Kepentingan hubungan antara kaunselor dan klien

Dipersembahkan oleh: Nurul akasyah Komathy Ramadas

• Bagi mencapai objektig yang berkesan.Pengenalan • Proses kaunseling merupakan perhubungan antara kaunselor dan kliennya yang meminta bantuan. maka hubungan antara kaunselor dan klien adalah amat penting. seorang kaunselor perlu cuba untuk membina hubungan yang baik dengan kliennya. • Oleh itu. .

• Hubungan dapat dijalin sekiranya seorang kaunselor meyakinkan kliennya bahawa dia seorang yang :  Ikhlas  Sudi serta mampu membantu  Apabila wujud perasaan empati .Cara mewujudkan hubungan • Tidak boleh diwujudkan secara paksaan • Hanya dapat dijalin dengan teknik yang sesuai.

• Hubungan yang baik dapat diperlihat dalam situasi yang berikut:  Kemesraan perhubungan dalam pertemuan  Klien memberitahu masalahnya tanpa keraguan dan helah bela  Tanda kepercayaan lahir akibat penerimaan klien sepenuhnya tanpa syarat .

.Contoh cara • Contoh soalan  Saya berasa gembira berjumpa dengan anda di sini. Saya harap anda boleh memberitahu saya apa yang sebenarnya berlaku supaya kita akan samasama mencari iktibar untuk kebaikan anda • Pertanyaaan sebegini akan menjadikan klien berasa sedikit lega dan berani untuk menceritakan masalah yang dihadapi mereka.

Kepentingan • Sesi kaunseling dapat diteruskan dalam suasana yang mesra. . • Membantu kaunselor meneruskan sesi kaunseling mengikut apa yang telah dirancang. • Menimbulkan keselesaan di dalam diri klien untuk bersama kaunselor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful