Bahasa Inggeris Near Miss Cemerlang

1. OTR Cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A. Hanya 6 orang yang mencapai target A. Seramai 7 orang “near-miss” A. Markah mereka adalah antara 69%-78%.

2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dikenalpasti pada murid-murid tersebut adalah:

a) Kertas 1 - cuai memilih jawapan b) Kertas 1 - soalan kefahaman (31-40) – murid tidak memahami petikan. c) Kertas 2 – soalan 1 – murid tidak dapat membina ayat dengan lengkap 3. Langkah-langkah yang akan dijalankan oleh guru matapelajaran untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Melatih murid membaca soalan sekurang-kurangnya 2 kali supaya mereka memahaminya. b) Melatih murid menggaris isi penting semasa membaca petikan c) Melatih murid menulis mengikut teknik SVO.

Near Miss Menguasai

1. OTR Menguasai UPPM 1 adalah seramai 95 orang. Murid lulus C adalah seramai 75 orang. Seramai 20 orang near-miss C. Markah mereka adalah antara 25% - 38%. 2. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang dihadapi oleh murid-murid tersebut adalah : a) Kelemahan “vocabulary” b) Kelemahan “grammar” c) Tidak memahami soalan kefahaman 31-40 3. Langkah-langkah yang dijalankan oleh guru matapelajaran adalah:

Kurang seorang guru opsyen. 3. 4. Kemasukan murid ke sekolah berasrama penuh.a) Menambahkan “vocabulary” dan maknanya semasa permulaan sesi p&p. SWOC Analisis Kekuatan 1. 2. Teh Cheng Chuan) 5. kursus dan aktiviti kokurikulum. Seorang guru JU (Mr. Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. GPK adalah guru opsyen Bahasa Inggeris. Guru opsyen yang berijazah. Guru bahasa inggeris yang cukup. . b) Latih murid menulis ayat mudah dengan teknik SVO. 2. 2. c) Mengajar murid menulis “parallel” writing dan menggunakan “substitution table” d) Menggaris isi penting semasa membaca petikan. Peluang 1. Bekas murid yang telah Berjaya. Sokongan PIBG Kelemahan 1.

OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang A tetapi hanya 9 orang mencapai target. Matematik Near –miss cemerlang 1. 2. Seramai 4 orang near-miss A-matematik. Setelah dilakukan analisis item.3. Kurang sokongan ibubapa 4. Aduan tidak berasas daripada ibubapa. Latarbelakang muted yang berbagai. Cabaran 1. Harapan ibu bapa 2. 3. 5. Sikap murid yang negatif. Ramai motivator di kawasan zon Bandar. . didapati kelemahan yang ketara pada murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Tidak cukup masa menjawab b) Tidak yakin menggunakan teknik menjawab kertas 1.

c) Latih tubi membaca soalan bersama-sama dan murid membulatkan kata kunci. melabelkan serta menyenaraikan cirri-ciri 2D dan 3D. Kertas 2 a) Latihan melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D melabelkan dan menyenaraikan ciri-ciri 2D dan 3D. murid lupa kemahiran Tahun 5 Kertas 2 a) Tidak menguasai ciri-ciri bentuk 2D dan 3D b) Cuai fakta asas. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: Kertas 1 a) Tekankan pengurusan masa sewaktu menjawab soalan mengikut aras kesukaran soalan. b) Bulatkan kata kunci dan tuliskan simbol operasi di kata kunci tersebut. c) Tidak menghabiskan langkah-langkah pengiraan. Faham kehendak soalan tetapi cuai dalam pengiraan. d) Terlebih jalan kerja.c) Lemah mengenal bentuk-bentuk 3D dan 2D d) 95% daripada soalan adalah daripada Tahun 5. 3. c) Latih tubi melukis bentuk-bentuk 2D dan 3D. b) Latih tubi untuk teknik jawab kertas 1 mengikut pelbagai bentukbentuk soalan. .

d) Penekanan kepada murid semasa sesi P&P. OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 97 orang lulus tetapi hanya 69 orang sahaja yang lulus. Setelah dilakukan analisis item didapati kelemahan yang ketara pada murid murid tersebut adalah: Kertas 1 a) Kurang memahami kehendak soalan penyelesaian masalah. Kertas 2 .Near-miss menguasai 1. 3. e) Penekanan kepada semua murid kemahiran mencongak. 28 orang murid near-miss C. Kertas 2 a) Lemah penguasaan konsep asas matematik b) Terikat dengan sukatan pelajaran yang terlalu padat sedangkan kebarangkalian untuk keluar soalan dalam UPSR terlalu kecil. d) Murid hanya membaca soalan tanpa memahami konsep dengan mendalam. c) Menyediakan lembaran kerja yang melibatkan rajah sahaja dan latihan berterusan. 2. b) Latih tubi 10 soalan yang melibatkan pertukaran unit setiap 5 minit sebelum sesi P&P. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: Kertas 1 a) Latihan menjawab 5 soalan penyelesaian masalah dalam masa seminggu. e) Tidak berusaha untuk mencari jawapan bagi soalan betul atau salah. b) Kurang mantap konsep matematik seperti pertukaran unit terutama melibatkan pecahan c) Murid lemah dalam mengintepretasi data dari gambarajah.

d) Latih tubi yang berfokuskan kepada soalan berorientasikan UPSR. mesyuarat dan sebagainya. Cabaran a) Latarbelakang pelajar b) Harapan ibubapa c) Sikap murid-murid d) Trauma banjir e) Kurang sokongan dari ibubapa f) Aduan yang tidak berasas dari ibubapa .a) Fokus teknik menjawab kertas 2 terutama bagi soalan 1 markah dan 2 markah. b) Latih tubi berterusan yang berkaitan dengan rajah. SWOC Analisis Kekuatan a) Guru matematik cukup b) Ada guru yang menanda UPSR c) Guru matematik yang mengajar Tahun 6 adalah guru siswazah d) Sokongan padu dari PIBG Kelemahan a) Guru bukan opsyen mengajar Matematik b) Guru-guru ETeMs kurang mahir mengajar MT dalam Bahasa Inggeris c) Guru-guru kerap keluar dipanggil menghadiri kursus. taklimat. c) Latih tubi menjawab soalan yang berformatkan UPSR yang diambil dari negeri-negeri lain.

MRSM dan sebagainya b) Ramai motivator di kawasan zon Bandar. Sains Near-miss cemerlang 1. Seramai 3 orang near-miss A .Peluang a) Kemasukan ke asrama SBP. OTR cemerlang UPPM 1 adalah seramai 13 orang tetapi pencapaian lulus hanya 10 orang. c) Bekas pelajar SKKJ yang telah Berjaya.

2. dan Periksa) dalam menjawab soalan aneka gabungan. Setelah dilakukan analisis item. Seramai 10 orang near-miss menguasai 2. OTR menguasai UPPM 1 adalah seramai 91 orang tetapi hanya 81 orang mencapai sasaran. Potong. Contoh: Variables (what to change) Inference Interprete data b) Tidak menggariskan kata kunci soalan c) Cuai dalam pemilihan jawapan d) Kurang focus kepada subtopik tertentu Contoh: Planet dan Sistem Suria e) Kurang teliti dalam menjawab soalan objektif aneka gabungan 3. Near-miss menguasai 1. d) Bimbing murid dalam menjawab soalan (objektif dan subjektif) agar sasaran jumlah soalan yang betul tercapai. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid adalah: a) Pengukuhan soalan-soalan berkaitan kemahiran proses sains yang difokuskan murid kerap melakukan kesilapan b) Menggariskan kata kunci soalan sebagai panduan c) Aplikasi teknik 3P (Pangkah. Setelah dilakukan analisis item. e) Latihan berfokus kepada subtopik yang kurang dikuasai murid. didapati kelemahan yang dikenal pasti adalah: a) Tidak aplikasikan sepenuhnya teknik menjawab soalan Bahagian B. didapati kelemahan yang ketara pada murid-murid adalah: a) Kelemahan ketara pada kemahiran proses sains Contoh: .

-pemerhatian .corak / trend b) Tidak dapat mengenalpasti kehendak soalan c) Tidak dapat menginterpretasi data dari gambarajah d) Kurang menguasai fakta Contoh: -sifat bahan -fasa bulan -rumus pengiraan (luas.ramalan .inferens .hipotesis . Keterangan soalan sebelum gambarajah tidak dibaca oleh murid h) Kelemahan teknik menjawab soalan aneka gabungan (ojektif) i) Kurang membuat latihan 3. halaju) e) Tidak bersungguh-sungguh menjawab soalan f) Pengurusan masa menjawab soalan tidak dipenuhi g) Tidak membaca soalan sepenuhnya.tujuan . Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengatasi kelemahan murid: a) Penekanan terhadap kemahiran proses sains seperti: Tujuan penyiasatan pemerhatian hipotesis ramalan corak/trend . isipadu.

Potong. kursus.- pemboleh ubah yang dimalarkan (KTS). bergerakbalas (WTO) b) Menggariskan kata kunci soalan c) Pengukuhan berfokus terhadap teknik menjawab bahagian A dan B d) Menyediakan lembaran kerja berfokus kepada kemahiran proses sains yang belum dikuasai oleh murid. dimanipulasi (WTC). e) Pemantapan istilah sains 5 minit bagi setiap satu jam sesi P&P f) Membimbing murid menjawab soalan dan menekankan pembahagian masa semasa menjawab g) Mengaplikasi teknik 3P (Pangkah. dan Periksa) bagi soalan bahagian A (aneka gabungan) SWOC Analisis Kekuatan 1) Bilangan guru sains yang mencukupi. taklimat dan aktiviti ko-kurikulum Peluang a) Kemasukan murid ke SBP dan MRSM b) Bekas murid yang telah Berjaya . Mohd Najib b Sapari) 4) Sokongan padu dari PIBG 5) Sokongan padu dari biro pendidikan Parlimen Sekijang Kelemahan a) Guru kerap dipanggil keluar untuk mesyuarat. 2) Guru opsyen yang berijazah 3) Seorang guru berperanan sebagai: Jurulatih utama Penanda kertas UPSR Pentaksir Kawasan PBS Penceramah teknik menjawab UPSR (En.

.c) Ramai motivator di kawasan Zon Bandar Cabaran a) Harapan ibu dan bapa b) Latar belakang murid yang pelbagai c) Aduan tidak berasas daripada ibu dan bapa d) Sikap murid yang negatif e) Kurang sokongan ibu dan bapa f) Ketiadaan bilik sains akibat bencana alam (banjir) g) Makmal komputer rosak akibat bencana alam dan tiada kemudahan untuk pelajar melayari portal Zoom-A h) Analisis item berfokuskan kepada topic tidak dapat disediakan oleh unit akademik PPD bagi kelancaran proses audit akademik sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful