1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

 Penulisan mestilah cermat. tepat. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis. . Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. benar dan tidak membuat andaian. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini.

5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda.   Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan. tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun. b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget. .

Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). Inggeris. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. g) JANGAN SEBUT. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 .  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak.4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda. o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap.

 Selepas itu. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air.  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak]. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’. Rajah 3 .  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek. Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak.5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian.

kelayakan tertinggi bapa.” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang.... kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya.... Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak.” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada. “Adakah terdapat perbezaan di antara .” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji. anda ingin tahu.6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: . adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama.. jantina. Gunakan iPad untuk mengambil gambar........ c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? ...4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat......

5 spacing) Gunakan Font New Times Roman. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. Ini termasuk gambaraj. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK.0 Academic Offence. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. gambar dan sebagainya. klip video & audio. lukisan. penulisan. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber.5 langkau (1. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. Asia e University.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Selaras dengan Seksyen 14. penulisan. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan.

New York: W. Freeman and Company. S. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. J. (1998. (2001). pp. S. M. (1987). A1. The learning-centred principal: Educational Leadership.H. February 11).J. Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. and Aburdence. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. 335-367. B. The New York Times.nps.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. Baron & R. (2003. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. Mind. R. Megatrends 2000. (2002). Daripada Online Jurnal Evnine. A22-A23. from http://www. 2003. May 16). Sternberg (Eds). Why teach thinking? Dalam J. ------------oooo------------ .gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. 27-37. Teaching thinking skills: Theory and practice. 59(8). Diperolehi February 13. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. London: Pan Books. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. Daripada Akhbar Holden. (1989). Daripada Jurnal DuFour. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. R. J. 12-15. 110.

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.