POLITEKNIK UNGKU OMAR

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (C4644) GARIS PANDUAN UMUM PERINDUSTRIAN NAMA AHLI :
01PUT07F2017 01PUT07F2019 01PUT07F2036 01PUT07F2037

MUHAMMAD ARIF B JAMAL AZMIR B OTHMAN NOR AFIQ B ABD RAZAK MARYATI BT SAMSUDIN

KELAS

: DUT 5

NAMA PENSYARAH : PN HJH RABI’AH BT. AHMAD

TARIKH SERAHAN

: 17.04.2008

TUJUAN

Garis Panduan Umum ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan di dalam merancang keperluan perindustrian untuk semua jenis pembangunan.Garis Panduan Umum perlu dirancang dengan teliti dan berpandukan kepada prinsip-prinsip perancangan, piawaian dan garis panduan supaya dapat dijadikan rujukan kepada Pihak Berkuasa Negeri, Pihak berkuasa Tempatan serta perunding atau pemaju hartanah.

KAWASAN PERINDUSTRIAN
Latarbelakang Pembangunan industri adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kepesatan pembangunan industri ini telah meningkatkan pemajuan guna tanah. Terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi melalui perancangan, antaranya ialah:
• •

Kewujudan industri haram yang merbahaya serta tidak terkawal. Kesesakan kawasan perindustrian sedia ada serta kurangnya kemudahan yang disediakan. Kekurangan tempat yang sesuai untuk pembuangan sisa industri sehingga menyebabkan pencemaran.

Perindustrian Industri boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu:
• • • • •

Industri ringan Industri sederhana Industri berat Industri khas Industri kecil dan sederhana (IKS)

GARIS PANDUAN UMUM
1 Komponen Perancangan Kawasan Perindustrian Perancangan Kawasan Perindustrian dibahagikan kepada beberapa komponen iaitu a. Perancangan Tapak Dan Pengezonan b. Keluasan dan Saiz Minimum Lot c. Tatatur Lot d. Anjakan Bangunan e. Had Ketinggian Bangunan f. Ruang Untuk Pemunggahan g. Tempat Letak Kenderaan h. Tempat Letak Lori dan Treler i. j. l. Sistem Rangkaian dan Heirarki Jalanraya serta Pengangkutan Tapak Pelupusan Sisa Toksid Asrama pekerja

k. Zon Penampan m. Rekreasi n. Kedai dan Pusat Peniaga Kecil (Hawker Centre) 2. Perancangan Tapak dan Pengezonan
• • •

Perlu bersesuaian dan mematuhi dasar dan garis panduan. Sesuai dari segi peletakan agar mudah sampai. Dielakkan dari menghadap arah laluan tiupan angin yang menghala ke kawasan bandar dan khususnya ke kawasan perumahan. Perlu bersesuaian dengan jenis industri dan kemudahan-

kemudahan yang diperlukan.

Mengambil kira kriteria pemeliharaan alam sekitar dan kawasan yang sensitif.

3. Keluasan dan Saiz Minimum Lot

Saiz minimum kawasan perindustrian tidak kurang daripada 8.0 hektar (20 ekar). Saiz lot perlu cukup besar bagi menyediakan anjakan bangunan, landskap, tempat letak kenderaan, ruang pemunggahan dan ruang penyimpan.

Saiz lot yang disediakan perlulah terdiri daripada pelbagai saiz agar memberi peluang kepada pemilik membuat pilihan serta ruang pembesaran di masa akan datang dan mengurangkan bentukbentuk lot yang ganjil.

Tatatur Lot a. Lot berbentuk empatsegi dengan bahagian yang kecil

menghadap jalan hendaklah diutamakan bagi mengurangkan kos infrastruktur dan utiliti b. Lot yang sempit dan berbentuk ganjil perlu dielakkan untuk memudahkan perletakan bangunan kilang c. Saiz dan bentuk industri hendaklah dipelbagaikan bagi

menampung bangunan-bangunan industri dan kilang yang berbagai saiz dan skil dalam kelas atau jenis yang sama. 4. Had Ketinggian Bangunan • Ketinggian Bangunan dikelasifikasikan kepada 3 iaitu: a. Bangunan rendah - 1 – 3 tingkat b. Bangunan sederhana - 4 – 5 tingkat c. Bangunan tinggi - melebihi 5 tingkat

Pembangunan di dalam kawasan penyelidikan dan pembangunan hendaklah rendah iaitu maksimum tiga tingkat yang mempunyai 'setting parklike', alam sekitarnya berlandskap

Bagi semua jenis industri yang menghasilkan bahan buangan, had ketinggiannya tidak melebihi dua tingkat.

5. Ruang untuk Pemunggahan

Menyediakan ruang pemunggahan barang-barang berdekatan dan bersebelahan tangga serta lif kawasan utama pengangkutan. Menyediakan ruang pemunggahan barang yang besar di bahagian tepi bangunan untuk aktiviti pemunggahan bagi lori muatan besar (treler).

6. Tempat Letak Kenderaan

Menyediakan kemudahan ruang meletak kenderaan mengikut keperluan dan tempat kemudahan pekerja-pekerja industri. Reka bentuk tempat letak kenderaan bagi industri mempunyai tahap kemudahsampaian yang tinggi dan selamat, berhampiran dengan industri dan saiz tempat letak kenderaan yang bersesuaian dengan jenis kenderaan yang digunakan.

7. Sistem Rangkaian dan Hierarki Jalan Raya serta Pengangkutan

Jalan masuk utama ke kawasan industri hendaklah tidak melalui kawasan kediaman. Rangkaian jalan kawasan industri hendaklah mempunyai sistem hierarki yang nyata dan mudah dikenal pasti oleh pengguna.

8. Landasan Keretapi • Landasan-landasan boleh disediakan ke dalam tapak industri sahaja dengan landasan susur di tepi bangunan dibawa landasan susur ke dalam bangunan. Jarak minimum yang diperlukan adalah seperti berikut: a. Jarak minimum diantara landasan utama ke sempadan bangunan bangunan ialah 6m (20 kaki) b. Jarak minimum di antara sempadan bangunan dengan landasan susur ialah ialah 3m (10 kaki) c. Jarak minimum di antara landasan utama dengan landasan usur ialah 9m (30 kaki) d. Jarak minimum di antara landasan susur dengan dinding bangunan sekiranya landasan susur dibawa ke dalam bangunan adalah 2.7m (9 kaki)

9. Zon Penampan

Zon Penampan merupakan kawasan jaluran hijau yang meliputi tempat letak kereta, ‘driveways’, laluan pejalan kaki dan kawasan khusus untuk penanaman pokok, landskap dan padang rumput.

Keperluan ruang zon penampan adalah mengikut cadangan Jabatan Alam Sekitar. Tidak kurang daripada 70% dari zon penampan yang disediakan perlu dijadikan penampan 'green'. Kawasan zon penampan perlu disediakan dengan jalur tanaman 30 meter untuk industri khas dan berat, 20 meter untuk industri sederhana dan 10 meter untuk industri ringan.

Pembangunan

yang

boleh

dipertimbangkan

di

dalam

zon

penampan fizikal tidak lebih daripada 30 peratus kawasan zon penampan yang disediakan adalah seperti berikut:-

a) Jalanraya; b) Longkang dan parit; c) Sungai dan tasik; d) Tempat letak kereta; e) Kawasan lapang; f) Industri perkhidmatan g) Gudang bukan makanan; dan h) Tanaman pertanian i) Rizab landskap selebar 1.5m (5 kaki) perlulah disediakan bagi bangunan serta tepi bangunan yang menghadap ke jalan utama

RAJAH 1 : PENAMPAN MENGIKUT JENIS INDUSTRI

10. Tapak Pelupusan Sisa Pepejal • Luas tapak adalah lebih kurang 0.3 hektar (¾ ekar). Tapak yang dipilih adalah bergantung kepada factor-faktor berikut
a. b.

Tidak mengandungi laluan air dan tidak terdedah kepada banjir Berdekatan dengan jalanraya dan landasan keretapi untuk kemudahan pengangkutan Berjauhan dari kawasan perumahan dan perkampungan Ianya harus mempunyai komponen-komponen seperti berikut:
o o o o

c. d.

Pondok Pengawal Pejabat Tempat Timbang Tempat Menyimpan Terbuka

11. Asrama Pekerja • Penyediaan asrama pekerja boleh dipertimbangkan bagi industri yang mempunyai 30% daripada pekerja-pekerja asing dan bukan penduduk tempatan.

Kawasan perindustrian baru yang dengan keluasan 8 hektar (20 ekar) dan lebih dibolehkan untuk membina asrama pekerja dan 15% daripada kawasan industri dibenarkan untuk asrama.

Ketinggian dan anjakan bangunan tidak boleh melebihi ketinggian yang ditetapkan bagi kawasan berkenaan.

12. Rekreasi

Keluasan minimum bagi kawasan rekreasi ialah 10% daripada jumlah keseluruhan kawasan. Khusus untuk pekerja-pekerja industri beriadah ataupun pihak industri boleh menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi kepada kakitangan mereka di tempat yang telah dikhaskan.

Lokasi yang berdekatan dengan asrama pekerja dan jauh daripada industri yang mencemarkan.

13. Kedai dan Pusat Peniaga Kecil (Hawker Centre)

Keluasan minimum ialah 1% daripada keseluruhan kawasan. Kedai dan gerai ini hanya memberikan perkhidmatan kepada pekerjapekerja industri sahaja.

Lokasi mesti berdekatan dengan asrama ataupun kawasan lapang tetapi jauh dari kawasan industri mencemarkan.

GARIS PANDUAN KHUSUS
Garis panduan khusus ditetapkan untuk 4 jenis kawasan perindustrian seperti di bawah: i. Taman Industri Berteknologi (Hi-Tech)

Mesti mempunyai kualiti persekitaran yang tinggi dan aktiviti bercampur di dalam satu kawasan.

ii. Industri Bertingkat Dibangunkan di atas tapak yang telah dizonkan sebagai kawasan perindustrian. Perlu ada jalan keluar masuk yang sah ke tapak. iii. Industri perkhidmatan pusat servis kereta dan bengkel

Lokasi yang strategik dan terletak di kawasan pembangunan dan tidak jauh dari pusat pembangunan sedia ada.Kedudukan tapak hendaklah mudah dihubungi dengan jalan utama. Keadaan bumi dan tapak yang tidak menyulitkan proses pembangunan fizikal. Terdapat kemudahan asas dan infrastruktur seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi di kawasan persekitaran. Saiz minimum ialah 2 hektar (5 ekar).

iv. Taman perdagangan (business park) Mesti mempunyai kemudahan pengangkutan, perumahan dan rekreasi yang baik.

PERBANDINGAN SEKITAR KAWASAN PERINDUSTRIAN TASEK, IPOH
Perancangan Tapak i. ii. Perancangan tapak bersesuaian dan mematuhi dasar dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. Lokasi kawasan industri tidak sesuai dari segi perletakan mudah sampai kawasan sekitarnya dan kawasan semulajadi seperti kawasan tadahan untuk Bekalan air tidak terjejas dan keselamatan tidak terjamin tanpa gangguan; Kawasan perindustrian Tasek ini dapat mengelakkan laluan tiupan angin yang menghala ke kawasan bandar dan khususnya ke kawasan perumahan kerana dihalang oleh bukit; Zon industri ini mempunyai hubungan laluan yang baik dari kawasan kediaman bagi keselesaan pergi dan balik para pekerja;seperti gambarajah

iii.

iv.

Pengezonan i. Pengezonan bagi kawasan perindustrian Tasek bersesuaian dengan jenis industri dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan serta mengambilkira kriteria pemeliharaan dan alam sekitar. a. Kawasan perindustrian ini juga menyediakan beberapa kemudahan lain seperti kawasan perniagaan, kemudahan tempat letak kereta, lori dan treler. i. Terdapat kawasan asrama dan perumahan pekerja bagi kawasan industri yang besar ini dan telah diintegrasikan dengan kemudahan-kemudahan asas dan sosial dalam menambah-baikan proses pembangunan sosial masyarakat pekerja-pekerja kilang di kawasan ini. Keluasan dan Saiz Minimum Lot Kebanyakan saiz lot di kawasan perindustrian di Tasek,Ipoh mempunyai saiz lot yang agak besar bagi menyediakan kemudahan pekerja meletak kenderaan serta ruang pemunggahan dan penyimpanan dan bagi memberi ruang anjakan bangunan untuk pembesaran. Tatatur lot perindustrian Tasek ini kebanyakan lot berbentuk empatsegi dan saiz bentuk industri berbeza-beza. Contoh gambarajah-gambarajah dibawah.

Had Ketinggian Bangunan i. Ketinggian Bangunan tidak seragam di kawasan perindustrian ini. Ruang Untuk Pemunggahan i. Terdapat ruang pemunggahan barang-barang berdekatan dan bersebelahan tangga serta lif kawasan utama pengangkutan. Ruang pemunggahan barang yang besar di bahagian tepi bangunan untuk aktiviti pemunggahan bagi lori muatan besar (treler)

Tempat Letak Kenderaan i. Kemudahan ruang meletak kenderaan mengikut keperluan dan tempat kemudahan pekerja-pekerja kilang. ii. Rekabentuk tempat letak kenderaan bagi industri ini syarat berikut: mematuhi syarat-

a. Kemudahsampaian ke industri berkaitan adalah selamat b. Tempat letak kenderaan berhampiran dengan kilang c. Saiz tempat letak kenderaan bersesuaian dengan jenis kenderaan yang digunakan d. Penggunaan ruang yang optimum e. Laluan keluar masuk tidak melambatkan perjalanan kenderaan lain. Contoh gambarajah tempat letak kenderaan di kawasan perindustrian Tasek

Sistem Rangkaian Jalanraya dan Pengangkutan Sistem Rangkaian Jalan Raya i. Jalan masuk utama ke kawasan industri ini tidak melalui kawasan kediaman; a. Rangkaian jalan kawasan industri Tasek mempunyai sistem hierarki yang nyata dan mudah dikenalpasti oleh pengguna dan terdapat pelan susunatur yang telah disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh seperti gambarajah dibawah. Pelan Susunatur Kawasan Perindustrian Tasek

Zon Penampan i. Terdapat Zon Penampan (buffer zone) di kawasan perindustrian Tasek ii. Mempunyai jaluran hijau yang meliputi tempat letak kereta, ‘driveways dan laluan pejalan kaki. Kemudahan sokongan seperti ‘bin centers, pondok pengawal dan pencawang elektrik utama, ‘car porch and canopies’ juga terdapat di kawasan ini. iii. Green Buffer; merupakan kawasan jaluran dirizabkan khusus untuk penanaman pokok juga di wujudkan di kawasan perusahaan ini. Kedua-dua jenis kawasan zon penampan ini tidak termasuk kawasan rizab jalan yang akan dilandskapkan. Contoh gambarajah dibawah.

Kemudahan awam Di kawasan industri ini juga Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan Kesihatan.

LAMPIRAN
Jenis-jenis perindustrian yang terdapat di kawasan perindustrian Tasek,Ipoh Industri Ringan

Industri Berat

Industri Sederhana

Industri Kecil Dan Sederhana

KESIMPULAN
Isu perindustrian sering dibangkitkan antaranya ialah perletakannya yang tidak sesuai, saiz yang tidak berfungsi dan dasar yang tidak konsisten. Ini berlaku kerana tiada garispanduan dan piawaian yang lengkap untuk memandu keperluan perancangan perindustrian. Garispanduan yang disediakan ini boleh membantu pihak yang terlibat di dalam merancang dan menyediakan kawasan industri dengan menyediakan dasar yang seragam, pelaksanaan piawaian perancangan yang lebih rasional dan dapat mencapai matlamat penyediaan kawasan perindustrian sebagai tempat industri yang lebih bermakna serta mampu memberi manfaat kepada masyarakat setempat.