KURSUS PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN

TARIKH KURSUS: TEMPOH: TEMPAT: OBJEKTIF KURSUS: • • Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Dasar, Prosedur dan Arahan berkaitan Keselamatan Perlindungan; dan Memberi kompetensi Perlindungan bagi melaksana sistem kawalan keselamatan perlindungan di Jabatan masing-masing.

MODUL KURSUS: • • • • • • • Pengurusan Keselamatan Menangani Ancaman Keselamatan Pengurusan Rahsia Rasmi Kerajaan Dari Perspektif Keselamatan Fizikal Pengurusan Rahsia Rasmi Kerajaan Dari Perspektif Akta Rahsia Rasmi 1972 Pengurusan Rahsia Rasmi Kerajaan Dari Perspektif Keselamatan Dokumen Pengelasan dan Pengelasan Semula Rahsia Rasmi Pengurusan Rahsia Rasmi Kerajaan Dari Perspektif Keselamatan Peribadi Keselamatan Maklumat-Isu-Isu dan Cabaran

KAEDAH LATIHAN: Ceramah, perbincangan dan persembahan kumpulan KUMPULAN SASAR:

Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Peringkat Ibu Pejabat LPPKN Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sahaja)

KURSUS PENGURUSAN REKOD DAN FAIL
OBJEKTIF KURSUS: i. Memberi pengetahuan asas dalam mengurus rekod dan fail di Jabatan; ii. Memahami tanggungjawab dan peranan anggota dalam mengurus rekod dan fail;dan iii. Meningkatkan kecekapan menguruskan fail dan rekod dalam pentadbiran jabatan masing-masing MODUL KURSUS: i. Konsep Pengurusan Rekod ii. Perundangan dan Peraturan Rekod iii. Pengurusan Surat Menyurat dan Fail iv. Pengklasan Fail v. Kawalan Keselamatan Rekod vi. Pengurusan Rekod Elektronik KAEDAH LATIHAN: Ceramah, perbincangan dan bengkel KUMPULAN SASAR: Pegawai dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Sokongan (Peringkat Ibu Pejabat dan LPPKN Negeri) BILANGAN PESERTA: 35 – 40 orang CARA MEMOHON Pegawai dan anggota yang berminat boleh membuat permohonan melalui Pengarah Bahagian/Pengarah Negeri masing-masing. TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

CERAMAH KUALITI
OBJEKTIF CERAMAH: i. Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada peserta berhubung dengan pelbagai topik berkaitan dengan pembangunan diri, organisasi dan motivasi; dan ii. Memberi peluang kepada peserta untuk berinteraksi dan mengemukakan cadangan dan pandangan. MODUL CERAMAH: Modul adalah berkaitan dengan aspek pembangunan diri, organisasi dan motivasi anggota serta isu-isu semasa berkaitan dengan perkhidmatan awam secara keseluruhannya. KAEDAH LATIHAN: Ceramah dan sesi soal jawab KUMPULAN SASAR: Pegawai dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Sokongan (Peringkat Ibu Pejabat dan LPPKN Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) BILANGAN PESERTA: 80 - 100 orang CARA MEMOHON: Pegawai dan anggota yang berminat boleh mengemukakan permohonan kepada Pengarah Bahagian/Pengarah Negeri masing-masing TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 2 minggu sebelum program dijalankan

PERBINCANGAN IKHTISAS KEPIMPINAN BERKESAN DAN KESIHATAN REPRODUKTIF
OBJEKTIF PERBINCANGAN: i. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek kepimpinan berkesan, komunikasi dan kemahiran interpersonal dalam tugas-tugas harian; ii. Mempraktikkan kaedah-kaedah kepimpinan berkesan dan kemahiran interpersonal di dalam penyeliaan; dan iii. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengendalian pelanggan kesihatan reproduktif. MODUL PERBINCANGAN: i. Pengenalan Kepada Kepimpinan Berkesan ii. Kemahiran Interpersonal untuk Penyelia iii. Fungsi Penyeliaan dalam Pengurusan iv. Kualiti dan Tanggungjawab Penyelia v. Penyeliaan yang Berkesan vi. Kepimpinan dan Gaya Kepimpinan vii. Perhubungan Sesama Manusia dan Memahami Perbezaan Individu viii. Asas-Asas Perhubungan Yang Baik ix. Penyelesaian Masalah x. Perubahan dan Menangani Perubahan xi. Kerja Berpasukan Yang Berkesan xii. Kanser Serviks xiii. Pengambilan Pap smear xiv. Menopause dan Pengurusannya xv. Kemahiran Kaunseling xvi. Sesi Penerangan mengenai Borang Laporan Prestasi Klinik dan Penyediaan Laporan KAEDAH LATIHAN: Ceramah, perbincangan, main peranan (role play), tayangan video dan persembahan kumpulan. KUMPULAN SASAR: Jururawat Gred U29 – U36 BILANGAN PESERTA: 45 orang CARA MEMOHON TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

KURSUS PENGURUSAN INTEGRITI
OBJEKTIF KURSUS: Meningkatkan kesedaran peserta kepada kesan-kesan negatif jenayah rasuah, penyelewangan dan penyalahgunaan kuasa dan ketidakutuhan pengurusan yang memberi impak negatif kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti; dan Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan terhadap usaha-usaha memantapkan keutuhan pengurusan pentadbiran kerajaan MODUL KURSUS: Pengenalan Kepada Akta Pencegahan Rasuah 1997 Punca, Kesan dan Petanda Rasuah Greakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia Pengenalan Kepada Pelan Integriti Nasional Bagaimana Menyatakan Tidak kepada Rasuah Kajian Kes Jenayah Rasuah dan Isu Integriti KAEDAH LATIHAN: Ceramah, perbincangan dan persembahan kumpulan KUMPULAN SASAR: Pembantu Tadbir (PTPO/PT(Kew) BILANGAN PESERTA: 35 – 40 orang CARA MEMOHON Pegawai dan anggota yang berminat boleh membuat permohonan melalui Pengarah Bahagian/Pengarah Negeri masing-masing. TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

KURSUS PEMBANGUNAN DIRI DAN MOTIVASI
OBJEKTIF KURSUS: Meningkatkan kesedaran peserta kepada kesan-kesan negatif jenayah rasuah, penyelewangan dan penyalahgunaan kuasa dan ketidakutuhan pengurusan yang memberi impak negatif kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti; dan Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan terhadap usaha-usaha memantapkan keutuhan pengurusan pentadbiran kerajaan MODUL KURSUS: Pengenalan Kepada Akta Pencegahan Rasuah 1997 Punca, Kesan dan Petanda Rasuah Greakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia Pengenalan Kepada Pelan Integriti Nasional Bagaimana Menyatakan Tidak kepada Rasuah Kajian Kes Jenayah Rasuah dan Isu Integriti KAEDAH LATIHAN: Ceramah, perbincangan dan persembahan kumpulan KUMPULAN SASAR: Pegawai dalam Kumpulan Sokongan BILANGAN PESERTA: 35 – 40 orang CARA MEMOHON Pegawai dan anggota yang berminat boleh membuat permohonan melalui Pengarah Bahagian/Pengarah Negeri masing-masing. TARIKH TUTUP PERMOHONAN: