INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

Buku ini mengandungi 12 muka surat Sila baca maklumat am di halaman sebelum menggunakan instrumen ini

  Jabatan Pendidikan Khas. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan. mengeja dan menulis.MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 2 . walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai.

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 . Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Jasmani & Kes Muzik 6. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Nama murid: 2. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Islam/Moral P. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Jantina Lelaki Perempuan 4. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3.

8. Labuan 12. P. P. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Tarikh 14. Nama Sekolah 9. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Daerah 10. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Nama Pengisi Maklumat 13. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11.

tidak menghiraukan tanda bacaan. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . menggugurkan perkataan. 2. 3. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. i. iii. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. Jabatan Pendidikan Khas. iv. melangkau baris. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. 4.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. menambah perkataan pada bacaannya. ii. Mengeja Ya 1. ii. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i.

Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. 17. Murid berminat terhadap perkara baru. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. 15. 16. Menulis 9. Tulisan murid sukar dibaca. 12. perkataan. 11.Ya 7. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . 10. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. Jabatan Pendidikan Khas. 13. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . C. yang diperdengarkan.

Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. 32. 26. 30. Tidak 25. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). Murid seorang yang kreatif. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 22. 27. 21. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. 20.Ya 18. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 .. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 24. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. 23. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Jabatan Pendidikan Khas. 29. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. 19. 31. 28.

41. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 38. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. 36. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. Jabatan Pendidikan Khas. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Murid sering cuai dalam pergerakan. 42. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat.Elemen 3 33. 34. Murid keliru dengan konsep arah. 37. Tidak 35. 40. Murid sering gopoh semasa bertindak. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . 39. Murid mengalami masalah tingkah laku.

membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Chop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 .

……….P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan.. Adalah dimaklumkan bahawa.………………………………….. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan..…. Sijil Kelahiran : …………………………………….PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas.. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal ………………….. 2. No.... 3. Saya yang menjalankan tugas. ………………. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia. ………….

Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful