Karya Orientalis Dalam Sirah • Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee • Hayat Muhd ( Hidup Muhammad

) oleh W Muir • Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin • Arabic History oleh Phillip Hitti

Senarai Nama Para Orientalis Barat Jahat & Karya mereka Berikut ialah nama Orientalis serta Tajuk Buku (Kebanyakan Tajuk disebut dalam Bahasa Malaysia), Tahun Keluar (Masihi) serta Catatan Ringkas: Bil Nama 1. A.J Arberry
   

Tajuk Buku Islam Hari Ini (Islam Today)

Catatan Warga British, sangat memusuhi Islam. Professor di Universiti

Pendahuluan Sejarah Tasawuf At-Tasawuf

Terjemahan Quran (1948-1950) Cambridge. Ramai pelajar Mesir belajar dengannya dalam Pengajian Islam

2.

A. Geom

Buku: Al-Islam

Warga British, sangat memusuhi Islam. Pensyarah di Universiti di Britain & USA. Jelas dalam karyanya agenda missionary. Ramai pelajar Mesir mempelajari ilmu Timur darinya dengan biasiswa kerajaan Mesir

3.

Baron Garra de Vaux

Salah seorang pengarang Islamic Encyclopedia · Berbangsa Perancis dan sangat musuhi Islam

4.

H.A.R Gibb

Pengarang utama Islamic Encyclopedia

Warga British, Orientalis terbesar. Ahli dalam kesatuan Bahasa di Mesir. Profesor di Universiti Hartford, USA· Karyakaryanya sangat bahaya kepada Islam

 

Cara Islam (Inggeris & Arab) Pendekatan Baru Dalam Islam (Inggeris&Arab)

Mazhab Muhammadi (Mohammedanism)

 

Islam & Masyarakat Barat Whither Islam 1947 Pengarang utama Islamic Encyclopedia

5.

Goldziher

Pengasas gerakan meragukan kesahihan hadith. Dianggap pakar dalam bidang hadith oleh rakan-rakan Orientalisnya. Mendakwa Quran diubah selepas Baginda SAW wafat. Tokoh utama oreintalis , terlalu benci kepada Islam

Sejarah Mazhab Tafsir Islam (Inggeris & Arab)

Pengenalan aqidah & Syariah Dalam Islam (Introduction to Islamic Theology & Law)

Halangan Muhammad

Von Grunbaum Islam di zaman pertengahan b. Kesatuan & Kepelbagaian dalam Tamadun Islam Rakyat Jerman berbangsa Yahudi tetapi menetap di Amerika Syarikat. 9. Pengajian Sejarah Keilmuan Islam e. sangat terkenal dengan permusuhannya dengan Islam 8.6. Terlampau banyak menyerang Islam. Perayaan Muhammad c. G. Usaha Menerangkan Islam yang Moden d. Islam Mencabar c. Rakyat Mesir beragama Kristian. Profesor di Universiti Chicago. Al-Islam (1908-1911) Syarikat . Zweimer Dunia Islam (pengasas majalah Berasal dari Amerika ini) b. . Missionari. John Maynard Majalah Persatuan Pengajian Timur (1924) 7. S. Demi „Aqidah d.M. sangat benci kepada Islam.· Terlalu banyak menyelewengkan ajaran Islam. Al-Islam f. Belajar di Universiti Amerika. Aziz ‘Atiyyah Suryal Menulis beberapa buah kitab tentang Perang Salib .

Asal usul Agama Duruz · Rakyat Lubnan beragama Kristian. Sejarah Arab (History of Arabs) yang mengandungi tuduhan bahawa Nabi tidak siuman c. A. Professor Pengajian Timur Universiti Brenston. Tetapi sesetengah karya Weinsink boleh dibaca (lihat selepas ini) . Mendakwa Nabi SAW mereka Al-Quran hasil dari ringkasan kitab-kitab agama dan falsafah sebelumnya. Ensaiklopedia Islam. Al-Islam d. Sejarah Syria e.10. Sangat benci kepada Islam dan enggan menisbahkan Islam dengan sebarang kebaikan atau keutamaan 11. Carl Brocklemann The History (Jerman. Bab Sastera Arab b.J Weinsink : Aqidah Islam (1932). Amerika Sayrikat. Penyelia tidak rasmi kepada Kementerian Luar Amerika . Phillip Hitti a. Inggeris) 12.

Salah seorang penting dalam keluaran Perancis. Ketua Editor Majalah The Muslim World b. . L. Ketua Jabatan Kristian di Universiti Hartford 14. Al-Hallaj . Missionari Kristian. Kenneth Gragg a. Mendalami bidang Falsafah dan Tasauf Islam. Ahli Majlis Bahasa di Mesir dan Kesatuan Ilmu „Arab di Dimasq. Dakwah al-Makzanah (956) · Berasal dari Amerika. Sangat benci dan menentang Islam. Syria. Massignon a. Mengajar di Universiti Amerika di Qaherah beberapa ketika. Pernah menjadi askar Perancis selama 5 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Penasihat Menteri Jajahan Perancis dalam hal ehwal Timur Afrika. sufi yang syahid di Berbangsa Perancis. karya Ensaiklopedia Islam. Alam Islam Orientalis terbesar b. Pengawas Kerohanian Kesatuan Missionari Perancis di Mesir.13.

Perkembangan Baru Dalam Islam b. Majid Qadrawi Bukunya bertajuk "Perang & Damai Dalam Islam" (1955) Penganut Kristian dari Iraq.15. Perkembangan Ilmu Kalam. Macdonald a.Green Setiausaha Majalah Middle East 17. Pendirian Agama & Hidup Dalam Islam (1903-1908) Berasal dari Amerika. Fiqh dan Teori Perlembagaan Dalam Islam b. D.B. D. Universiti Islam Berbangsa Inggeris . Muhammad & Kelahiran Islam c.S Margoliouth a. dan di antara orientalis yang paling memusuhi Islam 16. M. USA· Ketua Ma'ahad Timur Tengah untuk Penyelidikan & Pendidikan di Washington· Terlalu membenci Islam 18. · Ketua Jabatan Pengajian Timur Tengah Universiti John Hopkins.

20. Joseph Schacht a. Henry Lammens a. Majalah Kesatuan Pengajian menyukai perpaduan Timur USA (1925) · . Sangat bencikan Islam· Menafikan Islam agama wahyu· Mendalami bidang Tasawuf Islam. Para ahli Sufi Islam c. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. At-Toif Berbangsa Perancis. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. R. Usul Fiqh Islam c. Sumber Fiqh Islam (The Origins of Mohammadans Jurisprudence) · Berbangsa Jerman.A Nicholson a. Mendakwa Nabi tidak d. 21. Mendakwa asas syariat Islam adalah cedokan undang-undang Rom .. Menghasilkan banyak karya tentang fiqh dan Usul Fiqh. (1910-1930) · Berbangsa Inggeris. Tersangat merbahaya. Sejarah Sastera Arab. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b..· Telah banyak mengubah fakta sejarah Islam seperti mengubah tarikh lahir Nabi SAW serta membuat gambaran jahat terhadap Fatimah az-Zahra . Al-Islam c.19.

Lord Mendakwa Nabi terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan mereka permulaan beberapa surah dengan huruf-huruf. Karl Heinrich Becker Pengasas Majalah Islam 24. Richard Bell "Al-Quran & Hubungan Nasrani Profesor Bahasa dengan Nabi SAW (Arab & Inggeris) Arab di Universiti Edinburgh 26. Rudi Paret a. . Seperti „Alif Lam Mim' dan lain-lain. Der Koran · Menuduh Nabi SAW mereka sendiri Quran. The Quran b.22. dan mengambil pengalaman hidup dan ilmu tentang Isa dan Maryam sebagai asas rekaan Al-Quran 23. Jetson Phiit Majd al-Islam (Kemuliaan Islam) Menghentam Islam melalui bukunya 25.

Dr C.27. . Debat dibuat dalam beberapa hari. Mohammad. W.G Pfander: „Neraca Kebenaran (Mizan alHaqq)' Mencabar Ulama Islam berdebat dengannya. Sirah Nabi di Mekah(Mohammad In Mecca & Medina) c. MontgomeryWatt a. Sirah Nabi di Mekah . disahut dan dilakukan pada 1854 M. Najib al-‘Aqiqi Al-Musytasriqun (Orientalis) 28. b. Smith "Islam in Modern History Berbangsa Arab 29. pengikut Kristian yang semakin ramai membanjiri majlis. Prophet & Statesman 30. Hasil debat ini akhirnya Pfander mengakui terdapat 8 tempat penyelewengan dalam Injil.C.

Quran dan menuduh ianya tidak terjamin dari kesalahan . Syiarnya selepas itu.· Kelemahan hujjah Pfander ketara hingga beliau tidak datang pada hari ke 3 debat. saya beredar dari tempat itu. "Kiranya Syeikh (ulama yang berdebat dengannya) ada di satu tempat.kecewa dengan Pfander. George Sale Terjemahan al-Quran ke Bahasa Inggeris 32. William Muir Cuba meragukan Bahasa al." (Lihat Abu Hasan Ali AnNadawi) 31. 33. Hamilton Jobb „Asas Bina Pemikiran Agama dalam Islam' Banyak melakukan penyelewengan maklumat dan menyelewengkan pendapat ulama dalam bukunya.

34. Terbitan baru tahun 1954 . Sa'adah dan Waraqah Nawfal. Jerman & Perancis. (Lihat Anwar al-Jundi) 36. dan kelihatan agak sederhana dalam .P Bodly Menuduh kotor isteriisteri Nabi. Renan. Dakwaan bohong yang mengatakan Nabi mempunyai hubungan dengan Rahib Kristian dan juga dakwaan bohong Nabi dipengaruhi Paderi Waqas B. Projek ini terhenti dan para penterjemahnya melakukan kritikan yang banyak terhadap kandungannya hinggalah membawa kepada pindaan sebahagian besar dari isi kandungannya.  1. Jano BERIKUT PULA ADALAH BEBERAPA NAMA BUKU BAHAYA HASIL KARYA PARA OREINTALIS DAN YANG TERPENGARUH DENGANNYA. Kemudian ensaiklopedia ini cuba diterjemah ke bahasa Arab sehingga huruf „ain. Diterbitkan dalam 6 jilid.Terbitan pertama tahun 1913 hingga 1938 dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Inggeris. Louis Gardeih „Falsafah Pemikiran Agama antara Islam dan Kristian' Mendakwa Saidina Uthman yang menyusun surah dan ayat quran 35. Cofan. The Encyclopedia Of Islam . Z.

Dan lain2 kitab yang telah disebutkan sebelum ini juga merupakan karya yang terbanyak membuat keraguan terhadap Islam.M Donaldson 11. Majalah Al-Islam . sebagai contoh lihat nama kalimah (‫ )الطلقاء‬.M Zweimer 14.Keluaran Malaysia 19. Majalah „The Muslim World' 4. Encyclopedia Of Religion and Ethics 6. Al-Islam dalam Bahasa Inggeris oleh S. Islam Today oleh A. Terjemahan sempurna ke dalam bahasa Arab siap dan dikeluarkan pada tahun 1997 dalam 32 jilid. Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin 12.  2. Qamus Al-Munjid : Dr Mustafa al-Jawad telah memberi komentar bahawa dikenalpasti lebih 324 penyelewengan dalam kamus ini dan kami tidak merujuknya kecuali ketika sangat perlu sahaja. Dr Fadhal Hasan Abbas. Tarikh Mazahib Tafsir Al-Islami (Sejarah Mazhab Tafsir Islam) dalam bahasa Jerman & Arab oleh Goldziher     17. Shorter Encyclopedia Of Islam 5.J Arberry 16. Arabic History oleh Phillip Hitti 18.               3. Encyclopedia Of Social Sciences 7. (Penulis tidak sempat menyemak hal ini)  20.J Arberry 15.kebanyakan pendirian terhadap masalah khillafiah. Deen As-Syiah ( Agama Syiah ) oleh D. Al-Islam oleh Alfred Geom 10. Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee 8. Termasuk dalam bab Al-Quran yang telah di jawap oleh Syeikh Prof. disebabkan ada sedikit campurtangan para ulama dalam kandungannya. Translation of Quran oleh A. Hayat Muhd ( Hidup Muhammad) oleh W Muir 9. The Encyclopedia Of Britanicca _ amat banyak meneyeleang dalam pelabagi bab. Al-Islam dalam Bahasa Perancis oleh Henry Lammens 13. diterjemahkan sebagai : Mereka yang memasuki Islam secara dipaksa. Jewism In Islam oleh Ibrahim Kashh 20. ANTARA KARYA ORIENTALIS YANG BOLEH DIBACA .

Islam at the Crossroad oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 2.sahobah karangan' Al. Stanley Lane Poole .Pendahuluan kitab „Al-Isobah fi tamyiz as. Mereka juga adalah dari kalangan umat Islam.The Preaching of Islam 2. G. Ahmad Amin Pernah menjadi Dekan Kuliah Sastera. Sebagai contoh :1. 1. iaitu Musnad Ad-Darimi .Mu'jam Al-Mufhiras „Am Bagi Hadith Nabi (Dari Sunan yang 6. Sebahagian lain pula terpengaruh dengan racun pemikiran Orientalis. Terdapat juga kalangan ini yang menyeleweng akibat kejahilan hakikat Islam sebenar selain mempunyai tujuan-tujuan lain.Moors in Spain 4. Stanley Lane Poole . A. mempunyai sijil dalam Qadha' Syar'ie) . karya-kara ini adalah diiktiraf sebagai mempunyai kualiti ilmu yang baik dan amat sedikit kelihatan sentimen dengki dan benci terhadap Islam. Dr. W Arnold .Saladin (Salahuddin Al-Ayyubi) 3.B Strenge . terdapat juga spesis anak buah berfikiran oreintalis yang sering menjalankan usaha meragukan kekuatan Islam serta membawa berita dan fakta bohong dari kalangan umat Islam. Islam & Modernisme oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) BEBERAPA INDIVIDU ISLAM YANG TERPENGARUH DENGAN ORIENTALIS Al-Marhum Syeikh Prof. Prof. Islam verses The West oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) 4.J Weinsink .Menurut Syeikh Abul Hasan Ali An-Nadawi. Edward William Lane .Mu'jam Arabic-English Lexicon 6. Prof T. Dr Aloys Sprenger . Muwatto' Malik dan Musnad Ahmad diterjemah ke bahasa Arab Arab oleh Mohd Fuad Abd Baqi dengan kata pengantarnya oleh Syeikh Mohd Rashid Ridha 7.Land of the Eastern Caliphate ANTARA KARYA BEKAS ORIENTALIS YANG TELAH MEMELUK ISLAM. Antara yang boleh dianggap demikian adalah seperti berikut : 1. Road to Mecca oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 3. Mustafa As-Sibaie pernah menyatakan bahawa selain orientalis asli yang terdiri daripada golongan kuffar.Hafiz Ibnu Hajar 5.

8. Tulisan mengenai Sunnah (tahun 1353 H) . Said Ramadhan Al-Buti . menuduh Ibn Mubarak lalai. 5. Mendakwa maslahat perlu diutamakan apabila bertembung dengan Nusus Quran & Sunnah yang Qat'ie. Dakwaan palsu ini dijawab oleh al-Qaradhawi dan Al-Buti dll. Mengisytiharkan hadith sahih dari kitabkitab sunan tidak sah.AlQaradhawi) · Bab Maslahat. Akhirnya penulis telah menarik balik dakwaannya selepas itu. Dr. Menuduh tiada politik dalam Islam.a. Ali Hasbullah: Buku bertajuk : Usul At-Tasri' Al-Islami . mempertikaikan keadilan Sahabat Nabi. Prof Khalid Muhd Khalid : Bukunya bertajuk ‘Min Huna Nabda (Dari sini kita bermula)' dan ‘Ad-Demoqratia Abadan' · Kitab ini dijawap oleh Syeikh Muhd Al-Ghazali dalam kitabnya ‘Min Huna Na'lam' (dari sini kita tahu)· Akhirnya penulis ini juga menarik balik kalamnya lalu menulis kitab baru tajuk ‘Ad-Dawlah fil Islam'. lemah dalam meriwayatkan Hadith. Di antara dakwaan di dalam buku ini kononnya Abu Hurairah r. Imam Abu Hanifah tidak mempunyai Hadith.· Dakwaan ini dijawab oleh Dr. Prof Dr Abd Hamid al-Mutawali (Seorang Profesor Undang-undang ) ‘Manahij at-Tafsir fil Fiqh al-Islami' (Perlu dingat hanya sebahagian kecil dalam bab tertentu sahaja yang perlu disemak & diperbetul.Bab Maslahat 7. majoriti karyanya adalah diiktiraf. Muhd „Amaroh 6. mendakwa Saidina Umar ra membatalkan Nas Quran kerana Maslahat. Syeikh Ali Abd Raziq Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Usul Perundangan tahun 1925 ). Syeikh Muhd Al-Ghazali dan ramai lagi. Kitab ini dikecam hebat oleh ulama Islam semasa. Dr Nur Farhat (Prof Undang-undang & dekan Kuliah Undang-undang di Universiti Az-zaqaziq) Di mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar . Yusoff Al-Qaradhawi. menimbulkan keraguan terhadap Imam Bukhari.Kitabnya bernama „Fajr al-Islam' · Majoriti kandungan kitab ini adalah tentang Hadith Nabi. Prof. Ismail Adham. Abu Rayyah Adwa': Tulisan bertajuk „ala As-Sunnah · Mempertikaikan Abu Hurairah 3. Prof.· 2. demikian menurut Dr. serta menuduh ianya mawdu' (rekaan) 4. manakala kitabnya yang lain dipuji seperti Mabadi' Nizom al-Hukm fil Islam. Antara ulama yang menjawab ialah Syeikh Muhd Bakhit al-Mut'ie dan Syeikh Khudar Hussain.

Beliau menghadiahkan kerjayanya itu kepada Pope Benwa Keempat belas.W. Tiada ruang untuk dinyatakan di sini.A. Voltire umpamanya mengarang drama bertajuk 'fanatik' dalam tahun 1718 untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka bukannya pengkaji yang objektif. Semua hal berkaitan hadith. Pemimpin gerakan Anti Hadith Malaysia. Orientalis Russia menulis dalam bukunya Sejarah Geografi Sastera Arab "Bahawa Al Quran ialah . 13. Di makumkan juga. Mereka menolak sama sekali saranan agama dan idealismenya . 14. semoga seluruh muslimin dan muslimat yang prihatin dapat meneliti senarai yang disertakan dan berhati-hati. Dalam kebanyakan artikel karya mereka. Dia juga pernah mengaku dalam satu forum terbuka bahawa dia sengaja membawa isu-isu pelik berkaitan Islam untuk melariskan majalah yang dia menjadi pengarangnya. 2)Melakukan serangan secara tidak langsung terhadap Sirah. Mereka memang sengaja mahu menghina dan memperkecilkan Nabi Muhammad SAW.Namun dalam membicarakan tajuk tertentu mereka sempat memesongkan pembaca secara halus .Agnatius Kratsykoysky. Dr.9. Menafikan hadith secara total. Kassim Ahmad . Astora Jabat (Malaysia) Dalam kebanyakan tulisannya. Atheis dan menentang agama. Semangat seperti ini juga mempengaruhi penulis seperti Taha Husin dan lain-lain.sebab itulah mereka tidak teragak-agak mencemoh agama dan mendustakannya.Begitu juga bila mereka merendah-rendahkan Nabi Muhammad S. Segolongan Orientalis adalah 'Free Thinker'. Sai'd al-Ushmawi Mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar 12. Aspek Serangan Orientalis Dalam karya Sirah 1)Bersemangat mulhid dan meragui kebenaran Nabi. Ini jelas apabila mereka menyerang Nabi Isa dengan mengatakan beliau gila . Demikianlah beberapa maklumat yang mampu disertakan oleh penulis melalui beberapa pembacaan analisa para ulama Islam. Kebanyakan dakwaan dan pertikaian disebabkan kekurangan maklumat Islam hakiki dan jahil. Justeru. pihak SIS ini sering mendapat bahan kajian ilmiah yang boleh meragukan tentang Islam dari sumber-sumber dari Orientalis Barat. Kadangkala Orientalis menulis mengenai Muhammad SAW dan misinya terbagi di bawah tajuk lain. Kumpulan Sisters In Islam (Malaysia).

sedangkan pada praktikalnya yang berlaku amat berlainan sekali bagi golongan yang memiliki wang dan harta di negara Barat. Lalu mereka menggarapkan cerita sebegini di dalam kisah sejarah berkaitan dengan bai‟ah pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam dengan gambaran yang samar.” Misalnya. Ini hanya pada teori sahaja. Mereka menjadikan situasi ini seperti sesebuah pilihanraya dan wujudnya pemilihan calon pemimpin untuk disokong dan ditentang. Sesetengah fakta itu diputar belitkan dengan baik agar sukar untuk dikenali antara baik dan buruk sesebuah peristiwa tersebut. Malahan mereka pasti akan menghuraikannya berlandaskan hipotesis atau kepakaran mereka secara khusus dalam situasi yang berlaku dengan kehidupan mereka dan masyarakat mereka sehari-hari. Ia merupakan contoh umum dalam bidang ini ". Hal ini disebutkan oleh Dr. al-Dib dalam satu komentarnya: “Orientalis sering menyebutkan sesuatu yang karut dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi semasa dalam kehidupan manusia kini.himpunan ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad SAW melalui pendengaran . ataupun diselewengkan faktanya atau memutar . mereka menyesuaikan pemilihan para pemerintah sebagaimana situasi kehidupan masyarakat Barat yang menunjukkan pertikaian mereka dalam pemilihan sesebuah parti pemerintah dan calon pemimpin berdasarkan faktor masa kini. 3) Menghuraikan Dengan Sesuatu Yang Karut Dan Tiada Kaitan Dengan Nabi Perkara yang karut dan bersumberkan pada andaian sendiri ini sering dilakukan oleh para orientalis di dalam kajian mereka termasuk terhadap Sirah Nabi Muhammad. Mereka sering menulis cerita berkaitan sejarah dengan diselitkan cerita yang bukan dari realiti sebenar. 4) Mewujudkan Keraguan Dalam Aspek Sejarah Dan Sunnah Nabi Begitu banyak fakta dan info berkaitan dengan Sirah Hidup Nabi Muhammad dan juga Sejarah Dunia Islam yang diberikan fakta songsang dan amat menyeleweng dengan hakikat peristiwa sebenar yang terjadi. Mereka ini mampu membeli undi para pengundi agar memilih mereka dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki. pada sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku hanya berdasarkan andaian mereka. Hal ini memaparkan betapa teruknya keadaan yang berlaku sehingga diterbitkan sebuah buku yang pernah menjadi buku „terlaris‟ di pasaran dunia Barat yang berjudul “Membeli Pemimpin” dan buk u yang lain bertajuk “Mencipta Pemimpin”.

Muhammad Fathi „Utsman di dalam bukunya ada menyebutkan: “Mereka ini (orientalis) begitu melampau dalam mengisi fakta pada setiap penulisan karya mereka. Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Keadaan ini menjadi „gangguan‟ bagi para pemuda Islam memahami serta menerima fakta sejarah agung umat Islam terdahulu. Mereka menciptakan keraguan ini bermula daripada nama Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam dan seterusnya. pasti mereka akan menjadikan umat Islam ragu-ragu hingga pada kerasulannya…” 5) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan Sirah Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam.belitkan dengan kisah-kisah khayalan yang sukar difahami. Apabila diperhatikan kisah-kisah sebegini. Seandainya mereka mampu untuk mewujudkan keraguan di benak kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam . Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Mereka menggunakan segala daya usaha yang ada untuk mewujudkan keraguan di dalamnya. ia memaparkan kisah pelik di kalangan umat Islam sendiri. Perkara ini merupakan salah satu teknik mereka yang paling berjaya dalam membuatkan masyarakat Islam sendiri merasa ragu-ragu terhadap kebenaran kisah sejarah umat Islam sendiri. Dr. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan „mata pedang‟ dan kekerasan. terutamanya di dalam lapangan Sirah Nabi Muhammad.

antaranya “Sirah Ibn Ishaq”. Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut. Antara buku yang telah diberikan „amaran‟ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri. Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. “Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya. “Sejarah al-Waqidi”. pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi. pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis. Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi. Bahkan. “Sejarah Abu al-Mikhnaf”. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian . hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. Manakala. Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. 6) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling „memualkan‟ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. seperti Ibn Ishaq. mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya. al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah.telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules. mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. Oleh itu.

ROYAL ASIATIC SOCIETY Pertubuhan Asia Diraja (Britain) ditubuhkan di London. THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY Pertubuhan ini diasaskan pada tahun 1842. Selain itu terdapat juga badan penyelarasan dan kajian yang berhubung dengan kesenian. Matlamat dan peranannya adalah sebagaimana pertubuhan Societe Asiatique. PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ORIENTALIS 1. 4. menterjemah kitab. Mereka juga mengkaji tentang peradaban orang Asia dan mengumpul maklumat tentang kependudukan di Asia. THE MIDDLE EAST INSTITUTE Kerajaan Amerika menubuhkan Institusi pengajian pada tahun 1947 ini sebagai salah satu daripada usaha dalam mencapai matlamat Orientalisme. kebudayaan dan tradisi masyarakat Timur. 2. Matlamat utama yang di ambil daripada permuafakatan mereka yang pertama ialah menuntut kepada pengajian timur (orient) untuk melakukan penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh negaranegara Eropah terhadap dunia Timur. Kesan Gerakan Orientalisme . SOCIETE ASIATIQUE Iaitu pertubuhan Asia Perancis yang diasaskan di Paris yang memainkan peranan dalam menulis dan menyebarkan kitab dalam pengajian bahasa Arab. mengkaji tentang geografi sejarah dan undang-undang Islam. 5. THE MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION Ianya adalah di antara beberapa pertubuhan yang bergiat aktif dalam bidang pengajian dan pendidikan bagi mencapai matlamat sebagaimana pertubuhanpertubuhan di atas.penyelidikan mereka. 3.

Dr. Elite pemerintah di negara-negara umat Islam pasca penjajahan umumnya meneruskan sistem perundangan Barat. Kekeliruan minda atau penyimpangan pemikiran. 5. sasterawan. Mereka masih "beriman" bahawa undangundang Islam tidak dapat memberikan keadilan berbanding undang-undang penjajah Inggeris atau Perancis. Antara yang terakhir ialah hukuman murtad yang dijatuhkan oleh mahkamah Mesir terhadap seorang terpelajar. di Amerika dengan Rashad Khalifa sementara di negara kita umat dikejutkan oleh golongan anti-hadis dan berbagai lagi gejala dan figure lain yang menjadi mangsa gerakan jahat ini. 3. Dasar Budaya dan amalan yang mengukuhkan faham Materialisme. pragmatic. ilmuan terbawa-bawa dengan paradigma Judo Kristien dalam teori-teori. pemikiran. Manakala akidah yang sebenarnya adalah sesat. wartawan. Mereka yakin akidah mereka seperti ini adalah mewakili akidah yang betul. Lebih jauh mereka beri'tikad bahawa undang-undang Islam jika diamalkan akan membawa kepada kezaliman. Nasr Abu Zaid yang menafikan kerasulan Muhammad. Di Bangladesh umat Islam berhadapan dengan manusia seperti Taslima Nasrin. Mereka menjadi watch dog imperialis untuk tidak mengizinkan sama sekali Islam memainkan peranannya di pentas politik.1. khasnya yang menikmati tahap kemajuan ekonomi yang baik. Fahaman Sekularisme Yang Menular Dalam Amalan Politik dan Pendidikan. 2. Kerancuan Akidah Di Mesir umpamanya. Sistem undang-undang Barat menggantikan sistem perundangan tempatan. hukum hudud dan lain. Budaya hiburan bercambah dengan pesat di negara-negara umat Islam. Di England umat dikejutkan dengan Salman Rushdi. Faham .Perjuangan politik atas dasar Islam adalah haram dalam beberapa negara umat Islam. nationalistic dan bersifat kekinian dan liberal adalah menjadi asas pemikiran elit politik. Fahaman politik Michiavili. 4. pandangan-pandangan yang mereka ajukan untuk menyelesaikan masalah umat. umat Islam dikejutkan oleh berbagai telatah kebaratan yang amat menyolok. Umat Islam khasnya setengah golongan elit budaya.

korporatism.ah untuk mengenalpasti ancaman yang datang dari perencanaan ini.kebendaan. Institusi-institusi penyelidikan yang khusus menyelidik gerakgeri dan tektik golongan Orieantalis juga harus diwujudkan segera bagi menghalang penyebaran sebarang maklumat mengenai Islam di kalangan golongan orieantalis. budaya dan ekonomi kapitalis. Kepimpinan Elit dari golongan Modernis. Melalui kepimpinan mereka yang berfaham liberal tentu akan lebih memudahkan kuasa ekonomi dan budaya penjajah kembali semula menangani nasib negara yang baru merdeka. Rakyat sendiri disunglap dan disuap dengan habuan kebendaan dalam membuat pemilihan pemimpin masyarakat atau negara. semangat untuk memperdagangkan apa sahaja eset yang ada begitu mempengaruhi hati budi umat. Media massa saban hari memperagakan cara gaya hidup mewah melalui iklan-iklan yang menggeliurkan. Para pemimpin kecil menunggu kesempatan untuk menjual kuasa pengundian kepada para pemimpin yang lebih besar dengan harga yang paling lumayan. bagaiman ancamnan ini di tadsbir. 6. Masyarakat umat Islam rata-rata diperintah oleh golongan yang dididik khusus oleh penjajah untuk melanjutkan model politik. Umat Islam perlu bukan sekadar mengetahui ancaman ini tetapi juga perlu menyebarkannya di kalangan umat Islam akan bahaya dan ancaman yang dimainkan oleh golongan ini. Langkah kedua adalah perlunya di kalangan Ulama dan cerdik-pandai Islam supaya dapat berbincang dan menyusun strategi bagi menyebarkan penyelewengan orieantalis ini serta berusaha untuk meningkatkan penyebaran Islam terutama di dalam perspektif sejarah Islam dan tamadunnya. . Mereka adalah golongan modenis. dalam apa bentuk dan sumber-sumber yang ada pada golongan ini. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHADAPI PERANCANGAN OREANTALIS 1) Mengenalpasti ancaman Orientalis dan Pentadbirannya Langkah yang pertama yang perlu bagi umat Islam adal. 2) Perlunya ulamak Islam yang pakar untuk menjawab kembali tuduhan Orientalis . anak didik orientalis tokoh-tokoh penjajah atau yang ditatang oleh agen-agen penjajah.

3)Umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin. Ulamak dan umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin dalam menerangkan konsep Islam yang sebenarnya dan membetulkan kembali sebarang kefahaman mereka yang silap berkenaan dengan agama Islam serta berdakwah kepada mereka. Bagi negara yang boleh menggunakan kekutan undang-undang haruslah menguatkuasakan akta dan hukuman terhadap sebarang usaha yang meragukan Islam dan tidakan tegas hendaklah dikenakan kepada gerakan orientalis. 4) Mereka serta kegiatan mereka perlu dibendung seberkesan mungkin. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful