P. 1
51292454 Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2 3

51292454 Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2 3

|Views: 7|Likes:
Published by orkid_ungu007

More info:

Published by: orkid_ungu007 on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD
 • PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN
 • NIK NUR ‘IZZATI RUSDI
 • HAMZANIZA NOR HAMDAN
 • NORISHAH MOHAMAD DAUD
 • MASNITA HAZLINI MUSTAPHA
 • JABATAN KEMAHIRAN HIDUP
 • FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • (20 OKTOBER 2010)
 • ABSTRAK
 • PENGENALAN
 • DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • MATLAMAT
 • OBJEKTIF
 • FOKUS
 • REKABENTUK KURIKULUM
 • A.Kurikulum Berasaskan Standard
 • B.Kurikulum Berbentuk Modular
 • ORGANISASI KURIKULUM
 • KOMUNIKASI
 • KETRAMPILAN DIRI
 • KEMANUSIAAN
 • PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA
 • SAINS & TEKNOLOGI
 • KEROHANIAN, SIKAP & NILAI
 • Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang
 • A.Tunjang Komunikasi
 • B.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
 • C.Tunjang Ketrampilan Diri
 • D.Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
 • E.Tunjang Sains dan Teknologi
 • F.Tunjang Kemanusiaan
 • Kurikulum Berbentuk Modular
 • A.Modul Teras Asas
 • B.Modul Bertema
 • Bil Kategori Contoh
 • C.Aktiviti Rutin
 • PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH
 • PERUNTUKAN MASA MINIMUM
 • PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA
 • Bil.Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Jumlah minit seminggu 1200
 • PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL
 • Bil.Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu
 • Bahasa MalaysiaBahasa pengantar
 • JUMLAH 1200 1200
 • Jumlah minit seminggu 600 600 1200
 • Bil.Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Diajar
 • dalam
 • Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200
 • ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH
 • KEBANGSAAN
 • Latar Belakang Kurikulum
 • Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. terancang dan dapat 6 . LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Bermula pada tahun 1986. Pada tahun 2003. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kemudian pada tahun 1993.

sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. ii. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. sosioemosi. fizikal dan kreativiti dan estetika. v. kerohanian dan moral. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa.memenuhi keperluan murid semasa. iv. Perancangan dan penggubalan 7 . vi. perkembangan kognitif. Komunikasi Kerohanian. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. iii.

Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. Selain itu. matlamat. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. cadangan bahan kurikulum. Bagi menjelaskan perkara di atas. kurikulum. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Oleh itu. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. objektif. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Walau bagaimanapun. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Justeru. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 .

rohani.30 petang. berketrampilan. berakhlak mulia. emosi. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.00 tengah hari sehingga 3. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . rohani.00 pagi sehingga 11.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.30 pagi.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

selamat. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi dan social. iv. vii. ix. Membina kecergasan badan. v. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. intelek dan rohani sperti berikut: i. viii. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. ii. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai kematangan emosi. 10 . vi.

xiv. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xix. xviii. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xv. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xvii. Mengamalkan nilai murni. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.x. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xii. xi. yang dan berpusatkan kanak-kanak. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. xiii.

Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. belajar melalui bermain.bersepadu. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. A. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. bertema. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

Bahasa Tamil). Pendidikan Moral. Bahasa Cina. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Permainan Luar dan Matematik. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. ii.berkualiti. Dua jenis modul yang diwujudkan. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. kritis 13 . Bahasa Inggeris. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. B. i. Pendidikan Islam. kemahiran dan nilai.

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. Sikap dan Nilai. Sains dan Teknologi. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Kerohanian. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat.dan inovatif. 14 INSAN SEIMBAN G . ICT. kreativiti. Kemahiran berbahasa. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. bahasa Malaysia. Untuk tujuan kesinambungan. Kemanusiaan. Pemupukan daya imaginasi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. negara & global. bakat dan apreasiasi. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. penyelesaisan masalah. pengetahuan sains. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. bahasa Inggeris. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1).

Bahasa Inggeris. kemahiran bertutur. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. 15 . Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia.

bernasyid. ii. simulasi. Rukun Islam. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. aktiviti handson. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. melakukan pergerakan solat. i. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. baik 16 . meneroka dan bermain. berwuduk. menyanyi. Pada masa yang sama.B. Tunjang Kerohanian.

kerajinan. 17 . hemah tinggi. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.hati. keberanian. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. berterima kasih. kesederhanaa. keadilan. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. kerjasama. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. bertanggungjawab. D. hormat menghormati. berdikari dan berdisiplin. toleransi. kejujuran. kasih sayang. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. C. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. pencapaian emosi yang positif. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. semasa rehat.

Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. penglibatan dalam aktiviti sukan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Perkembangan Kreativiti 18 . Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. menyambut objek. ii.i.

pengalaman awal untuk memainkan perkusi. dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. berlakon. 19 . Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. matematik dan lainlain. menari dan membuat gerakan secara kreatif. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi.

mengukur menggunakan unit bukan piawai. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. awal matematik. cuaca). haiwan). sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. Semasa proses penerokaan ini. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. Dalam proses penerokaan ini. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. air. i.E. 20 . Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. sistematik dan teliti akan terbentuk. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan.

Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. nombor. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. bentuk dan ruang. ii. konsep waktu. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . nilai wang. F. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. komuniti dan alam sekitar. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. operasi nombor yang mudah. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. rakan.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. menulis. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). matematik dan Permainan Luar. 22 . maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Bahasa Inggeris. A.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Pendidikan Islam. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Pendidikan Moral. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. menaakul). mengira.

Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. tetapi pada akhir tahun. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. iii. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. kritis dan inovatif. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. iv. ii. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. B. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. 23 . Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. pendidikan moral dan matematik. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas.

modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid.Pada awal tahun. keperluan setempat dan keperluan semasa. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Walaubagaimanapun. peratus masa perlu dinaikkan.

3. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. 25 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). 2. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. perbualan pagi. refleksi sebelum balik. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.C.

Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam.4. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 7. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 8. 5. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 26 .

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. menulis. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun.

makan. tanda kedatangan. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. menyambut bola. gelongsor. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. 15 dan 16. gosok gigi. 31 . Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. doa. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. dan lain-lain Main pasir. main air. berbaris. menyanyikan lagu. main bebas (free play). main pondok Berlari.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

seni visual. kemanusiaan. perkembangan sosioemosi. tanda kehadiran.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. matematik. menyanyikan lagu. muzik. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . pendidikan moral dan perkembangan fizikal. sains. doa. berbaris. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). 36 . 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 2010/2011.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. • • 2003 . 1986 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.

v. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. iii.Dalam konteks transformasi kurikulum. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan maklumat 37 . transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. vi. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. II. iv. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.A. III.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. ii.

II. inovasi. kreativiti dan keusahawanan. semangat patriotik.IV. daya kepimpinan. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. VI. jati diri. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. 38 . Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. pegangan teguh kepada ajaran agama. IV. III. berkomunikasi. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. beretika. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. V. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. yakin diri.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. intelek dan rohani sperti berikut: i. Membina kecergasan badan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. emosi. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . kreatif dan bermakna. ii. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Mempunyai sifat peribadi. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. rohani. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Mempunyai tubuh badan yang sihat. emosi dan social.

xi. Mengamalkan nilai murni.iii. Mempunyai kematangan emosi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. vi. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. xiii. vi. xiv. xv. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. xii. iv. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. viii. Mempunyai kemahiran kognitif. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. ix. v. x. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. vii. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v.

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .budaya. xvi.

Kehidupan murid b. Hands-on learning II. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pembelajaran melalui bermain III. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. III.bersesuaian dengan: a. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Keinginan untuk meneroka c. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Pembelajaran secara kontekstual VII. Kemahiran inovatif. Pendekatan bertema. Kesepaduan antara komponen b.melibatkan: a. Pendekatan bersepadu. Masa c. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Keupayaan kognitif b. Tempat d. kritis dan kreatif e. Kemahiran motor kasar dan halus d. Pendekatan bermain sambil belajar. Inkuiri penemuan IV. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Pembelajaran berasaskan projek V. Pembelajaran luar bilik darjah VI.

Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. c. Modul Bertema 44 . Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Pendidikan Moral.digunakan untuk: a. Kumpulan: a. Bahasa Cina. d. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Memperolehi maklumat c. menulis. Matematik dan Permainan Luar. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b.d. Bahasa Inggeris. b. II. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. mengira dan menaakul). c. Teknologi maklumat. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kelas: a. Merangkumi Bahasa Melayu. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. b. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Bahasa Tamil. Pendidikan Islam.

• Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. b. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. kemahiran. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Individu: a. Keperluan II. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. III.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. pendidikan moral dan matematik.untuk memperolehi hasil yang sama. kemahiran dan nilai. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. b. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. c. keperluan setempat dan keperluan semasa. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Penentuan tema mengikut keperluan murid. c. Kemampuan Kandungan Kurikulum III.

Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Modul Teras Asas b. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Murid membina pengetahuan sendiri. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Perbezaan individu dibenarkan IV. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Perkembangan Kognitif III.II.

• Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. II. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Senarai semak b. Anekdot 47 . Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka.

sekurang-sekurangnya dua kali setahun. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. 48 . • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala.c. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. Gotong Royong. Hari Keluarga. lawatan dan program keibubapaan.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. 49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Selain itu. Hal ini kerana. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. berketrampilan. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. emosi. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. rohani. prihatin . Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah.

Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. berakhlak mulia. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Bahasa Inggeris. beretika. kemanusiaan. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. berkeyakinan dan berdisiplin. Pendidikan Moral. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. sains dan teknologi. kemahiran berfikir. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Pendidikan Islam. sikap dan nilai. kerohanian. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Oleh itu. Matematik dan Permainan Luar. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.

menulis. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Walau bagaimanapun.Tunjang dan juga unsur kreatif. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. afektif dan psikomotor. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. kritis dan inovatif. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. . cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. interaksi serta hasil kerja murid. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. perbualan. Oleh itu.

2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Mohd Rezal Hussin. (2003). Diperoleh pada September 2.blogspot. Noor Haris Dzulkilfi. Che Tom Shaari. [On-line].html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996)./kursusorientasi-kurikulum-standard.blogspot.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan.html . Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.. Rusni Che Adnan.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.tripod. (2009). Diperoleh pada September 23. Prasekolah . Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. [On-line]. 2010 daripada http://misskhan0. (2009). Rosilah Ahmad. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Duke Amiene Rev (September 9. (2004). [On-line]..com/. et al. 2008). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Akta Pelajaran 1961. Norkhamidah Mohd Bandi. 2010 daripada http://dukeamienerev. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Sekolah . Diperoleh pada Ogos 30.Tadika .com/prasekolahmpks/id5.Tabika Sejarah.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kerajaan Persekutuan (1961).

Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Diperoleh pada September 8.org/wiki/ Prasekolah . Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). [On-line].blogspot . 2010 daripada http://ms.wikipedia. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Undang-undang Malaysia (2004).html. (5 April 2010). Wikipedia Bahasa Melayu.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Prasekolah. Diperoleh pada September 23. [On-line]. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. (2003). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.Rohaty Mohd Majzub. 2010. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd. Ensiklopedia Bebas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->