P. 1
Modul BMM 3111

Modul BMM 3111

|Views: 56|Likes:
Published by Md Nazrin
Modul BMM 3111
Modul BMM 3111

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Md Nazrin on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

Sebenarnya.1.1. dan kolokasi.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. 2. 2. Contoh ayat. 2.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.1. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.1. Alasannnya. ada beberapa jenis sinonim. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status.1. konteks. ‘tumbuhtumbuhan’. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan.1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. iaitu sinonim pinjaman. 2. 5 . Walau bagaimanapun. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol.1. dalam dialek Perak. laras sosial. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’.1. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. Dalam dialek Kedah.

Selain itu. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. Secara umumnya.2. Selain itu. misalnya sejuk lawannya panas.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil. kembang-kuncup. 6 .2. cantik lawannya hodoh. Sebagai contoh.1. perkataan tidur-jaga. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. tinggi lawannya rendah. dan tidak mati-hidup. tinggi-rendah. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . tajam-tumpul. 2. Cotohnya. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. panjang-pendek. tebal-nipis. kurusgemuk dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. Sebagai contoh. sihat-sakit.1. Namun demikian.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. miskin lawannya kaya dan sebagainya. duduk-bangun. hidup-mati. baik lawannya jahat. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’.1. gembirasedih dan sebagainya.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2.

7 . polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama.2. tetapi berlainan makna. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. 2.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. misalnya beri-terima.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. jual-beli.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. majikan-pekerja dan sebagainya. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. Homonim dan Polisem 2. Sebagai contoh.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. melur. Dalam hal ini. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. Dengan kata lain. murid-guru.2. Sebagai contoh.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara. 2. tetapi berbeza dari segi makna. Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama.2. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim.2. mawar.1.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga. Secara umumnya. 2. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu.2 Hiponim.melati.

secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. Berdasarkan contoh-contoh tersebut.3. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. 8 . tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan.2. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’. Dalam perbualan di Indonesia.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai. Aktiviti Kendiri 2. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh.

Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. 9 . Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. • HASIL PEMBELAJARAN 1. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis. 3. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian. 2.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Tanpa unsur ini. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. Menjelaskan definisi makna ayat.Dalam konteks berbahasa. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat.

Aktiviti kendiri 3. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. Ia diketahui. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar.2. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky. perlakuan berbahasa. Hipotesisnya. Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus. struktur dalaman dan struktur luaran. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. Seterusnya. Menurutnya lagi.2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. 10 . Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain.

4. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. Contohnya ‘berlayar’. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . Menghuraikan proses pengembangan makna.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. 2. Pateda (1986). sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. 11 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. • HASIL PEMBELAJARAN 1.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. 12 . sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan. Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. anda dapat : 1. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. dan cabarannya pada masa hadapan. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. 4. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. konsep peristilahan. Cabaran dan masa depan peristilahan. Di samping itu. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu. politik dan ekonomi Malaysia . Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bentuknya telah disepakati oleh 13 . istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan. 5. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. terutamanya dari segi peristilahan. sejarah penggubalan peristilahan. prinsip pembentukan istilah. 5. Peranan MABBIM. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. 3. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. 2. Prinsip – prinsip pembentukan istilah. definisi.

makna. iaitu mempunyai teori yang tersendiri. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. Latihan 5. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. iaitu lambang. Vienna. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. Manakala teori yang lebih khusus. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya.1 1. Eugen Wuster. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. dan objek. bahasa lisan/tulisan. Dari segi teorinya. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Hingga kini. Melalui istilah. simbol dan objek. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. 14 . Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep.

Namun demikian.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. warganegara. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. kata umum boleh menjadi istilah. pengandaan dan penggabungan.1. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. istilah ialah kata. 5. alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. peN. 5. -an (hasilan). asid. 5. kata hidrogren. Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. nitrogen.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. Walau bagaimanapun. Contohnya. 5. Misalnya: ber. Misalnya.1. algebra dan sebagainya. 5.2. Misalnya: rumah. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. neonatal. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5.(berinteraksi).2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591).4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan.1. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen.2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. fonem. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). bumiputera dan sebagainya. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya.1. alofon.2.2. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu.…-an (pemprosesan).2. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004).2.

5. Secara ringkas. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. menyebarkan panduan 16 . peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau.2 1. Ungku A. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956. Pada pendapat anda. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. taklimat. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. Di dalam bidang bahasa. Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. Sehingga hari ini.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. tatabahasa dan perkamusan. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Latihan 5. kursus. Aziz. rancangan Dewan Bahasa di radio. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). forum. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. Contohnya. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan.

kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM). Apa yang jelas. Oleh yang demikian. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. antara peranan yang dilaksanakannya ialah. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. Oleh itu.  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. Pada tahun 1950-an.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 . apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. khidmat nasihat.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Dengan itu.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. dan negara-negara lain.

ii. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. iaitu: i.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . cara dan pedoman. iii. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. dan asidik. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. Pembentukan istilah baharu. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. v. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. iv. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. asiditi. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu.

bahasa asing juga? Oleh itu. filologi. fotosintesis. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. Fixed price ii. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. maka ditetapkan dasar kedua. iv. farmakologi. kajitumbuhan. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. antropologi. tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . iii. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. kajibintang. Jerman dan Sepanyol. seperti farmasi. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. Misalnya: i. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. Bagi dasar yang ketiga pun penting. kajihaiwan. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. linguistik. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. kajilautan. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis. Persamaannya sangat banyak. neurologi. dan yang seumpamanya. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Oleh itu.

hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Wellington. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. aeroangkasa dan seumpanya. ekonomi dan ilmiah. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. farmakologi. James Watt dan lain-lain. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. penyelarasan. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. dan Sesuatu istilah asing. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. iii. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . Bagi istilah pinjaman.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. Contohnya seperti Greenland. keseragaman. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. televisyen dan sebagainya. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. maka (mengikut keutamaan): i. kejuruteraan. Contohnya seperti radio. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. walau dalam apa bidang sekalipun. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Contohnya seperti computer dan digital camera. ii. praktis. atau tidak ada persamaan Melayunya. orang atau gelaran atau idiom. Burkina Passo. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya.

bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. sama ada kata nama atau kata sifat. seperti kosa kata bahasa asing. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: 21 . Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. kata berimbuhan. Sumber istilah. iaitu: i. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. tataistilah dan tatanama. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. terutama bagi istilah bukan ilmiah. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. sekalipun kata akarnya nucleus. atomization dan yang seumpamanya. terutamanya bagi istilah ilmiah. imbuhan. kata gabungan. ii. ii. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. kata dasar dan kata akar. morfem peristilahan. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. istilah khusus dan istilah umum. pada umumnya.

c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai.4. perundangan. perekonomian. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. Menteri Pendidikan Malaysia. Latihan 5. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. e) Kata dalam bahasa Inggeris. 22 . setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. perubatan. Manakala. b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai. teknologi. f) Kata dalam bahasa asing lain. Latihan 5.H. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan.1 1.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. dan Bapak Mashuri Saleh S.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu. Untuk perkembangan Bahasa Melayu. 5. kesusasteraan dan sebagainya.4.2 1. komunikasi maklumat. Indonesia dan Malaysia. iaitu Negara Brunei Darussalam. pada 23 Mei 1972 di Jakarta. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia.

pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Dengan itu. iaitu: i.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Layari Internet 1. iv. ii. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. cara dan pedoman. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. dan 23 . Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. asiditi. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. dan asidik. 5. Pembentukan istilah baru.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. iii.

i. iv. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. saperti kata nama. Di dalam proses pembentukan istilah. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. 5.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea rah peringkat antarabangsa. iii. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Kata terbitan. Di samping itu. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. kata kerja. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. ii. Kata ganda. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. dan kata adjektif. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan.6. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light 24 . abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. 5. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Kata gabungan. Pinjaman juga turut dilakukan.

Paradigma dengan me(N)-.6. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. a. akhiran. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c. Arab dan Jawa. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic random anxious Kata adjektif: kenyal Rawak Cemas Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. sisipan atau apitan. ber25 .2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan.

Paradigma kata dengan ke .6. a. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e. -el-. -em-. Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran d.3. Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. -er-. Paradigma kata dengan me(N)-. Ganda Suku Kata Awal Contoh: 26 gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung kanak-kanak paru-paru guru-guru .

i.6.4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari c. sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih pelarasan gaji atas talian menerima pakai 27 . Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5.

contoh seperti: Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh . (1987). Semoga berjaya. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. 28 . Berdasarkan contoh – contoh di atas. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan. (1994). Buku rujukan Abdullah Hassan (ed).145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Rencana Linguistik.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU penerima janji gelombang melintang iii. Tatabahasa Dinamika. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik .4 1.hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

perbendaharaan kata serumpun.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.html accessed on 5 July 2007. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. penyerapan istilah asing. 6. Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu. bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang. 29 .1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Binaan Makna. Azman Wan Chik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). http://www.angelfire. perbendaharaan kata bahasa asal .com/id/ahmad awang/meaning. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut.1985.

Contoh – contoh seperti:      gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. konsep. Contoh: Hospital dan rumah sakit. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Untuk tujuan keseragaman.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. keadaan atau ciri yang dimaksudkan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU  kata berkenaan tepat memberi makna. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris.2 Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun   6. proses. Contoh – contoh seperti: 30 .

spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah Bahasa Asal         Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography         Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya. dan Kepraktisan.4.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan.  Sesuai maknanya. 31 . Kemudahan belajar bahasa. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat. 6.

bona fide b. fait accompli c.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. Contoh: a. esprit de corps c. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 6. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? 32 .4. weltanschauung d.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan.4.1 1. Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Tatabahasa Dinamika. 6.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan 33 .5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. istilah . (1994).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Sebagai contoh.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek 34 .

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Short-term financing Sole agent Steering committee Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L). waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .

bahasa serumpun. linguis dan pendidik. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. tentu sekali banyak cabarannya.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan.2 1. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. dan kritikan sinis ini sering terdengar. Adakah anda setuju bahasa 36 . tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. ii. ii. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. Walau bagaimanapun. bahasa pinjaman) Latihan 6. Suatu masa dahulu. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. Kepakaran : i. bagi orang bahasa. mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. Bagi orang yang tidak memahaminya.

W.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. (1975). Hashim Hj. Palmer. (Edisi Kedua).hlm 19-26). New York: Seminar Press.Syntax ang semantics 3: Speech acts. Nathesan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. H. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan .F.pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Grace. Grady. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Musa (2006). O. Kuala Lumpur. Pengantar Falsafah Bahasa. (1992). 37 . (2001 ). Semantik. Makna dalam Bahasa Melayu. Semantics: The analysis of meaning. S. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Addision Wesley Longman.R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

1. 7.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa. merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa. ringkasan . • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan. cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang.1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan. Selain itu.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. 38 . akronim dan lambang dalam bahasa Melayu.

Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia 39 . Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Manakala Asmah Hj. istilah begini dipanggil akronim.

1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU ADUN IKIM - Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 7. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi. fonem. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep.1 1. 40 .suku kata. Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.

Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . 8. Semoga anda berjaya. bahasa Yunani.

Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. tidak diubah. yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. Contoh transliterasi Arab. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. Misalnya: 42 . Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu.

Dengan merujuk buku dan internet. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu.html accessed on 5 July 2007. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994).com/id/ahmad awang/meaning. (1994). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.1 1. dengan ejaan 2. Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. Merujuk buku atau bahan internet .angelfire. 3. http://www. Kuala Lumpur. Binaan Makna. 43 . Tamat.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan. Tatabahasa Dinamika. Semoga anda terus berjaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.1985. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Azman Wan Chik.

44 . Teuku Iskandar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang.2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->