P. 1
51292454 Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2 3

51292454 Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2 3

|Views: 7|Likes:
Published by orkid_ungu007

More info:

Published by: orkid_ungu007 on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD
 • PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN
 • NIK NUR ‘IZZATI RUSDI
 • HAMZANIZA NOR HAMDAN
 • NORISHAH MOHAMAD DAUD
 • MASNITA HAZLINI MUSTAPHA
 • JABATAN KEMAHIRAN HIDUP
 • FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • (20 OKTOBER 2010)
 • ABSTRAK
 • PENGENALAN
 • DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • MATLAMAT
 • OBJEKTIF
 • FOKUS
 • REKABENTUK KURIKULUM
 • A.Kurikulum Berasaskan Standard
 • B.Kurikulum Berbentuk Modular
 • ORGANISASI KURIKULUM
 • KOMUNIKASI
 • KETRAMPILAN DIRI
 • KEMANUSIAAN
 • PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA
 • SAINS & TEKNOLOGI
 • KEROHANIAN, SIKAP & NILAI
 • Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang
 • A.Tunjang Komunikasi
 • B.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
 • C.Tunjang Ketrampilan Diri
 • D.Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
 • E.Tunjang Sains dan Teknologi
 • F.Tunjang Kemanusiaan
 • Kurikulum Berbentuk Modular
 • A.Modul Teras Asas
 • B.Modul Bertema
 • Bil Kategori Contoh
 • C.Aktiviti Rutin
 • PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH
 • PERUNTUKAN MASA MINIMUM
 • PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA
 • Bil.Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Jumlah minit seminggu 1200
 • PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL
 • Bil.Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu
 • Bahasa MalaysiaBahasa pengantar
 • JUMLAH 1200 1200
 • Jumlah minit seminggu 600 600 1200
 • Bil.Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Diajar
 • dalam
 • Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200
 • ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH
 • KEBANGSAAN
 • Latar Belakang Kurikulum
 • Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Bermula pada tahun 1986. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Kemudian pada tahun 1993. terancang dan dapat 6 . Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Pada tahun 2003.

kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia.memenuhi keperluan murid semasa. sosioemosi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Perancangan dan penggubalan 7 . iv. Komunikasi Kerohanian. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. fizikal dan kreativiti dan estetika. kerohanian dan moral. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. v. perkembangan kognitif. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. iii. ii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. vi.

guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Selain itu. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Bagi menjelaskan perkara di atas.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Justeru. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Walau bagaimanapun. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . matlamat. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. objektif. cadangan bahan kurikulum. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. kurikulum. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Oleh itu. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak.

rohani.00 tengah hari sehingga 3. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. rohani. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.30 pagi. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.30 petang. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berakhlak mulia.00 pagi sehingga 11.

Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. iii. vii. viii. ix. ii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. emosi dan social. iv. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. intelek dan rohani sperti berikut: i. v. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. vi. kreatif dan bermakna. Mempunyai kematangan emosi. 10 . Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Membina kecergasan badan.selamat.

xviii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.x. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xi. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xiii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xvii. xv. xvi. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xiv. Mengamalkan nilai murni. xix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. xii.

kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. A. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek.bersepadu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . bertema. belajar melalui bermain. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.

kritis 13 . Pendidikan Moral. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Permainan Luar dan Matematik. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Islam. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Bahasa Inggeris. B. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Bahasa Tamil). kemahiran dan nilai. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Dua jenis modul yang diwujudkan.berkualiti. i. Bahasa Cina. ii. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.

KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. pengetahuan sains. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pengetahuan dan kemahiran matematik. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi.dan inovatif. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Sains dan Teknologi. 14 INSAN SEIMBAN G . PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. penyelesaisan masalah. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Kemanusiaan. Kemahiran berbahasa. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. bakat dan apreasiasi. Sikap dan Nilai. kreativiti. bahasa Malaysia. Kerohanian. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. bahasa Inggeris. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Untuk tujuan kesinambungan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. negara & global. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. ICT. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pemupukan daya imaginasi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.

kemahiran membaca dan kemahiran menulis.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. 15 . kemahiran bertutur. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahasa Inggeris. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Pada masa yang sama. Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. bernasyid. baik 16 . mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. meneroka dan bermain. aktiviti handson. i. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. berwuduk. menyanyi. Rukun Islam. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. simulasi. ii. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. melakukan pergerakan solat. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan.B. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran.

Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. bertanggungjawab. toleransi. hormat menghormati. D.hati. kesederhanaa. kejujuran. berdikari dan berdisiplin. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kasih sayang. C. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. semasa rehat. kerajinan. pencapaian emosi yang positif. keberanian. kerjasama. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. 17 . berterima kasih. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. keadilan.

Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Perkembangan Kreativiti 18 .i. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. ii. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. menyambut objek. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. penglibatan dalam aktiviti sukan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. dan apresiasi muzik. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. 19 . berlakon. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. matematik dan lainlain.

magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. awal matematik. air. mengukur menggunakan unit bukan piawai. sistematik dan teliti akan terbentuk. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. 20 . i. haiwan). Dalam proses penerokaan ini. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.E. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Semasa proses penerokaan ini.

nilai wang. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. F.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. operasi nombor yang mudah. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. rakan. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. komuniti dan alam sekitar. ii. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. konsep waktu. bentuk dan ruang. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. nombor. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini.

22 . menaakul). matematik dan Permainan Luar. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Bahasa Inggeris. A. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia.bahagian atau unit ini dinamakan modul. mengira. menulis. Pendidikan Moral.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini.

maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. iv. tetapi pada akhir tahun. pendidikan moral dan matematik. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. B. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. iii. 23 . Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. ii. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. kritis dan inovatif. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai.

modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Walaubagaimanapun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. peratus masa perlu dinaikkan. keperluan setempat dan keperluan semasa.Pada awal tahun.

PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. perbualan pagi. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 3. 2. refleksi sebelum balik. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 25 . Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. membaca doa dan makan semasa rehat. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat).C.

sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5.4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 8. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. 26 . PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

maka pendekatan bertema adalah digalakkan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. menulis. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca.

doa. menyambut bola. main bebas (free play). makan. main pondok Berlari. gosok gigi. 15 dan 16. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. 31 . Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. tanda kedatangan. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. dan lain-lain Main pasir.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. berbaris. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. gelongsor. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. menyanyikan lagu. main air.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. seni visual. berbaris. menyanyikan lagu. kemanusiaan. perkembangan sosioemosi. matematik. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . pendidikan moral dan perkembangan fizikal. tanda kehadiran.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. muzik. sains. doa.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

1986 .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. 36 . • • 2003 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia.KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 2010/2011.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iii. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. III. II.A.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. iv. kemahiran dan maklumat 37 . Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. vi. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. ii.Dalam konteks transformasi kurikulum. v. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.

semangat patriotik. daya kepimpinan. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. IV. 38 . inovasi. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. III. yakin diri. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. jati diri. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. kreativiti dan keusahawanan. pegangan teguh kepada ajaran agama. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. berkomunikasi. II. V. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. VI. beretika.IV. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. 39 .VII.

rohani. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Membina kecergasan badan. kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Mempunyai sifat peribadi. intelek dan rohani sperti berikut: i. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. emosi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . Mempunyai tubuh badan yang sihat. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. emosi dan social. ii.

Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. vi. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. vii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. v. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. Mempunyai kematangan emosi. xiii. xiv. vi. x. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. xi. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. xii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.iii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. iv. ix. xv. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mengamalkan nilai murni. viii. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Mempunyai kemahiran kognitif.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .budaya. xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.

Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Pembelajaran berasaskan projek V. Masa c. kritis dan kreatif e. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Keinginan untuk meneroka c. Pembelajaran melalui bermain III. Keupayaan kognitif b. Pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan bersepadu. Pembelajaran secara kontekstual VII. III. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Kesepaduan antara komponen b. Kehidupan murid b. Kemahiran motor kasar dan halus d. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a.bersesuaian dengan: a.melibatkan: a. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Inkuiri penemuan IV.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pendekatan bertema. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Tempat d. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kemahiran inovatif. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Hands-on learning II.

d. Merangkumi Bahasa Melayu. menulis.digunakan untuk: a. II. Matematik dan Permainan Luar. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. mengira dan menaakul). Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Kelas: a. Bahasa Tamil. d. b. Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris. c. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul Bertema 44 . Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Kumpulan: a. Bahasa Cina. Memperolehi maklumat c. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Teknologi maklumat. Pendidikan Islam. c. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. b. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.

Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. III. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak.untuk memperolehi hasil yang sama. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. b. Keperluan II. Individu: a. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . keperluan setempat dan keperluan semasa. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. c. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. pendidikan moral dan matematik. b. c. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Minat murid • Menyatakan pengetahuan.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. Penentuan tema mengikut keperluan murid. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. kemahiran. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai.

Komponen Perkembangan Kognitif III. Perbezaan individu dibenarkan IV.II. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Modul Teras Asas b. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Murid membina pengetahuan sendiri. Komponen Kerohanian dan Moral IV. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II.

Senarai semak b. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. II. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Anekdot 47 .

sekurang-sekurangnya dua kali setahun. 48 . Hari Keluarga. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Gotong Royong. lawatan dan program keibubapaan. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan.c.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .

berakhlak mulia.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. emosi. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Hal ini kerana. berketrampilan. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. rohani. prihatin . kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Selain itu.

kerohanian. berakhlak mulia. Pendidikan Moral. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. kemahiran berfikir. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Oleh itu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Matematik dan Permainan Luar. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Bahasa Inggeris. beretika.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Pendidikan Islam. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. berkeyakinan dan berdisiplin. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. sikap dan nilai. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . kemanusiaan. sains dan teknologi.

afektif dan psikomotor. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. . rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. kritis dan inovatif.Tunjang dan juga unsur kreatif. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. Walau bagaimanapun. Oleh itu. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. menulis. perbualan. interaksi serta hasil kerja murid. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak.

Prasekolah . Che Tom Shaari. Duke Amiene Rev (September 9.blogspot. [On-line]. Mohd Rezal Hussin. Diperoleh pada September 2. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Rosilah Ahmad.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996).com/. Norkhamidah Mohd Bandi. 2010 daripada http://dukeamienerev.. Bahagian Pembangunan Kurikulum. et al. Diperoleh pada Ogos 30. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan.. 2008). (2009).blogspot.html .com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Diperoleh pada September 23. Rusni Che Adnan.com/prasekolahmpks/id5. [On-line]. Akta Pendidikan 1996. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Tabika Sejarah. (2004). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kerajaan Persekutuan (1961).RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. (2003). [On-line]. 2010 daripada http://misskhan0. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Noor Haris Dzulkilfi./kursusorientasi-kurikulum-standard. Akta Pelajaran 1961. (2009).tripod. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.Tadika .html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.Sekolah . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

org/wiki/ Prasekolah . 2010 daripada http://ms.wikipedia. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. [On-line].blogspot . Undang-undang Malaysia (2004). (5 April 2010). Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Ensiklopedia Bebas. [On-line]. Diperoleh pada September 23. Diperoleh pada September 8. 2010. Prasekolah. (2003).Rohaty Mohd Majzub. Bhd. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.html. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Wikipedia Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->