Jenis Komponen Elektronik dan Fungsi

Jenis Komponen Elektronik

Komponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif . • Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepada gandaan voltan, dan arus kepada suatu litar. • Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi.
• •

Contoh komponen pasif ialah perintang, kapasitor dan induktor.

Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan untuk menghasilkan gandaan voltan, dan arus. • Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir. • Contoh komponen aktif ialah transistor, diod dan litar bersepadu

Komponen Pasif Perintang

Perintang Tetap (Jenis Karbon)
Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Perintang j uga digunakan sebagai pembahagi voltan. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm (Ω).

Terdapat dua jenis perintang: 1. Perintang tetap– perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap 2. Perintang boleh ubah – perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah

Sebaliknya kapasitor membenarkan arus ulang–alik mengalir dalam litar. Ia boleh dicas dan dinyahcas. .Perintang Tetap (Berlilit Dawai) Perintang Boleh Ubah (Potentiometer) Kapasitor Kapasitor merupakan satu komponen pasif yang dapat menyimpan cas elektrik. Kapasitor mampu menghalang aliran arus terus apabila ianya dicas sepenuhnya.

Nilai kearuhan sesuatu inductor disukat dalam unit Henry. Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-Pdan jenis-N. pengayun dan menentang arus ulang-alik. Ianya biasa digunakan untuk menghasilkan voltan aruhan.Kapasitor (Elektrolit) Kapasitor (Seramik) Induktor Induktor atau gegelung adalah wayar atau konduktor elektrik yang dililit dalam bentuk silinder atau gegelung. H. Induktor Komponen Aktif Diod Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. Cantuman ini menghasilkan diod simpang. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) . Ia banyak digunakan dalam litar elektronik dan elektrik sebagai penapis.

Perintang perlu disambung secara siri kepadanya untuk mengelakkan arus berlebihan mengalir melaluinya. Antara sumbangan transistor kepada bidang elektronik ialah : • litar menjadi lebih kecil • litar beroperasi tanpa kuasa pemanas – menjimatkan tenaga • menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah • peralatan elektronik lebih tahan lasak .sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-).5V). Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. Transistor (Simpang Dwi Kutub) . LED beroperasi pada voltan rendah (sekitar 1. LED biasa digunakan sebagai penunjuk.BJT Transistor berfungsi sebagai suis elektronik. LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala. voltan atau kuasa. Diod Diod Pemancar Cahaya (LED) LED Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod. Komponen ini juga berfungsi sebagai penguat untuk menggandakan arus.

Transistor .