P. 1
Modul BMM 3111

Modul BMM 3111

|Views: 56|Likes:
Published by Md Nazrin
Modul BMM 3111
Modul BMM 3111

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Md Nazrin on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. 2. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’.1. Walau bagaimanapun. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni.1. ada beberapa jenis sinonim. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama. Alasannnya. Contoh ayat. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. 2.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. dalam dialek Perak. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. laras sosial. Sebenarnya.1. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. konteks. 2.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah.1.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. 2. iaitu sinonim pinjaman. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. dan kolokasi.1.1.1.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. 5 . manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri.1. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. Dalam dialek Kedah. ‘tumbuhtumbuhan’.

Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2. perkataan tidur-jaga. tinggi lawannya rendah. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut.1.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’. tinggi-rendah.2. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya .1. Sebagai contoh.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini.1. duduk-bangun. panjang-pendek. Secara umumnya. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. 2. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Namun demikian. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. baik lawannya jahat. cantik lawannya hodoh. 6 . tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. gembirasedih dan sebagainya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. Sebagai contoh. misalnya sejuk lawannya panas. dan tidak mati-hidup. hidup-mati. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. sihat-sakit.2. tebal-nipis. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’. Selain itu. kurusgemuk dan sebagainya. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak. kembang-kuncup. Selain itu. Cotohnya. tajam-tumpul.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis.

2 Hiponim. Dengan kata lain. 7 . 2.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. 2.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah.melati.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan.2.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain.1. 2. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Sebagai contoh. misalnya beri-terima. Dalam hal ini.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. murid-guru. tetapi berlainan makna. Secara umumnya.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. Sebagai contoh.2. melur. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. mawar. tetapi berbeza dari segi makna. majikan-pekerja dan sebagainya. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. jual-beli. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu.2.2. Homonim dan Polisem 2. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara.

2. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem. Aktiviti Kendiri 2.3. 8 .1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai. tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’. Dalam perbualan di Indonesia. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara.

9 . 2. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Menjelaskan definisi makna ayat. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Tanpa unsur ini. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu.Dalam konteks berbahasa. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. 3.

Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa.2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. Ia diketahui. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. perlakuan berbahasa.2. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. Aktiviti kendiri 3. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. 10 . Seterusnya. Menurutnya lagi. Hipotesisnya. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan. struktur dalaman dan struktur luaran.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky.

dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. Pateda (1986). • HASIL PEMBELAJARAN 1. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. 2. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas. Menghuraikan proses pengembangan makna. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). Contohnya ‘berlayar’. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. 4. Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. 11 . tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ .

Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. 12 . sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga.

Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. 5. 3. sejarah penggubalan peristilahan. 4. Cabaran dan masa depan peristilahan. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. Peranan MABBIM. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu. politik dan ekonomi Malaysia .1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. Bentuknya telah disepakati oleh 13 . 2. 5. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan. Di samping itu. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. definisi.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. konsep peristilahan. terutamanya dari segi peristilahan. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. prinsip pembentukan istilah. anda dapat : 1. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. dan cabarannya pada masa hadapan.

Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.1 1. 14 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Vienna. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Hingga kini. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. simbol dan objek. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. Latihan 5. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. dan objek. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. Manakala teori yang lebih khusus. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. iaitu lambang. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. makna. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. iaitu mempunyai teori yang tersendiri. Dari segi teorinya. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Eugen Wuster. Melalui istilah. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. bahasa lisan/tulisan. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara.

Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Walau bagaimanapun. 5. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah.1.2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591). 5. Namun demikian.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. Misalnya. pengandaan dan penggabungan. Misalnya: ber. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya).1. -an (hasilan). algebra dan sebagainya.2. 5. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). istilah ialah kata. Contohnya. alofon. warganegara.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 .2.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004).2. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. kata umum boleh menjadi istilah. asid.1.(berinteraksi). bumiputera dan sebagainya. nitrogen. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. kata hidrogren.1.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. peN. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. neonatal. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. 5. Misalnya: rumah.2. 5.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. fonem.2.…-an (pemprosesan).

Di dalam bidang bahasa. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. Aziz. rancangan Dewan Bahasa di radio.2 1. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. tatabahasa dan perkamusan. kursus.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. forum. Secara ringkas. Contohnya. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Latihan 5. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. Sehingga hari ini. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. 5. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. menyebarkan panduan 16 . mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. Ungku A. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Pada pendapat anda. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. taklimat. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya.

Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Apa yang jelas. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 .  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. dan negara-negara lain. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. khidmat nasihat. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Oleh yang demikian. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. Pada tahun 1950-an. Dengan itu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. Oleh itu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM).  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.

ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. dan asidik. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . iv. cara dan pedoman. iii. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. v. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. ii. iaitu: i. asiditi. Pembentukan istilah baharu. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris.

jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. Misalnya: i. iii. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. dan yang seumpamanya. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. kajilautan. Bagi dasar yang ketiga pun penting. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. Fixed price ii. Persamaannya sangat banyak. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. kajihaiwan. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. linguistik. farmakologi. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. Oleh itu. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. neurologi. kajitumbuhan. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. seperti farmasi. kajibintang. antropologi. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. Jerman dan Sepanyol. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. iv. maka ditetapkan dasar kedua. fotosintesis. filologi. bahasa asing juga? Oleh itu. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga.

Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. farmakologi. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Burkina Passo. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . Contohnya seperti computer dan digital camera. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. walau dalam apa bidang sekalipun. keseragaman. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. ii. iii. maka (mengikut keutamaan): i. James Watt dan lain-lain. ekonomi dan ilmiah. aeroangkasa dan seumpanya. penyelarasan. dan Sesuatu istilah asing. praktis. Bagi istilah pinjaman. Contohnya seperti radio. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. orang atau gelaran atau idiom. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. televisyen dan sebagainya. Contohnya seperti Greenland. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. atau tidak ada persamaan Melayunya. kejuruteraan. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Wellington.

terutama bagi istilah bukan ilmiah. morfem peristilahan. tataistilah dan tatanama. kata berimbuhan. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. iaitu: i. pada umumnya. sama ada kata nama atau kata sifat. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. atomization dan yang seumpamanya. imbuhan. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. terutamanya bagi istilah ilmiah. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. kata gabungan. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. ii. istilah khusus dan istilah umum. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. sekalipun kata akarnya nucleus. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: 21 . kata dasar dan kata akar. ii. Sumber istilah. seperti kosa kata bahasa asing. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya.

Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. komunikasi maklumat. Manakala. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia. teknologi. b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai.4. Menteri Pendidikan Malaysia.2 1. pada 23 Mei 1972 di Jakarta. f) Kata dalam bahasa asing lain. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu. Latihan 5. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985.1 1. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. Latihan 5. Untuk perkembangan Bahasa Melayu. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. dan Bapak Mashuri Saleh S. c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). iaitu Negara Brunei Darussalam. perundangan. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. 22 . e) Kata dalam bahasa Inggeris.H. perubatan. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. perekonomian.4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. kesusasteraan dan sebagainya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. 5. Indonesia dan Malaysia.

Pembentukan istilah baru. cara dan pedoman. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. dan asidik. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. 5. dan 23 . iaitu: i.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. iii. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. asiditi. iv. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Layari Internet 1. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. ii. Dengan itu. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden.

saperti kata nama. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. iii.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. Kata ganda. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea rah peringkat antarabangsa. 5. Pinjaman juga turut dilakukan. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. kata kerja. Di samping itu. dan kata adjektif. Di dalam proses pembentukan istilah. ii. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. i. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. iv. Kata terbitan. Kata gabungan. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light 24 . Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan.6. 5.

2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. a. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c. sisipan atau apitan.6. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. akhiran.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic random anxious Kata adjektif: kenyal Rawak Cemas Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Arab dan Jawa. ber25 . Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. Paradigma dengan me(N)-. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit.

Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. Paradigma kata dengan ke . Ganda Suku Kata Awal Contoh: 26 gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung kanak-kanak paru-paru guru-guru .6. Paradigma kata dengan me(N)-.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran d. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-. -em-. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e. a. -er-. Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. -el-.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f.3.

6. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih pelarasan gaji atas talian menerima pakai 27 . Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5.4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari c. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas. i.

contoh seperti: Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh .hlm. Rencana Linguistik.4 1. Tatabahasa Dinamika.145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1987). Semoga berjaya. Berdasarkan contoh – contoh di atas. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU penerima janji gelombang melintang iii. 28 . Itu sahaja yang perlu anda lakukan. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku rujukan Abdullah Hassan (ed).

Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu.angelfire. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama.1985.com/id/ahmad awang/meaning. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). penyerapan istilah asing. 29 . Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. perbendaharaan kata serumpun. perbendaharaan kata bahasa asal . Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut. 6. Azman Wan Chik. http://www.html accessed on 5 July 2007.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan Makna. bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang.

keadaan atau ciri yang dimaksudkan. Untuk tujuan keseragaman.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. Contoh: Hospital dan rumah sakit. Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun   6. Contoh – contoh seperti:      gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. konsep. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU  kata berkenaan tepat memberi makna. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ.2 Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. proses. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contoh – contoh seperti: 30 . bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.

31 .  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. Kemudahan belajar bahasa. 6.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah Bahasa Asal         Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography         Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat.4. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya. dan Kepraktisan.  Sesuai maknanya.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya.

4. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan.4. esprit de corps c. bona fide b. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2. fait accompli c. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? 32 . Contoh: a.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa.1 1. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. weltanschauung d.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 6.

Tatabahasa Dinamika. istilah . Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. (1994).istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran.5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 6.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan 33 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek 34 .

waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Short-term financing Sole agent Steering committee Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L).

mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. ii. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa.2 1. tentu sekali banyak cabarannya. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. Kepakaran : i. bahasa pinjaman) Latihan 6. bagi orang bahasa. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. dan kritikan sinis ini sering terdengar. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. Bagi orang yang tidak memahaminya. bahasa serumpun. Adakah anda setuju bahasa 36 . khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. ii. Suatu masa dahulu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. Walau bagaimanapun.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. linguis dan pendidik. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia.

Kuala Lumpur. Semantik.pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Palmer. Addision Wesley Longman.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. Nathesan. W. Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. O. (2000). Musa (2006).F. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan . Semantics: The analysis of meaning. Makna dalam Bahasa Melayu. H.hlm 19-26). (1992). (1975). 37 . Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. New York: Seminar Press. (Edisi Kedua). Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Syntax ang semantics 3: Speech acts. Grady. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu.R. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Grace. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. (2001 ). Hashim Hj.

38 . • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa.1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan. akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. 7.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang. Selain itu.1. ringkasan . merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.

Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia 39 . dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. istilah begini dipanggil akronim. Manakala Asmah Hj. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya.

2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi. 40 . morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU ADUN IKIM - Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 7. fonem. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya.1 1. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.1.suku kata.

8. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . Semoga anda berjaya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. bahasa Yunani. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi.

Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. tidak diubah. Contoh transliterasi Arab. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Misalnya: 42 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani.

Kuala Lumpur. 43 . Binaan Makna. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Azman Wan Chik. Dengan merujuk buku dan internet. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan.com/id/ahmad awang/meaning. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.1985. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dinamika. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dengan ejaan 2.1 1. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Semoga anda terus berjaya. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu.html accessed on 5 July 2007. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. http://www.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. (1994). Tamat. 3.angelfire. Merujuk buku atau bahan internet .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teuku Iskandar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. 44 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.2008. Kamus Dewan Edisi Keempat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->