INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

Buku ini mengandungi 12 muka surat Sila baca maklumat am di halaman sebelum menggunakan instrumen ini

  Jabatan Pendidikan Khas. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran.MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan .    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa .     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 2 . penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan. mengeja dan menulis.

Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Jasmani & Kes Muzik 6. Nama murid: 2. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 . Jantina Lelaki Perempuan 4. Islam/Moral P. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas.

P.8. P. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Labuan 12. Daerah 10. Nama Pengisi Maklumat 13. Nama Sekolah 9. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Tarikh 14.

Jabatan Pendidikan Khas. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. iii. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. i. ii. menggugurkan perkataan. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. 3. melangkau baris. Mengeja Ya 1. tidak menghiraukan tanda bacaan. 2. 4.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. iv. menambah perkataan pada bacaannya. ii.

11. 13. Menulis 9. 15. 10. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. Jabatan Pendidikan Khas. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. 17. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . yang diperdengarkan.Ya 7. C. 12. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . perkataan. 16. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. Tulisan murid sukar dibaca. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. Murid berminat terhadap perkara baru.

21. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. 29. 22. 28. 27. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . Tidak 25. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Murid boleh bertindak mengikut situasi. 24. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Murid seorang yang kreatif. 20. Jabatan Pendidikan Khas. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). 32. 23. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 26. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya.Ya 18. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. 30. 31. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan.. 19. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu.

Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 36. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 42. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid sering cuai dalam pergerakan. Murid mengalami masalah tingkah laku. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 39. Tidak 35. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. 34. 40. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 .Elemen 3 33. 41. Murid sering gopoh semasa bertindak. Jabatan Pendidikan Khas. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. Murid keliru dengan konsep arah. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. 38. 37.

membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Chop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . membaca dan menulis.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 ..P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………..………. Adalah dimaklumkan bahawa.. Sijil Kelahiran : …………………………………….….. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia. 2. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan.. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas...………………………………….PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U.. ………………. No. 3. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan. …………. Saya yang menjalankan tugas. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal ………………….

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful