TERMOKIMIA

BAB 4

ISI KANDUNGAN

PULIHKAN INGATAN ANDA………

4.1 Perubahan Tenaga di dalam Tindak Balas Kimia

 Termokimia adalah kajian tentang

perubahan haba dalam tindak balas kimia.  Bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul, bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain.  Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindakbalas.

Terdapat 2 jenis tindak balas kimia iaitu:  Tindak balas Eksotermik  Ekso bermaksud luar manakala termik bermaksud haba.  Tindak balas Endotermik  Endo bermaksud dalam manakala termik bermaksud haba .

TINDAK BALAS EKSOTERMIK  Eksotermik bermaksud haba yang disalurkan/dibebaskan keluar ke persekitaran dalam sistem.  Tindak balas Eksotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur atau direaksikan untuk bertindak balas maka ini akan mengeluarkan/membebaskan haba ke persekitaran seterusnya menjadikan suhu persekitaran lebih tinggi daripada haba purata bahan-bahan kimia yang ditindak-balaskan. Oleh itu suhu di persekitaran akan meningkat. .

terdapat tindak balas penurun dan tindak balas pengoksidaan .Tindak balas redoks. Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik ialah dari tenaga kimia kepada tenaga haba.Bahan bakar (bahan kimia yang mudah atau boleh terbakar) bertindak balas dengan gas oksigen  Tindak balas peneutralan .Tindak balas ini berlaku terutama antara unsur kumpulan I dalam jadual berkala dengan air kerana lebih reaktif  Tindak balas logam reaktif dengan air .Tindak balas antara bahan kimia yang bersifat asid dan alkali  Tindak balas pepejal dengan air .  Di antara contoh-contoh tindak balas Eksotermik ialah:  Tindak balas pembakaran .

H b Rajah aras tenaga Eksotermik . Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik akan menunjukkan nilai negatif. iaitu  Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas .Tenaga Bahan Tindak Balas  ΔH = H h .

 Tindak balas Endotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur atau direaksikan untuk bertindak balas maka ini akan menyerap haba daripada persekitaran seterusnya suhu di pesekitaran akan menjadi lebih rendah daripada haba purata bahan-bahan kimia yang ditindakbalaskan. .TINDAK BALAS ENDOTERMIK  Endotermik bermaksud haba yang diserap masuk ke dalam dalam bahan hasil tindak balas. Oleh itu suhu bahan tindak balas akan meningkat.

 Di antara contoh-contoh tindak balas Endotermik ialah:  Tindak balas Penguraian garam karbonat secara terma . pemukaan penunu bunsen akan terasa sejuk dan terdapat titisan stim/wap air. .  Tindak balas pembakaran pada penunu bunsen Apabila api dihidupkan pada radas penunu bunsen. Perubahan tenaga tindak balas Endotermik ialah dari tenaga haba kepada tenaga kimia.Garam karbonat akan diuraikan menjadi oksida logam dan gas karbon dioksida.

H b Rajah aras tenaga Endotermik . iaitu  Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas .Tenaga Bahan Tindak Balas  ΔH = H h . Perubahan tenaga tindak balas Endotermik akan menunjukan nilai positif.

.

.

Konsep perubahan tenaga haba  Konsep perubahan tenaga haba ini disebabkan oleh pemecahan/pemutusan ikatan lama dan pembentukan/pembinaan ikatan baru. .

TINDAK BALAS EKSOTERMIK  Pembentukan/Pembinaan ikatan lama Tindak balas ini merupakan tindak balas Eksotermik. Contoh tindak balas kimia:  H+ + Cl.--> HCl ΔH= -430 KJ mol-1 H+ + Cl-430 KJ mol-1 HCl Rajah aras tenaga Eksotermik .

ΔH= +430 KJ mol-1 H+ + Cl+430 KJ molHCl 1 Rajah aras tenaga Endotermik . Contoh tindak balas kimia:  HCl --> H+ + Cl.TINDAK BALAS ENDOTERMIK  Pemecahan/Pemutusan ikatan lama Tindak balas ini merupakan tindak balas Endotermik.

Haba tindak balas  Kuantiti haba tindak balas ialah haba yang dihasilkan hasil daripada tindak balas kimia. .  Tindak balas ini menglibatkan menyerap dan pembebasan haba.

 Kuantiti haba ini boleh ditentukan pada keadaan piawai iaitu:  Suhu bilik 25oC atau 298 K  1 tekanan atmosfera iaitu 101.3/101 kPa  1.0 mol dm-3 kepekatan larutan  Berada dalam keadaan fizik .suhu dan tekanan piawai  Contoh persamaan termokimia HCl --> H+ + Cl.ΔH= +430 KJ mol-1  ΔH merupakan perubahan haba .

 Kuantiti haba tindak balas (Q) akan dipengaruhi oleh:  Jisim haba (m)  Haba pendam tentu bahan (c) - biasanya air  Perubahan suhu (θ) .

Terdapat 4 jenis haba tindak balas iaitu:  Haba Pemendakan  Haba Peneutralan  Haba Penyesaran  Haba Pembakaran .

4.2 HABA PEMENDAKAN  Haba pemendakan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol mendakan terbentuk hasil tindak balas ion-ion yang bertindak balas. .

.

.

.

.

nitrat K .

.

.

.

.3 HABA PENYESARAN  Haba penyesaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif.4. Hanya logam elektropositif dapat menyesarkan ion logam yang kurang elektropositif.

.

.

.

.

.

.

.

4 HABA PENEUTRALAN  Haba peneutralan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid untuk meneutral 1 mol ion OH daripada alkali bagi menghasilkan air.4. .

.

.

.

.

.

.

.

.

 Contoh-contoh bahan api/bakar ialah:  Alkohol  Gas asli  Gas metana  Petroleum .4.5 HABA PEMBAKARAN  Haba pembakaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan bakar dibakar dengan lengkap dalam keadaan gas oksigen berlebihan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.