INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

Buku ini mengandungi 12 muka surat Sila baca maklumat am di halaman sebelum menggunakan instrumen ini

Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai.MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 2 . walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca.   Jabatan Pendidikan Khas. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. mengeja dan menulis.

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 . Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Islam/Moral P. Jasmani & Kes Muzik 6. Nama murid: 2. Jantina Lelaki Perempuan 4. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3.

Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Labuan 12. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. P. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Nama Pengisi Maklumat 13. Nama Sekolah 9. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Daerah 10.8. P. Tarikh 14.

3. 2. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. menggugurkan perkataan. menambah perkataan pada bacaannya.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. ii. i. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. iii. Jabatan Pendidikan Khas. Mengeja Ya 1. melangkau baris. iv. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. 4. ii. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . tidak menghiraukan tanda bacaan. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B.

10. 16. 13. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. 11. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. perkataan. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . Jabatan Pendidikan Khas. 15. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. 17. Murid berminat terhadap perkara baru. Tulisan murid sukar dibaca. C. Menulis 9. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. 12. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 .Ya 7. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. yang diperdengarkan. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar.

Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . 30. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. 29. 32. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 27. 26. 21. Tidak 25. 23. 28. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid seorang yang kreatif. 19. 31.Ya 18. 20.. 24. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. 22. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Jabatan Pendidikan Khas. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik.

38. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 37. 36.Elemen 3 33. Murid sering gopoh semasa bertindak. Murid sering cuai dalam pergerakan. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 41. : Kelemahan yang ditunjukkan. 39. Tidak 35. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. Murid keliru dengan konsep arah. 34. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. 42. 40. Murid mengalami masalah tingkah laku.

PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Chop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas.

Saya yang menjalankan tugas. No. Sijil Kelahiran : ……………………………………... …………... dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal ………………….. 3..………..………………………………….P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan. Adalah dimaklumkan bahawa. ………………. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 .…. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas..PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas.