Jenis Komponen Elektronik dan Fungsi

Jenis Komponen Elektronik

Komponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif . • Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepada gandaan voltan, dan arus kepada suatu litar. • Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi.
• •

Contoh komponen pasif ialah perintang, kapasitor dan induktor.

Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan untuk menghasilkan gandaan voltan, dan arus. • Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir. • Contoh komponen aktif ialah transistor, diod dan litar bersepadu

Komponen Pasif Perintang

Perintang Tetap (Jenis Karbon)
Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Perintang j uga digunakan sebagai pembahagi voltan. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm (Ω).

Terdapat dua jenis perintang: 1. Perintang tetap– perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap 2. Perintang boleh ubah – perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah

Kapasitor mampu menghalang aliran arus terus apabila ianya dicas sepenuhnya. Ia boleh dicas dan dinyahcas. Sebaliknya kapasitor membenarkan arus ulang–alik mengalir dalam litar.Perintang Tetap (Berlilit Dawai) Perintang Boleh Ubah (Potentiometer) Kapasitor Kapasitor merupakan satu komponen pasif yang dapat menyimpan cas elektrik. .

Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-Pdan jenis-N. Nilai kearuhan sesuatu inductor disukat dalam unit Henry. Cantuman ini menghasilkan diod simpang.Kapasitor (Elektrolit) Kapasitor (Seramik) Induktor Induktor atau gegelung adalah wayar atau konduktor elektrik yang dililit dalam bentuk silinder atau gegelung. Ianya biasa digunakan untuk menghasilkan voltan aruhan. Induktor Komponen Aktif Diod Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. pengayun dan menentang arus ulang-alik. Ia banyak digunakan dalam litar elektronik dan elektrik sebagai penapis. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) . H.

5V). Transistor (Simpang Dwi Kutub) .sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-). Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. Komponen ini juga berfungsi sebagai penguat untuk menggandakan arus. Diod Diod Pemancar Cahaya (LED) LED Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod. LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala. voltan atau kuasa.BJT Transistor berfungsi sebagai suis elektronik. Antara sumbangan transistor kepada bidang elektronik ialah : • litar menjadi lebih kecil • litar beroperasi tanpa kuasa pemanas – menjimatkan tenaga • menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah • peralatan elektronik lebih tahan lasak . LED biasa digunakan sebagai penunjuk. LED beroperasi pada voltan rendah (sekitar 1. Perintang perlu disambung secara siri kepadanya untuk mengelakkan arus berlebihan mengalir melaluinya.

Transistor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful