WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS

)

Tajuk 5

Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia  Tokoh-tokoh Islam  Cina  India  Jepun

1. Sinopsis Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun ( Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan Eropah. Tokoh-tokoh tamadun islam, isu-isu kontemporari, islam hadhari dan proses pembangunan Negara. 2. Hasil pembelajaran Setelah selesai membaca dan menganalisis modul ini, diharapkan pelajar akan dapat 2.1. Mengenalpasti tokoh-tokoh yang muncul dalam tamadun Asia (Cina, India dan Jepun ). 2.2. Menilai dan membandingbeza sumbangan tokoh-tokoh kepada Tamadun Asia.
Ibnu Sina Al-Farabie Ibnu Khaldun Al-Khawarizmy HAMKA Al-Biruni Al-Ghazali Sheikh Tahir Jalaluddin Ibnu Haitham Ibnu Batuta A-Zarqali

3. Kerangka Tajuk

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Cina Kung Fu Tze Lao Tze Laksamana Cheng Ho Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Sidhaharta Gautama Buddha Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Maharaja Meiji

1

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4. Tokoh-tokoh tamadun Islam
4.1. Ibnu Sina ( 1037M )

Latar Belakang Ibnu Sina IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybi’ah ia lahir pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinzi Bukhara Afghanistan. Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun. Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran. Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja". Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair, teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi. Ensiklopedia Kedoktoran Pertama Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb.

2

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah ‘pangeran’-nya tubuh manusia, sementera paru-paru adalah ‘menteri’-nya. Leher merupakan ‘jendela’nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai ‘markas pusat’-nya. Limpa dan perut sebagai ‘bumbung’ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta, pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya. Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna) Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.

3

Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambargambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka. Sementara itu Prof. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M.penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai ‘Bapa Doktor’ kerana Ibnu Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri. Ibnu Sina. buku ini dicetak 21 kali. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor 4 .Tibb Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo. Phillip K. Perancis .Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Perintis Pengenalan Penyakit Saraf AlQanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. ia dianggap sebagai "Zenith". Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Penulis.Sebagai Seorang Doktor. Pada abad ke 16 M . Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M. Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit. Malahan dalam dunia Islam. Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Sepanyol dan Itali . Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik.

kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis.A Shushtery. 2. Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Dalam bidang kimia . Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Akibat proses seperti ini.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun." Bidang Geologi.M. Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. ilmu logika Isagoge. kimia dan kosmologi. "The Isagoge". Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. geologi. ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. 5 . Bidang logika "Isaguji". Menurut Reuben Levy. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan Bapa Kimia Muslim. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . Menurut A.

"Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4. 7.Ini merangkumi : a. Seorang doktor dari Amerika (1981) melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan. "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya . 5. c. 6. b. 8.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa.risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi. Bidang psikologi . beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak . 6 . Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al.seimbangan humor yang berkenaan . China. Cerita-cerita roman fiktif . Masa antara denyutan. Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik. Kuat atau denyutan yang lemah. Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. 9. Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . Bidang metafizik . Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang dokto mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine".

Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya . Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan.dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M . dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. rumah dan keluarga disebutkan. Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 M.(Terjemahan). Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. menurut peraturan syariah maka buatlah". Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. Selepas itu . paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance".Ia dimakamkan di sana. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur . 7 . nama jalan . Dengan cara yang sedemikan .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan . Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan. Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain.

( Ibnu As-Siraj ) Selepas beberapa waktu. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). 8 . Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. beliau telah berkhidmat di istana Saif alDaulah dengan gaji empat dirham sehari. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki.2 Al-Farabie AL-FARABI (950M) TOKOH FALSAFAH Digelar Aristotle kedua. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah AlFarabi. Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Semasa di sana. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. tidak gilakan harta dan cintakan dunia.

akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Menurut Al-Farabi. Plato. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik. dan sejarah. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. stabil serta makmur. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Bahkan Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Dalam membicarakan teori politiknya. Maka tidak hairanlah. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. sains. Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Namun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Selain itu. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. matematik. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Oleh itu. kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti 9 .

Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Pemikiran. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu AlNadim pada tahun 988M. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Di samping itu. Bagi Al-Farabi. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. 10 . Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Justeru. idea. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tanpa sains.

pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. perundangan Islam. Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili. Sebenarnya. Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran. Ibnu Khaldun IBN KHALDUN (1406M) PENGASAS ILMU MASYARAKAT ( Kemukakan teori ekonomi Islam ) Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd alRahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin alHasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville. Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya. al'Hadith. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. 4. Sementelahan itu. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Abu Abd Allah al-Jayyani.3. falsafah. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. dan mantik. dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Italy. Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya. sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan 11 . kesusasteraan. bahasa. pemerintah Tunis pada waktu itu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen.

seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul. Berhubung dengan keadilan (Justice). ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Sebaliknya beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini. didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. Ibn Khaldun telah menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonom. Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dalam hasil karya agungnya. atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam. al Muqaddimah. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama haiwan ekonomi (economic animal). Menurut Ibn Khaldun. Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. dan fairness. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa. Begitu juga kalau meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam. Menurut beliau. Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al adl). Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan. sesebuah negara akan hancur dan musnah. Dalam hal ini. hardworking. kesederhanaan (moderation). kerjasama (cooperation). mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. 12 . Malah. Manusia dan Ekonomi Berdasarkan analisis mendalam. Menurut beliau lagi.

Teori Pengagihan Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji atau upah. Dalam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh orang yang mahir dan cekap. Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Menurut Ibn Khaldun. Wang dan Harga Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value). Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh. Di sini dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh. pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. kata Ibn Khaldun. pertukaran. 13 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Teori Pengeluaran Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. "Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan. beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitu sektor pengeluaran. dan cukai. nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama masyarakat. dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama. keuntungan. Oleh sebab itu. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada masyarakat. pengkhususan tenaga buruh. dan perkhidmatan awam. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran. Walau bagaimanapun. tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir. Teori Nilai. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia. Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran.

telah wafat antara tahun 220 dan 230M. geometri. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua harga itu 4. logik. PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun. Al-Khawarizmy PENGASAS ILMU ALGEBRA Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. AlKhawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. kejuruteraan. al-Goritmi. 14 .4. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. alKarismi. al-Cowarizmi. Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad. muzik. aritmetik. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi. Pada tahun 780-850M al-Khawarizmi adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Ahawizmi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga antara harga jualan dengan harga belian. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam.

Al-Tarikh 7. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Sumbangan hasil karya beliau sendiri. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. 5. alkarismi. Sumbangan AlKhawarizmi Melalui Karya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. 15 . 3. al-Goritmi atau al-Gorism. antaranya ialah : 1. 2. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. 2. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. 4. 3. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. al-Cowarizmi. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh alKhawarizmi. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.

teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. pergerakan. alKhawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Seawal kurun ketiga lagi lagi. Menurut Wiedmann pula berkata…. AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur…. segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Antaranya ialah kos. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri.” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Ini dapat dibuktikan bahawa G. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Dalam bidang matematik. al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan. dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Setiap apa yang 16 . sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.

Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi. algebra. semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran. ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. 2. aritmetik 17 . Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dinyatakan oleh penulis. Mengikut matlamat Islam. 1. kewujudan dan keEsaan Tuhan. riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. syariah dan akhlak. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. ia hendaklah berlandaskan tauhid. matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak. Oleh itu. 3. Cabang Matematika Antara cabang yang diperkanalkan oleh alKhawarizmi seperti geometri.

Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. HAMKA Biografi Ulama (Prof. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. HAMKA) HAMKA (1908-1981). sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Algebra/aljabar merupakan nadi untuk matematik algebra. Maninjau. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau adalah seorang ulama. Sutan Mansur.5. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. Sumatera Barat. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Syeikh Ahmad Rasyid.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lain-lain. R. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskinikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M. 18 . 4. seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Indonesia.M. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Dr. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek.

Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. menggantikan S. Sigmund Freud. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Karl Marx dan Pierre Loti. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. bidaah. Melalui bahasa Arab juga. sosiologi dan politik. Jakarta. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Raden Mas Surjopranoto. sastra. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. Abbas al-Aqqad.Y. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. tetapi meletakkan jawatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). baik Islam mahupun Barat. Haji Fachrudin. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Jean Paul Sartre. beliau meneliti karya sarjana Perancis. Pada tahun 1929. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Setelah itu. sejarah. William James. Mulai tahun 1928. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Arnold Toynbee. Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. 19 . Dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Jurji Zaidan.

Pada tahun 1932. Setelah keluar dari penjara. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. 20 . Indonesia. Pada tahun 1928. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Indonesia. Pada tahun 1945. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah alMahdi di Makasar. Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Dr. Indonesia. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada 26 Juli 1977. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Seruan Islam. beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. penulis. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Panji Masyarakat dan Gema Islam. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Menteri Agama Indonesia. Pada tahun 1947. Hamka merupakan seorang wartawan. Sejak tahun 1920-an.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1953. editor dan penerbit. Prof. Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional.

masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. masyarakat. dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. 21 .6. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. termasuk Malaysia dan Singapura. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan. Universitas Kebangsaan Malaysia. Tetapi juga meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak. turut dihargai 4. ekonomi. sosial. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan. 1958. para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah. Doktor Honoris Causa. Universitas alAzhar. Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan. budaya. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. 1974. Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam. dan kemanusiaan. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. Al-Biruni Ahli falsafah yang serba boleh. Pada zaman awal kedatangan Islam. politik. dan bidang-bidang lain.

Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan falsafah India. Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi. Kerana itu. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan ilmu alam. Sumbangannya kepada ilmu 22 . Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada AlBiruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. beliau menyatakan bahawa ajaran Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan triniti dalam agama Kristian. umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke negara China. Tetapi semasa berada di India. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Dalam satu tulisannya. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu. Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada di timur ataupun barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India.

tentang ubat-ubatan. Semasa berada dalam tawanan itu. Kajiannya dalam bidang sains.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan peradaban India amat besar. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi menggunakan kiraan matematik. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M. beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Sepanyol. Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb. Di samping itu. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini. Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Selepas dibebaskan. 23 . Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia. matematik. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid al Nih-ayat al Amakin Lita'shih al Masafat al Masakin. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi alJawahir yakni mengenai batu-batu permata.

Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan.7. Al-Biruni sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina. beliau 24 . Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Sejak kecil lagi. Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia seluruhnya. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Parsi pada tahun 450 Hijrah. 4. Dalam masa yang sama. Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan kesarjanaannya. Sebelum ke India. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam".

beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana. Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Mizanul Amal (Timbangan Amal). Al-Ghazali juga banyak menulis. akhlak. Mahkun Nazar (Mengenai Ilmu Logik). falsafah. dan sebagainya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. Bahkan dalam buku tersebut. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. Walau bagaimanapun. Miyarul Ilmu. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. ulumul Quran. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). Selain belajar dan mengkaji. Malah kebanyakan penulis menggolongkan AlGhazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap anti falsafah. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mim al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). tafsir. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sewaktu berada di Baghdad. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yang menyerang kota Baghdad. dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari OrangOrang Yang Bukan Ahlinya. Al-Ghazali menyatakan tujuan 25 . dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya.. Lantaran itu.).

Namun begitu. ketuhanan. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang 26 . agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang anti falsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. metafizik.. logik. Namun begitu. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik. politik. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. dan fizikal. Menurut Al-Ghazali. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafah tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. Cuma bagi Al-Ghazali.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingatkan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. fizik. dan etika.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapat bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan api keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan alQuran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri.

27

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4.8.

Sheikh Tahir Jalaluddin

Latarbelakang Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad. Muhammad atau Tahir dikenali Jalaluddin dengan gelaran Sheikh (9 Al-Falaki Al-Azhari

Disember 1869 - 26 Oktober 1956), Beliau dilahirkan pada hari Selasa, 4 haribulan Ramadhan, tahun 1286 Hijrah bersamaan 7 haribulan Disember 1869 Masehi di Empat Angkat (Ampek Angkek), Ayah beliau iaitu Syeikh Muhamad merupakan seorang ulamak terkenal di Sumatera. Di dalam masyarakat Minangkabau Syeikh Muhammad lebih dikenali dengan nama Tuanku Muhammad atau Tuanku Tjangking. Beliau merupakan tokoh bidang Falak Syari di alam Melayu Nusantara yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau ini menerusi pengajaran, penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalangan 'alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan Syeikh Tahir Jalaluddin sebenarnya merupakan seorang anak Melayu Minangkabau yang telah berhijrah dan menetap di Tanah Melayu. Di belakang namanya kerap disunting perkataan “Al-Azhari, Al-Falaki Assyahir” iaitu bererti beliau merupakan keluaran Universiti al-Azhar di Mesir dan seorang ahli Falak yang terkenal. Kedua-dua ibu bapanya meninggal ketika Syeikh Tahir baru berusia dua tahun. Oleh kerana Syeikh Tahir masih kanak-kanak lagi ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, beliau telah dipelihara oleh ibu saudara di sebelah pihak ibunya. Menjelang usianya lebih kurang sebelas tahun, ibu saudaranya telah menghantar beliau menuntut ilmu di Mekah. Di Mekah beliau tinggal bersama sepupunya Syeikh Ahmad Khatib yang menjadi pemimpin Mazhab Imam Syafie di Masjid al-Haram. Di Makkah Syeikh Tahir telah datang ke Makkah pada tahun 1297H (1880 m) bersama datuk sepupunya Haji Abdul Rahman. Di Makkah beliau tinggal bersama Syeikh Ahmad Khatib

28

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

di dalam pemeliharaan al-Syeikh Muhammad Salleh Kardabi Fidullah al-Kurdi. Pelajaran asas yang diterimanya di sini ialah mengaji al-Qur’an dan mentajwidkan Qur’an daripada Tuan Syeikh Abdul Haq. Pelajaran lain berhubung dengan keagamaan dipelajarinya dari Syed Umar Syah, Syeikh Muhammad al-Khayyat, Syed Barkasyah dan sepupunya sendiri Syeikh Ahmad Khatib. Dalam jangka masa dua belas tahun Syeikh Tahir menetap di Makkah, beliau berpeluang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan mendalam. Banyak daripada ajaran-ajaran sepupunya, Syeikh Ahmad Khatib telah mempengaruhi jiwa Syeikh Tahir terutama berhubung dengan masalah amalan beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bida’ah. Syeikh Ahmad Khatib juga merupakan seorang guru yang bertauliah bagi masyarakat Jawi di Makkah pada waktu itu. Hasil dari pergaulan dengan Syeikh Ahmad Khatib telah mendorong Syeikh Tahir belajar ilmu agama dengan lebih mendalam lagi dari guru-guru lain di Makkah seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan ini ketokohan beliau dari segi keagamaan setanding dengan gurunya yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat Melayu Indonesia dan Tanah Melayu. Setelah tujuh tahun berada di Makkah, pada tahun 1304H (1884 M) beliau pulang ke tanah airnya, Minangkabau. Pada tahun berikutnya beliau kembali semula ke Makkah untuk menyambung pelajarannya. Beliau telah berkahwin buat pertama kalinya pada tahun 1306 H. (1886 M) dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Syeikh Muhammad bin Syeikh Ismail Al-Khalid Kabul. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya itu mereka beroleh dua orang anak tetapi kedua-duanya meninggal dunia di Makkah ketika Syeikh Tahir berada di sana. Semenjak beliau tinggal di Makkah pada tahun 1297 H (1880 M.), beliau mula mendalami ilmu al-Quran. Seterusnya beliau mempelajari Ilmu Nahu (grammer), Bayan (Ilmu ucapan dan keterangan yang fasih), Ma’ani (ilmu makna-meaning), Badi’ (ilmu boleh mengenal pertuturan), Tauhid (ilmu mengenal Tuhan), Fekah (ilmu undangundang), Usul Fiqh (ilmu mengetahui asal undang-undang), Hadis (ilmu mengetahui perkataan, perbuatan dan kelakuan Rasul), Tafsir (ilmu menghuraikan makna-makna alQur’an), Hisab (ilmu kira-kira), Hisab Bidasab (Ilmu kira-kira sukat menyukat), Hai-ah (ilmu bintang) dan ilmu Falak (ilmu membicarakan matahari, bulan dan bintang-bintang beredar). Berdasarkan ilmu yang dipelajarinya itu adalah tidak menghairankan jika dia sangat mahir dalam soal yang berhubungan dengan masalah agama Islam.

29

bernama Aishah binti Haji Mustafa binti Datuk Menteri pada 28hb September 1899. Di antara hakim-hakim yang mendapat tunjuk ajar beliau ialah Ungku Ismail bin Ahmad. Dalam tahun itu beliau telah mendirikan rumahtangga dengan seorang gadis Perak dari suku Rawa. Hakim Besar Johor. Ungku Abdul Rahman bin Abdul Majid dan lain-lain pengadil bangsa Melayu. Dalam lawatannya itu ada kemungkinan beliau telah menyebarkan buah fikirannya mengenai ilmu agama di tempat-tempat yang di lawatinya. Bali. Di Perak setelah Syeikh Tahir berkahwin dengan isterinya Aishah binti Datuk Menteri. Dalam tahun yang sama beliau berpindah pula ke Johor Baharu. Bima dan Makasar.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Di Tanah Melayu Syeikh Tahir dikatakan telah datang ke Tanah Melayu menjelang tahun 1899. beliau 30 . Semasa beliau menetap di Tanah Melayu. Dalam masa beliau bertugas inilah. memberi ceramah-ceramah agama dan sebagainya. melawat sanak saudara. Dalam suratnya kepada Yang Di Pertua Jabatan Pendidikan Negeri Johor. beliau mula menjalankan kerja-kerja harian untuk menyara keluarganya. Pada 3hb Julai 1912 beliau meletakkan jawatan sebagai guru kepada hakimhakim di Johor Baharu. Asas perniagaan ini dimulakan oleh bapa mertua beliau yang dikatakan agak `berada’ juga. Ampanan. Pada tahun 1900 M. 1911. beliau pernah membuka kedai kain di Ipoh. Namun demikian kerja berjual kain itu hanya berjalan setakat setahun sahaja. Sultan Idris (1887-1916) sebagai Sultan Perak mengajak beliau ke London kerana menghadiri kemahkotaan King George pada 22 Jun. bagi mengajar hakim-hakim pengadilan di mahkamah Johor. beliau kerap belayar ke wilayah-wilayah di Indonesia dan negeri-negeri Timur Tengah. Ternyata kemudian sewaktu menjawat jawatan tersebut beliau berasa tidak puashati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sekolah-sekolah agama waktu itu. Sumbawa. Tugas mengajar hakim-hakim tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. Boleh dikatakan beliau seorang yang suka hidup berdikari. dan mulai tahun 1914 beliau bertugas pula sebagai guru di sekolah Agama Johor Baharu dan menjadi Pemeriksa Sekolah-sekolah Agama Johor (Nazir). Beliling. Selepas itu beliau telah belayar lagi ke Kepulauan Indonesia pada tahun 1901 melalui Tanah Jawa. Didapati beliau ini seorang yang tidak mudah berasa senang hati untuk tinggal menetap di satu-satu tempat. Di Johor Baharu beliau dijemput oleh Yang Mulia Tengku Omar bin Ahmad.

Dengan itu beliau merasa bertanggungjawab bagi membetulkan kiblat masjid oleh kerana beliau memahami Ilmu Falak. Misalnya beliau sangat mengambil berat tentang pentingnya sesebuah masjid itu mempunyai kiblat yang betul dan tepat mengikut hala Kaabah di Makkah. beliau telah diminta oleh rakan seperjuangan Syed Syeikh bin Ahmad Al-Hadi. Beliau akhirnya meminta berhenti kerja pada tahun 1916. Jawatan-jawatan yang dipegangnya semasa berada di Perak dan diberi juga di Johor membuktikan untuk tenaga dan ilmunya mendapat perhatian. sering kali disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Dan menjelang tahun 1923. Sebagai seorang ahli falak Sebagai seorang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat. Khidmat beliau di Madrasah itu pun tidak lama kerana beliau telah jatuh sakit. Selain itu beliau juga sangat mengambil berat tentang amal kebajikan di dalam masyarakatnya. Di Al-Masyhur beliau ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Ilmu Falak kepada pelajar-pelajar Madrasah itu. Beliau berpendapat bahawa sembahyang tanpa mengadap arah kiblat yang tepat adalah tidak sah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyatakan dukacitanya kerana “tidak boleh menjalankan peraturan pelajaran yang terlebih berfaedah dan berguna bagi kanak-kanak yang belajar”. beliau berangkat pula ke Medan dan Deli untuk berubat dan melawat tanah tumpah darahnya Minangkabau selama enam bulan. beliau begitu dihormati. untuk menjadi guru di Madrasah Al-Masyhur Al-Islammiyah di Pulau Pinang bersama-sama seorang rakannya Syeikh Abdullah Maghribi. Dua tahun setelah kembali ke Perak pada tahun 1920. 31 . Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut datang dari penduduk di Tanah Melayu mahupun dari Indonesia. agama Pengetahuannya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Sebagai seorang ahli Falak. Pandangan beliau mengenai tarikh kemunculan anak bulan Ramadhan atau pun bila berlakunya gerhana matahari. beliau sering dihadapkan dengan pertanyaanpertanyaan berhubung dengan cara menggunakan Ilmu Hisab bagi menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Beliau sering kepercayaan membantu menyelesaikan masalah hukum berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu Falak mahupun yang berhubung dengan soal keagamaan.

Kenyataan beliau itu dilihat bersesuaian dengan sabda Rasul Allah yang mengatakan. menimbang perjalanan bulan dan matahari”. Seterusnya pada tahun 1951 diterbitkan pula buku Natijah al-Ummi (pendapat kira-kira pada takwim tarikh Hijrah dan Miladi. Perak. Mengenai pentingnya ilmu falak itu beliau pernah menyatakan bahawa: “Ilmu Falak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat. Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar sebagai Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Perak untuk menjadi pemeriksa kiblat di seluruh negeri Perak. Misalnya ketika beliau menjadi pemeriksa kiblat masjid-masjid di Perak pada tahun 1900 beliau telah melaporkan bahawa terdapat banyak masjid-masjid di Tanah Melayu tidak menuju hala kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada masjid di Teluk Anson. Menurut Syeikh Tahir penggunaan cara Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya adalah penting terutama jika berlaku cuaca buruk yang tidak memungkinkan kelihatan anak bulan untuk menandakan hari mula berpuasa dan berhari raya. Beliau turut mengecam mereka yang tidak mahu menghargai kepentingan Ilmu Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Berdasarkan kepada sabda Nabi itu Syeikh Tahir sangat menitikberatkan kepentingan mempelajari Ilmu Falak. “sebaik-baik hamba Allah itu mereka yang mengintai-intai matahari dan bulan dan naung bagi mendirikan sembahyang”. masjid di Kuala Lumpur dan Masjid Sultan di Kampung Gelam. Ekoran dari timbulnya kekeliruan dalam hal berkaitan dengan hala kiblat masjid. menentukan waktu sembahyang serta menetapkan tarikh berpuasa dalam bulan Ramadhan dan berhari raya. Singapura turut tidak mengikut hala kiblat yang betul. Pentingnya pengetahuan ilmu Falak bagi orang Islam dikatakan berkait rapat dengan soal kiblat dalam sembahyang. Kemahiran Syeikh Tahir dalam bidang Ilmu Falak menunjukkan beliau mempunyai minat yang mendalam tentang Ilmu Hisab atau Matematik. Selain itu di dapati juga masjid-masjid di Pulau Pinang. hala kiblat Mazhab Shafii). Beliau pernah melahirkan kekesalannya kerana terdapat banyak mihrab masjid yang tidak sehala dengan arah kiblat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Memandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sah sembahyang orang Islam. Syeikh Tahir telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan dua buah buku. Buku Pati Kiraan pada menentukan waktu yang Lima dan hal Kiblat dengan Logarithma. Menurut beliau bagi mereka yang tidak mahu menggunakan kaedah Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya 32 . diterbitkan di Singapura melalui al-Ahmadiah Press pada tahun 1938. Syeikh Tahir pernah dilantik oleh Sultan Idris.

Pulau Pinang. 33 . Kenyataan-kenyataan beliau yang disiarkan di akhbar-akhbar mengenai banyaknya masjid-masjid di Tanah Melayu dan Sumatera yang tidak mengikut hala kiblat. Misalnya Syeikh Tahir pernah dibicarakan oleh mahkamah di Pulau Pinang oleh kerana beliau menjalankan penyiasatan arah kiblat di masjid Pulau Pinang. Perlis. Beliau juga berpendapat bahawa orang-orang yang buta dikecualikan daripada mempelajari dalil kiblat demikian juga orang-orang celik yang tidak mampu mempelajarinya. Kejahilan mereka menyebabkan mereka hanya mengikut pendapat orang hingga menyebabkan berlaku puasa yang terdahulu sehari daripada sepatutnya dalam bulan Ramadhan. Meskipun kesan daripada persoalan kiblat ini membuka mata masyarakat tentang banyak kesilapan arah kiblat yang berlaku di masjid-masjid Tanah Melayu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) samalah juga mereka itu seperti manusia yang jahil. akhirnya menimbulkan kesedaran orang ramai. namun pendedahan ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pihakpihak tertentu. Melaka dan lain-lain tidak mengikut hala kiblat yang betul. Dalam soal kiblat pula beliau mengatakan orang Islam wajib mempelajari arah kiblat. dan wajib pula menyebarkan pengetahuannya itu. memadailah jika sembahyang menghadap ke kiri atau kanan kiblat. matahari dan bulan dan selemah-lemahnya angin dan sekuat-kuatnya khutub dan tiada boleh ia bersandar semata-mata sangka dengan tidak tanda dan dalil. Kesannya di Tanah Melayu orang ramai juga turut mengakui banyak daripada masjid-masjid di Kedah. Pendapat beliau juga pernah ditentang oleh seorang pembaca akhbar yang menganggap soal kiblat itu tidak penting digembar-gemburkan. Betapa pun mereka harus mengikut petunjuk orang-orang yang arif tentang dalil kiblat. Mengenai hal ini beliau mengatakan: Tiada boleh `berijtihad’ pada kiblat itu melainkan orang yang ada celik matanya dan mengetahui dalil-dalil kiblat seperti bintang-bintang.

perubatan. Hasil karya a. sains. tahun 1956. beliau terus menyebarkan ilmunya walaupun ketika beliau sudah tua dan uzur. Sheikh Tahir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada penerbitan majalah "Al-Unwati Al-Wuthuqa. Thailand untuk mengajar kira-kira arah kiblat. Walaupun tokoh itu lebih 34 . c. b. Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal Madaniah. kesusasteraan. Misalnya ketika beliau berusia 79 tahun beliau telah pergi ke Bangkok. Sheikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober. Menjelang usia 83 tahun. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Ibnu Haitham 4. Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala Kangsar ke Johor Baharu. Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang dibeni nama "AlIslam Wannaddu Ala Muntaqidihi. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai disiplin ilmu. kemasyarakatan. Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur oleh pihak Barat. politik. Syeikh Tahir dijemput pula oleh pihak Jabatan Agama Johor untuk mengajar Ilmu Falak kepada kakitangan jabatan itu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan sahaja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Kegigihannya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan ini amat jelas kelihatan. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. agama. Kajian sainsnya sering digunakan oleh Barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Melihat kepada ramai lagi mereka yang tidak memahami Ilmu Falak dan kepentingannya dalam soal agama. dan sebagainya. malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak.9.

dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop.Hasil daripada usaha itu. Matematik. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. dan seumpamanya. Geometri. Perubatan dan Falsafah. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai Matematik dan Falak. telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian Sains Perubatan perubatan merupakan di Barat. Tulisannya mengenai mata.Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. falsafah. Ibnu Haitham dilahirkan di dengan 965 Basrah pada tahun 354H bersamaan Masihi. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Bacon. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja 35 . Di kalangan cerdik pandai di Barat.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang Sains. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu mengenai Haitham perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian moden mengenai yang ilmuwan gemar melakukan penyelidikan. Falak. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Malahan kajiannya mata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar.

pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.Bagi Ibnu Haitham. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Dalam kajiannya. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. metafizik.Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. sains. dan ketuhanan. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.Menurut Ibnu Haitham. Selain sains.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. Selain itu. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya 36 . logik. Jadi. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur.

Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. 37 .Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Apabila umur semakin meningkat. b.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan f. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Ibnu Batuta Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (Bahasa Arab: ‫( )أبو عبد ال محمد ابن بطوطة‬dilahirkan Februari 24. c. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Antara buku karyanya termasuk: a. e. 1304. M. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matemetik dan matemetik penganalisaannya. dan meninggal dunia di Fez pada tahun 1369M merupakan seorang Berber dari golongan Muslim Sunni. Beliau meninggal dunia di Kaherah pada tahun 1039 M ketika berusia 74.Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dengan sepenuhnya. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. 4.9. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. d.

Kemudian Ibnu Battuta mengembara pula ke Sumatera. 14 Jun 1325 masihi. Timur Afrika dan menuju ke Kulwa.000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua benua Afrika dan Asia. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria. Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam. Dalam perjalanan berkenaan. ibu negara Hong Kong. Pada pusingan kedua pengembaraanya. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat. Rusia. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. Mombosa. Rom. Beliau meninggalkan Tanjah pada hari Khamis. seterusnya ke Aleppo. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. Indonesia dan Canton. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120. Di India beliau pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan. Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November 1348 mesihi. Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian menyusuri sepanjang Sungai Danube. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden. Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran. Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta Dardanela. Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas. Beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi. Dari Laut Hitam. Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Ibnu Battuta terlihat satu kafilah sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan rombongan itu. melaui Hormuz. Selanjutnya Ibnu Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah. Siraf. Pusingan pertama bermula dari Tangier. Iraq. Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Palestin dan Mesir. Maghribi untuk mentafsir hasil 38 . Bahrin dan Yamama.

Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara. 39 . Ibn Juza mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355 masihi. Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad. pemerintah. Tetapi malangnya. pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pengembaraannya. Paris. menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. buku berjudul Persembahan Seorang pengamat tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumka. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat. Ibnu Battuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk.000km. ”Akhirnya aku sampai juga di kota Fez. Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale. Ia mengakhiri cerita perjalannya dengan sebuah kalimat. hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Ibnu Battuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam AKHIR PENGEMBARAAN IBNU BATTUTA Pada tahun 1354 Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez dan berteman baik dengan sultan. yang dikenal berjudul Rihla atau My Travel. Salah seorang penulis bernama Mohad Ibnu Jauzi menuliskan kisah perjalanannya dengan gaya bahasa yang mudah. Dalam waktu tiga bulan. Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan meminta Battuta menuliskannya ke dalam sebuah buku. Jika bukunya berbentuk “catatan kehidupan” tentunya orang akan lebih mengenal Ibnu Battuta dibandingkan dengan Samuel Pepys atau Anne Frank. diselesaikannya pada 9 Desember 1355 M.” Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Ibnu Juza telah menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Sebuah perjalanan yang menarik dan menempuhi perlajanan melebihi 120. ulamak serta kezaliman yang dilaksanakannya. Hakikatnya.

menanam. Sebelum membincangkan kenapa sumbangan Al-Zarqali sangat penting kepada tamadun Islam kita sebenarnya harus mengetahui bagaimana bidang astronomi sangat sinonim dengan agama Islam.10. Sumbangan Ibn Tashfin dan kesinambungan daripada ketumbukan tentera Morocco telah meletakkan Andalusia di bawah pemerintahan Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum jatuh kepada Kristian pada pertengahan abad ke tiga belas. menuai termasuklah dalam menentukan soal-soal hari perayaan agama mereka. Ia merupakan sarjana yang terkenal di Andalusia (sekarang dikenali sebagai Sepanyol) juga dikenali sebagai Al-Zarqalluh dan Al-Zarqallah. Astronomi dan Islam tidak mungin dapat dipisahkan terutama dalam soal-soal perkara asas iaitu penentuan bulan hijrah. Dia kerajaan Andalusia terpisah-pisah dan hampir runtuh di tangan tentera Kristian yang cuma diselamatkan oleh Ibn Tashfin dari Morocco yang menyeberangi Andalusia memerangi tentera Kristian di Zalaqa pada 1089. Kehidupan dan pencapaian Al-Zarqali Bidang astronomi dewasa ini dilihat seperti sudah tidak begitu penting sekarang ini hanya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu juga untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat tepat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4. 40 . Namun itu sangat berbeza dengan Zaman Pertengahan (Medieval) seluruh kehidupan masyarakatnya bergantung penuh kepada astronomi dalam menentukan waktu membajak. Sekarang ini kita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahu “sun’s passage” yang ditandai oleh “equinoxes” (berhubung dengan waktu malam dan siang) dan “solstices” (berhubung dengan hari musim panas dan sejuk) kerana sudah tidak relevan dengan kehidupan moden kini. Dia hidup dilahirkan disaat-saat pada tahun Islam 1029 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 1087. waktu solat dan arah kiblat. A-Zarqali Nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali dan lebih dikenali sebagai Arzachel di Eropah Latin dan Azarquiel di Andalusia dan Itali.

Jika bulan penuh kedua-dua bekas ini akan penuh dan mula berkurangan selepas 15 haribulan dan akan kosong sepenuhnya apabila mencecah ke malam 29. Beliau juga telah membina jam Telado yang amat masyhur dimana Al-Zuhri menggambarkan jam tersebut digunakan hingga tahun 1135 hinggalah pada suatu hari Raja Alphonso VI cuba untuk mengetahui bagaimana jam tersebut berfungsi dan mengarahkan Hamis Bin Zabara menceraikan setiap bahagiannya satu-persatu. Beliau mampu menghasilkan pelbagai alat yang diperbuat daripada besi untuk ahli-ahli astronomi di Toledo pada tahun 1062 walaupun beliau bukanlah ahli astronomi. Ciptaan beliau ini telah menarik beberapa tokoh dunia selepasnya seperti Raja Alfonso dan Regiomontanus untuk menggunakannya dan mengkaji ciptaan beliau 41 . Malangnya setelah ia diceraikan tiada siapa yang dapat memasangnya semula seperti keadaan asal. di mana usaha pemantauan astronomi disaat itu dimulakan oleh Yahya Bin Abi Mansur. Namun beliau tetap membuat peralatan untuk ahli astronomi yang lain dan telah mula mencipta peralatan astronomi untuk dirinya sendiri. Malah beliau turut mengajar gurunya yang kemudiannya menjadi pengikutnya dalam ukuran yang telah diciptanya. Setelah sekian lama beliau menarik perhatian para ahli astronomi yang lain kerana dengan pengetahuan yang sedikit. Ciptaan beliau yang disertakan penulisan panduan penggunaannya dinamakan alSafiha al-Zarqaliya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah astronomi untuk semua laltitud dan termasuk juga koordinasi 29 bintang juga ditandakan dan juga mampu memantau pergerakan matahari. Mengikut Ahmad Thomson jam ini mempunyai dua bekas air yang mana akan terisi air ataupun kosong mengikut keadaan bulan sabit mahupun bulan penuh. Dua tahun kemudian dia menjadi ahli astronomi dan kemudiannya menjadi ketua kepada sesebuah kumpulan ahli astronomi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Diceritakan oleh Barron Carra de Vaux bahawa beliau juga digelar sebagai “AlNekkach” kerana mampu mengukir besi. yang paling menarik perhatian ialah ciptaan yang paling canggih dan tepat iaitu “astrolabe” mendatar. Sebenarnya itu bukanlah satu-satunya ciptaan beliau. tidak pernah mempelajari sains mahupun buku mengenainya tetapi mampu menyiapkan peralatan astronomi.

Masyarakat Eropah juga menyaksikan kenyataan bahawa Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara 42 . Beliau juga adalah orang yang pertama menjelaskan secara terperinci tentang pergerakan matahari yang menjauhi bumi (aprehelion) yang mana jaraknya yang terjauh dari bumi sebanyak 12. Secara umumnya. Seperti sarjana Islam yang lain beliau juga dapat membetulkan teori orang Greek yang sekali lagi menafikan sains Islam adalah bayangan dari Greek. Beliau telah berjaya mencipta “Toledan Table” yang mana telah bertanggungjawab untuk memberi nafas baru kepada para astronomi kerana berjaya menjadikan kenyataan untuk memposisikan sistem planet-planet secara berkomputer pada zamannya pada bila-bila masa semasa cerapan dijalankan. pengaruh Islam di Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropah dalam menyerap peradaban Islam terutamanya dalam khazanah ilmu pengetahuan astronomi. Plotemy melalui kiraannya menganggarkan bahawa jarak laut Mediterranean adalah 62º namun kemudian dibetulkan oleh al-Kwarizmi kepada 52 º manakala pembetulan oleh al-Zarqali memberikan bacaan yang paling tepat iaitu 42º.0 saat per/tahun dan melalui kaedah kajian moden jarak yang sebenarnya ialah 11. Kajian-kajian yang dibuat beliau telah menjadi rujukan oleh Nicolaus Copernicus dalam mentafsirkan matahari sebagai pusat sistem solar dalam tesisnya ”De Revolutionibus Orbium Celestium” Kesimpulan.8 saat per/tahun. Andalusia. juga jadual-jadual lain yang terhasil dari para astronomi lain dari kalangan Islam mahupun bukan Islam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) hingga panduan penggunaannya dialih ke beberapa bahasa seperti latin dan romansepanyol. Beliau kemudiannya telah menyunting jadual yang telah dihasilkan beliau di balai cerap beliau di Toledo.

kerani dan penyimpan kira-kira untuk menyara hidup mereka. Beliau berpendapat cara penyelesaian masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaranajaran pendeta dahulu. Confucius berkahwin dengan Chikuan pada umur 19 tahun. Gerakangerakan itu adalah: kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik (renaissance) pada abad ke-14 M yang bermula di Itali.). kerajaan menghadapi masalah komplot penggulingan kuasa. Selepas ibunya meninggal dunia pada tahun 527 S. Tokoh-tokoh tamadun Asia 1. Walaupun keluarganya berketurunan bangsawan.1.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) tetangganya Eropah. Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman kacau-bilau dan kurang bermoral.M. Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu dalam kelasnya. Pada zaman akhiran Dinasti Zhou (Chou) (1027-256 S.M. gerakan reformasi pada abad ke-16 M.1. beliau memulakan pekerjaannya sebagai seorang guru. Kung Fu Tze Confucius dilahirkan di Zhou (sekarang: Wilayah Shandong) yang terletaknya di negeri Lu pada Zaman Chunqiu (春春春春) China. 43 . mereka tidak berkaya-raya. Selepas beberapa tahun.. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Andalusia dengan cara yang sangat kejam. tetapi ia telah mempengaruhi gerakan-gerakan penting di Eropah. Kemashyurannya serta sifat-sifat murninya diluas sebar di seluruh negeri Lu. ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya.1. Ayahandanya yang merupakan seorang komander negeri Lu meninggal dunia sewaktu Confucius berumur tiga tahun. dan pencerahan pada abad ke-18 M. Wafat ayahandanya tertinggal mereka dalam kemiskinan. 5. Tokoh Tamadun Cina 1. terutama dalam bidang pemikiran dan sains disamping bangunan fizik. Beliau mengembara dan mengajar murid-murid yang berkumpul berhampirannya. dan kemudiannya menjadi ayah kepada seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Confucius sanggup mengambil pelbagai kerja seperti gembala. rasionalisme pada abad ke-17 M.

beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau dan murid-muridnya sering mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain. Semasa beliau berumur 69 tahun.C untuk mengembara sambil mengajar. Selepas beliau wafat. Dalam kitab Lun Yu. Sewaktu berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara berkelakuan baik. Beliau meninggalkan negerinya dan mengembara seluruh China selama 13 tahun. Confucius meninggalkan kawasan pentadbirannya pada tahun 496B. Junzi merupakan seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren.M. Cara pentadbiran yang diperkenalkan adalah begitu baik sekali sehingga beliau dilantik menjadi pemerintah negeri sebelahnya untuk menahan pemecatan kuasa menteri. tidak merasa resah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Confucius yang berusia 52 tahun. tersia-sia mencari pemerintahan yang unggul. beliau berjaya melaksanakan reformasi baru. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang. beliau kembali ke Lu. pilu atau takut 44 . peninggalannya dikebumikan di kubur Chu Fu (Sekarang: Shandong). tersia-sia adanya harapan akan putera negeri lain membenarkan beliau melancarkan reformasi. Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah: a. beliau kembali ke Lu dan wafat 3 tahun kemudiannya di Lu – 479 S. dilantik sebagai majistret Chungtu dan pada tahun seterusnya. Dengan pentadbirannya yang baik. kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan dinamakan Taman Kong.M. keadilan didirikan dan kes-kes jenayah berkurangan sehingga hampir dihapuskan. Kung Fu Tze telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Kini. Justeru itu. beliau menjadi menteri jenayah bagi negeri Lu. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan sejati antara manusia. penulisan dan ritual.. Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang mahukan pengikut-pengikutnya menjadi “rounded man” yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat. Pada tahun 484 S. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. Walaupun Confucius telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects).

Perkara inilah menurut Wang Gungwu (1997) yang membezakan Konfusianisme dengan agama lain. Asas negara. jadi bagaimana kamu hendak berkhidmat kepada ruh?”. tidak membuat kesalahan. membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat Manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Tze ialah seseorang yang hidup aman damai. Konfusius mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masingmasing . Mengikut Konfusius segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama (zhengming) atau kedudukan masing-masing. Apabila ditanya tentang kematian oleh muridnya. Bagi Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan sekarang. Prof. keluarga dan moral. Begitu juga beliau pernah berkata “kamu tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia. bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh. masyarakat dan individu yang betul adalah “ let ruler to be ruler.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. Kung Fu Tze mahu menginterprestasikan khazanah warisan silam kepada anak-anak muridnya. bagaimana pula kita tahu tentang kematian”. Y. dengan sebab itu beliau berkata sesungguhnya beliau hanyalah seorang transmitter dan bukannya originator. melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat c. King (1997) berpendapat Konfusianisme telah membangunkan satu bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. the father father and the son son “. Beliau mahu satu masyarakat yang dipimpin atau diatur dengan baik. the minister minister. Persoalan bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan di dunia adalah asas teoritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan. Konfusianisme memfokuskan kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. sosial. Perlaksanaan tanggungjawab dan peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren). tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Konfisius menjawab “jika kita tidak tahu tentang kehidupan. kerana ia amat sedikit menekankan kepada kehidupan spiritual dan menjauhkan diri dari perbincangan mengenai kehidupan selepas mati tetapi lebih banyak menumpukan kepada dunia. Manusia yang mempunyai 45 .

sahabat dengan sahabat dan suami dengan isteri. Menurut Konfusius. abang dengan adik. and desiring to develop himself. 1. Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara pemerintah dengan rakyat. hubungan saudara tua dengan saudara muda. Kesemua konsep etika yang dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan. manakala yang muda harus tunduk dan hormat. Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah seorang yang gagal sebagai pemerintah. Mereka mengetahui keadaan di luar negara dan suka menjelajah.2. social propriety dan solidariti. Laksamana Cheng Ho Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Etnik Hui yang menganut agama Islam di Yunnan. barat daya China. Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami. nilai hubungan antara anak dengan bapa. kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu. Muzik. ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus berkewajiban terhadap orang tua.1. The Great Learning dan lainlain. kitab Analect banyak mengandungi oder sosio-politik yang normatif. bukannya untuk membunuh” (Lun Yu). perayaan dan etika. ialah rakyat mesti bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. develop others”. 46 . Mengikut Schwartz (1985).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) ren atau kasih sayang ialah “one who. perlakuan-perlakuan yang baik. sustains others. Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya seperti kitab Madah. desiring to sustain himself.Penekananya yang utama adalah konsep terhadap keluarga. Aturan etika Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao . dari keluarga akan berkembang menjadi masyarakat. iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu. “tugas kamu adalah untuk metnadbir. ayah dengan anak. Pemerintah yang memerintah melalui contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka sendiri dan rakyat (Ross. Adat. 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. seterusnya negara dan dunia. Hubungan raja dengan rakyat. ritual. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran menjadi pendoman. Datuk dan bapanya telah menunaikan fardu haji ke Mekah. Bagi Konfusius. Bagi Konfusianisme.

Ini dikaitkan dengan adanya satu peta China pada tahun 1420 dengan jelas menunjukkan sebahagian pantai barat Afrika. Sumatera. dan Borneo. Ada kemungkinan mereka juga telah mengelilingi Tanjung Harapan pada kira-kira 70 tahun sebelum orang Eropah melakukannya. Beliau mengetuai 27. Penjelajahannya dilakukan antara tahun 1405 hingga tahun 1433. negara Arabi dan pantai timur Afrika (1415). Tanah Melayu. Kepulauan Maldives. 47 . Armada ini belayar ke sebahagian besar Asia Tenggara seperti Jawa. Ketujuh-tujuh pelayaran beliau mengambil masa kira-kira 2 tahun setiap satu. Kemasyhurannya sering dikaitkan dengan armadanya yang dianggap terbesar yang pernah dilancarkan atas nama penjelajahan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semasa berusia 10 tahun. lantaran itu beliau telah dilantik sebagai sida dalam istana maharaja. Eksepedisi lain telah ke India. Teluk Pars.000 orang anak kapal dan 317 buah kapal (sebenarnya dipanggil jong )dan ekspedisi beliau mengandungi sehingga 63 buah kapal yang belayar bersama-sama. Ma Sanbao yang cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja. Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja lalu dibawa ke Nanjing. Cheng Ho atau Zheng Ho (1371-1435) merupakan seorang penjelajah China yang sangat masyhur. Siam.

Kesungguhan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam melalui diplomatik dan perdagangan serta teknologi yang datang dari China amat dihargai oleh penduduk Nusantara. sebuah armada yang paling besar skopnya di dunia pada masa itu bertolak dari pelabuhan Sungai Yangtze di luar Bandar Nanjing. Kerajaan Siam akur kepada arahan tersebut sehingga akhirnya Kerajaan Melaka menjadi empayar yang hebat hasil 48 . mengutip cukai daripada koloni China dan mengumpul maklumat.Beberapa buah kapal telah dihantar untuk meninjau eksepedisi di Lautan Pasifik dan ada kemungkinan mereka sampai di pantai utara Australia. Laksamana Cheng Ho yang telah memimpin pelayaran secara besar-besaran tersebut. Bayangkan. Ini menunjukkan. Pada musim luruh 600 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1405 Masihi. ibu negara kerajaan Dinasti Ming bagi belayar ke seberang laut.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tujuan mereka ialah untuk berdagang. melalui arahannya kepada kerajaan Siam supaya menghentikan tekanan kepada Kerajaan Melaka untuk membayar ufti setiap tahun. kemasyhuran Cheng Ho mulai merosot. Maknanya Islam boleh tersebar di merata tempat tanpa mengira warna kulit yang menyebarnya dan mereka yang menerimanya. sudah lama tersebar di kawasan Asia dan di Nusantara malah Laksamana Cheng Ho merupakan di antara pendakwah yang membawa risalah Islam di Tanah Melayu melalui saluran diplomatik yang dilakukan olehnya. Sahabat bernama Saad sahabat sehingga ini bin Lubadah yang merupakan di antara para terawal membawa Islam ke China masyarakat bilangan Islam Islam di China sekarang menyamai penduduk di Malaysia. Nama asal Cheng Ho ialah Ma Sanbao. Laksamana Cheng Ho atau Muhammad atau Sam Poa merupakan satu nama yang sinonim dengan kedatangannya di Melaka membawa persahabatan salam daripada Dinasti Ming di negara China. Selepas kemangkatan Maharaja Cheng Tsu.

7 meter daripada kapal "Baochuan" telah digali keluar daripada perut bumi di tapak bengkel pembuat kapal "Baochuan" di Nanjing. Berdasarkan catatan sejarah. Maharaja Zhu Di mengambil keputusan untuk menghantar armada bagi melaksanakan pelayaran besar-besaran ke pelbagai negara di Asia dan Afrika untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negaranegara di kawasan itu. ini merupakan kapal yang paling besar di dunia pada masa itu. maka kapal-kapal tersebut bukan sahaja ukurannya besar. pedagang dan anak kapal armada Cheng Ho mencatat lebih 20 ribu orang. Taraf kemahiran pembuatan kapal daripada tukang-tukang tersebut merupakan taraf tertinggi bagi industri pembuatan kapal di dunia pada masa itu. Kapal "Baochuan" merupakan kapal layar bersaiz besar. Armada Cheng Ho terdiri daripada beberapa puluh kapal yang berbeza-beza saiznya. maka kapal "Baochuan" armada Cheng Ho yang paling besar telah mencatat lebih sebiru tan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pertolongan Laksamana Cheng Ho. Pada tahun 1957. barang porselin dan barang seni kraf tangan lain dimuatkan di dalam kapal-kapal tersebut. Bandar Nanjing terletak di pinggir Sungai Yangtze. tetapi juga diperlengkapi dengan kemudahan yang moden. Baginda menitahkan Cheng Ho memimpin pelayaran besarbesaran itu. Laksamana Cheng Ho akan menganugerahkan cap mohor yang diperbuat 49 . sebuah batang kemudi sepanjang 11. Kapal "Baochuan" yang digunakan dalam pelayaran Cheng Ho ialah dibuat di Nanjing. Kalau dikira berdasarkan panjang batang kemudi terseubt. Ini adalah kerana kehebatannya berdiplomasi dan kecanggihan teknologi yang dibawa oleh dari negara China. Industri pengeluaran kapal sudah bersejarah lama dan sangat berkembang di Nanjing pada masa itu. Sutera. Semasa armada itu berlabuh di setiap pelabuhan luar negara. sungai yang terbesar di China. Semasa Cheng Ho berusia 34 tahun. terdapat 34 buah bengkel pembuat kapal di luar Bandar Nanjing dan tukang-tukang kapal yang terbaik di seluruh China telah bertumpu di Nanjing. Jumlah keseluruhan pegawai. Disebabkan pelayaran itu dilaksanakan berdasarkan titah Maharaja Zhu Di.

drama TV dan menggambarkan pelayaran Laksamana Cheng Ho secara besar-besaran pada masa itu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) daripada perak dan menghadiahkan cenderamata kepada raja negara-negara yang dilawati. Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran.Armada Cheng Ho berjaya tiba di pantai Laut Merah dan pantai timur Afrika dan telah melawat lebih 30 buah negara dan kawasan di Asia dan Afrika dalam 7 kali pelayaran itu. Pelayaran Laksamana Cheng Ho lebih awal separuh abad daripada Comumbus. novel. persefahaman dan perdagangan antara rakyat China dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika. 7 kali pelayaran seumpama itu telah dilaksanakan oleh Laksamana Cheng Ho dalam tempoh 28 tahun. pelayar yang terkenal di dunia. Laksamana Cheng Ho juga menyampaikan titah Maharaja Zhu Di Dinasti Ming China yang menggalakkan negara-negara tersebut menghantar utusan melawat China agar meningkatkan pertukaran antara satu sama lain. Pada tahun 1435. Pelayaran Cheng Ho ke seberang laut juga telah meninggalkan warisan kebudayaan dan kesenian kepada kita. Laksamana Cheng Ho yang berusia lebih 60 tahun meninggal dunia di India dalam pelayaran ke-7 semasa kembali ke China. Sekarang lain-lain banyak untuk sasterawan telah menggubah drama. memuji sumbangan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho kepada kegiatan pelayaran sedunia serta sumbangannya kepada persahabatan dan pertukaran antara China dan pelbagai negara di dunia 50 . Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China.

Karamchand. di Porbandar. Mohandas Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi (Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. beliau telah dikahwinkan pada usia yang muda iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturbai. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. dan menjadi sumber inspirasi bagi beliau. Keluarganya dari kelas pertengahan dari kasta Vaishya.30 Januari. 51 . Tetapi beliau enggan meniru kawannya. Bapanya. merupakan seorang Dewan atau Perdana Menteri di pekan tersebut. Pada masa kehidupan Gandhi. Mengikut adat orang India pada waktu itu. 1869 .2. beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti. Manakala ibunya bernama Putlibai. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India. Devanāgarī: मोहनदास करमचंद गांधी) (2 Oktober. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan.2. Sewaktu suatu ujian ejaan beliau telah silap mengeja. 1948) juga dipanggil Mahatma Gandhi (bahasa Sanskrit: "berjiwa hebat") adalah seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik tersohor dari India. sebuah pekan kecil di wilayah Gujarat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. Semasa Gandhi di sekolah rendah. banyak negara yang merupakan jajahan British. Sejarah awal Beliau dilahirkan pada 2 Oktober. adalah seorang wanita yang lemah lembut dan warak. 1. seorang gadis yang sebaya dengannya. 1869. Disekolah beliau dianggap sebagai seorang pelajar yang "mediocre" atau sederhana dan merupakan seorang yang sangat pemalu. yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui demonstrasi secara aman.1. Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Mahatma Karamchand Gandhi di Bombay pada September 1944. Namun sejak kecil lagi. walaupun diberi peluang oleh gurunya. beliau tidak menunjuk sebarang petanda akan menjadi seorang tokoh yang terkenal.

England dalam bidang undang-undang. seorang berkulit putih telah membantah kehadiran seorang "berwarna" di kelas pertama dan mengarah beliau untuk pindah ke kelas ketiga. Pelbagai kitab serta buku-buku keagamaan seperti Hindu. Beliau enggan menurut kemahuannya kerana mempunyai tiket kelas pertama. dia membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan British. beliau mencuba nasib sebagai seorang peguambela tetapi gagal. Gandhi dan kemerdekaan India Ketika kembali ke India. samada peniaga mahupun buruh dianggap sebagai golongan kelas kedua dan dipanggil "kuli" atau "sami". Sewaktu didalam keretapi. Lantas beliaupun pergi ke negara yang asing ini. Di samping mempelajari undang-undang. Pada 1891. Yahudi dan Islam telah menjadi bahan bacaannya. Disana. beliau mula menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Gandhi kemudiannya membentuk sebuah gerakan bukan kekerasan disana. Kristian. beliau menyaksikan diskriminasi yang sangat teruk. Rakyat dari agama dan suku yang berbeza yang hidup di India kala itu yakin bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeza ini dapat mempunyai negara mereka sendiri. Beliau kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah undangundang diskriminasi tersebut. beliau lulus peperiksaan akhirnya dan pulang ke India sebagai seorang peguam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada usia 18 tahun. hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Beliau percaya bahawa manusia tanpa mengira agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara. Gandhi adalah seorang Hindu. Walaupun. 52 . Afrika Selatan dan dasar aparteid Semasa di Bombay. ibunegeri Natal. Akhirnya beliau serta begnya telah dihumban keluar dari keretapi tersebut. Beliau kemudiannya diarah untuk membela seorang klien di Afrika Selatan. beliau melanjutkan pelajarannya di Southampton. Ramai yang ingin melihat penganut agama Hindu dan Islam berpisah dan mempunyai negara sendiri. Peristiwa ini merupakan satu tamparan hebat kepada Gandhi. Pengalaman diskriminasi yang pertama berlaku di Maritzburg. Bangsa India. beliau menyukai falsafah dari agama-agama lain termasuk Islam dan Kristian.

Gandhi sering mengatakan nilai-nilai ajarannya sangat sederhana. India dan Pakistan. dan bukan-kekerasan (ahimsa). Jr. adalah aktivis-aktivis sosio-politik yang terlibat dalam mempromosikan gerakan bukankekerasan di seluruh dunia. Lain-lain Gandhi tidak pernah menerima Penghargaan Perdamaian Nobel. Arun Gandhi dan Rajmohan Gandhi dan bahkan anak cucunya. hal ini disesali secara umum oleh pihak Jawatankuasa Nobel.. Pada 30 Januari 1948. Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kerana kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang sama. Tushar Gandhi. Sepanjang hidupnya. Ketika Dalai Lama dianugerahi Penghargaan Nobel pada 1989.melihat Mr. meskipun dicalonkan sebanyak lima kali antara 1937 dan 1948.. Beberapa dekad kemudian. Prinsip Gandhi. Muzium elektronik Nobel mempunyai artikel mengenai hal tersebut. dan Nelson Mandela. ketua Jawatankuasa Nobel mengatakan bahawa ini merupakan "suatu cara untuk mengenang jasa Mahatma Gandhi". satyagraha. sekarang tampil sebagai seorang fakir yang biasa dari Timur. Hal ini tidak disetujui Gandhi. Cucunya. sebagai pemimpin Kerajaan British. Gandhi. Winston Churchill pernah berkata "Menyedihkan. yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya)." Karya Mahatma Gandhi tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. seorang peguambela daripada Kuil Tengah (Middle Temple) yang menghasut. sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran". India mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi dua negara." Begitu juga dengan Albert Einstein yang berkata mengenai Gandhi: "(Mungkin) para generasi berikutnya akan sukar mempercayai bahawa ada orang seperti ini yang pernah hidup di dunia ini. aktivis Gandhi telah menarik berbagai komentar dan pendapat. 53 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada 1947. Misalnya. menaiki tangga Istana Viceregal dengan badan setengah telanjang. telah menjadi sumber inspirasi berbagai generasi aktivisaktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King.

Keinginan yang baik a. dan Abhidhamma Pitaka. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu c. bibinya yang juga menjadi isteri Raja Suddhodana. Setelah meninggal. Kehidupan penuh dengan kepahitan b. Vinaya Pitaka. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik a. Untuk mengatasi kepahitan hidup mesti mengatasi nafsu d. b. Perlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. dua arus kecil jatuh dari langit. Sejak itu maka yang merawat Pangeran Siddharta adalah Mahā Pajāpati. Kegemilangan dlm. Membangunkan wawasan kehidupan yang jelas ( ditthi). Pada saat ia lahir. Ayah dari Pangeran Siddhartha adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari Suku Sakya dan ibunya adalah Sri Ratu Mahā Māyā Dewi. Cara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara Jalan Lapan Lapis 4. yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Memahami diri sendiri dan Empat Kebenaran yang Mulia. Jalan lapan lapis a. dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. yaitu alam surga luhur. Kitab Tripitaka – kitab suci mengandungi Sutta Pitaka. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha.2. Bebas daripada kepercayaam karut b. Zaman Asoka – jadi agama rasmi Dinasti Maurya. berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Pengucapan yang baik 54 . Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Empat kebenaran yang mulia a. c. saat Ratu Maha Maya berdiri memegang dahan pohon sal. Ibunda Ratu meninggal dunia tujuh hari setelah melahirkan Sang Pangeran.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 5.2 Sidhaharta Gautama Buddha BUDDHA (563 SM – 483 SM ) Siddharta dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman Lumbini. beliau terlahir di alam Tusita. Buddha: guna bahasa Pali. c.

pada hakikatnya adalah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. Usaha yang baik a. Tidak boleh melakukan gosip. Kitab 'Tipitaka' yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh rakyat jelata suku Magadha. Siddharta kemudian meninggalkan kehidupan mewahnya yang tak berertinya lalu menjadi seorang 55 . Perlu berhati-hati dengan kata-kata dan pelakuan orang lain. Kitab suci agama Buddha yang paling tua. Perlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam dan istimewa. diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali. Raja Kapilavastu (kemudian hari digabungkan dengan kerajaan Magadha). dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan sex. menipu atau mengenakan seseorang. d. Perlu f. Setelah kehidupan awalnya yang penuh kemewahan di bawah perlindungan ayahnya. yang terbahagi dalam tiga kelompok besar yang disebut sebagai 'Pitaka' atau 'bakul' iaitu Vinaya Pitaka. Pertapaan yang baik a. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan lain. Pemikiran yang baik a. h. Perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin. Mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan g. Siddharta Gautama dilahirkan daripada puak Sakya pada awal masa Magadha (546–324 SM). Menurut tradisi Buddha. Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. e. di sebuah kota. Siddharta melihat kenyataan kehidupan sehari-hari dan menyimpul bahawa kehidupan nyata. b. Kitab suci agama Buddha Kitab suci agama Buddha ialah 'Tipitaka'.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a. Bertindak secara aman. selatan pergunungan Himalaya yang bernama Lumbini. jujur dan sejati dan tidak membunuh. Makna kehidupan yang baik a. Kelakuan yang baik a. mencuri. Beliau juga dikenali dengan nama Sakyamuni (harfiah: "orang bijak daripada kaum Sakya").

Kemudian ia berpendapat bahawa bertapa juga tak ada ertinya. Hari pemutaran roda Dharma yang pertama tersebut diperingati oleh umat Buddha sebagai hari suci Asadha. Pada usia 35 tahun. Di bawah sebuah pokok ara. pada bulan Waisaka purnamasidhi. perbanyak perbuatan baik. makin lama makin banyak orang yang menjadi pengikut Beliau. sebuah perkataan Sanskerta yang bererti "ia yang sedar" (dari kata budh+ta). sebuah gerakan seluruh Buddhisme yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru. inilah ajaran para Buddha”. ia menelusuri Dataran Ganga di tengah India (daerah mengalirnya Sungai Ganga dan anak-anak sungainya). hari kelahiran Beliau. Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang pewaris atau merasmikan ajarannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam tempoh 400 tahun selanjutnya: mula-mulanya aliran-aliran mazhab Buddha Nikaya yang sekarang hanya masih tersisa Theravada. dan hari Beliau Parinirvana. Bhaddiya. Ajaran ini pula yang menjadi ajaran terpenting agama Buddha di seluruh dunia. Pada masa sekarang. dan Vappa. sembari menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang yang berbeza-beza. Untuk 45 tahun selanjutnya. Sucikan hati dan pikiran. Mahanama. Inti ajarannya terangkum dalam tiga baris syair yang diajarkan-Nya: “Jangan berbuat kejahatan.Ajaran Siddharta Gautama atau Sang Buddha terkenal sebagai ajaran agama Buddha. Setelah saat itu. ia mencapai Makrifat. Sang Buddha Parinirwana dalam usia delapan puluh tahun. 56 . ia berikrar tidak akan meninggalkan tempat duduknya sehingga ia menemukan Kebenaran. atau hanya "Si Buddha" saja. diperingati sebagai hari suci Waisak. Pemutaran Roda Dharma Ajaran Buddha pertama kali diterima oleh lima orang bhiksu: Kondanna. hari Beliau mendapat pencerahan. Assaji. lalu mencari jalan tengah antara kehidupan berfoya-foya yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan zahid yang terlalu menyeksa diri.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) zahid. sekarang dikenali sebagai pokok Bodhi. dan kemudian terbentuknya mazhab Mahayana. ia dikenali sebagai Gautama Buddha. Pada saat itu.

Pendiri Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepun sejak menaklukkan Ishida Mitsunari dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga Restorasi Meiji pada tahun 1868. pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat ditekan habis bilamana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan. cari nafkah benar. Bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Oda Nobunaga. Buddha tidak memiliki posisi istimewa dalam Veda.tripod.3. Ieyasu adalah salah satu dari tiga tokoh yang menyatukan Jepun pada zaman Sengoku. Maka dari itu. 1 Juni 1616 pada umur 73 tahun.htm 1. berbicara benar.3. ketiga. berbuat benar. Ia memerintah dari tahun 1600 (secara rasminya 1603) hingga turun takhta pada tahun 1605. 57 . keempat. 31 Januari 1543 – dan meninggal di Shizuoka. berpikir benar. lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo 春 春 春 春 春 ) adalah seorang daimyo dan shogun di Jepang. Dalam beberapa filsafat Hinduisme. Beberapa tokoh Hindu menganggap Buddha merupakan seorang tokoh yang memperbarui ajaran Veda.com/main.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Penutup Dalam tradisi Hindu. http://dhamma-bm. kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia.1.tripod. Rama dan Krishna yang merupakan Awatara juga dipuja sebagai Dewa. dalam ajaran Buddha disebut nirvana.com/ http://dhamma-bm. pada masa Kali Yuga. meditasi benar. namun Sang Buddha yang juga merupakan Awatara tidak dipuja dalam Hindu selayaknya Awatara yang lain. orang-orang mulai melupakan ajaran agama dan tindakan mereka melenceng atau tidak sesuai dengan Veda. Pokok ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya "Empat kebajikan kebenaran:" pertama. Buddha muncul untuk menyempurnakan kembali tindakan yang melenceng dari Veda dan menolak untuk menerapkan pengorbanan hewan. Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Tokugawa Ieyasu ( 春春 春春 . kedua. 1. Menurut kepercayaan umat Hindu. menimbang benar. lahir di Okazaki. sebab-musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta terbelenggu oleh nafsu. mengingat benar. berusaha benar.

Kejatuhan Shogun Tokugawa Pengenalan 58 . Sekolah .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Zaman Kesyogunan Tokugawa(1603-1867) Pembahagian kelas.tuan tanah. Masyarakat Tokugawa mengalami masalah dalaman yang menjadi punca kemusnahan masyarakat itu sendiri. Chonin (saudagar) Tokugawa Ieyasu telah mendominasi arena politik Jepun dari tahun 1603 sehingga 1616 dan merupakan pemimpin teragung Jepun dalam abad ke 17. perdagangan. Beliau telah mengasaskan Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) yang merupakan kerajaan tentera yang memerintah paling lama dalam sejarah Jepun. Beliau telah berjaya menyatukan Jepun yang merupakan satu tanggungjawab yang tidak pernah diselesaikan oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. misalnya golongan saudagar tetapi keadaan ini telah mengakibatkan kemiskinan kelas tentera terutamanya golongan Daimyo dan samurai yang menjadi tulang belakang sistem politik Tokugawa. Perdagangan yang berkembang pesat dan proses urbanisasi telah membawa banyak kekayaan kepada kumpulan tertentu .sekolah elit yang memberikan didikan kepada anak . Samurai (pahlawan) 2. ekonomi dan sosial telah membawa kehancuran kepada pemerintahan keluarga Tokugawa.anak samurai juga telah didirikan oleh Bakufu dan tuan . Pada zaman ini banyak kemajuan yang telah dilakukan terutama dalam bidang pertanian. di samping pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku yang juga telah menerima sokongan golongan Daimyo Di sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang. sastera dan lain-lain.anak kaum tani. Masyarakat Tokugawa adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan terdapat hampir 60 000 Terakoya atau sekolah kampung yang menampung keperluan pendidikan anak . Shonin (petukang) 4. Bakufu Tokugawa telah membawa satu era yang aman dan stabil serta berlanjutan selama hampir 200 tahun. Secara amnya. Nomin (kaum tani) 3. Kajian tentang buku . 4 kumpulan: 1. pemerintahan Bakufu telah mengalami kemerosotan dan tumbang pada tahun 1867. kesenian. banyak faktor dari segi politik.buku klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dimajukan .

tidak ada perbezaan taraf antara saudagar dengan daimyo dan samurai. Maharaja Jepun memberi gelaran “Shogun” kepadanya. Dengan dasar isolasi bermakna saudagar-saudagar tidak mendapat pasaran yang luas bagi barang-barang dagangan mereka. Juga ramai dari golongan daimyo dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Oleh sebab pentingnya ekonomi wang menyebabkan kedudukan golongan saudagar menjadi golongan yang berpengaruh dalam masyarakat dan sebaliknya golongan daimyo (bangsawan) dan samurai (pahlawan) mulai merosot. Iyeyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun dari keluarga Tokugawa. Perasaan kebangsaan/fahaman shintoisme 59 . Faktor kejatuhan Shogun Tokugawa 1. Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang benar-benar berkuasa di Jepun. Ramai golongan daimyo dan samurai telah meminjam wang dari golongan saudagar hinggakan mereka terikat dengan hutang-piutang. mereka ingin supaya diadakan hubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka. Menentang dasar isolasi Golongan saudagar juga tidak setuju dengan dasar isolasi menindas Tokugawa. Oleh sebab itu. Berdasarkan perkara itu. golongan saudagar asing bekerjasama dengan golongan anti-Tokugawa golongan menentang Shogun Tokugawa seperti yang dilakukan oleh saudagarsaudagar di bandar Osaka. 3. sistem politik dan sosial di Jepun mulai berubah akibat sistem ekonomi wang yang menggantikan sistem tukaran barang. Peranan saudagar dan perubahan corak sosial Salah satu faktor yang membawa kepada kejatuhan Shogun Tokugawa ialah peranan golongan saudagar dan berlakunya perubahan corak sosial di Jepun. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan pentadbiran. Dengan ini sistem feudal terhapus dengan sendirinya. Pada abad ke-18. 2.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1600. Keadaan ini menyebabkan menjelang abad ke-19.

Semangat hotmat dan taat kepada Maharaja hidup kembali. Tokugawa berkuasa tetapi wilayah kekuasaan Tokugawa sekitar Yedo sedangkan wilayah-wilayah lain tidak dapat diletakkan secara langsung. Tindakan Tokugawa itu telah menjadi kemarahan rakyat Jepun termasuk beberapa golongan dari keluarga Tokugawa sendiri. Tekanan ekonomi Kedudukan Shogun Tokugawa semakin terjejas bila berlakunya tekanan ekonomi. Pada tahun 1853. Tentangan suku kaum dari Barat Perasaan benci terhadap Tokugawa tidak sahaja dari petani-petani yang tertindas terutama dari suku kaum dari Barat iaitu Satsuma. Untuk atasi masalah tersebut. Hal ini menjadi beban kepada petani-petani yang terpaksa bekerja lebih kuat. Hasil dari kajian mereka dan mengikut fahaman (kepercayaan Shinto) bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan Dewi Matahari (Amitorasu). 60 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebab lain ialah munculnya semangat kebangsaan dan fahaman shintoisme. Akibat tindakan Tokugawa menggalakkan orang-orang Jepun terutama golongan samurai mengkaji sejarah dan sastera Jepun kuno. Perjanjian Kanagawa ditandatangan antara Perry dengan Tokugawa. mereka telah bersatu dan tindakan selanjutnya ialah menyokong Maharaja yang ketika ini ditindas oleh Tokugawa. Kemudian perjanjian dengan Rusia dan Perancis juga dibuat. Oleh sebab itu suku kaum-suku kaum tersebut dapat bertindak balas. Toza dan Hizen. 4. 5. Penghidupan petani-petani semakin susah apabila adanya cukai-cukai. Disebabkan bimbang terhadap ancaman Amerika maka pada tahun 1854. Berdasarkan kepercayaan tersebut orang Jepun berpendapat Maharaja yang harus berkuasa dan dihormati. Pada abas ke-18 dan ke-19 merupakan zaman kejatuhan ekonomi. Kedatangan Barat Faktor yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa juga disebabkan oleh kedatangan Barat. Choshu. Sungguhpun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi kesannya menjejaskan kedudukan Tokugawa sendiri. Mereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain mereka tidak dapat mengalahkan Tokugawa. Oleh itu. Dengan ini muncul golongan yang ingin mengembalikan kekuasaan Maharaja dan menjatuhkan Tokugawa. 6. Penduduk Jepun telah bertambah dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan. petani-petani telah dikerah supaya dapat hasilkan keluaran pertanian berlebihan. Commodore Perry dari Amerika tiba di Jepun dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan dan mendapat jaminan keselamatan anak-anak kapal Amerika.

3. Kemudian pada tahun 1864 angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris. Pada tahun 1862. Inggeris menyerang Kagoshima kediaman Satsuma.2. Tetapi kejayaan lebih besar telah dicapai semasa pemerintahan Meiji. Jepun mula memasuki dunia moden dan dalam masa yang sangat singkat Jepun mencapai taraf yang sama dengan negara-negara Barat. tamatlah Shogun Tokugawa di Jepun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Peristiwa ini digunakan oleh musuh Tokugawa untuk menggugar kedudukan Tokugawa. Tokugawa telah menghantar tenteranya untuk menyerang Choshu tetapi malangnya tentera Tokugawa telah dikalahkan. Kesimpulan Faktor dalam negeri merupakan faktor utama yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa. Sebagai tindakbalas. Pada bulan November 1867. Nama diri baginda ialah Mutsuhito ( 春 春 ?). Pihak Barat telah menyalahkan Tokugawa berikutan berlakunya peristiwaperistiwa anti-Barat. baik dalam bidang ekonomi mahupun dalam bidang ketenteraan. Memandangkan adanya tekanan-tekanan dan desakan-desakan dalam negeri maka Shogun Keiki bersetuju meletakkan jawatan. kekuasaan telah diserahkan kepada Maharaja Meiji. Selepas kemangkatan baginda bermulanya satu tradisi baru iaitu memberikan zaman pemerintahan mendiang maharaja kepada baginda 61 . Sepertilah maharaja-maharaja sebelumnya. Perancis dan Belanda menyerang Choshu di Selat Shimonoseki. pada tahun 1863. Meiji ( Maharaja Meiji) Maharaja Meiji ( 春 春 春 春 Meiji-tennō?) (3 November 1852 — 30 Julai 1912) ialah Maharaja Jepun yang ke-122 menurut susunan pewarisan takhta tradisional. Pada peringkat awal pemerintahan Tokugawa telah mencapai beberapa kemajuan. Pada tahun 1863. Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1866. kaum Choshu telah menembak kapal-kapal Barat di Selat Shimonoseki. memerintah sejak 3 Februari 1867 sehingga hari kemangkatan baginda. Dengan ini. seorang Inggeris bernama Richardson mati dibunuh oleh putera Satsuma. Amerika. Dalam zaman Meiji. Suku kaum dari Barat telah menjalankan tindakan anti-Barat. baginda dikenali dengan nama posthumus selepas mangkat. Kedudukan Tokugawa semakin runcing apabila kaum Toza telah bersatu dengan Choshu dan Satsuma untuk menentang Tokugawa. 1. Shogun Tokugawa telah berjaya berkuasa kira-kira lebih dari dua abad setengah.

Akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa ini telah dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin samurai dari kawasan-kawasan penguasaan feudal suku kaum Satsuma. maharaja-maharaja Jepun hanya digelar dengan nama posthumus mereka di Jepun. yang diamalkan oleh Tokugawa yang memencilkan Jepun dari dunia luar itu juga menimbulkan keghairahan dan keinginan yang amat dalam sanubari kuasa barat. Di samping itu . Saigo. belum berindustri dan feudal yang didominasi Syogun Tokugawa dan daimyo yang memerintah lebih 250 kawasan terpencar di negara. Jepun merupakan sebuah negara yang terpencil. Era Meiji yang berlangsung selama 44 tahun iaitu dari 1868 hingga 1912 itu merupakan satu era yang penting dalam sejarah Jepun . tekanan-tekanan telah dilaksanakan oleh kuasa barat terhadap Jepun . Ketika keputeraan baginda pada tahun 1852. dan perindustrian dalam negara (Lihat Pemulihan Meiji) dan timbul sebagai salah sebuah kuasa besar di pentas dunia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) setelah mangkat. Tosa . mengamalkan dasar tutup pintunya selama hampir 200 semasa pemerintahan Shogun Tokugawa Pemerintah Shogun Tokugawa yang lapuk dan lama itu telah menimbulkan rasa rpuas hati pelbagai golongan masyarakat feudal terutamanya samurai dan petani . sosial. Oleh sebab memerintah ketika zaman Meiji (Pemerintahan kesedaran). ia juga dikenali sebagai pemulihan Meiji di mana bermulanya pemodenan – pemodenan tahun baru yang dilakukan setelah Jepun . Kedatangan Komander Matthew Perry dengan ‘black ships’ di Uraga pada 1853 yang ingin memasuki ke Jepun dan keputusan yang terpaksa dibuat oleh Shogun untuk membenarkan kemasukan dunia luar ke Jepun setelah 2 dekad Jepun mengamalkan dasar isolasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat . Antara mereka termasuklah Okubo. Apabila baginda mangkat pada tahun 1912. Oleh itu. Jepun sudah melalui revolusi politik. Penggunaan nama diri maharaja itu boleh dianggap kurang sopan. Perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Amerika itu membenarkan Amerika membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate. baginda kini dikenali sebagai Maharaja Meiji. Choshu . hizen . Meskipun kadang-kadang dipanggil Mutsuhito atau Maharaja Mutsuhito di luar Jepun. 62 .

Aritomo dan Katsura dari Choshu . Antara lima perkara tersebut ialah: 1. 63 . mengembalikan yang Jepun yang maharaja sebagai tertinggi kepada ketua Namun Pemerintahan Meiji atau Pemulihan Meiji bertujuan kedudukannya masyarakat sebenar bermulanya zaman pemulihan Meiji ini. masayoshi dan Kuroda dari Satsuma .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Matsukata. Piagam ynag mempunyai lima perkara penting itu telah ditandatangani pada 6 April oleh Maharaja Meiji. Itagaki Taisuke dari Toza. Maka satu piagam telah digariskan untuk dijadikan panduan kepada pegawai untuk menjalan tugas. Yamagata. Okuma dari Hizen . kepimpinan kerajaan baru telah didominasi oleh samurai muda dari suku kaum Satsuna dan Choshu atau Oligarki Satsuma-Cho yang bertugas sebagai penasihat Meiji. Ito. Maka Jepun harus belajar dari barat dalam pelbagai bidang tentera dan ekonomi. dikatakan pemulihan atau pemodenan Jepun untuk telah bermula dengan pemerintahan Meiji. Dewan-dewan perbahasan akan ditubuhkan dalam semua undang undang haruslah ditentukan oleh pendapat ramai. Kido . Irone . Jepun harus mempunyai satu sistem pentadbiran yang baik. Jepun telah mendapat satu pengajaran bahawa negeri Jepun tidak mampu menentang kuasa-kuasa barat seperti yang berlaku ke atas kagoshima dan selat shimonoseki bila diserang oleh tentera barat. Maka lahirlah tujuan utama kerajaan mereka iaitu ‘ Eukoku Kyohei ’ ( sebuah negara yang kaya dan dengan kuasa ketenteraan yang kuat ) Langkah Ke Arah Modenisasi Jepun : 1) Hubungan Luar Jepun mula mengadakan hubungan secara rasmi dengan dunia luar pada Mac 1868 atas nasihat daripada samurai-samurai muda yang menyedari akan kepentingan mengubah dasar luar Jepun yang lama itu. Maka bermula pada 23 Oktober 1868. Mereka menyedari bahawa Jepun tidak dapat menandingi kuasa imperialis barat yang merupakan ancaman utama kepada kedaulatan Jepun kecuali menjadikan Jepun sebuah negara moden yang mempunyai kuasa tentera yang kuat. 2) Sistem Pentadbiran Yang Licin Dan Cekap Dalam usaha mencapai pemodenan.

Okubo. Segala adat lama yang tidak berfaedah adalah dihapuskan. Semua rakyat mesti debenarkan mengembangkan bakatnya dan menggunakan hak-haknya untuk memenuhi aspirasinya. satu memorandum bersama yang meletakan tanah-tanah mereka di bawah penguasaan Maharaja telah diserahkan. Satsuma. Maharaja Meiji yang muda telah muncul dari tempat pengasingannya di Kyoto dan membuat perjalanan secara besar-besaran ke Edo sejauh empat batu. Mereka ini kemudiannya diberi pembayaran dalam bentuk bon-bon kerajaan atau bayaran beras atas persaraan mereka. Pada 3 Mac 1869. Pada 29 Ogos 1871. Golongan samurai yang tidak mendapat jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan telah mngalihkan tumpuan mereka terhadap perniagaan di mana wang persaraaan yang diterima itu telah dijadikan modal untuk mereka berniaga. daimyodaimyo lain diperintahkan oleh kerajaan Meiji supaya menyerahkan kuasa tanah mereka kepada kerajaan. Langkah seterusnya ialah penghapusan sistem feudal. Toza dan Hizen supaya menyerahkan tanah mereka secara sukarela kepada Maharaja. Pada bulan Disember 1868. Pemilihan Tokyo sebagai ibukota baru kerana ia dianggap sangat sesuai menjadi pusat pentadbiran bagi seluruh negara. Maharaja telah mengumumkan penghapusan semua tanah feudal dan semua tanah menjadi hak milik diraja. 5. Edo telah ditukar kepada Tokyo yang bermaksud Ibu Kota Timur. Pada bulan berikutnya. Oligarki Meiji khususnya Kido. Jepun hendaklah mengambil semua penegetahuan dan kemahiran dari dunia luar untuk menjadiakn Jepun negara yang moden dan kuat. Mereka telah mempengaruhi golongan Dainyo dari suku kaum Choshu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 2. 4. 3. 64 . Dengan ini maka berakhirlah daimyo-daimyo sebagai pembesar feudal. Semua pegawai kerajaan mesti sepakat dalam melaksanakan dasar kerajaan. Okurua dan Itagaki telah menyedari tentang kepentingan pemusatan kerajaan. Pemindahan ibu negara diraja dari Kyoto ke Edo merupakan tanda-tanda negara Jepun menerima perubahan. Seluruh Jepun dibahagikan kepada 45 daerah atau ken yang ditadbir oleh pegawai kerajaan pusat. Pada Julai 1869. semua tentera feudal telah dibubarkan.

Maharaja telah bersetuju akan membentuk sebuah Diet. Kebanyakan ahli parti Liberal terdiri daripada pemilik-pemilik tanah manakala ahli-ahli Perti Progresif pula kebanyakannys terdiri daripada golongan pedagang. satu susunan perlembagaan telah dapat disiapkan dan ia telah diserahkan kepada Maharaja. Pertentangan antara parti ini telah membawa kepada suasana yang genting dan membimbangkan di mana Itagaki Taisuke telah mati dibunuh. Kedua-dua parti ini merupakan parti politik yang sangat poluar dan dapat mempengaruhi politik negeri Jepun. Parti Imperialis ( Rikken Teisei ) telah ditubuhkan pada 1882 bagi menentang kedua-dua parti di atas. Parti Liberal dibubarkan dan ini diikuti oleh parti-parti yang lain. Parti ini mendapat sokongan dari kerajaan. Ekoran itu. Itagaki Taisuka ( suku kaum Toza ) telah mendesak Maharaja supaya membentuk Diet. Parti Progresif ( Kaishinto ) pula ditubuhkan oleh Okuma Shigenobu yang berasal dari Hizen. Namun. Pada tahun 1881. Majlis Penasihat Raja ( Privy Council ) telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Ito. Akibatnya. parti politik yang pertama iaitu Parti Liberal ( Jiyuto ) telah ditubuhkan oleh Itagaki Aisuka. perlembagaan yang dinamakan Undang-undang Dasar Baru telah 65 . Beliau telah dihantar ke Eropah iaitu berlin dan Vienna untuk mengkaji sistem kerajaan dan bentuk perlembagaan yang terdapat di negara-negara Eropah. Ini telah menyebabkan Maharaja bertindak mengharamkan parti-parti itu. Beliau sangat tertarik dengan sietem kerajaan Jerman. Walaubagaimanapun. Pada 1889. Misalnya Eto Shimpai dan Saigu Takamuri yang mendesak agar serangan ke atas Korea dilakukan tetapi desakan ini telah ditolak oleh maharaja sendiri. Ito Hirobun yang merupakan samurai dari suku kaum Choshhu memainkan peranan penting dalam membentuk perlembagaan yang moden. Setahun kemudian. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada Maharaja dan ia terdiri daripada golongan bangsawan dan pembesar-pembesar istana yang mempunyai hubungan rapat dengan Maharaja.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3) Perlembagaan Dua dewan telah dibentuk sebagai percubaan dlam tahun 1868. Pada 11 Februari 1889. Pada 1881. Beberapa parti politik telah muncul untuk mempercepatkan pembentukan Diet. pembentukan sebuah parlimen atau Diet ini dirasakan perlu oleh beberapa tokoh politik kerana ia dapat memenuhi kehendak rakyat. percubaan dua dewan ini mneghadapi kegagalan ekoran daripada berlakunya perbezaan idea-idea dasar antara ahli-ahli.Pada 1885. Akibatnya pada Oktober 1884. mereka dan pengikut-pengikutnya telah meletakkan jawatan.

Maharaja mempunyai kuasa untuk membubarkan Diet sekiranya mendapati Diet tidak berfungsi dengan baik. ramai tenaga pengajar dan golongan profesional dan ahli akademik luar telah diambil dari Britain dan Amerika Syarikat. terdapat hampir 28000 buah sekolah rendah dengan lebih daripada 2 juta pelajar. Kita dapat lihat dalam sistem pelajaran pada masa itu sangat mementingkan matapelajaran sains dan teknik. ke Jerman pula untuk mempelajari aspek tentera darat dan ilmu perubatan dan yang ke Amerika pula mempelajari perkara-perkara mengenai perdagangan dan ekonomi. pada tahun1877. Di samping itu. mereka tidak secara bulat-bulat menerima sistem pendidikan barat. Oleh itu. beberapa buah universiti 66 .S. penduduk Jepun mempunyai identitinya yang tersendiri. satu undang-undang telah diadakan di mana semua kanak-kanak yang berusia 6 tahun diwajipkan menerima pendidikan wajib selama 4 tahun. Menjelang 1910. Buku-buku yang bermutu dalam bidang-bidang tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Jepun. Dlam 1871. Anggota dalam Dewan Pertuanan terdiri daripada golongan bangsawan dan beberapa calon yang dipilih oleh rakyat. Matlamat dalam pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang cintakan negara. menghargai nilai-nilai tradisi dan patuh kepada ketua. Antara Professor yang terkenal ialah E. Morse dari Harvard pada 1877 dan Ernest Fenoliosa dari Boston pada 1878 Kerajaan Jepun telah menghantar ramai pelajar ke Eropah untuk mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Perlembagaan tersebut memperuntukkan penubuhan dua buah dewan yang dipanggil Dewan Pertuanan dan Dewan perwakilan Rakyat. Pada 1872. universiti yang pertama dan terkenal iaitu Universiti Diraja Tokyo telah ditubuhkan. 4) Pelajaran Dan Pendidikan Kementerian Pelajaran telah ditubuhkan pada awal 1871 dan langkah-langkah telah diambil untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seragam di negara tersebut. Menjelang 1880. Pada 1886. Maharaja Meiji mengalakkan sistem pelajaran moden. Namun. Mori Arinori ( Menteri Pelajaran 1885-1889 ) telah mengubal sistem pelajaran yang ada di mana sekolah rendah adalah selama 8 tahun sementara sekolah menengah pula selama 4 tahun. Pusat-pusat pengajian tinggi di dalam negeri telah ditubuhkan kemudiannya ekoran daripada kesedaran bahawa Jepun tidak boleh bergantung hanya kepada pusat pengajian barat. terdapat kira-kira 54 pelajar telah dihantar ke Britain untuk mempelajari aspek angkatan laut dan perkapalan perdagangan. Oleh tiu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) disahkan bagi dipraktikan di Jepun.

Kyoto dan Fukuoka. Sendai. maktab-maktab dan unievrsiti-universiti swasta juga telah ditubuhkan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) diraja lain telah ditubuhkan di Sapporo. sekolah-sekolah. Dua univeristi persendirian yang terkemuka iaitu Universiti Keio ( diasaskan oleh Fukuzawa Yukichi dalam tahun 1858 ) dan Waseda (diasaskan oleh Okoma dalam tahun 1882 ) 67 . Selain sistem pelajaran negera.

Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 3. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan di dunia 6.pelajar akan dapat : 68 . India dan Jepun Kerangka Tajuk Setelah membaca modul ini. 1. pelajar . ii.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul ini.3 Hasil pembelajaran Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . 6. Antara fokus utama yang akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 2.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI Tajuk 6 TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6.2 i.

4 Pengenalan Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa. China diperintah oleh lima orang pendeta yang mengasaskan peradaban dan tamadun Cina.4. setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6. ketegangan dan kebencian. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum kewujudan era pemerintahan Dinasti. i. budaya dan agama. nilai dan amalan setiap bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan. India dan Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara khususnya. 6. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat awal lagi. Walaupun tanpa bukti yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun bagi orang Cina ianya tetap wujud. Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina. Sepanjang yang lain. Dinasti Shang (1766-1122 SM) perkembangan sejarah negera dan bangsa China. setiap dinasti bertapak. Dinasti Hsia ( 2697 SM) Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannya iaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini. ii.berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti 69 .1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Dunia Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Kemunculan Tamadun cina Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita mitos dan imaginasi. Pada dasarnya.

618 M) Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang menyebabka kejatuhan kerajaan Sui. politik dan sosial. Dinasti Sui ( 589. v. Dinasti Han ( 202 SM -221 M) Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). Beliau memerintah selama 11 tahun dengan menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh 2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol. Dinasti Chin ( 256-205 SM) Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M). vii. vi. Dinasti Chou ( 1122.907 M) Selain Li Yuen. iii. 70 . iv. raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara Sungai Kuning di China. Ketika ini juga telah wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat. Zaman ini merupakan zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. Dinasti Tang ( 618. Beliau merupakan maharaja Dinasti Chin yang teragung . DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman keagungannya di bidang ekonomi.256 SM) DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di Loyang.

setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran yang berasal dari nenek moyang mereka. Mereka juga amat menghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam keadaan harmoni dan bahagia. Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911) Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di manamana pelabuhan untuk berniaga. ix. Peking dipilih sebagai pusat pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat. Dinasti ini berkuasa selama kira-kira 300 tahun. 6. orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik. x. beradab dan berkebolehan berbanding bangsa . Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi dalam masyarakat.bangsa lain. Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. kaum Mongol berjaya mengalahkan dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru. Dinasti Ming ( 1368-1644) Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai Khan. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan tentera Mongol . Dari perkembangan awal sejarah China . Dinasti Sung ( 960-975 M) Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368) Di bawah kepimpinan Kublai Khan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) viii.4.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Masyarakat Cina Seratus tahun yang lalu. xi. 71 . Orang-orang Cina lebih menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara – perkara yang bersifat material.

tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Sistem Etika dan Orientasi Nilai Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China. seorang yang berpendidikan 72 . Terdapat lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: • • • • • Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Budaya Tamadun Cina Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang lalu. Hubungan antara suami dengan isterinya. suatu perancangan pendidikan yang lengkap bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi juga tentang konvensi sosial secara lengkap. Hubungan antara abang dengan adik lelakinya. Dua Tiga daripada hubungan hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan kekeluargaan. Setiap budaya.adat dan pantang larang yang di pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara . Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya. Oleh itu. Amalan.Ini dapat menjamin keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat Nilai-nilai dalam bidang pendidikan Berasarkan kefahaman masyarakat Cina . Chap Goh Meh.Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak turun temurun yang lampau. amalan dan adat masyarakat Cina ini mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata melambangkan nilai .nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina keseluruhannya. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti Tahun Baru Cina . Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan keharmonian sesama anggota masyarakat.perkara yang menyimpang dari amalan-amalan orang Cina. Kuih Bulan dan sebagainya . Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya.

Manakala 73 . ia juga berfungsi sebagai kesinambungan sistem-sistem sosial masyarakat Cina . jenis pertuturan dan lain-lain. raja-raja dan pemerintah-pemerintah mewarisi jawatan mereka secara turun temurun. Orang Cina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemenelemen tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa ke semua ini orang Cina akan kehilangan identiti dan ciri – ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat Cina yang telah a. Oleh itu. Pendidikan harus disebar secara meluas bagi menjamin supaya orang-orang yang menjadi pegawai dan pentadbir adalah mereka yang berpendidikan. Tugas pemerintah sesebuah negeri mestilah diberikan kepada orang-orang berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka. Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu gugat sistem sosial ini dapat ditangkis dengan meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat resam yang diamalkan sejak turun temurun. upacara Institusi politik dan sistem pemerintahan mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. Tujuan utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orangorang yang paling adil dalam negeri tersebut.muda. Tetapi di zaman Dinasti. orang Cina begitu mementingkan adat –adat semasa perkahwinan. Ini membolehkan semua ahli masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan sesama ahli keluarga dan masyarakat. setiap perayaan disambut oleh semua anggota masyarakat tanpa mengira tua. Seseorang yang berjaya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam hal-hal tentang adat dan moraliti akan bersedia untuk memajukan kebahagiaan rakyat yang diperintahnya. keturunan dan jantina. Selain itu. Konfusius diwarisi lama dahulu. Nilai-nilai sosial Dari aspek sosial pula.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang beradap dan bersopan. Dengan ini permusuhan antara individu dengan individu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan dihapuskan. kelahiran. Pentadbir sebuah negeri itu mesti dilantik berasaskan kebolehan dan pendidikannya bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya.

merupakan zaman kegiatan intelektual dan kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik Cina.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan memberi nasihat yang baik dan berguna kepada pemerintah yang buruk akhlaknya b. pokok-pokok kecil yang rimbun . diaplikasikan oleh senimanseniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya.Semenjak zaman Han. Menurut Hu Shih . Kesenian Seramik Seramik dan tembikar juga merupakan seni Cina yang popular dan terkenal kerana kebanyakan tamadun merujuk tembikar sebagai “China”. bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina Klasik (wenyen). Kesenian dan kaligrafi Karya-karya seni Cina telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai estetika dan beberapa aspek kepercayaan masyarakat Cina. Manakala kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina. manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. Bahasa dan Kesusasteraan Abad-abad di antara 500-100 S. 74 .Tembikar biru-putih ( blue. 2. c. Terdapat dua jenis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaitu: 1Seramik Seladon ( celadonware) yang berasal dari Dinasti Sung.M.and white porcelain) yang berasal dari Dinasti Yuan (Mongol) dan Dinasti Ming. Dalam tradisi kesusasteraan Cina. Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk yang kecil kerana menurut Daoisme. sejak Dinasti Sung terdapat banyak karya sastera yang hebat yang ditulis dalam bahasa Cina. d. orang – orang Cina banyak menumpukan perhatian kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat. bukit-bukit dan air terjun. elemen-elemen yang dilukis untuk mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok . Contohnya fahaman Daoisme mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan dan kaligrafi dan ini menentukan sifat-sifat yang dianggap penting dalam kesenian tersebut Dalam catan lanskap Cina tradisional.air sungai dan tasik dan lain-lain lagi.

Alat cetak yang boleh bergerak telah direka dalam abad kesebelas. justeru itu lahirlah buku-buku dalam jumlah yang besar. Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai ialah: a. Kompas bermagnet juga dalah satu lagi ciptaan orang-orang Cina yang digunakan hingga kini. Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar-pakar dari Barat berpendapat bahawa tukang labu Cina menunjukkan kemahiran yang paling tinggi apabila mereka mencipta tembikar (sejenis seramik) yang keras. menghasilkan kira-kira 125 000 tan setahun kebanyakannya untuk kegunaan kerajaan dan tentera. Ia merupakan perhiasan yang paling digemari bukan kerana nilai harganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melanjutkan usia dan membawa kesejahteraan hidup kepada pemakainya. e. kemuliaan dan keindahan. b. Ini merupakan satu revolusi dalam citarasa masyarakat Cina. Pembinaan semula Tembok Besar China dan terusan-terusan mengikut nasihat pihak birokrasi yang dikemukakan kepada Maharaja. c.white porcelain) berasal di negeri China pada Dinasti Yuan pada abad ke 13. Ia dianggap penting demi faedah negara. Perdagangan dan perindustrian yang digiatkan oleh pembinaan terusan dan desakan penduduk juga mencapai tahap yang tinggi. d. Ia juga dikenali sebagai batu azimat. Batu Jed bagi orang Cina melambangkan kebaikan. keluhuran budi pekerti.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Seladon ialah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan seramik yang mempunyai lapisan kaca berwarna biru hijau atau kelabu hijau serta menyerupai batu permata jed. f. putih dan juga lutcahaya. Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbuhan pasaran pada peringkat permulaan. Perkembangan ilmu sains dan teknologI Ciri tamadun Cina yang paling menonjol ialah kepantasan kemajuan teknologinya . Ini turut diakui oleh beberapa orang pengarang terkenal dari Barat. Ianya amat disukai oleh kelas sarjana-pentadbir di negeri China. sementara laluan perdagangannya pula luas. Tembikar biru-putih ( blue-and . Bandar raya China lebih besar daripada kebanyakan bandar-bandar Eropah pada zaman Pertengahan. 75 . Perpustakaan yang besar telah wujud semenjak zaman berzaman. Wujud industri besi yang sangat besar di China Utara.

budaya dan tamadun bangsa Cina juga telah berkembang di Malaysia. Perkahwinan antara Sultan Melaka dengan Puteri Hang Li Po telah mengeratkan lagi hubungan ini. 76 . Ini bermula dengan kedatangan Laksamana Zheng He dan pengikut-pengikutnya ke Melaka. Asia Tenggara bahkan Afrika Timur pada masa itu. berdasarkan kepada beberapa perjanjian sebelum British menganugerahkan kemerdekaan. Mereka membawa bersama dengan mereka barang-barang yang berasal dari China seperti tembikar dan sutera. masyarakat Cina yang telah diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masih wujud di Melaka dan dipanggil golongan Baba dan Nyonya. Kekuatan ini termasuk kapal-kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan dengan Korea. termasuk 400 buah kubu terapung yang besar dan 250 buah kapal yang dibina khas untuk pelayaran jarak jauh. orang-orang Cina telah mendapat taraf kerakyatan dan menjadi warganegara Malaysia.5 Tamadun Cina di Malaysia : Peranan Tamadun Cina Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Hubungan antara orang-orang Cina dengan Kerajaan Melayu Melaka telah terjalin di zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Bangsa China juga barangkali menjadi bangsa yang pertama mencipta serbuk letupan dan meriam yang telah digunakan untuk menggulingkan pemerintahpemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada penghujung abad keempat belas. Hubungan ini mengalami gangguna dan kemerosotan apabila Melaka ditawan penjajah Portugis pada tahun 1511m. Masyarakat Cina merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Namun sehingga ke hari ini. Sebahagian besar masyarakat Cina dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik dengan kaum – kaum lain-lain. 6. Di era penjajahan British di Tanah Melayu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) g. Pengikut Zheng He telah membina penempatan di Bukit Cina. Setelah merdeka. Hari ini masyarakat Cina telah bersama-sama rakyat Malaysia dalam segala aspek pembangunan dan perkembangan negara Malaysia. Ini memberi hasil kepada kerajaan China yang telah mengenakan cukai terhadap perniagaan laut tersebut. orang-orang Cina dari Tanah Besar Cina telah dibawa masuk secara pesatnya ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai buruh di lombong-lombong bijih timah. rekod menunjukkan bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak 1350 buah kapal perang. Dengan itu. Jepun. Dalam tahun 1720.

India Selatan Kedua-dua kawasan ini mempunyai rupa bentuk fizikal. Keluasan negara India ialah 2.000 s.m. Antara 10. India Utara b. Tahap Perkembangan Tamadun India a. Pada tahun 321 s. Vedile Awal (1500 s. Zaman ini pula dibahagikan kepada dua zaman iaitu: 1.) Interaksi antara orang Aryan dengan penduduk tempatan melahirkan budaya Indo-Aryan.000 s. 6. Vedile Akhir (1000 s.m) 2. Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah mencapai tamadun yang tinggi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Masyarakat Cina juga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kerajaan. penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery.m. pertahanan dan keusahawanan . Sekitar 3.6 Tamadun India TAMADUN INDIA Pendahuluan Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia.m.m. bahasa.354. wujud penempatan manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India. Negara India boleh dibahagikan kepada dua kawasan geografi iaitu: a. Zaman Kuno (1500 s. Latar belakang Perkembangan Tamadun India Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100.m.m.000 s.m. – 100 s. – 500 s.000 hingga 6.m. di benua Lumeria di Selatan India. muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh Chandragupta kegemilangan Maurya dalam dan pelbagai dibantu bidang oleh dan anaknya yang Asoka. 175 km persegi. Penguasaan orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. budaya dan amalan keagamaan yang berbeza. – 1200 m) Menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan menguasai beberapa bahagian di India seperti Lembah Ganges-Jamuna-Doab. politik. Mencapai dalam lebih penting 77 .

Mannar. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750) Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) di bawah Vasco da Gama. Madras (1640). Pengaruh British terus berkembang terutamanya selepas pengaruh Perang Plassey (1756). bahasa Inggeris dan cara hidup barat. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan Sabaktaqin.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) perkembangan agama Buddha dan Jainism. Agama Krisitian Kuasa Belanda menduduki Pulikat. Bombay (1655) dan Calcutta (1690). Kuasa British telah menawan Surat (1612).Pemimpin tertinggi dikenali sebagai Raja. Raja dilantik secara turuntemurun dan jawatan Raja Mahkota adalah bakal raja. mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-menteri. muncul pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil. Pada tahun 320-520 s. 78 . UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA Sistem Pemerintahan a. Kedatangan mereka kerana kepentingan a. c. b. Maharaja. Zaman Pertengahan Dikenali sebagai zaman Islam di India. Kedatangan penjajah ini telah membawa masyarakat India menerima pemodenan dan budaya barat seperti agama Kristian. Rendan. Pada masa ini juga lahir kerajaan-kerajaan kecil seperti Chera. unit gajah dan unit kuda.Maharajathiraja. Raja/Ketua Negara Sistem pemerintahan bercorak monarki sejak kerajaan awal sehingga kemasukan British ke India. Masulipatar dan Surat. Raja Darmamaharaja. Perdagangan b. Raja biasanya mempunyai hubungan yang rapat dengan golongan Brahmin. Politik c. Setiap kerajaan mementingkan angkatan tentera yang kuat – unit infantry.m. Cola dan Pandhya. Khilji dan Mughal. Arasar. Chakravarti. Ghori. Kemasukan Islam telah melahirkan satu tamadun yang lebih cemeralang.

Bahasa dan Sastera Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) – bahasa Sanskrit. iii. ii. Perubatan. air dan angkasa. Agama i. farmakalogi. iii. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan mengenai lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun iaitu 12 bulan.perkembangan bidang Fisiologi. Ilmu Sains dan Matematik i. dalam upacara-upacara agama. v. Wilayah-wilayah ini pula dibahagikan kepada kampong-kampung besar (Kurram) dan paling kecil dinamakan kampong (Kottam) Kedatangan penjajah barat. perubatan binatang. Sistem Presidensi diperkenalkan di Benggal. Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan Aryabhatiya. api. seni pernafasan (Yoga). angin. Menggunakan konsep Geometri v. iv. Matematik – menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). Pentadbiran Wilayah Sesebuah kerajaan yang besar membahagikan negaranya kepada beberapa wilayah. Astronomi – India pelopor bidang astronomi. dasar Europeanisme diperkenalkan. Terdapat dua jenis kesusasteraan 79 . Unsur matahari. Madras dan Bombay. pembedahan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. e. bintang dianggap sebagai Tuhan. Buku perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta. c. Fizik dan Kimia – konsep jirim diperkenalkan. iv. Masyarakat Dravidia ( bahagian selatan) – bahasa Tamil. Memperkenalkan sistem perpuluhan. ii. 90% cukai diberikan kepada kerajaan. bulan. Ala mini terdiri dari 5 elemen iaitu tanah. Hindu Buddha Jaina Sikhism Islam d. reproduksi manusia.

Tema-tema yang dibincangkan a. Nizamuddin dan Badauni. Kitab Jabala Unapishad menjelaskan 4 peringkat tersebut iaitu: 80 . Sultan yang mengutamakan kesusasteraan ialah Akhbar.  Seni bina Islam menggabungkan cirri-ciri Parsi dan tempatan. Asoka dan Vedik dengan menampilkan struktur stupa Buddha. Zaman Islam dikenali dengan kesusasteraan Siddha. Karya-karya epik yang utama ialah Ramayana. Senibina Islam yang termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur dan Allahabad . Taj Mahal.  Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya. Vaisya – peniaga d. Kota Merah di Agra. Ksytria – tentera dan keselamatan c. Senibina  Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) berdasarkan bahasa Sanskrit dan bahasa Dravidia. Kemasyarakatan dan Kekeluargaan Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada a. pengurusan. Mahabrata dan Buddhacharita. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan pembinaan masjid Quwait Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-Islam. kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. Brahmin – golongan agama dan kerohanian b. Kuil-kuil menggunakan ukiran Hindu. Sudra – petani Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Shah Jehan dan Jahangir. Mahabrata – peperangan antara Kaurava dengan Pandara c. Masjid Moti di Agra. Ramayana – peperangan antara Rama dan Ravana b. Karya utama “Seera Purana oleh Umaru Pulacar. Zaman Mughal muncul tokoh-tokoh seperti Abu Fazl. Arthasastra – aspek-aspek politik. ekonomi.

Brahmacarya b. Dakwah 2. Perkahwinan Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke-8 apabila Muhammad AlQasim berjaya menguasai Wilayah Sind pada tahun 706 (87 Hijrah).Kerajaan-kerajaan Islam yang lain ialah Kerajaan Ghori (1189-1289). Ghastra c. 81 . Jahangir c. Pada peringkat awal. Bahadur Shah Elemen-elemen dari Timur Tengah telah dibawa masuk dan diasimilasikan dengan unsur-unsur tempatan dan melahirkan budaya baru yang dipanggil Indo-Islam. Kerajaan Khilji (1289-1321) dan yang paling terkenal ialah Kerajaan Mughal (1527-1857). Pemimpin-pemimpin Dinasti Mughal yang terkenal ialah a.Dinasti Mughal memerintah selama 400 tahun dan menjadi kuasa yang dominan dalam sejarah tamadun India dan memiliki kawasan yang luas. Shah Jehan d. Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Sabaktaqin memerintah dari 10041186. Akhbar b. Islam bertapak di bahagian Utara India. ISLAM DALAM TAMADUN INDIA -Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaitu: 1. Pemerintahnya ialah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a. beliau berjaya menguasai satu kawasan yang luas di utara India. Vanaprahasta d. Aurangzeb e. Perdagangan 3. Sannayasa Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman tamadun Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes.

Bahasa dan Kesusasteraan Masyarakat Asia Tuwo/Kedukan Sebagainya Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabrata. E. Keagamaan dan Kepercayaan Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia Tenggara. Chenla. Singgasari. Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah agung iaitu Negarakertagama. Pemerintahan dan Kerajaan Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan. Tambaralinga. Hikayat Pendawa.Berlaku Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan masyarakat pribumi. C.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PENGARUH TAMADUN INDIA KEPADA MALAYSIA DAN DUNIA A. sembahyang dan 82 . neraka. Terdapat kedatangan agama Islam. Sukhotai/Ayuthia. Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama). Buktinya melalui penemuan prasasti-prasasti Talang Bukit penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga. Mataram. D. Folo-an. manakala karya Mahabrata juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima. Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva. Candi Borobudur. Ia dikenali dengan nama yang berbeza di Thailand (Ramakien). Idea Politik dan Berkerajaan Konsep “kosmologis” yang meletakkan raja di tempat yang teratas. Langkasuka. B. Angkor. Majapahit dan Srivijaya. Tenggara menggunakan yang menggunakan bahasa bahasa Sanskrit sehinggalah Sanskrit. Kedah Tua/Gangga Negara. Pemerintahan raja yang berpandukan kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Contohnya seperti Angkor Wat. Kesenian dan Hibura Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi dan Kuil. Kitab-kitab ini adalah mengambil beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu seperti Kitab Dharmasutra/Hukum Kanun Manu.

Zaman Pra Sejarah Pada zaman ais. memudahkan penghijrahan manusia. Sejarah Jepun berselang-seli antara tempoh-tempoh keterasingan dengan pengaruh-pengaruh radikal yang kekadang bersifat revolusi dari dunia luar. Permulaan era Yayoi di sekitar 300 SM ditandakan dengan kedatangan teknologi baru seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang dibawa oleh pendatang dari Korea. penyelidikan arkeologi menunjukkan bahawa manusia telah hidup di pulau-pulau Jepun seawal Zaman Paleolitik Awal lagi. Budaya Jomon timbul sekitar 11.1 Sejarah Jepun Sejarah bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks-teks sejarah Cina pada abad ke-1. Ini keranapengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik. negara tersebut diasaskan pada kurun ke 7 SM oleh Maharaja Jimmu.000 SM. Era Klasik Menurut mitos Jepun. Difahamkan bahawa kaum Jomon merupakan leluhur kaum Proto Jepun dan Ainu. China dan tempat-tempat lain di Asia.000 sebelum Masihi dengan berakhirnya zaman ais. Menyusul zaman ais terakhir pada sekitar 12. tulisan Cina dan agama Buddha diperkenalkan ke Jepun 83 . Bagaimanapun. Masyarakat Jomon juga merupakan penghasil barang-barang tembikar yang terawal di dunia. kekal. begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan. 6. Gaya hidup mereka berputik dari cara mesolitik ke neolitik. di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak 6. ekosistem Kepulauan Jepun yang kaya menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar terawal yang diketahui semasa zaman Jomon.7. Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sakhalin di utara dan Kyushu di selatan.7 Tamadun Jepun Walau bagaimanapun. Pada kurun ke 5 dan 6. dan sosial.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Kesimpulan Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain. haiwan dan tumbuhan ke kepulauan Jepun dari kawasan yang kini adalah negara China dan Korea.

Permulaan zaman Nara pada kurun ke 8 ditandakan dengan penubuhan sebuah pemerintah yang kuat yang berpusat di bandar Heijokyo (kini Nara). dianggap sebagai kemuncak budaya zaman pertengahan Jepun Zaman moden Pada 1854. Jepun kemudiannya berpecah menjadi negeri-negeri yang saling berperang lalu menderita dalam Zaman Sengoku. Pada 1185. dan 84 . Pusat tersebut kemudiannya berpindah ke Heiankyo (kini Kyoto). Akhirnya. Komodor tentera laut Amerika Syarikat Matthew Perry memaksa pembukaan Jepun ke kuasa Barat dengan Konvensyen Kanagawa. melihat apa yang dianggap oleh mereka kelemahan Shogun. Maharaja-maharaja Jepun merupakan ketua pada nama sahaja. dan di sini lahir sebuah budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai Heian. dan Tokugawa Ieyasu. Zaman pengasingan ini bertahan selama dua setengah abad. mengenakan kawalan yang makin kuat terhadap neger-negeri berperang di Jepun. Meskipun era shogun Kamakura kelihatan stabil. ketika mengalami perpaduan politik yang halus dikenali sebagai zaman Edo. Pada abad ke-16. Pemerintah-pemerintah Tokugawa yang sangsi dengan pengaruh mubaligh Katolik mengharamkan segala perhubungan dengan orang Eropah kecuali bagi perhubungan yang amat terbatas dengan saudagar Belanda di Pulau Dejima. pedagang dan mubaligh Eropah tiba di Jepun buat julung kalinya. Oda Nobunaga.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dari Korea dan kemudian langsung dari China. Ramai wira samurai memberontak. di selatan Yokohama masa kini. Tokugawa menyatukan semula Jepun dengan menewaskan musuhnya di Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Toyotomi Hideyoshi. Era zaman pertengahan Zaman pertengahan era Jepun telah digubal oleh pejuang yang dikenali sebagai 'samurai'.general Minamoto no Yoritomo adalah orang pertama untuk memecahkan tradisi memerintah sehaluan dengan Maharaja di Kyoto. Pada masa yang sama. pemangku raja dan shogun (gabenor tentera). memegang kuasa di Kamakura. memindahkan ibu negara ke Edo (sekarang Tokyo) lalu menubuhkan era shogun Tokugawa. lalu memulakan zaman "Nanban" ("orang gasar selatan") yang melihatkan pertukaran perdagangan dan budaya yang aktif antara Jepun dan rantau Barat. Kuasa sebenar terletak pada para bangsawan.

Shogun terpaksa meletak jawatan. Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pemberontakan ini meluas menjadi Perang Boshin 1867-68. Berbagaibagai idea institusi Barat mula digunakan semasa era Meiji. Dalam tempoh itu. Jepun mengawal Taiwan. Shintoisme b. Jepun kehilangan jajahan yang diperolehi awalnya. Osaka. mendorong kedua-dua negara ke kancah Perang Dunia II. setengah pulau Sakhalin. keluaran negara kasar Jepun makin meningkat menjadi yang kedua tertinggi di dunia. Jepun menyerah selepas pengeboman bom atam bandar Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. dan penyerahan pertahanan strategik kepada Amerika Syarikat.7. dan bandar-bandar lain. Agamaagama tersebut ialah: a. termasuk kerajaan moden. sistem perundangan dan tentera. Setelah kempen yang panjang di Lautan Pacifik. Selepas penjajahan. dan Korea. Dari 1910. Pada tahun 1941. Jepun masih sebuah kuasa ekonomi dunia dan juga baru-baru ini telah bangkit semula sebagai kuasa strategik dengan meminjamkan sokongan bukan kombat dalam Perang Teluk dan pencerobohan Iraq pada tahun 2003 6. dan Amerika Syarikat hampir ke jarak untuk memulakan pengeboman strategik ke atas Tokyo. Reformasi-reformasi ini mengubahkan Empayar Jepun menjadi kuasa besar yang mengalahkan negara China didalam Perang China-Jepun dan Rusia didalam Perang Rusia-Jepun. mendorong kepada penjajahan Manchuria dan Perang Sino-Jepun (1937). di bawah program pembangunan industri agresif. kehilangan keseluruhan koloninya di Asia dan Pasifik Jepun kekal di bawah penjajahan Amerika Syarikat sehingga 1952. dan Restorasi Meiji memulangkan kuasa ketua negara ke maharaja. Buddhisme 85 . Sungguhpun berlakunya kejatuhan pasaran saham yang teruk pada tahun 1989 yang mana negara ini amsih belum peulih sepenuhnya. Awal abad ke-20 melihat tempoh singkat "demokrasi Taisho" ditenggelami oleh kebangkitan peluasan Jepun.2 Falsafah/Agama Masyarakat Jepun Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. dasar perlindungan. ia menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai pacifist constitutional monarchy.

Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan. 86 . Agama Shinto tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “Tiga Harta Suci” iaitu Buddha. bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara. Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.4 Buddhisme Agama ini mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s. Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir di negara China pada tahun 551 S. Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya. Kung Fu Tze merupakan seorang yang bijak sejak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur 32 tahun.M oleh ibunya Chiang Tsai yang berumur 15 tahun ketika itu.3 Agama Shinto Agama khas bagi masyarakat Jepun. 6. Shinto bererti “Jalan Tuhan’ (kami-no-michi).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) c.7.7. Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. 6. Mereka juga tidak ada falsafah dan etika. Konfusius banyak menulis buku-buku moral.M. Kung Fu Tze meninggal dunia pada tahun 479 S.5 Konfusianisme Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.m.Dewi Matahari (Amaterasu-omikami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari. menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. kesusasteraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan –Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto. sejarah.7. Dharma dan Sangha. Shinto berkait rapat dengan negara. Konfusianisme 6. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi.

Merupakan susunan falsafah & etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Kehebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusnahan akibat perang adalah hasil daripada sikap positif mereka sendiri dan kejayaan ini tidak dapat dinafikan terhasil dari etika kerja mereka yang cemerlang. Bermula dari sinilah. Jepun mengisytiharkan penolakan peperangan buat selamalamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusaha untuk bangkit kembali untuk menjadi kuasa terkuat ekonomi dunia dengan member tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebuah negara aman tanpa perang. Konfusius tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu tetapi yang dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik. Amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Pada era Meiji. kepandaian dunia barat telah ditranformasikan dan disesuaikan dengan semangat masyarakat Jepun. Ia dikembangkan oleh muridnya yang bernama Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. 6. para cendikiawan Jepun telah mengemukakan idea pemodenan Jepun melalui penerapan teknologi maju dari barat di samping mengekalkan dan memelihara semangat kebangsaan. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Konfusius disembah sebagai seorang dewa dan agama baru tetapi dia sebenarnya adalah manusia biasa. 3.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ajaran Konfusius : 1. malah mereka mudah untuk tidak mempercayai 87 .7. Lanjutan itu. Jepun pernah mengalami kehancuran selepas perang dunia ke dunia apabila dua wilayah mereka di Hiroshima dan Nagasaki di bom dengan teruk oleh pihak berikat. 2. Pengagungan yang luar biasa kepada Konfusius telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu bagi mengenangkannya.6 Budaya Kerja Jepun Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat. Masyarakat Jepun sememangnya terkenal dengan sikap rajin dan menepati masa.

88 . penelitian dan pemilihan terhadap contoh – contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia. member keutamaan kepada kerja kumpulan melebihi dari kerja secara individu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) sesiapa yang malas atau tidak menepati masa. meningkatkan kecekapan. Adalah tidak tepat jika dasar ini ditakrifkan sebagaikan mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga boleh dipelajari dari negara – negara barat. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Mereka juga cenderung mengikut kata sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap individu bekerja sebagai satu kumpulan.7 Peranan Tamadun Jepun Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Pembudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini bolehlah dikaitkan secara langsung dengan Dasar Pandang Ke Timur yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri. 6.7. Rasional dasar ini ialah kerana seperti yang sedia maklum. Masyarakat Jepun juga amat mementingkan ilmu pengetahuan dan ini terbukti apabila kadar celik huruf di negara Jepun adalah hampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula sejak zaman Edo (1603 – 1876) lagi. mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang serta lain – lain aspek positif dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan boleh diteladani untuk pembangunan negara dan rakyat Malaysia. Dasar Pandang Ke Timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian. kesetiaan kepada negara dan perusahaan dan perniagaan di mana pekerja bekerja. Jepun adalah merupakan sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara barat sendiri. Pada masa itu anak-anak petani. Kejayaan mereka boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara. Antara perkara positif yang diambil dari budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja mereka. saudagar dan tukang telah belajar di sekolah swasta yang dikenali sebagai Terakuya. produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi.

Dasar ini memberi kesan yang besar merubah budaya kerja masyarakat Malaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara. Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha positif oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan negara. etika dan nilai-nilai kerja di atas diamalkan kerana ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk majmuk.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai sebuah negara membangun. industry. Dasar ini mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun terutama di bidang ekonomi.latihan teknikal dan akademik serta bidang penyelidikan dan pengurusan. 89 . Di samping itu ia menjadi asas kewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. Sebagai kesimpulan.

akan kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media.hak asasi manusia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) TAJUK 7 ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT 1. iii. ii. ekonomi. globalisasi dan barat. etika dalam sains dan kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara 1. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. Tajuk-tajuk yang akan didedahkan dengan isu-isu dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni. Menghuraikan takrif hegemoni. politik . globalisasi dan Barat Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun islam dan Barat Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada masyarakat dan Negara 90 .1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan Seterusnya pelajar tajuk 7 .2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. krisis alam sekitar.sosial. persepsi jihad.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. barangan dan nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. Globalisasi adalah satu arus perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di dunia ini. terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya Timur. Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh.3 KerangkaTajuk 1. Apabila perkara-perkara baharu ini boleh mempengaruhi (atau diterima) . ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilainilai masyarakat tempatan. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak 91 .4 Pengenalan Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. idea.

5. masyarakat 92 .1 Maksud Hegemoni Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. 1. 1. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan budaya dan hegemoni Barat. globalisasi boleh didefinisikan sebagai “hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya” (Giddens. kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain 1.2 Maksud Globalisasi Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh.2000). Menurut Anthony Giddens.A.5 Hegemoni Barat dan Globalisasi Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi . Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat. masyarakat global 1.5. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain.5. Pada umumnya .3 Maksud Barat Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat . Menurut Martin Albrow pula. “Globalisasi sebagai proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh masyarakat Barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya ketinggalan. Barat dan globalisasi terlebih dahulu. Masyarakat Barat terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep hegemoni .

Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka. 1.Tabligh.menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka.kegiatan mereka diharamkan seperti. semua daripada sistem ekonomi yang lain ini telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah berjaya dilaksanakan di seluruh dunia. Sistem ekonomi feudal hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.6. Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata mereka. Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan masyarakat Barat. sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas . dan Ikhwa-nul 93 .6 Isu-Isu Kontemporari 1. Sungguhpun demikian . 1.Toliban.Oleh sebab itu.2 Ekonomi Sistem ekonomi Marx. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.6.1 Media Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.Mujahidin Muslimin. Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance). Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah. Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada pemikiran Barat.Kesan revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara hidup masyarakat dunia.

Sungguhpun begitu. Bagi negara Islam pula.contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa. kita lebih melihat kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi.pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam 1. Pada akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi.juga terdapat pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB. social atau socialable Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris.kebanyakkannya telah mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh.perang.pengaruh dan dominasi barat tidak hilang.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. 94 . iaitu social. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris .4 Sosial Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini .bagaimana umat Islam ditindak dan sebagainya. Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan ekonomi.3 Politik Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku.6. Selain itu. socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja. orang tersebut dikatakan tidak baik. orang tersebut dianggap sebagai baik dalam masyakatan Inggeris Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan oleh yang demikian .6.bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun. Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris .struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit. Ini memberi impak secara langsung dalam politik.

Hak-hak ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan. 1.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan .5 Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. tiga hak asasi manusia yang penting ialah kehidupan. Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah 1. membawa maksud bahawa setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.6. sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpul harta. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana orang lain 3.6 Krisis Alam Sekitar Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting. penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar ( human’s dominance over nature) dan manusia yang terbaik 95 .Kemunculan hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan 2. Ini berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu. Hak yang pertama: kehidupan. politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada suatu masa dahulu. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) . Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Pemikiran tentang hak-hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi ekonomi.6. Hak yang kedua: kebebasan. kebebasan dan mengejar kebahagiaan.

Masyarat Barat kini lebih senang menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh 96 . Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di dunia ini. jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat. Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah pemikiran mereka terhadap survival of the fittest.Mereka menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Alam semula jadi yang tidak mampu menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu diselamatkan. Masyarakat Barat menekankan nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Mengikut pandangan ini.kita tidak sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula jadi. Malangnya . Nilai ini menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. 1. Alam persekitaran dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat. Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa menyoalkan kebenarannya). Ia merupakan satu cara bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada musuh. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia.6. Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak melakukannya. Masyarakat barat sukar menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini.7 Persepsi Jihad Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) akan terus kekal (survival of the fittest).

Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat Barat elok untuk kita. 1. dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan. iaitu kaedah kajian sistematik yang menggunakan sukatan mutlak. Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang . Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar.8 Etika Dalam sains Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka. Seorang pengkaji mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dibuktikan secara nyata. Falsafah ini menganggap bahawa semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak. 1.6.7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem nilai masyarakat tempatan. 97 . Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras . Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. etika dalam penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut. Masyarakat umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi.

KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Nilai-nilai ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja. Ini adalah kerana maklumat dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Setiap kumpulan ( dan kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini. Keadaan globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh masyarakat Malaysia. Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku. 98 .

sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Bagi mereka. LebihIebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. perubatan. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. 99 . negara tersebut terus ditindas. ekonomi dan lainlain.

100 . sebagai bahan pembacaan modul ini akan memfokuskan kepada dua prinsip sahaja. 2. Memahami prinsip-prinsip Islam Hadhari dan mengaplikasinya dalam kehidupan.0 Sinopsis Tajuk 8 dalam Modul TITAS untuk PGSR ini menekankan aspek dan kefahaman pelajar mengenai perlaksanaan Islam Hardhari. Prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam Islam Hadhari akan dikuliah oleh pensyarah di dalam interaksi kuliah pelajar.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tajuk 8 Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara 10 Prinsip: • Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi • Kerajaan yang adil dan beramanah • Rakyat yang berjiwa merdeka • Penguasaan ilmu pengetahuan • Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif • Kehidupan berkualiti • Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita • Keutuhan budaya dan moral • Pemeliharaan alam semulajadi • Kekuatan pertahanan 1. Islam Hadhari bukanlah memberi penafsiran dan penjenamaan semula kepada islam atau menambah elemen di dalamnya. 2. pelajar akan lebih menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan kehendak perlaksanaan Islam hadhari. Menjelaskan konsep Islam hadhari dan proses pembangunan negara. Modul ini juga tidak akan mengambil keseluruhan prinsip dalam Islam Hadhari. Semoga dengan memahami tajuk ini.0 Hasil Pembelajaran 1. tetapi sebaliknya Islam hadhari adalah satu percambahan fikiran dengan memberi kesan lonjakan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara hidup.

0 Kerangka Pelajaran 4. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan realiti semasa. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. pembangunan insan. Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi. sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik.0 Pengenalan Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. jujur lagi amanah. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas. Islam Hadhari bukannya mazhab baru. pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman. sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Islam Hadhari bukanlah agama baru.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. berakhlak mulia. pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. bertamadun tinggi. serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya 101 .

secara drastik. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. diperlengkap program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan seluruh warga negara Malaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usaha memupuk perpaduan dan kejagatan ummah sebagaimana Rasulullah saw berupaya memupuk dalam “ Shahifah Madinah “ 5. Kehidupan berkualiti vi. yang merangkumi pembangunan pula prasarana dengan dan pembangunan ekonomi.gov. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penguasaan ilmu pengetahuan v.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) lebih seimbang dan menyeluruh. Kekuatan pertahanan http://www. Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia. Keutuhan budaya dan moral viii.php ?page=ilmu Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada manamana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. Kerajaan adil dan beramanah iii. Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh. Ini memerlukan satu 102 . Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI ii.islam.0 Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama: i. Rakyat berjiwa merdeka iv. dan tidak bersifat sektor atau partisan. diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan komprehensif. Bagaimanakah selayaknya. Pemeliharaan alam semula jadi ix. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita vii.my/islamhadhari/index. secara sistematik.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut:

Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai Islam Hadhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada ketahanan dan keutuhan akidah Islam

i. ii. iii. iv. v.

Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan

Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek kehidupan manusia seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi, hendaklah dijadikan budaya. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan. Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil’alamin) untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam.

103

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran. Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi, yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan. Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna, jujur, telus dan amanah. Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu, amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran, supaya membolehkan manusia menguasai dunia. Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi. Allah SWT berfirman:

                                                       

                                             

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu

104

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpahlimpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan" . (Surah al-Qasas: Ayat 77) 6.0 KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH

Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam surah al-A’raaf :96,

                                                    
Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpahlimpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.”

Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah alBaqarah : 256

                                                                  Maksudnya

:

"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui .

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,

      
Maksudnya: “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku 7.0 KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90

105

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )                                 : Maksudnya “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran 106 . dan berbuat kebaikan . miskin kaya atau perbezaan agama. Allah SWT berfirman dalam surah alMaa’idah : 8                                                                                                       Maksudnya :“Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Berpandukan kepada mu’jam al-Quran. kedudukan. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW. (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. pelajar diminta untuk mengumpulkan seberapa banyak ayat al-Quran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan gaya kepimpinan Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. Dalam alqur’an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58                                                                Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). bangsa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. “Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”. warna kulit. dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman.

Oleh yang demikian. Pengurusan negara yang cekap. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”.(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur). maka implikasinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya “ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah” Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. keraguan terhadap 107 . iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. kemudian menggalakkan rakyatnya untuk bertindak seperti beliau. semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin. Dan hadis nabi SAW. sebelum seseorang itu bergelar pemimpin. Sesungguhnya musibah Allah swt itu dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebuah negara bilamana pimimpin gagal memenuhi dan menuruti segala kehendak dan tuntutan Islam. ia sewajarnya terlebih dahulu mengamalkan setiap inci ajaran Islam. Kerana sesungguhnya. amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik. Sesungguhnya pembentukan sebuah kerajaan yang amanah adalah menjadi satu kewajipan kepada sesiapa yang menjalankan amanah ini. 8. Kegagalan untuk berakhlak dan mempraktiskan seluruh amalan yang terkandung di dalam Islam serta menjiwainya sebelum. maju. sebenarnya menjadi tunjang dan asas kepada pemahaman prinsip-prinsip lain. adil. Prinsip pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam hadhari telah kita bincangkan pada peringkat awal penulisan modul ini. dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba’ : 15                                                  Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya.0 PENUTUP Perlaksanaan Islam Hadhari oleh kerajaan Malaysia telah menyemarakan lagi penghayatan agama Islam kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Usaha sedemikian hendaklah disahut seluruh rakyat Malaysia yang berugama Islam. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka). Kefahaman dan pengahatan prinsip-prinsip Islam hadhari yang terkadung akan lebih membantu umat Islam di Malaysia berusaha untuk menjadi seorang penganut Islam yang baik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) yang sebaik-baiknya kepada kamu. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka.

A. Meletakkan Islam Hadhari sebagai satu keutamaan dari sudut positif akan menggalakkan suasana sihat antara kaum di Malaysia. Gagasan Islam Hadhari yang dikemukakan oleh Y. oleh yang demikian kita hendaklah mengEsakan Allah swt dalam segenap tindakan dan perbuatan kita.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) satu elemen atau satu ajaran Islam akan member akibat yang sungguhnya dahyat kepada aqidah umat Islam. menolak kemungkaran (kejahatan) serta kebathilan (kebinasaan). 108 . Sebarang hujah berbentuk negatif dan provokasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha maa'ruf (mendorong kebaikan dan keadilan).B Perdana Menteri Malaysia adalah satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam yang telah jatuh seiring dengan kejatuhan Kerajaan Uthmaniah lalu. la juga merupakan satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam agar dapat memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam mengerakkan inisiatif memakmurkan negara Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful