1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

tepat. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti. benar dan tidak membuat andaian.  Penulisan mestilah cermat. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. .

b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget.   Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’. tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih. . Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan.5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun.

4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. Inggeris. Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 . Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap. g) JANGAN SEBUT. o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak. meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda.

 Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak]. Rajah 3 . Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang.5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek.  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’.  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak. Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Selepas itu.

....... kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya.” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang. Gunakan iPad untuk mengambil gambar.” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada. kelayakan tertinggi bapa. Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak....... anda ingin tahu.. jantina...4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat.. c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? .6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: ....” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji. “Adakah terdapat perbezaan di antara . adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama..

Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. gambar dan sebagainya.5 langkau (1. lukisan. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Selaras dengan Seksyen 14. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. penulisan. penulisan.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. Asia e University. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara.0 Academic Offence.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. klip video & audio. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. Ini termasuk gambaraj. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber.

(2001). 110. pp. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. 12-15. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. M. J. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. A1. (1987). The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. May 16). S. 2003. J.nps. Teaching thinking skills: Theory and practice. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. Freeman and Company. R.gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. from http://www. Why teach thinking? Dalam J. (1998. The learning-centred principal: Educational Leadership. Megatrends 2000. Diperolehi February 13. A22-A23. Sternberg (Eds). (2002). Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. February 11). Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. Daripada Jurnal DuFour. London: Pan Books. The New York Times. 59(8). ------------oooo------------ . Daripada Online Jurnal Evnine. Daripada Akhbar Holden. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. B. (1989). (2003. Mind. New York: W. 335-367.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa.H. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. R. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan.J. and Aburdence. 27-37. Baron & R. S.

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful