1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan.  Penulisan mestilah cermat. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. tepat.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. .  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). benar dan tidak membuat andaian. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.

  Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’.5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1. . tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih. b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda.

g) JANGAN SEBUT. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan.4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. Inggeris. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 .

Rajah 3 .  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak].  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’.  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek.  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek.  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air. Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Selepas itu. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian.

. Gunakan iPad untuk mengambil gambar.... kelayakan tertinggi bapa...” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji. anda ingin tahu......... adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama.. Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak..6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: . c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? . jantina... kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya.” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada..4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat..” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang.. “Adakah terdapat perbezaan di antara .

gambar dan sebagainya. Ini termasuk gambaraj. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus.0 Academic Offence. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. Selaras dengan Seksyen 14. Asia e University.5 langkau (1. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. penulisan. klip video & audio. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. lukisan. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. penulisan. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan.

New York: W. (1998. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. B.nps. London: Pan Books. Baron & R. R. pp.H. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. and Aburdence. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Daripada Online Jurnal Evnine. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. 110. February 11). S. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. J. from http://www. (2003. Mind. 2003. (2001). (1989). R. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. A22-A23. The learning-centred principal: Educational Leadership. 59(8).gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. Megatrends 2000. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. 27-37. Daripada Akhbar Holden. Sternberg (Eds). Daripada Jurnal DuFour. 12-15.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. S. Freeman and Company. (1987). (2002). Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan.J. A1. ------------oooo------------ . M. 335-367. Teaching thinking skills: Theory and practice. The New York Times. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. Why teach thinking? Dalam J. Diperolehi February 13. May 16). J. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service.

9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO. MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful