Ami ruddin Mohd Saleh

PENGENALAN Bahasa ِArab merupakan bahasa al-Quran yang diturunkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Menyedari tentang kepentingan Bahasa Arab, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab telah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dengan mewajibkan murid yang beragama Islam mengikutinya dan menjadi pilihan kepada pelajar yang bukan beragama Islam. Tujuan mata pelajaran ini diperkenalkan adalah untuk menanam minat di kalangan murid untuk mempelajarinya dan menguasai kemahiran berbahasa iaitu dapat berkomunikasi di dalam Bahasa Arab dengan mudah.
1. TAJUK BAB CONTOH

َ َ ْ ِ ْ ِ‫( أعْضاءُ الجسم‬ANGGOTA BADAN) - TAHUN 1
Dalam tugasan ini, saya telah memilih tajuk ‫أع ْضاءُ ال ْجسم‬ َ ِ ْ ِ

َ

yang bermaksud anggota

badan untuk dijadikan bab contoh. Tajuk ini merupakan bab yang ke sembilan di dalam Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 2007. Saya memilih bab daripada Tahun 1 ini kerana di sekolah saya baru tahun ini (2009) bermulanya program j-QAF. Kerja kursus tentang penyediaan satu bab contoh pengajaran Bahasa Arab ini diharapkan dapat memberi impak yang positif untuk proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di sekolah.

2. BAB CONTOH (LAMPIRAN)

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

1

Ami ruddin Mohd Saleh

a) Murid mendengar sebutan dan menyebut:

b) Menyebut mengikut bacaan guru :

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

2

Ami ruddin Mohd Saleh

‫ِإْنطِقْ َيدًا‬ ‫ج‬

c)Bernasyid

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

3

Ami ruddin Mohd Saleh

d) Menulis kalimah dengan betul:

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

4

Ami ruddin Mohd Saleh

ƾȇ ćă Ǻ ćƒƥ ǘă Dz ƈąƎ Ƴ ǁ

Dž ćƒ Ɨă ǁ ǁǏ ćąă ƾ

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

5

Ami ruddin Mohd Saleh

:‫)1)التدريبات النموذجية الول‬ ‫وفق بي الصور والكلمات‬

ٌ ْ‫صَد‬ ‫ر‬ ‫رَأْس‬

)1

)2

‫ِ ل‬ ٌ ْ‫رج‬ ‫ْن‬ ٌ ‫َبط‬

)3

)4

‫د‬ ٌ َ‫ي‬

)5

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

6

‫‪Ami‬‬ ‫‪ruddin Mohd Saleh‬‬

‫(2)التدريبات النموذجية الثانية:‬ ‫إملء الفراغ بالرف الناسب‬

‫2)‬

‫1)‬

‫ي‬

‫أ‬

‫ر‬

‫4)‬

‫3)‬

‫ل‬

‫ج‬
‫5)‬

‫ر‬

‫ص‬

‫ط‬

‫ب‬

‫‪HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah‬‬

‫7‬

Ami ruddin Mohd Saleh

3.HASIL PEMBELAJARAN Melalui tajuk ( ِ‫ ) أع ْضاءُ ال ْجسم‬atau Anggota Badan di dalam buku teks Bahasa Arab َ ْ ِ untuk murid Tahun 1 dalam bab yang kesembilan, di akhir pembelajaran murid akan dapat:
1) Murid dapat menyebut lima nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul.

َ

Murid-murid akan diminta untuk menyebut lima nama anggota badan dalam Bahasa Arab mengikut sebutan guru dengan betul secara kelas, kumpulan dan individu. Melalui cara ini murid akan dapat menyebut dengan betul dan mengingati kalimah beserta makna berkaitan dengan tajuk tersebut. 2) Murid dapat memadankan antara gambar dan nama anggota badan dalam Bahasa Arab Disamping kemahiran bertutur dengan menyebut kelima-lima nama anggota badan tersebut, murid akan diminta untuk memadankan gambar dan kalimah yang telah dipelajari.Melalui cara ini, ia dapat mengukuhkan lagi ingatan murid terhadap pelajaran yang sedang diajar. 3) Murid dapat menulis nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul. Selain dari itu, guru juga akan menerapkan kemahiran menulis kalimahkalimah yang telah dipelajari. Guru akan menunjukkkan cara menulis kalimahkalimah tersebut disamping meminta murid untuk mengikutinya. Seterusnya guru akan meminta murid menulis kalimah-kalimah tersebut tanpa bantuan guru di dalam buku tulis dan lembaran kerja yang akan diberikan yang bertujuan untuk pengukuhan terhadap topik yang telah diajar.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

8

Ami ruddin Mohd Saleh

4.KEMAHIRAN DAN ASPEK BAHASA DALAM BAB CONTOH Kemahiran yang dipilih untuk tajuk ini ialah : 4.1 Kemahiran mendengar Kemahiran mendengar merupakan kemahiran untuk menilai penguasaan sama ada mampu atau tidak apa yang didengar. Ianya juga digunakan untuk menilai kemampuan pelajar untuk mendapatkan maklumat yang betul. Dengan adanya kemahiran ini, pelajar dapat mengetahui bunyi yang dituturkan dan membezakannya. Kemahiran mendengar membolehkan pelajar :1) Mendengar bunyi huruf. 2) Mendengar bunyi huruf dan mengulangi huruf yang telah didengari. 3) Mendengar kalimah dan memahaminya. 4) mendengar kalimah yang dipelajari dan menggunakannya di tempat yang sesuai. 4.2 Kemahiran bertutur Kemahiran bertutur mempunyai kaitan yang rapat dengan kemahiran kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur membolehkan pelajar:1) Menyebut bunyi huruf dengan betul dan mampu membezakan bunyi antara huruf. 2) Menyebut mengikut intonasi yang betul. 3) Menggunakan kalimah yang dipelajari di tempat yang sesuai. 4) Mengemukan soalan dan menjawabnya. 4.3 Kemahiran menulis Kemahiran menulis bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar menulis huruf, perkataan dan ayat dengan jelas. Tulisan ini hendaklah ditulis dengan kaedah penulisan bahasa arab yang betul. Dengan adanya kemahiran menulis pelajar akan dapat:1) Menyalin huruf, kalimah dan ayat dengan betul.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

9

Ami ruddin Mohd Saleh

2) Menulis huruf, kalimah dan ayat dengan betul. 3) Menulis huruf, kalimah dan ayat dengan menggunakan kaedah penulisan yang betul. 4.4 Kemahiran membaca Kemahiran membaca bertujuan untuk mengetahui penguasaan pelajar untuk membaca kalimah, ayat dan perenggan dengan baik dan memahaminya. Dengan adanya kemahiran membaca pelajar dapat:1) Membaca kalimah dan ayat mengikut intonasi yang betul dengan lancar dan

memahaminya.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

10

Ami ruddin Mohd Saleh

5.LANGKAH PENGAJARAN Maklumat Umum Hari Tarikh Kelas Bilangan Murid Masa Tajuk Pengetahuan Sedia Ada Objektif Umum Hasil pembelajaran : Isnin : 13 Jun 2009 : 1 Cemerlang : 35 orang : 10.05 – 11.05 pagi : Anggota Badan (( ‫أعضاء الجسم‬ : Murid telah mengetahui beberapa nama anggota badan dalam Bahasa Arab : Menerapkan kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab : Diakhir pembelajaran murid dapat: 1) Murid dapat menyebut lima nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul 2) Murid dapat memadankan antara gambar dan nama anggota badan dalam Bahasa Arab 3) Murid dapat menulis nama anggota badan dalam Bahasa Arab dengan betul. Kemahiran Utama Kemahiran Sampingan KBKK : : : 1) Mendengar 1) Menulis 1) Bahasa Inggeris 2) Pendidikan Jasmani Kesihatan Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar : 1) Bersyukur 2) Menjaga Kesihatan Diri 2)Membaca 3)Bertutur

: 1) Gambar 2) Kad Imbasan 3) Kotak 4) Radio

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

11

Ami ruddin Mohd Saleh

Langkah

Isi pembelajaran Bacaan doa: Doa Mula Belajar

Aktiviti

ABM

Pengenalan (4 minit)

‫" اللهم افتح‬ ،‫عليناحكمتك‬ ‫وانشـر علينا مـن‬ ‫خزائن رحمـتـك يا‬ " ‫أرحم الراحـمين‬

Guru memilih seorang murid untuk membaca doa dan murid lain mengaminkan doa tersebut.

Slide Power Point Doa

1. Guru meminta seorang pelajar ke hadapan.
2. Guru menunjukkan kearah

Benda maujud (Murid)

Soal jawab: “ Apa Ini?”

beberapa anggota badan pelajar tersebut. Contonya kepala dan tangan sambil bertanya “apa ini?” 3. Guru meminta pelajar menjawab soalan tersebut di dalam bahasa Malaysia dan bahasa inggeris.
4. Guru mengaitkan jawapan

Set Induksi (5 minit)

murid dengan isi pelajaran.

1. Guru membentangkan kad

Menyebut perkataan:

Langkah 1 (15 minit) 1.

kalimah bersama gambar dan menyebut perkataan perkataan tersebut dengan betul sebanyak tiga kali dan murid hendaklah mendengar sebutan tersebut dengan teliti.

1. Kad kalimah 2. Gambar anggota badan 3. Benda

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

12

Ami ruddin Mohd Saleh

maujud 2.
2. Selepas guru menyebut

perkataan tersebut, murid dikehendaki mengulanginya beramai-ramai dengan betul.
3. Guru meminta murid

Kemahiran: Mendengar dan menyebut

3.

menyebut perkataan tersebut secara kelas, berkumpulan dan individu. 4.
4. Guru menyebut sekali lagi

5.

perkataan tersebut sambil menunjukkan anggota badan dan dikukuhkan lagi dengan gambar yang berkaitan.

Menulis kalimah: 1. ‫رأس‬ 2. ‫صدر‬ 3. ‫يد‬ Langkah 2 (15 minit) 4. ‫بطن‬ 5. ‫رجل‬

1. Guru menyebut kalimah dan

menunjukkan cara yang betul untuk menulis kalimah tersebut. 2. Guru meminta pelajar menulis perkataan tersebut pada buku latihan.
3. Guru memilih seorang pelajar

untuk menulis kalimah tersebut dengan betul dan menyebutnya sambil menujukkan anggota badan tersebut.

Langkah 3 (16 minit) Kegiatan

1. Guru melekatkan gambar

Permainan kotak beracun (mengisi tempat kosong)

manusia di papan hitam. Selepas itu meletakkan perkataan bahasa melayu di dalam kotak beracun.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

13

Ami ruddin Mohd Saleh

pengukuhan.

2. Muzik dimainkan, apabila

-Radio dan Kotak

muzik diberhentikan pelajar yang mendapat kotak hendaklah memilih perkataan tersebut , seterusnya pelajar hendaklah memilih kad kalimah yang dibentangkan dan melekatkannya pada anggota badan yang betul.

6.

CADANGAN LATIHAN DAN AKTIVITI

1. Lembaran kerja

Mengisi tempat kosong dengan huruf yang sesuai. Memadankan nama anggota badan dengan gambar. Memilih gambar yang betul berdasarkan kalimah yang diberikan.

• •

2. Permainan

Permainan kotak beracun – Meletakkan kalimah di dalam kotak dan murid yang dapat kotak tersebut akan memilh satu kalimah. Kalimah tersebut hendaklah ditampalkan pada anggota badan yang betul.

3. Kuiz Soal jawab - Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan menyoal beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. • • Menunjukkan gambar dan meminta pelajar menyebut kalimah yang sesuai. Memadankan kalimah dan gambar. Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguana bagi menetukan pencapaian

7.KAEDAH PENILAIAN

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

14

Ami ruddin Mohd Saleh

sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pangajaran dan pembelajaran. Justeru itu, penilaian perlulah dijalankan secara berterusan. Penilaian di sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) . penilaian ini mempunyai prinsip-prinsip berikut; • • • • • • • Bersifat formatif Mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani dan jasmani) Bersistem dan berterusan Menggunakn pelbagai kaedah (peerhatian, lisan dan penulisan) Berasaskan criteria Dikendalikan oleh guru Membolehkan tindakan susulan.

Penilaian boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu penilaian secara pemerhatian secara lisan dan penulisan. 7.1 Penilaian secara pemerhatian

Digunakan untuk melihat aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan. Antaranya ialah sikap, perlakuan (amalan nilai murni) amali dan kemahiran bersosial. Contohnya guru dapat menilai sikap pelajar melalui hasil kerja mereka. 7.2 Penilaian secara lisan.

Digunakan untuk mengumpuakan maklumat semasa berlaku interaksi antara murid dengan guru, murid dengan murid dan murid dengan bahan pembelajara. Kemahiran ini boleh dinilai melalui aktiviti seperti bacaan, perbuaalan dan perbincangan. 7.3 Penilaian secara penulisan.

Penilaian ini melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti karangan ,laporan projek, latihan, ujian dan huraian. Penilaian ini digunakan unutk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid meliputi kemahiran menulis, penggunaan tanda baca dan penguasaan perbendaharaan kata. 8. RUJUKAN

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

15

Ami ruddin Mohd Saleh

Kementerian Pendidikan Malaysia. (20(H). Keperluan Kurikulum Bahasa Arab Dalam Era Millenium. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). Buku Teks Bahasa Arab KomunikasiTahun 1 . Dewan bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2008). Huraian sukatan pelajaran Bahasa Arab Komunikasi KBSR. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2008e). Sukatan pelajaran Bahasa Arab Komunikasi KBSR. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Saiful Bahri Yaziz, Rozlina Abdul Aziz, Habsah Omar. (2009) . HBIS 1203 Pendidikan Islam Pra Sekolah dan Tahun 1. Kuala Lumpur. Open University Malaysia. Toimah, R. A. (1989). Taalim al arabian li ghairi an natiqin biha: Manahijuhu wa asalibuhu. Wilkins, D. A. (1976). Notional syllabus. London: Oxford University Press. Zawawi Ismail, Zawadi Che Seman, Mohd Sukki Othman (2009) HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah. Kuala Lumpur. Open University Malaysia.

HBAL 1203 Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Rendah

16