RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU 4 PINTAR

TARIKH MASA TAHUN TAJUK

: : : :

21 Julai 2009 (Selasa) 7.45 pagi – 8.45 pagi (1jam) 4 Pintar Pak Nordin Seorang Penternak Binatang

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran, murid dapat: Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan betul berdasarkan jawapan yang disediakan. II. Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan. III. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerja yang terdapat dalam petikan.
I.

FOKUS UTAMA

: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ii – Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN

: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i – Membina ayat tunggak dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

SISTEM BAHASA

: Kata kerja

PENGISIAN ILMU : i – Sains ii – Kajian Tempatan

NILAI

: i – Kasih sayang ii – Kerjasama iii – Usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR

: i – Petikan ii – Lembaran kerja

LANGKAH SET INDUKSI (5 MINIT)

ISI KANDUNGAN Bunyi binatang: • •

Ayam Lembu Kucing

Tajuk petikan: Pak Nordin Seorang Penternak Binatang. •

• LANGKAH 1 (15 MINIT)

AKTIVITI Guru meniru beberapa bunyi binatang. Guru mengarahkan murid meneka bunyibunyi tersebut. Guru mengaitkan aktviti tersebut dengan isi pelajaran. Guru mengarahkan murid membaca petikan yang digantung dihadapan kelas secara senyap. Guru bercerita kepada murid tentang cerita yang terdapat dalam petikan. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan petikan. Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru mengarahkan murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan. Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul. Guru membetulkan

CATATAN

kesilapan murid.

Perkataan:

LANGKAH 2 (20 MINIT)

1. 2. 3. 4. 5.

Menternak Memelihara Ayam Kolam Reban 6. Kandang

Kata kerja:

• •

LANGKAH 3 (15 MINIT)

1. 2. 3. 4.

Memelihara Membina Menternak Mencari 5. Memberi

Nilai-nilai murni:

PENUTUP (5 MINIT)

1. Kerjasama 2. Usaha 3. Kasih sayang

Guru mengeluarkan beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan. Guru berbincang dengan murid makna perkataan-perkataan tersebut. Guru mengarahkan murid membina ayat tunggal berdasarkan perkataan-perkataan tersebut. Guru mengarahkan sekurang-kurangnya 10 orang murid membaca ayat mereka. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru menerangkan mengenai kata kerja. Guru memberi beberapa contoh kata kerja. Guru mengarahkan murid menyatakan kata kerja yang terdapat dalam petikan. Guru membetulkan kesilapan murid. Guru merapkan nilainilai murni yang terdapat dalam petikan.

REFLEKSI:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.