ISI KANDUNGAN BIL 1 PRAKATA MUKASURAT

2

A) Peta Minda -maksud perlembagaan -Konsep Perlembagaan -Unsur-unsur Perlembagaan 1 2 3 4

3 B) Carta sejarah Pengubalan Pelembagaan Sehingga Penubuhan Malaysia
4

C)Laporan ringkas tentang ciri-ciri utama dalam setiap Peringkat ke pengubalan Perlembagaan 1. Pentadbiran British (1945) 2. Malayan Union (10 Oktober 1945) 3. Penubuhan UMNO (11 Mei 1946) 4. Persekutuan Tanah Melayu (1948-57) 5. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1 Februari 1948) 6. Sistem Ahli (April 1951) 7. Pilihanraya Umum (27 Julai 1955) 8. Perjanjian London (8 Februari 1956) 9. Suruhanjaya Reid (1956) 10.Suruhanjaya Cobbold (Jan 1962) 11.Perlembagaan Malaysia (Ogos 1962) 12.Penubuhan Malaysia (16 Sept 1963) 16-17 18-19 12-13 10 9

5 6 7 8

11

14 15

5 D) Huraian tentang kepentingan Perlembagaan dalam
6

Konteks hubungan etnik di Malaysia

20-24

7 E)Perbincangan tentang kontrak sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
1. Kedudukan raja melayu

25-27 28-29 30-32 31-35 36-41 42-43

2. Hak Keistimewaan Orang Melayu 3. Kedudukan Islam sebagai Agama Rasmi 7 F) Kontrak Sosial dalam hubungan etnik di Malaysia 8 BIBLIOGRAFI