YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN (Persatuan Badan Berkanun Malaysia

)
KURSUS PETUNJUK-PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) "Key Performance Indicators" (KPI)" LATAR BELAKANG Perkhidmatan Awam Malaysia berhasrat untuk mencapai tahap dunia,perkara ini boleh dicapai melalui pelaksanaan program seperti berikut: • • • • • Minda dan sikap yang mengejar kecemerlangan; Etika yang luhur; Pembangunan tenaga manusia yang berpengetahuan; Budaya kerja yang berasaskan prestasi; Daya kepimpinan yang kukuh.

Kursus ini disediakan untuk menyediakan pegawai-pegawai Awam bagi memenuhi hasrat Negara untuk memberi perkhidmatan bertaraf dunia.

OBJEKTIF Diakhir kursus peserta akan mendapat faedah seperti berikut: • • • • • Boleh memilih, membina dan membentuk KPI yang sesuai dengan Visi, Misi dan Objektif organisasi serta menentukan tahap pengukuran prestasi. Memahami prinsip-prinsip pengukuran prestasi. Boleh menyedia dan menetapkan sasaran prestasi. Boleh menyediakan carta alir kerja pengukuran KPI. Boleh menyediakan system pengukuran KPI.

KANDUNGAN 1. Memperkenalkan konsep "Key performance Indicators" (KPI) atau PetunjukPetunjuk Prestasi Utama. 2. Falsafah KPI. 3. Prinsip-prinsip Asas Pengukuran KPI. 4. Pemilihan dan Pembentukan KPI. 5. Menyedia dan menetapkan Sasaran petunjuk-petunjuk prestasi. PESERTA Penyelia, Eksekutif, Pengurusan dan Profesional

TAJUK : KURSUS PETUNJUK-PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TARIKH Tempat : : 30 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2009 KUALA LUMPUR