KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

BAHAGIAN B BAHAGIAN II (PENGURUSAN ORGANISASI,KOMUNIKASI DAN KEPIMPINAN) SOALAN 1

Faktor dorongan adalah merupakan faktor yang mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. Huraikan tiga (3) faktor galakan dan tiga (3) faktor penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksudkan di bawah faktor dorongan tersebut.

TUGASAN KUMPULAN

1

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

JAWAPAN

(3) TIGA FAKTOR GALAKAN

1) Persaingan sihat dalam mencapai keperluan dan keinginan Persaingan yang sihat akan ada setiap organisasi mahupun kerajaan untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi atau individu peseorangan . Persaingan ini menyebabkan kebolehan serta ketahanan diri seseorang penjawat awam terhadap mutu dan prestasi hasil kerjanya. Persaingan boleh menyebabkan seseorang bertungkus – lumus untuk mendapatkan serta prestij atau nama untuk memantapkan diri seseorang didalam situasi organisasi . Jika tidak ada persaingan yang sihat, boleh menyebabkan seseorang rasa leka dan kurang komitmen terhadap hasil kerjanya serta kurang ”mood” sepanjang perkhidmatannya. Penglibatan ini dilaksanakan secara terkawal supaya masa dan tenaga yang disumbangkan oleh kakitangan dapat difokuskan mengikut keutamaan organisasi . Pihak pengambil keputusan juga perlu wujudkan persaingan hebat ini bagi bersama-sama mempraktikan perubahan-perubahan dan melalui kepimpinan yang berkesan. Sebagai pihak pengurusan perlulah tidak mewujudkan sikap `berat sebelah’ kepada mana-mana pihak supaya tidak mewujudkan rasa tidak puas hati dikalangan pekerjanya. Maka dengan ini , pekerja akan boleh TUGASAN KUMPULAN 2 cara

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

menghasilkan idea-idea yang kreatif dan inovatif serta mampu melaksanakan pembaharuan – pembaharuan dengan jayanya terhadap kemajuan dan kemantapan organisasi.

2) Penghargaan Penghargaan adalah salah satu bentuk `honorium’ kepada pekerja – pekerja yang agar dapatmemotivasikan mereka dilengkapi dengan kecekapan dan kemahiran. Antara cara penghargaan untuk meningkatkan moral kakitangan, dengan pemberian APC ( Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ) untuk menunjukkan penghargaan daripada pihak atasan. Dengan APC ( Sijil penghormatan dan RM 1000 ) , mereka juga berkelayakan untuk menerima darjah, pingat kebesaran dari peringkat negeri atau persekutuan serta juga dapat menghadiri persidangan , kursus dan seminar untuk memantapkan serta melahirkan rasa puas hati pekerja kepada pihak pengurusan. Penghargaan yang diberikan akan memberi kesan positif yang sihat kepada jabatan. Kakitangan yang menerima penghargaan akan merasa gembira dan dihargai apabila segala komitmen dalam tugasan diberi perhatian oleh pihak atasan dan ini mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi kerja pada masa akan datang. Melalui penghargaan ini , pihak pengurusan atasan tidak perlu risau untuk memberi tugasan atau kerja lebih agar pekerja mengambil mudah kerja mereka dan boleh mencurahkan tenaga dan idea yang membantu mencapai kejayaan organisasi.

TUGASAN KUMPULAN

3

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

3) Sifat-sifat kerja Sesuatu kerja yang dikelolakan seorang pengurus perlu mempunyai kualiti yang telah ditetapkan yang mengandungi 4 ciri – ciri yang penting untuk memenuhi kehendak diri seseorang untuk suasana kerja yang efektif dan efisyen . Dengan menwujudkan ciri-ciri ini maka, seseorang itu dapat menyumbangkan semua tenaga untuk mencapai matlamat dengan penuh dedikasi . Antara ciri-cirinya; i. Seseorang kakitangan harus menerima maklumbalas mengenai kerjakerja yang telah dilaksanakan. ii. Kakitangan yang berkebolehan untuk melaksanakan kerja-kerja dengan cekap. iii. Seseorang kakitangan perlu merasa bahawa beliau mempunyai sedikit sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya sendiri dan

menentukan cara-cara untuk mencapainya. iv. Seseorang kakitangan awam perlu merasakan bahawa sumbangan beliau terhadap pencapaian objektifnya adalah penting.

TUGASAN KUMPULAN

4

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

(3) TIGA FAKTOR PENYELENGGARAAN

1.

Kenaikan Pangkat

Sesuatu insentif yang memang diinginkan oleh seseorang yang telah lama berkhidmat didalam sesuatu organisasi . Kenaikan pangkat ini berlaku apabila mereka yang layak dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ianya bagaikan satu `durian runtuh’ bagi mereka kerana segala jasa dan sumbangan selama ini terhadap jabatan mereka diiktiraf dan di hargai. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi semangat motivasi mereka untuk lebih bersemangat berkerja dan seterusnya berusaha meningkatkan lagi perkhidmatannya. Manakala bagi yang baru berkhidmat pula, merasakan ianya satu dorongan yang kuat untuk terus menunjukkan prestasi dan tahap kerja yang memuaskan . Mereka ini akan sentiasa meletakkan diri mereka dilandasan yang betul, bersedia dan terbaik. Situasi sebegini akan menghasilkan satu motivasi kerja yang baik dan seterusnya akan meningkatkan lagi mutu kecekapan perkhidmatan awam.

TUGASAN KUMPULAN

5

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

2.

Persekitaran Kerja

Suasana

kerja

dan

alam

sekitar

adalah

faktor

yang

boleh

mempengaruhi semangat kakitangan awam untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang yang seterusnya memberi kesan kepada daya pengeluaran mereka . Pembentukan suasana kerja yang baik dan sempurna harus diambil kira bersesuaian dengan faktor-faktor seperti susun atur pejabat, keselesaan udara, peralatan pejabat yang lengkap, mempunyai kemudahan teknologi terkini dan sebagainya.Suasana kerja yang baik adalah penting diperkemaskan dan dipelihara bagi menjamin keselamatan dan keselesaan tugas.

3.

Jaminan Kerja Kerja yang terjamin penting dalam menentukan kakitangan awam tidak

bertukar haluan mencari bidang kerja diluar perkhidmatan awam. Walaubagaimanapun, kerja yang stabil dan terjamin boleh membawa kesan negatif jika tidak dikawal selia kerana kakitangan awam mungkin

TUGASAN KUMPULAN

6

KURSUS INDUKSI UMUM BIL 5/2008

mengambil sikap sambil lewa terhadap kerjanya sekiranya mereka tahu kedudukan kerjaya mereka adalah terjamin.

RUJUKAN:

1.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, 2007, MDC Publishers Sdn Bhd

TUGASAN KUMPULAN

7