Karya Orientalis Dalam Sirah • Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee • Hayat Muhd ( Hidup Muhammad

) oleh W Muir • Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin • Arabic History oleh Phillip Hitti

Senarai Nama Para Orientalis Barat Jahat & Karya mereka Berikut ialah nama Orientalis serta Tajuk Buku (Kebanyakan Tajuk disebut dalam Bahasa Malaysia), Tahun Keluar (Masihi) serta Catatan Ringkas: Bil Nama 1. A.J Arberry
   

Tajuk Buku Islam Hari Ini (Islam Today)

Catatan Warga British, sangat memusuhi Islam. Professor di Universiti

Pendahuluan Sejarah Tasawuf At-Tasawuf

Terjemahan Quran (1948-1950) Cambridge. Ramai pelajar Mesir belajar dengannya dalam Pengajian Islam

2.

A. Geom

Buku: Al-Islam

Warga British, sangat memusuhi Islam. Pensyarah di Universiti di Britain & USA. Jelas dalam karyanya agenda missionary. Ramai pelajar Mesir mempelajari ilmu Timur darinya dengan biasiswa kerajaan Mesir

3.

Baron Garra de Vaux

Salah seorang pengarang Islamic Encyclopedia · Berbangsa Perancis dan sangat musuhi Islam

4.

H.A.R Gibb

Pengarang utama Islamic Encyclopedia

Warga British, Orientalis terbesar. Ahli dalam kesatuan Bahasa di Mesir. Profesor di Universiti Hartford, USA· Karyakaryanya sangat bahaya kepada Islam

 

Cara Islam (Inggeris & Arab) Pendekatan Baru Dalam Islam (Inggeris&Arab)

Mazhab Muhammadi (Mohammedanism)

 

Islam & Masyarakat Barat Whither Islam 1947 Pengarang utama Islamic Encyclopedia

5.

Goldziher

Pengasas gerakan meragukan kesahihan hadith. Dianggap pakar dalam bidang hadith oleh rakan-rakan Orientalisnya. Mendakwa Quran diubah selepas Baginda SAW wafat. Tokoh utama oreintalis , terlalu benci kepada Islam

Sejarah Mazhab Tafsir Islam (Inggeris & Arab)

Pengenalan aqidah & Syariah Dalam Islam (Introduction to Islamic Theology & Law)

Halangan Muhammad

Aziz ‘Atiyyah Suryal Menulis beberapa buah kitab tentang Perang Salib . Al-Islam (1908-1911) Syarikat . John Maynard Majalah Persatuan Pengajian Timur (1924) 7. Missionari.6. G. sangat terkenal dengan permusuhannya dengan Islam 8. 9. Zweimer Dunia Islam (pengasas majalah Berasal dari Amerika ini) b. . Pengajian Sejarah Keilmuan Islam e.M. Belajar di Universiti Amerika. Rakyat Mesir beragama Kristian. Demi „Aqidah d. Islam Mencabar c. sangat benci kepada Islam. S. Perayaan Muhammad c. Terlampau banyak menyerang Islam. Usaha Menerangkan Islam yang Moden d.· Terlalu banyak menyelewengkan ajaran Islam. Kesatuan & Kepelbagaian dalam Tamadun Islam Rakyat Jerman berbangsa Yahudi tetapi menetap di Amerika Syarikat.Von Grunbaum Islam di zaman pertengahan b. Profesor di Universiti Chicago. Al-Islam f.

J Weinsink : Aqidah Islam (1932). Penyelia tidak rasmi kepada Kementerian Luar Amerika . Professor Pengajian Timur Universiti Brenston. Sangat benci kepada Islam dan enggan menisbahkan Islam dengan sebarang kebaikan atau keutamaan 11. A. Mendakwa Nabi SAW mereka Al-Quran hasil dari ringkasan kitab-kitab agama dan falsafah sebelumnya.10. Tetapi sesetengah karya Weinsink boleh dibaca (lihat selepas ini) . Inggeris) 12. Sejarah Syria e. Phillip Hitti a. Asal usul Agama Duruz · Rakyat Lubnan beragama Kristian. Carl Brocklemann The History (Jerman. Ensaiklopedia Islam. Al-Islam d. Bab Sastera Arab b. Amerika Sayrikat. Sejarah Arab (History of Arabs) yang mengandungi tuduhan bahawa Nabi tidak siuman c.

Missionari Kristian. . Kenneth Gragg a. Penasihat Menteri Jajahan Perancis dalam hal ehwal Timur Afrika. karya Ensaiklopedia Islam. Sangat benci dan menentang Islam. Al-Hallaj . Mengajar di Universiti Amerika di Qaherah beberapa ketika. sufi yang syahid di Berbangsa Perancis. Ketua Jabatan Kristian di Universiti Hartford 14. Ketua Editor Majalah The Muslim World b. Dakwah al-Makzanah (956) · Berasal dari Amerika. L.13. Pengawas Kerohanian Kesatuan Missionari Perancis di Mesir. Salah seorang penting dalam keluaran Perancis. Pernah menjadi askar Perancis selama 5 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Alam Islam Orientalis terbesar b. Ahli Majlis Bahasa di Mesir dan Kesatuan Ilmu „Arab di Dimasq. Massignon a. Syria. Mendalami bidang Falsafah dan Tasauf Islam.

dan di antara orientalis yang paling memusuhi Islam 16. D. Universiti Islam Berbangsa Inggeris . Perkembangan Baru Dalam Islam b. · Ketua Jabatan Pengajian Timur Tengah Universiti John Hopkins. Muhammad & Kelahiran Islam c. D.15.B.S Margoliouth a. M. Fiqh dan Teori Perlembagaan Dalam Islam b. Macdonald a. Pendirian Agama & Hidup Dalam Islam (1903-1908) Berasal dari Amerika. USA· Ketua Ma'ahad Timur Tengah untuk Penyelidikan & Pendidikan di Washington· Terlalu membenci Islam 18. Majid Qadrawi Bukunya bertajuk "Perang & Damai Dalam Islam" (1955) Penganut Kristian dari Iraq.Green Setiausaha Majalah Middle East 17. Perkembangan Ilmu Kalam.

(1910-1930) · Berbangsa Inggeris. Menghasilkan banyak karya tentang fiqh dan Usul Fiqh. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. Sumber Fiqh Islam (The Origins of Mohammadans Jurisprudence) · Berbangsa Jerman. Tersangat merbahaya. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. Joseph Schacht a. Majalah Kesatuan Pengajian menyukai perpaduan Timur USA (1925) · . 21.19.· Telah banyak mengubah fakta sejarah Islam seperti mengubah tarikh lahir Nabi SAW serta membuat gambaran jahat terhadap Fatimah az-Zahra . 20.. Usul Fiqh Islam c. Mendakwa Nabi tidak d. Para ahli Sufi Islam c. Antara pengarang Ensaiklopedia Islam b. Al-Islam c. Henry Lammens a. Sejarah Sastera Arab. R. Mendakwa asas syariat Islam adalah cedokan undang-undang Rom . At-Toif Berbangsa Perancis..A Nicholson a. Sangat bencikan Islam· Menafikan Islam agama wahyu· Mendalami bidang Tasawuf Islam.

22. dan mengambil pengalaman hidup dan ilmu tentang Isa dan Maryam sebagai asas rekaan Al-Quran 23. Lord Mendakwa Nabi terpengaruh dengan ajaran Yahudi dan mereka permulaan beberapa surah dengan huruf-huruf. Rudi Paret a. Seperti „Alif Lam Mim' dan lain-lain. . Jetson Phiit Majd al-Islam (Kemuliaan Islam) Menghentam Islam melalui bukunya 25. Richard Bell "Al-Quran & Hubungan Nasrani Profesor Bahasa dengan Nabi SAW (Arab & Inggeris) Arab di Universiti Edinburgh 26. Der Koran · Menuduh Nabi SAW mereka sendiri Quran. Karl Heinrich Becker Pengasas Majalah Islam 24. The Quran b.

Mohammad. Prophet & Statesman 30.C. . b. Hasil debat ini akhirnya Pfander mengakui terdapat 8 tempat penyelewengan dalam Injil. Sirah Nabi di Mekah . Sirah Nabi di Mekah(Mohammad In Mecca & Medina) c. disahut dan dilakukan pada 1854 M. Najib al-‘Aqiqi Al-Musytasriqun (Orientalis) 28. W.27. Dr C. MontgomeryWatt a.G Pfander: „Neraca Kebenaran (Mizan alHaqq)' Mencabar Ulama Islam berdebat dengannya. pengikut Kristian yang semakin ramai membanjiri majlis. Debat dibuat dalam beberapa hari. Smith "Islam in Modern History Berbangsa Arab 29.

Quran dan menuduh ianya tidak terjamin dari kesalahan . George Sale Terjemahan al-Quran ke Bahasa Inggeris 32.· Kelemahan hujjah Pfander ketara hingga beliau tidak datang pada hari ke 3 debat.kecewa dengan Pfander. Syiarnya selepas itu. 33. Hamilton Jobb „Asas Bina Pemikiran Agama dalam Islam' Banyak melakukan penyelewengan maklumat dan menyelewengkan pendapat ulama dalam bukunya. William Muir Cuba meragukan Bahasa al." (Lihat Abu Hasan Ali AnNadawi) 31. saya beredar dari tempat itu. "Kiranya Syeikh (ulama yang berdebat dengannya) ada di satu tempat.

Kemudian ensaiklopedia ini cuba diterjemah ke bahasa Arab sehingga huruf „ain. Louis Gardeih „Falsafah Pemikiran Agama antara Islam dan Kristian' Mendakwa Saidina Uthman yang menyusun surah dan ayat quran 35. Sa'adah dan Waraqah Nawfal.34. dan kelihatan agak sederhana dalam .P Bodly Menuduh kotor isteriisteri Nabi.Terbitan pertama tahun 1913 hingga 1938 dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Inggeris. Jano BERIKUT PULA ADALAH BEBERAPA NAMA BUKU BAHAYA HASIL KARYA PARA OREINTALIS DAN YANG TERPENGARUH DENGANNYA. Cofan. Projek ini terhenti dan para penterjemahnya melakukan kritikan yang banyak terhadap kandungannya hinggalah membawa kepada pindaan sebahagian besar dari isi kandungannya. Diterbitkan dalam 6 jilid. Jerman & Perancis.  1. Terbitan baru tahun 1954 . Z. The Encyclopedia Of Islam . (Lihat Anwar al-Jundi) 36. Renan. Dakwaan bohong yang mengatakan Nabi mempunyai hubungan dengan Rahib Kristian dan juga dakwaan bohong Nabi dipengaruhi Paderi Waqas B.

Deen As-Syiah ( Agama Syiah ) oleh D. ANTARA KARYA ORIENTALIS YANG BOLEH DIBACA . Dirasat fi Tarikh ( Pengajian Sejarah) oleh Arnold Toynbee 8.               3. Terjemahan sempurna ke dalam bahasa Arab siap dan dikeluarkan pada tahun 1997 dalam 32 jilid. Jewism In Islam oleh Ibrahim Kashh 20. Al-Islam dalam Bahasa Inggeris oleh S. Tarikh Mazahib Tafsir Al-Islami (Sejarah Mazhab Tafsir Islam) dalam bahasa Jerman & Arab oleh Goldziher     17. Shorter Encyclopedia Of Islam 5. Encyclopedia Of Religion and Ethics 6. Translation of Quran oleh A. Qamus Al-Munjid : Dr Mustafa al-Jawad telah memberi komentar bahawa dikenalpasti lebih 324 penyelewengan dalam kamus ini dan kami tidak merujuknya kecuali ketika sangat perlu sahaja. Al-Islam dalam Bahasa Perancis oleh Henry Lammens 13. Dan lain2 kitab yang telah disebutkan sebelum ini juga merupakan karya yang terbanyak membuat keraguan terhadap Islam. (Penulis tidak sempat menyemak hal ini)  20.kebanyakan pendirian terhadap masalah khillafiah.Keluaran Malaysia 19. Majalah Al-Islam . Islam Today oleh A. diterjemahkan sebagai : Mereka yang memasuki Islam secara dipaksa. Tarikh Sharel al-Kabir oleh Bishop Turpin 12. Arabic History oleh Phillip Hitti 18.J Arberry 15. Dr Fadhal Hasan Abbas.  2. Hayat Muhd ( Hidup Muhammad) oleh W Muir 9.M Zweimer 14. Encyclopedia Of Social Sciences 7.M Donaldson 11. disebabkan ada sedikit campurtangan para ulama dalam kandungannya. Termasuk dalam bab Al-Quran yang telah di jawap oleh Syeikh Prof. The Encyclopedia Of Britanicca _ amat banyak meneyeleang dalam pelabagi bab. Majalah „The Muslim World' 4. Al-Islam oleh Alfred Geom 10. sebagai contoh lihat nama kalimah (‫ )الطلقاء‬.J Arberry 16.

Sebagai contoh :1. mempunyai sijil dalam Qadha' Syar'ie) . Ahmad Amin Pernah menjadi Dekan Kuliah Sastera. Mereka juga adalah dari kalangan umat Islam. Dr Aloys Sprenger . terdapat juga spesis anak buah berfikiran oreintalis yang sering menjalankan usaha meragukan kekuatan Islam serta membawa berita dan fakta bohong dari kalangan umat Islam. Antara yang boleh dianggap demikian adalah seperti berikut : 1.J Weinsink .Land of the Eastern Caliphate ANTARA KARYA BEKAS ORIENTALIS YANG TELAH MEMELUK ISLAM. G. Mustafa As-Sibaie pernah menyatakan bahawa selain orientalis asli yang terdiri daripada golongan kuffar. Muwatto' Malik dan Musnad Ahmad diterjemah ke bahasa Arab Arab oleh Mohd Fuad Abd Baqi dengan kata pengantarnya oleh Syeikh Mohd Rashid Ridha 7.Saladin (Salahuddin Al-Ayyubi) 3.Mu'jam Al-Mufhiras „Am Bagi Hadith Nabi (Dari Sunan yang 6. Stanley Lane Poole . Islam & Modernisme oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) BEBERAPA INDIVIDU ISLAM YANG TERPENGARUH DENGAN ORIENTALIS Al-Marhum Syeikh Prof.Moors in Spain 4. Stanley Lane Poole . Edward William Lane .Hafiz Ibnu Hajar 5. A. 1.sahobah karangan' Al. iaitu Musnad Ad-Darimi . Islam verses The West oleh Maryam al-Jameelah (nama sebelum Islam Margaret Marcus) 4. Prof T. W Arnold .Menurut Syeikh Abul Hasan Ali An-Nadawi.The Preaching of Islam 2.Pendahuluan kitab „Al-Isobah fi tamyiz as. Road to Mecca oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 3. Sebahagian lain pula terpengaruh dengan racun pemikiran Orientalis. Islam at the Crossroad oleh Muhamad Asad (nama sebelum Islam Leopold Weis) 2. Dr. Terdapat juga kalangan ini yang menyeleweng akibat kejahilan hakikat Islam sebenar selain mempunyai tujuan-tujuan lain.B Strenge . Prof. karya-kara ini adalah diiktiraf sebagai mempunyai kualiti ilmu yang baik dan amat sedikit kelihatan sentimen dengki dan benci terhadap Islam.Mu'jam Arabic-English Lexicon 6.

Menuduh tiada politik dalam Islam. Imam Abu Hanifah tidak mempunyai Hadith. manakala kitabnya yang lain dipuji seperti Mabadi' Nizom al-Hukm fil Islam. Muhd „Amaroh 6. menimbulkan keraguan terhadap Imam Bukhari. Prof. Prof.AlQaradhawi) · Bab Maslahat. Yusoff Al-Qaradhawi.Bab Maslahat 7. Prof Khalid Muhd Khalid : Bukunya bertajuk ‘Min Huna Nabda (Dari sini kita bermula)' dan ‘Ad-Demoqratia Abadan' · Kitab ini dijawap oleh Syeikh Muhd Al-Ghazali dalam kitabnya ‘Min Huna Na'lam' (dari sini kita tahu)· Akhirnya penulis ini juga menarik balik kalamnya lalu menulis kitab baru tajuk ‘Ad-Dawlah fil Islam'.Kitabnya bernama „Fajr al-Islam' · Majoriti kandungan kitab ini adalah tentang Hadith Nabi. majoriti karyanya adalah diiktiraf. Abu Rayyah Adwa': Tulisan bertajuk „ala As-Sunnah · Mempertikaikan Abu Hurairah 3. Dr Nur Farhat (Prof Undang-undang & dekan Kuliah Undang-undang di Universiti Az-zaqaziq) Di mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar . Prof Dr Abd Hamid al-Mutawali (Seorang Profesor Undang-undang ) ‘Manahij at-Tafsir fil Fiqh al-Islami' (Perlu dingat hanya sebahagian kecil dalam bab tertentu sahaja yang perlu disemak & diperbetul.a. mempertikaikan keadilan Sahabat Nabi. Syeikh Ali Abd Raziq Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Usul Perundangan tahun 1925 ). 5. Mendakwa maslahat perlu diutamakan apabila bertembung dengan Nusus Quran & Sunnah yang Qat'ie. demikian menurut Dr.· 2. Akhirnya penulis telah menarik balik dakwaannya selepas itu. Tulisan mengenai Sunnah (tahun 1353 H) . Said Ramadhan Al-Buti . Di antara dakwaan di dalam buku ini kononnya Abu Hurairah r. lemah dalam meriwayatkan Hadith. 8. serta menuduh ianya mawdu' (rekaan) 4. Mengisytiharkan hadith sahih dari kitabkitab sunan tidak sah. Ali Hasbullah: Buku bertajuk : Usul At-Tasri' Al-Islami . Kitab ini dikecam hebat oleh ulama Islam semasa. Dakwaan palsu ini dijawab oleh al-Qaradhawi dan Al-Buti dll. Antara ulama yang menjawab ialah Syeikh Muhd Bakhit al-Mut'ie dan Syeikh Khudar Hussain. Syeikh Muhd Al-Ghazali dan ramai lagi.· Dakwaan ini dijawab oleh Dr. mendakwa Saidina Umar ra membatalkan Nas Quran kerana Maslahat. Ismail Adham. Dr. menuduh Ibn Mubarak lalai.

Semua hal berkaitan hadith. Dia juga pernah mengaku dalam satu forum terbuka bahawa dia sengaja membawa isu-isu pelik berkaitan Islam untuk melariskan majalah yang dia menjadi pengarangnya. Tiada ruang untuk dinyatakan di sini.Agnatius Kratsykoysky.9. Kumpulan Sisters In Islam (Malaysia). pihak SIS ini sering mendapat bahan kajian ilmiah yang boleh meragukan tentang Islam dari sumber-sumber dari Orientalis Barat. Segolongan Orientalis adalah 'Free Thinker'. 13. Dr. Mereka memang sengaja mahu menghina dan memperkecilkan Nabi Muhammad SAW. Atheis dan menentang agama. Dalam kebanyakan artikel karya mereka. Mereka menolak sama sekali saranan agama dan idealismenya . Voltire umpamanya mengarang drama bertajuk 'fanatik' dalam tahun 1718 untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Pemimpin gerakan Anti Hadith Malaysia. Kadangkala Orientalis menulis mengenai Muhammad SAW dan misinya terbagi di bawah tajuk lain. Kebanyakan dakwaan dan pertikaian disebabkan kekurangan maklumat Islam hakiki dan jahil. Semangat seperti ini juga mempengaruhi penulis seperti Taha Husin dan lain-lain. Menafikan hadith secara total.sebab itulah mereka tidak teragak-agak mencemoh agama dan mendustakannya.W. Orientalis Russia menulis dalam bukunya Sejarah Geografi Sastera Arab "Bahawa Al Quran ialah . Astora Jabat (Malaysia) Dalam kebanyakan tulisannya. 2)Melakukan serangan secara tidak langsung terhadap Sirah. Sai'd al-Ushmawi Mesir · Bab Maslahat dan Saidina Umar 12. Kassim Ahmad .A.Namun dalam membicarakan tajuk tertentu mereka sempat memesongkan pembaca secara halus . Beliau menghadiahkan kerjayanya itu kepada Pope Benwa Keempat belas. Aspek Serangan Orientalis Dalam karya Sirah 1)Bersemangat mulhid dan meragui kebenaran Nabi. Di makumkan juga. 14. semoga seluruh muslimin dan muslimat yang prihatin dapat meneliti senarai yang disertakan dan berhati-hati. Mereka bukannya pengkaji yang objektif. Demikianlah beberapa maklumat yang mampu disertakan oleh penulis melalui beberapa pembacaan analisa para ulama Islam. Justeru. Ini jelas apabila mereka menyerang Nabi Isa dengan mengatakan beliau gila .Begitu juga bila mereka merendah-rendahkan Nabi Muhammad S.

Hal ini memaparkan betapa teruknya keadaan yang berlaku sehingga diterbitkan sebuah buku yang pernah menjadi buku „terlaris‟ di pasaran dunia Barat yang berjudul “Membeli Pemimpin” dan buk u yang lain bertajuk “Mencipta Pemimpin”. sedangkan pada praktikalnya yang berlaku amat berlainan sekali bagi golongan yang memiliki wang dan harta di negara Barat. Mereka sering menulis cerita berkaitan sejarah dengan diselitkan cerita yang bukan dari realiti sebenar. 3) Menghuraikan Dengan Sesuatu Yang Karut Dan Tiada Kaitan Dengan Nabi Perkara yang karut dan bersumberkan pada andaian sendiri ini sering dilakukan oleh para orientalis di dalam kajian mereka termasuk terhadap Sirah Nabi Muhammad. Mereka ini mampu membeli undi para pengundi agar memilih mereka dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki. Ia merupakan contoh umum dalam bidang ini ". Hal ini disebutkan oleh Dr. Ini hanya pada teori sahaja. Sesetengah fakta itu diputar belitkan dengan baik agar sukar untuk dikenali antara baik dan buruk sesebuah peristiwa tersebut. al-Dib dalam satu komentarnya: “Orientalis sering menyebutkan sesuatu yang karut dan tidak mempunyai kaitan dengan situasi semasa dalam kehidupan manusia kini. pada sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku hanya berdasarkan andaian mereka. Malahan mereka pasti akan menghuraikannya berlandaskan hipotesis atau kepakaran mereka secara khusus dalam situasi yang berlaku dengan kehidupan mereka dan masyarakat mereka sehari-hari.himpunan ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh Muhammad SAW melalui pendengaran . Lalu mereka menggarapkan cerita sebegini di dalam kisah sejarah berkaitan dengan bai‟ah pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam dengan gambaran yang samar. mereka menyesuaikan pemilihan para pemerintah sebagaimana situasi kehidupan masyarakat Barat yang menunjukkan pertikaian mereka dalam pemilihan sesebuah parti pemerintah dan calon pemimpin berdasarkan faktor masa kini. Mereka menjadikan situasi ini seperti sesebuah pilihanraya dan wujudnya pemilihan calon pemimpin untuk disokong dan ditentang.” Misalnya. 4) Mewujudkan Keraguan Dalam Aspek Sejarah Dan Sunnah Nabi Begitu banyak fakta dan info berkaitan dengan Sirah Hidup Nabi Muhammad dan juga Sejarah Dunia Islam yang diberikan fakta songsang dan amat menyeleweng dengan hakikat peristiwa sebenar yang terjadi. ataupun diselewengkan faktanya atau memutar .

Segala realiti ini wujud dan menjadi ciri keunikan ajaran Islam dan para penganutnya sejak sekian lama. Perkara ini merupakan salah satu teknik mereka yang paling berjaya dalam membuatkan masyarakat Islam sendiri merasa ragu-ragu terhadap kebenaran kisah sejarah umat Islam sendiri. Sebaliknya mereka menyebarkan dakyah bahawa ajaran Islam ini disebar luaskan dengan „mata pedang‟ dan kekerasan. Muhammad Fathi „Utsman di dalam bukunya ada menyebutkan: “Mereka ini (orientalis) begitu melampau dalam mengisi fakta pada setiap penulisan karya mereka. Seandainya mereka mampu untuk mewujudkan keraguan di benak kaum muslimin. Tidak hairanlah mereka mengengkari fakta kesejagatan Islam yang secara khususnya berkait dengan risalah dan surat Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam yang diutuskan kepada parab pemerintah dan pembesar wilayah di luar Semenanjung Tanah Arab ketika itu. terutamanya di dalam lapangan Sirah Nabi Muhammad. ia memaparkan kisah pelik di kalangan umat Islam sendiri. Mereka menciptakan keraguan ini bermula daripada nama Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam dan seterusnya. pasti mereka akan menjadikan umat Islam ragu-ragu hingga pada kerasulannya…” 5) Menimbulkan Penyelewengan Dan Pemalsuan Sirah Sebahagian orientalis berusaha untuk mewujudkan penyelewengan terhadap kepelbagaian fakta ketamadunan umat Islam. Mereka menggunakan segala daya usaha yang ada untuk mewujudkan keraguan di dalamnya.belitkan dengan kisah-kisah khayalan yang sukar difahami. Mereka turut menolak kesejagatan risalah Islam yang sesuai untuk semua budaya dan etnik. Dr. Para orientalis ini menafikan sekeras-kerasnya sejarah penyebaran Islam dilakukan dengan cara paling lunak dan amat diplomasi. Nabi Muhammad sallallahu „alaihi wa sallam . Keadaan ini menjadi „gangguan‟ bagi para pemuda Islam memahami serta menerima fakta sejarah agung umat Islam terdahulu. Namun ia dinafikan dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki oleh mereka agar tidak tersebar di kalangan bangsa lain yang berada di luar lingkungan ajaran Islam. Apabila diperhatikan kisah-kisah sebegini.

Orientalis seperti Gustav Lobon dalam bukunya berjudul “Sejarah Arab” yang memaparkan Nabi Muhammad sebagai seorang yang telah mengetahui di kalangan Yahudi dan Kristian terdapat seorang nabi yang diutus khusus kepada bangsa tersebut. Lalu Muhammad yang dilahirkan di kalangan bangsa Arab dan mengetahui keadaan itu telah mendakwa bahawa dirinyalah nabi yang diutuskan tuhan kepada mereka. antaranya “Sirah Ibn Ishaq”. mereka seringkali merujuk kepada kitab-kitab yang kurang dipercayai seperti kitab karya al-Asfahani berjudul “al-Aghani” sebagai asas rujukan mereka di dalam kajian sejarah Islam dan masyarakatnya. Oleh itu. Antara buku yang telah diberikan „amaran‟ kepada kaum Muslimin daripada membaca dan mengambilnya sebagai rujukan seperti buku-buku sejarah yang telah dihasilkan oleh umat Islam sendiri. Lanta beliau menyaring dan meniru sesetengah hukum yang terdapat di dalam kitab panduan Yahudi dan Kristian untuk dijadikan kitabnya yang diturunkan serta sebagai seorang yang boleh diyakini sebagai seorang nabi.telah menghantar surat kepada Maharaja Rom iaitu Hercules. Bahkan. hasil kerja Ibn Battuta itu pula disebabkan cerita itu mengandungi fakta yang mengelirukan dan penulisan itu ditulis semua oleh penulisnya selepas lebih 20 tahun pengembaraan itu dimulakan. 6) Menggunakan Sumber Yang Tidak Boleh Dipercayai Dari Kalangan Umat Islam Antara satu kecacatan yang menjadi perkara paling „memualkan‟ dalam pengajian para orientalis terhadap Islam dan umatnya adalah dengan mengambil sumber yang tidak boleh dipercayai di kalangan umat Islam. Sedangkan kisah-kisah inilah yang dijadikan sumber utama bagi kajian . al-Waqidi dan Abu al-Mikhnaf yang lebih cenderung kepada Syiah dan terdapat banyak fakta yang mengelirukan di dalamnya serta berat sebelah. “Sejarah Abu al-Mikhnaf”. seperti Ibn Ishaq. mereka akan menjadikan sumber ini sebagai satu sumber asas yang menjadi keutamaan dalam setiap kajian dan penyelidikan mereka. Manakala. “Pengembaraan Ibn Battuta” dan sebagainya. Para ulama Islam menolak dari mengambil fakta buku-buku ini kerana berlakunya penyelewengan di dalamnya oleh para penulis tersebut. Begitu juga dengan beberapa lagi sumber rujukan yang sememangnya telah ditolak dan dipinggirkan oleh sebahagian besar ulama dan sarjana Islam. pembesar Ethopia atau Habsyah iaitu al-Najasyi (Negus) dan juga pemerintah di wilayah Parsi. “Sejarah al-Waqidi”. pembesar Mesir iaitu al-Muqauqis.

menterjemah kitab. Kesan Gerakan Orientalisme . Matlamat utama yang di ambil daripada permuafakatan mereka yang pertama ialah menuntut kepada pengajian timur (orient) untuk melakukan penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh negaranegara Eropah terhadap dunia Timur. ROYAL ASIATIC SOCIETY Pertubuhan Asia Diraja (Britain) ditubuhkan di London. Mereka juga mengkaji tentang peradaban orang Asia dan mengumpul maklumat tentang kependudukan di Asia. 5. Selain itu terdapat juga badan penyelarasan dan kajian yang berhubung dengan kesenian. mengkaji tentang geografi sejarah dan undang-undang Islam.penyelidikan mereka. 2. THE MIDDLE EAST INSTITUTE Kerajaan Amerika menubuhkan Institusi pengajian pada tahun 1947 ini sebagai salah satu daripada usaha dalam mencapai matlamat Orientalisme. SOCIETE ASIATIQUE Iaitu pertubuhan Asia Perancis yang diasaskan di Paris yang memainkan peranan dalam menulis dan menyebarkan kitab dalam pengajian bahasa Arab. kebudayaan dan tradisi masyarakat Timur. 3. 4. THE MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION Ianya adalah di antara beberapa pertubuhan yang bergiat aktif dalam bidang pengajian dan pendidikan bagi mencapai matlamat sebagaimana pertubuhanpertubuhan di atas. THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY Pertubuhan ini diasaskan pada tahun 1842. PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ORIENTALIS 1. Matlamat dan peranannya adalah sebagaimana pertubuhan Societe Asiatique.

1. pemikiran. di Amerika dengan Rashad Khalifa sementara di negara kita umat dikejutkan oleh golongan anti-hadis dan berbagai lagi gejala dan figure lain yang menjadi mangsa gerakan jahat ini. Di England umat dikejutkan dengan Salman Rushdi. Faham . Lebih jauh mereka beri'tikad bahawa undang-undang Islam jika diamalkan akan membawa kepada kezaliman. Elite pemerintah di negara-negara umat Islam pasca penjajahan umumnya meneruskan sistem perundangan Barat. 2. Kerancuan Akidah Di Mesir umpamanya. wartawan. Umat Islam khasnya setengah golongan elit budaya. Fahaman Sekularisme Yang Menular Dalam Amalan Politik dan Pendidikan. Antara yang terakhir ialah hukuman murtad yang dijatuhkan oleh mahkamah Mesir terhadap seorang terpelajar. Budaya hiburan bercambah dengan pesat di negara-negara umat Islam. umat Islam dikejutkan oleh berbagai telatah kebaratan yang amat menyolok. Mereka menjadi watch dog imperialis untuk tidak mengizinkan sama sekali Islam memainkan peranannya di pentas politik.Perjuangan politik atas dasar Islam adalah haram dalam beberapa negara umat Islam. Fahaman politik Michiavili. Mereka masih "beriman" bahawa undangundang Islam tidak dapat memberikan keadilan berbanding undang-undang penjajah Inggeris atau Perancis. hukum hudud dan lain. ilmuan terbawa-bawa dengan paradigma Judo Kristien dalam teori-teori. pragmatic. Di Bangladesh umat Islam berhadapan dengan manusia seperti Taslima Nasrin. Manakala akidah yang sebenarnya adalah sesat. 4. Sistem undang-undang Barat menggantikan sistem perundangan tempatan. Dr. Nasr Abu Zaid yang menafikan kerasulan Muhammad. Dasar Budaya dan amalan yang mengukuhkan faham Materialisme. Kekeliruan minda atau penyimpangan pemikiran. sasterawan. 3. khasnya yang menikmati tahap kemajuan ekonomi yang baik. Mereka yakin akidah mereka seperti ini adalah mewakili akidah yang betul. pandangan-pandangan yang mereka ajukan untuk menyelesaikan masalah umat. nationalistic dan bersifat kekinian dan liberal adalah menjadi asas pemikiran elit politik. 5.

semangat untuk memperdagangkan apa sahaja eset yang ada begitu mempengaruhi hati budi umat. Rakyat sendiri disunglap dan disuap dengan habuan kebendaan dalam membuat pemilihan pemimpin masyarakat atau negara. Langkah kedua adalah perlunya di kalangan Ulama dan cerdik-pandai Islam supaya dapat berbincang dan menyusun strategi bagi menyebarkan penyelewengan orieantalis ini serta berusaha untuk meningkatkan penyebaran Islam terutama di dalam perspektif sejarah Islam dan tamadunnya. Melalui kepimpinan mereka yang berfaham liberal tentu akan lebih memudahkan kuasa ekonomi dan budaya penjajah kembali semula menangani nasib negara yang baru merdeka. 2) Perlunya ulamak Islam yang pakar untuk menjawab kembali tuduhan Orientalis . anak didik orientalis tokoh-tokoh penjajah atau yang ditatang oleh agen-agen penjajah. Masyarakat umat Islam rata-rata diperintah oleh golongan yang dididik khusus oleh penjajah untuk melanjutkan model politik.korporatism. dalam apa bentuk dan sumber-sumber yang ada pada golongan ini. budaya dan ekonomi kapitalis. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHADAPI PERANCANGAN OREANTALIS 1) Mengenalpasti ancaman Orientalis dan Pentadbirannya Langkah yang pertama yang perlu bagi umat Islam adal. .ah untuk mengenalpasti ancaman yang datang dari perencanaan ini. bagaiman ancamnan ini di tadsbir. Kepimpinan Elit dari golongan Modernis. Institusi-institusi penyelidikan yang khusus menyelidik gerakgeri dan tektik golongan Orieantalis juga harus diwujudkan segera bagi menghalang penyebaran sebarang maklumat mengenai Islam di kalangan golongan orieantalis. Umat Islam perlu bukan sekadar mengetahui ancaman ini tetapi juga perlu menyebarkannya di kalangan umat Islam akan bahaya dan ancaman yang dimainkan oleh golongan ini. Para pemimpin kecil menunggu kesempatan untuk menjual kuasa pengundian kepada para pemimpin yang lebih besar dengan harga yang paling lumayan. Mereka adalah golongan modenis.kebendaan. 6. Media massa saban hari memperagakan cara gaya hidup mewah melalui iklan-iklan yang menggeliurkan.

4) Mereka serta kegiatan mereka perlu dibendung seberkesan mungkin. . Bagi negara yang boleh menggunakan kekutan undang-undang haruslah menguatkuasakan akta dan hukuman terhadap sebarang usaha yang meragukan Islam dan tidakan tegas hendaklah dikenakan kepada gerakan orientalis. Ulamak dan umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin dalam menerangkan konsep Islam yang sebenarnya dan membetulkan kembali sebarang kefahaman mereka yang silap berkenaan dengan agama Islam serta berdakwah kepada mereka.3)Umat Islam perlulah mendekati mereka dengan sehikmah mungkin.