P. 1
Adq Fuziah Child

Adq Fuziah Child

|Views: 44|Likes:
Published by madiranorman

More info:

Published by: madiranorman on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

1

ECG222 Tugasan

School of Education and Cognitive Science

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak

Tugasan

benar dan tidak membuat andaian. konseptual dan mengikut prosedur yang jelas. tidak terpengaruh dengan pegangan sendiri (kecuali tajuk menggalakkan penulis memberi pandangan atau merupakan sesuatu refleksi peribadi). Penulisan akademik berasaskan kepada idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong dengan bukti. Panduan ini juga mengandungi kriteria yang ditetapkan untuk memudahkan Fasilitator Akademik menilai hasil kerja anda. gunakan data yang diperolehi untuk menyokong sesuatu soalan atau hipotesis. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi. .  Penulisan mestilah cermat. Secara ringkas sesuatu Penulisan Akademik mempunyai ciri-ciri berikut:  Menyampaikan fakta secara sistematik.  Penulisan tidak boleh memutar-belitkan fakta atau melebih-lebihkan sesuatu. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keraguan. iaitu kebolehan anda mengaplikasai prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah.  Menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. menilai dengan kritis hasil yang diperolehi dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Penulisan Akademik Penulisan akademik adalah penulisan ilmiah atau saintifk yang menjawab secara sistematik dan teliti sesuatu persoalan. Tujuan panduan ini ialah untuk memastikan bahawa semua pelajar serta Fasilitator Akademik mempunyai maklumat yang sama tentang apa yang dikehendaki. Tugasan ini merupakan salah satu komponen penaksiran yang telah ditetapkan untuk kurusus ini. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif.  Setiap pandangan yang dikemukakan disokong dengan bukti.2 ECG222 Tugasan Pengenalan Panduan ini menerangkan dengan terperinci Tugasan untuk kursus ini. tepat.

b) Dengan menggunakan tugas-tugas konservasi Piaget. Tujuan anda ialah untuk memerhati dan merekod jawapan kanak-kanak berkenaan tugas-tugas yang diberikan.3 ECG222 Tugasan TUGASAN Tarikh Penyerahan: Pemberatan: 40% Tutorial 3 PENGENALAN Tugasan ini terdiri daripada Bahagain A dan Bahagian B BAHAGIAN A: (10%) Tulis satu esei ringkas bertajuk: “Pengetahuan Tentang Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Penting bagi Seorang Guru Sekolah Rendah: Bincangkan”     Kaitan teori-teori kognitif yang dibincangkan dalam kursus ini dengan amalan dalam bilik darjah Berikan contoh-contoh relevan untuk menyokong jawapan anda. tadbirkan TIGA tugas kepada setiap kanak-kanak yang dipilih. .5 langkau Font saiz 12 Times Roman] BAHAGIAN B: (30%) Pemikiran Kanak-Kanak Praoperasi dan Konkrit Tujuan: Tugasan ini bertujuan untuk membolehkan anda membuktikan perbezaan pemikiran kanak-kanak pada tahap praoperasi dan tahap konkrit dengan menggunakan tiga jenis ‘tugas konservasi’. Kaedah: a) Kenal pasti DUA kanak-kanak –  seorang berumur kira-kira 5 tahun dan  seorang lagi berumur 7 hingga 8 tahun.   Baca Bab 3: Perkembangan Kognitif – Piaget & Vygotsky Tonton klip-klip video untuk membantu anda dalam Tugasan ini Ingat: Anda bukan main silap mata atau cuba mengajar kanak-kanak tentang ‘konservasi’. Format esei ditentukan oleh anda Panjang esei – 3 halaman [1.

Subjek Subjek Ketul plastisin Penyelidik Rajah 1 Penyelidik Rajah 2 Rajah 1 Rajah 2 . meja dan kerusi untuk menyusun bahan-bahan dan menjalankan eksperimen anda. “Ini adalah Ujian” h) SETIAP ‘TUGAS’ HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 5 TAHUN DAN DIULANG DENGAN SEORANG KANAKKANAK BERUMUR 7-8 TAHUN. d) Rekod setiap jawapan kanak-kanak (gunakan iPad anda untuk merekod audio) e) Anda boleh gunakan apa jua bahasa pun semasa menjalankan eskperimen tersebut (Bahasa Malaysia. i) Anda boleh gunakan kanak-kanak yang sama atau kanakkanak berlainan. Inggeris. Tugas 1: Konservasi Jism   Bahan: Gunakan DUA ketul plastisin dan membentuknya supaya kedua-dua ketul itu mempunyai saiz (kuantiti) yang sama (Lihat Rajah 1). Ikut penyusunan meja seperti di Rajah 1. Kaedah: Langkah 1:  Tunjukkan kepada subjek kedua-dua ketul plastisin.4 ECG222 Tugasan c) Bandingkian respon kanak-kanak berumur 5 tahun dengan respon kanakkanak berumur 7-8 tahun bagi setiap tiga tugas. o Tanya subjek mengapa dia mengatakan kedua-dua ketul plastisin itu “sama banyak”. Mandarin atau Tamil) f) Pilih satu tempat yang senyap. g) JANGAN SEBUT.  Tanya subjek sama ada kedua-dua ketul plastisin it sama banyak (perkataan yang penting ialah “banyak”)  Tunggu sehingga subjek bersetuju yang kedua-dua ketul itu sama banyak.

Pastikan air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Tanya subjek manakah ketul platisin itu lebih banyak [perkataan penting ialah lebih banyak].  Selepas itu.  Jika subjek menjawab ‘tidak sama’. Tugas 2: Konservasi Cecair Bahan:  Anda memerlukan 2 gelas yang sama saiz & bentuk dan 1 gelas yang bercorong panjang. tanya subjek sama ada air dalam kedua-dua gelas yang berlainan bentuk itu sama banyak atau satu gelas mempunyai lebih banyak air – Lihat Rajah 3(c).  Betulkan isi padu dalam gelas-gelas berkenaan sehingga subjek bersetuju bahawa air dalam kedua-dua gelas itu sama banyak.  Rekod segala yang disebut oleh subjek dan perhatikan tingkahlaku subjek. Kaedah:  Isikan kedua gelas yang sama saiz dengan air.5 ECG222 Tugasan Langkah 2:  Kemudian ambil satu ketul palstisin dan membentuk satu bentuk yang panjang seperti di Rajah 2 dihadapan subjek.  Minta subjek memberi penjelasan mengapa gelas yang bercorong panjang mempunyai lebih banyak air. Rajah 3 .  Rekod segala yang disebut subjek serta pemerhatian anda. minta subjek nyatakan gelas manakah yang mempunyai air yang banyak. ambil satu gelas dan tuangkannya ke dalam gelas yang bercorong panjang – Lihat Rajah 3(b)  Kemudian. – Lihat Rajah 3(a)  Tanya subjek sama ada air dalam dua gelas tersebut adalah sama banyak.

... Gunakan iPad untuk mengambil gambar.. anda ingin tahu.. Ambil gambar setiap eksperimen yang jalankan – penyelidik dan kanakkanak... “Adakah terdapat perbezaan di antara . adakah gelas-gelas ini mempunyai air yang sama. c) Interpretasi – 7 markah [3 halaman] Contoh:     Adakah terdapat perbezaan di antara pelajar 5 tahun dan pelajar 7 tahu? Mengapa? Apakah anda dapat tafsirkan tentang pemikiran kanak-kanak? Mengapa kanak-kanak berumur 5 tahun tidak berjaya berbanding dengan kanakkanak 7 tahun? Apakah tugas-tugas yang sukar bagi kanak-kanak? d) Kesimpulan – 3 markah [2 halaman] o Sejauh manakah kajian ini menyokong teori Piaget? ...” o Kanak-Kanak: “Sama banyak” o Penyelidiak: “Sekarang..” b) Pengumpulan dan Analisis Data – 16 markah – [12 halaman – termasuk gambar] • Jelaskan apa yang anda lakukan • Rekod perbualan di antara anda dengan subjek (kanak-kanak) • Contoh: o Penyelidik: “Perhatian dua gelas ini dan beritahu sama ada.....” o Kanak-Kanak: “Yang ini lebih banyak air” o Penyelidik: “Boleh kamu beritahu mengapa” • Pastikan anda merekod proses penakulan kanak-kanak yang dikaji.. kelayakan tertinggi ibu  Teori Piaget – tahap praoperasi dan tahap konrit  Matlamat Kajian: Contohnya...6 ECG222 Tugasan Format Laporan a) Pengenalan: .. kelayakan tertinggi bapa.. jantina.4 markah – [2 halaman]  Keterangan ringkas tentang kanak-kanak yang terlibat dalam kajian – unur yang tepat...

gambar dan sebagainya.    Bagaimana saya boleh elak daripada PLAGIARISME? . seorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. dan mendakwah bahawa ia adalah hasil ciptaan sendiri. saiz 12 Plagiarisme Apa itu PLAGIARISME? Plagiarisme ialah apa jua bahan tulisan (esei. penulisan. klip video & audio. Format Tugasan   Gunakan kertas saiz A4 dan ditaip 1. Memang diakui bahawa kita kerap kali mengambil idea orang lain dan ini adalah tidak salah jika kita membuat rujukan dan mengakui sumber. Ini termasuk gambaraj.7 ECG222 Tugasan Penyerahan Tugasan    Serahkan Tugasan anda kepada MyPLS secara online sebelum atau pada Tutorial ke 3 Rujuk kepada Panduan Penyerahan Online. Selaras dengan Seksyen 14. projek) yang diserahkan dengan tujuan menipu tentang kebolehan. lukisan.5 spacing) Gunakan Font New Times Roman.0 Academic Offence. Suatu cubaan untuk menonjolkan dalam apa-apa cara. Sila gunakan muka hadapan seperti dilampikan dan jangan lupa menulis NAMA dan NOMBOR MATRIK. dalam Buku Panduan Peraturan Universiti. data atau ciptaa orang lain yang bermaksud seperti berikut:  Memetik atau meniru sebulat-bulat hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan atau membuat rujukan. penulisan. Penyerahkan satu esei yang sama untuk memenuhi syarat dua atau lebih kursus. pengetahuan atau sumbangan oleh seseorang pelajar. Asia e University. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu idea. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada beberapa sumber lain.5 langkau (1. Menulis atau mengolah idea orang lain tanpa membuat rujukan.

Dariapda Bab dalam Buku Nickerson. J. S. R. 59(8). and Aburdence. Dariapada Halaman Web atau Halaman Sesawang National Park Service.gov/abli/ Daripada Buku Naisbitt. ------------oooo------------ . A1. Daripada Akhbar Holden. May 16). Tulis semula ayat atau perenggan dan pastikan rujukan dinayatakan dalam kurungan. 2003. Baron & R. J. Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. February 11). 110. 335-367. A22-A23. M. The New York Times. Daripada Jurnal DuFour. Mind. S. New York: W. Diperolehi February 13. (1998. 27-37. (1987). from http://www. (2001). Berikut ini ialah kaedah membuat Rujukan.nps. (2002). Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site. ayat atau perenggan yang anda petik mempunyai rujukan yang berkaitan dan dinyatakan sumber dalam kurungan. Freeman and Company.H. B. Pastikan anda mengkaji dengan mendalam tentang isu hak cipta dan apa yang anda boleh gunakan tanpa hak cipta. Megatrends 2000. London: Pan Books. Gunakan format APA (American Psychological Association) untuk membuat segala rujukan. 12-15.J.8 ECG222 Tugasan     Pastikan setiap frasa. (1989). R. The learning-centred principal: Educational Leadership. Sternberg (Eds). (2003. Why teach thinking? Dalam J. pp. Daripada Online Jurnal Evnine. c) Rujukan Semua sumber yang anda telah rujuk mesti disenaraikan diakhir tugasan anda di bawah seksyen RUJUKAN. Teaching thinking skills: Theory and practice. The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Versi Elektronik].

MATRIK NAMA FASILITATOR AKADEMIK PUSAT PEMBELAJARAN .9 ECG222 Tugasan TUGASAN SEPTEMBER 2013 SEMESTER KOD KURSUS ECG 222 NAMA KURSUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN NAMA PELAJAR NO.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->