• Digunakan untuk menguji litar elektrik atau elektronik • Digunakan untuk menyukat pelbagai jenis sukatan elektrik atau

elektronik • Meter ini adalah gabungan daripada voltmeter, ammeter dan ohm meter • Fungsi meter boleh dipilih dengan memutar tombol pemilih julat

Jenis meter pelbagai
1. Jenis analog
– Meter terdiri daripada jarum penunjuk

2. Jenis digital
– Meter hanya menunjukkan bacaan

Penunjuk

Skru pelaras sifar

Tombol julat pemilih

Tombol pelaras sifar

Terminal negatif Terminal positif

BAHAGIAN UTAMA METER PELBAGAI BAHAGIAN
1. Skru pelaras sifar

PENERANGAN
Melaraskan jarum penunjuk kepada sifar. Perlu pelarasan jika tidak pada kedudukan sifar apabila menguji arus dan voltan. Melaraskan jarum penunjuk sebelum menguji kerintangan Pemilihan julat bagi voltan, arus dan rintangan Penunjuk bacaan pada skala Penunjuk nilai rintangan, Vat dan Vac Kadar sukatan yang hendak diukur Terminal prob negatif (hitam) Terminal prob positif (merah)

2. Pelaras sifar ohm 3. Tombol pemilih julat 4. Jarum penunjuk 5. Skala 6. Julat 7. Terminal negatif 8. Terminal positif

Skala rintangan (Ohm)

Skala Voltan Arus Ulangalik

Skala Voltan Arus Terus

MENGGUNAKAN METER Jika julat rendah dipilih untuk menyukat voltan PELBAGAI tinggi, ia boleh 1. Menyediakan meter pelbagai merosakkan meter
Pemutar skru Penunjuk bergerak

Laraskan skru pembetul sifar dengan pemutar skru supaya mendapatkan bacaan sifar Tetapkan tombol pemilih julat kepada sukatan yang dikehendaki. Julat yang dipilih mestilah mencukupi untuk fungsi menyukat

Skru pemutar sifar

Langkah langkah menggunakan ohmmeter
Putarkan tombol pelaras Ohmmeter hanya boleh sifar bagi mendapatkan digunakan untuk menguji bacaan / alat komponensifar yang tidak disambungkan bekalan elektrik

Sentuhkan kedua -dua hujung

Pilih julat

Jenis-jenis perintang
2. Perintang tetap 2. Perintang bolehlaras 3. Reostat 4. Preset

Membaca nilai rintangan dengan ohmmeter
Bacaan pada skala = 50 Julat = Ω x 1

Bacaan sebenar = 50 x 1 = 50ohm

Membaca nilai rintangan dengan ohmmeter
Bacaan pada skala = 150 Julat = Ω x k

Bacaan sebenar = 150 x k = 150k atau 150,000Ώ (1k = 1000ohm)

Membaca nilai rintangan dengan ohmmeter
Bacaan pada skala = 5 Julat = Ω x M

Bacaan sebenar = 5 x M = 5M atau 5,000,000Ω (1M = 1,000,000ohm)

PERATURAN / KESELAMATAN
• Pastikan sumber bekalan meter pelbagai berkeadaan baik. • Pemilihan julat mestilah sesuai dengan nilai yang diukur. • Jangan memegang dikedua-dua hujung prob/tamatan apabila kerja dijalankan.