1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis. .  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. benar dan tidak membuat andaian. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. tepat.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti.  Penulisan mestilah cermat. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi.

5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun. b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1.   Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’. . tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih.

4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. Inggeris. Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 . d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. g) JANGAN SEBUT. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin. o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”.

 Selepas itu. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian. Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air. Rajah 3 .  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak.  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda.  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak]. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air.

kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya...” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada..4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat.. Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak...... adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama... jantina. “Adakah terdapat perbezaan di antara ...” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang. anda ingin tahu.. c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? .” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji. Gunakan iPad untuk mengambil gambar. kelayakan tertinggi bapa.....6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: ....

gambar dan sebagainya. Ini termasuk gambaraj. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? .0 Academic Offence.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. Selaras dengan Seksyen 14. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. penulisan. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. lukisan. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber.5 langkau (1. klip video & audio. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. penulisan. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. Asia e University.

(1987). Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. (1989). Baron & R. R. 2003. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. New York: W.H. Teaching thinking skills: Theory and practice. B. (2001). Mind. (1998. (2003. pp. May 16). The learning-centred principal: Educational Leadership. M. S. London: Pan Books. Diperolehi February 13. The New York Times. Daripada Jurnal DuFour. February 11). 110. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. J. J.nps. A1. S. Daripada Online Jurnal Evnine. 12-15. from http://www.gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. 59(8). (2002). Sternberg (Eds). and Aburdence. Why teach thinking? Dalam J. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan.J. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. ------------oooo------------ .8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. A22-A23. Megatrends 2000. R. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. 27-37. 335-367. Daripada Akhbar Holden. Freeman and Company.

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful