Karya Orientalis Dalam Sirah • Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee • Hayat Muhd ( Hidup Muhammad

) oleh W Muir • Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin • Arabic History oleh Phillip Hitti

Senarai Nama Para Orientalis Barat Jahat & Karya mereka Berikut ialah nama Orientalis serta Tajuk Buku (Kebanyakan Tajuk disebut dalam Bahasa Malaysia), Tahun Keluar (Masihi) serta Catatan Ringkas: Bil Nama 1. A.J Arberry
   

Tajuk Buku Islam Hari Ini (Islam Today)

Catatan Warga British, sangat memusuhi Islam. Professor di Universiti

Pendahuluan Sejarah Tasawuf At-Tasawuf

Terjemahan Quran (1948-1950) Cambridge. Ramai pelajar Mesir belajar dengannya dalam Pengajian Islam

2.

A. Geom

Buku: Al-Islam

Warga British, sangat memusuhi Islam. Pensyarah di Universiti di Britain & USA. Jelas dalam karyanya agenda missionary. Ramai pelajar Mesir mempelajari ilmu Timur darinya dengan biasiswa kerajaan Mesir

3.

Baron Garra de Vaux

Salah seorang pengarang Islamic Encyclopedia · Berbangsa Perancis dan sangat musuhi Islam

4.

H.A.R Gibb

Pengarang utama Islamic Encyclopedia

Warga British, Orientalis terbesar. Ahli dalam kesatuan Bahasa di Mesir. Profesor di Universiti Hartford, USA· Karyakaryanya sangat bahaya kepada Islam

 

Cara Islam (Inggeris & Arab) Pendekatan Baru Dalam Islam (Inggeris&Arab)

Mazhab Muhammadi (Mohammedanism)

 

Islam & Masyarakat Barat Whither Islam 1947 Pengarang utama Islamic Encyclopedia

5.

Goldziher

Pengasas gerakan meragukan kesahihan hadith. Dianggap pakar dalam bidang hadith oleh rakan-rakan Orientalisnya. Mendakwa Quran diubah selepas Baginda SAW wafat. Tokoh utama oreintalis , terlalu benci kepada Islam

Sejarah Mazhab Tafsir Islam (Inggeris & Arab)

Pengenalan aqidah & Syariah Dalam Islam (Introduction to Islamic Theology & Law)

Halangan Muhammad

Missionari.M. Demi „Aqidah d.Von Grunbaum Islam di zaman pertengahan b. . Zweimer Dunia Islam (pengasas majalah Berasal dari Amerika ini) b. sangat benci kepada Islam. Pengajian Sejarah Keilmuan Islam e. S. 9. Terlampau banyak menyerang Islam. Perayaan Muhammad c. Belajar di Universiti Amerika. sangat terkenal dengan permusuhannya dengan Islam 8. G. Rakyat Mesir beragama Kristian. John Maynard Majalah Persatuan Pengajian Timur (1924) 7. Profesor di Universiti Chicago.6. Al-Islam f.· Terlalu banyak menyelewengkan ajaran Islam. Kesatuan & Kepelbagaian dalam Tamadun Islam Rakyat Jerman berbangsa Yahudi tetapi menetap di Amerika Syarikat. Al-Islam (1908-1911) Syarikat . Aziz ‘Atiyyah Suryal Menulis beberapa buah kitab tentang Perang Salib . Usaha Menerangkan Islam yang Moden d. Islam Mencabar c.

Al-Islam d. Penyelia tidak rasmi kepada Kementerian Luar Amerika . Sejarah Syria e. Carl Brocklemann The History (Jerman.J Weinsink : Aqidah Islam (1932). A. Ensaiklopedia Islam.10. Professor Pengajian Timur Universiti Brenston. Mendakwa Nabi SAW mereka Al-Quran hasil dari ringkasan kitab-kitab agama dan falsafah sebelumnya. Sangat benci kepada Islam dan enggan menisbahkan Islam dengan sebarang kebaikan atau keutamaan 11. Inggeris) 12. Sejarah Arab (History of Arabs) yang mengandungi tuduhan bahawa Nabi tidak siuman c. Phillip Hitti a. Tetapi sesetengah karya Weinsink boleh dibaca (lihat selepas ini) . Bab Sastera Arab b. Amerika Sayrikat. Asal usul Agama Duruz · Rakyat Lubnan beragama Kristian.

Dakwah al-Makzanah (956) · Berasal dari Amerika. Salah seorang penting dalam keluaran Perancis. Alam Islam Orientalis terbesar b. Missionari Kristian. Sangat benci dan menentang Islam. Ahli Majlis Bahasa di Mesir dan Kesatuan Ilmu „Arab di Dimasq. Pernah menjadi askar Perancis selama 5 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Pengawas Kerohanian Kesatuan Missionari Perancis di Mesir. Al-Hallaj . sufi yang syahid di Berbangsa Perancis. Ketua Editor Majalah The Muslim World b. Kenneth Gragg a. Penasihat Menteri Jajahan Perancis dalam hal ehwal Timur Afrika. Mendalami bidang Falsafah dan Tasauf Islam. karya Ensaiklopedia Islam. .13. L. Massignon a. Mengajar di Universiti Amerika di Qaherah beberapa ketika. Ketua Jabatan Kristian di Universiti Hartford 14. Syria.

dan di antara orientalis yang paling memusuhi Islam 16. Perkembangan Baru Dalam Islam b.S Margoliouth a. D.B. Macdonald a. M. USA· Ketua Ma'ahad Timur Tengah untuk Penyelidikan & Pendidikan di Washington· Terlalu membenci Islam 18. Majid Qadrawi Bukunya bertajuk "Perang & Damai Dalam Islam" (1955) Penganut Kristian dari Iraq.15. Fiqh dan Teori Perlembagaan Dalam Islam b. Muhammad & Kelahiran Islam c. Pendirian Agama & Hidup Dalam Islam (1903-1908) Berasal dari Amerika. Perkembangan Ilmu Kalam. Universiti Islam Berbangsa Inggeris .Green Setiausaha Majalah Middle East 17. D. · Ketua Jabatan Pengajian Timur Tengah Universiti John Hopkins.

. Mendakwa asas syariat Islam adalah cedokan undang-undang Rom . Mendakwa Nabi tidak d. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. Tersangat merbahaya. 20. Joseph Schacht a.A Nicholson a.. Menghasilkan banyak karya tentang fiqh dan Usul Fiqh. Sejarah Sastera Arab. (1910-1930) · Berbangsa Inggeris. Al-Islam c. Henry Lammens a. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b.19. Usul Fiqh Islam c. At-Toif Berbangsa Perancis. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. R. Sumber Fiqh Islam (The Origins of Mohammadans Jurisprudence) · Berbangsa Jerman. Sangat bencikan Islam· Menafikan Islam agama wahyu· Mendalami bidang Tasawuf Islam. Majalah Kesatuan Pengajian menyukai perpaduan Timur USA (1925) · . Para ahli Sufi Islam c. 21.· Telah banyak mengubah fakta sejarah Islam seperti mengubah tarikh lahir Nabi SAW serta membuat gambaran jahat terhadap Fatimah az-Zahra .

22. Karl Heinrich Becker Pengasas Majalah Islam 24. The Quran b. . Rudi Paret a. Jetson Phiit Majd al-Islam (Kemuliaan Islam) Menghentam Islam melalui bukunya 25. Lord Mendakwa Nabi terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan mereka permulaan beberapa surah dengan huruf-huruf. Seperti „Alif Lam Mim' dan lain-lain. Der Koran · Menuduh Nabi SAW mereka sendiri Quran. Richard Bell "Al-Quran & Hubungan Nasrani Profesor Bahasa dengan Nabi SAW (Arab & Inggeris) Arab di Universiti Edinburgh 26. dan mengambil pengalaman hidup dan ilmu tentang Isa dan Maryam sebagai asas rekaan Al-Quran 23.

. MontgomeryWatt a.27. disahut dan dilakukan pada 1854 M. W. Smith "Islam in Modern History Berbangsa Arab 29. Mohammad. Prophet & Statesman 30. pengikut Kristian yang semakin ramai membanjiri majlis. Dr C. Sirah Nabi di Mekah(Mohammad In Mecca & Medina) c.G Pfander: „Neraca Kebenaran (Mizan alHaqq)' Mencabar Ulama Islam berdebat dengannya. b. Debat dibuat dalam beberapa hari. Sirah Nabi di Mekah .C. Najib al-‘Aqiqi Al-Musytasriqun (Orientalis) 28. Hasil debat ini akhirnya Pfander mengakui terdapat 8 tempat penyelewengan dalam Injil.

kecewa dengan Pfander. "Kiranya Syeikh (ulama yang berdebat dengannya) ada di satu tempat. George Sale Terjemahan al-Quran ke Bahasa Inggeris 32.· Kelemahan hujjah Pfander ketara hingga beliau tidak datang pada hari ke 3 debat. William Muir Cuba meragukan Bahasa al. 33. saya beredar dari tempat itu." (Lihat Abu Hasan Ali AnNadawi) 31. Syiarnya selepas itu. Hamilton Jobb „Asas Bina Pemikiran Agama dalam Islam' Banyak melakukan penyelewengan maklumat dan menyelewengkan pendapat ulama dalam bukunya.Quran dan menuduh ianya tidak terjamin dari kesalahan .

The Encyclopedia Of Islam . Cofan.Terbitan pertama tahun 1913 hingga 1938 dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Inggeris.34. Projek ini terhenti dan para penterjemahnya melakukan kritikan yang banyak terhadap kandungannya hinggalah membawa kepada pindaan sebahagian besar dari isi kandungannya. Jano BERIKUT PULA ADALAH BEBERAPA NAMA BUKU BAHAYA HASIL KARYA PARA OREINTALIS DAN YANG TERPENGARUH DENGANNYA. Kemudian ensaiklopedia ini cuba diterjemah ke bahasa Arab sehingga huruf „ain. Z. (Lihat Anwar al-Jundi) 36.P Bodly Menuduh kotor isteriisteri Nabi. Louis Gardeih „Falsafah Pemikiran Agama antara Islam dan Kristian' Mendakwa Saidina Uthman yang menyusun surah dan ayat quran 35. Terbitan baru tahun 1954 . dan kelihatan agak sederhana dalam .  1. Sa'adah dan Waraqah Nawfal. Diterbitkan dalam 6 jilid. Dakwaan bohong yang mengatakan Nabi mempunyai hubungan dengan Rahib Kristian dan juga dakwaan bohong Nabi dipengaruhi Paderi Waqas B. Jerman & Perancis. Renan.

Dan lain2 kitab yang telah disebutkan sebelum ini juga merupakan karya yang terbanyak membuat keraguan terhadap Islam. Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee 8. Jewism In Islam oleh Ibrahim Kashh 20. ANTARA KARYA ORIENTALIS YANG BOLEH DIBACA .Keluaran Malaysia 19. Arabic History oleh Phillip Hitti 18. Translation of Quran oleh A. Deen As-Syiah ( Agama Syiah ) oleh D.  2. Qamus Al-Munjid : Dr Mustafa al-Jawad telah memberi komentar bahawa dikenalpasti lebih 324 penyelewengan dalam kamus ini dan kami tidak merujuknya kecuali ketika sangat perlu sahaja. Termasuk dalam bab Al-Quran yang telah di jawap oleh Syeikh Prof. Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin 12. Dr Fadhal Hasan Abbas. Terjemahan sempurna ke dalam bahasa Arab siap dan dikeluarkan pada tahun 1997 dalam 32 jilid. Hayat Muhd ( Hidup Muhammad) oleh W Muir 9. Majalah Al-Islam .M Donaldson 11.J Arberry 15. (Penulis tidak sempat menyemak hal ini)  20. Al-Islam dalam Bahasa Inggeris oleh S. disebabkan ada sedikit campurtangan para ulama dalam kandungannya.               3. Encyclopedia Of Social Sciences 7. The Encyclopedia Of Britanicca _ amat banyak meneyeleang dalam pelabagi bab.kebanyakan pendirian terhadap masalah khillafiah.M Zweimer 14. Al-Islam dalam Bahasa Perancis oleh Henry Lammens 13. sebagai contoh lihat nama kalimah (‫ )الطلقاء‬. Tarikh Mazahib Tafsir Al-Islami (Sejarah Mazhab Tafsir Islam) dalam bahasa Jerman & Arab oleh Goldziher     17. diterjemahkan sebagai : Mereka yang memasuki Islam secara dipaksa.J Arberry 16. Encyclopedia Of Religion and Ethics 6. Al-Islam oleh Alfred Geom 10. Shorter Encyclopedia Of Islam 5. Majalah „The Muslim World' 4. Islam Today oleh A.

Sebagai contoh :1. Road to Mecca oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 3. Mustafa As-Sibaie pernah menyatakan bahawa selain orientalis asli yang terdiri daripada golongan kuffar.B Strenge .Hafiz Ibnu Hajar 5. Terdapat juga kalangan ini yang menyeleweng akibat kejahilan hakikat Islam sebenar selain mempunyai tujuan-tujuan lain. W Arnold . Sebahagian lain pula terpengaruh dengan racun pemikiran Orientalis. Islam at the Crossroad oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 2.Menurut Syeikh Abul Hasan Ali An-Nadawi. mempunyai sijil dalam Qadha' Syar'ie) . Stanley Lane Poole . Ahmad Amin Pernah menjadi Dekan Kuliah Sastera. Muwatto' Malik dan Musnad Ahmad diterjemah ke bahasa Arab Arab oleh Mohd Fuad Abd Baqi dengan kata pengantarnya oleh Syeikh Mohd Rashid Ridha 7.Moors in Spain 4. Dr. karya-kara ini adalah diiktiraf sebagai mempunyai kualiti ilmu yang baik dan amat sedikit kelihatan sentimen dengki dan benci terhadap Islam.Saladin (Salahuddin Al-Ayyubi) 3.sahobah karangan' Al. Prof T. A.Land of the Eastern Caliphate ANTARA KARYA BEKAS ORIENTALIS YANG TELAH MEMELUK ISLAM.The Preaching of Islam 2. Stanley Lane Poole . Dr Aloys Sprenger . Islam verses The West oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) 4.J Weinsink . G.Pendahuluan kitab „Al-Isobah fi tamyiz as. Mereka juga adalah dari kalangan umat Islam. Edward William Lane . iaitu Musnad Ad-Darimi .Mu'jam Arabic-English Lexicon 6. Antara yang boleh dianggap demikian adalah seperti berikut : 1. 1. Islam & Modernisme oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) BEBERAPA INDIVIDU ISLAM YANG TERPENGARUH DENGAN ORIENTALIS Al-Marhum Syeikh Prof. terdapat juga spesis anak buah berfikiran oreintalis yang sering menjalankan usaha meragukan kekuatan Islam serta membawa berita dan fakta bohong dari kalangan umat Islam. Prof.Mu'jam Al-Mufhiras „Am Bagi Hadith Nabi (Dari Sunan yang 6.

Syeikh Ali Abd Raziq Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Usul Perundangan tahun 1925 ). menuduh Ibn Mubarak lalai. Dr. majoriti karyanya adalah diiktiraf. manakala kitabnya yang lain dipuji seperti Mabadi' Nizom al-Hukm fil Islam. Prof.Bab Maslahat 7. serta menuduh ianya mawdu' (rekaan) 4. Imam Abu Hanifah tidak mempunyai Hadith. Yusoff Al-Qaradhawi. Mengisytiharkan hadith sahih dari kitabkitab sunan tidak sah. Menuduh tiada politik dalam Islam.· Dakwaan ini dijawab oleh Dr. mendakwa Saidina Umar ra membatalkan Nas Quran kerana Maslahat. Prof. mempertikaikan keadilan Sahabat Nabi. menimbulkan keraguan terhadap Imam Bukhari. Dr Nur Farhat (Prof Undang-undang & dekan Kuliah Undang-undang di Universiti Az-zaqaziq) Di mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar . Muhd „Amaroh 6. 5. Mendakwa maslahat perlu diutamakan apabila bertembung dengan Nusus Quran & Sunnah yang Qat'ie.AlQaradhawi) · Bab Maslahat. demikian menurut Dr. Kitab ini dikecam hebat oleh ulama Islam semasa. lemah dalam meriwayatkan Hadith. Prof Khalid Muhd Khalid : Bukunya bertajuk ‘Min Huna Nabda (Dari sini kita bermula)' dan ‘Ad-Demoqratia Abadan' · Kitab ini dijawap oleh Syeikh Muhd Al-Ghazali dalam kitabnya ‘Min Huna Na'lam' (dari sini kita tahu)· Akhirnya penulis ini juga menarik balik kalamnya lalu menulis kitab baru tajuk ‘Ad-Dawlah fil Islam'.Kitabnya bernama „Fajr al-Islam' · Majoriti kandungan kitab ini adalah tentang Hadith Nabi.a. Syeikh Muhd Al-Ghazali dan ramai lagi. Dakwaan palsu ini dijawab oleh al-Qaradhawi dan Al-Buti dll. Antara ulama yang menjawab ialah Syeikh Muhd Bakhit al-Mut'ie dan Syeikh Khudar Hussain.· 2. Tulisan mengenai Sunnah (tahun 1353 H) . Di antara dakwaan di dalam buku ini kononnya Abu Hurairah r. Abu Rayyah Adwa': Tulisan bertajuk „ala As-Sunnah · Mempertikaikan Abu Hurairah 3. 8. Prof Dr Abd Hamid al-Mutawali (Seorang Profesor Undang-undang ) ‘Manahij at-Tafsir fil Fiqh al-Islami' (Perlu dingat hanya sebahagian kecil dalam bab tertentu sahaja yang perlu disemak & diperbetul. Akhirnya penulis telah menarik balik dakwaannya selepas itu. Ali Hasbullah: Buku bertajuk : Usul At-Tasri' Al-Islami . Said Ramadhan Al-Buti . Ismail Adham.

Tiada ruang untuk dinyatakan di sini.sebab itulah mereka tidak teragak-agak mencemoh agama dan mendustakannya. pihak SIS ini sering mendapat bahan kajian ilmiah yang boleh meragukan tentang Islam dari sumber-sumber dari Orientalis Barat. Astora Jabat (Malaysia) Dalam kebanyakan tulisannya. Dia juga pernah mengaku dalam satu forum terbuka bahawa dia sengaja membawa isu-isu pelik berkaitan Islam untuk melariskan majalah yang dia menjadi pengarangnya. Aspek Serangan Orientalis Dalam karya Sirah 1)Bersemangat mulhid dan meragui kebenaran Nabi. Kadangkala Orientalis menulis mengenai Muhammad SAW dan misinya terbagi di bawah tajuk lain.Begitu juga bila mereka merendah-rendahkan Nabi Muhammad S. Orientalis Russia menulis dalam bukunya Sejarah Geografi Sastera Arab "Bahawa Al Quran ialah . 2)Melakukan serangan secara tidak langsung terhadap Sirah.Agnatius Kratsykoysky. Dr. Kebanyakan dakwaan dan pertikaian disebabkan kekurangan maklumat Islam hakiki dan jahil.W. Semua hal berkaitan hadith. Justeru. Segolongan Orientalis adalah 'Free Thinker'. Di makumkan juga. Kumpulan Sisters In Islam (Malaysia). Atheis dan menentang agama. Pemimpin gerakan Anti Hadith Malaysia.A. Mereka bukannya pengkaji yang objektif. Beliau menghadiahkan kerjayanya itu kepada Pope Benwa Keempat belas.Namun dalam membicarakan tajuk tertentu mereka sempat memesongkan pembaca secara halus . Mereka memang sengaja mahu menghina dan memperkecilkan Nabi Muhammad SAW. Menafikan hadith secara total. semoga seluruh muslimin dan muslimat yang prihatin dapat meneliti senarai yang disertakan dan berhati-hati. 13. Ini jelas apabila mereka menyerang Nabi Isa dengan mengatakan beliau gila . 14. Semangat seperti ini juga mempengaruhi penulis seperti Taha Husin dan lain-lain. Voltire umpamanya mengarang drama bertajuk 'fanatik' dalam tahun 1718 untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Kassim Ahmad . Dalam kebanyakan artikel karya mereka.9. Mereka menolak sama sekali saranan agama dan idealismenya . Demikianlah beberapa maklumat yang mampu disertakan oleh penulis melalui beberapa pembacaan analisa para ulama Islam. Sai'd al-Ushmawi Mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar 12.

Mereka menjadikan situasi ini seperti sesebuah pilihanraya dan wujudnya pemilihan calon pemimpin untuk disokong dan ditentang. 4) Mewujudkan Keraguan Dalam Aspek Sejarah Dan Sunnah Nabi Begitu banyak fakta dan info berkaitan dengan Sirah Hidup Nabi Muhammad dan juga Sejarah Dunia Islam yang diberikan fakta songsang dan amat menyeleweng dengan hakikat peristiwa sebenar yang terjadi. al-Dib dalam satu komentarnya: “Orientalis sering menyebutkan sesuatu yang karut dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi semasa dalam kehidupan manusia kini. pada sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku hanya berdasarkan andaian mereka. ataupun diselewengkan faktanya atau memutar . sedangkan pada praktikalnya yang berlaku amat berlainan sekali bagi golongan yang memiliki wang dan harta di negara Barat. Malahan mereka pasti akan menghuraikannya berlandaskan hipotesis atau kepakaran mereka secara khusus dalam situasi yang berlaku dengan kehidupan mereka dan masyarakat mereka sehari-hari. Mereka sering menulis cerita berkaitan sejarah dengan diselitkan cerita yang bukan dari realiti sebenar. mereka menyesuaikan pemilihan para pemerintah sebagaimana situasi kehidupan masyarakat Barat yang menunjukkan pertikaian mereka dalam pemilihan sesebuah parti pemerintah dan calon pemimpin berdasarkan faktor masa kini. Mereka ini mampu membeli undi para pengundi agar memilih mereka dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki. Ia merupakan contoh umum dalam bidang ini ". Lalu mereka menggarapkan cerita sebegini di dalam kisah sejarah berkaitan dengan bai‟ah pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam dengan gambaran yang samar. Ini hanya pada teori sahaja. Sesetengah fakta itu diputar belitkan dengan baik agar sukar untuk dikenali antara baik dan buruk sesebuah peristiwa tersebut.” Misalnya.himpunan ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad SAW melalui pendengaran . Hal ini memaparkan betapa teruknya keadaan yang berlaku sehingga diterbitkan sebuah buku yang pernah menjadi buku „terlaris‟ di pasaran dunia Barat yang berjudul “Membeli Pemimpin” dan buk u yang lain bertajuk “Mencipta Pemimpin”. Hal ini disebutkan oleh Dr. 3) Menghuraikan Dengan Sesuatu Yang Karut Dan Tiada Kaitan Dengan Nabi Perkara yang karut dan bersumberkan pada andaian sendiri ini sering dilakukan oleh para orientalis di dalam kajian mereka termasuk terhadap Sirah Nabi Muhammad.

Muhammad Fathi „Utsman di dalam bukunya ada menyebutkan: “Mereka ini (orientalis) begitu melampau dalam mengisi fakta pada setiap penulisan karya mereka. Dr. Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Seandainya mereka mampu untuk mewujudkan keraguan di benak kaum muslimin. ia memaparkan kisah pelik di kalangan umat Islam sendiri. Apabila diperhatikan kisah-kisah sebegini. Mereka menggunakan segala daya usaha yang ada untuk mewujudkan keraguan di dalamnya. terutamanya di dalam lapangan Sirah Nabi Muhammad. Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Keadaan ini menjadi „gangguan‟ bagi para pemuda Islam memahami serta menerima fakta sejarah agung umat Islam terdahulu. Mereka menciptakan keraguan ini bermula daripada nama Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam dan seterusnya. Perkara ini merupakan salah satu teknik mereka yang paling berjaya dalam membuatkan masyarakat Islam sendiri merasa ragu-ragu terhadap kebenaran kisah sejarah umat Islam sendiri. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan „mata pedang‟ dan kekerasan. Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam .belitkan dengan kisah-kisah khayalan yang sukar difahami. Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam. Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. pasti mereka akan menjadikan umat Islam ragu-ragu hingga pada kerasulannya…” 5) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan Sirah Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam.

“Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya. Manakala. Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut. mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. Oleh itu. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian . Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi. seperti Ibn Ishaq. Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. Bahkan. pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi. 6) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling „memualkan‟ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. “Sejarah al-Waqidi”. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya. “Sejarah Abu al-Mikhnaf”.telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules. pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis. Antara buku yang telah diberikan „amaran‟ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri. antaranya “Sirah Ibn Ishaq”. al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah.

mengkaji tentang geografi sejarah dan undang-undang Islam. menterjemah kitab. Matlamat dan peranannya adalah sebagaimana pertubuhan Societe Asiatique. ROYAL ASIATIC SOCIETY Pertubuhan Asia Diraja (Britain) ditubuhkan di London. THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY Pertubuhan ini diasaskan pada tahun 1842. Kesan Gerakan Orientalisme . 2. PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ORIENTALIS 1. kebudayaan dan tradisi masyarakat Timur. Matlamat utama yang di ambil daripada permuafakatan mereka yang pertama ialah menuntut kepada pengajian timur (orient) untuk melakukan penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh negaranegara Eropah terhadap dunia Timur. Selain itu terdapat juga badan penyelarasan dan kajian yang berhubung dengan kesenian. 5. THE MIDDLE EAST INSTITUTE Kerajaan Amerika menubuhkan Institusi pengajian pada tahun 1947 ini sebagai salah satu daripada usaha dalam mencapai matlamat Orientalisme. 3. THE MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION Ianya adalah di antara beberapa pertubuhan yang bergiat aktif dalam bidang pengajian dan pendidikan bagi mencapai matlamat sebagaimana pertubuhanpertubuhan di atas.penyelidikan mereka. 4. SOCIETE ASIATIQUE Iaitu pertubuhan Asia Perancis yang diasaskan di Paris yang memainkan peranan dalam menulis dan menyebarkan kitab dalam pengajian bahasa Arab. Mereka juga mengkaji tentang peradaban orang Asia dan mengumpul maklumat tentang kependudukan di Asia.

Di England umat dikejutkan dengan Salman Rushdi. Budaya hiburan bercambah dengan pesat di negara-negara umat Islam. umat Islam dikejutkan oleh berbagai telatah kebaratan yang amat menyolok. Umat Islam khasnya setengah golongan elit budaya. Mereka masih "beriman" bahawa undangundang Islam tidak dapat memberikan keadilan berbanding undang-undang penjajah Inggeris atau Perancis. Elite pemerintah di negara-negara umat Islam pasca penjajahan umumnya meneruskan sistem perundangan Barat. Nasr Abu Zaid yang menafikan kerasulan Muhammad. Fahaman Sekularisme Yang Menular Dalam Amalan Politik dan Pendidikan. di Amerika dengan Rashad Khalifa sementara di negara kita umat dikejutkan oleh golongan anti-hadis dan berbagai lagi gejala dan figure lain yang menjadi mangsa gerakan jahat ini. hukum hudud dan lain. Fahaman politik Michiavili. Faham . 4. Sistem undang-undang Barat menggantikan sistem perundangan tempatan. pragmatic. Kekeliruan minda atau penyimpangan pemikiran. khasnya yang menikmati tahap kemajuan ekonomi yang baik. 3. wartawan. 2. Antara yang terakhir ialah hukuman murtad yang dijatuhkan oleh mahkamah Mesir terhadap seorang terpelajar.Perjuangan politik atas dasar Islam adalah haram dalam beberapa negara umat Islam. Lebih jauh mereka beri'tikad bahawa undang-undang Islam jika diamalkan akan membawa kepada kezaliman. Dr. pandangan-pandangan yang mereka ajukan untuk menyelesaikan masalah umat. Mereka menjadi watch dog imperialis untuk tidak mengizinkan sama sekali Islam memainkan peranannya di pentas politik. Kerancuan Akidah Di Mesir umpamanya. Mereka yakin akidah mereka seperti ini adalah mewakili akidah yang betul.1. 5. pemikiran. ilmuan terbawa-bawa dengan paradigma Judo Kristien dalam teori-teori. nationalistic dan bersifat kekinian dan liberal adalah menjadi asas pemikiran elit politik. Dasar Budaya dan amalan yang mengukuhkan faham Materialisme. sasterawan. Di Bangladesh umat Islam berhadapan dengan manusia seperti Taslima Nasrin. Manakala akidah yang sebenarnya adalah sesat.

ah untuk mengenalpasti ancaman yang datang dari perencanaan ini.kebendaan. budaya dan ekonomi kapitalis. Media massa saban hari memperagakan cara gaya hidup mewah melalui iklan-iklan yang menggeliurkan. anak didik orientalis tokoh-tokoh penjajah atau yang ditatang oleh agen-agen penjajah. Melalui kepimpinan mereka yang berfaham liberal tentu akan lebih memudahkan kuasa ekonomi dan budaya penjajah kembali semula menangani nasib negara yang baru merdeka. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHADAPI PERANCANGAN OREANTALIS 1) Mengenalpasti ancaman Orientalis dan Pentadbirannya Langkah yang pertama yang perlu bagi umat Islam adal. Para pemimpin kecil menunggu kesempatan untuk menjual kuasa pengundian kepada para pemimpin yang lebih besar dengan harga yang paling lumayan.korporatism. Rakyat sendiri disunglap dan disuap dengan habuan kebendaan dalam membuat pemilihan pemimpin masyarakat atau negara. semangat untuk memperdagangkan apa sahaja eset yang ada begitu mempengaruhi hati budi umat. dalam apa bentuk dan sumber-sumber yang ada pada golongan ini. bagaiman ancamnan ini di tadsbir. Mereka adalah golongan modenis. 6. Kepimpinan Elit dari golongan Modernis. 2) Perlunya ulamak Islam yang pakar untuk menjawab kembali tuduhan Orientalis . Langkah kedua adalah perlunya di kalangan Ulama dan cerdik-pandai Islam supaya dapat berbincang dan menyusun strategi bagi menyebarkan penyelewengan orieantalis ini serta berusaha untuk meningkatkan penyebaran Islam terutama di dalam perspektif sejarah Islam dan tamadunnya. Masyarakat umat Islam rata-rata diperintah oleh golongan yang dididik khusus oleh penjajah untuk melanjutkan model politik. Umat Islam perlu bukan sekadar mengetahui ancaman ini tetapi juga perlu menyebarkannya di kalangan umat Islam akan bahaya dan ancaman yang dimainkan oleh golongan ini. . Institusi-institusi penyelidikan yang khusus menyelidik gerakgeri dan tektik golongan Orieantalis juga harus diwujudkan segera bagi menghalang penyebaran sebarang maklumat mengenai Islam di kalangan golongan orieantalis.

. Bagi negara yang boleh menggunakan kekutan undang-undang haruslah menguatkuasakan akta dan hukuman terhadap sebarang usaha yang meragukan Islam dan tidakan tegas hendaklah dikenakan kepada gerakan orientalis.3)Umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin. 4) Mereka serta kegiatan mereka perlu dibendung seberkesan mungkin. Ulamak dan umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin dalam menerangkan konsep Islam yang sebenarnya dan membetulkan kembali sebarang kefahaman mereka yang silap berkenaan dengan agama Islam serta berdakwah kepada mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful