PERKEMBANGAN FISIOLOGI DAN PSIKOLOGIS KEHAMILAN

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dan Perkembangan
Penanggung Jawab :
Lia Nurcahyani, SST, MPH

Disusun Oleh :
Mia Nur Mafluhati
(P2.06.24.2.12.017)

Jalum A Flamboyan
Tk.1 Kebidanan
POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA
WILAYAH CIREBON
2012/2013
Jl.Pemuda No.38 Telp. (0231)200277-245739
Web-site: www.poltekeskesehatan tasikmalaya.ac.id

13 Februari 2013 Penulis i . dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai perubahan fisiologi dan psikologis pada kehamilan.KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah Biologi Dasar atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Perubahan Fisiologi Dan Psikologis Pada Kehamilan” ini dengan lancar. Kami harap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Cirebon. Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan datadata sekunder yang kami peroleh dari buku panduan dan browsing yang berkaitan dengan perubahan fisiologi dan psikologis kehamilan. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini. maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Biologi Dasar.

.................................................................................................2 Rumusan Masalah .......................................................1 Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan ................................................. 1 1.............................................. 7 2.......3 Tujuan .............................. 4 2......................1 Perubahan Pada Sistem Reproduksi Dan Payudara .......1................................. 10 BAB III PENUTUP ..............................................................1............................... 15 3.....................2 Saran ...................... 15 DAFTAR PUSTAKA ........ 3 2.................3......................................... 2 BAB II PERKEMBANGAN FISIOLOGI DAN PSIKOLOGIS KEHAMILAN .......................................................................................3............1..............................................................................................................................2 Perubahan Sistem Kardiovaskuler ........... 8 2...........1.3 Trimester Ketiga .........................2 Trimester Kedua ........................................................................................................................ 6 2.................................................. i .. 6 2.................. 15 3................4 Perubahan Sistem Urinaria .............................................................. 17 ii .......... 1 1...................1......................... ii BAB 1 PENDAHULUAN ...............1 Trimester Pertama .................3 Masa Kehamilan ..............................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ......................................... 9 2................ 1 1....................................................................................................5 Perubahan Sistem Gastrointestinal ......1 Kesimpulan .........................................................................................................1..................3 Perubahan Sistem Pernapasan 2.......2 Perubahan Psikologis pada Kehamilan ..................................................1 Latar Belakang .............................. 8 2...... 6 .................................... 5 2............................................ 7 2......... 3 2............................................................................3.....................6 Perubahan Sistem Integumen ...