Kepentingan hubungan antara kaunselor dan klien

Dipersembahkan oleh: Nurul akasyah Komathy Ramadas

Pengenalan • Proses kaunseling merupakan perhubungan antara kaunselor dan kliennya yang meminta bantuan. • Bagi mencapai objektig yang berkesan. • Oleh itu. seorang kaunselor perlu cuba untuk membina hubungan yang baik dengan kliennya. . maka hubungan antara kaunselor dan klien adalah amat penting.

Cara mewujudkan hubungan • Tidak boleh diwujudkan secara paksaan • Hanya dapat dijalin dengan teknik yang sesuai. • Hubungan dapat dijalin sekiranya seorang kaunselor meyakinkan kliennya bahawa dia seorang yang :  Ikhlas  Sudi serta mampu membantu  Apabila wujud perasaan empati .

• Hubungan yang baik dapat diperlihat dalam situasi yang berikut:  Kemesraan perhubungan dalam pertemuan  Klien memberitahu masalahnya tanpa keraguan dan helah bela  Tanda kepercayaan lahir akibat penerimaan klien sepenuhnya tanpa syarat .

Saya harap anda boleh memberitahu saya apa yang sebenarnya berlaku supaya kita akan samasama mencari iktibar untuk kebaikan anda • Pertanyaaan sebegini akan menjadikan klien berasa sedikit lega dan berani untuk menceritakan masalah yang dihadapi mereka. .Contoh cara • Contoh soalan  Saya berasa gembira berjumpa dengan anda di sini.

.Kepentingan • Sesi kaunseling dapat diteruskan dalam suasana yang mesra. • Menimbulkan keselesaan di dalam diri klien untuk bersama kaunselor. • Membantu kaunselor meneruskan sesi kaunseling mengikut apa yang telah dirancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful