"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat.

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (QS. Al-Baqarah : 45)

Sabar bukan berarti diam, tetapi sabar merupakan aktivitas positif dengan segenap upaya mempertahankan diri ketika menghadapi masalah atau musibah. Sementara shalat pada hakikatnya adalah doa, yaitu sikap bergantung (interdependensi) kepada Allah SWT. sebagai pencipta (khalik), pemelihara (rabb), dan penguasa (malik) dari alam semesta dan seisinya. Shalat yang sempurna adalah shalat yang bernilai ritual dan sosial, yaitu nilai-nilai dalam shalat dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dimensi sosial, saat seseorang menghadapi suatu hajat atau suatu kepentingan, dia senantiasa memohon doa dan restu kepada sesamanya. Ini menggambarkan kondisi jiwa yang haus akan perhatian dan kasih sayang sesama. Jika suatu ketika seseorang mengetahui bahwa dia sedang didoakan baik oleh saudaranya maka dipastikan dia akan sangat senang. Sepantasnya, bagi kita untuk membantu saudara kita yang sedang dirundung duka, baik di Mentawai maupun di Jawa Tengah atau di mana pun berada, minimal dalam bentuk doa.

Pantas, Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umatnya untuk menebarkan salam dengan lafaz "assalamualaikum" (semoga keselamatan/kedamaian tetap atas kamu semua). Ajaran yang mulia dengan memuliakan manusia melalui doa. Di dalam Islam, diajarkan bahwa membaca salam itu sunah dan menjawabnya wajib. Ini menunjukkan keharusan untuk mengapresiasi atas kebaikan orang lain dalam bentuk doa.

Islam pun mengajarkan kepada umat Rasulullah SAW. untuk bersilaturahmi, yang secara hakiki bermakna mengoneksikan kasih sayang. Dampak dari koneksitas itu akan mengaktifasi setiap doa yang dipanjatkan oleh sesama umat Rasulullah. Ajaran Islam senantiasa mengajak umatnya

Kemudian saya bertemu dengan Ummud Darda’ (ibu mertua Shofwan) di rumah. ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. 88). "Aku tiba di negeri Syam. tetapi mendoakan dan memberi maaf secara ikhlas itu jauh lebih baik." Shofwan pun berkata. doakanlah kebaikan padaku karena Nabi SAW. ’Sesungguhnya doa seorang Muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab (terkabulkan). saya tidak bertemu dengan Abud Darda’ (bapak mertua Shofwan)." Dari Shofwan bin ’Abdillah bin Shofwan -. lalu Abu Darda’ mengatakan sebagaimana istrinya tadi.’ Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. hal. Ummu Darda’ berkata.’" Ummud Darda’ pun mengatakan. Kedua hadis tersebut tampak jelas.istrinya adalah Ad Darda’ binti Abid Darda’. "Kalau begitu. Lihat Ash Shohihah (1399): (Muslim : 48-Kitab Adz Dzikr wad Du’aa’. Ini adalah peluang bagi umat Islam khususnya para calon jemaah haji. beliau mengatakan. doakanlah semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah pada .untuk saling mendoakan sesama saudaranya seiman. Abu Darda’ mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi SAW. pernah bersabda. malaikat tersebut akan berkata. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. ‘Apakah engkau ingin berhaji tahun ini ?’ Shofwan berkata. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini. Namun." (sahih). "Sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab (terkabulkan). Meminta didoakan dan meminta maaf itu baik. "Aku pun bertemu Abu Darda’ di pasar. Saat kita bertemu dengan seseorang. Doa dari orang yang tidak diketahui itu mustajab atau terkabulkan. ’Iya. Saat kita berbelanja di warung kecil. untuk senantiasa saling mendoakan baik secara langsung maupun tidak langsung. ucapkanlah salam dan bersalaman seraya berbisik mendoakan "barokalloh" (semoga Allah melimpahkan keberkahan padamu). ’Amin. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shidiq radhiyallohu’anhu dikatakan.

pemilik warung. Wallahualam. "Ya. pengurus DPW Generasi Muda Mathla’ul Anwar Jawa Barat. kita panjatkan. Begitu pun ketika kita diminta untuk mendoakan seseorang yang mempunyai hajat maka jangan ditunggu lagi. semoga Engkau segera mengganti musibah menjadi rahmat-Mu. Demikian juga untuk saudara kita yang sedang dilanda musibah. Tulisan disalin dari Harian Umum "PIKIRAN RAKYAT" Edisi Jumat (Pahing) 5 November 2010 pada Kolom "RENUNGAN JUMAT"] Artikel Terkait : Pembelajaran MENANGKAL GANGGUAN SETAN POLA MAKAN DAN KEKHUSUKAN IBADAH MENGELOLA UCAPAN DALAM ISLAM DAKWAH INTEGRAL CINTAILAH HIDUP! DOA TIDAK TERKABUL? MEMPERBANYAK AMAL DI SISA USIA PILIH KAYA ATAU MISKIN? KUNCI PEMBUKA KEBAHAGIAAN MENCAPAI DERAJAT IHSAN HIJRAH SETIAP JUMAT . Ketua DKM Al-Mu’minuun Griya Utama Rancaekek." Amin. Allah. dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. semoga harapannya terkabul.*** [Ditulis oleh ROHMANUR AZIZ. segera kita doakan seikhlas mungkin. kita doakan tanpa harus diminta dan diketahui oleh mereka.

.......BEREBUT JABATAN BUDI PEKERTI LUHUR BERSEDEKAH KEPADA SANAK KERABAT PELIHARA KEHORMATAN HIKMAH SAKIT MEMBACA KASIH SAYANG ALLAH DURHAKA TERHADAP NASIHAT BELAJAR HIJRAH RASUL BERKACA DARI IBRAHIM KELUARGA MASLAHAT TETAP ISTIQAMAH BEKERJA DAN BERAMAL MENJADI “WALIYULLAH” HANYA KEPADA-MU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful