Bahasa Inggeris Near Miss Cemerlang

1. OTR Cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A. Hanya 6 orang yang mencapai target A. Seramai 7 orang “near-miss” A. Markah mereka adalah antara 69%-78%.

2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dikenalpasti pada murid-murid tersebut adalah:

a) Kertas 1 - cuai memilih jawapan b) Kertas 1 - soalan kefahaman (31-40) – murid tidak memahami petikan. c) Kertas 2 – soalan 1 – murid tidak dapat membina ayat dengan lengkap 3. Langkah-langkah yang akan dijalankan oleh guru matapelajaran untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Melatih murid membaca soalan sekurang-kurangnya 2 kali supaya mereka memahaminya. b) Melatih murid menggaris isi penting semasa membaca petikan c) Melatih murid menulis mengikut teknik SVO.

Near Miss Menguasai

1. OTR Menguasai UPPM 1 adalah seramai 95 orang. Murid lulus C adalah seramai 75 orang. Seramai 20 orang near-miss C. Markah mereka adalah antara 25% - 38%. 2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dihadapi oleh murid-murid tersebut adalah : a) Kelemahan “vocabulary” b) Kelemahan “grammar” c) Tidak memahami soalan kefahaman 31-40 3. Langkah-langkah yang dijalankan oleh guru matapelajaran adalah:

Teh Cheng Chuan) 5. 3. Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. b) Latih murid menulis ayat mudah dengan teknik SVO. c) Mengajar murid menulis “parallel” writing dan menggunakan “substitution table” d) Menggaris isi penting semasa membaca petikan. Guru opsyen yang berijazah. GPK adalah guru opsyen Bahasa Inggeris. Bekas murid yang telah Berjaya. Kurang seorang guru opsyen. SWOC Analisis Kekuatan 1. 4. 2. 2. Guru bahasa inggeris yang cukup. Peluang 1. . Sokongan PIBG Kelemahan 1. Seorang guru JU (Mr. Kemasukan murid ke sekolah berasrama penuh.a) Menambahkan “vocabulary” dan maknanya semasa permulaan sesi p&p. 2. kursus dan aktiviti kokurikulum.

OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A tetapi hanya 9 orang mencapai target. 5. 2. Seramai 4 orang near-miss A-matematik. Kurang sokongan ibubapa 4. Setelah dilakukan analisis item. Sikap murid yang negatif. Matematik Near –miss cemerlang 1. . 3. Harapan ibu bapa 2.3. Latarbelakang muted yang berbagai. Cabaran 1. didapati kelemahan yang ketara pada murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Tidak cukup masa menjawab b) Tidak yakin menggunakan teknik menjawab kertas 1. Aduan tidak berasas daripada ibubapa. Ramai motivator di kawasan zon Bandar.

Faham kehendak soalan tetapi cuai dalam pengiraan. b) Bulatkan kata kunci dan tuliskan simbol operasi di kata kunci tersebut. d) Terlebih jalan kerja. Kertas 2 a) Latihan melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D melabelkan dan menyenaraikan ciri-ciri 2D dan 3D. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: Kertas 1 a) Tekankan pengurusan masa sewaktu menjawab soalan mengikut aras kesukaran soalan. c) Latih tubi membaca soalan bersama-sama dan murid membulatkan kata kunci. c) Latih tubi melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D. c) Tidak menghabiskan langkah-langkah pengiraan. melabelkan serta menyenaraikan cirri-ciri 2D dan 3D.c) Lemah mengenal bentuk-bentuk 3D dan 2D d) 95% daripada soalan adalah daripada Tahun 5. . b) Latih tubi untuk teknik jawab kertas 1 mengikut pelbagai bentukbentuk soalan. 3. murid lupa kemahiran Tahun 5 Kertas 2 a) Tidak menguasai ciri-ciri bentuk 2D dan 3D b) Cuai fakta asas.

28 orang murid near-miss C. e) Penekanan kepada semua murid kemahiran mencongak. 2. b) Kurang mantap konsep matematik seperti pertukaran unit terutama melibatkan pecahan c) Murid lemah dalam mengintepretasi data dari gambarajah. 3. b) Latih tubi 10 soalan yang melibatkan pertukaran unit setiap 5 minit sebelum sesi P&P. Kertas 2 a) Lemah penguasaan konsep asas matematik b) Terikat dengan sukatan pelajaran yang terlalu padat sedangkan kebarangkalian untuk keluar soalan dalam UPSR terlalu kecil. e) Tidak berusaha untuk mencari jawapan bagi soalan betul atau salah.Near-miss menguasai 1. d) Penekanan kepada murid semasa sesi P&P. d) Murid hanya membaca soalan tanpa memahami konsep dengan mendalam. Kertas 2 . Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: Kertas 1 a) Latihan menjawab 5 soalan penyelesaian masalah dalam masa seminggu. OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 97 orang lulus tetapi hanya 69 orang sahaja yang lulus. c) Menyediakan lembaran kerja yang melibatkan rajah sahaja dan latihan berterusan. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang ketara pada murid murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Kurang memahami kehendak soalan penyelesaian masalah.

d) Latih tubi yang berfokuskan kepada soalan berorientasikan UPSR. mesyuarat dan sebagainya. Cabaran a) Latarbelakang pelajar b) Harapan ibubapa c) Sikap murid-murid d) Trauma banjir e) Kurang sokongan dari ibubapa f) Aduan yang tidak berasas dari ibubapa . taklimat. SWOC Analisis Kekuatan a) Guru matematik cukup b) Ada guru yang menanda UPSR c) Guru matematik yang mengajar Tahun 6 adalah guru siswazah d) Sokongan padu dari PIBG Kelemahan a) Guru bukan opsyen mengajar Matematik b) Guru-guru ETeMs kurang mahir mengajar MT dalam Bahasa Inggeris c) Guru-guru kerap keluar dipanggil menghadiri kursus. c) Latih tubi menjawab soalan yang berformatkan UPSR yang diambil dari negeri-negeri lain.a) Fokus teknik menjawab kertas 2 terutama bagi soalan 1 markah dan 2 markah. b) Latih tubi berterusan yang berkaitan dengan rajah.

Peluang a) Kemasukan ke asrama SBP. MRSM dan sebagainya b) Ramai motivator di kawasan zon Bandar. Sains Near-miss cemerlang 1. c) Bekas pelajar SKKJ yang telah Berjaya. Seramai 3 orang near-miss A . OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang tetapi pencapaian lulus hanya 10 orang.

didapati kelemahan yang dikenal pasti adalah: a) Tidak aplikasikan sepenuhnya teknik menjawab soalan Bahagian B. d) Bimbing murid dalam menjawab soalan (objektif dan subjektif) agar sasaran jumlah soalan yang betul tercapai. Setelah dilakukan analisis item. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Pengukuhan soalan-soalan berkaitan kemahiran proses sains yang difokuskan murid kerap melakukan kesilapan b) Menggariskan kata kunci soalan sebagai panduan c) Aplikasi teknik 3P (Pangkah. didapati kelemahan yang ketara pada murid-murid adalah: a) Kelemahan ketara pada kemahiran proses sains Contoh: . Near-miss menguasai 1. Potong. Seramai 10 orang near-miss menguasai 2. e) Latihan berfokus kepada subtopik yang kurang dikuasai murid.2. dan Periksa) dalam menjawab soalan aneka gabungan. OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 91 orang tetapi hanya 81 orang mencapai sasaran. Contoh: Variables (what to change) Inference Interprete data b) Tidak menggariskan kata kunci soalan c) Cuai dalam pemilihan jawapan d) Kurang focus kepada subtopik tertentu Contoh: Planet dan Sistem Suria e) Kurang teliti dalam menjawab soalan objektif aneka gabungan 3. Setelah dilakukan analisis item.

isipadu.ramalan .-pemerhatian . Keterangan soalan sebelum gambarajah tidak dibaca oleh murid h) Kelemahan teknik menjawab soalan aneka gabungan (ojektif) i) Kurang membuat latihan 3.tujuan .corak / trend b) Tidak dapat mengenalpasti kehendak soalan c) Tidak dapat menginterpretasi data dari gambarajah d) Kurang menguasai fakta Contoh: -sifat bahan -fasa bulan -rumus pengiraan (luas. halaju) e) Tidak bersungguh-sungguh menjawab soalan f) Pengurusan masa menjawab soalan tidak dipenuhi g) Tidak membaca soalan sepenuhnya. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: a) Penekanan terhadap kemahiran proses sains seperti: Tujuan penyiasatan pemerhatian hipotesis ramalan corak/trend .inferens .hipotesis .

Potong. Mohd Najib b Sapari) 4) Sokongan padu dari PIBG 5) Sokongan padu dari biro pendidikan Parlimen Sekijang Kelemahan a) Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. taklimat dan aktiviti ko-kurikulum Peluang a) Kemasukan murid ke SBP dan MRSM b) Bekas murid yang telah Berjaya . e) Pemantapan istilah sains 5 minit bagi setiap satu jam sesi P&P f) Membimbing murid menjawab soalan dan menekankan pembahagian masa semasa menjawab g) Mengaplikasi teknik 3P (Pangkah. 2) Guru opsyen yang berijazah 3) Seorang guru berperanan sebagai: Jurulatih utama Penanda kertas UPSR Pentaksir Kawasan PBS Penceramah teknik menjawab UPSR (En. bergerakbalas (WTO) b) Menggariskan kata kunci soalan c) Pengukuhan berfokus terhadap teknik menjawab bahagian A dan B d) Menyediakan lembaran kerja berfokus kepada kemahiran proses sains yang belum dikuasai oleh murid.- pemboleh ubah yang dimalarkan (KTS). kursus. dimanipulasi (WTC). dan Periksa) bagi soalan bahagian A (aneka gabungan) SWOC Analisis Kekuatan 1) Bilangan guru sains yang mencukupi.

.c) Ramai motivator di kawasan Zon Bandar Cabaran a) Harapan ibu dan bapa b) Latar belakang murid yang pelbagai c) Aduan tidak berasas daripada ibu dan bapa d) Sikap murid yang negatif e) Kurang sokongan ibu dan bapa f) Ketiadaan bilik sains akibat bencana alam (banjir) g) Makmal komputer rosak akibat bencana alam dan tiada kemudahan untuk pelajar melayari portal Zoom-A h) Analisis item berfokuskan kepada topic tidak dapat disediakan oleh unit akademik PPD bagi kelancaran proses audit akademik sekolah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.