Teori Pembelajaran Kognitif ( 1880

-)
 KUMPULAN 3  SALWANI BINTI BAIE  AZURA BINTI JOTO  SITI NURFAIZAH BINTI KIPLI

 Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti

mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya (proses pemikiran).
DLL Motivasi Pemikiran manusia

Kem. belajar

PERHATIAN KHUSUS

KBKK

Persepsi & penanggapan

 Bdsrkan teori ini, stp manusia

mempunyai keupayaan mental utk mengelola, menyusun & menyimpan  mengeluarkan semula segala pengalaman utk memerhatikan pertalian atr pengalaman yg disimpan dgn mslh yg dhadapi  Kebolehan ini dikenali sebagai celik akal

 Dipelopori oleh ahli-ahli psikologi kognitif/gestalt

spt. Piaget, Vygotsky, Gagne, Bruner dan Ausubel.
Ahli-ahli Psikologi Kognitif/Gestalt

Max Wertheimer

Wolfgang Kohler

Kurt Koffka

Jean Piaget ( 1896 -

Lev Semenovich Vygotsky

Robert Mills Gagné (1916 –

Jerome S. Bruner (1915- )

David Ausubel

Menjalankan eksperimen

Wolfgang Kohler 1887 - 1967

Kurt Koffka

18861941

Kebolehan mental membolehkan manusia mempelajari perkaraperkara baru dengan menghayati dan menggunakan keadaan sekeliling secara menyeluruh

Kajian tentang kognitif
Kebolehan mental = celik akal

Cara cuba jaya

Menyelesaikan masalah

PENGGUNAAN TEORI WOLFGANG KOHLER KURT KOFFKA DLM KELAS

 menekankan penggunaan celik akal dan

pengetahuan sedia ada pada pelajar dalam penyelesaian masalah  Guru membimbing pelajar menggunakan persepsinya untuk menghubungkaitkan unsur-unsur dalam persekitaran secara turutan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi

Jean Piaget
 4 peringkat perkembangan pemikiran

kanak2

PENGGUNAAN TEORI PIAGET DALAM BILIK DARJAH
 Pelajar dipupuk motivasi intrinsik dan

digalakkan melibatkan secara aktif dalam pembelajaran, demi menggerakkan proses asimilasi dan akomodasi

Teori Pembelajaran Gagne
 Pembelajaran bergerak daripada aras yg

paling mudah kpd yang paling kompleks.  Gagne telah mengenalpasti 8 jenis pembelajaran dan setiap daripadanya hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.

1. Pembelajaran Isyarat

2. Ransangan Gerak Balas

4. Pertalian Bahasa

3. Rangkaian Motor

5. Pembelajaran Diskriminasi

6. Pembelajaran Konsep

8. Penyelesaian Masalah

7. Pembelajaran Hukum

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE

 Nyatalah sebelum menyelesaikan

masalah, murid seharusnya telah memperoleh pembelajaran isyarat, ransangan gerak balas, rangkaian pertalian berbahasa, diskriminasi, konsep dan pembelajaran hukum.
 Selagi pembelajaran peringkat rendah

belum dicapai, maka penyelesaian masalah tidak dapat dijalankan.

PENGGUNAAN PANDANGAN GAGNE DI DALAM BILIK DARJAH 2. Pada peringkat awal, pembelajaran isyarat boleh dijalankan. Cthnya, guru menunjukkan objek sambil mengimbaskan kad perkataan. 3. Pembelajaran ransangan gerak balas - guru hendaklah sentiasa memberi pujian dan galakan apabila seseorang murid menunjukkan hasil yang baik. 4. Rangkaian motor – guru menggunakan prinsip ulangan serta membuat sesuatu mengikut urutan ketika mengajar. Cth dalam PJK dan muzik.

4. Implikasi pertalian berbahasa –

menggalakkan kemahiran menulis serta mengemukakan hujah. 5. Diskriminasi – guru membimbing pelajar membezakan fakta yang penting daripada kurang penting. Ia juga boleh digunakan untuk membezakan ciri-ciri sesuatu kumpulan tumbuhan. 6. Pembelajaran konsep – membantu pelajar mengenal pasti ciri-ciri utama kelas objek agar pembentukan konsep mudah diperoleh.

7. Pembelajaran hukum – agak rumit kerana melibatkan pembelajaran konsep, rangkaian dan pertalian berbahasa. Melibatkan penggunaan rumus dan prinsip. Cthnya: mengaitkan konsep bulat dengan bola. 8. Penyelesaian masalah – paling rumit krn melibatkan penggunaan konsep serta pembelajaran hukum. Guru hendaklah memberikan panduan dan cadangan tentang konsep dan hukum yg diperlukan.

Jerome S.Bruner
 Menekankan cara-cara manusia

berinteraksi dlm alam sekitar dan mgambarkan pengalaman scr dalaman  3 Peringkat kognitif: v Peringkat enaktif (0-2 tahun) - Pembelajaran melalui tindakan manipulatif yg tidak mlibatkan bahasa v Peringkat ikonik (2-4 tahun) - Mencapai peringkat sanggup mbentuk penanggapan (persepsi) dan membina gambaran dlm mental

vPeringkat simbolik (5-7 tahun)

- simbol spt bahasa dan formula dpt dgunakan utk mpersembahkan pengalaman dan mhuraikan penaakulan abstrak
Dalam pembelajaran kognitif, pelajar mproses scr aktif maklumat drpd persekitaran. Bruner menyarankan maklumat perlu disusun dlm bntk ttentu bg mbolehkan seseorg mbtk konsep.

Implikasinya: Semakin bkembangnya seseorang individu semakin bnyk konsep baru yg diperolehinya.

PENGGUNAAN TEORI BRUNER DI DALAM BILIK DARJAH
 Murid-murid belajar melalui

pengalaman.  Bruner menekankan pembelajaran yg terhasil drp interaksi murid dgn guru,interaksi dgn murid2 lain & interaksi dgn bahan pelajaran.  Bruner menekankan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.

Sekian, terima kasih……