Penentuan kedudukan konvensional

Dipat
Q

Latit
jar ak

bering

P

Konsep penentuan kedudukan menggunakan peralatan ukur konvensional

GPS

Kodinit latitud, longitud dan altitud bagi menentukan kedudukan menggunakan GPS

GPS
• Jangan keliru!.. Konsep ukur adalah untuk menentukan kedudukan. Penggunaan Teodolait, Total Station atau GPS adalah contoh alat untuk mendapatkan kedudukan. Kaedah sahaja yang membezakannya.!

Teknologi Penentududukan Geodetic Angkasa

GPS
• “Salah satu sebab satelit digunakan adalah kerana ia tidak mengenal sempadan negara, boleh digunakan secara global dan isyaratnya boleh dicapai sama ada di darat, laut dan udara”

GPS

Satelit GPS

GPS
• “Asalnya GPS digunakan untuk tentera Amerika. Contohnya ketika Perang Teluk, GPS digunakan untuk menentukan kedudukan strategik tentera Iraq”

Komponen Asas GPS

Segmen Angkasa

Gugusan Satelit GPS

Segmen Kawalan Bumi

Kedudukan lima stesen bumi yang membentuk Segmen kawalan

• Segmen Kawalan bertindak sebagai pusat kawalan bagi menjejak dan mengawal operasi sistem satelit-satelit GPS

Hubungan antara setiap stesen kawalan

Segmen Pengguna
Terdiri dari komponen • * Pengguna • * Alat Penerima • * Perkakasan

Pengguna GPS
• * Tentera • * Orang Awam

Teknik penentududukan GPS
i. Penentududukan mutlak i. Penentududukan relatif iii. Penentududukan jaringan

Penentududukan Mutlak
• Penentududukan yang dilakukan pada satu titik sahaja dan hanya satu alat penerima diperlukan.

• Kedudukan empat satelit dicerap serentak untuk mendapatkan ketepatan kedudukan

Penentududukan Relatif
• Penentududukan yang dilakukan secara serentak pada sekurang-kurangnya dua stesen cerapan terhadap satelit-satelit yang sama

GARIS DASAR Titik diketahui kodinitnya Titik tidak diketahui kodinitnya

Penentududukan Jaringan
• Penentududukan yang dilakukan terhadap stesen-stesen cerapan yang bertaburan di atas suatu jaringan.

Teknik Penentududukan GPS
• Perbezaan ketara ketiga-tiga teknik penentududukan GPS adalah dari segi bilangan stesen cerapan atau bilangan alat penerima GPS”

Teknik Pengukuran GPS
2. 3. 4. 5. 6. 7. Teknik Pengukuran Statik Teknik Pengukuran Kinematik Teknik Pengukuran Kinematik Rapid Static (Statik Cepat) Teknik Pengukuran Reoccupation (Ulangan Pendudukan) Teknik Pengukuran Stop & Go ( Henti dan Jalan) Teknik Pengukuran Masa Hakiki (Real Time Kinematic - RTK)

Penentududukan GPS Pengukuran GPS

Bidang Ukur Mutlak Pasca Pemprosesan Pembezaan Masa Hakiki Pembezaan

Navigasi Mutlak

Statik

Stop & Go

Pseudokinematic

Rapid Static

Fasa Pembawa (RTK) Kinematik

Jarak Semu (DGPS)

Gambaran keseluruhan teknik pengukuran GPS

Pengukuran Statik:
• Digunakan dalam kerja ukur berkejituan tinggi, tempoh cerapan 1-3 jam dan kaedah ukur GPS konvensional

GPS cadastral control survey

Teknik Pengukuran Kinematik
• Ketepatan penentududukan bertahap sentimeter bagi antena bergerak.

Teknik Pengukuran Rapid Static
• Kategori penentududukan statik dengan masa cerapan yang pendek (5-20 minit) memberikan ketepatan sehingga sentimeter

Pengukuran Reoccupation
• Melakukan dua "kerja" bagi satu lokasi, setiapnya melakukan cerapan secara statik dalam tempoh yang singkat (beberapa minit)

Pengukuran Stop & Go
• Tempoh cerapan statik yang sangat singkat (<1 minit)... penerima bergerak dari satu titik ke titik yang lain..."

Teknik Pengukuran Masa Hakiki ( RTK ’ GPS )
• Kaedah ini memerlukan dua atau lebih alat penerima GPS. Satu alat diletakkan di stesen tetap sebagai ‘ base’dan satu lagi dibawa untuk mendapatkan titik-titik atau ke stesen-stesen lain. Ianya bertindak sebagai ‘ rover’