1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti.  Penulisan mestilah cermat. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi).  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. .  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. benar dan tidak membuat andaian.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. tepat.

  Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’. b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan. tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda. .5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun.

g) JANGAN SEBUT.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. Inggeris. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”. Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 .4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin. meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda.

 Selepas itu. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian.  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air.  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak].5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air.  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak. Rajah 3 . Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.

Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak.” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada..... kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya. jantina. anda ingin tahu......” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang.. Gunakan iPad untuk mengambil gambar.....4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat. kelayakan tertinggi bapa.” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji..6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: ... adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama. c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? ..... “Adakah terdapat perbezaan di antara .

Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. klip video & audio. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. Selaras dengan Seksyen 14. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. lukisan. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber. gambar dan sebagainya. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. Ini termasuk gambaraj.0 Academic Offence. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. Asia e University. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea.5 langkau (1.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. penulisan. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. penulisan.

Daripada Online Jurnal Evnine. May 16). Teaching thinking skills: Theory and practice. (2003. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. Diperolehi February 13. and Aburdence. New York: W.nps. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. Daripada Jurnal DuFour. 59(8). Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. J. M. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. London: Pan Books. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. 110. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. Baron & R. (1987). 27-37. S. Daripada Akhbar Holden. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. S. (2001). from http://www. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. (1989). Mind. The New York Times. (2002). The learning-centred principal: Educational Leadership. (1998. February 11). pp. B. A22-A23. Megatrends 2000.H. Why teach thinking? Dalam J.J. A1. ------------oooo------------ . 2003. 12-15. Freeman and Company. R. J. R.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. Sternberg (Eds).gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. 335-367.

9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO. MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful