 Jumlah istilah yang terdapat dalam tiap-tiap bahasa di dunia ini bergantung pada pengalaman budaya penuturnya.  Bahasa Inggeris mungkin kaya dengan istilah sains dan teknologi tetapi kalah dalam bidang lain. Bahasa Tamil di Selatan India misalnya mempunyai 27 istilah untuk bermacammacam jenis angin kerana kawasan itu sangat berangin.  Bahasa Melayu sendiri mempunyai perbendaharaan kata yang cukup kaya untuk dimanfaatkan  Namun dalam pertumbuhan dan perkembangannya.bahasa melayu sejak dahulu lagi mengambil manfaat dari bahasa-bahasa lain sebagai sumber peristilahan dalam memperkatakan pelbagai bidang keilmuan. .

kadazan-duzun. 3. Sumber_sumber yang boleh dimanfaatkan termasuklah : 1.bahasa arab dan lain-lain. Bahasa serumpun dengan bahasa melayu seperti bahasa iban. Bahasa Melayu sendiri termasuk bahasa Indonesia serta dialek-dialek Melayu dan juga Melayu klasik yang telah menyerapkan perkataan daripada bahasa arab. Bahasa asing seperti bahasa inggeris.jawa dan sebagainya.Sanskrit.parsi dan lain-lain. . 2.

muka bumi.pertanian. Sumber 1 dan 2 dapat memberi inventori istilah yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan.tumbuhtumbuhan.alam haiwan. penternakan.pertukangan dan sebagainya  Bahasa inggeris pula biasanya menjadi sumber peristilahan pelbagai cabang bidang sains dan teknologi manakala bahasa Arab pula sangat relevan untuk konsep keagamaan dan falsafah .

keadaan atau ciri yang dimaksudkan. . Contoh: Hospital dan rumah sakit. proses. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada dua kata yang mempunyai rujukan yang sama). Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. dipilih fisiologi c) kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut: a) b)  kata berkenaan tepat memberi makna. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. konsep.

5. gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke .  Contoh – contoh seperti:  1.Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. 4. 2. 3.

2. . Pembentukan istilah baru dibuat melalui dua cara : Proses pinjam terjemah iaitu meminjam atau membentuk istilah daripada bahasa kita sendiri dan bahasa serumpun Proses peminjaman iaitu meminjam istilah daripada bahasa lain iaitu bahasa inggeris atau bahasa asing yang lain 1.

.  Kaedah ini banyak digunakan dalam bidang yang konsepnya memang tidak dapat ditemukan dalam budaya dan bahasa Melayu/serumpun  Untuk tujuan keseragaman. Penulisan istilah berdasarkan peminjaman perbendaharaan kata bahasa asal/asing ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.

 Contoh – contoh seperti: Istilah Bahasa Asal Atom Electron Professional Psychology Structure Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur .

 Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. .  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.Istilah asing boleh dipinjam atas dasar:  Sesuai maknanya.

 Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai. 2) Kemudahan belajar bahasa. . Hal ini bergantung pada: 1) Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat. dan 3) Kepraktisan.  Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.

 Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. .

 Contoh – contoh seperti : Istilah Asing Campaign Custom Dengue Grant Pension Istilah Bahasa Melayu Kempen Kastam Denggi Geran Pencen .

 Contoh:  a) b) c) d) bona fide esprit de corps Weltanschauung cal de sac . digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Edisi Baharu (2004).Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful