(Unit 4) MEMAHAMI PERUNDINGAN

PENGURUSAN KONFLIK & PERUNDINGAN I HHHN1013

Zulkefly Othman
memahami perundingan 1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. 2. 3.

4. 5.

Definisi Perundingan Jenis-jenis Perundingan Mengurus, Menyelesai dan Mengelak Konflik Gaya-gaya Perundingan Tabiat dalam Perundingan
memahami perundingan 2

Nyatakan dalam satu ayat definisi bagi

PERUNDINGAN

memahami perundingan

3

Negotiation

is getting what you want from the other person -- no matter what. all know how bargaining works. You ask for a lot, and wind up settling for something in the middle.
memahami perundingan

We

4

Negotiation

is an attempted trade-off between getting what you want and getting along with people. is a discussion between people, with the goal of reaching an agreement on issues, and separating the parties when neither party has the power to get its way.
memahami perundingan

Negotiation

5

Reaksi

sepontan terhadap situasi seperti konflik seringnya tidak melibatkan perundingan dilakukan hanya jika ada peruntukan masa dan sesuatu yang perlu dicapai

Perundingan

memahami perundingan

6

 Anak

anda berlari ke tengah jalanraya dan anda sangat bimbangkan keselamatannya. Adakah anda akan berunding untuk membawanya ke tepi jalan? telah bersetuju untuk bekerja lebih masa tanpa bayaran lebih disebabkan masalah kewangan yang dihadapi oleh syarikat. Tiba-tiba bos anda menambahkan lagi kerja lebih masa selama satu jam sehari tanpa apa-apa bayaran.Adakah anda akan berunding untuk bayaran yang lebih?
memahami perundingan

 Anda

7

 Saling

berkaitan. Kadang-kadang perundingan dilakukan dahulu dan kemudian timbulnya konflik disebabkan kegagalan perundingan. Ada juga konflik yang membawa kepada perundingan untuk mencari jalan penyelesaian. yang baik akan melihat konflik sebagai sesuatu yang normal dan konstruktif. Skil dalam perundingan boleh dipelajari. Ia memberi keberanian/ keyakinan mengendalikan perundingan secara positif.
memahami perundingan

 Perunding

8

memahami perundingan

9

JENIS-JENIS PERUNDINGAN
 Kasual

(biasa)  Tidak formal  Formal  Facilitated  Kritikal

memahami perundingan

10

Perlu INGAT! “Dua elemen penting berkenaan perundingan: Berpatutan dan fleksibel.”
memahami perundingan 11

memahami perundingan

12

Mengurus

konflik – menjadikan konflik suatu yang konstruktif
• Meningkatkan kreativiti • Kepelbagaian • Meningkatkan produktiviti • Mengurangkan “groupthink” (terlalu

Pendekatan

compromising atau collaborative
memahami perundingan

menjaga perasaan pihak lain)

13

Sesuai

jika tingkahlaku destruktif wujud, situasi konflik yang destruktif atau hasil konflik adalah tidak seperti yang diharapkan. competing, compromising atau collaborative

Pendekatan

memahami perundingan

14

 Sesuai

jika emotions are high, tempers are too hot, jika tidak yakin terhadap tindakan yang perlu diambil. bila konflik itu konstruktif dan tiada unsur-unsur kearah destruktif. dari interpersonal konflik sering menyebab-kan sesuatu yang negatif berlaku/meningkatkan lagi konflik.
memahami perundingan

 Sesuai

 Mengelak

15

 Cuba

mengubah diri orang lain • Selalunya tak berjaya • fokus pada pendapat/ tingkahlaku mengubah keadaan • Selalunya tak berjaya • Ubah persepsi/ pendapat/ tingkahlaku mengubah diri sendiri • Ubah penilaian/ persepsi/ pendapat dan bersedia menerima keputusan

 Cuba

 Cuba

memahami perundingan

16

GAYA PERUNDINGA N
Barbara A. Budjac Corvette, J.D. 2007. Conflict Management. New Jersey: Prentice Hall
memahami perundingan 17

AVOIDANCE (MENGELAK)
 

Beralah/ menarik diri Mengelak dari mendapat apa yang diri mahu Bersungut/merajuk/mengejek/menyimpan perasaan sebenar/menyekat dari perbincangan tentang sesuatu isu/berdiam diri/percaya tidak akan berjaya menyelesaikan masalah Tidak asertif
memahami perundingan 18

ADVERSARIAL/COMPETITI VE
 

 

Win/ lose Memberi arahan hinggalah bersikap agresif Berfokuskan menang dan semua benar Tidak menghiraukan perasaan orang lain/ terlalu keras/ tidak mahu mengalah/ bertelingkah didepan individu lain yang tak terlibat
memahami perundingan 19

ADVERSARIAL/COMPETITI VE
 

Memperkecilkan individu/ bahasa kesat/ menggunakan kuasa/ memanipulasi Anda akan mengambil sikap mengalah atau melawan Jika tahap emosinya tidak stabil, individu ini akan hilang sabar dan hilang pegangan/ haluan

memahami perundingan

20

ACCOMMODATING (PENYESUAIAN)/ COMPROMISING (KOMPROMI)
 

Memberi sebahagian hak anda kepada orang lain. Mengelak daripada terus membuat perundingan Splitting the difference /bersetuju walaupun tidak puashati/ need of affiliation (cuba memuaskan pihak lain)/percaya tiada apa lagi yang boleh dilakukan Lose/get, get/lose, lose/lose
memahami perundingan 21

COOPERATIVE (KOPERATIF)/ COLLABORATIVE (KOLABORASI)

 

Mencari jalan untuk memuaskan kedua-dua belah pihak Win/win Mendengar/expresi perasaan dan kehendak/sikap positif terhadap konflik Kestabilan emosi yang tinggi/ kehendak untuk berjaya dalam mencapai sesuatu matlamat/ tiada sikap kompetitif yang tinggi/pentingkan hubungan
memahami perundingan 22

TABIAT DALAM PERUNDINGA N
Barbara A. Budjac Corvette, J.D. 2007. Conflict Management. New Jersey: Prentice Hall
memahami perundingan 23

TABIAT PERUNDINGAN
1.

HARMONIZER (PACIFIER) CONTROLLER (BULL) PRAGMATIST (STREET FIGHTER) ACTION SEEKER (HIGH ROLLER)
memahami perundingan 24

3.

5.

7.

HARMONIZER (PACIFIER)
 

 

Intuitive-perceiving (gerakhati-menjangka) Pendekatan- perspektif luas/menyusun semua maklumat menjadikannya sebagai konsep serta teori. Berbincang secara terbuka. Lebih berminat kepada mewujudkan suasana harmoni/tidak terlalu fokus pada ditil isu.
memahami perundingan 25

HARMONIZER …cont.
Sukar untuk tidak bersetuju kerana kebolehan “persuasive”nya.  Banyak alternatif kreatif dikemukakan.  Boleh terarah untuk berbincang tentang isu-isu lain/tidak fokus pada isu.

memahami perundingan 26

HARMONIZER …cont.
 Menunjukkan

sikap perihatin terhadap individu lain/menerima kritikan “personally”  Berkongsi persepsi.. Kadangkadang menimbulkan “miscommunication”  Sukar dikawal/jadi “pacifier”
memahami perundingan 27

BERDEPAN DGN. HARMONIZER …cont.
 Untuk

berunding dengan harmonizer, tunjukkan apresiasi diatas konsep dan alternatif yang dikemukakan.

memahami perundingan

28

CONTROLLER (BULL)
 Intuitive-judging

(gerak hati-

menghukum)  Pendekatan- perspektif luas/menyusun semua maklumat menjadikannya sebagai konsep serta teori.  Fokus kepada topik
memahami perundingan 29

CONTROLLER (BULL)… cont.  Pelan tersusun/ tidak sabar untuk membuat keputusan.  Tegas,mempunyai kata putus, ditil/cermat  Keras hati/ mahu semua dituruti/ berstruktur
memahami perundingan 30

CONTROLLER (BULL)… cont.

Menguasai perundingan namun tidak mencetuskan konflik/ harmoni dan tenang  Minat untuk menghulurkan bantuan  Berpegang teguh pada pendapat … boleh membawa kepada pertelingkahan
memahami perundingan 31

CONTROLLER (BULL)… cont.  Miscommunication dan ketidak setujuan meningkat bila berdepan dengan controller  Melihat sesuatu sebagai fixed, betul salah, hitam putih

memahami perundingan

32

BERDEPAN DGN. CONTROLLER (BULL)…cont.
 Biarkan

dia “membebel bersendirian” apabila alternatif dikemukakan  Buktikan minat untuk mencapai kata sepakat  Jangan biarkan dirinya menjadi BULL!
memahami perundingan 33

PRAGMATIST (STREET FIGHTER)
 Sensing-judging  Ditil/spesifik/pendekatan

berperingkat  Minat berhujah daripada berbincang tentang konsep

memahami perundingan

34

PRAGMATIST ….cont.
 Berminat

kepada facts and figures dan penyelesaian yang konkrit/ praktikal dan realistik  Tidak sabar dalam mencapai persetujuan  Tegas/keras hati
memahami perundingan 35

PRAGMATIST ….cont.

Sukar melihat sesuatu dalam skop yang luas oleh itu pragmatist selalunya hanya perlukan sebab yang sedikit sahaja untuk menerima sesuatu alternatif atau memberikan persetujuan. Pertelingkahan cepat wujud jika ketidak persetujuan sering berlaku Sentiasa ingin menang (street fighter)/ win at all cost/ pandangan win or lose
memahami perundingan 36

BERDEPAN DGN. PRAGMATIST ….cont.
 Menggunakan

minatnya berkaitan dengan facts and figures serta menunjukkan keperihatinan yang mendalam  Memberi ruang untuk pragmatist menenangkan diri
memahami perundingan 37

ACTION SEEKER (HIGH ROLLER)
Sensing-perceiving  Ditil/spesifik/pendekatan berperingkat/lebih minat berhujah  Tidak berminat pada teori/perancangan…hands-on

memahami perundingan

38

ACTION SEEKER …..cont.
Spontaneous/action-oriented/suka pada cabaran dan penghargaan  Jika tidak dikawal (high roller)… mereka samada menang besar atau kalah teruk!  Berkongsi persepsi tetapi itu bukan menunjukkan persetujuan

memahami perundingan 39

BERDEPAN DGN. ACTION SEEKER …..cont.

Menggunakan facts dan figures/ sentiasa mendorong action seeker berbincang mengenai minat peribadinya untuk mengurangkan enthusiasm Action seeker senang dialih perhatian (distract)/tidak berperaturan dan tidak dapat dijangka… mewujudkan ruang dan peluang untuk dimanipulasi

memahami perundingan

40

memahami perundingan

41

KESIMPULAN 1

 

PERUNDINGAN
Definisi perundingan Jenis perundingan
    

Kasual Tidak formal Formal Facilitated kritikal

Berunding dengan berpatutan dan fleksibel

memahami perundingan

42

KESIMPULAN 2

KONFLIK DAN PERUNDINGAN
3 cara berhadapan dengan konflik:
  

Mengurus Menyelesaikan Menghindari/ mengelak Ubah orang lain Ubah situasi/ keadaan Ubah diri

Matlamat penyelesaian:
  

Konstruktif interpersonal konflik perlu diurus, destruktif interpersonal konflik perlu diselesaikan
memahami perundingan 43

KESIMPULAN 3

GAYA PERUNDINGAN
4 gaya perundingan utama:
   

Avoiding Competing Accomodating/ compromising Cooperating/ collaborating

Competing dan compromising semulajadi distributive. Collaborating adalah intergrative 4 gaya ini sesuai mengikut keadaan dan masa bergantung kepada minat, matlamat, nilai dan personaliti
memahami perundingan 44

KESIMPULAN 4

TABIAT PERUNDING
Harmonizer perlu kepada hubungan, kuasa sosial serta kurang dari sudut keditilan/ keperihatinan…hindari situasi pacifier Action seeker sangat rendah dari sudut keperihatinan/keditilan ….. hindari high roller Pragmatist/ controller lebih kepada menghukum, perlu pada personal power dan tahap kompetitif yang tinggi …hindari situasi bull/ street fighter

memahami perundingan

45

KESIMPULAN 4

TABIAT PERUNDING  Harmonizers – general and openended  Controllers – general and resolved  Pragmatists – specific and resolved  Action seekers – specific and open-ended
memahami perundingan 46

POP KUIZ #3

Apakah yang dimaksudkan dengan perundingan? Apakah gaya dan tabiat perundingan yang UTAMA yang terdapat pada diri anda. Nyatakan satu situasi contoh. Pada pendapat anda, apakah perkaraperkara yang perlu diambil kira sebelum dan semasa proses perundingan.
memahami perundingan 47