TEORI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW

PENGENALAN

Istilah humanistic psychology diberi oleh Abraham Maslow. Menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi kreativiti dalaman manusia yang membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam hidup mereka. Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization, selfhood atau self realization di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan kendiri.

Perspektif humanism menekankan keunikan individu dan percaya manusia bebas membuat pilihan sendiri. Manusia dilihat sebagai mempunyai keinginan untuk berusaha secara semula jadi ke arah kebahagiaan dan kreativiti.

KONSEP & PRINSIP

Maslow menekankan aspek manusia mempunyai naluri semula jadi yang baik dan mempunyai keinginan mencapai kesempurnaan kendiri.

Hierarki Keperluan Maslow
Sempurna kendiri Penghargaan kendiri Keperluan kasih sayang Keperluan Keselamatan Keperluan fisiologi

Menurut Maslow, manusia mempunyai 2 keperluan iaitu keperluan asas dan keperluan perkembangan.

Keperluan Asas

Antaranya ialah fisiologi, keperluan keselamatan, menyayangi dan disayangi dan keperluan untuk rasa harga diri serta kesempurnaan kendiri. Fisiologi – rasa lapar, dahaga, rehat, mendapatkan udara, pembuangan najis dan seks. Keselamatan – keperluan untuk rasa selamat, perlindungan, bebas daripada rasa takut dan kebimbangan.

sambungan keperluan asas…..

Keperluan kasih sayang dan terdapat 2 jenis kasih sayang iaitu D-Love (deficiency-love) dan B-Love (being-love) D-Love ialah apabila individu itu lebih mementingkan diri sendiri daripada memberi kasih sayang kepada orang lain. B-Love ialah individu lebih mengambil berat akan memberi kasih sayang kepada orang lain daripada menerima kasih sayang daripada orang lain.

Kesempurnaan kendiri & Keperluan perkembangan

Apabila keperluan asas telah dipenuhi, keperluan kepada sempurna kendiri dan perkembangan akan ketara. Manusia akan mencari matlamat hidup dan berusaha ke arah sempurna kendiri dalam potensi diri yang ada pada mereka.

Ciri-ciri Keperluan Maslow
1.

2.

Keperluan yang paling asas dalam hierarki perlu dipenuhi dahulu. Keperluan yang lebih tinggi akan muncul kemudian semasa manusia melalui proses perkembangan. Keperluan fisiologi dan keselamatan muncul semasa masih bayi, keperluan kasih sayang dan rasa harga diri muncul semasa remaja dan keperluan untuk sempurna diri muncul semasa pertengahan umur.

Sambungan ciri-ciri keperluan Maslow….

3. Kegagalan untuk memenuhi keperluan yang lebih tinggi tidak membawa kepada krisis. Oleh sebab itu, keperluan yang paling rendah dinamakan keperluan asas. 4. Keperluan yang lebih tinggi menyumbang kepada perkembangan diri. 5. Setiap peringkat keperluan tidak perlu dipenuhi sepenuhnya dengan sempurna sebelum keperluan seterusnya menjadi penting.

Ciri-ciri kesempurnaan kendiri
1. Persepsi yang efisien terhadap realiti. 2. Penerimaan diri mereka, orang lain dan alam sekeliling. 3. Spontan, mudah dan natural. 4. Komitmen. 5. Keperluan untuk bersendirian. 6. Puncak pengalaman 7. Minat sosial

Sambungan ciri-ciri kesempurnaan kendiri

8. Hubungan interpersonal 9. Demokratik 10. Kreatif