"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat.

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (QS. Al-Baqarah : 45)

Sabar bukan berarti diam, tetapi sabar merupakan aktivitas positif dengan segenap upaya mempertahankan diri ketika menghadapi masalah atau musibah. Sementara shalat pada hakikatnya adalah doa, yaitu sikap bergantung (interdependensi) kepada Allah SWT. sebagai pencipta (khalik), pemelihara (rabb), dan penguasa (malik) dari alam semesta dan seisinya. Shalat yang sempurna adalah shalat yang bernilai ritual dan sosial, yaitu nilai-nilai dalam shalat dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dimensi sosial, saat seseorang menghadapi suatu hajat atau suatu kepentingan, dia senantiasa memohon doa dan restu kepada sesamanya. Ini menggambarkan kondisi jiwa yang haus akan perhatian dan kasih sayang sesama. Jika suatu ketika seseorang mengetahui bahwa dia sedang didoakan baik oleh saudaranya maka dipastikan dia akan sangat senang. Sepantasnya, bagi kita untuk membantu saudara kita yang sedang dirundung duka, baik di Mentawai maupun di Jawa Tengah atau di mana pun berada, minimal dalam bentuk doa.

Pantas, Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umatnya untuk menebarkan salam dengan lafaz "assalamualaikum" (semoga keselamatan/kedamaian tetap atas kamu semua). Ajaran yang mulia dengan memuliakan manusia melalui doa. Di dalam Islam, diajarkan bahwa membaca salam itu sunah dan menjawabnya wajib. Ini menunjukkan keharusan untuk mengapresiasi atas kebaikan orang lain dalam bentuk doa.

Islam pun mengajarkan kepada umat Rasulullah SAW. untuk bersilaturahmi, yang secara hakiki bermakna mengoneksikan kasih sayang. Dampak dari koneksitas itu akan mengaktifasi setiap doa yang dipanjatkan oleh sesama umat Rasulullah. Ajaran Islam senantiasa mengajak umatnya

saya tidak bertemu dengan Abud Darda’ (bapak mertua Shofwan). 88).istrinya adalah Ad Darda’ binti Abid Darda’. Saat kita bertemu dengan seseorang. lalu Abu Darda’ mengatakan sebagaimana istrinya tadi. Ummu Darda’ berkata. Kedua hadis tersebut tampak jelas. Kemudian saya bertemu dengan Ummud Darda’ (ibu mertua Shofwan) di rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shidiq radhiyallohu’anhu dikatakan. Namun. Ini adalah peluang bagi umat Islam khususnya para calon jemaah haji. Lihat Ash Shohihah (1399): (Muslim : 48-Kitab Adz Dzikr wad Du’aa’. doakanlah kebaikan padaku karena Nabi SAW." Dari Shofwan bin ’Abdillah bin Shofwan -. ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. malaikat tersebut akan berkata. Abu Darda’ mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi SAW. Doa dari orang yang tidak diketahui itu mustajab atau terkabulkan. ’Amin. tetapi mendoakan dan memberi maaf secara ikhlas itu jauh lebih baik. Meminta didoakan dan meminta maaf itu baik. "Aku tiba di negeri Syam. doakanlah semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah pada . ’Sesungguhnya doa seorang Muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab (terkabulkan)." (sahih). ucapkanlah salam dan bersalaman seraya berbisik mendoakan "barokalloh" (semoga Allah melimpahkan keberkahan padamu).untuk saling mendoakan sesama saudaranya seiman. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. "Sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab (terkabulkan). pernah bersabda. beliau mengatakan.’ Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. "Kalau begitu. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini. ’Iya. Saat kita berbelanja di warung kecil.’" Ummud Darda’ pun mengatakan. untuk senantiasa saling mendoakan baik secara langsung maupun tidak langsung. ‘Apakah engkau ingin berhaji tahun ini ?’ Shofwan berkata." Shofwan pun berkata. "Aku pun bertemu Abu Darda’ di pasar. hal.

"Ya. pengurus DPW Generasi Muda Mathla’ul Anwar Jawa Barat. dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.pemilik warung. Allah. Demikian juga untuk saudara kita yang sedang dilanda musibah." Amin. semoga harapannya terkabul. Tulisan disalin dari Harian Umum "PIKIRAN RAKYAT" Edisi Jumat (Pahing) 5 November 2010 pada Kolom "RENUNGAN JUMAT"] Artikel Terkait : Pembelajaran MENANGKAL GANGGUAN SETAN POLA MAKAN DAN KEKHUSUKAN IBADAH MENGELOLA UCAPAN DALAM ISLAM DAKWAH INTEGRAL CINTAILAH HIDUP! DOA TIDAK TERKABUL? MEMPERBANYAK AMAL DI SISA USIA PILIH KAYA ATAU MISKIN? KUNCI PEMBUKA KEBAHAGIAAN MENCAPAI DERAJAT IHSAN HIJRAH SETIAP JUMAT . segera kita doakan seikhlas mungkin.*** [Ditulis oleh ROHMANUR AZIZ. kita doakan tanpa harus diminta dan diketahui oleh mereka. semoga Engkau segera mengganti musibah menjadi rahmat-Mu. Ketua DKM Al-Mu’minuun Griya Utama Rancaekek. Wallahualam. Begitu pun ketika kita diminta untuk mendoakan seseorang yang mempunyai hajat maka jangan ditunggu lagi. kita panjatkan.

..BEREBUT JABATAN BUDI PEKERTI LUHUR BERSEDEKAH KEPADA SANAK KERABAT PELIHARA KEHORMATAN HIKMAH SAKIT MEMBACA KASIH SAYANG ALLAH DURHAKA TERHADAP NASIHAT BELAJAR HIJRAH RASUL BERKACA DARI IBRAHIM KELUARGA MASLAHAT TETAP ISTIQAMAH BEKERJA DAN BERAMAL MENJADI “WALIYULLAH” HANYA KEPADA-MU......