Penilaian Kemahiran Menulis

• Menulis  untuk menyampaikan buah fikiran dan pendapat dengan tepat kepada pembaca • Jumlah kemahiran menulis  16 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan (8.1 - 8.6) 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat (9.1 – 9.3) 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (10.1 – 10.3) 11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton, dan dibaca (11.1 -11.4)