P. 1
Soalan Latihan Sejarah Tingkatan 4

Soalan Latihan Sejarah Tingkatan 4

5.0

|Views: 18,432|Likes:

More info:

Published by: Aisyahnur Ariffni bt Ariffin on Jul 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Tamadun?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Nyatakan maksud tamadun menuut pandangan !slam.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
". #i manakah tebentuknya tamadun Mes$p$tamia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
%. &uaikan K$d 'ndang(undang &ammuabi.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
).Nyatakan sistem $ganisasi dalam masyaakat Mesi *uba.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
+. Teangkan mengenai system pemeintahan #inasti ,hang.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Bab 2 –*eningkatan Tamadun
Tamadun -unanai
1.Tamadun ini bemula dengan pembentukan petempatan manusia yang dikenali
sebagai negaa k$ta atau _____________..ms"/0
2. Tedapat banyak negaa k$ta pada 1aman -unani dan setiap Negaa k$ta
mengandungi sebuah k$ta yang dikelilingi $leh
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.ms"20
". Nyatakan " Negaa k$ta di -unani. ."20
______________________________________________________________________________
% Teangkan makna bagi setiap pekataan di bawah. .ms %"0
3ligaki ( ___________________________________________________________________________
Aist$kasi –
_________________________________________________________________________
Tiani
(_______________________________________________________________________________
#iktat$
(_____________________________________________________________________________
4epublik(
_____________________________________________________________________________
). ,$alan esei. Teangkan system pemeintahan tamadun -unani. .ms%2(%"0
+. Teangkan mengenai Mahaa5a 6ustinian7 &ukum Kanun 127 'ndang(undang 4$m
dan *insipnya. .ms%+0
8. Apakah yang dimaksudkan dengan &ukum Kama dalam agama &indu? .ms+)0
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/. Beikan 2 teas yang tedapat dalam agama !slam. .ms +80
_____________________________________________________________________________________
2. Nyatakan dua pinsip m$al yang ditekankan dalam a5aan 9$n:ucianisme. .ms
+80
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Bab " – Tamadun Awal Asia Tenggaa
1. Kea5aan ________________________ bekembang sebagai kea5aan Maitim
disebabkan kedudukan pelabuhan 3c(e$. .ms8+0
2. Kea5aan _______________________ meupakan kea5aan agaia yang teletak di
lembah ,ungai Mek$ng. .ms 880
". Kea5aan ________________________ meupakan 5enis kea5aan yang memetingkan
akti;iti kelautan. .ms/<0
%. Bukti yang menun5ukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entep$t sebelum
kemunculan Melaka ialah 5umpaan _________________________________. .ms/10
). *elabuhan Kedah Tua teletak di laluan ___________________________. .ms /20
+. Kea5aan maitim mendapat bahan kayu daipada kea5aan _________________ di
Buma. .ms /"0
8. !ndia mendapatkan l$gam emas dai Asia Tenggaa setelah
___________________________ dai 4$m membehentikan pedagangan l$gam emas
dengan !ndia. .ms /)0
/. 9andi =embah Bu5ang beunsu Buddha memiliki pelan 5enis ___________________.
.ms220
2. >pik 4amayana yang diadun dengan unsu(unsu tempatan melahikan
_________________________
.ms 2%0
1<. Apakah % peanan candi? .ms//0
i0 ______________________________________________________________
ii0 ______________________________________________________________
iii0 _____________________________________________________________
i;0 _____________________________________________________________
11. =engkapkan cii(cii Angk$ ?at. .ms 2<0
i0 #ibina untuk agama &indu____________________________
ii0__________________________________________________
iii___________________________________________________
i;__________________________________________________
;___________________________________________________
12. =engkapkan a5ah di bawah bekenaan dengan system pemeintahan kea5aan
awal.
*engauh agama &indu dan Buddha dalam system pemeintahan kea5aan awal.
.ms /)(/80
a. #itea5ui $leh se$ang ketua
b. ________________________________________________
c._________________________________________________
d_________________________________________________
e_________________________________________________
:__________________________________________________
g_________________________________________________
h_________________________________________________
Bab %( Kemunculan Tamadun !slam dan *ekembangannya di Makkah
1. Apakah dua cii system kabilah? .ms1<10
i0. _______________________________________________________
ii0. _______________________________________________________
2. Nyatakan dua kesan daipada amalan system kabilah. .ms 1<20
i0 ____________________________________________________________
ii0 ____________________________________________________________
". ,etiap kabilah diketuai $leh se$ang ___________________________. .ms 1<10
%. *eang ________________________ ialah peang yang melibatkan Bani Taghlib
dengan Bani Baka. .ms 1<20
). ?ahyu petama yang diteima $leh Nabi Muhammad saw semasa baginda beada
di ___________________________________. .ms1<80
+. __________________________ meupakan bapa saudaa Nabi Muhammad saw yang
sangat memusuhi baginda dan menentang a5aan !slam. .ms 1<20
8. Teangkan maksud 6ahiliah. .ms 22(1<20
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/. Namakan tiga $ang yang penah men5aga Nabi Muhammad sebelum baginda
beumu 12 tahun. .ms1<%0
i0______________________________________
ii0_____________________________________
iii0____________________________________
2. Bagaimanakah :act$ pebe1aan kepecayaan antaa $ang Aab @uaisy dengan
umat !slam membawa kepada penentangan? .ms 1110
i0 _________________________________________________________________
ii0_________________________________________________________________
1<.,enaaikan tiga sebab dakwah Nabi Muhammad mudah diteima. .ms 11<0
i0________________________________________________________________________(
ii0________________________________________________________________________
iii0_______________________________________________________________________
11. Nyatakan tiga caa penentangan $ang Aab @uaisy tehadap syia !slam. .ms
11<(1120
i0________________________________________________________________________
ii0_______________________________________________________________________
iii0_______________________________________________________________________
12. ,ebutkan dua si:at tepu5i Nabi Muhammad saw. .ms 1<)0
i0_____________________________________________________________
ii0____________________________________________________________
1". ,$alan >sei – Teangkan cii masyaakat Aab 6ahiliah dai segi s$sial7 ek$n$mi
dan kepecayaan dan agama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->