Subjek : sains

Tajuk : Teknologi

Aras : Rendah
Manakah antara berikut pernyataan yang tidak benar tentang tenaga.
A) Tenaga ialah keupayaan untuk membuat kerja
B) Tenaga wujud dalam pelbagai bentuk
C) Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain.
D) Tumbuhan tidak memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup.

Aras : sederhana
Tuliskan perubahan tenaga bagi peralatan di bawah.
1. Televisyen
_______________________________
2. Radio
_______________________________
3. Lampu
________________________________
4. Seterika
_______________________________

sebagai seorang murid. berikan beberapa cara yang boleh digunakan untuk menjimatkan penggunaan tenaga.Aras : Tinggi Pada pendapat anda. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .