Bahasa Inggeris Near Miss Cemerlang

1. OTR Cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A. Hanya 6 orang yang mencapai target A. Seramai 7 orang “near-miss” A. Markah mereka adalah antara 69%-78%.

2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dikenalpasti pada murid-murid tersebut adalah:

a) Kertas 1 - cuai memilih jawapan b) Kertas 1 - soalan kefahaman (31-40) – murid tidak memahami petikan. c) Kertas 2 – soalan 1 – murid tidak dapat membina ayat dengan lengkap 3. Langkah-langkah yang akan dijalankan oleh guru matapelajaran untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Melatih murid membaca soalan sekurang-kurangnya 2 kali supaya mereka memahaminya. b) Melatih murid menggaris isi penting semasa membaca petikan c) Melatih murid menulis mengikut teknik SVO.

Near Miss Menguasai

1. OTR Menguasai UPPM 1 adalah seramai 95 orang. Murid lulus C adalah seramai 75 orang. Seramai 20 orang near-miss C. Markah mereka adalah antara 25% - 38%. 2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dihadapi oleh murid-murid tersebut adalah : a) Kelemahan “vocabulary” b) Kelemahan “grammar” c) Tidak memahami soalan kefahaman 31-40 3. Langkah-langkah yang dijalankan oleh guru matapelajaran adalah:

. Bekas murid yang telah Berjaya. Seorang guru JU (Mr. 2. Peluang 1. 2. Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. Kurang seorang guru opsyen. kursus dan aktiviti kokurikulum. c) Mengajar murid menulis “parallel” writing dan menggunakan “substitution table” d) Menggaris isi penting semasa membaca petikan.a) Menambahkan “vocabulary” dan maknanya semasa permulaan sesi p&p. Kemasukan murid ke sekolah berasrama penuh. GPK adalah guru opsyen Bahasa Inggeris. Sokongan PIBG Kelemahan 1. b) Latih murid menulis ayat mudah dengan teknik SVO. 3. Teh Cheng Chuan) 5. Guru opsyen yang berijazah. SWOC Analisis Kekuatan 1. 4. Guru bahasa inggeris yang cukup. 2.

2. Setelah dilakukan analisis item. Latarbelakang muted yang berbagai. didapati kelemahan yang ketara pada murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Tidak cukup masa menjawab b) Tidak yakin menggunakan teknik menjawab kertas 1. Matematik Near –miss cemerlang 1. Ramai motivator di kawasan zon Bandar. 5.3. 3. . Cabaran 1. OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A tetapi hanya 9 orang mencapai target. Kurang sokongan ibubapa 4. Harapan ibu bapa 2. Seramai 4 orang near-miss A-matematik. Aduan tidak berasas daripada ibubapa. Sikap murid yang negatif.

c) Latih tubi melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D. d) Terlebih jalan kerja. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: Kertas 1 a) Tekankan pengurusan masa sewaktu menjawab soalan mengikut aras kesukaran soalan. . melabelkan serta menyenaraikan cirri-ciri 2D dan 3D. 3. b) Latih tubi untuk teknik jawab kertas 1 mengikut pelbagai bentukbentuk soalan. murid lupa kemahiran Tahun 5 Kertas 2 a) Tidak menguasai ciri-ciri bentuk 2D dan 3D b) Cuai fakta asas. c) Tidak menghabiskan langkah-langkah pengiraan.c) Lemah mengenal bentuk-bentuk 3D dan 2D d) 95% daripada soalan adalah daripada Tahun 5. c) Latih tubi membaca soalan bersama-sama dan murid membulatkan kata kunci. Kertas 2 a) Latihan melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D melabelkan dan menyenaraikan ciri-ciri 2D dan 3D. Faham kehendak soalan tetapi cuai dalam pengiraan. b) Bulatkan kata kunci dan tuliskan simbol operasi di kata kunci tersebut.

c) Menyediakan lembaran kerja yang melibatkan rajah sahaja dan latihan berterusan. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: Kertas 1 a) Latihan menjawab 5 soalan penyelesaian masalah dalam masa seminggu. 3. e) Tidak berusaha untuk mencari jawapan bagi soalan betul atau salah. e) Penekanan kepada semua murid kemahiran mencongak. Kertas 2 . OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 97 orang lulus tetapi hanya 69 orang sahaja yang lulus. d) Penekanan kepada murid semasa sesi P&P. 28 orang murid near-miss C. d) Murid hanya membaca soalan tanpa memahami konsep dengan mendalam. b) Kurang mantap konsep matematik seperti pertukaran unit terutama melibatkan pecahan c) Murid lemah dalam mengintepretasi data dari gambarajah. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang ketara pada murid murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Kurang memahami kehendak soalan penyelesaian masalah.Near-miss menguasai 1. Kertas 2 a) Lemah penguasaan konsep asas matematik b) Terikat dengan sukatan pelajaran yang terlalu padat sedangkan kebarangkalian untuk keluar soalan dalam UPSR terlalu kecil. 2. b) Latih tubi 10 soalan yang melibatkan pertukaran unit setiap 5 minit sebelum sesi P&P.

c) Latih tubi menjawab soalan yang berformatkan UPSR yang diambil dari negeri-negeri lain. taklimat. Cabaran a) Latarbelakang pelajar b) Harapan ibubapa c) Sikap murid-murid d) Trauma banjir e) Kurang sokongan dari ibubapa f) Aduan yang tidak berasas dari ibubapa . mesyuarat dan sebagainya. d) Latih tubi yang berfokuskan kepada soalan berorientasikan UPSR. SWOC Analisis Kekuatan a) Guru matematik cukup b) Ada guru yang menanda UPSR c) Guru matematik yang mengajar Tahun 6 adalah guru siswazah d) Sokongan padu dari PIBG Kelemahan a) Guru bukan opsyen mengajar Matematik b) Guru-guru ETeMs kurang mahir mengajar MT dalam Bahasa Inggeris c) Guru-guru kerap keluar dipanggil menghadiri kursus. b) Latih tubi berterusan yang berkaitan dengan rajah.a) Fokus teknik menjawab kertas 2 terutama bagi soalan 1 markah dan 2 markah.

MRSM dan sebagainya b) Ramai motivator di kawasan zon Bandar.Peluang a) Kemasukan ke asrama SBP. Sains Near-miss cemerlang 1. Seramai 3 orang near-miss A . c) Bekas pelajar SKKJ yang telah Berjaya. OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang tetapi pencapaian lulus hanya 10 orang.

Potong. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Pengukuhan soalan-soalan berkaitan kemahiran proses sains yang difokuskan murid kerap melakukan kesilapan b) Menggariskan kata kunci soalan sebagai panduan c) Aplikasi teknik 3P (Pangkah.2. Contoh: Variables (what to change) Inference Interprete data b) Tidak menggariskan kata kunci soalan c) Cuai dalam pemilihan jawapan d) Kurang focus kepada subtopik tertentu Contoh: Planet dan Sistem Suria e) Kurang teliti dalam menjawab soalan objektif aneka gabungan 3. didapati kelemahan yang dikenal pasti adalah: a) Tidak aplikasikan sepenuhnya teknik menjawab soalan Bahagian B. dan Periksa) dalam menjawab soalan aneka gabungan. Seramai 10 orang near-miss menguasai 2. Setelah dilakukan analisis item. d) Bimbing murid dalam menjawab soalan (objektif dan subjektif) agar sasaran jumlah soalan yang betul tercapai. didapati kelemahan yang ketara pada murid-murid adalah: a) Kelemahan ketara pada kemahiran proses sains Contoh: . Setelah dilakukan analisis item. OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 91 orang tetapi hanya 81 orang mencapai sasaran. Near-miss menguasai 1. e) Latihan berfokus kepada subtopik yang kurang dikuasai murid.

inferens .-pemerhatian .hipotesis . halaju) e) Tidak bersungguh-sungguh menjawab soalan f) Pengurusan masa menjawab soalan tidak dipenuhi g) Tidak membaca soalan sepenuhnya. Keterangan soalan sebelum gambarajah tidak dibaca oleh murid h) Kelemahan teknik menjawab soalan aneka gabungan (ojektif) i) Kurang membuat latihan 3.corak / trend b) Tidak dapat mengenalpasti kehendak soalan c) Tidak dapat menginterpretasi data dari gambarajah d) Kurang menguasai fakta Contoh: -sifat bahan -fasa bulan -rumus pengiraan (luas. isipadu. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: a) Penekanan terhadap kemahiran proses sains seperti: Tujuan penyiasatan pemerhatian hipotesis ramalan corak/trend .tujuan .ramalan .

Mohd Najib b Sapari) 4) Sokongan padu dari PIBG 5) Sokongan padu dari biro pendidikan Parlimen Sekijang Kelemahan a) Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. taklimat dan aktiviti ko-kurikulum Peluang a) Kemasukan murid ke SBP dan MRSM b) Bekas murid yang telah Berjaya . e) Pemantapan istilah sains 5 minit bagi setiap satu jam sesi P&P f) Membimbing murid menjawab soalan dan menekankan pembahagian masa semasa menjawab g) Mengaplikasi teknik 3P (Pangkah. bergerakbalas (WTO) b) Menggariskan kata kunci soalan c) Pengukuhan berfokus terhadap teknik menjawab bahagian A dan B d) Menyediakan lembaran kerja berfokus kepada kemahiran proses sains yang belum dikuasai oleh murid. dan Periksa) bagi soalan bahagian A (aneka gabungan) SWOC Analisis Kekuatan 1) Bilangan guru sains yang mencukupi. Potong. 2) Guru opsyen yang berijazah 3) Seorang guru berperanan sebagai: Jurulatih utama Penanda kertas UPSR Pentaksir Kawasan PBS Penceramah teknik menjawab UPSR (En. dimanipulasi (WTC). kursus.- pemboleh ubah yang dimalarkan (KTS).

c) Ramai motivator di kawasan Zon Bandar Cabaran a) Harapan ibu dan bapa b) Latar belakang murid yang pelbagai c) Aduan tidak berasas daripada ibu dan bapa d) Sikap murid yang negatif e) Kurang sokongan ibu dan bapa f) Ketiadaan bilik sains akibat bencana alam (banjir) g) Makmal komputer rosak akibat bencana alam dan tiada kemudahan untuk pelajar melayari portal Zoom-A h) Analisis item berfokuskan kepada topic tidak dapat disediakan oleh unit akademik PPD bagi kelancaran proses audit akademik sekolah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful