Kaedah berkesan untuk menarik minat pelajar kepada pengajaran guru Kajian menunjukkan kebanyakan pelajar tidak cemerlang

dalam kerja rumah dan tugasan kerana mereka tidak tahu apa yang patut dilakukan. Guru

sepatutnya memberikan sedikit masa untuk menjelaskan perkara berikut: a. b. c. d. Kenapa tugasan yang diberikan itu penting? Apa kaitan sesuatu subjek dengan kehidupan? Memastikan pengetahuan asas mereka mantap. Beritahu bagaimana hasil kerja mereka akan dinilai.

Pelajar yang tidak mempunyai motivasi dalaman yang kuat boleh dimotivasikan secara luaran dengan menyediakan pelbagai bentuk ganjaran. Lihat apa kebaikan dan kelebihan pelajar dan suburkannya, mereka pasti mengulangi kebaikan ini pada masa. Pelbagai bentuk ganjaran boleh diberikan seperti hadiah, puji-pujian, pelepasan dari tugas harian, dan sebagainya. Ganjaran bukan sahaja diberikan terhadap pencapaian yang diperolehi tetapi juga terhadap usaha yang diberikan. Berikan insentif agar pelajar berusaha untuk menguasai pengetahuan dan maklumat bukan sekadar bersaing antara satu sama lain. Ganjaran luar yang berkesan ialah yang mampu menjana motivasi dalaman pelajar.

1

Setiap pelajar mestilah disuruh menetapkan matlamat untuk setiap mata pelajaran yang diambil. Ikuti perkembangan pelajar dan pastikan setiap pelajar mampu merealisasikan matlamat masing-masing. Pelajar akan memberikan tindak balas yang positif terhadap guru yang mengambil berat tentang diri dan masalah mereka. Memahami adalah lebih baik daripada menghukum. Ada ketikanya guru perlu bercerita kisah lampau,

memberitahu kesilapan-kesilapan yang pernah mereka lakukan, dan lain-lain sebagai suatu teladan untuk pelajar. Dengan cara ini wujud kemesraan antara guru dan pelajar. Ini penting untuk mewujudkan jambatan emosi, saling mempercayai dan saling bertanggung jawab. Sekiranya mereka melakukan kesilapan, pastikan mereka faham bahawa semua orang boleh melakukan kesilapan tetapi jelaskan kepada pelajar iaitu manusia berjaya ialah mereka yang belajar daripada kesilapan. Sentiasa tanya apa matlamat mereka? Apa perancangan mereka? Sejauh mana progres mereka? Apa minat mereka? Apa kerjaya pilihan mereka? Dan sebagainya.

Ada ketikanya guru perlu bertemu pelajar secara personal untuk membuktikan yang mereka benar-benar ambil berat tentang mereka. usahakanlah Malah

dari semasa ke semasa mengatur sesi perbincangan personal ini

dengan semua pelajar.

Salah satu kunci motivasi diri ialah penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran. Berdiri di depan kelas dan memberi syarahan untuk memotivasikan mereka lambat laun tidak akan meninggalkan sebarang kesan. Pelajar akan lebih

2

bermotivasi apabila mereka rasa diri mereka penting dan diperlukan. Oleh itu libatkan setiap pelajar dalam pelbagai kerja guru seperti mencari bahan rujukan, mencari biografi orang tertentu, menyusun atur bilik darjah mengangkat buku dan sebagainya.

Guru mestilah sedar bahawa setiap pelajar memerlukan daya hidup, kasih sayang, kuasa memilih, keseronokan dan kebebasan. Misalnya, memberikan

peluang pelajar memilih satu dari dua tiga tajuk untuk disiapkan, atau satu dari beberapa aktiviti untuk mereka melibatkan diri, memberikan juga mereka kuasa memilih. Adakan juga aktiviti pembelajaran yang bebas menyumbang sebarang idea. menyeronokkan agar mereka

Berikan penerangan dalam bentuk yang visual agar pelajar mampu memahami dan mengingati dengan lebih berkesan. Gunakan bahasa visual,

gambar, lakaran, graf, carta, imej 3D dan sebagainya. Berikan gambaran jelas dengan memeta konsep agar pelajar tahu kandungan penting sesuatu bab dan

dapat melihat kaitan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain dalam bab tersebut. Ini membolehkan pelajar membentuk rangka asas terhadap satu-satu topik baru dan seterusnya menimbulkan minat dan meningkatkan pemahaman mereka.

Gunakan pelbagai emosi untuk merangsang pembelajaran dan motivasi. Kekuatan memori ada kaitannya dengan tahap emosi yang membentuk pengalaman seseorang. Pelajar akan lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu yang 3

disertai dengan pendekatan emosi. Pelajar akan lebih bersedia untuk belajar apabila ada unsur-unsur kepelbagaian emosi kerana mereka tidak akan bosan. Jangan malu untuk mempelbagaikan watak, gaya dan pendekatan anda demi menarik minat pelajar terhadap apa yang mahu anda sampaikan. Sebagai guru, hakikat siapa kita tidak penting, yang penting ialah siapa mereka 10 – 15 tahun yang akan datang. Setiap pendekatan emosi yang diambil sama ada marah, menghiburkan, tegas dan sebagainya tidak lain hanya sekadar lakonan yang tujuannya untuk membentuk dan mendidik.

Ajarkan mereka teknik pembelajaran berkesan, pengurusan masa, kaedah membaca, kaedah mengambil nota dan sebagainya. Tanamkan dalam fikiran pelajar bahawa ‘Belajar Itu Mudah’. Pecahkan sebarang halangan mental terhadap mata pelajaran akibat terpengaruh oleh pendapat orang lain.

Ramai guru yang berkata bahawa mereka lebih suka sekiranya pelajar mereka semuanya rajin, pandai, gigih, tekun dan berdisiplin. Mereka tidak sanggup terima kenyataan bahawa tidak semua pelajar begitu. Mereka memandang pelajar yang bermasalah ini dengan sebelah mata. Pelajar ini tidak dipedulikan sebab mereka rasa mereka sukar dibentuk. Di sinilah bezanya antara guru biasa dengan guru luar biasa . Guru luar biasa akan terima pelajar seadanya dan menjangkakan kejayaan untuk setiap pelajar ini. Hanya dengan memberikan yang terbaik sahaja maka seorang guru akan merasa puas dengan kariernya. Ramai pelajar gagal kerana guru mereka telah meramalkan kegagalan mereka.

4

Guru mesti sentiasa faham, mengajar bukan sekadar memberikan maklumat dan penerangan semata-mata. Mereka juga perlu mempengaruhi pelajar dari segi budaya, pemikiran dan tingkah laku. Guru juga perlu berhati-hati dengan ucapan dan pandangan yang dilontarkan kepada pelajar kerana kesannya sangat besar dalam hidup pelajar. Hanya ada dua cara untuk membuatkan guru sentiasa diingati oleh pelajar iaitu sebagai seorang guru yang disayangi; atau sebagai seorang guru yang paling dibenci. Mana-mana guru yang berada di antara dua kategori ini pasti akan dilupakan.

Cipta beberapa kata jaya yang menjadi perangsang kepada pelajar kita. Ulangi kata-kata itu. Lekatkan kata-kata itu dalam kelas, nescaya pemikiran pelajar. Amalkan Prinsip Tegas, Saksama, dan Mesra. ia lazim dalam

Rumusan Bagi menghadapi cabaran menjelang tahun 2020, negara memerlukan generasi guru yang benar-benar berwibawa. Guru mempunyai peranan yang paling besar, khususnya dalam mengawal keseimbangan moral murid-murid. Guru turut mempunyai tanggungjawab dalam mengawasi disiplin murid, agar mereka tidak hanyut dalam arus pembangunan kemewahan kebendaan yang begitu deras sekali. Pembangunan kemewahan yang tumbuh begitu cepat, mudah sekali menghasilkan kemusnahan baik pada alam fizikal, biologi, bahkan juga pada keruntuhan rohani dan kejiwaan. 5

Tanggungjawab untuk menyediakan generasi yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek bagi menjayakan hasrat Falsafah Pendidikan Negara bukanlah suatu yang mudah. Dengan adanya Falsafah

Pendidikan Negara, guru-guru haruslah mencuba sedaya upaya dalam menerapkan nilai-nilai murni menerusi inisiatif mereka sendiri. Walaupun telah ada Falsafah Pendidikan Negara , tanpa perubahan yang dilakukan oleh guru-guru sama ada dari segi perbuatan atau tutur kata, maka segala yang diharapkan tidak akan terlaksana. Guru-guru adalah model. Oleh itu guru-guru perlulah berusaha agar menjadi model yang baik walaupun diketahui bahawa untuk menerapkan nilai-nilai murni, bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab guru-guru untuk memastikan tercapainya setiap falsafah yang dibentuk iaitu Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Guru dan seterusnya matlamat Wawasan 2020.

6