INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

Buku ini mengandungi 12 muka surat Sila baca maklumat am di halaman sebelum menggunakan instrumen ini

Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 2 . DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan.MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . mengeja dan menulis. DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai.   Jabatan Pendidikan Khas.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan.

Jasmani & Kes Muzik 6. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Islam/Moral P. Jantina Lelaki Perempuan 4. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Nama murid: 2. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 . Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. P.8. Daerah 10. Labuan 12. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Nama Pengisi Maklumat 13. P. Tarikh 14. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Nama Sekolah 9. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas.

melangkau baris. 3. tidak menghiraukan tanda bacaan. iii. 2. iv. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . menggugurkan perkataan. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. ii.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. 4. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. i. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. menambah perkataan pada bacaannya. ii. Jabatan Pendidikan Khas. Mengeja Ya 1.

Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. 17. perkataan. 13. 16. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. Tulisan murid sukar dibaca. Menulis 9. 12. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. 11. yang diperdengarkan.Ya 7. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . Murid berminat terhadap perkara baru. C. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . Jabatan Pendidikan Khas. 10. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. 15.

26. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya.. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. 23.Ya 18. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. 19. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 22. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. 24. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). Murid seorang yang kreatif. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Jabatan Pendidikan Khas. 32. 29. 30. 31. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. 20. 27. Tidak 25. 28. 21.

34. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. 37. Murid mengalami masalah tingkah laku. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 39. Jabatan Pendidikan Khas. Murid sering cuai dalam pergerakan. Murid keliru dengan konsep arah. Murid sering gopoh semasa bertindak. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri.Elemen 3 33. 40. Tidak 35. 38. 41. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 42. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . 36.

membaca dan menulis.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Chop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

Setelah meneliti laporan dari pihak tuan. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal …………………. Saya yang menjalankan tugas.…..PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . Adalah dimaklumkan bahawa.P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan. 3. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia.………. ………………. ………….. No. Sijil Kelahiran : ……………………………………...………………………………….. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas....

Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful