BAB 1

PENGENALAN KEPADA USAHAWAN DAN KEUSAHAWANA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PENGENALAN KEPADA USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN Pengenalan Definisi keusahawanan dan usahawan Konsep keusahawanan Teori dan model keusahawanan Sejarah pembangunan keusahawanan Keusahawanan dari perspektif Islam

1.1 PENGENALAN
• Usahawan dan keusahawanan adalah antara istilah yg membawa maksud atau takrifan mengikut bidang masing-masing. • Ia termasuklah pembentukan teori-teori keusahawanan menurut tokoh-tokoh terkenal serta perbincangan mengenai konsep ini menurut islam

1.2 Definisi : Usahawan
• Perkataan usahawan berasal dari perkataan Perancis (entreprendre) yang bermaksud between-taker or go-between iaitu seseorang yang sanggup memikul atau mencuba sesuatu. Mengikut Richard Cantillon, seorang ahli ekonomi Perancis (1725), usahawan adalah seorang yang sanggup memikul tugas atau mencuba sesuatu (pengambil risiko). Adam Smith (1776) dalam Wealth of Nations, usahawan di anggap sebagai individu yang membentuk organisasi bagi tujuan komersial. Mereka berpandangan jauh dan berupaya mengenal pasti potensi permintaan terhadap produk dan servis. Menurut Joseph Schumpeter (1934) usahawan ialah seorang yang memperkenalkan sesuatu yang baru dan membangunkan teknologi yang belum pernah dicuba. •

Definisi : Keusahawanan
• Knight (1921) mendefinisikan keusahawanan sebagai penghasilan keuntungan kesan dari sanggup menerima risiko dan ketidakpastian. Schumpeter (1934) keusahawanan bermaksud menjalankan kombinasi baru organisasi firma seperti produk/servis baru, sumber-sumber baru bahan mentah, kaedah pengeluaran yang baru, pasaran baru, dan bentuk organisasi baru. Cole (1959) menyatakan keusahawanan sebagai aktiviti bertujuan bagi memulakan dan membangunkan perniagaan berorentasikan keuntungan

Definisi Usahawan dan Keusahawanan
Tahun / Jangkamasa
• PERTENGAHAN ABAD

Penerangan / Definisi
Individu yg mengendalikan projek pengeluaran yg berskala Seseorang yg menanggung risiko untung atau rugi akibat kontrak dengan kerajaan pada harga tetap. Seseorang yang menanggung risiko adalah berbeza daripada org yg membekalkan modal. Pengasingan keuntungan usahawan dgn keuntungan modal

• KURUN KE 17

• RICHARD CANTILLON (1725)

•JEAN BABTISTE SAY (1803)

Tahun / Jangkamasa
JOSEPH SCHUMPETER (1934) DAVID McCLELLAND (1961) PETER DRUCKER (1964) ALBERT SHAPERO (1975) KARL VESPER (1980)

Penerangan / Definisi
Seseorang yang sentiasa memperkenalkan sesuatu yang baru dan membangunkan teknologi yang belum pernah dicuba. Seseorang yang bertenaga dan sanggup menanggung risiko yang sederhana. Seseorang yang memaksimumkan peluangpeluang. Seseorang yang mengambil inisiatif, mengorganisasikan mekanisme sosial dan ekonomi serta menerima risiko kegagalan. Seseorang yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada seorang ahli ekonomi, ahli psikologi, peniaga dan ahli politik.

Tahun / Jangkamasa

Penerangan / Definisi

McDOUGLAS PATRICIA Usahawan akan meningkatkan kemajuan dan P. menggalakkan kelahiran teknologi baru untuk memperbaiki kualiti keselamatan dan kehidupan. (1987) McMULLAN & LONG (1990) Usahawan sebagai pemimpin berautonomi di mana usahawan sebagai pemilik dan pengurus organisasi, mempunyai kuasa sepenuhnya dalam membuat keputusan perniagaan. Usahawan sebagai seseorang yang berjaya mewujudkan nilai tambahan ke dalam pasaran. Usahawan ialah individu yang memikul tanggungjawab untuk mengorganisasi, mengurus dan bersedia mengambil risiko. Usahawan sebagai seseorang yang berupaya memindahkan sumber ekonomi daripada sektor yang kurang daya produktivitinya kepada sektor yang lebih tinggi daya produktivitinya.

DR. JOEL BARKER (1994) KURATKO & HODGETTS (1995) PETER DRUCKER (1996)

Karl Vesper

Peter Drucker (Bapa Pengurusan)

Joseph Schumpeter (Bapa Inovasi)

1.3 KONSEP KEUSAHAWANAN
• KAO (1995)
• Keusahawanan sbg satu proses mencipta sesuatu yg baru dan berbeza (kreatif dan inovatif) bg tujuan mencipta kekayaan utk individu dan menambah nilai kpd msykt • Usahawan merupakan org yg melalui proses penciptaan kekayaan dan nilai tambah tersebut melalui inkubator idea-idea, penyusunan sumbersumber dan seterusnya melaksanakannya

• HISRICH DAN PETERS (2002) • Keusahawanan sbg satu proses penciptaan sesuatu yg baru ditambahnilai serta keperluan usaha dan masa, mengandaikan kewangan, psikik, dan risiko sosial serta menerima anugerah dlm bentuk wang dan kepuasan peribadi serta kebebasan. • Usahawan adalah penemu yg merevolusikan corak terkini melaui penemuan sumber atau outlet baru, pengorganisasian industri baru atau pengambilalihan sesetengah aktiviti inovatif.

• KURATKO DAN HODGETTS (2004)
• Keusahawanan sbg satu inovasi dan penciptaan perniagaan baru melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, persekitaran dan proses dibantu oleh jaringan kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi. Semua posisi makro dan mikro pemikiran keusahawanan perlu dipertimbangkan sementara mengenalpasti dan mendapatkan peluang yg boleh ditukar ke idea persaingan utk pelaksanaan ekonomi sekarang. • Usahawan pula merupakan pemangkin kpd perubahan ekonomi yg menggunakan pencarian yg berfaedah, perancangan yg berhati-hati dan mencari keadilan apabila menjlnkan aktiviti keusahawanan. Mereka bekerja secara kreatif utk mencari sumber baru atau membiayai yg lama dgn kapasiti baru utk tujuan mencipta kekayaan.

NOR AISHAH (2002)
Usahawan merujuk kepada individu yang berjaya menubuhkan atau menguruskan sesuatu jenis perniagaan atau perusahaan. Matlamat usahawan adalah untuk mencapai kejayaan atau keuntungan untuk dirinya dan menyumbang kepada kemakmuran masyarakat sekeliling dan negara.

Secara umumnya, keusahawanan membawa maksud lebih daripada sekadar menubuh dan menjalankan perniagaan. Walaupun menubuh dan menjalankan perniagaan merupakan aspek penting kepada usahawan, namun ianya tidak memberi gambaran yg lengkap mengenai keusahawanan. Keusahawanan ialah ciri-ciri yg boleh dibentuk dan diasah dlm diri individu dan ia boleh dipaparkan di dlm dan luar organisasi perniagaan atau bukan perniagaan (nonprofit org)

BEZA ANTARA USAHAWAN DAN BUKAN USAHAWAN

Perbezaan antara usahawan dan bukan usahawan ialah kesediaan usahawan untuk mengadunkan kreativiti, inovasi, mengambil risiko, kesungguhan untuk bekerja bagi membentuk dan membangunkan perniagaan, memaksimumkan potensi diri serta memanfaatkan peluang yang diperoleh.

Pemangkin kepada perubahan & perkembangan ekonomi negara

Melahirkan individu positif (daya tahan, survival, daya saing)

Mengembangkan budaya keusahawan dalam masyarakat

Meningkatkan daya saing negara ke peringkat antarabangsa

Menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi negara.

Menyumbang kepada perkembangan ilmu berkaitan bidang keusahawanan dan perniagaan.

1.4 TEORI DAN MODEL KEUSAHAWANAN
TEORI : - Pendapat (bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya) - Dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara - Prinsip-prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan atau perkembangan sesuatu pengetahuan. MODEL : -Sesuatu yang dapat dijadikan contoh atau diteladani -Rekabentuk • Akan di bincangkan dgn lebih mendalam pada minggu akan dtg:  PENDAPAT AHLI EKONOMI  PENDPAT AHLI SOSIOLOGI  PENDAPAT AHLI SOSIOLOGI

1.5 SEJARAH PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
• Perkataan usahawan mula jadi sebutan di Malaysia pada 1970 – DEB • Usahawan di zaman awal hanya mengejar kekayaan bukan pembangunan industri
Pemilikan tanah

Zaman Rom

Amalan pinjaman wang secara riba rasuah

PERINGKAT AWAL -MARCO POLO “go-between”

PERINGKAT P’TENGAHAN -Menguruskan projek kerajaan berskala besar Eg. Bina bgnn awam, Kubu pertahan dll

ABAD KE 17 Wujud hbgn risiko di mana untung atau rugi atas persetujuan kontrak dgn pemerintah

PERTENGAHAN ABAD KE 20 Pd zaman ini usahawan dianggap agen pembawa perubahan dlm mencipta produk baru (kreatif/inovasi)

ABAD KE 18 Keusahawan – beri modal Usahawan – perlu modal Wujud akibat perkmbgan Sektor perindustrian. e.g: Thomas Edison (pencipta elektrik)

ABAD 21 Kompleksiti dan kepelbagai adalah isu yg akan mencabar kebolehan usahawan:-

- Heterogeniti tenaga kerja semakin meningkat - Tenaga kerja yg pelbagai yg mempunyai kelebihan kompetitif dan berpotensi untuk diperkembangkan. - Kemajuan teknologi

1.6 KEUSAHAWANAN DARI PERSPEKTIF ISLAM
• Pencarian kekayaan perlu diiringi dengan niat, maksud, pengurusan dan penggunaan seperti yang ditetapkan oleh Islam. • Usahawan dan keusahawanan mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. • 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan.
– “sembilan per sepuluh sumber rezeki adalah melalui perniagaan” hadis riwayat Tirmizi

• Model keusahawanan Islam bersumberkan Al Quran dan Hadis.

Samb…
• Dari sudut islam, perniagaan merupakan aktiviti penting sejak dulu lagi
– Contoh Habil bidang pertanian dan Qabil dlm bidang penternakan (anak nabi Adam) – Nabi Muhammad s.a.w – mengembala kambing dan berdagang dan mendapat gelaran AL-AMIN (org yg beramanah)

• Konsep kesyumulan Islam menjadikan keusahawanan sbg elemen yg tidak terpisah dr Islam • Keusahawan merangkumi aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.

Samb…
• Menceburi bidang perniagaan merupakan fardu kifayah dalam Islam • Usahawan yg berjaya ialah usahawan yg mencapai al-Falah iaitu mendapat keredhaan Allah dunia dan akhirat. • Usahawan perlu memiliki akhlak yg mulia seperti jujur, amanah, benar dan bertimbangrasa kepada org lain.

Model Perlakuan Usahawan Mukmin Personaliti dan tingkah laku teladan
ISLAM Menganjurkan (Aktiviti Perniagaan) ALLAH Menyediakan (kemudahan) ISLAM Menggariskan (Procedures) ALLAH Menjanjikan (Ganjaran)

Sumber : Adnan Alias Model Perlakuan Usahawan Mukmin

Personaliti dan tingkah laku teladan

Keusahawanan Sbg Jihad
• Keusahawanan merupakan jihad sekiranya ia dilakukan secara bersungguh-sungguh demi menegakkan ajaran Islam. • Di samping itu, usaha yg dilakukan utk menjalankan perniagaan yg halal dan mengikut segala peraturan muamalah dgn tujuan membangunkan Islam adalah satu jihad di jalan Allah. • Keusahawanan mewujudkan peluang pekerjaan, membasmi kemiskinan, mengelakkan masalah sosial • Keusahawanan dpt merapatkan hubungan manusia dgn Allah (hablul minallah ) dan hubungan manusia dgn manusia (hablul minannas)

Antara Perkara Amal Soleh:
• Mencipta produk yg dpt dimanfaatkan kegunaannya secara berpanjangan • Memasarkan produk dgn efisyen dan keberkesanan kos • Menjana peluang perniagaan dan sumber rezeki kpd anggota sykt dan tanggungan mereka • Peluang peningkatan kerjaya dan berterusan meningkatkan pendapatan utk mereka yg terlibat • Meningkatkan taraf hidup • Memperteguhkan taraf ekonomi dan sosial serta meningkatkan maruah bangsa, agama dan negara • Menguatkan pertahanan ekonomi bangsa • Membantu membina khairun ummah

• Melakukan apa yang disuruh (fardu ain) • Menjauhi apa yg dilarang – sifat mazmumah (menipu dan menzalimi org) • Mengamalkan sifat-sifat yg baik – sifat mahmudah (benar, jujur, amanah dsb) • Perancangan dan strategi perniagaan • Mengetahui hukum hakam perniagaan

Garis Panduan Utama Keusahawanan Dalam Islam

LARANGAN-LARANGAN DALAM ETIKA PERNIAGAAN ISLAM
• • • • • • Faedah (riba) Perjudian (qarar) Ketidakpastian (gharar) Ketidaktepatan (juhalah) Penipuan Menjual barangan yang telah dijual kepada orang lain • Bersumpah

Jangan amalkan tabiat berbohong

KESIMPULAN
• Konsep usahawan dan keusahawanan adalah satu bidang yg sangat luas menurut pelbagai perspektif tokoh terkenal dan bidang ini sentiasa berkembang mengikut trend dan peralihan masa serta persekitaran dan ekonomi negara.