P. 1
Adq Fuziah Child

Adq Fuziah Child

|Views: 44|Likes:
Published by madiranorman

More info:

Published by: madiranorman on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. .2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis.  Penulisan mestilah cermat. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik. tepat. Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. benar dan tidak membuat andaian.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah.

3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun. tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan. . b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget.   Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’.5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’.

o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. Inggeris. g) JANGAN SEBUT. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap.4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 . meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak. Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin.

Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda.5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek.  Selepas itu.  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak]. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak.  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air. Rajah 3 .  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek.

.” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji.6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: .... anda ingin tahu.” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang. jantina..4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat. kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya. “Adakah terdapat perbezaan di antara . Gunakan iPad untuk mengambil gambar......” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada. adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama. kelayakan tertinggi bapa...... Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak..... c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? ...

data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . penulisan. penulisan. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman.0 Academic Offence. lukisan. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. Selaras dengan Seksyen 14.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. gambar dan sebagainya. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. klip video & audio. Asia e University. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. Ini termasuk gambaraj.5 langkau (1. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea.

B.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. (2001). Daripada Jurnal DuFour. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. A22-A23. Teaching thinking skills: Theory and practice. and Aburdence. (1998. Daripada Online Jurnal Evnine. S. 27-37. London: Pan Books. A1. from http://www. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik]. February 11). The New York Times. (2002). The learning-centred principal: Educational Leadership. 59(8). Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan. M. Baron & R. ------------oooo------------ . 12-15. 2003. Why teach thinking? Dalam J. Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site.H.nps. New York: W. pp. Megatrends 2000. J. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. 110. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. S. (1989). (2003. Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. R.gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. 335-367. Freeman and Company. Sternberg (Eds). Daripada Akhbar Holden. Mind. May 16). J.J. (1987). R. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service. Diperolehi February 13.

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->