WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS

)

Tajuk 5

Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia  Tokoh-tokoh Islam  Cina  India  Jepun

1. Sinopsis Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun ( Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan Eropah. Tokoh-tokoh tamadun islam, isu-isu kontemporari, islam hadhari dan proses pembangunan Negara. 2. Hasil pembelajaran Setelah selesai membaca dan menganalisis modul ini, diharapkan pelajar akan dapat 2.1. Mengenalpasti tokoh-tokoh yang muncul dalam tamadun Asia (Cina, India dan Jepun ). 2.2. Menilai dan membandingbeza sumbangan tokoh-tokoh kepada Tamadun Asia.
Ibnu Sina Al-Farabie Ibnu Khaldun Al-Khawarizmy HAMKA Al-Biruni Al-Ghazali Sheikh Tahir Jalaluddin Ibnu Haitham Ibnu Batuta A-Zarqali

3. Kerangka Tajuk

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Tokoh Tamadun Cina Kung Fu Tze Lao Tze Laksamana Cheng Ho Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Sidhaharta Gautama Buddha Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Maharaja Meiji

1

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4. Tokoh-tokoh tamadun Islam
4.1. Ibnu Sina ( 1037M )

Latar Belakang Ibnu Sina IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybi’ah ia lahir pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinzi Bukhara Afghanistan. Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun. Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran. Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja". Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama (ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair, teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi. Ensiklopedia Kedoktoran Pertama Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut termasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit – Tibb.

2

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah ‘pangeran’-nya tubuh manusia, sementera paru-paru adalah ‘menteri’-nya. Leher merupakan ‘jendela’nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai ‘markas pusat’-nya. Limpa dan perut sebagai ‘bumbung’ sedangkan usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta, pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya. Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna) Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan) terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.

3

puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . buku ini dicetak 21 kali. Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu Sina ke bahasa Latin. Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor 4 .penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai ‘Bapa Doktor’ kerana Ibnu Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri. Buku tersebut juga telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana telah menekankan keperluan pembersihan luka. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran". Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya adalah sebagai "Raja Ubat". Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai universiti di Perancis.Sebagai Seorang Doktor. Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Malahan dalam dunia Islam. Phillip K. Sepanyol dan Itali . Perintis Pengenalan Penyakit Saraf AlQanun Fit-Tibb telah membincangkan serta mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Perancis . Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit. Sementara itu Prof. Ibnu Sina.Tibb Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo. Buku ini menjadi buku rujukan utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M. Malahan di dalam buku-buku tersebut juga dinyatakan keterangan –keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambargambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu Sina yang luas. Penulis. Pada abad ke 16 M .Disamping itu buku tersebut turut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. ia dianggap sebagai "Zenith".

M. 5 . Bidang logika "Isaguji". Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah daripada : 1. Dalam bidang kimia . maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika beliau berusia 18 tahun. Menurut Reuben Levy. Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus. ia juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . kimia serta kosmologi memang tidak dapat di sangsikan lagi." Bidang Geologi. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences) tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional. ilmu logika Isagoge. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan Bapa Kimia Muslim. 2. Penemuan-Penemuan Baru Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Bidang Geografi Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Kimia Dan Kosmologi Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi . Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Aristoteles sehinggalah Protolemaious. maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah. Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu Sina baginda kembali pulih. "The Isagoge".A Shushtery. karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Akibat proses seperti ini. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. geologi. kimia dan kosmologi. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi. Menurut A.

"Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung. 9.Aniyyah" syair-syair tentang jiwa manusia. Kuat atau denyutan yang lemah. 6. Cerita-cerita roman fiktif . Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) – Buku tentang politik. Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" . Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidak . Bidang psikologi .risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al. 8. Bidang metafizik . Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi. China.seimbangan humor yang berkenaan . "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan) 4. beliau boleh mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti . India dan Parsi sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai . Sumbangan Ibnu Sina Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics "psychosomatic medicine". b.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral). Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang dokto mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit. Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Masa antara denyutan. c. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. 5.Ini merangkumi : a. "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang kebahagiaan jiwa. Seorang doktor dari Amerika (1981) melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan. 7. 6 . Apabila pesakit mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya .

Makam beliau di Hamdan telah di kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana "zeninth" itu dimakamkan. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang timbul darinya. "Qanun Fitt Tibb" adalah karyanya yang termasyur .(Terjemahan). kata Ibnu Sina "Jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya . Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai "Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya . Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. menurut peraturan syariah maka buatlah".Ia dimakamkan di sana. Banyak karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. dan di sana (Tehran) telah dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. 7 .dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan 428 H/1037 M .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. rumah dan keluarga disebutkan. Selepas itu . Dengan cara yang sedemikan . Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 M. Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Penutup Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan . nama jalan . paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance".

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4.2 Al-Farabie AL-FARABI (950M) TOKOH FALSAFAH Digelar Aristotle kedua. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. 8 . Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. ( Ibnu As-Siraj ) Selepas beberapa waktu. Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H). Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. Semasa di sana. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. beliau telah berkhidmat di istana Saif alDaulah dengan gaji empat dirham sehari. Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Salah seorang ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah AlFarabi. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab.

kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti 9 . Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Menurut Al-Farabi. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. sains. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Namun. Bahkan Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. matematik. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang perubatan. dan sejarah. Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. stabil serta makmur. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Dalam membicarakan teori politiknya. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Plato. Oleh itu. Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Maka tidak hairanlah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Selain itu. Selain mempunyai kemampuan untuk bermain muzik.

Pemikiran. yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku yang terpenting dalam bidang berkenaan. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Di samping itu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tanpa sains. Justeru. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu AlNadim pada tahun 988M. 10 . Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori muzik Islam. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam". seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. Bagi Al-Farabi. idea. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah".

Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen. falsafah. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya. Ini disebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan. pemerintah Tunis pada waktu itu. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat kerana buah fikirannya.3. pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini. al'Hadith. Ibnu Khaldun IBN KHALDUN (1406M) PENGASAS ILMU MASYARAKAT ( Kemukakan teori ekonomi Islam ) Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd alRahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin alHasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville. Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran. dan mantik. Sebenarnya. Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Italy. Abu Abd Allah al-Jayyani. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. bahasa. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di zamannya. kesusasteraan. sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan 11 . 4. dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya. Al-Farabi turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Sementelahan itu. perundangan Islam.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dalam hasil karya agungnya. Dalam hal ini. Malah. atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam. Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (al adl). Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan jahat. dan fairness. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama haiwan ekonomi (economic animal). kesederhanaan (moderation). seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul. Sebaliknya beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini. 12 . Menurut beliau. Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan. Menurut Ibn Khaldun. ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Berhubung dengan keadilan (Justice). Begitu juga kalau meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. kerjasama (cooperation). mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. hardworking. Ibn Khaldun telah menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonom. Manusia dan Ekonomi Berdasarkan analisis mendalam. Menurut beliau lagi. Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. sesebuah negara akan hancur dan musnah. al Muqaddimah. didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam.

Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Walau bagaimanapun. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada masyarakat. "Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan modal dan keuntungan. Oleh sebab itu. Di sini dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh. tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir. Teori Pengagihan Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji atau upah. 13 . Menurut Ibn Khaldun. Teori Nilai. dan perkhidmatan awam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Teori Pengeluaran Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama masyarakat. Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran. Dalam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh orang yang mahir dan cekap. keuntungan. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia. Wang dan Harga Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value) dengan nilai pertukaran (exchange value). kata Ibn Khaldun. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran. dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama. pertukaran. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh. pengkhususan tenaga buruh. dan cukai. beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitu sektor pengeluaran. pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran.

PENDIDIKAN Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. al-Ahawizmi. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. alKarismi. Al-Khawarizmy PENGASAS ILMU ALGEBRA Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Pada tahun 780-850M al-Khawarizmi adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab. al-Cowarizmi. logik. muzik. kejuruteraan. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. sejarah Islam dan kimia.4. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. telah wafat antara tahun 220 dan 230M.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga antara harga jualan dengan harga belian. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua harga itu 4. AlKhawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun. al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Al-Khawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi. 14 . al-Goritmi. Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin. Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism. geometri. aritmetik. Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah.

3. al-Cowarizmi. alkarismi. Al-Amal bi’ Usturlab’ 6. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui. Sumbangan hasil karya beliau sendiri. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah : 1. 2. Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. 3.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. antaranya ialah : 1. Al-Tarikh 7. 15 . Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh alKhawarizmi. al-Goritmi atau al-Gorism. 4. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang. 5. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo. 2. Sumbangan AlKhawarizmi Melalui Karya. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum. Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism.

Masaalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan. Setiap apa yang 16 .Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur…. Ketokohan alKhawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Antaranya ialah kos. dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Dalam bidang matematik. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. alKhawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orangSpanyol dan Kristian. Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Seawal kurun ketiga lagi lagi. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan.” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. AlKhawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang Barat. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ketokohan al-Khawarizmi Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ini dapat dibuktikan bahawa G. Peribadi al-Khawarizmi Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. segi empat selari dan bulatan dalam geometri.’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains’. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja. pergerakan. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Menurut Wiedmann pula berkata….

Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak. Akhlak Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Strategi Pengislaman Sains Matematik Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu. 3. riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. aritmetik 17 . matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah. syariah dan akhlak. 1. 2. Dari sudut ini. algebra. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Oleh itu. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. kewujudan dan keEsaan Tuhan. Tauhid Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi. ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam. Cabang Matematika Antara cabang yang diperkanalkan oleh alKhawarizmi seperti geometri. ia hendaklah berlandaskan tauhid. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dinyatakan oleh penulis. Mengikut matlamat Islam. Syariah Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran.

Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Sutan Mansur. aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Maninjau. sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa. R. Sebelum ini tak ada istilah aljabar. ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Indonesia. Dr. Sumatera Barat. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. 4.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lain-lain.5. 18 . Syeikh Ahmad Rasyid. sebelum munculnya karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun. HAMKA) HAMKA (1908-1981). Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas dua. adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek. Beliau adalah seorang ulama.M. HAMKA Biografi Ulama (Prof. Geometri ini mula dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Algebra/aljabar merupakan nadi untuk matematik algebra. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Seterusnya sarjana Islam telah mengemaskinikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke9M. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12.

menggantikan S. Jean Paul Sartre. Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Inggris dan Jerman seperti Albert Camus. beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. tetapi meletakkan jawatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). bidaah. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Jakarta. Sigmund Freud. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto. Mulai tahun 1928. baik Islam mahupun Barat. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat. 19 . Raden Mas Surjopranoto. Haji Fachrudin. Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. sosiologi dan politik. Abbas al-Aqqad. Setelah itu. beliau meneliti karya sarjana Perancis. Jurji Zaidan. beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam. beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960.Y. Arnold Toynbee. sastra. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi. Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi. Karl Marx dan Pierre Loti. tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Melalui bahasa Arab juga. Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo. Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. William James. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah. sejarah. beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam. Pada tahun 1929.

Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Pada tahun 1928. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Pada tahun 1945. Dr. Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Seruan Islam. beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas. Setelah keluar dari penjara. Menteri Agama Indonesia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1953. Pada tahun 1947. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966. beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional. penulis. Indonesia. anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Indonesia. Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. 20 . Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik. Sejak tahun 1920-an. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Panji Masyarakat dan Gema Islam. editor dan penerbit. Pada tahun 1932. Hamka merupakan seorang wartawan. Pada 26 Juli 1977. Prof. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah alMahdi di Makasar. Indonesia. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen.

berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. Universitas alAzhar. tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan. termasuk Malaysia dan Singapura. Doktor Honoris Causa. Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. Al-Biruni Ahli falsafah yang serba boleh. Universitas Kebangsaan Malaysia. dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa. para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah. Tetapi juga meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak. politik. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981. ekonomi. sosial. budaya. dan kemanusiaan. 1958. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan. namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan. masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Pada zaman awal kedatangan Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya. masyarakat. 21 .6. dan bidang-bidang lain. malah jasanya di seluruh alam Nusantara. 1974. turut dihargai 4.

Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada AlBiruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu. umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke negara China. Tetapi semasa berada di India. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan ilmu alam. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada di timur ataupun barat. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Kerana itu. beliau menyatakan bahawa ajaran Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan triniti dalam agama Kristian. Dalam satu tulisannya. ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan falsafah India. Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Sumbangannya kepada ilmu 22 . Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun.

Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. tentang ubat-ubatan. matematik. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Kajiannya dalam bidang sains. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Selepas dibebaskan. 23 . beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Sepanyol. dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini. beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid al Nih-ayat al Amakin Lita'shih al Masafat al Masakin. Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi menggunakan kiraan matematik. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi alJawahir yakni mengenai batu-batu permata. Di samping itu. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Semasa berada dalam tawanan itu. Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan peradaban India amat besar.

Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan kesarjanaannya. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. Dalam masa yang sama. Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia seluruhnya. Sejak kecil lagi. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam". Al-Biruni sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina. beliau 24 . Sebelum ke India. Parsi pada tahun 450 Hijrah. 4.7. Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan.

dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah). Mizanul Amal (Timbangan Amal). Lantaran itu. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya.). Al-Ghazali menyatakan tujuan 25 . tafsir. Sewaktu berada di Baghdad. Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan). dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari OrangOrang Yang Bukan Ahlinya. Miyarul Ilmu. Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mim al Dhalal (Penyelamat Kesesatan). Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia). ulumul Quran. falsafah. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik. Malah kebanyakan penulis menggolongkan AlGhazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap anti falsafah. beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana. sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yang menyerang kota Baghdad. Walau bagaimanapun.. Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad. akhlak. Bahkan dalam buku tersebut. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Mahkun Nazar (Mengenai Ilmu Logik). Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah). Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir. Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Al-Ghazali juga banyak menulis. dan sebagainya. Selain belajar dan mengkaji.

pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang anti falsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana.. dan fizikal. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafah tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang 26 . Namun begitu. Cuma bagi Al-Ghazali. ketuhanan. ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. politik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Namun begitu. logik. Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingatkan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Menurut Al-Ghazali. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut. dan etika. Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. metafizik. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama. fizik. beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik. falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik. Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik. Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani. Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapat bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan api keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan alQuran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri.

27

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

4.8.

Sheikh Tahir Jalaluddin

Latarbelakang Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad. Muhammad atau Tahir dikenali Jalaluddin dengan gelaran Sheikh (9 Al-Falaki Al-Azhari

Disember 1869 - 26 Oktober 1956), Beliau dilahirkan pada hari Selasa, 4 haribulan Ramadhan, tahun 1286 Hijrah bersamaan 7 haribulan Disember 1869 Masehi di Empat Angkat (Ampek Angkek), Ayah beliau iaitu Syeikh Muhamad merupakan seorang ulamak terkenal di Sumatera. Di dalam masyarakat Minangkabau Syeikh Muhammad lebih dikenali dengan nama Tuanku Muhammad atau Tuanku Tjangking. Beliau merupakan tokoh bidang Falak Syari di alam Melayu Nusantara yang telah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau ini menerusi pengajaran, penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalangan 'alim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan Syeikh Tahir Jalaluddin sebenarnya merupakan seorang anak Melayu Minangkabau yang telah berhijrah dan menetap di Tanah Melayu. Di belakang namanya kerap disunting perkataan “Al-Azhari, Al-Falaki Assyahir” iaitu bererti beliau merupakan keluaran Universiti al-Azhar di Mesir dan seorang ahli Falak yang terkenal. Kedua-dua ibu bapanya meninggal ketika Syeikh Tahir baru berusia dua tahun. Oleh kerana Syeikh Tahir masih kanak-kanak lagi ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, beliau telah dipelihara oleh ibu saudara di sebelah pihak ibunya. Menjelang usianya lebih kurang sebelas tahun, ibu saudaranya telah menghantar beliau menuntut ilmu di Mekah. Di Mekah beliau tinggal bersama sepupunya Syeikh Ahmad Khatib yang menjadi pemimpin Mazhab Imam Syafie di Masjid al-Haram. Di Makkah Syeikh Tahir telah datang ke Makkah pada tahun 1297H (1880 m) bersama datuk sepupunya Haji Abdul Rahman. Di Makkah beliau tinggal bersama Syeikh Ahmad Khatib

28

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

di dalam pemeliharaan al-Syeikh Muhammad Salleh Kardabi Fidullah al-Kurdi. Pelajaran asas yang diterimanya di sini ialah mengaji al-Qur’an dan mentajwidkan Qur’an daripada Tuan Syeikh Abdul Haq. Pelajaran lain berhubung dengan keagamaan dipelajarinya dari Syed Umar Syah, Syeikh Muhammad al-Khayyat, Syed Barkasyah dan sepupunya sendiri Syeikh Ahmad Khatib. Dalam jangka masa dua belas tahun Syeikh Tahir menetap di Makkah, beliau berpeluang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan mendalam. Banyak daripada ajaran-ajaran sepupunya, Syeikh Ahmad Khatib telah mempengaruhi jiwa Syeikh Tahir terutama berhubung dengan masalah amalan beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bida’ah. Syeikh Ahmad Khatib juga merupakan seorang guru yang bertauliah bagi masyarakat Jawi di Makkah pada waktu itu. Hasil dari pergaulan dengan Syeikh Ahmad Khatib telah mendorong Syeikh Tahir belajar ilmu agama dengan lebih mendalam lagi dari guru-guru lain di Makkah seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan ini ketokohan beliau dari segi keagamaan setanding dengan gurunya yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat Melayu Indonesia dan Tanah Melayu. Setelah tujuh tahun berada di Makkah, pada tahun 1304H (1884 M) beliau pulang ke tanah airnya, Minangkabau. Pada tahun berikutnya beliau kembali semula ke Makkah untuk menyambung pelajarannya. Beliau telah berkahwin buat pertama kalinya pada tahun 1306 H. (1886 M) dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Syeikh Muhammad bin Syeikh Ismail Al-Khalid Kabul. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya itu mereka beroleh dua orang anak tetapi kedua-duanya meninggal dunia di Makkah ketika Syeikh Tahir berada di sana. Semenjak beliau tinggal di Makkah pada tahun 1297 H (1880 M.), beliau mula mendalami ilmu al-Quran. Seterusnya beliau mempelajari Ilmu Nahu (grammer), Bayan (Ilmu ucapan dan keterangan yang fasih), Ma’ani (ilmu makna-meaning), Badi’ (ilmu boleh mengenal pertuturan), Tauhid (ilmu mengenal Tuhan), Fekah (ilmu undangundang), Usul Fiqh (ilmu mengetahui asal undang-undang), Hadis (ilmu mengetahui perkataan, perbuatan dan kelakuan Rasul), Tafsir (ilmu menghuraikan makna-makna alQur’an), Hisab (ilmu kira-kira), Hisab Bidasab (Ilmu kira-kira sukat menyukat), Hai-ah (ilmu bintang) dan ilmu Falak (ilmu membicarakan matahari, bulan dan bintang-bintang beredar). Berdasarkan ilmu yang dipelajarinya itu adalah tidak menghairankan jika dia sangat mahir dalam soal yang berhubungan dengan masalah agama Islam.

29

beliau 30 . Di antara hakim-hakim yang mendapat tunjuk ajar beliau ialah Ungku Ismail bin Ahmad. Beliling. Ampanan. Sultan Idris (1887-1916) sebagai Sultan Perak mengajak beliau ke London kerana menghadiri kemahkotaan King George pada 22 Jun. Pada 3hb Julai 1912 beliau meletakkan jawatan sebagai guru kepada hakimhakim di Johor Baharu. Asas perniagaan ini dimulakan oleh bapa mertua beliau yang dikatakan agak `berada’ juga. Boleh dikatakan beliau seorang yang suka hidup berdikari. memberi ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Ternyata kemudian sewaktu menjawat jawatan tersebut beliau berasa tidak puashati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sekolah-sekolah agama waktu itu. Sumbawa. dan mulai tahun 1914 beliau bertugas pula sebagai guru di sekolah Agama Johor Baharu dan menjadi Pemeriksa Sekolah-sekolah Agama Johor (Nazir). Pada tahun 1900 M. Bima dan Makasar. Selepas itu beliau telah belayar lagi ke Kepulauan Indonesia pada tahun 1901 melalui Tanah Jawa. Dalam tahun itu beliau telah mendirikan rumahtangga dengan seorang gadis Perak dari suku Rawa. Bali. Dalam lawatannya itu ada kemungkinan beliau telah menyebarkan buah fikirannya mengenai ilmu agama di tempat-tempat yang di lawatinya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Di Tanah Melayu Syeikh Tahir dikatakan telah datang ke Tanah Melayu menjelang tahun 1899. Ungku Abdul Rahman bin Abdul Majid dan lain-lain pengadil bangsa Melayu. Di Johor Baharu beliau dijemput oleh Yang Mulia Tengku Omar bin Ahmad. Di Perak setelah Syeikh Tahir berkahwin dengan isterinya Aishah binti Datuk Menteri. Namun demikian kerja berjual kain itu hanya berjalan setakat setahun sahaja. Tugas mengajar hakim-hakim tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. beliau mula menjalankan kerja-kerja harian untuk menyara keluarganya. Semasa beliau menetap di Tanah Melayu. beliau kerap belayar ke wilayah-wilayah di Indonesia dan negeri-negeri Timur Tengah. Hakim Besar Johor. Dalam tahun yang sama beliau berpindah pula ke Johor Baharu. beliau pernah membuka kedai kain di Ipoh. melawat sanak saudara. bagi mengajar hakim-hakim pengadilan di mahkamah Johor. 1911. Dalam masa beliau bertugas inilah. bernama Aishah binti Haji Mustafa binti Datuk Menteri pada 28hb September 1899. Dalam suratnya kepada Yang Di Pertua Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Didapati beliau ini seorang yang tidak mudah berasa senang hati untuk tinggal menetap di satu-satu tempat.

Dua tahun setelah kembali ke Perak pada tahun 1920. untuk menjadi guru di Madrasah Al-Masyhur Al-Islammiyah di Pulau Pinang bersama-sama seorang rakannya Syeikh Abdullah Maghribi. Beliau sering kepercayaan membantu menyelesaikan masalah hukum berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu Falak mahupun yang berhubung dengan soal keagamaan. beliau begitu dihormati. Sebagai seorang ahli Falak. beliau berangkat pula ke Medan dan Deli untuk berubat dan melawat tanah tumpah darahnya Minangkabau selama enam bulan. beliau telah diminta oleh rakan seperjuangan Syed Syeikh bin Ahmad Al-Hadi. Khidmat beliau di Madrasah itu pun tidak lama kerana beliau telah jatuh sakit. Dengan itu beliau merasa bertanggungjawab bagi membetulkan kiblat masjid oleh kerana beliau memahami Ilmu Falak. Di Al-Masyhur beliau ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Ilmu Falak kepada pelajar-pelajar Madrasah itu. Beliau akhirnya meminta berhenti kerja pada tahun 1916. Pandangan beliau mengenai tarikh kemunculan anak bulan Ramadhan atau pun bila berlakunya gerhana matahari.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) menyatakan dukacitanya kerana “tidak boleh menjalankan peraturan pelajaran yang terlebih berfaedah dan berguna bagi kanak-kanak yang belajar”. sering kali disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Jawatan-jawatan yang dipegangnya semasa berada di Perak dan diberi juga di Johor membuktikan untuk tenaga dan ilmunya mendapat perhatian. Dan menjelang tahun 1923. 31 . agama Pengetahuannya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Misalnya beliau sangat mengambil berat tentang pentingnya sesebuah masjid itu mempunyai kiblat yang betul dan tepat mengikut hala Kaabah di Makkah. Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut datang dari penduduk di Tanah Melayu mahupun dari Indonesia. beliau sering dihadapkan dengan pertanyaanpertanyaan berhubung dengan cara menggunakan Ilmu Hisab bagi menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Selain itu beliau juga sangat mengambil berat tentang amal kebajikan di dalam masyarakatnya. Beliau berpendapat bahawa sembahyang tanpa mengadap arah kiblat yang tepat adalah tidak sah. Sebagai seorang ahli falak Sebagai seorang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat.

Selain itu di dapati juga masjid-masjid di Pulau Pinang. Mengenai pentingnya ilmu falak itu beliau pernah menyatakan bahawa: “Ilmu Falak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat. Seterusnya pada tahun 1951 diterbitkan pula buku Natijah al-Ummi (pendapat kira-kira pada takwim tarikh Hijrah dan Miladi. Misalnya ketika beliau menjadi pemeriksa kiblat masjid-masjid di Perak pada tahun 1900 beliau telah melaporkan bahawa terdapat banyak masjid-masjid di Tanah Melayu tidak menuju hala kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada masjid di Teluk Anson.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Memandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sah sembahyang orang Islam. diterbitkan di Singapura melalui al-Ahmadiah Press pada tahun 1938. Ekoran dari timbulnya kekeliruan dalam hal berkaitan dengan hala kiblat masjid. Kenyataan beliau itu dilihat bersesuaian dengan sabda Rasul Allah yang mengatakan. Pentingnya pengetahuan ilmu Falak bagi orang Islam dikatakan berkait rapat dengan soal kiblat dalam sembahyang. menimbang perjalanan bulan dan matahari”. Singapura turut tidak mengikut hala kiblat yang betul. hala kiblat Mazhab Shafii). “sebaik-baik hamba Allah itu mereka yang mengintai-intai matahari dan bulan dan naung bagi mendirikan sembahyang”. Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar sebagai Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Syeikh Tahir telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan dua buah buku. menentukan waktu sembahyang serta menetapkan tarikh berpuasa dalam bulan Ramadhan dan berhari raya. Beliau pernah melahirkan kekesalannya kerana terdapat banyak mihrab masjid yang tidak sehala dengan arah kiblat. Beliau turut mengecam mereka yang tidak mahu menghargai kepentingan Ilmu Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya. Kemahiran Syeikh Tahir dalam bidang Ilmu Falak menunjukkan beliau mempunyai minat yang mendalam tentang Ilmu Hisab atau Matematik. Buku Pati Kiraan pada menentukan waktu yang Lima dan hal Kiblat dengan Logarithma. Menurut beliau bagi mereka yang tidak mahu menggunakan kaedah Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya 32 . masjid di Kuala Lumpur dan Masjid Sultan di Kampung Gelam. Syeikh Tahir pernah dilantik oleh Sultan Idris. Perak untuk menjadi pemeriksa kiblat di seluruh negeri Perak. Menurut Syeikh Tahir penggunaan cara Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya adalah penting terutama jika berlaku cuaca buruk yang tidak memungkinkan kelihatan anak bulan untuk menandakan hari mula berpuasa dan berhari raya. Berdasarkan kepada sabda Nabi itu Syeikh Tahir sangat menitikberatkan kepentingan mempelajari Ilmu Falak. Perak.

matahari dan bulan dan selemah-lemahnya angin dan sekuat-kuatnya khutub dan tiada boleh ia bersandar semata-mata sangka dengan tidak tanda dan dalil.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) samalah juga mereka itu seperti manusia yang jahil. 33 . dan wajib pula menyebarkan pengetahuannya itu. namun pendedahan ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pihakpihak tertentu. Pulau Pinang. Melaka dan lain-lain tidak mengikut hala kiblat yang betul. Kenyataan-kenyataan beliau yang disiarkan di akhbar-akhbar mengenai banyaknya masjid-masjid di Tanah Melayu dan Sumatera yang tidak mengikut hala kiblat. Pendapat beliau juga pernah ditentang oleh seorang pembaca akhbar yang menganggap soal kiblat itu tidak penting digembar-gemburkan. Betapa pun mereka harus mengikut petunjuk orang-orang yang arif tentang dalil kiblat. Perlis. Beliau juga berpendapat bahawa orang-orang yang buta dikecualikan daripada mempelajari dalil kiblat demikian juga orang-orang celik yang tidak mampu mempelajarinya. Kesannya di Tanah Melayu orang ramai juga turut mengakui banyak daripada masjid-masjid di Kedah. Misalnya Syeikh Tahir pernah dibicarakan oleh mahkamah di Pulau Pinang oleh kerana beliau menjalankan penyiasatan arah kiblat di masjid Pulau Pinang. akhirnya menimbulkan kesedaran orang ramai. Dalam soal kiblat pula beliau mengatakan orang Islam wajib mempelajari arah kiblat. Kejahilan mereka menyebabkan mereka hanya mengikut pendapat orang hingga menyebabkan berlaku puasa yang terdahulu sehari daripada sepatutnya dalam bulan Ramadhan. Mengenai hal ini beliau mengatakan: Tiada boleh `berijtihad’ pada kiblat itu melainkan orang yang ada celik matanya dan mengetahui dalil-dalil kiblat seperti bintang-bintang. memadailah jika sembahyang menghadap ke kiri atau kanan kiblat. Meskipun kesan daripada persoalan kiblat ini membuka mata masyarakat tentang banyak kesilapan arah kiblat yang berlaku di masjid-masjid Tanah Melayu.

Hasil karya a. malah dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Ibnu Haitham 4. politik. c.9. tahun 1956. dan sebagainya. beliau terus menyebarkan ilmunya walaupun ketika beliau sudah tua dan uzur. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan sahaja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. b. Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala Kangsar ke Johor Baharu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Melihat kepada ramai lagi mereka yang tidak memahami Ilmu Falak dan kepentingannya dalam soal agama. Sheikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober. Syeikh Tahir dijemput pula oleh pihak Jabatan Agama Johor untuk mengajar Ilmu Falak kepada kakitangan jabatan itu. perubatan. kesusasteraan. Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang dibeni nama "AlIslam Wannaddu Ala Muntaqidihi. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. Walaupun tokoh itu lebih 34 . Thailand untuk mengajar kira-kira arah kiblat. sains. Kajian sainsnya sering digunakan oleh Barat. Kegigihannya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan ini amat jelas kelihatan. Sheikh Tahir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada penerbitan majalah "Al-Unwati Al-Wuthuqa. Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal Madaniah. kemasyarakatan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur oleh pihak Barat. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai disiplin ilmu. agama. Menjelang usia 83 tahun. Misalnya ketika beliau berusia 79 tahun beliau telah pergi ke Bangkok.

telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian Sains Perubatan perubatan merupakan di Barat. Ibnu Haitham dilahirkan di dengan 965 Basrah pada tahun 354H bersamaan Masihi. Bacon. Matematik. Tulisannya mengenai mata. Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai Matematik dan Falak.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Geometri. falsafah.Hasil daripada usaha itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar. dan seumpamanya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Di kalangan cerdik pandai di Barat. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja 35 . beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad.Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. Ibnu mengenai Haitham perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian moden mengenai yang ilmuwan gemar melakukan penyelidikan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. beliau dikenali dengan nama Alhazen. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Malahan kajiannya mata. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Falak. Perubatan dan Falsafah. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang Sains. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham.

metafizik.Menurut Ibnu Haitham. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. logik. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. dan ketuhanan.Bagi Ibnu Haitham. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini.Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Selain sains. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan gerhana. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar. Jadi. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Selain itu. Dalam kajiannya. sains. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya 36 .Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian.

Beliau meninggal dunia di Kaherah pada tahun 1039 M ketika berusia 74. e. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. b. 1304.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah.Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Ibnu Batuta Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (Bahasa Arab: ‫( )أبو عبد ال محمد ابن بطوطة‬dilahirkan Februari 24. Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. 37 .9. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan f. c.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dengan sepenuhnya. kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. M. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Antara buku karyanya termasuk: a. 4. dan meninggal dunia di Fez pada tahun 1369M merupakan seorang Berber dari golongan Muslim Sunni. Apabila umur semakin meningkat. d. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matemetik dan matemetik penganalisaannya.Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

seterusnya ke Aleppo. Beliau meninggalkan Tanjah pada hari Khamis. Siraf. Di India beliau pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan. Bahrin dan Yamama. Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian menyusuri sepanjang Sungai Danube. Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta Dardanela. Maghribi untuk mentafsir hasil 38 . Rusia. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun. Dari Laut Hitam. Indonesia dan Canton. ibu negara Hong Kong. Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. Selanjutnya Ibnu Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. melaui Hormuz.000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua benua Afrika dan Asia. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka. Dalam perjalanan berkenaan. Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Iraq. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden. Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam. 14 Jun 1325 masihi. Pada pusingan kedua pengembaraanya. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat. Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran. Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November 1348 mesihi. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. Palestin dan Mesir. Ibnu Battuta terlihat satu kafilah sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan rombongan itu. Mombosa. Kemudian Ibnu Battuta mengembara pula ke Sumatera. Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas. Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria. Rom. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120. Beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi. Pusingan pertama bermula dari Tangier.

Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale. Dalam waktu tiga bulan. buku berjudul Persembahan Seorang pengamat tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumka. Ibn Juza mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355 masihi. 39 . Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad. Salah seorang penulis bernama Mohad Ibnu Jauzi menuliskan kisah perjalanannya dengan gaya bahasa yang mudah. Sebuah perjalanan yang menarik dan menempuhi perlajanan melebihi 120. diselesaikannya pada 9 Desember 1355 M. Jika bukunya berbentuk “catatan kehidupan” tentunya orang akan lebih mengenal Ibnu Battuta dibandingkan dengan Samuel Pepys atau Anne Frank. Ibnu Battuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk. Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara. ulamak serta kezaliman yang dilaksanakannya. Ia mengakhiri cerita perjalannya dengan sebuah kalimat.000km. yang dikenal berjudul Rihla atau My Travel. Tetapi malangnya. ”Akhirnya aku sampai juga di kota Fez. Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan meminta Battuta menuliskannya ke dalam sebuah buku.” Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Paris. pemerintah. menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika. hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Ibnu Juza telah menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Ibnu Battuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam AKHIR PENGEMBARAAN IBNU BATTUTA Pada tahun 1354 Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez dan berteman baik dengan sultan. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pengembaraannya. Hakikatnya.

Sebelum membincangkan kenapa sumbangan Al-Zarqali sangat penting kepada tamadun Islam kita sebenarnya harus mengetahui bagaimana bidang astronomi sangat sinonim dengan agama Islam.10. Namun itu sangat berbeza dengan Zaman Pertengahan (Medieval) seluruh kehidupan masyarakatnya bergantung penuh kepada astronomi dalam menentukan waktu membajak. Ia merupakan sarjana yang terkenal di Andalusia (sekarang dikenali sebagai Sepanyol) juga dikenali sebagai Al-Zarqalluh dan Al-Zarqallah. A-Zarqali Nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali dan lebih dikenali sebagai Arzachel di Eropah Latin dan Azarquiel di Andalusia dan Itali. menanam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 4. waktu solat dan arah kiblat. Kehidupan dan pencapaian Al-Zarqali Bidang astronomi dewasa ini dilihat seperti sudah tidak begitu penting sekarang ini hanya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu juga untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat tepat. Sekarang ini kita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahu “sun’s passage” yang ditandai oleh “equinoxes” (berhubung dengan waktu malam dan siang) dan “solstices” (berhubung dengan hari musim panas dan sejuk) kerana sudah tidak relevan dengan kehidupan moden kini. Dia hidup dilahirkan disaat-saat pada tahun Islam 1029 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 1087. menuai termasuklah dalam menentukan soal-soal hari perayaan agama mereka. Dia kerajaan Andalusia terpisah-pisah dan hampir runtuh di tangan tentera Kristian yang cuma diselamatkan oleh Ibn Tashfin dari Morocco yang menyeberangi Andalusia memerangi tentera Kristian di Zalaqa pada 1089. 40 . Astronomi dan Islam tidak mungin dapat dipisahkan terutama dalam soal-soal perkara asas iaitu penentuan bulan hijrah. Sumbangan Ibn Tashfin dan kesinambungan daripada ketumbukan tentera Morocco telah meletakkan Andalusia di bawah pemerintahan Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum jatuh kepada Kristian pada pertengahan abad ke tiga belas.

Setelah sekian lama beliau menarik perhatian para ahli astronomi yang lain kerana dengan pengetahuan yang sedikit.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Diceritakan oleh Barron Carra de Vaux bahawa beliau juga digelar sebagai “AlNekkach” kerana mampu mengukir besi. Jika bulan penuh kedua-dua bekas ini akan penuh dan mula berkurangan selepas 15 haribulan dan akan kosong sepenuhnya apabila mencecah ke malam 29. Beliau mampu menghasilkan pelbagai alat yang diperbuat daripada besi untuk ahli-ahli astronomi di Toledo pada tahun 1062 walaupun beliau bukanlah ahli astronomi. Ciptaan beliau yang disertakan penulisan panduan penggunaannya dinamakan alSafiha al-Zarqaliya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah astronomi untuk semua laltitud dan termasuk juga koordinasi 29 bintang juga ditandakan dan juga mampu memantau pergerakan matahari. Beliau juga telah membina jam Telado yang amat masyhur dimana Al-Zuhri menggambarkan jam tersebut digunakan hingga tahun 1135 hinggalah pada suatu hari Raja Alphonso VI cuba untuk mengetahui bagaimana jam tersebut berfungsi dan mengarahkan Hamis Bin Zabara menceraikan setiap bahagiannya satu-persatu. Malangnya setelah ia diceraikan tiada siapa yang dapat memasangnya semula seperti keadaan asal. di mana usaha pemantauan astronomi disaat itu dimulakan oleh Yahya Bin Abi Mansur. Namun beliau tetap membuat peralatan untuk ahli astronomi yang lain dan telah mula mencipta peralatan astronomi untuk dirinya sendiri. Dua tahun kemudian dia menjadi ahli astronomi dan kemudiannya menjadi ketua kepada sesebuah kumpulan ahli astronomi. Ciptaan beliau ini telah menarik beberapa tokoh dunia selepasnya seperti Raja Alfonso dan Regiomontanus untuk menggunakannya dan mengkaji ciptaan beliau 41 . yang paling menarik perhatian ialah ciptaan yang paling canggih dan tepat iaitu “astrolabe” mendatar. Sebenarnya itu bukanlah satu-satunya ciptaan beliau. Malah beliau turut mengajar gurunya yang kemudiannya menjadi pengikutnya dalam ukuran yang telah diciptanya. tidak pernah mempelajari sains mahupun buku mengenainya tetapi mampu menyiapkan peralatan astronomi. Mengikut Ahmad Thomson jam ini mempunyai dua bekas air yang mana akan terisi air ataupun kosong mengikut keadaan bulan sabit mahupun bulan penuh.

Masyarakat Eropah juga menyaksikan kenyataan bahawa Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara 42 . Seperti sarjana Islam yang lain beliau juga dapat membetulkan teori orang Greek yang sekali lagi menafikan sains Islam adalah bayangan dari Greek. juga jadual-jadual lain yang terhasil dari para astronomi lain dari kalangan Islam mahupun bukan Islam. Kajian-kajian yang dibuat beliau telah menjadi rujukan oleh Nicolaus Copernicus dalam mentafsirkan matahari sebagai pusat sistem solar dalam tesisnya ”De Revolutionibus Orbium Celestium” Kesimpulan. Beliau telah berjaya mencipta “Toledan Table” yang mana telah bertanggungjawab untuk memberi nafas baru kepada para astronomi kerana berjaya menjadikan kenyataan untuk memposisikan sistem planet-planet secara berkomputer pada zamannya pada bila-bila masa semasa cerapan dijalankan. Plotemy melalui kiraannya menganggarkan bahawa jarak laut Mediterranean adalah 62º namun kemudian dibetulkan oleh al-Kwarizmi kepada 52 º manakala pembetulan oleh al-Zarqali memberikan bacaan yang paling tepat iaitu 42º. Beliau juga adalah orang yang pertama menjelaskan secara terperinci tentang pergerakan matahari yang menjauhi bumi (aprehelion) yang mana jaraknya yang terjauh dari bumi sebanyak 12. Andalusia.8 saat per/tahun. Secara umumnya. Beliau kemudiannya telah menyunting jadual yang telah dihasilkan beliau di balai cerap beliau di Toledo. pengaruh Islam di Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropah dalam menyerap peradaban Islam terutamanya dalam khazanah ilmu pengetahuan astronomi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) hingga panduan penggunaannya dialih ke beberapa bahasa seperti latin dan romansepanyol.0 saat per/tahun dan melalui kaedah kajian moden jarak yang sebenarnya ialah 11.

Beliau mengembara dan mengajar murid-murid yang berkumpul berhampirannya. Selepas ibunya meninggal dunia pada tahun 527 S. kerajaan menghadapi masalah komplot penggulingan kuasa. dan kemudiannya menjadi ayah kepada seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu dalam kelasnya.1. dan pencerahan pada abad ke-18 M. Kemashyurannya serta sifat-sifat murninya diluas sebar di seluruh negeri Lu. beliau memulakan pekerjaannya sebagai seorang guru.). Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman kacau-bilau dan kurang bermoral. ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya. gerakan reformasi pada abad ke-16 M.1. mereka tidak berkaya-raya. Beliau berpendapat cara penyelesaian masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaranajaran pendeta dahulu. 5. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Andalusia dengan cara yang sangat kejam. tetapi ia telah mempengaruhi gerakan-gerakan penting di Eropah.M. Selepas beberapa tahun. kerani dan penyimpan kira-kira untuk menyara hidup mereka. Kung Fu Tze Confucius dilahirkan di Zhou (sekarang: Wilayah Shandong) yang terletaknya di negeri Lu pada Zaman Chunqiu (春春春春) China. Pada zaman akhiran Dinasti Zhou (Chou) (1027-256 S. 43 . Walaupun keluarganya berketurunan bangsawan. Confucius sanggup mengambil pelbagai kerja seperti gembala. Tokoh-tokoh tamadun Asia 1. Tokoh Tamadun Cina 1. Ayahandanya yang merupakan seorang komander negeri Lu meninggal dunia sewaktu Confucius berumur tiga tahun.. rasionalisme pada abad ke-17 M. Gerakangerakan itu adalah: kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik (renaissance) pada abad ke-14 M yang bermula di Itali.M. Wafat ayahandanya tertinggal mereka dalam kemiskinan. Confucius berkahwin dengan Chikuan pada umur 19 tahun.1. terutama dalam bidang pemikiran dan sains disamping bangunan fizik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) tetangganya Eropah.

M. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang. Selepas beliau wafat. peninggalannya dikebumikan di kubur Chu Fu (Sekarang: Shandong). kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan dinamakan Taman Kong. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. tersia-sia mencari pemerintahan yang unggul. pilu atau takut 44 . Antara cara untuk menjadi seorang Junzi ialah: a. Beliau meninggalkan negerinya dan mengembara seluruh China selama 13 tahun. beliau kembali ke Lu. Dengan pentadbirannya yang baik. beliau menjadi menteri jenayah bagi negeri Lu. Beliau dan murid-muridnya sering mengembara dari wilayah ke satu wilayah yang lain. keadilan didirikan dan kes-kes jenayah berkurangan sehingga hampir dihapuskan. Kini. dilantik sebagai majistret Chungtu dan pada tahun seterusnya. beliau berjaya melaksanakan reformasi baru. Kung Fu Tze telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Dalam kitab Lun Yu. tersia-sia adanya harapan akan putera negeri lain membenarkan beliau melancarkan reformasi. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang mahukan pengikut-pengikutnya menjadi “rounded man” yang boleh digunakan oleh negara dan masyarakat. Justeru itu. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan sejati antara manusia.. Confucius meninggalkan kawasan pentadbirannya pada tahun 496B. Semasa beliau berumur 69 tahun. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik. beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu pengetahuan. Pada tahun 484 S.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Confucius yang berusia 52 tahun.C untuk mengembara sambil mengajar. beliau kembali ke Lu dan wafat 3 tahun kemudiannya di Lu – 479 S. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). Cara pentadbiran yang diperkenalkan adalah begitu baik sekali sehingga beliau dilantik menjadi pemerintah negeri sebelahnya untuk menahan pemecatan kuasa menteri. Sewaktu berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara berkelakuan baik.M. Junzi merupakan seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren. Walaupun Confucius telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China. penulisan dan ritual. tidak merasa resah. dan 10 orang dari mereka menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. Mengikut Konfusius segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama (zhengming) atau kedudukan masing-masing. sosial. melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat c. Asas negara. Apabila ditanya tentang kematian oleh muridnya. bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh. King (1997) berpendapat Konfusianisme telah membangunkan satu bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. Manusia yang mempunyai 45 . Prof. the father father and the son son “. Beliau mahu satu masyarakat yang dipimpin atau diatur dengan baik. Persoalan bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan di dunia adalah asas teoritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan. Perlaksanaan tanggungjawab dan peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren). tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Perkara inilah menurut Wang Gungwu (1997) yang membezakan Konfusianisme dengan agama lain. Kung Fu Tze mahu menginterprestasikan khazanah warisan silam kepada anak-anak muridnya. membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat Manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Tze ialah seseorang yang hidup aman damai. Konfusius mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masingmasing . Konfusianisme memfokuskan kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. kerana ia amat sedikit menekankan kepada kehidupan spiritual dan menjauhkan diri dari perbincangan mengenai kehidupan selepas mati tetapi lebih banyak menumpukan kepada dunia. Konfisius menjawab “jika kita tidak tahu tentang kehidupan. bagaimana pula kita tahu tentang kematian”. the minister minister. tidak membuat kesalahan. keluarga dan moral. masyarakat dan individu yang betul adalah “ let ruler to be ruler. Y. dengan sebab itu beliau berkata sesungguhnya beliau hanyalah seorang transmitter dan bukannya originator. jadi bagaimana kamu hendak berkhidmat kepada ruh?”. Begitu juga beliau pernah berkata “kamu tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia. Bagi Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan sekarang.

bukannya untuk membunuh” (Lun Yu). desiring to sustain himself. Muzik. Bagi Konfusianisme. Laksamana Cheng Ho Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Etnik Hui yang menganut agama Islam di Yunnan. ritual. Menurut Konfusius. Kesemua konsep etika yang dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran menjadi pendoman. ayah dengan anak. seterusnya negara dan dunia. Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara pemerintah dengan rakyat. Mengikut Schwartz (1985).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) ren atau kasih sayang ialah “one who. 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.1. sustains others. 46 .Penekananya yang utama adalah konsep terhadap keluarga. Adat. and desiring to develop himself. Bagi Konfusius. develop others”. sahabat dengan sahabat dan suami dengan isteri. barat daya China. hubungan saudara tua dengan saudara muda. kitab Analect banyak mengandungi oder sosio-politik yang normatif. perlakuan-perlakuan yang baik.2. Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya seperti kitab Madah. dari keluarga akan berkembang menjadi masyarakat. nilai hubungan antara anak dengan bapa. Pemerintah yang memerintah melalui contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka sendiri dan rakyat (Ross. social propriety dan solidariti. “tugas kamu adalah untuk metnadbir. kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu. manakala yang muda harus tunduk dan hormat. Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami. Mereka mengetahui keadaan di luar negara dan suka menjelajah. iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu. ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus berkewajiban terhadap orang tua. perayaan dan etika. 1. ialah rakyat mesti bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah seorang yang gagal sebagai pemerintah. Datuk dan bapanya telah menunaikan fardu haji ke Mekah. The Great Learning dan lainlain. abang dengan adik. Aturan etika Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao . Hubungan raja dengan rakyat.

lantaran itu beliau telah dilantik sebagai sida dalam istana maharaja. negara Arabi dan pantai timur Afrika (1415). Teluk Pars. Armada ini belayar ke sebahagian besar Asia Tenggara seperti Jawa. Penjelajahannya dilakukan antara tahun 1405 hingga tahun 1433. 47 . Ini dikaitkan dengan adanya satu peta China pada tahun 1420 dengan jelas menunjukkan sebahagian pantai barat Afrika. Ketujuh-tujuh pelayaran beliau mengambil masa kira-kira 2 tahun setiap satu. Kemasyhurannya sering dikaitkan dengan armadanya yang dianggap terbesar yang pernah dilancarkan atas nama penjelajahan. dan Borneo. Ma Sanbao yang cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja. Ada kemungkinan mereka juga telah mengelilingi Tanjung Harapan pada kira-kira 70 tahun sebelum orang Eropah melakukannya. Eksepedisi lain telah ke India. Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja lalu dibawa ke Nanjing. Beliau mengetuai 27.000 orang anak kapal dan 317 buah kapal (sebenarnya dipanggil jong )dan ekspedisi beliau mengandungi sehingga 63 buah kapal yang belayar bersama-sama. Kepulauan Maldives.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semasa berusia 10 tahun. Siam. Sumatera. Cheng Ho atau Zheng Ho (1371-1435) merupakan seorang penjelajah China yang sangat masyhur. Tanah Melayu.

Laksamana Cheng Ho yang telah memimpin pelayaran secara besar-besaran tersebut. Bayangkan. Pada musim luruh 600 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1405 Masihi. ibu negara kerajaan Dinasti Ming bagi belayar ke seberang laut. Selepas kemangkatan Maharaja Cheng Tsu. Nama asal Cheng Ho ialah Ma Sanbao. Kerajaan Siam akur kepada arahan tersebut sehingga akhirnya Kerajaan Melaka menjadi empayar yang hebat hasil 48 . Sahabat bernama Saad sahabat sehingga ini bin Lubadah yang merupakan di antara para terawal membawa Islam ke China masyarakat bilangan Islam Islam di China sekarang menyamai penduduk di Malaysia. sudah lama tersebar di kawasan Asia dan di Nusantara malah Laksamana Cheng Ho merupakan di antara pendakwah yang membawa risalah Islam di Tanah Melayu melalui saluran diplomatik yang dilakukan olehnya. melalui arahannya kepada kerajaan Siam supaya menghentikan tekanan kepada Kerajaan Melaka untuk membayar ufti setiap tahun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tujuan mereka ialah untuk berdagang. Maknanya Islam boleh tersebar di merata tempat tanpa mengira warna kulit yang menyebarnya dan mereka yang menerimanya. mengutip cukai daripada koloni China dan mengumpul maklumat. Kesungguhan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam melalui diplomatik dan perdagangan serta teknologi yang datang dari China amat dihargai oleh penduduk Nusantara. sebuah armada yang paling besar skopnya di dunia pada masa itu bertolak dari pelabuhan Sungai Yangtze di luar Bandar Nanjing. Ini menunjukkan. kemasyhuran Cheng Ho mulai merosot.Beberapa buah kapal telah dihantar untuk meninjau eksepedisi di Lautan Pasifik dan ada kemungkinan mereka sampai di pantai utara Australia. Laksamana Cheng Ho atau Muhammad atau Sam Poa merupakan satu nama yang sinonim dengan kedatangannya di Melaka membawa persahabatan salam daripada Dinasti Ming di negara China.

Kalau dikira berdasarkan panjang batang kemudi terseubt. Maharaja Zhu Di mengambil keputusan untuk menghantar armada bagi melaksanakan pelayaran besar-besaran ke pelbagai negara di Asia dan Afrika untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negaranegara di kawasan itu. tetapi juga diperlengkapi dengan kemudahan yang moden. Kapal "Baochuan" merupakan kapal layar bersaiz besar. Semasa armada itu berlabuh di setiap pelabuhan luar negara. Berdasarkan catatan sejarah. Industri pengeluaran kapal sudah bersejarah lama dan sangat berkembang di Nanjing pada masa itu. Taraf kemahiran pembuatan kapal daripada tukang-tukang tersebut merupakan taraf tertinggi bagi industri pembuatan kapal di dunia pada masa itu. Bandar Nanjing terletak di pinggir Sungai Yangtze. sungai yang terbesar di China. sebuah batang kemudi sepanjang 11.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pertolongan Laksamana Cheng Ho. Kapal "Baochuan" yang digunakan dalam pelayaran Cheng Ho ialah dibuat di Nanjing. Armada Cheng Ho terdiri daripada beberapa puluh kapal yang berbeza-beza saiznya. terdapat 34 buah bengkel pembuat kapal di luar Bandar Nanjing dan tukang-tukang kapal yang terbaik di seluruh China telah bertumpu di Nanjing. Ini adalah kerana kehebatannya berdiplomasi dan kecanggihan teknologi yang dibawa oleh dari negara China. maka kapal "Baochuan" armada Cheng Ho yang paling besar telah mencatat lebih sebiru tan. Laksamana Cheng Ho akan menganugerahkan cap mohor yang diperbuat 49 . Jumlah keseluruhan pegawai. ini merupakan kapal yang paling besar di dunia pada masa itu. Disebabkan pelayaran itu dilaksanakan berdasarkan titah Maharaja Zhu Di.7 meter daripada kapal "Baochuan" telah digali keluar daripada perut bumi di tapak bengkel pembuat kapal "Baochuan" di Nanjing. Semasa Cheng Ho berusia 34 tahun. Baginda menitahkan Cheng Ho memimpin pelayaran besarbesaran itu. maka kapal-kapal tersebut bukan sahaja ukurannya besar. barang porselin dan barang seni kraf tangan lain dimuatkan di dalam kapal-kapal tersebut. Pada tahun 1957. Sutera. pedagang dan anak kapal armada Cheng Ho mencatat lebih 20 ribu orang.

7 kali pelayaran seumpama itu telah dilaksanakan oleh Laksamana Cheng Ho dalam tempoh 28 tahun. Pelayaran Laksamana Cheng Ho lebih awal separuh abad daripada Comumbus. Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran. Pada tahun 1435. memuji sumbangan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho kepada kegiatan pelayaran sedunia serta sumbangannya kepada persahabatan dan pertukaran antara China dan pelbagai negara di dunia 50 . Laksamana Cheng Ho juga menyampaikan titah Maharaja Zhu Di Dinasti Ming China yang menggalakkan negara-negara tersebut menghantar utusan melawat China agar meningkatkan pertukaran antara satu sama lain. drama TV dan menggambarkan pelayaran Laksamana Cheng Ho secara besar-besaran pada masa itu. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat China.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) daripada perak dan menghadiahkan cenderamata kepada raja negara-negara yang dilawati. novel. pelayar yang terkenal di dunia. Pelayaran Cheng Ho ke seberang laut juga telah meninggalkan warisan kebudayaan dan kesenian kepada kita. Laksamana Cheng Ho yang berusia lebih 60 tahun meninggal dunia di India dalam pelayaran ke-7 semasa kembali ke China. persefahaman dan perdagangan antara rakyat China dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika. Sekarang lain-lain banyak untuk sasterawan telah menggubah drama.Armada Cheng Ho berjaya tiba di pantai Laut Merah dan pantai timur Afrika dan telah melawat lebih 30 buah negara dan kawasan di Asia dan Afrika dalam 7 kali pelayaran itu.

adalah seorang wanita yang lemah lembut dan warak. Keluarganya dari kelas pertengahan dari kasta Vaishya. beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti. Namun sejak kecil lagi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. sebuah pekan kecil di wilayah Gujarat. Semasa Gandhi di sekolah rendah. Sewaktu suatu ujian ejaan beliau telah silap mengeja. 1. Mohandas Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi (Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. Tokoh Tamadun India Mahatma Ghandi Mahatma Karamchand Gandhi di Bombay pada September 1944. Disekolah beliau dianggap sebagai seorang pelajar yang "mediocre" atau sederhana dan merupakan seorang yang sangat pemalu. 1869. beliau telah dikahwinkan pada usia yang muda iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturbai. Bapanya. Tetapi beliau enggan meniru kawannya. Karamchand. Devanāgarī: मोहनदास करमचंद गांधी) (2 Oktober. banyak negara yang merupakan jajahan British. beliau tidak menunjuk sebarang petanda akan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan. Manakala ibunya bernama Putlibai. di Porbandar. 51 . 1869 . 1948) juga dipanggil Mahatma Gandhi (bahasa Sanskrit: "berjiwa hebat") adalah seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik tersohor dari India.30 Januari. walaupun diberi peluang oleh gurunya. Mengikut adat orang India pada waktu itu. dan menjadi sumber inspirasi bagi beliau. Pada masa kehidupan Gandhi.2.2.1. merupakan seorang Dewan atau Perdana Menteri di pekan tersebut. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Sejarah awal Beliau dilahirkan pada 2 Oktober. seorang gadis yang sebaya dengannya. yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui demonstrasi secara aman.

beliau mencuba nasib sebagai seorang peguambela tetapi gagal. Kristian. Walaupun. beliau melanjutkan pelajarannya di Southampton. Afrika Selatan dan dasar aparteid Semasa di Bombay. Gandhi adalah seorang Hindu. Di samping mempelajari undang-undang. hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya agar berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Pengalaman diskriminasi yang pertama berlaku di Maritzburg. samada peniaga mahupun buruh dianggap sebagai golongan kelas kedua dan dipanggil "kuli" atau "sami". Beliau enggan menurut kemahuannya kerana mempunyai tiket kelas pertama. Disana. Gandhi kemudiannya membentuk sebuah gerakan bukan kekerasan disana. Bangsa India. Sewaktu didalam keretapi. Pada 1891. Beliau kemudian memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah undangundang diskriminasi tersebut. Rakyat dari agama dan suku yang berbeza yang hidup di India kala itu yakin bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeza ini dapat mempunyai negara mereka sendiri. Beliau kemudiannya diarah untuk membela seorang klien di Afrika Selatan. Lantas beliaupun pergi ke negara yang asing ini. England dalam bidang undang-undang. seorang berkulit putih telah membantah kehadiran seorang "berwarna" di kelas pertama dan mengarah beliau untuk pindah ke kelas ketiga. Akhirnya beliau serta begnya telah dihumban keluar dari keretapi tersebut. 52 . Yahudi dan Islam telah menjadi bahan bacaannya. Ramai yang ingin melihat penganut agama Hindu dan Islam berpisah dan mempunyai negara sendiri. beliau mula menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Beliau percaya bahawa manusia tanpa mengira agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara. beliau lulus peperiksaan akhirnya dan pulang ke India sebagai seorang peguam. beliau menyaksikan diskriminasi yang sangat teruk. Peristiwa ini merupakan satu tamparan hebat kepada Gandhi. beliau menyukai falsafah dari agama-agama lain termasuk Islam dan Kristian. Gandhi dan kemerdekaan India Ketika kembali ke India. dia membantu dalam proses kemerdekaan India dari jajahan British. ibunegeri Natal. Pelbagai kitab serta buku-buku keagamaan seperti Hindu.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada usia 18 tahun.

melihat Mr. Misalnya.. Cucunya. meskipun dicalonkan sebanyak lima kali antara 1937 dan 1948. seorang peguambela daripada Kuil Tengah (Middle Temple) yang menghasut. Muzium elektronik Nobel mempunyai artikel mengenai hal tersebut. satyagraha. Sepanjang hidupnya. Gandhi. Ketika Dalai Lama dianugerahi Penghargaan Nobel pada 1989. Prinsip Gandhi. Winston Churchill pernah berkata "Menyedihkan. adalah aktivis-aktivis sosio-politik yang terlibat dalam mempromosikan gerakan bukankekerasan di seluruh dunia. sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran"." Karya Mahatma Gandhi tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. aktivis Gandhi telah menarik berbagai komentar dan pendapat. dan bukan-kekerasan (ahimsa). dan Nelson Mandela.. telah menjadi sumber inspirasi berbagai generasi aktivisaktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King. Jr." Begitu juga dengan Albert Einstein yang berkata mengenai Gandhi: "(Mungkin) para generasi berikutnya akan sukar mempercayai bahawa ada orang seperti ini yang pernah hidup di dunia ini. Beberapa dekad kemudian. Tushar Gandhi. hal ini disesali secara umum oleh pihak Jawatankuasa Nobel. Hal ini tidak disetujui Gandhi. Gandhi sering mengatakan nilai-nilai ajarannya sangat sederhana. Arun Gandhi dan Rajmohan Gandhi dan bahkan anak cucunya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada 1947. menaiki tangga Istana Viceregal dengan badan setengah telanjang. sebagai pemimpin Kerajaan British. 53 . Lain-lain Gandhi tidak pernah menerima Penghargaan Perdamaian Nobel. Pada 30 Januari 1948. sekarang tampil sebagai seorang fakir yang biasa dari Timur. India mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi dua negara. ketua Jawatankuasa Nobel mengatakan bahawa ini merupakan "suatu cara untuk mengenang jasa Mahatma Gandhi". Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kerana kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang sama. India dan Pakistan. yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya).

2 Sidhaharta Gautama Buddha BUDDHA (563 SM – 483 SM ) Siddharta dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman Lumbini. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Ayah dari Pangeran Siddhartha adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari Suku Sakya dan ibunya adalah Sri Ratu Mahā Māyā Dewi. Cara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara Jalan Lapan Lapis 4. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik a. Perlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Bebas daripada kepercayaam karut b. Empat kebenaran yang mulia a. Ibunda Ratu meninggal dunia tujuh hari setelah melahirkan Sang Pangeran. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu c. b. Sejak itu maka yang merawat Pangeran Siddharta adalah Mahā Pajāpati. Setelah meninggal. beliau terlahir di alam Tusita. Buddha: guna bahasa Pali. dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Jalan lapan lapis a. Vinaya Pitaka. Kehidupan penuh dengan kepahitan b. Memahami diri sendiri dan Empat Kebenaran yang Mulia. yaitu alam surga luhur. Pengucapan yang baik 54 . dua arus kecil jatuh dari langit. c. Kitab Tripitaka – kitab suci mengandungi Sutta Pitaka. Untuk mengatasi kepahitan hidup mesti mengatasi nafsu d. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 5. dan Abhidhamma Pitaka. Kegemilangan dlm.2. Pada saat ia lahir. yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. saat Ratu Maha Maya berdiri memegang dahan pohon sal. Keinginan yang baik a. Zaman Asoka – jadi agama rasmi Dinasti Maurya. Membangunkan wawasan kehidupan yang jelas ( ditthi). bibinya yang juga menjadi isteri Raja Suddhodana. c.

Perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin. jujur dan sejati dan tidak membunuh. Beliau juga dikenali dengan nama Sakyamuni (harfiah: "orang bijak daripada kaum Sakya"). Perlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam dan istimewa. yang terbahagi dalam tiga kelompok besar yang disebut sebagai 'Pitaka' atau 'bakul' iaitu Vinaya Pitaka. Pemikiran yang baik a. mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan lain. Makna kehidupan yang baik a. Perlu f. pada hakikatnya adalah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. e. Kitab suci agama Buddha Kitab suci agama Buddha ialah 'Tipitaka'. diketahui hingga sekarang tertulis dalam bahasa Pali.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a. Usaha yang baik a. mencuri. di sebuah kota. d. Pertapaan yang baik a. Raja Kapilavastu (kemudian hari digabungkan dengan kerajaan Magadha). Tidak boleh melakukan gosip. Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Menurut tradisi Buddha. Setelah kehidupan awalnya yang penuh kemewahan di bawah perlindungan ayahnya. Siddharta Gautama dilahirkan daripada puak Sakya pada awal masa Magadha (546–324 SM). Kitab suci agama Buddha yang paling tua. menipu atau mengenakan seseorang. b. Kitab 'Tipitaka' yang lengkap hanyalah yang berbahasa Pali iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh rakyat jelata suku Magadha. Kelakuan yang baik a. Mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan g. Siddharta kemudian meninggalkan kehidupan mewahnya yang tak berertinya lalu menjadi seorang 55 . dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan sex. selatan pergunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Perlu berhati-hati dengan kata-kata dan pelakuan orang lain. Bertindak secara aman. Siddharta melihat kenyataan kehidupan sehari-hari dan menyimpul bahawa kehidupan nyata. h.

ia berikrar tidak akan meninggalkan tempat duduknya sehingga ia menemukan Kebenaran. perbanyak perbuatan baik. Di bawah sebuah pokok ara. hari Beliau mendapat pencerahan. Kemudian ia berpendapat bahawa bertapa juga tak ada ertinya. Setelah saat itu. hari kelahiran Beliau. sebuah gerakan seluruh Buddhisme yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru. sebuah perkataan Sanskerta yang bererti "ia yang sedar" (dari kata budh+ta). Mahanama. atau hanya "Si Buddha" saja. dan kemudian terbentuknya mazhab Mahayana. Bhaddiya. Inti ajarannya terangkum dalam tiga baris syair yang diajarkan-Nya: “Jangan berbuat kejahatan. lalu mencari jalan tengah antara kehidupan berfoya-foya yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan zahid yang terlalu menyeksa diri. Pada saat itu. inilah ajaran para Buddha”. Sang Buddha Parinirwana dalam usia delapan puluh tahun. Sucikan hati dan pikiran. Pada usia 35 tahun. sekarang dikenali sebagai pokok Bodhi. pada bulan Waisaka purnamasidhi. sembari menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang yang berbeza-beza.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) zahid. Pemutaran Roda Dharma Ajaran Buddha pertama kali diterima oleh lima orang bhiksu: Kondanna. ia menelusuri Dataran Ganga di tengah India (daerah mengalirnya Sungai Ganga dan anak-anak sungainya). ia mencapai Makrifat. makin lama makin banyak orang yang menjadi pengikut Beliau. Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang pewaris atau merasmikan ajarannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam tempoh 400 tahun selanjutnya: mula-mulanya aliran-aliran mazhab Buddha Nikaya yang sekarang hanya masih tersisa Theravada. Pada masa sekarang. Ajaran ini pula yang menjadi ajaran terpenting agama Buddha di seluruh dunia. Assaji. dan Vappa. Untuk 45 tahun selanjutnya. ia dikenali sebagai Gautama Buddha. dan hari Beliau Parinirvana.Ajaran Siddharta Gautama atau Sang Buddha terkenal sebagai ajaran agama Buddha. diperingati sebagai hari suci Waisak. 56 . Hari pemutaran roda Dharma yang pertama tersebut diperingati oleh umat Buddha sebagai hari suci Asadha.

Beberapa tokoh Hindu menganggap Buddha merupakan seorang tokoh yang memperbarui ajaran Veda. mengingat benar. Buddha muncul untuk menyempurnakan kembali tindakan yang melenceng dari Veda dan menolak untuk menerapkan pengorbanan hewan. berbicara benar. http://dhamma-bm. kedua.1. berbuat benar. Dalam beberapa filsafat Hinduisme. lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo 春 春 春 春 春 ) adalah seorang daimyo dan shogun di Jepang. Bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Oda Nobunaga. pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat ditekan habis bilamana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan.com/ http://dhamma-bm. Tokoh Tamadun Jepun Tokugawa Ieyasu Tokugawa Ieyasu ( 春春 春春 .3. Maka dari itu. Pendiri Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepun sejak menaklukkan Ishida Mitsunari dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga Restorasi Meiji pada tahun 1868. keempat. Ieyasu adalah salah satu dari tiga tokoh yang menyatukan Jepun pada zaman Sengoku. 57 . 1 Juni 1616 pada umur 73 tahun. Menurut kepercayaan umat Hindu.tripod. lahir di Okazaki. Rama dan Krishna yang merupakan Awatara juga dipuja sebagai Dewa. berpikir benar. berusaha benar. menimbang benar. Ia memerintah dari tahun 1600 (secara rasminya 1603) hingga turun takhta pada tahun 1605.htm 1. meditasi benar.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Penutup Dalam tradisi Hindu. 1. Buddha tidak memiliki posisi istimewa dalam Veda. sebab-musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta terbelenggu oleh nafsu. namun Sang Buddha yang juga merupakan Awatara tidak dipuja dalam Hindu selayaknya Awatara yang lain. pada masa Kali Yuga. Pokok ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya "Empat kebajikan kebenaran:" pertama.3. dalam ajaran Buddha disebut nirvana.com/main. kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia. cari nafkah benar. ketiga.tripod. 31 Januari 1543 – dan meninggal di Shizuoka. orang-orang mulai melupakan ajaran agama dan tindakan mereka melenceng atau tidak sesuai dengan Veda.

buku klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dimajukan . di samping pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku yang juga telah menerima sokongan golongan Daimyo Di sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang. Beliau telah berjaya menyatukan Jepun yang merupakan satu tanggungjawab yang tidak pernah diselesaikan oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. misalnya golongan saudagar tetapi keadaan ini telah mengakibatkan kemiskinan kelas tentera terutamanya golongan Daimyo dan samurai yang menjadi tulang belakang sistem politik Tokugawa. Kejatuhan Shogun Tokugawa Pengenalan 58 . 4 kumpulan: 1. Chonin (saudagar) Tokugawa Ieyasu telah mendominasi arena politik Jepun dari tahun 1603 sehingga 1616 dan merupakan pemimpin teragung Jepun dalam abad ke 17.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Zaman Kesyogunan Tokugawa(1603-1867) Pembahagian kelas. kesenian.sekolah elit yang memberikan didikan kepada anak . Masyarakat Tokugawa adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan terdapat hampir 60 000 Terakoya atau sekolah kampung yang menampung keperluan pendidikan anak .anak kaum tani.tuan tanah. Shonin (petukang) 4. Pada zaman ini banyak kemajuan yang telah dilakukan terutama dalam bidang pertanian. sastera dan lain-lain. Bakufu Tokugawa telah membawa satu era yang aman dan stabil serta berlanjutan selama hampir 200 tahun.anak samurai juga telah didirikan oleh Bakufu dan tuan . banyak faktor dari segi politik. Nomin (kaum tani) 3. Beliau telah mengasaskan Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) yang merupakan kerajaan tentera yang memerintah paling lama dalam sejarah Jepun. perdagangan. Samurai (pahlawan) 2. Sekolah . Masyarakat Tokugawa mengalami masalah dalaman yang menjadi punca kemusnahan masyarakat itu sendiri. Kajian tentang buku . ekonomi dan sosial telah membawa kehancuran kepada pemerintahan keluarga Tokugawa. Secara amnya. pemerintahan Bakufu telah mengalami kemerosotan dan tumbang pada tahun 1867. Perdagangan yang berkembang pesat dan proses urbanisasi telah membawa banyak kekayaan kepada kumpulan tertentu .

Oleh sebab itu. Berdasarkan perkara itu. tidak ada perbezaan taraf antara saudagar dengan daimyo dan samurai. Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang benar-benar berkuasa di Jepun. Dengan dasar isolasi bermakna saudagar-saudagar tidak mendapat pasaran yang luas bagi barang-barang dagangan mereka. Oleh sebab pentingnya ekonomi wang menyebabkan kedudukan golongan saudagar menjadi golongan yang berpengaruh dalam masyarakat dan sebaliknya golongan daimyo (bangsawan) dan samurai (pahlawan) mulai merosot. Pada abad ke-18. Menentang dasar isolasi Golongan saudagar juga tidak setuju dengan dasar isolasi menindas Tokugawa. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun dari keluarga Tokugawa. Juga ramai dari golongan daimyo dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Keadaan ini menyebabkan menjelang abad ke-19. Ramai golongan daimyo dan samurai telah meminjam wang dari golongan saudagar hinggakan mereka terikat dengan hutang-piutang.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Pada tahun 1600. Dengan ini sistem feudal terhapus dengan sendirinya. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan pentadbiran. sistem politik dan sosial di Jepun mulai berubah akibat sistem ekonomi wang yang menggantikan sistem tukaran barang. Peranan saudagar dan perubahan corak sosial Salah satu faktor yang membawa kepada kejatuhan Shogun Tokugawa ialah peranan golongan saudagar dan berlakunya perubahan corak sosial di Jepun. Perasaan kebangsaan/fahaman shintoisme 59 . Maharaja Jepun memberi gelaran “Shogun” kepadanya. mereka ingin supaya diadakan hubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka. golongan saudagar asing bekerjasama dengan golongan anti-Tokugawa golongan menentang Shogun Tokugawa seperti yang dilakukan oleh saudagarsaudagar di bandar Osaka. Faktor kejatuhan Shogun Tokugawa 1. 2. 3. Iyeyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603.

Choshu. Untuk atasi masalah tersebut. Mereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain mereka tidak dapat mengalahkan Tokugawa. Sungguhpun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi kesannya menjejaskan kedudukan Tokugawa sendiri. Hal ini menjadi beban kepada petani-petani yang terpaksa bekerja lebih kuat. mereka telah bersatu dan tindakan selanjutnya ialah menyokong Maharaja yang ketika ini ditindas oleh Tokugawa. Hasil dari kajian mereka dan mengikut fahaman (kepercayaan Shinto) bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan Dewi Matahari (Amitorasu). 4. Akibat tindakan Tokugawa menggalakkan orang-orang Jepun terutama golongan samurai mengkaji sejarah dan sastera Jepun kuno. Berdasarkan kepercayaan tersebut orang Jepun berpendapat Maharaja yang harus berkuasa dan dihormati. Oleh sebab itu suku kaum-suku kaum tersebut dapat bertindak balas. Penghidupan petani-petani semakin susah apabila adanya cukai-cukai. Oleh itu. Toza dan Hizen. Pada tahun 1853. Commodore Perry dari Amerika tiba di Jepun dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan dan mendapat jaminan keselamatan anak-anak kapal Amerika. 6. petani-petani telah dikerah supaya dapat hasilkan keluaran pertanian berlebihan. Tekanan ekonomi Kedudukan Shogun Tokugawa semakin terjejas bila berlakunya tekanan ekonomi. Semangat hotmat dan taat kepada Maharaja hidup kembali. Pada abas ke-18 dan ke-19 merupakan zaman kejatuhan ekonomi. Dengan ini muncul golongan yang ingin mengembalikan kekuasaan Maharaja dan menjatuhkan Tokugawa. Perjanjian Kanagawa ditandatangan antara Perry dengan Tokugawa. Kedatangan Barat Faktor yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa juga disebabkan oleh kedatangan Barat. 60 . Penduduk Jepun telah bertambah dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan. Kemudian perjanjian dengan Rusia dan Perancis juga dibuat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebab lain ialah munculnya semangat kebangsaan dan fahaman shintoisme. Tindakan Tokugawa itu telah menjadi kemarahan rakyat Jepun termasuk beberapa golongan dari keluarga Tokugawa sendiri. 5. Tentangan suku kaum dari Barat Perasaan benci terhadap Tokugawa tidak sahaja dari petani-petani yang tertindas terutama dari suku kaum dari Barat iaitu Satsuma. Disebabkan bimbang terhadap ancaman Amerika maka pada tahun 1854. Tokugawa berkuasa tetapi wilayah kekuasaan Tokugawa sekitar Yedo sedangkan wilayah-wilayah lain tidak dapat diletakkan secara langsung.

Pada peringkat awal pemerintahan Tokugawa telah mencapai beberapa kemajuan. Suku kaum dari Barat telah menjalankan tindakan anti-Barat. Pihak Barat telah menyalahkan Tokugawa berikutan berlakunya peristiwaperistiwa anti-Barat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Peristiwa ini digunakan oleh musuh Tokugawa untuk menggugar kedudukan Tokugawa. Perancis dan Belanda menyerang Choshu di Selat Shimonoseki. Meiji ( Maharaja Meiji) Maharaja Meiji ( 春 春 春 春 Meiji-tennō?) (3 November 1852 — 30 Julai 1912) ialah Maharaja Jepun yang ke-122 menurut susunan pewarisan takhta tradisional. Nama diri baginda ialah Mutsuhito ( 春 春 ?). Shogun Tokugawa telah berjaya berkuasa kira-kira lebih dari dua abad setengah. Pada tahun 1862. Memandangkan adanya tekanan-tekanan dan desakan-desakan dalam negeri maka Shogun Keiki bersetuju meletakkan jawatan. Dengan ini. Dalam zaman Meiji. Sebagai tindakbalas. Jepun mula memasuki dunia moden dan dalam masa yang sangat singkat Jepun mencapai taraf yang sama dengan negara-negara Barat. Inggeris menyerang Kagoshima kediaman Satsuma. Kesimpulan Faktor dalam negeri merupakan faktor utama yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa. tamatlah Shogun Tokugawa di Jepun. Tetapi kejayaan lebih besar telah dicapai semasa pemerintahan Meiji. 1. Selepas kemangkatan baginda bermulanya satu tradisi baru iaitu memberikan zaman pemerintahan mendiang maharaja kepada baginda 61 . Tokugawa telah menghantar tenteranya untuk menyerang Choshu tetapi malangnya tentera Tokugawa telah dikalahkan. Sepertilah maharaja-maharaja sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1866. Pada bulan November 1867. Kemudian pada tahun 1864 angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris. memerintah sejak 3 Februari 1867 sehingga hari kemangkatan baginda. Pada tahun 1863.3. seorang Inggeris bernama Richardson mati dibunuh oleh putera Satsuma.2. kekuasaan telah diserahkan kepada Maharaja Meiji. baginda dikenali dengan nama posthumus selepas mangkat. baik dalam bidang ekonomi mahupun dalam bidang ketenteraan. kaum Choshu telah menembak kapal-kapal Barat di Selat Shimonoseki. pada tahun 1863. Kedudukan Tokugawa semakin runcing apabila kaum Toza telah bersatu dengan Choshu dan Satsuma untuk menentang Tokugawa. Amerika.

hizen . Saigo. Meskipun kadang-kadang dipanggil Mutsuhito atau Maharaja Mutsuhito di luar Jepun. baginda kini dikenali sebagai Maharaja Meiji. Tosa . ia juga dikenali sebagai pemulihan Meiji di mana bermulanya pemodenan – pemodenan tahun baru yang dilakukan setelah Jepun . Antara mereka termasuklah Okubo. sosial. Oleh itu. Ketika keputeraan baginda pada tahun 1852. Kedatangan Komander Matthew Perry dengan ‘black ships’ di Uraga pada 1853 yang ingin memasuki ke Jepun dan keputusan yang terpaksa dibuat oleh Shogun untuk membenarkan kemasukan dunia luar ke Jepun setelah 2 dekad Jepun mengamalkan dasar isolasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat . dan perindustrian dalam negara (Lihat Pemulihan Meiji) dan timbul sebagai salah sebuah kuasa besar di pentas dunia. belum berindustri dan feudal yang didominasi Syogun Tokugawa dan daimyo yang memerintah lebih 250 kawasan terpencar di negara. mengamalkan dasar tutup pintunya selama hampir 200 semasa pemerintahan Shogun Tokugawa Pemerintah Shogun Tokugawa yang lapuk dan lama itu telah menimbulkan rasa rpuas hati pelbagai golongan masyarakat feudal terutamanya samurai dan petani . 62 . yang diamalkan oleh Tokugawa yang memencilkan Jepun dari dunia luar itu juga menimbulkan keghairahan dan keinginan yang amat dalam sanubari kuasa barat. Di samping itu . maharaja-maharaja Jepun hanya digelar dengan nama posthumus mereka di Jepun. Jepun sudah melalui revolusi politik. Oleh sebab memerintah ketika zaman Meiji (Pemerintahan kesedaran).Akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa ini telah dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin samurai dari kawasan-kawasan penguasaan feudal suku kaum Satsuma. Perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Amerika itu membenarkan Amerika membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate. Penggunaan nama diri maharaja itu boleh dianggap kurang sopan. Choshu . Apabila baginda mangkat pada tahun 1912.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) setelah mangkat. tekanan-tekanan telah dilaksanakan oleh kuasa barat terhadap Jepun . Era Meiji yang berlangsung selama 44 tahun iaitu dari 1868 hingga 1912 itu merupakan satu era yang penting dalam sejarah Jepun . Jepun merupakan sebuah negara yang terpencil.

Maka bermula pada 23 Oktober 1868. Itagaki Taisuke dari Toza. Jepun telah mendapat satu pengajaran bahawa negeri Jepun tidak mampu menentang kuasa-kuasa barat seperti yang berlaku ke atas kagoshima dan selat shimonoseki bila diserang oleh tentera barat. Jepun harus mempunyai satu sistem pentadbiran yang baik. Mereka menyedari bahawa Jepun tidak dapat menandingi kuasa imperialis barat yang merupakan ancaman utama kepada kedaulatan Jepun kecuali menjadikan Jepun sebuah negara moden yang mempunyai kuasa tentera yang kuat. Maka satu piagam telah digariskan untuk dijadikan panduan kepada pegawai untuk menjalan tugas. dikatakan pemulihan atau pemodenan Jepun untuk telah bermula dengan pemerintahan Meiji. Antara lima perkara tersebut ialah: 1. Aritomo dan Katsura dari Choshu . Kido . Yamagata. masayoshi dan Kuroda dari Satsuma . mengembalikan yang Jepun yang maharaja sebagai tertinggi kepada ketua Namun Pemerintahan Meiji atau Pemulihan Meiji bertujuan kedudukannya masyarakat sebenar bermulanya zaman pemulihan Meiji ini.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Matsukata. kepimpinan kerajaan baru telah didominasi oleh samurai muda dari suku kaum Satsuna dan Choshu atau Oligarki Satsuma-Cho yang bertugas sebagai penasihat Meiji. Maka lahirlah tujuan utama kerajaan mereka iaitu ‘ Eukoku Kyohei ’ ( sebuah negara yang kaya dan dengan kuasa ketenteraan yang kuat ) Langkah Ke Arah Modenisasi Jepun : 1) Hubungan Luar Jepun mula mengadakan hubungan secara rasmi dengan dunia luar pada Mac 1868 atas nasihat daripada samurai-samurai muda yang menyedari akan kepentingan mengubah dasar luar Jepun yang lama itu. Okuma dari Hizen . Dewan-dewan perbahasan akan ditubuhkan dalam semua undang undang haruslah ditentukan oleh pendapat ramai. Maka Jepun harus belajar dari barat dalam pelbagai bidang tentera dan ekonomi. Irone . 2) Sistem Pentadbiran Yang Licin Dan Cekap Dalam usaha mencapai pemodenan. Piagam ynag mempunyai lima perkara penting itu telah ditandatangani pada 6 April oleh Maharaja Meiji. 63 . Ito.

Toza dan Hizen supaya menyerahkan tanah mereka secara sukarela kepada Maharaja. Mereka ini kemudiannya diberi pembayaran dalam bentuk bon-bon kerajaan atau bayaran beras atas persaraan mereka. Golongan samurai yang tidak mendapat jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan telah mngalihkan tumpuan mereka terhadap perniagaan di mana wang persaraaan yang diterima itu telah dijadikan modal untuk mereka berniaga. Semua rakyat mesti debenarkan mengembangkan bakatnya dan menggunakan hak-haknya untuk memenuhi aspirasinya. semua tentera feudal telah dibubarkan. Pada bulan Disember 1868. Mereka telah mempengaruhi golongan Dainyo dari suku kaum Choshu. 5. Semua pegawai kerajaan mesti sepakat dalam melaksanakan dasar kerajaan. Dengan ini maka berakhirlah daimyo-daimyo sebagai pembesar feudal. Okurua dan Itagaki telah menyedari tentang kepentingan pemusatan kerajaan. Pada 3 Mac 1869. Pemilihan Tokyo sebagai ibukota baru kerana ia dianggap sangat sesuai menjadi pusat pentadbiran bagi seluruh negara. Maharaja telah mengumumkan penghapusan semua tanah feudal dan semua tanah menjadi hak milik diraja. Maharaja Meiji yang muda telah muncul dari tempat pengasingannya di Kyoto dan membuat perjalanan secara besar-besaran ke Edo sejauh empat batu. Pemindahan ibu negara diraja dari Kyoto ke Edo merupakan tanda-tanda negara Jepun menerima perubahan. 3. Pada 29 Ogos 1871. Seluruh Jepun dibahagikan kepada 45 daerah atau ken yang ditadbir oleh pegawai kerajaan pusat. satu memorandum bersama yang meletakan tanah-tanah mereka di bawah penguasaan Maharaja telah diserahkan. Pada Julai 1869. Oligarki Meiji khususnya Kido. Satsuma. Jepun hendaklah mengambil semua penegetahuan dan kemahiran dari dunia luar untuk menjadiakn Jepun negara yang moden dan kuat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 2. Segala adat lama yang tidak berfaedah adalah dihapuskan. Langkah seterusnya ialah penghapusan sistem feudal. 4. Pada bulan berikutnya. Okubo. 64 . daimyodaimyo lain diperintahkan oleh kerajaan Meiji supaya menyerahkan kuasa tanah mereka kepada kerajaan. Edo telah ditukar kepada Tokyo yang bermaksud Ibu Kota Timur.

Parti ini mendapat sokongan dari kerajaan. Ini telah menyebabkan Maharaja bertindak mengharamkan parti-parti itu. Misalnya Eto Shimpai dan Saigu Takamuri yang mendesak agar serangan ke atas Korea dilakukan tetapi desakan ini telah ditolak oleh maharaja sendiri.Pada 1885. Majlis Penasihat Raja ( Privy Council ) telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Ito. Pada 1881. Kebanyakan ahli parti Liberal terdiri daripada pemilik-pemilik tanah manakala ahli-ahli Perti Progresif pula kebanyakannys terdiri daripada golongan pedagang. percubaan dua dewan ini mneghadapi kegagalan ekoran daripada berlakunya perbezaan idea-idea dasar antara ahli-ahli. Maharaja telah bersetuju akan membentuk sebuah Diet. Pertentangan antara parti ini telah membawa kepada suasana yang genting dan membimbangkan di mana Itagaki Taisuke telah mati dibunuh. perlembagaan yang dinamakan Undang-undang Dasar Baru telah 65 . Ito Hirobun yang merupakan samurai dari suku kaum Choshhu memainkan peranan penting dalam membentuk perlembagaan yang moden. parti politik yang pertama iaitu Parti Liberal ( Jiyuto ) telah ditubuhkan oleh Itagaki Aisuka. Parti Progresif ( Kaishinto ) pula ditubuhkan oleh Okuma Shigenobu yang berasal dari Hizen. Pada 11 Februari 1889. Walaubagaimanapun. Akibatnya. Ekoran itu. Namun. satu susunan perlembagaan telah dapat disiapkan dan ia telah diserahkan kepada Maharaja. Pada 1889. Beliau sangat tertarik dengan sietem kerajaan Jerman. Akibatnya pada Oktober 1884. pembentukan sebuah parlimen atau Diet ini dirasakan perlu oleh beberapa tokoh politik kerana ia dapat memenuhi kehendak rakyat. Parti Liberal dibubarkan dan ini diikuti oleh parti-parti yang lain. Beliau telah dihantar ke Eropah iaitu berlin dan Vienna untuk mengkaji sistem kerajaan dan bentuk perlembagaan yang terdapat di negara-negara Eropah. Beberapa parti politik telah muncul untuk mempercepatkan pembentukan Diet. Parti Imperialis ( Rikken Teisei ) telah ditubuhkan pada 1882 bagi menentang kedua-dua parti di atas. Pada tahun 1881. mereka dan pengikut-pengikutnya telah meletakkan jawatan. Itagaki Taisuka ( suku kaum Toza ) telah mendesak Maharaja supaya membentuk Diet. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada Maharaja dan ia terdiri daripada golongan bangsawan dan pembesar-pembesar istana yang mempunyai hubungan rapat dengan Maharaja. Kedua-dua parti ini merupakan parti politik yang sangat poluar dan dapat mempengaruhi politik negeri Jepun.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3) Perlembagaan Dua dewan telah dibentuk sebagai percubaan dlam tahun 1868. Setahun kemudian.

Menjelang 1910. Pada 1872. beberapa buah universiti 66 . Matlamat dalam pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang cintakan negara. satu undang-undang telah diadakan di mana semua kanak-kanak yang berusia 6 tahun diwajipkan menerima pendidikan wajib selama 4 tahun. Di samping itu. Antara Professor yang terkenal ialah E. Oleh itu. Pada 1886. pada tahun1877. ke Jerman pula untuk mempelajari aspek tentera darat dan ilmu perubatan dan yang ke Amerika pula mempelajari perkara-perkara mengenai perdagangan dan ekonomi. Mori Arinori ( Menteri Pelajaran 1885-1889 ) telah mengubal sistem pelajaran yang ada di mana sekolah rendah adalah selama 8 tahun sementara sekolah menengah pula selama 4 tahun. 4) Pelajaran Dan Pendidikan Kementerian Pelajaran telah ditubuhkan pada awal 1871 dan langkah-langkah telah diambil untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seragam di negara tersebut. Dlam 1871. Buku-buku yang bermutu dalam bidang-bidang tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Jepun. terdapat hampir 28000 buah sekolah rendah dengan lebih daripada 2 juta pelajar. mereka tidak secara bulat-bulat menerima sistem pendidikan barat. Perlembagaan tersebut memperuntukkan penubuhan dua buah dewan yang dipanggil Dewan Pertuanan dan Dewan perwakilan Rakyat. Namun. Anggota dalam Dewan Pertuanan terdiri daripada golongan bangsawan dan beberapa calon yang dipilih oleh rakyat. penduduk Jepun mempunyai identitinya yang tersendiri. menghargai nilai-nilai tradisi dan patuh kepada ketua.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) disahkan bagi dipraktikan di Jepun. terdapat kira-kira 54 pelajar telah dihantar ke Britain untuk mempelajari aspek angkatan laut dan perkapalan perdagangan. Kita dapat lihat dalam sistem pelajaran pada masa itu sangat mementingkan matapelajaran sains dan teknik. ramai tenaga pengajar dan golongan profesional dan ahli akademik luar telah diambil dari Britain dan Amerika Syarikat. Morse dari Harvard pada 1877 dan Ernest Fenoliosa dari Boston pada 1878 Kerajaan Jepun telah menghantar ramai pelajar ke Eropah untuk mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Maharaja mempunyai kuasa untuk membubarkan Diet sekiranya mendapati Diet tidak berfungsi dengan baik. universiti yang pertama dan terkenal iaitu Universiti Diraja Tokyo telah ditubuhkan. Maharaja Meiji mengalakkan sistem pelajaran moden. Oleh tiu. Pusat-pusat pengajian tinggi di dalam negeri telah ditubuhkan kemudiannya ekoran daripada kesedaran bahawa Jepun tidak boleh bergantung hanya kepada pusat pengajian barat. Menjelang 1880.S.

Selain sistem pelajaran negera.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) diraja lain telah ditubuhkan di Sapporo. Kyoto dan Fukuoka. Sendai. Dua univeristi persendirian yang terkemuka iaitu Universiti Keio ( diasaskan oleh Fukuzawa Yukichi dalam tahun 1858 ) dan Waseda (diasaskan oleh Okoma dalam tahun 1882 ) 67 . sekolah-sekolah. maktab-maktab dan unievrsiti-universiti swasta juga telah ditubuhkan.

India dan Jepun Kerangka Tajuk Setelah membaca modul ini.pelajar akan dapat : 68 . 6.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul ini. Antara fokus utama yang akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan. ii.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI Tajuk 6 TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 2.3 Hasil pembelajaran Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan di dunia 3. pelajar . 1.2 i. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan di dunia 6.

China diperintah oleh lima orang pendeta yang mengasaskan peradaban dan tamadun Cina. ii.4 Pengenalan Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa.4. budaya dan agama. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum kewujudan era pemerintahan Dinasti. setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip. Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina. Pada dasarnya. India dan Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara khususnya. Sepanjang yang lain. Dinasti Shang (1766-1122 SM) perkembangan sejarah negera dan bangsa China. i.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA 6.berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti 69 . 6. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat awal lagi. setiap dinasti bertapak. Dinasti Hsia ( 2697 SM) Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannya iaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini. nilai dan amalan setiap bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan. Walaupun tanpa bukti yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun bagi orang Cina ianya tetap wujud.1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Dunia Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Kemunculan Tamadun cina Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita mitos dan imaginasi. ketegangan dan kebencian.

DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman keagungannya di bidang ekonomi. Beliau merupakan maharaja Dinasti Chin yang teragung . Dinasti Chou ( 1122. raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian. Zaman ini merupakan zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. Beliau memerintah selama 11 tahun dengan menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh 2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol.618 M) Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang menyebabka kejatuhan kerajaan Sui. Dinasti Han ( 202 SM -221 M) Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). iii.907 M) Selain Li Yuen. Dinasti Sui ( 589. 70 . Dinasti Chin ( 256-205 SM) Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M). vii. iv. Dinasti Tang ( 618. politik dan sosial.256 SM) DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di Loyang. Ketika ini juga telah wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat. v.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara Sungai Kuning di China. vi.

71 . Dinasti Ming ( 1368-1644) Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai Khan.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina Masyarakat Cina Seratus tahun yang lalu.setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran yang berasal dari nenek moyang mereka. ix. Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan tentera Mongol . Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911) Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di manamana pelabuhan untuk berniaga. xi. Orang-orang Cina lebih menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara – perkara yang bersifat material. 6. Dinasti Sung ( 960-975 M) Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi dalam masyarakat. Peking dipilih sebagai pusat pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat. beradab dan berkebolehan berbanding bangsa . Mereka juga amat menghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam keadaan harmoni dan bahagia. kaum Mongol berjaya mengalahkan dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru. Dari perkembangan awal sejarah China . Dinasti ini berkuasa selama kira-kira 300 tahun. x.bangsa lain.4. orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) viii. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368) Di bawah kepimpinan Kublai Khan.

Sistem Etika dan Orientasi Nilai Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China. Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan keharmonian sesama anggota masyarakat. amalan dan adat masyarakat Cina ini mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata melambangkan nilai .adat dan pantang larang yang di pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Budaya Tamadun Cina Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang lalu. Chap Goh Meh. Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya. Oleh itu. Kuih Bulan dan sebagainya . Setiap budaya.perkara yang menyimpang dari amalan-amalan orang Cina. seorang yang berpendidikan 72 .Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak turun temurun yang lampau.nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina keseluruhannya. Hubungan antara abang dengan adik lelakinya. tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Dua Tiga daripada hubungan hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan kekeluargaan.Ini dapat menjamin keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat Nilai-nilai dalam bidang pendidikan Berasarkan kefahaman masyarakat Cina . suatu perancangan pendidikan yang lengkap bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi juga tentang konvensi sosial secara lengkap. Amalan. Terdapat lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: • • • • • Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat. Hubungan antara suami dengan isterinya. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti Tahun Baru Cina . Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya.

Tujuan utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orangorang yang paling adil dalam negeri tersebut. Tetapi di zaman Dinasti. Dengan ini permusuhan antara individu dengan individu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan dihapuskan. Pendidikan harus disebar secara meluas bagi menjamin supaya orang-orang yang menjadi pegawai dan pentadbir adalah mereka yang berpendidikan. Ini membolehkan semua ahli masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan sesama ahli keluarga dan masyarakat. setiap perayaan disambut oleh semua anggota masyarakat tanpa mengira tua. Nilai-nilai sosial Dari aspek sosial pula. upacara Institusi politik dan sistem pemerintahan mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. keturunan dan jantina. Orang Cina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemenelemen tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa ke semua ini orang Cina akan kehilangan identiti dan ciri – ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat Cina yang telah a. kelahiran.muda. Seseorang yang berjaya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam hal-hal tentang adat dan moraliti akan bersedia untuk memajukan kebahagiaan rakyat yang diperintahnya. Tugas pemerintah sesebuah negeri mestilah diberikan kepada orang-orang berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka. jenis pertuturan dan lain-lain. Oleh itu. Selain itu. orang Cina begitu mementingkan adat –adat semasa perkahwinan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang beradap dan bersopan. Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu gugat sistem sosial ini dapat ditangkis dengan meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat resam yang diamalkan sejak turun temurun. ia juga berfungsi sebagai kesinambungan sistem-sistem sosial masyarakat Cina . raja-raja dan pemerintah-pemerintah mewarisi jawatan mereka secara turun temurun. Pentadbir sebuah negeri itu mesti dilantik berasaskan kebolehan dan pendidikannya bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya. Konfusius diwarisi lama dahulu. Manakala 73 .

Tembikar biru-putih ( blue. merupakan zaman kegiatan intelektual dan kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik Cina. d. Terdapat dua jenis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaitu: 1Seramik Seladon ( celadonware) yang berasal dari Dinasti Sung. Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk yang kecil kerana menurut Daoisme. sejak Dinasti Sung terdapat banyak karya sastera yang hebat yang ditulis dalam bahasa Cina. Dalam tradisi kesusasteraan Cina.air sungai dan tasik dan lain-lain lagi. Kesenian dan kaligrafi Karya-karya seni Cina telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai estetika dan beberapa aspek kepercayaan masyarakat Cina. bukit-bukit dan air terjun.M. Kesenian Seramik Seramik dan tembikar juga merupakan seni Cina yang popular dan terkenal kerana kebanyakan tamadun merujuk tembikar sebagai “China”. manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. Contohnya fahaman Daoisme mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan dan kaligrafi dan ini menentukan sifat-sifat yang dianggap penting dalam kesenian tersebut Dalam catan lanskap Cina tradisional. Manakala kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina. c. pokok-pokok kecil yang rimbun . 2. elemen-elemen yang dilukis untuk mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok . diaplikasikan oleh senimanseniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya. Menurut Hu Shih . orang – orang Cina banyak menumpukan perhatian kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat. Bahasa dan Kesusasteraan Abad-abad di antara 500-100 S. bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina Klasik (wenyen).WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan memberi nasihat yang baik dan berguna kepada pemerintah yang buruk akhlaknya b. 74 .and white porcelain) yang berasal dari Dinasti Yuan (Mongol) dan Dinasti Ming.Semenjak zaman Han.

c. justeru itu lahirlah buku-buku dalam jumlah yang besar. f. Pembinaan semula Tembok Besar China dan terusan-terusan mengikut nasihat pihak birokrasi yang dikemukakan kepada Maharaja. menghasilkan kira-kira 125 000 tan setahun kebanyakannya untuk kegunaan kerajaan dan tentera. Ia juga dikenali sebagai batu azimat. Batu Jed bagi orang Cina melambangkan kebaikan. e. kemuliaan dan keindahan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Seladon ialah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan seramik yang mempunyai lapisan kaca berwarna biru hijau atau kelabu hijau serta menyerupai batu permata jed. Ia dianggap penting demi faedah negara. Perpustakaan yang besar telah wujud semenjak zaman berzaman. Perdagangan dan perindustrian yang digiatkan oleh pembinaan terusan dan desakan penduduk juga mencapai tahap yang tinggi. Bandar raya China lebih besar daripada kebanyakan bandar-bandar Eropah pada zaman Pertengahan. sementara laluan perdagangannya pula luas. 75 .white porcelain) berasal di negeri China pada Dinasti Yuan pada abad ke 13. Tembikar biru-putih ( blue-and . Ia merupakan perhiasan yang paling digemari bukan kerana nilai harganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melanjutkan usia dan membawa kesejahteraan hidup kepada pemakainya. Ini turut diakui oleh beberapa orang pengarang terkenal dari Barat. Ini merupakan satu revolusi dalam citarasa masyarakat Cina. Alat cetak yang boleh bergerak telah direka dalam abad kesebelas. Wujud industri besi yang sangat besar di China Utara. Ianya amat disukai oleh kelas sarjana-pentadbir di negeri China. Kompas bermagnet juga dalah satu lagi ciptaan orang-orang Cina yang digunakan hingga kini. Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar-pakar dari Barat berpendapat bahawa tukang labu Cina menunjukkan kemahiran yang paling tinggi apabila mereka mencipta tembikar (sejenis seramik) yang keras. Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbuhan pasaran pada peringkat permulaan. d. Perkembangan ilmu sains dan teknologI Ciri tamadun Cina yang paling menonjol ialah kepantasan kemajuan teknologinya . Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai ialah: a. keluhuran budi pekerti. putih dan juga lutcahaya. b.

Setelah merdeka.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) g. orang-orang Cina telah mendapat taraf kerakyatan dan menjadi warganegara Malaysia. Dengan itu. rekod menunjukkan bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak 1350 buah kapal perang. 6. Kekuatan ini termasuk kapal-kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan dengan Korea. Masyarakat Cina merupakan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Hari ini masyarakat Cina telah bersama-sama rakyat Malaysia dalam segala aspek pembangunan dan perkembangan negara Malaysia. Perkahwinan antara Sultan Melaka dengan Puteri Hang Li Po telah mengeratkan lagi hubungan ini.5 Tamadun Cina di Malaysia : Peranan Tamadun Cina Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Hubungan antara orang-orang Cina dengan Kerajaan Melayu Melaka telah terjalin di zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Ini memberi hasil kepada kerajaan China yang telah mengenakan cukai terhadap perniagaan laut tersebut. Mereka membawa bersama dengan mereka barang-barang yang berasal dari China seperti tembikar dan sutera. Hubungan ini mengalami gangguna dan kemerosotan apabila Melaka ditawan penjajah Portugis pada tahun 1511m. Ini bermula dengan kedatangan Laksamana Zheng He dan pengikut-pengikutnya ke Melaka. Sebahagian besar masyarakat Cina dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik dengan kaum – kaum lain-lain. Namun sehingga ke hari ini. Jepun. masyarakat Cina yang telah diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masih wujud di Melaka dan dipanggil golongan Baba dan Nyonya. Di era penjajahan British di Tanah Melayu. 76 . Pengikut Zheng He telah membina penempatan di Bukit Cina. berdasarkan kepada beberapa perjanjian sebelum British menganugerahkan kemerdekaan. Asia Tenggara bahkan Afrika Timur pada masa itu. Dalam tahun 1720. orang-orang Cina dari Tanah Besar Cina telah dibawa masuk secara pesatnya ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai buruh di lombong-lombong bijih timah. termasuk 400 buah kubu terapung yang besar dan 250 buah kapal yang dibina khas untuk pelayaran jarak jauh. Bangsa China juga barangkali menjadi bangsa yang pertama mencipta serbuk letupan dan meriam yang telah digunakan untuk menggulingkan pemerintahpemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada penghujung abad keempat belas. budaya dan tamadun bangsa Cina juga telah berkembang di Malaysia.

Antara 10. India Utara b. Latar belakang Perkembangan Tamadun India Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100.m.m.6 Tamadun India TAMADUN INDIA Pendahuluan Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. 6. Zaman ini pula dibahagikan kepada dua zaman iaitu: 1. – 1200 m) Menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan menguasai beberapa bahagian di India seperti Lembah Ganges-Jamuna-Doab.m. Sekitar 3. pertahanan dan keusahawanan .m) 2.000 s. di benua Lumeria di Selatan India. Pada tahun 321 s.m.m. bahasa. penemuan kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang merangkumi kawasan-kawasan Mohenjodaro di daerah Montgomery.000 s.m. muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh Chandragupta kegemilangan Maurya dalam dan pelbagai dibantu bidang oleh dan anaknya yang Asoka. Vedile Awal (1500 s. wujud penempatan manusia di kawasan Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Masyarakat Cina juga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kerajaan. Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di Lembah Indus sudah mencapai tamadun yang tinggi. politik. Mencapai dalam lebih penting 77 .354. Penguasaan orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. Vedile Akhir (1000 s.m. Tahap Perkembangan Tamadun India a. 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepada dua kawasan geografi iaitu: a. – 100 s. budaya dan amalan keagamaan yang berbeza. – 500 s. Keluasan negara India ialah 2.) Interaksi antara orang Aryan dengan penduduk tempatan melahirkan budaya Indo-Aryan.000 hingga 6. Zaman Kuno (1500 s. India Selatan Kedua-dua kawasan ini mempunyai rupa bentuk fizikal.000 s.m.

b. Kuasa British telah menawan Surat (1612). unit gajah dan unit kuda. Masulipatar dan Surat.Maharajathiraja. Zaman Pertengahan Dikenali sebagai zaman Islam di India. Agama Krisitian Kuasa Belanda menduduki Pulikat. Kedatangan penjajah ini telah membawa masyarakat India menerima pemodenan dan budaya barat seperti agama Kristian. Chakravarti. Kedatangan mereka kerana kepentingan a. Arasar.m. Bombay (1655) dan Calcutta (1690). c. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan Sabaktaqin. Perdagangan b. Pada masa ini juga lahir kerajaan-kerajaan kecil seperti Chera. Pengaruh British terus berkembang terutamanya selepas pengaruh Perang Plassey (1756). Raja dilantik secara turuntemurun dan jawatan Raja Mahkota adalah bakal raja. 78 . Rendan. Maharaja. UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA Sistem Pemerintahan a. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750) Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) di bawah Vasco da Gama. mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-menteri. Raja/Ketua Negara Sistem pemerintahan bercorak monarki sejak kerajaan awal sehingga kemasukan British ke India. Raja biasanya mempunyai hubungan yang rapat dengan golongan Brahmin. Politik c. Kemasukan Islam telah melahirkan satu tamadun yang lebih cemeralang. bahasa Inggeris dan cara hidup barat. muncul pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) perkembangan agama Buddha dan Jainism. Raja Darmamaharaja. Ghori. Setiap kerajaan mementingkan angkatan tentera yang kuat – unit infantry. Cola dan Pandhya. Pada tahun 320-520 s. Mannar. Khilji dan Mughal.Pemimpin tertinggi dikenali sebagai Raja. Madras (1640).

seni pernafasan (Yoga). Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan Aryabhatiya. Unsur matahari. Memperkenalkan sistem perpuluhan. iii. Bahasa dan Sastera Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) – bahasa Sanskrit. 90% cukai diberikan kepada kerajaan. Wilayah-wilayah ini pula dibahagikan kepada kampong-kampung besar (Kurram) dan paling kecil dinamakan kampong (Kottam) Kedatangan penjajah barat. air dan angkasa. Madras dan Bombay. perubatan binatang. Astronomi – India pelopor bidang astronomi. Matematik – menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). bintang dianggap sebagai Tuhan. Buku perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta. ii. Sistem Presidensi diperkenalkan di Benggal. angin. Ilmu Sains dan Matematik i. v. api. dalam upacara-upacara agama. reproduksi manusia. Masyarakat Dravidia ( bahagian selatan) – bahasa Tamil. e. ii. iv. Menggunakan konsep Geometri v. farmakalogi. iii. Perubatan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) b. dasar Europeanisme diperkenalkan.perkembangan bidang Fisiologi. c. iv. Hindu Buddha Jaina Sikhism Islam d. Pentadbiran Wilayah Sesebuah kerajaan yang besar membahagikan negaranya kepada beberapa wilayah. bulan. Fizik dan Kimia – konsep jirim diperkenalkan. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan mengenai lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun iaitu 12 bulan. Ala mini terdiri dari 5 elemen iaitu tanah. Agama i. Terdapat dua jenis kesusasteraan 79 . pembedahan.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan pembinaan masjid Quwait Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-Islam. Tema-tema yang dibincangkan a. Sultan yang mengutamakan kesusasteraan ialah Akhbar. Karya utama “Seera Purana oleh Umaru Pulacar. kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. Karya-karya epik yang utama ialah Ramayana.  Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya. Zaman Mughal muncul tokoh-tokoh seperti Abu Fazl. Arthasastra – aspek-aspek politik. Kemasyarakatan dan Kekeluargaan Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada a. Ramayana – peperangan antara Rama dan Ravana b. Kota Merah di Agra. Mahabrata dan Buddhacharita. Senibina Islam yang termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur dan Allahabad . ekonomi. Masjid Moti di Agra.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) berdasarkan bahasa Sanskrit dan bahasa Dravidia. Kuil-kuil menggunakan ukiran Hindu. Asoka dan Vedik dengan menampilkan struktur stupa Buddha.  Seni bina Islam menggabungkan cirri-ciri Parsi dan tempatan. Zaman Islam dikenali dengan kesusasteraan Siddha. Kitab Jabala Unapishad menjelaskan 4 peringkat tersebut iaitu: 80 . Ksytria – tentera dan keselamatan c. Brahmin – golongan agama dan kerohanian b. Sudra – petani Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Mahabrata – peperangan antara Kaurava dengan Pandara c. Shah Jehan dan Jahangir. Senibina  Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Taj Mahal. Nizamuddin dan Badauni. pengurusan. Vaisya – peniaga d.

Jahangir c. Brahmacarya b. Bahadur Shah Elemen-elemen dari Timur Tengah telah dibawa masuk dan diasimilasikan dengan unsur-unsur tempatan dan melahirkan budaya baru yang dipanggil Indo-Islam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) a. 81 . Pada peringkat awal. Dakwah 2. Akhbar b. Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Sabaktaqin memerintah dari 10041186. Kerajaan Khilji (1289-1321) dan yang paling terkenal ialah Kerajaan Mughal (1527-1857). Shah Jehan d.Dinasti Mughal memerintah selama 400 tahun dan menjadi kuasa yang dominan dalam sejarah tamadun India dan memiliki kawasan yang luas. Ghastra c. Islam bertapak di bahagian Utara India. Perdagangan 3. Vanaprahasta d.Kerajaan-kerajaan Islam yang lain ialah Kerajaan Ghori (1189-1289). Aurangzeb e. Sannayasa Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman tamadun Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes. ISLAM DALAM TAMADUN INDIA -Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaitu: 1. Pemimpin-pemimpin Dinasti Mughal yang terkenal ialah a. Pemerintahnya ialah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. beliau berjaya menguasai satu kawasan yang luas di utara India. Perkahwinan Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke-8 apabila Muhammad AlQasim berjaya menguasai Wilayah Sind pada tahun 706 (87 Hijrah).

Keagamaan dan Kepercayaan Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia Tenggara. Majapahit dan Srivijaya. Hikayat Pendawa. B. D. Folo-an. Kitab-kitab ini adalah mengambil beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu seperti Kitab Dharmasutra/Hukum Kanun Manu. Kesenian dan Hibura Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi dan Kuil. neraka. Candi Borobudur. Pemerintahan dan Kerajaan Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan. Angkor.Berlaku Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan masyarakat pribumi. Singgasari. Tambaralinga. Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva. Contohnya seperti Angkor Wat. Buktinya melalui penemuan prasasti-prasasti Talang Bukit penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga. Chenla. Tenggara menggunakan yang menggunakan bahasa bahasa Sanskrit sehinggalah Sanskrit. sembahyang dan 82 . Sukhotai/Ayuthia. Ia dikenali dengan nama yang berbeza di Thailand (Ramakien). Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama). Mataram. Idea Politik dan Berkerajaan Konsep “kosmologis” yang meletakkan raja di tempat yang teratas. Pemerintahan raja yang berpandukan kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Bahasa dan Kesusasteraan Masyarakat Asia Tuwo/Kedukan Sebagainya Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabrata. manakala karya Mahabrata juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima. C. Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah agung iaitu Negarakertagama. E. Kedah Tua/Gangga Negara. Terdapat kedatangan agama Islam.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) PENGARUH TAMADUN INDIA KEPADA MALAYSIA DAN DUNIA A. Langkasuka.

Ini keranapengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik. Permulaan era Yayoi di sekitar 300 SM ditandakan dengan kedatangan teknologi baru seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang dibawa oleh pendatang dari Korea. negara tersebut diasaskan pada kurun ke 7 SM oleh Maharaja Jimmu. memudahkan penghijrahan manusia.7 Tamadun Jepun Walau bagaimanapun. Masyarakat Jomon juga merupakan penghasil barang-barang tembikar yang terawal di dunia. kekal. Budaya Jomon timbul sekitar 11. Sejarah Jepun berselang-seli antara tempoh-tempoh keterasingan dengan pengaruh-pengaruh radikal yang kekadang bersifat revolusi dari dunia luar. Era Klasik Menurut mitos Jepun. Zaman Pra Sejarah Pada zaman ais.000 SM. tulisan Cina dan agama Buddha diperkenalkan ke Jepun 83 . dan sosial. Gaya hidup mereka berputik dari cara mesolitik ke neolitik. Bagaimanapun.000 sebelum Masihi dengan berakhirnya zaman ais. penyelidikan arkeologi menunjukkan bahawa manusia telah hidup di pulau-pulau Jepun seawal Zaman Paleolitik Awal lagi. ekosistem Kepulauan Jepun yang kaya menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar terawal yang diketahui semasa zaman Jomon. Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sakhalin di utara dan Kyushu di selatan.7.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Kesimpulan Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain. haiwan dan tumbuhan ke kepulauan Jepun dari kawasan yang kini adalah negara China dan Korea. Menyusul zaman ais terakhir pada sekitar 12. Difahamkan bahawa kaum Jomon merupakan leluhur kaum Proto Jepun dan Ainu.1 Sejarah Jepun Sejarah bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks-teks sejarah Cina pada abad ke-1. begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan. Pada kurun ke 5 dan 6. 6. China dan tempat-tempat lain di Asia. di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak 6.

dan 84 . Pada 1185. Toyotomi Hideyoshi. Akhirnya. Zaman pengasingan ini bertahan selama dua setengah abad. memegang kuasa di Kamakura. pedagang dan mubaligh Eropah tiba di Jepun buat julung kalinya. Pada masa yang sama. Pemerintah-pemerintah Tokugawa yang sangsi dengan pengaruh mubaligh Katolik mengharamkan segala perhubungan dengan orang Eropah kecuali bagi perhubungan yang amat terbatas dengan saudagar Belanda di Pulau Dejima. Ramai wira samurai memberontak. Komodor tentera laut Amerika Syarikat Matthew Perry memaksa pembukaan Jepun ke kuasa Barat dengan Konvensyen Kanagawa. ketika mengalami perpaduan politik yang halus dikenali sebagai zaman Edo. pemangku raja dan shogun (gabenor tentera). melihat apa yang dianggap oleh mereka kelemahan Shogun. Tokugawa menyatukan semula Jepun dengan menewaskan musuhnya di Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. dan Tokugawa Ieyasu. memindahkan ibu negara ke Edo (sekarang Tokyo) lalu menubuhkan era shogun Tokugawa. Era zaman pertengahan Zaman pertengahan era Jepun telah digubal oleh pejuang yang dikenali sebagai 'samurai'. Pada abad ke-16. Maharaja-maharaja Jepun merupakan ketua pada nama sahaja.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dari Korea dan kemudian langsung dari China. di selatan Yokohama masa kini. Pusat tersebut kemudiannya berpindah ke Heiankyo (kini Kyoto). Jepun kemudiannya berpecah menjadi negeri-negeri yang saling berperang lalu menderita dalam Zaman Sengoku. dianggap sebagai kemuncak budaya zaman pertengahan Jepun Zaman moden Pada 1854. Oda Nobunaga.general Minamoto no Yoritomo adalah orang pertama untuk memecahkan tradisi memerintah sehaluan dengan Maharaja di Kyoto. lalu memulakan zaman "Nanban" ("orang gasar selatan") yang melihatkan pertukaran perdagangan dan budaya yang aktif antara Jepun dan rantau Barat. mengenakan kawalan yang makin kuat terhadap neger-negeri berperang di Jepun. dan di sini lahir sebuah budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai Heian. Kuasa sebenar terletak pada para bangsawan. Permulaan zaman Nara pada kurun ke 8 ditandakan dengan penubuhan sebuah pemerintah yang kuat yang berpusat di bandar Heijokyo (kini Nara). Meskipun era shogun Kamakura kelihatan stabil.

kehilangan keseluruhan koloninya di Asia dan Pasifik Jepun kekal di bawah penjajahan Amerika Syarikat sehingga 1952.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) pemberontakan ini meluas menjadi Perang Boshin 1867-68. Dalam tempoh itu. Awal abad ke-20 melihat tempoh singkat "demokrasi Taisho" ditenggelami oleh kebangkitan peluasan Jepun. mendorong kepada penjajahan Manchuria dan Perang Sino-Jepun (1937). Setelah kempen yang panjang di Lautan Pacifik. Shintoisme b. dasar perlindungan. Jepun kehilangan jajahan yang diperolehi awalnya. Osaka. dan penyerahan pertahanan strategik kepada Amerika Syarikat. sistem perundangan dan tentera. Jepun mengawal Taiwan. Sungguhpun berlakunya kejatuhan pasaran saham yang teruk pada tahun 1989 yang mana negara ini amsih belum peulih sepenuhnya. mendorong kedua-dua negara ke kancah Perang Dunia II.2 Falsafah/Agama Masyarakat Jepun Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun.7. Jepun masih sebuah kuasa ekonomi dunia dan juga baru-baru ini telah bangkit semula sebagai kuasa strategik dengan meminjamkan sokongan bukan kombat dalam Perang Teluk dan pencerobohan Iraq pada tahun 2003 6. Jepun menyerah selepas pengeboman bom atam bandar Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. termasuk kerajaan moden. Berbagaibagai idea institusi Barat mula digunakan semasa era Meiji. dan bandar-bandar lain. Selepas penjajahan. Buddhisme 85 . setengah pulau Sakhalin. Agamaagama tersebut ialah: a. keluaran negara kasar Jepun makin meningkat menjadi yang kedua tertinggi di dunia. dan Amerika Syarikat hampir ke jarak untuk memulakan pengeboman strategik ke atas Tokyo. di bawah program pembangunan industri agresif. ia menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai pacifist constitutional monarchy. Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Reformasi-reformasi ini mengubahkan Empayar Jepun menjadi kuasa besar yang mengalahkan negara China didalam Perang China-Jepun dan Rusia didalam Perang Rusia-Jepun. Pada tahun 1941. Dari 1910. dan Restorasi Meiji memulangkan kuasa ketua negara ke maharaja. Shogun terpaksa meletak jawatan. dan Korea.

86 . Kung Fu Tze merupakan seorang yang bijak sejak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur 32 tahun. Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir di negara China pada tahun 551 S. Buddha Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan lebih kepada penerangan. menghantar pelajar ke China untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara. 6.7. Kung Fu Tze meninggal dunia pada tahun 479 S. Konsep Tuhan dan Dewa Dewi (kami) agak kabur. sejarah. kesusasteraan dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung tinggi “Tiga Harta Suci” iaitu Buddha. Dharma dan Sangha.Dewi Matahari (Amaterasu-omikami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi Matahari. Shinto berkait rapat dengan negara. Konfusius banyak menulis buku-buku moral.7. Ajaran Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan mematuhinya.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) c. Mereka juga tidak ada falsafah dan etika. Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat. Agama Shinto tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. 6.m.M. Konfusianisme 6.3 Agama Shinto Agama khas bagi masyarakat Jepun. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.4 Buddhisme Agama ini mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku pada 592 s. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi. Shinto bererti “Jalan Tuhan’ (kami-no-michi).7.5 Konfusianisme Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Pendeta Shinto telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan –Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto.M oleh ibunya Chiang Tsai yang berumur 15 tahun ketika itu.

7.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Ajaran Konfusius : 1. Bermula dari sinilah. 6.6 Budaya Kerja Jepun Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat. Ia dikembangkan oleh muridnya yang bernama Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan. 2. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Jepun pernah mengalami kehancuran selepas perang dunia ke dunia apabila dua wilayah mereka di Hiroshima dan Nagasaki di bom dengan teruk oleh pihak berikat. kepandaian dunia barat telah ditranformasikan dan disesuaikan dengan semangat masyarakat Jepun. Kehebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusnahan akibat perang adalah hasil daripada sikap positif mereka sendiri dan kejayaan ini tidak dapat dinafikan terhasil dari etika kerja mereka yang cemerlang. Konfusius disembah sebagai seorang dewa dan agama baru tetapi dia sebenarnya adalah manusia biasa. Masyarakat Jepun sememangnya terkenal dengan sikap rajin dan menepati masa. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. para cendikiawan Jepun telah mengemukakan idea pemodenan Jepun melalui penerapan teknologi maju dari barat di samping mengekalkan dan memelihara semangat kebangsaan. Konfusius tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu tetapi yang dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik. Pada era Meiji. malah mereka mudah untuk tidak mempercayai 87 . Lanjutan itu. Amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Jepun mengisytiharkan penolakan peperangan buat selamalamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusaha untuk bangkit kembali untuk menjadi kuasa terkuat ekonomi dunia dengan member tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebuah negara aman tanpa perang. Pengagungan yang luar biasa kepada Konfusius telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu bagi mengenangkannya. 3. Merupakan susunan falsafah & etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku.

kesetiaan kepada negara dan perusahaan dan perniagaan di mana pekerja bekerja. produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi. Adalah tidak tepat jika dasar ini ditakrifkan sebagaikan mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga boleh dipelajari dari negara – negara barat. meningkatkan kecekapan. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Jepun adalah merupakan sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara barat sendiri. Rasional dasar ini ialah kerana seperti yang sedia maklum. 88 . saudagar dan tukang telah belajar di sekolah swasta yang dikenali sebagai Terakuya. Pada masa itu anak-anak petani. Dasar Pandang Ke Timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian. 6.7. Kejayaan mereka boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara. mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang serta lain – lain aspek positif dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan boleh diteladani untuk pembangunan negara dan rakyat Malaysia. Antara perkara positif yang diambil dari budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja mereka.7 Peranan Tamadun Jepun Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia Pembudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini bolehlah dikaitkan secara langsung dengan Dasar Pandang Ke Timur yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) sesiapa yang malas atau tidak menepati masa. penelitian dan pemilihan terhadap contoh – contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia. member keutamaan kepada kerja kumpulan melebihi dari kerja secara individu. Mereka juga cenderung mengikut kata sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap individu bekerja sebagai satu kumpulan. Masyarakat Jepun juga amat mementingkan ilmu pengetahuan dan ini terbukti apabila kadar celik huruf di negara Jepun adalah hampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula sejak zaman Edo (1603 – 1876) lagi.

89 . Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha positif oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan negara. industry. Sebagai kesimpulan.latihan teknikal dan akademik serta bidang penyelidikan dan pengurusan. Di samping itu ia menjadi asas kewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. etika dan nilai-nilai kerja di atas diamalkan kerana ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk majmuk. Dasar ini mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun terutama di bidang ekonomi. Dasar ini memberi kesan yang besar merubah budaya kerja masyarakat Malaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Sebagai sebuah negara membangun.

akan kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media. globalisasi dan barat.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan Seterusnya pelajar tajuk 7 . ekonomi.hak asasi manusia. iii. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. krisis alam sekitar. etika dalam sains dan kesan perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara 1. Menghuraikan takrif hegemoni.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) TAJUK 7 ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT 1. globalisasi dan Barat Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun islam dan Barat Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada masyarakat dan Negara 90 .2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. ii. Tajuk-tajuk yang akan didedahkan dengan isu-isu dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni. persepsi jihad.sosial. politik .

Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilainilai masyarakat tempatan.4 Pengenalan Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. barangan dan nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. idea. terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya Timur. Apabila perkara-perkara baharu ini boleh mempengaruhi (atau diterima) .3 KerangkaTajuk 1. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak 91 . Globalisasi adalah satu arus perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di dunia ini. Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah.

5.5. Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. 1. kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep hegemoni . kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain 1. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain. Masyarakat Barat terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. “Globalisasi sebagai proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia. Menurut Anthony Giddens.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya ketinggalan. 1.2 Maksud Globalisasi Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh masyarakat Barat. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan budaya dan hegemoni Barat.A.1 Maksud Hegemoni Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. masyarakat 92 .5 Hegemoni Barat dan Globalisasi Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi .2000). masyarakat global 1. Barat dan globalisasi terlebih dahulu. globalisasi boleh didefinisikan sebagai “hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya” (Giddens.3 Maksud Barat Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat .5. Menurut Martin Albrow pula. Pada umumnya .

Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan. Sungguhpun demikian .6 Isu-Isu Kontemporari 1. sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas . dan Ikhwa-nul 93 . Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata mereka. Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan masyarakat Barat. Sistem ekonomi feudal hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.6. Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada pemikiran Barat. 1. 1.Mujahidin Muslimin.kegiatan mereka diharamkan seperti.Tabligh.Oleh sebab itu. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.1 Media Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.menjamin dan memenuhi segala kepentingan mereka.Toliban.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah. Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance).2 Ekonomi Sistem ekonomi Marx. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.6. semua daripada sistem ekonomi yang lain ini telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah berjaya dilaksanakan di seluruh dunia.Kesan revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara hidup masyarakat dunia.

pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam 1. 94 .perang.pengaruh dan dominasi barat tidak hilang. kita lebih melihat kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi. Bagi negara Islam pula. socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris .struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit.Sungguhpun begitu. Selain itu.bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun.3 Politik Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku.kebanyakkannya telah mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh. Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini.4 Sosial Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini . orang tersebut dikatakan tidak baik. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan ekonomi.juga terdapat pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB. orang tersebut dianggap sebagai baik dalam masyakatan Inggeris Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan oleh yang demikian . Pada akhir penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi. Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa Inggeris . social atau socialable Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris.6.bagaimana umat Islam ditindak dan sebagainya.contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa. iaitu social. Ini memberi impak secara langsung dalam politik.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1.6.

1.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 1. Hak-hak ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan.bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana orang lain 3.Kemunculan hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan 2. kebebasan dan mengejar kebahagiaan.5 Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah.6.6 Krisis Alam Sekitar Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting. Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Hak yang kedua: kebebasan. penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar ( human’s dominance over nature) dan manusia yang terbaik 95 . membawa maksud bahawa setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) . politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada suatu masa dahulu. sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpul harta. Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah 1. Ini berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu. Pemikiran tentang hak-hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi ekonomi. Hak yang pertama: kehidupan. Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan . tiga hak asasi manusia yang penting ialah kehidupan.6.

Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa menyoalkan kebenarannya).kita tidak sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula jadi.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) akan terus kekal (survival of the fittest). Masyarakat barat sukar menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini. Ia berbeza daripada nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak melakukannya.6. Malangnya . Ia merupakan satu cara bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan daripada musuh. Mengikut pandangan ini. Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini.Mereka menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat. Nilai ini menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Masyarakat Barat menekankan nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Alam persekitaran dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat. 1.7 Persepsi Jihad Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni. Masyarat Barat kini lebih senang menerima falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh 96 . Alam semula jadi yang tidak mampu menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu diselamatkan. Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di dunia ini.

8 Etika Dalam sains Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) dibuktikan secara nyata. Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. 1. Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat Barat elok untuk kita. 97 . dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan. etika dalam penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut. Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras .7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem nilai masyarakat tempatan. iaitu kaedah kajian sistematik yang menggunakan sukatan mutlak. Seorang pengkaji mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu. 1. Masyarakat umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi. Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang . Falsafah ini menganggap bahawa semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar.6.

Nilai-nilai ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada. Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. 98 . Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh masyarakat Malaysia. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini. Setiap kumpulan ( dan kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan. Ini adalah kerana maklumat dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Keadaan globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar.

negara tersebut terus ditindas. ekonomi dan lainlain. LebihIebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. perubatan.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Bagi mereka. sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. 99 .

Memahami prinsip-prinsip Islam Hadhari dan mengaplikasinya dalam kehidupan. pelajar akan lebih menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan kehendak perlaksanaan Islam hadhari. sebagai bahan pembacaan modul ini akan memfokuskan kepada dua prinsip sahaja.0 Sinopsis Tajuk 8 dalam Modul TITAS untuk PGSR ini menekankan aspek dan kefahaman pelajar mengenai perlaksanaan Islam Hardhari. 2. Semoga dengan memahami tajuk ini. 100 .0 Hasil Pembelajaran 1. Modul ini juga tidak akan mengambil keseluruhan prinsip dalam Islam Hadhari. Prinsip-prinsip lain yang terkandung dalam Islam Hadhari akan dikuliah oleh pensyarah di dalam interaksi kuliah pelajar. 2. tetapi sebaliknya Islam hadhari adalah satu percambahan fikiran dengan memberi kesan lonjakan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara hidup. Menjelaskan konsep Islam hadhari dan proses pembangunan negara.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) Tajuk 8 Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara 10 Prinsip: • Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi • Kerajaan yang adil dan beramanah • Rakyat yang berjiwa merdeka • Penguasaan ilmu pengetahuan • Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif • Kehidupan berkualiti • Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita • Keutuhan budaya dan moral • Pemeliharaan alam semulajadi • Kekuatan pertahanan 1. Islam Hadhari bukanlah memberi penafsiran dan penjenamaan semula kepada islam atau menambah elemen di dalamnya.

pembangunan kesihatan serta pembangunan fizikal. bertamadun tinggi. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari bukan ajaran baru. pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. berakhlak mulia. serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. pembangunan insan. Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya 101 .WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) 3. Islam Hadhari bukannya mazhab baru. sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan realiti semasa. Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi.0 Kerangka Pelajaran 4. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas. pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman. jujur lagi amanah.0 Pengenalan Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik. Islam Hadhari bukanlah agama baru.

gov.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) lebih seimbang dan menyeluruh. Keutuhan budaya dan moral viii. Warisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita vii. Pemeliharaan alam semula jadi ix.php ?page=ilmu Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada manamana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum.islam. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penguasaan ilmu pengetahuan v.my/islamhadhari/index.0 Prinsip Islam Hadhari Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama: i. Kekuatan pertahanan http://www. yang merangkumi pembangunan pula prasarana dengan dan pembangunan ekonomi. dan tidak bersifat sektor atau partisan. Kehidupan berkualiti vi. diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan komprehensif. Ini memerlukan satu 102 . secara sistematik. Bagaimanakah selayaknya. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. Kerajaan adil dan beramanah iii. Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh. kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan seluruh warga negara Malaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usaha memupuk perpaduan dan kejagatan ummah sebagaimana Rasulullah saw berupaya memupuk dalam “ Shahifah Madinah “ 5. secara drastik. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI ii. Rakyat berjiwa merdeka iv. Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh – berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. diperlengkap program pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan lima perkara seperti berikut:

Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai Islam Hadhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada ketahanan dan keutuhan akidah Islam

i. ii. iii. iv. v.

Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan

Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk. Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad. Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek kehidupan manusia seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti ekonomi, hendaklah dijadikan budaya. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan. Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lil’alamin) untuk membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Sikap dan nilai-nilai negatif masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam.

103

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran. Tuntutan Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Perlu diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa penguasaan sains dan teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal penguasaan sains dan teknologi, yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu diperbanyakkan. Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah secara sempurna, jujur, telus dan amanah. Manusia tidak mungkin berjaya memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu, amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran, supaya membolehkan manusia menguasai dunia. Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun. Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan ukhrawi. Allah SWT berfirman:

                                                       

                                             

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu

104

WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpahlimpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan" . (Surah al-Qasas: Ayat 77) 6.0 KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH

Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. al-qur’an dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam surah al-A’raaf :96,

                                                    
Maksudnya : “Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpahlimpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.”

Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah alBaqarah : 256

                                                                  Maksudnya

:

"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui .

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,

      
Maksudnya: “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku 7.0 KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90

105

serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW. “Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya”.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )                                 : Maksudnya “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya”. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). Dan bertaqwalah kepada Allah. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran 106 . pelajar diminta untuk mengumpulkan seberapa banyak ayat al-Quran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan gaya kepimpinan Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya. sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Berpandukan kepada mu’jam al-Quran. dan berbuat kebaikan . miskin kaya atau perbezaan agama. Dalam alqur’an Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58                                                                Maksudnya : “ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. kedudukan. bangsa. warna kulit. Allah SWT berfirman dalam surah alMaa’idah : 8                                                                                                       Maksudnya :“Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.

iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur)”. Sesungguhnya pembentukan sebuah kerajaan yang amanah adalah menjadi satu kewajipan kepada sesiapa yang menjalankan amanah ini. kemudian menggalakkan rakyatnya untuk bertindak seperti beliau. Oleh yang demikian. Kefahaman dan pengahatan prinsip-prinsip Islam hadhari yang terkadung akan lebih membantu umat Islam di Malaysia berusaha untuk menjadi seorang penganut Islam yang baik. adil. ia sewajarnya terlebih dahulu mengamalkan setiap inci ajaran Islam. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat”. semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin. Prinsip pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam hadhari telah kita bincangkan pada peringkat awal penulisan modul ini. adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka. Dan hadis nabi SAW. sebelum seseorang itu bergelar pemimpin.0 PENUTUP Perlaksanaan Islam Hadhari oleh kerajaan Malaysia telah menyemarakan lagi penghayatan agama Islam kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Pengurusan negara yang cekap. amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik. sebenarnya menjadi tunjang dan asas kepada pemahaman prinsip-prinsip lain. Kerana sesungguhnya. keraguan terhadap 107 . Usaha sedemikian hendaklah disahut seluruh rakyat Malaysia yang berugama Islam. dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba’ : 15                                                  Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya. maka implikasinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. Sesungguhnya musibah Allah swt itu dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebuah negara bilamana pimimpin gagal memenuhi dan menuruti segala kehendak dan tuntutan Islam. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”. Kegagalan untuk berakhlak dan mempraktiskan seluruh amalan yang terkandung di dalam Islam serta menjiwainya sebelum.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) yang sebaik-baiknya kepada kamu.(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur). 8. maju. yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya “ Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah” Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka).

oleh yang demikian kita hendaklah mengEsakan Allah swt dalam segenap tindakan dan perbuatan kita.WAJ3101 Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS ) satu elemen atau satu ajaran Islam akan member akibat yang sungguhnya dahyat kepada aqidah umat Islam.B Perdana Menteri Malaysia adalah satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam yang telah jatuh seiring dengan kejatuhan Kerajaan Uthmaniah lalu. Meletakkan Islam Hadhari sebagai satu keutamaan dari sudut positif akan menggalakkan suasana sihat antara kaum di Malaysia. la juga merupakan satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam agar dapat memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam mengerakkan inisiatif memakmurkan negara Malaysia. 108 . menolak kemungkaran (kejahatan) serta kebathilan (kebinasaan). Gagasan Islam Hadhari yang dikemukakan oleh Y.A. Sebarang hujah berbentuk negatif dan provokasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha maa'ruf (mendorong kebaikan dan keadilan).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful