PERATURAN AM PUSAT SUMBER

1. Tidak dibenarkan makan, minum, merokok, tidur dan menconteng di dalam PSS. 2. Tidak dibenarkan membuat bising. 3. Buang sampah ke dalam bakul sampah yang disediakan. 4. Membaca di ruang yang disediakan dan tidak dibenarkan mengganggu pengguna lain. 5. Buku rujukan dan red spot boleh dipinjam dengan kebenaran guru PSS sahaja. 6. Guru yang membawa murid ke PSS hendaklah memastikan muridmurid mematuhi peraturan yang ditetapkan. 7. Dilarang membawa masuk beg kecuali dengan kebenaran guru. 8. Jangan berebut-rebut semasa masuk dan keluar PSS. 9. Susun kasut di tempat yang disediakan dengan kemas sebelum masuk ke PSS. 10. Pengawas bertugas berhak mengarah pengguna yang tidak mematuhi peraturan.

Buku yang rosak atau hilang hendaklah diganti mengikut harga buku tersebut. Harga kad pinjaman ialah 70 sen. 2. 8. 3. 9. 10. 4. Tempoh pinjaman adalah satu minggu. Penghantaran berwakil dibolehkan. Murid Tahap 2 iaitu Tahun 4. 5 & 6 dibenarkan membuat pinjaman sebanyak 3 buah buku.2 & 3 boleh meminjam 2 buah buku sahaja iaitu sebuah buku Bahasa Inggeris dan sebuah buku Bahasa Melayu. Murid-murid yang mempunyai kad pinjaman sahaja dibenarkan membuat pinjaman. 5. . Kelewatan menghantar buku pada tarikh yang ditetapkan akan dikenakan denda sebanyak 10 sen sehari bagi sebuah buku.PERATURAN PINJAMAN BUKU 1. Pinjaman berwakil tidak dibenarkan. Buku-buku tersebut mesti terdiri daripada 2 buah buku Bahasa Inggeris dan sebuah buku Bahasa Melayu. 7. 6. Murid Tahap 1 iaitu murid-murid Tahun 1.