dan Kepercayaan Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia Tenggara. Candi Borobudur. Hikayat Pendawa. sembahyang dan 82 . Majapahit dan Srivijaya. Chenla. Singgasari. D. Folo-an. Kesenian dan Hibura Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi dan Kuil. Contohnya seperti Angkor Wat. Pemerintahan raja yang berpandukan kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Pemerintahan dan Kerajaan Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan. Kedah Tua/Gangga Negara. Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah agung iaitu Negarakertagama.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PENGARUH TAMADUN INDIA KEPADA MALAYSIA DAN DUNIA A. Ia dikenali dengan nama yang berbeza di Thailand (Ramakien). manakala karya Mahabrata juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima. C. B. Bahasa dan Kesusasteraan Masyarakat Asia Tuwo/Kedukan Sebagainya Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabrata. Buktinya melalui penemuan prasasti-prasasti Talang Bukit penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga. E. Kitab-kitab ini adalah mengambil beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu seperti Kitab Dharmasutra/Hukum Kanun Manu. Terdapat kedatangan agama Islam. Sukhotai/Ayuthia. Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama). Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva. Angkor.Berlaku Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan masyarakat pribumi. Tenggara menggunakan yang menggunakan bahasa bahasa Sanskrit sehinggalah Sanskrit. Tambaralinga. neraka. Mataram. Idea Politik dan Berkerajaan Konsep “kosmologis” yang meletakkan raja di tempat yang teratas.

tulisan Cina dan agama Buddha diperkenalkan ke Jepun 83 . Difahamkan bahawa kaum Jomon merupakan leluhur kaum Proto Jepun dan Ainu.7 Tamadun Jepun Walau bagaimanapun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Kesimpulan Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain. di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak 6. negara tersebut diasaskan pada kurun ke 7 SM oleh Maharaja Jimmu. ekosistem Kepulauan Jepun yang kaya menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar terawal yang diketahui semasa zaman Jomon. kekal.1 Sejarah Jepun Sejarah bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks-teks sejarah Cina pada abad ke-1. Zaman Pra Sejarah Pada zaman ais. penyelidikan arkeologi menunjukkan bahawa manusia telah hidup di pulau-pulau Jepun seawal Zaman Paleolitik Awal lagi. Ini keranapengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik. Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sakhalin di utara dan Kyushu di selatan. Era Klasik Menurut mitos Jepun.7. Masyarakat Jomon juga merupakan penghasil barang-barang tembikar yang terawal di dunia. Budaya Jomon timbul sekitar 11.000 SM. China dan tempat-tempat lain di Asia. begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan. dan sosial. 6. Gaya hidup mereka berputik dari cara mesolitik ke neolitik. Bagaimanapun. Menyusul zaman ais terakhir pada sekitar 12. Sejarah Jepun berselang-seli antara tempoh-tempoh keterasingan dengan pengaruh-pengaruh radikal yang kekadang bersifat revolusi dari dunia luar. Pada kurun ke 5 dan 6. haiwan dan tumbuhan ke kepulauan Jepun dari kawasan yang kini adalah negara China dan Korea. memudahkan penghijrahan manusia.000 sebelum Masihi dengan berakhirnya zaman ais. Permulaan era Yayoi di sekitar 300 SM ditandakan dengan kedatangan teknologi baru seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang dibawa oleh pendatang dari Korea.

Tokugawa menyatukan semula Jepun dengan menewaskan musuhnya di Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Kuasa sebenar terletak pada para bangsawan. lalu memulakan zaman "Nanban" ("orang gasar selatan") yang melihatkan pertukaran perdagangan dan budaya yang aktif antara Jepun dan rantau Barat. mengenakan kawalan yang makin kuat terhadap neger-negeri berperang di Jepun. pemangku raja dan shogun (gabenor tentera). Permulaan zaman Nara pada kurun ke 8 ditandakan dengan penubuhan sebuah pemerintah yang kuat yang berpusat di bandar Heijokyo (kini Nara). dan 84 . Oda Nobunaga. Zaman pengasingan ini bertahan selama dua setengah abad. melihat apa yang dianggap oleh mereka kelemahan Shogun. di selatan Yokohama masa kini.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dari Korea dan kemudian langsung dari China. Akhirnya. Meskipun era shogun Kamakura kelihatan stabil. Pada 1185. Era zaman pertengahan Zaman pertengahan era Jepun telah digubal oleh pejuang yang dikenali sebagai 'samurai'. dan di sini lahir sebuah budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai Heian. Pusat tersebut kemudiannya berpindah ke Heiankyo (kini Kyoto). Komodor tentera laut Amerika Syarikat Matthew Perry memaksa pembukaan Jepun ke kuasa Barat dengan Konvensyen Kanagawa. Maharaja-maharaja Jepun merupakan ketua pada nama sahaja. dianggap sebagai kemuncak budaya zaman pertengahan Jepun Zaman moden Pada 1854. memindahkan ibu negara ke Edo (sekarang Tokyo) lalu menubuhkan era shogun Tokugawa.general Minamoto no Yoritomo adalah orang pertama untuk memecahkan tradisi memerintah sehaluan dengan Maharaja di Kyoto. pedagang dan mubaligh Eropah tiba di Jepun buat julung kalinya. dan Tokugawa Ieyasu. Jepun kemudiannya berpecah menjadi negeri-negeri yang saling berperang lalu menderita dalam Zaman Sengoku. Ramai wira samurai memberontak. Pada masa yang sama. memegang kuasa di Kamakura. Toyotomi Hideyoshi. ketika mengalami perpaduan politik yang halus dikenali sebagai zaman Edo. Pada abad ke-16. Pemerintah-pemerintah Tokugawa yang sangsi dengan pengaruh mubaligh Katolik mengharamkan segala perhubungan dengan orang Eropah kecuali bagi perhubungan yang amat terbatas dengan saudagar Belanda di Pulau Dejima.

Sungguhpun berlakunya kejatuhan pasaran saham yang teruk pada tahun 1989 yang mana negara ini amsih belum peulih sepenuhnya. dan Korea. Selepas penjajahan. Agamaagama tersebut ialah: a. Jepun mengawal Taiwan. dan penyerahan pertahanan strategik kepada Amerika Syarikat.2 Falsafah/Agama Masyarakat Jepun Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Buddhisme 85 . kehilangan keseluruhan koloninya di Asia dan Pasifik Jepun kekal di bawah penjajahan Amerika Syarikat sehingga 1952. mendorong kepada penjajahan Manchuria dan Perang Sino-Jepun (1937). Dari 1910. dan Restorasi Meiji memulangkan kuasa ketua negara ke maharaja. dasar perlindungan. setengah pulau Sakhalin. Jepun kehilangan jajahan yang diperolehi awalnya. Jepun masih sebuah kuasa ekonomi dunia dan juga baru-baru ini telah bangkit semula sebagai kuasa strategik dengan meminjamkan sokongan bukan kombat dalam Perang Teluk dan pencerobohan Iraq pada tahun 2003 6. Pada tahun 1941. Berbagaibagai idea institusi Barat mula digunakan semasa era Meiji. Osaka. mendorong kedua-dua negara ke kancah Perang Dunia II. Shintoisme b. Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Reformasi-reformasi ini mengubahkan Empayar Jepun menjadi kuasa besar yang mengalahkan negara China didalam Perang China-Jepun dan Rusia didalam Perang Rusia-Jepun. Awal abad ke-20 melihat tempoh singkat "demokrasi Taisho" ditenggelami oleh kebangkitan peluasan Jepun. Setelah kempen yang panjang di Lautan Pacifik. dan bandar-bandar lain. Jepun menyerah selepas pengeboman bom atam bandar Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. ia menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai pacifist constitutional monarchy. di bawah program pembangunan industri agresif. termasuk kerajaan moden.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pemberontakan ini meluas menjadi Perang Boshin 1867-68. Shogun terpaksa meletak jawatan. keluaran negara kasar Jepun makin meningkat menjadi yang kedua tertinggi di dunia. sistem perundangan dan tentera.7. dan Amerika Syarikat hampir ke jarak untuk memulakan pengeboman strategik ke atas Tokyo. Dalam tempoh itu.

5 Konfusianisme Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. kesusasteraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini.7. Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat.7. Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya.M oleh ibunya Chiang Tsai yang berumur 15 tahun ketika itu. Agama Shinto tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. 6. Shinto berkait rapat dengan negara. Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “Tiga Harta Suci” iaitu Buddha.3 Agama Shinto Agama khas bagi masyarakat Jepun. Konfusius banyak menulis buku-buku moral. Shinto bererti “Jalan Tuhan’ (kami-no-michi).4 Buddhisme Agama ini mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s. sejarah.7. 6. Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan. Mereka juga tidak ada falsafah dan etika.M. Kung Fu Tze meninggal dunia pada tahun 479 S. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi. Dharma dan Sangha.m.Dewi Matahari (Amaterasu-omikami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari. Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir di negara China pada tahun 551 S. Terdapat 8 juta Dewa Dewi. Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan –Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto. 86 . Kung Fu Tze merupakan seorang yang bijak sejak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur 32 tahun. bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) c. menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. Konfusianisme 6.

Kehebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusnahan akibat perang adalah hasil daripada sikap positif mereka sendiri dan kejayaan ini tidak dapat dinafikan terhasil dari etika kerja mereka yang cemerlang. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Konfusius tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu tetapi yang dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ajaran Konfusius : 1. kepandaian dunia barat telah ditranformasikan dan disesuaikan dengan semangat masyarakat Jepun. Pengagungan yang luar biasa kepada Konfusius telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu bagi mengenangkannya.7. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Jepun pernah mengalami kehancuran selepas perang dunia ke dunia apabila dua wilayah mereka di Hiroshima dan Nagasaki di bom dengan teruk oleh pihak berikat. Lanjutan itu.6 Budaya Kerja Jepun Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat. Amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. 6. Pada era Meiji. Konfusius disembah sebagai seorang dewa dan agama baru tetapi dia sebenarnya adalah manusia biasa. Jepun mengisytiharkan penolakan peperangan buat selamalamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusaha untuk bangkit kembali untuk menjadi kuasa terkuat ekonomi dunia dengan member tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebuah negara aman tanpa perang. 3. malah mereka mudah untuk tidak mempercayai 87 . Merupakan susunan falsafah & etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. 2. Masyarakat Jepun sememangnya terkenal dengan sikap rajin dan menepati masa. Ia dikembangkan oleh muridnya yang bernama Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan. para cendikiawan Jepun telah mengemukakan idea pemodenan Jepun melalui penerapan teknologi maju dari barat di samping mengekalkan dan memelihara semangat kebangsaan. Bermula dari sinilah.

penelitian dan pemilihan terhadap contoh – contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia. Kejayaan mereka boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara. mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang serta lain – lain aspek positif dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan boleh diteladani untuk pembangunan negara dan rakyat Malaysia. Dasar Pandang Ke Timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian. member keutamaan kepada kerja kumpulan melebihi dari kerja secara individu. Adalah tidak tepat jika dasar ini ditakrifkan sebagaikan mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga boleh dipelajari dari negara – negara barat. kesetiaan kepada negara dan perusahaan dan perniagaan di mana pekerja bekerja. 6. 88 . meningkatkan kecekapan. saudagar dan tukang telah belajar di sekolah swasta yang dikenali sebagai Terakuya. Mereka juga cenderung mengikut kata sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap individu bekerja sebagai satu kumpulan. Pada masa itu anak-anak petani. Rasional dasar ini ialah kerana seperti yang sedia maklum. produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi. Antara perkara positif yang diambil dari budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja mereka. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Masyarakat Jepun juga amat mementingkan ilmu pengetahuan dan ini terbukti apabila kadar celik huruf di negara Jepun adalah hampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula sejak zaman Edo (1603 – 1876) lagi. Jepun adalah merupakan sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara barat sendiri.7 Peranan Tamadun Jepun Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Pembudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini bolehlah dikaitkan secara langsung dengan Dasar Pandang Ke Timur yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) sesiapa yang malas atau tidak menepati masa.7.

etika dan nilai-nilai kerja di atas diamalkan kerana ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk majmuk. Dasar ini mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun terutama di bidang ekonomi. industry. 89 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai sebuah negara membangun. Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha positif oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan negara. Dasar ini memberi kesan yang besar merubah budaya kerja masyarakat Malaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara.latihan teknikal dan akademik serta bidang penyelidikan dan pengurusan. Di samping itu ia menjadi asas kewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. Sebagai kesimpulan.

ekonomi.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan Seterusnya pelajar tajuk 7 . akan kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media. persepsi jihad. krisis alam sekitar. iii.hak asasi manusia. Menghuraikan takrif hegemoni.2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. globalisasi dan Barat Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun islam dan Barat Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada masyarakat dan Negara 90 . politik . ii. Tajuk-tajuk yang akan didedahkan dengan isu-isu dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni. globalisasi dan barat.sosial.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) TAJUK 7 ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT 1. etika dalam sains dan kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara 1.

terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya Timur. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak 91 .3 KerangkaTajuk 1. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh. Apabila perkara-perkara baharu ini boleh mempengaruhi (atau diterima) . Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah. ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilainilai masyarakat tempatan. Globalisasi adalah satu arus perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di dunia ini.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. idea.4 Pengenalan Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. barangan dan nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya ketinggalan. globalisasi boleh didefinisikan sebagai “hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya” (Giddens. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain. “Globalisasi sebagai proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia. Pada umumnya .5. masyarakat 92 . Menurut Martin Albrow pula. kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain 1. Masyarakat Barat terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. Menurut Anthony Giddens.5 Hegemoni Barat dan Globalisasi Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi . 1. Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah.2 Maksud Globalisasi Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat. kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep hegemoni .2000).3 Maksud Barat Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat .1 Maksud Hegemoni Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan budaya dan hegemoni Barat. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh masyarakat Barat. masyarakat global 1.A. 1.5.5. Barat dan globalisasi terlebih dahulu.

6. Sistem ekonomi feudal hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.6 Isu-Isu Kontemporari 1. semua daripada sistem ekonomi yang lain ini telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah berjaya dilaksanakan di seluruh dunia. 1. 1. sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas . Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan masyarakat Barat. Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata mereka. Sungguhpun demikian . Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.Kesan revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara hidup masyarakat dunia. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.6. Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance).Oleh sebab itu.menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka.Toliban.Mujahidin Muslimin. Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada pemikiran Barat. Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan.2 Ekonomi Sistem ekonomi Marx.1 Media Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.kegiatan mereka diharamkan seperti.Tabligh. dan Ikhwa-nul 93 .

iaitu social.juga terdapat pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB.3 Politik Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku. Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini.4 Sosial Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini . Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris .kebanyakkannya telah mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh. Pada akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi.bagaimana umat Islam ditindak dan sebagainya. kita lebih melihat kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi. Bagi negara Islam pula.Sungguhpun begitu.struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit.6. 94 .pengaruh dan dominasi barat tidak hilang. Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris .6.pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam 1. social atau socialable Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris. Selain itu. socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja. Ini memberi impak secara langsung dalam politik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1.perang.contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa. orang tersebut dikatakan tidak baik. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan ekonomi. orang tersebut dianggap sebagai baik dalam masyakatan Inggeris Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan oleh yang demikian .bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun.

Hak yang pertama: kehidupan. Ini berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu. membawa maksud bahawa setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya. 1.Kemunculan hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan 2.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan . sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpul harta. Pemikiran tentang hak-hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi ekonomi. penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar ( human’s dominance over nature) dan manusia yang terbaik 95 .6. kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.6.6 Krisis Alam Sekitar Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting. Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu .bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana orang lain 3. Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah 1. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) . Hak yang kedua: kebebasan.5 Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. Hak-hak ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan. politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada suatu masa dahulu. tiga hak asasi manusia yang penting ialah kehidupan.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) akan terus kekal (survival of the fittest). Masyarat Barat kini lebih senang menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh 96 . Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa menyoalkan kebenarannya). Alam semula jadi yang tidak mampu menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu diselamatkan. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Masyarakat barat sukar menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini. Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata.Mereka menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di dunia ini. Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Ia merupakan satu cara bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada musuh. Alam persekitaran dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat. jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat.7 Persepsi Jihad Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni.kita tidak sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula jadi. Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. Nilai ini menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Masyarakat Barat menekankan nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban.6. Mengikut pandangan ini. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak melakukannya. Malangnya . 1.

iaitu kaedah kajian sistematik yang menggunakan sukatan mutlak.7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem nilai masyarakat tempatan. Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar. Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang . Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat Barat elok untuk kita. Seorang pengkaji mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. 1.6. Falsafah ini menganggap bahawa semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak. 97 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dibuktikan secara nyata. 1. Masyarakat umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi. etika dalam penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.8 Etika Dalam sains Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka. Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras . Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan.

Nilai-nilai ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. Keadaan globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Setiap kumpulan ( dan kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini. tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh masyarakat Malaysia. Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja. 98 . KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada. Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku. Ini adalah kerana maklumat dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan.

Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. LebihIebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan. perubatan. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. ekonomi dan lainlain. negara tersebut terus ditindas.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Bagi mereka. 99 .

0 Hasil Pembelajaran 1. 2. Islam Hadhari bukanlah memberi penafsiran dan penjenamaan semula kepada islam atau menambah elemen di dalamnya. Modul ini juga tidak akan mengambil keseluruhan prinsip dalam Islam Hadhari. tetapi sebaliknya Islam hadhari adalah satu percambahan fikiran dengan memberi kesan lonjakan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara hidup. Semoga dengan memahami tajuk ini.0 Sinopsis Tajuk 8 dalam Modul TITAS untuk PGSR ini menekankan aspek dan kefahaman pelajar mengenai perlaksanaan Islam Hardhari. Prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam Islam Hadhari akan dikuliah oleh pensyarah di dalam interaksi kuliah pelajar. Memahami prinsip-prinsip Islam Hadhari dan mengaplikasinya dalam kehidupan. pelajar akan lebih menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan kehendak perlaksanaan Islam hadhari. sebagai bahan pembacaan modul ini akan memfokuskan kepada dua prinsip sahaja. 2. Menjelaskan konsep Islam hadhari dan proses pembangunan negara.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tajuk 8 Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara 10 Prinsip: • Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi • Kerajaan yang adil dan beramanah • Rakyat yang berjiwa merdeka • Penguasaan ilmu pengetahuan • Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif • Kehidupan berkualiti • Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita • Keutuhan budaya dan moral • Pemeliharaan alam semulajadi • Kekuatan pertahanan 1. 100 .

0 Pengenalan Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. bertamadun tinggi. Islam Hadhari bukan ajaran baru. jujur lagi amanah. pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas. pembangunan insan. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan realiti semasa. Islam Hadhari bukannya mazhab baru. berakhlak mulia.0 Kerangka Pelajaran 4. pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya 101 . pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Islam Hadhari bukanlah agama baru.

my/islamhadhari/index. dan tidak bersifat sektor atau partisan.islam. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI ii. Rakyat berjiwa merdeka iv. yang merangkumi pembangunan pula prasarana dengan dan pembangunan ekonomi. Keutuhan budaya dan moral viii. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penguasaan ilmu pengetahuan v. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita vii. Kekuatan pertahanan http://www. Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh.php ?page=ilmu Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada manamana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan komprehensif. Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia. Ini memerlukan satu 102 . Kerajaan adil dan beramanah iii. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. Bagaimanakah selayaknya.0 Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama: i. diperlengkap program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pemeliharaan alam semula jadi ix.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) lebih seimbang dan menyeluruh. Kehidupan berkualiti vi. secara drastik. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan seluruh warga negara Malaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usaha memupuk perpaduan dan kejagatan ummah sebagaimana Rasulullah saw berupaya memupuk dalam “ Shahifah Madinah “ 5. secara sistematik.gov.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut:

Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai Islam Hadhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada ketahanan dan keutuhan akidah Islam

i. ii. iii. iv. v.

Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan

Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek kehidupan manusia seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi, hendaklah dijadikan budaya. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan. Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil’alamin) untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam.

103

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran. Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi, yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan. Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna, jujur, telus dan amanah. Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu, amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran, supaya membolehkan manusia menguasai dunia. Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi. Allah SWT berfirman:

                                                       

                                             

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu

104

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpahlimpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan" . (Surah al-Qasas: Ayat 77) 6.0 KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH

Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam surah al-A’raaf :96,

                                                    
Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpahlimpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.”

Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah alBaqarah : 256

                                                                  Maksudnya

:

"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui .

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,

      
Maksudnya: “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku 7.0 KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90

105

Allah SWT berfirman dalam surah alMaa’idah : 8                                                                                                       Maksudnya :“Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. bangsa. “Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”. serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. dan berbuat kebaikan . dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. Dan bertaqwalah kepada Allah. Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya. warna kulit. Dalam alqur’an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58                                                                Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). pelajar diminta untuk mengumpulkan seberapa banyak ayat al-Quran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan gaya kepimpinan Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. kedudukan. miskin kaya atau perbezaan agama.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )                                 : Maksudnya “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Berpandukan kepada mu’jam al-Quran. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran 106 .

Sesungguhnya pembentukan sebuah kerajaan yang amanah adalah menjadi satu kewajipan kepada sesiapa yang menjalankan amanah ini. kemudian menggalakkan rakyatnya untuk bertindak seperti beliau.0 PENUTUP Perlaksanaan Islam Hadhari oleh kerajaan Malaysia telah menyemarakan lagi penghayatan agama Islam kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Oleh yang demikian. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka). adil. Usaha sedemikian hendaklah disahut seluruh rakyat Malaysia yang berugama Islam. Dan hadis nabi SAW. sebelum seseorang itu bergelar pemimpin.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) yang sebaik-baiknya kepada kamu. 8. Kegagalan untuk berakhlak dan mempraktiskan seluruh amalan yang terkandung di dalam Islam serta menjiwainya sebelum. Prinsip pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam hadhari telah kita bincangkan pada peringkat awal penulisan modul ini. ia sewajarnya terlebih dahulu mengamalkan setiap inci ajaran Islam. maka implikasinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. Pengurusan negara yang cekap. Kefahaman dan pengahatan prinsip-prinsip Islam hadhari yang terkadung akan lebih membantu umat Islam di Malaysia berusaha untuk menjadi seorang penganut Islam yang baik. dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba’ : 15                                                  Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya. semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin. adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka. keraguan terhadap 107 . maju. Kerana sesungguhnya. iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. Sesungguhnya musibah Allah swt itu dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebuah negara bilamana pimimpin gagal memenuhi dan menuruti segala kehendak dan tuntutan Islam. sebenarnya menjadi tunjang dan asas kepada pemahaman prinsip-prinsip lain.(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur). yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya “ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah” Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik.

la juga merupakan satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam agar dapat memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam mengerakkan inisiatif memakmurkan negara Malaysia. Sebarang hujah berbentuk negatif dan provokasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha maa'ruf (mendorong kebaikan dan keadilan).B Perdana Menteri Malaysia adalah satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam yang telah jatuh seiring dengan kejatuhan Kerajaan Uthmaniah lalu. Meletakkan Islam Hadhari sebagai satu keutamaan dari sudut positif akan menggalakkan suasana sihat antara kaum di Malaysia. oleh yang demikian kita hendaklah mengEsakan Allah swt dalam segenap tindakan dan perbuatan kita. 108 .A. Gagasan Islam Hadhari yang dikemukakan oleh Y. menolak kemungkaran (kejahatan) serta kebathilan (kebinasaan).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) satu elemen atau satu ajaran Islam akan member akibat yang sungguhnya dahyat kepada aqidah umat Islam.