NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : 4

MARI BELAJAR SEJARAH BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

PENGERTIAN SEJARAH

DIRI DAN KELUARGA

SEJARAH SEKOLAH

KAWASAN TEMPAT TINGGAL

ZAMAN AIR BATU

KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH

KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA

TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA

HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SURAT BERANAK JANTINA ZAMAN AIR BATU ZAMAN PRASEJARAH KERAJAAN MELAYU AWAL TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA PENGERTIAN SEJARAH DIRI DAN KELUARGA SEJARAH SEKOLAH KAWASAN TEMPAT TINGGAL ZAMAN AIR BATU KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ……………………………………………………………………………….. GURU BESAR .NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : Kelas : 4 MARI BELAJAR SEJARAH BIL NAMA MURID NO.

Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Sejarah Tarikh Pelaporan : : : : : : 0 0 0 4 0 Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: TAJUK TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN SEJARAH 0 #N/A SEJARAH DIRI DAN KELUARGA 0 #N/A SEJARAH SEKOLAH 0 #N/A KAWASAN TEMPAT TINGGAL 0 #N/A ZAMAN AIR BATU 0 #N/A ZAMAN PRASEJARAH 0 #N/A KERAJAAN MELAYU AWAL 0 #N/A TOKOH-TOKOH TERBILANG 0 #N/A PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA 0 #N/A TUN PERAK BENDAHARA MELAKA 0 #N/A HANG TUAH LAKSAMANA MELAKA 0 #N/A …………………………. 0 (Guru Matapelajaran Pendidikan Sejarah) ….........……………….... 0 GURU BESAR NAMA SEKOLAH ...…………………………….....NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4 1 Nama Murid No.….……………………………..

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

4 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 0 Jumlah semua TP 1 0 0 0 TP 6 0 TP 2 0 TP 3 TP 3 0 0 TP 4 0 0 TP 5 0 0 TP 1 TP 2 TP 4 TP 5 TP 6 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK SEJARAH DIRI DAN KELUARGA Tahap Penguasaan Bil Murid 0 TP 1 TP 1 0 0 TP 2 TP 2 0 0 TP 3 TP 3 0 0 TP 4 TP 4 0 0 TP 5 TP 5 0 0 TP 6 0 Tajuk 2 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 TP 1 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK ZAMAN AIR BATU Jumlah semua TP 4 0 0 TP 5 0 TP 6 0 TP 1 0 0 TP 2 0 TP 2 0 TP 3 0 0 TP 4 TP 5 0 0 TP 6 TP 6 TP 3 Tajuk 1.1 PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN SEJARAH Jumlah semua Tahap TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 Penguasaan Bil.ANALISA PERTENGAHAN TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH Tajuk 1.3 Jumlah semua BILANGAN MURID KUASAI TAJUK Tahap SEJARAH SEKOLAH Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 Bil Pel 0 0 0 0 0 0 TP 6 0 Tajuk 3 Tahap Penguasaan Bil Pel Jumlah semua BILANGAN MURID KUASAI TAJUK ZAMAN PRASEJARAH TP 1 0 TP 2 0 TP 3 0 TP 4 0 TP 5 0 0 TP 6 0 0 TP 1 0 TP 2 0 TP 3 0 TP 4 0 TP 5 0 TP 6 0 TP 1 0 TP 2 0 TP 3 0 TP 4 0 TP 5 0 TP 6 . Murid 0 TP 1 0 TP 2 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK 0 TP 6 0 0 TP 6 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KAWASAN TEMPAT TINGGAL 0 0 0 TP 3 0 0 TP 4 0 0 TP 5 0 Tajuk 1.

3 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 TP 1 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TUN PERAK BENDAHARA Jumlah semua MELAKA 0 TP 6 0 0 TP 1 0 0 TP 2 TP 2 0 0 TP 3 TP 3 0 0 TP 4 TP 4 0 0 TP 5 TP 5 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 6 Tajuk 5.4 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 TP 1 BILNGAN MURID KUASAI TAJUK HANG TUAH LAKSAMANA MELAKA Jumlah semua 0 TP 6 0 0 TP 1 0 0 TP 2 TP 2 0 0 TP 3 TP 3 0 0 TP 4 TP 4 0 0 TP 5 TP 5 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 6 Tajuk 5.2 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK PARAMESWARA JumlahSEBAGAI semua PENGASAS KERAJAAN MELAYU MELAKA Tahap Penguasaan TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 Bil Pel 0 0 0 0 0 0 TP 6 0 0 TP 1 0 TP 2 0 TP 3 0 TP 4 0 TP 5 0 TP 6 .ANALISA AKHIR TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH Tajuk 4 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU Jumlah semua AWAL 0 TP 6 0 TP 1 0 0 TP 2 0 0 TP 3 0 0 TP 4 0 0 TP 5 0 0 Tajuk 5.1 Tahap Penguasaan Bil Pel 0 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TOKOH-TOKOH TERBILANG Jumlah semua TP 4 0 0 0 TP 6 0 0 TP 1 0 0 TP 2 0 0 TP 3 0 0 TP 5 0 Tajuk 5.

.

Murid boleh menguasai pengertian dan kemahiran sejarah serta disesuaikan dengan pelbagai situasi Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian dan kemahiran sejarah dalam kehidupan seharian Murid boleh menjadi pemudah cara kepada rakan menerangkan tentang kemahiran pemikiran sejarah 5 6 DIRI DAN KELUARGA TAHAP 1 2 3 4 5 6 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang pengertian diri dan keluarga Murid memahami tentang pengertian diri dan keluarga Murid boleh menerangkan tentang pengertian diri dan keluarga dengan memberikan contoh Murid boleh menguasai pengertian diri dan keluarga dalam pelbagai situasi Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian diri dan keluarga serta menghubungkait dengan peranan setiap ahli keluarga bagi Murid berupaya menjadi pemudah cara untuk menerangkan kepada rakan konsep keluarga bahagia SEJARAH SEKOLAH TAHAP 1 2 3 4 5 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang sejarah sekolah Murid memahami tentang sejarah sekolah Murid boleh menerangkan tentang sejarah sekolah dengan memberikan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah sekolah dalam pelbagai situasi Murid boleh membuat penilaian tentang maklumat sejarah sekolah dan menghubungkait dengan peranan setiap warga sekolah bagi .DATA PERNYATAAN BAND PENGERTIAN SEJARAH TAHAP 1 2 3 4 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang pengertian dan kemahiran sejarah Murid memahami pengertian dan kemahiran sejarah. Murid boleh menerangkan tentang pengertian dan kemahiran sejarah dengan memberikan contoh.

6 Murid boleh mengemukakan idea yang rasional tentang sekolah sebagai institusi pendidikan yang perlu dibanggakan KAWASAN TEMPAT TINGGAL TAHAP 1 2 3 4 5 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang sejarah kawasan tempat tinggal Murid memahami tentang sejarah kawasan tempat tinggal Murid boleh menerangkan tentang sejarah kawasan tempat tinggal dengan memberikan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah kawasan tempat tinggal dalam pelbagai situasi Murid membuat penilaian tentang peranan masyarakat setempat bagi memakmurkan kawasan tempat tinggal mereka Murid boleh memberikan pandangan yang rasional tentang peranan masyarakat di kawasan tempat tinggal yang perlu dihargai 6 ZAMAN AIR BATU TAHAP 1 2 3 4 5 6 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang zaman air batu Murid memahami tentang zaman air batu Murid boleh menerangkan tentang zaman air batu dengan memberikan contoh Murid boleh menguasai pengetahuan tentang zaman air batu dalam menghargai kehidupan masa kini Murid boleh membuat penilaian tentang perubahan yang berlaku pada zaman air batu dan dihubungkaitkan dengan perubahan alam sekitar Murid boleh menzahirkan idea yang rasional bagi merancang masa depan negara KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH BAND 1 2 3 4 PERNYATAAN BAND Murid tahu tentang kehidupan manusia prasejarah Murid memahami tentang kehidupan manusia prasejarah Murid boleh menerangkan tentang kehidupan manusia prasejarah dengan memberikan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang kehidupan manusia prasejarah … .

Murid memahami tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Murid boleh menerangkan tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh .5 6 Murid boleh membuat penilaian tentang kehidupan manusia prasejarah dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional untuk menyelesaikan masalah dan cabaran pada masa depan KEDUDUKAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL TAHAP 1 2 3 4 5 6 PERNYATAAN TAHAP Murid tahu tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal Murid memahami tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal Murid boleh menerangkan tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal dengan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang kerajaan-kerajaan Melayu awal dalam menghargai warisan Murid boleh membuat penilaian maklumat tentang kerajaan-kerajaan Melayu awal dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan menghargai kemakmuran negara TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA TAHAP 1 2 3 4 5 6 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka Murid memahami tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka Murid boleh menerangkan tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani. Murid boleh membuat penilaian tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan mengenang jasa tokoh-tokoh terbilang PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA TAHAP 1 2 3 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka.

Murid boleh membuat penilaian tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang warisan kesultanan Melayu Melaka dengan institusi beraja TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA 5 6 TAHAP 1 2 3 4 5 6 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka Murid faham tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka Murid boleh menerangkan tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka dengan contoh Murid boleh menguasai maklumat tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka untuk diteladani. Murid boleh membuat penilaian pengetahuan tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan kebijaksanaan dan taat setia kepada pemimpin HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA TAHAP 1 2 3 4 5 PERNYATAAN TAHAP Murid mengetahui tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka Murid memahami tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka Murid boleh menerangkan tentang peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka dengan contoh Murid booleh menguasai maklumat Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka untuk diteladani Murid boleh membuat penilaian tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka dengan kehidupan masa kini Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang menghargai sumbangan tokoh dalam memelihara kedaulatan negara 6 .4 Murid boleh menguasai maklumat tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani.