www.dengdang.blogspot.

com mmmmmmmmmmmm sssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssss ssssssssssssss _______________________________________________________________________ _ sssssssssssssssss Pejabat Pendaftar sssssssssssssssss ssssssssssssssssssss, sssssssssssssssssssssssssssssssssss Tuan, PERMOHONAN UNTUK MENANGGUHKAN TARIKH LAPOR DIRI Merujuk perkara di atas, saya sssssssssssssssssssss, telah ditawarkan jawatan sebagai ssssss(sementara) di ssssssssssssssssssssss. Disini, saya ingin memaklumkan kepada pihak Tuan bahawa saya tidak dapat melaporkan diri pada 01hb. Jun 2009 (Isnin) seperti yang tercatat dalam surat tawaran. 1. Kegagalan saya untuk melaporkan diri pada tarikh tersebut adalah disebabkan saya masih lagi berkhidmat dengan syarikat lama saya. Saya telah pun menyerahkan notis peletakan jawatan saya dan saya akan melaporkan diri saya kepada pihak tuan pada 16hb Jun 2020 setelah tamat notis peletakan jawatan saya. 2. Berikut adalah maklumat peribadi saya sebagai rujukan pihak tuan: i. ii. iii. Nama : ddddddddddd No. I/C : dddddddddddd Jawatan : ddddddd

03 June 2020

3. Bersama-sama surat penangguhan saya ini, saya lampirkan Surat Penerimaan Jawatan Dan Pengakuan bagi mengesahkan penerimaan tawaran jawatan sebagai dddddd di dddddddddddddddddd. Saya mengharapkan agar pihak Tuan dapat mempertimbang situasi saya disini dan menerima penangguhan tarikh lapor diri saya ini. Kerjasama dan budi bicara pihak Tuan amat saya hargai. Sekian, terima kasih Yang Benar,

(ddddddddddddddddd)

www.dengdang.blogspot.com