Karya Orientalis Dalam Sirah • Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee • Hayat Muhd ( Hidup Muhammad

) oleh W Muir • Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin • Arabic History oleh Phillip Hitti

Senarai Nama Para Orientalis Barat Jahat & Karya mereka Berikut ialah nama Orientalis serta Tajuk Buku (Kebanyakan Tajuk disebut dalam Bahasa Malaysia), Tahun Keluar (Masihi) serta Catatan Ringkas: Bil Nama 1. A.J Arberry
   

Tajuk Buku Islam Hari Ini (Islam Today)

Catatan Warga British, sangat memusuhi Islam. Professor di Universiti

Pendahuluan Sejarah Tasawuf At-Tasawuf

Terjemahan Quran (1948-1950) Cambridge. Ramai pelajar Mesir belajar dengannya dalam Pengajian Islam

2.

A. Geom

Buku: Al-Islam

Warga British, sangat memusuhi Islam. Pensyarah di Universiti di Britain & USA. Jelas dalam karyanya agenda missionary. Ramai pelajar Mesir mempelajari ilmu Timur darinya dengan biasiswa kerajaan Mesir

3.

Baron Garra de Vaux

Salah seorang pengarang Islamic Encyclopedia · Berbangsa Perancis dan sangat musuhi Islam

4.

H.A.R Gibb

Pengarang utama Islamic Encyclopedia

Warga British, Orientalis terbesar. Ahli dalam kesatuan Bahasa di Mesir. Profesor di Universiti Hartford, USA· Karyakaryanya sangat bahaya kepada Islam

 

Cara Islam (Inggeris & Arab) Pendekatan Baru Dalam Islam (Inggeris&Arab)

Mazhab Muhammadi (Mohammedanism)

 

Islam & Masyarakat Barat Whither Islam 1947 Pengarang utama Islamic Encyclopedia

5.

Goldziher

Pengasas gerakan meragukan kesahihan hadith. Dianggap pakar dalam bidang hadith oleh rakan-rakan Orientalisnya. Mendakwa Quran diubah selepas Baginda SAW wafat. Tokoh utama oreintalis , terlalu benci kepada Islam

Sejarah Mazhab Tafsir Islam (Inggeris & Arab)

Pengenalan aqidah & Syariah Dalam Islam (Introduction to Islamic Theology & Law)

Halangan Muhammad

John Maynard Majalah Persatuan Pengajian Timur (1924) 7. sangat terkenal dengan permusuhannya dengan Islam 8. Rakyat Mesir beragama Kristian. Zweimer Dunia Islam (pengasas majalah Berasal dari Amerika ini) b. Profesor di Universiti Chicago. . Al-Islam (1908-1911) Syarikat . Missionari. Aziz ‘Atiyyah Suryal Menulis beberapa buah kitab tentang Perang Salib .Von Grunbaum Islam di zaman pertengahan b. Belajar di Universiti Amerika. Usaha Menerangkan Islam yang Moden d. Terlampau banyak menyerang Islam.6. Pengajian Sejarah Keilmuan Islam e.· Terlalu banyak menyelewengkan ajaran Islam. Demi „Aqidah d. S.M. sangat benci kepada Islam. 9. Kesatuan & Kepelbagaian dalam Tamadun Islam Rakyat Jerman berbangsa Yahudi tetapi menetap di Amerika Syarikat. Islam Mencabar c. Al-Islam f. Perayaan Muhammad c. G.

Al-Islam d. A. Sejarah Syria e. Professor Pengajian Timur Universiti Brenston.J Weinsink : Aqidah Islam (1932). Amerika Sayrikat.10. Inggeris) 12. Tetapi sesetengah karya Weinsink boleh dibaca (lihat selepas ini) . Ensaiklopedia Islam. Bab Sastera Arab b. Phillip Hitti a. Asal usul Agama Duruz · Rakyat Lubnan beragama Kristian. Mendakwa Nabi SAW mereka Al-Quran hasil dari ringkasan kitab-kitab agama dan falsafah sebelumnya. Sangat benci kepada Islam dan enggan menisbahkan Islam dengan sebarang kebaikan atau keutamaan 11. Carl Brocklemann The History (Jerman. Penyelia tidak rasmi kepada Kementerian Luar Amerika . Sejarah Arab (History of Arabs) yang mengandungi tuduhan bahawa Nabi tidak siuman c.

Pernah menjadi askar Perancis selama 5 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Mendalami bidang Falsafah dan Tasauf Islam. . Missionari Kristian. Ahli Majlis Bahasa di Mesir dan Kesatuan Ilmu „Arab di Dimasq. Sangat benci dan menentang Islam. Syria. Salah seorang penting dalam keluaran Perancis. Dakwah al-Makzanah (956) · Berasal dari Amerika. Ketua Jabatan Kristian di Universiti Hartford 14. Penasihat Menteri Jajahan Perancis dalam hal ehwal Timur Afrika. Mengajar di Universiti Amerika di Qaherah beberapa ketika. karya Ensaiklopedia Islam. Pengawas Kerohanian Kesatuan Missionari Perancis di Mesir. sufi yang syahid di Berbangsa Perancis. Kenneth Gragg a. L. Ketua Editor Majalah The Muslim World b. Massignon a. Alam Islam Orientalis terbesar b. Al-Hallaj .13.

Pendirian Agama & Hidup Dalam Islam (1903-1908) Berasal dari Amerika. Universiti Islam Berbangsa Inggeris . Perkembangan Baru Dalam Islam b. · Ketua Jabatan Pengajian Timur Tengah Universiti John Hopkins. Perkembangan Ilmu Kalam. D. dan di antara orientalis yang paling memusuhi Islam 16. Muhammad & Kelahiran Islam c. M. Majid Qadrawi Bukunya bertajuk "Perang & Damai Dalam Islam" (1955) Penganut Kristian dari Iraq. D.Green Setiausaha Majalah Middle East 17. Fiqh dan Teori Perlembagaan Dalam Islam b. USA· Ketua Ma'ahad Timur Tengah untuk Penyelidikan & Pendidikan di Washington· Terlalu membenci Islam 18.B. Macdonald a.15.S Margoliouth a.

A Nicholson a.19. Joseph Schacht a. Al-Islam c. Mendakwa Nabi tidak d. Menghasilkan banyak karya tentang fiqh dan Usul Fiqh. Mendakwa asas syariat Islam adalah cedokan undang-undang Rom . At-Toif Berbangsa Perancis. Usul Fiqh Islam c. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. Henry Lammens a.. Majalah Kesatuan Pengajian menyukai perpaduan Timur USA (1925) · . R. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. (1910-1930) · Berbangsa Inggeris. 20. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. 21.· Telah banyak mengubah fakta sejarah Islam seperti mengubah tarikh lahir Nabi SAW serta membuat gambaran jahat terhadap Fatimah az-Zahra . Sumber Fiqh Islam (The Origins of Mohammadans Jurisprudence) · Berbangsa Jerman. Sangat bencikan Islam· Menafikan Islam agama wahyu· Mendalami bidang Tasawuf Islam.. Tersangat merbahaya. Sejarah Sastera Arab. Para ahli Sufi Islam c.

Seperti „Alif Lam Mim' dan lain-lain. dan mengambil pengalaman hidup dan ilmu tentang Isa dan Maryam sebagai asas rekaan Al-Quran 23. The Quran b. Jetson Phiit Majd al-Islam (Kemuliaan Islam) Menghentam Islam melalui bukunya 25. Der Koran · Menuduh Nabi SAW mereka sendiri Quran. . Karl Heinrich Becker Pengasas Majalah Islam 24. Richard Bell "Al-Quran & Hubungan Nasrani Profesor Bahasa dengan Nabi SAW (Arab & Inggeris) Arab di Universiti Edinburgh 26. Lord Mendakwa Nabi terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan mereka permulaan beberapa surah dengan huruf-huruf. Rudi Paret a.22.

Sirah Nabi di Mekah(Mohammad In Mecca & Medina) c.G Pfander: „Neraca Kebenaran (Mizan alHaqq)' Mencabar Ulama Islam berdebat dengannya. Prophet & Statesman 30. Smith "Islam in Modern History Berbangsa Arab 29. MontgomeryWatt a.27. Dr C. W. pengikut Kristian yang semakin ramai membanjiri majlis. Najib al-‘Aqiqi Al-Musytasriqun (Orientalis) 28. Hasil debat ini akhirnya Pfander mengakui terdapat 8 tempat penyelewengan dalam Injil. . disahut dan dilakukan pada 1854 M. Debat dibuat dalam beberapa hari. Mohammad. Sirah Nabi di Mekah .C. b.

Syiarnya selepas itu. George Sale Terjemahan al-Quran ke Bahasa Inggeris 32. 33. "Kiranya Syeikh (ulama yang berdebat dengannya) ada di satu tempat. Hamilton Jobb „Asas Bina Pemikiran Agama dalam Islam' Banyak melakukan penyelewengan maklumat dan menyelewengkan pendapat ulama dalam bukunya." (Lihat Abu Hasan Ali AnNadawi) 31. saya beredar dari tempat itu.Quran dan menuduh ianya tidak terjamin dari kesalahan .· Kelemahan hujjah Pfander ketara hingga beliau tidak datang pada hari ke 3 debat.kecewa dengan Pfander. William Muir Cuba meragukan Bahasa al.

Jano BERIKUT PULA ADALAH BEBERAPA NAMA BUKU BAHAYA HASIL KARYA PARA OREINTALIS DAN YANG TERPENGARUH DENGANNYA. Z. dan kelihatan agak sederhana dalam . (Lihat Anwar al-Jundi) 36. Sa'adah dan Waraqah Nawfal. Projek ini terhenti dan para penterjemahnya melakukan kritikan yang banyak terhadap kandungannya hinggalah membawa kepada pindaan sebahagian besar dari isi kandungannya. Diterbitkan dalam 6 jilid.34. Louis Gardeih „Falsafah Pemikiran Agama antara Islam dan Kristian' Mendakwa Saidina Uthman yang menyusun surah dan ayat quran 35. Kemudian ensaiklopedia ini cuba diterjemah ke bahasa Arab sehingga huruf „ain. Dakwaan bohong yang mengatakan Nabi mempunyai hubungan dengan Rahib Kristian dan juga dakwaan bohong Nabi dipengaruhi Paderi Waqas B. Terbitan baru tahun 1954 .  1.P Bodly Menuduh kotor isteriisteri Nabi. Cofan. The Encyclopedia Of Islam . Renan.Terbitan pertama tahun 1913 hingga 1938 dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Inggeris. Jerman & Perancis.

              3. Dr Fadhal Hasan Abbas. Encyclopedia Of Social Sciences 7. Translation of Quran oleh A. disebabkan ada sedikit campurtangan para ulama dalam kandungannya. Deen As-Syiah ( Agama Syiah ) oleh D.J Arberry 16. Termasuk dalam bab Al-Quran yang telah di jawap oleh Syeikh Prof. Al-Islam dalam Bahasa Perancis oleh Henry Lammens 13. Shorter Encyclopedia Of Islam 5.  2. Hayat Muhd ( Hidup Muhammad) oleh W Muir 9.J Arberry 15. diterjemahkan sebagai : Mereka yang memasuki Islam secara dipaksa. Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee 8. ANTARA KARYA ORIENTALIS YANG BOLEH DIBACA . Dan lain2 kitab yang telah disebutkan sebelum ini juga merupakan karya yang terbanyak membuat keraguan terhadap Islam.M Donaldson 11. sebagai contoh lihat nama kalimah (‫ )الطلقاء‬. (Penulis tidak sempat menyemak hal ini)  20. Al-Islam oleh Alfred Geom 10.kebanyakan pendirian terhadap masalah khillafiah. Jewism In Islam oleh Ibrahim Kashh 20. Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin 12. Qamus Al-Munjid : Dr Mustafa al-Jawad telah memberi komentar bahawa dikenalpasti lebih 324 penyelewengan dalam kamus ini dan kami tidak merujuknya kecuali ketika sangat perlu sahaja. The Encyclopedia Of Britanicca _ amat banyak meneyeleang dalam pelabagi bab. Majalah „The Muslim World' 4. Majalah Al-Islam . Tarikh Mazahib Tafsir Al-Islami (Sejarah Mazhab Tafsir Islam) dalam bahasa Jerman & Arab oleh Goldziher     17. Arabic History oleh Phillip Hitti 18. Islam Today oleh A. Terjemahan sempurna ke dalam bahasa Arab siap dan dikeluarkan pada tahun 1997 dalam 32 jilid. Encyclopedia Of Religion and Ethics 6.Keluaran Malaysia 19. Al-Islam dalam Bahasa Inggeris oleh S.M Zweimer 14.

Hafiz Ibnu Hajar 5.Menurut Syeikh Abul Hasan Ali An-Nadawi.J Weinsink . Mereka juga adalah dari kalangan umat Islam.Moors in Spain 4.Pendahuluan kitab „Al-Isobah fi tamyiz as. Dr Aloys Sprenger .The Preaching of Islam 2.Mu'jam Al-Mufhiras „Am Bagi Hadith Nabi (Dari Sunan yang 6. Sebahagian lain pula terpengaruh dengan racun pemikiran Orientalis. Islam verses The West oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) 4. G. Dr. Sebagai contoh :1.B Strenge . Islam at the Crossroad oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 2. Prof.Land of the Eastern Caliphate ANTARA KARYA BEKAS ORIENTALIS YANG TELAH MEMELUK ISLAM. mempunyai sijil dalam Qadha' Syar'ie) . Stanley Lane Poole . Road to Mecca oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 3.sahobah karangan' Al. Mustafa As-Sibaie pernah menyatakan bahawa selain orientalis asli yang terdiri daripada golongan kuffar. Stanley Lane Poole . Antara yang boleh dianggap demikian adalah seperti berikut : 1. Edward William Lane . terdapat juga spesis anak buah berfikiran oreintalis yang sering menjalankan usaha meragukan kekuatan Islam serta membawa berita dan fakta bohong dari kalangan umat Islam. Terdapat juga kalangan ini yang menyeleweng akibat kejahilan hakikat Islam sebenar selain mempunyai tujuan-tujuan lain. W Arnold .Mu'jam Arabic-English Lexicon 6. Islam & Modernisme oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) BEBERAPA INDIVIDU ISLAM YANG TERPENGARUH DENGAN ORIENTALIS Al-Marhum Syeikh Prof. iaitu Musnad Ad-Darimi . 1. Muwatto' Malik dan Musnad Ahmad diterjemah ke bahasa Arab Arab oleh Mohd Fuad Abd Baqi dengan kata pengantarnya oleh Syeikh Mohd Rashid Ridha 7. karya-kara ini adalah diiktiraf sebagai mempunyai kualiti ilmu yang baik dan amat sedikit kelihatan sentimen dengki dan benci terhadap Islam. Prof T. Ahmad Amin Pernah menjadi Dekan Kuliah Sastera. A.Saladin (Salahuddin Al-Ayyubi) 3.

Akhirnya penulis telah menarik balik dakwaannya selepas itu. serta menuduh ianya mawdu' (rekaan) 4. Di antara dakwaan di dalam buku ini kononnya Abu Hurairah r. 5. Menuduh tiada politik dalam Islam. Dr. Prof. Prof Dr Abd Hamid al-Mutawali (Seorang Profesor Undang-undang ) ‘Manahij at-Tafsir fil Fiqh al-Islami' (Perlu dingat hanya sebahagian kecil dalam bab tertentu sahaja yang perlu disemak & diperbetul. menimbulkan keraguan terhadap Imam Bukhari. Tulisan mengenai Sunnah (tahun 1353 H) . Prof Khalid Muhd Khalid : Bukunya bertajuk ‘Min Huna Nabda (Dari sini kita bermula)' dan ‘Ad-Demoqratia Abadan' · Kitab ini dijawap oleh Syeikh Muhd Al-Ghazali dalam kitabnya ‘Min Huna Na'lam' (dari sini kita tahu)· Akhirnya penulis ini juga menarik balik kalamnya lalu menulis kitab baru tajuk ‘Ad-Dawlah fil Islam'. Syeikh Ali Abd Raziq Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Usul Perundangan tahun 1925 ).· Dakwaan ini dijawab oleh Dr.· 2. Abu Rayyah Adwa': Tulisan bertajuk „ala As-Sunnah · Mempertikaikan Abu Hurairah 3.a.Bab Maslahat 7. majoriti karyanya adalah diiktiraf. Antara ulama yang menjawab ialah Syeikh Muhd Bakhit al-Mut'ie dan Syeikh Khudar Hussain. Ismail Adham. Prof. Mengisytiharkan hadith sahih dari kitabkitab sunan tidak sah.Kitabnya bernama „Fajr al-Islam' · Majoriti kandungan kitab ini adalah tentang Hadith Nabi. demikian menurut Dr. manakala kitabnya yang lain dipuji seperti Mabadi' Nizom al-Hukm fil Islam. Said Ramadhan Al-Buti . mendakwa Saidina Umar ra membatalkan Nas Quran kerana Maslahat. mempertikaikan keadilan Sahabat Nabi. Kitab ini dikecam hebat oleh ulama Islam semasa. 8. menuduh Ibn Mubarak lalai. Muhd „Amaroh 6. Syeikh Muhd Al-Ghazali dan ramai lagi. Dakwaan palsu ini dijawab oleh al-Qaradhawi dan Al-Buti dll. Ali Hasbullah: Buku bertajuk : Usul At-Tasri' Al-Islami . Imam Abu Hanifah tidak mempunyai Hadith. lemah dalam meriwayatkan Hadith. Dr Nur Farhat (Prof Undang-undang & dekan Kuliah Undang-undang di Universiti Az-zaqaziq) Di mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar .AlQaradhawi) · Bab Maslahat. Yusoff Al-Qaradhawi. Mendakwa maslahat perlu diutamakan apabila bertembung dengan Nusus Quran & Sunnah yang Qat'ie.

Menafikan hadith secara total. Dalam kebanyakan artikel karya mereka. Pemimpin gerakan Anti Hadith Malaysia. Beliau menghadiahkan kerjayanya itu kepada Pope Benwa Keempat belas. Mereka bukannya pengkaji yang objektif. Segolongan Orientalis adalah 'Free Thinker'.W.A. 14. Demikianlah beberapa maklumat yang mampu disertakan oleh penulis melalui beberapa pembacaan analisa para ulama Islam. Kassim Ahmad . pihak SIS ini sering mendapat bahan kajian ilmiah yang boleh meragukan tentang Islam dari sumber-sumber dari Orientalis Barat. Justeru.9. Sai'd al-Ushmawi Mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar 12. Semangat seperti ini juga mempengaruhi penulis seperti Taha Husin dan lain-lain. semoga seluruh muslimin dan muslimat yang prihatin dapat meneliti senarai yang disertakan dan berhati-hati. Voltire umpamanya mengarang drama bertajuk 'fanatik' dalam tahun 1718 untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dia juga pernah mengaku dalam satu forum terbuka bahawa dia sengaja membawa isu-isu pelik berkaitan Islam untuk melariskan majalah yang dia menjadi pengarangnya. Tiada ruang untuk dinyatakan di sini. Mereka menolak sama sekali saranan agama dan idealismenya . Atheis dan menentang agama. Semua hal berkaitan hadith. Kadangkala Orientalis menulis mengenai Muhammad SAW dan misinya terbagi di bawah tajuk lain. 13.Agnatius Kratsykoysky. Di makumkan juga. Mereka memang sengaja mahu menghina dan memperkecilkan Nabi Muhammad SAW. Orientalis Russia menulis dalam bukunya Sejarah Geografi Sastera Arab "Bahawa Al Quran ialah .sebab itulah mereka tidak teragak-agak mencemoh agama dan mendustakannya. Kumpulan Sisters In Islam (Malaysia). Ini jelas apabila mereka menyerang Nabi Isa dengan mengatakan beliau gila . Kebanyakan dakwaan dan pertikaian disebabkan kekurangan maklumat Islam hakiki dan jahil. Dr.Begitu juga bila mereka merendah-rendahkan Nabi Muhammad S. 2)Melakukan serangan secara tidak langsung terhadap Sirah. Astora Jabat (Malaysia) Dalam kebanyakan tulisannya.Namun dalam membicarakan tajuk tertentu mereka sempat memesongkan pembaca secara halus . Aspek Serangan Orientalis Dalam karya Sirah 1)Bersemangat mulhid dan meragui kebenaran Nabi.

Ini hanya pada teori sahaja. Mereka ini mampu membeli undi para pengundi agar memilih mereka dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki. Hal ini disebutkan oleh Dr. Lalu mereka menggarapkan cerita sebegini di dalam kisah sejarah berkaitan dengan bai‟ah pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam dengan gambaran yang samar. Malahan mereka pasti akan menghuraikannya berlandaskan hipotesis atau kepakaran mereka secara khusus dalam situasi yang berlaku dengan kehidupan mereka dan masyarakat mereka sehari-hari. 3) Menghuraikan Dengan Sesuatu Yang Karut Dan Tiada Kaitan Dengan Nabi Perkara yang karut dan bersumberkan pada andaian sendiri ini sering dilakukan oleh para orientalis di dalam kajian mereka termasuk terhadap Sirah Nabi Muhammad. pada sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku hanya berdasarkan andaian mereka.himpunan ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad SAW melalui pendengaran . Mereka menjadikan situasi ini seperti sesebuah pilihanraya dan wujudnya pemilihan calon pemimpin untuk disokong dan ditentang.” Misalnya. sedangkan pada praktikalnya yang berlaku amat berlainan sekali bagi golongan yang memiliki wang dan harta di negara Barat. al-Dib dalam satu komentarnya: “Orientalis sering menyebutkan sesuatu yang karut dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi semasa dalam kehidupan manusia kini. mereka menyesuaikan pemilihan para pemerintah sebagaimana situasi kehidupan masyarakat Barat yang menunjukkan pertikaian mereka dalam pemilihan sesebuah parti pemerintah dan calon pemimpin berdasarkan faktor masa kini. Sesetengah fakta itu diputar belitkan dengan baik agar sukar untuk dikenali antara baik dan buruk sesebuah peristiwa tersebut. ataupun diselewengkan faktanya atau memutar . Mereka sering menulis cerita berkaitan sejarah dengan diselitkan cerita yang bukan dari realiti sebenar. Ia merupakan contoh umum dalam bidang ini ". Hal ini memaparkan betapa teruknya keadaan yang berlaku sehingga diterbitkan sebuah buku yang pernah menjadi buku „terlaris‟ di pasaran dunia Barat yang berjudul “Membeli Pemimpin” dan buk u yang lain bertajuk “Mencipta Pemimpin”. 4) Mewujudkan Keraguan Dalam Aspek Sejarah Dan Sunnah Nabi Begitu banyak fakta dan info berkaitan dengan Sirah Hidup Nabi Muhammad dan juga Sejarah Dunia Islam yang diberikan fakta songsang dan amat menyeleweng dengan hakikat peristiwa sebenar yang terjadi.

Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam. Mereka menggunakan segala daya usaha yang ada untuk mewujudkan keraguan di dalamnya. Apabila diperhatikan kisah-kisah sebegini. Muhammad Fathi „Utsman di dalam bukunya ada menyebutkan: “Mereka ini (orientalis) begitu melampau dalam mengisi fakta pada setiap penulisan karya mereka. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Seandainya mereka mampu untuk mewujudkan keraguan di benak kaum muslimin. Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Perkara ini merupakan salah satu teknik mereka yang paling berjaya dalam membuatkan masyarakat Islam sendiri merasa ragu-ragu terhadap kebenaran kisah sejarah umat Islam sendiri.belitkan dengan kisah-kisah khayalan yang sukar difahami. Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. Dr. ia memaparkan kisah pelik di kalangan umat Islam sendiri. Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan „mata pedang‟ dan kekerasan. Keadaan ini menjadi „gangguan‟ bagi para pemuda Islam memahami serta menerima fakta sejarah agung umat Islam terdahulu. pasti mereka akan menjadikan umat Islam ragu-ragu hingga pada kerasulannya…” 5) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan Sirah Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam. terutamanya di dalam lapangan Sirah Nabi Muhammad. Mereka menciptakan keraguan ini bermula daripada nama Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam dan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam .

hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya.telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules. pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi. al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah. Antara buku yang telah diberikan „amaran‟ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. Manakala. Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi. pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis. Bahkan. “Sejarah Abu al-Mikhnaf”. Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. “Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya. Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. “Sejarah al-Waqidi”. antaranya “Sirah Ibn Ishaq”. seperti Ibn Ishaq. Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut. Oleh itu. 6) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling „memualkan‟ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian .

3. 4. THE MIDDLE EAST INSTITUTE Kerajaan Amerika menubuhkan Institusi pengajian pada tahun 1947 ini sebagai salah satu daripada usaha dalam mencapai matlamat Orientalisme. 5. Mereka juga mengkaji tentang peradaban orang Asia dan mengumpul maklumat tentang kependudukan di Asia. 2. Selain itu terdapat juga badan penyelarasan dan kajian yang berhubung dengan kesenian. PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ORIENTALIS 1. Matlamat dan peranannya adalah sebagaimana pertubuhan Societe Asiatique.penyelidikan mereka. menterjemah kitab. SOCIETE ASIATIQUE Iaitu pertubuhan Asia Perancis yang diasaskan di Paris yang memainkan peranan dalam menulis dan menyebarkan kitab dalam pengajian bahasa Arab. Matlamat utama yang di ambil daripada permuafakatan mereka yang pertama ialah menuntut kepada pengajian timur (orient) untuk melakukan penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh negaranegara Eropah terhadap dunia Timur. THE MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION Ianya adalah di antara beberapa pertubuhan yang bergiat aktif dalam bidang pengajian dan pendidikan bagi mencapai matlamat sebagaimana pertubuhanpertubuhan di atas. mengkaji tentang geografi sejarah dan undang-undang Islam. ROYAL ASIATIC SOCIETY Pertubuhan Asia Diraja (Britain) ditubuhkan di London. Kesan Gerakan Orientalisme . THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY Pertubuhan ini diasaskan pada tahun 1842. kebudayaan dan tradisi masyarakat Timur.

Budaya hiburan bercambah dengan pesat di negara-negara umat Islam. Umat Islam khasnya setengah golongan elit budaya. Mereka masih "beriman" bahawa undangundang Islam tidak dapat memberikan keadilan berbanding undang-undang penjajah Inggeris atau Perancis. 2. Elite pemerintah di negara-negara umat Islam pasca penjajahan umumnya meneruskan sistem perundangan Barat. Kerancuan Akidah Di Mesir umpamanya. nationalistic dan bersifat kekinian dan liberal adalah menjadi asas pemikiran elit politik.1. Dr. Di England umat dikejutkan dengan Salman Rushdi. Fahaman Sekularisme Yang Menular Dalam Amalan Politik dan Pendidikan. wartawan. pandangan-pandangan yang mereka ajukan untuk menyelesaikan masalah umat. 4. 5. pragmatic. Antara yang terakhir ialah hukuman murtad yang dijatuhkan oleh mahkamah Mesir terhadap seorang terpelajar. di Amerika dengan Rashad Khalifa sementara di negara kita umat dikejutkan oleh golongan anti-hadis dan berbagai lagi gejala dan figure lain yang menjadi mangsa gerakan jahat ini. Kekeliruan minda atau penyimpangan pemikiran. umat Islam dikejutkan oleh berbagai telatah kebaratan yang amat menyolok. khasnya yang menikmati tahap kemajuan ekonomi yang baik. hukum hudud dan lain. Dasar Budaya dan amalan yang mengukuhkan faham Materialisme. Fahaman politik Michiavili. Mereka menjadi watch dog imperialis untuk tidak mengizinkan sama sekali Islam memainkan peranannya di pentas politik. Manakala akidah yang sebenarnya adalah sesat. pemikiran. Faham . 3.Perjuangan politik atas dasar Islam adalah haram dalam beberapa negara umat Islam. Nasr Abu Zaid yang menafikan kerasulan Muhammad. ilmuan terbawa-bawa dengan paradigma Judo Kristien dalam teori-teori. Di Bangladesh umat Islam berhadapan dengan manusia seperti Taslima Nasrin. Sistem undang-undang Barat menggantikan sistem perundangan tempatan. sasterawan. Lebih jauh mereka beri'tikad bahawa undang-undang Islam jika diamalkan akan membawa kepada kezaliman. Mereka yakin akidah mereka seperti ini adalah mewakili akidah yang betul.

Mereka adalah golongan modenis. semangat untuk memperdagangkan apa sahaja eset yang ada begitu mempengaruhi hati budi umat. Rakyat sendiri disunglap dan disuap dengan habuan kebendaan dalam membuat pemilihan pemimpin masyarakat atau negara. Institusi-institusi penyelidikan yang khusus menyelidik gerakgeri dan tektik golongan Orieantalis juga harus diwujudkan segera bagi menghalang penyebaran sebarang maklumat mengenai Islam di kalangan golongan orieantalis.korporatism. 6. Media massa saban hari memperagakan cara gaya hidup mewah melalui iklan-iklan yang menggeliurkan. 2) Perlunya ulamak Islam yang pakar untuk menjawab kembali tuduhan Orientalis .ah untuk mengenalpasti ancaman yang datang dari perencanaan ini. budaya dan ekonomi kapitalis.kebendaan. bagaiman ancamnan ini di tadsbir. Para pemimpin kecil menunggu kesempatan untuk menjual kuasa pengundian kepada para pemimpin yang lebih besar dengan harga yang paling lumayan. Melalui kepimpinan mereka yang berfaham liberal tentu akan lebih memudahkan kuasa ekonomi dan budaya penjajah kembali semula menangani nasib negara yang baru merdeka. dalam apa bentuk dan sumber-sumber yang ada pada golongan ini. Umat Islam perlu bukan sekadar mengetahui ancaman ini tetapi juga perlu menyebarkannya di kalangan umat Islam akan bahaya dan ancaman yang dimainkan oleh golongan ini. Masyarakat umat Islam rata-rata diperintah oleh golongan yang dididik khusus oleh penjajah untuk melanjutkan model politik. . Langkah kedua adalah perlunya di kalangan Ulama dan cerdik-pandai Islam supaya dapat berbincang dan menyusun strategi bagi menyebarkan penyelewengan orieantalis ini serta berusaha untuk meningkatkan penyebaran Islam terutama di dalam perspektif sejarah Islam dan tamadunnya. Kepimpinan Elit dari golongan Modernis. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHADAPI PERANCANGAN OREANTALIS 1) Mengenalpasti ancaman Orientalis dan Pentadbirannya Langkah yang pertama yang perlu bagi umat Islam adal. anak didik orientalis tokoh-tokoh penjajah atau yang ditatang oleh agen-agen penjajah.

. 4) Mereka serta kegiatan mereka perlu dibendung seberkesan mungkin. Bagi negara yang boleh menggunakan kekutan undang-undang haruslah menguatkuasakan akta dan hukuman terhadap sebarang usaha yang meragukan Islam dan tidakan tegas hendaklah dikenakan kepada gerakan orientalis.3)Umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin. Ulamak dan umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin dalam menerangkan konsep Islam yang sebenarnya dan membetulkan kembali sebarang kefahaman mereka yang silap berkenaan dengan agama Islam serta berdakwah kepada mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful