_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KBSM NEGERI SELANGOR
MINGGU 1 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING  Surah al-A’raf ayat 1-10 HASIL PEMBELAJARAN/ NILAI Aras 1: Membaca ayat 1 -3 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih Aras 3: Membaca dengan bertajwid Nilai : Menjaga adab kemuliaan dan kesucian al-Quran Dapat menghafaz dan mengamalkan

TILAWAH Surah al-A’raf ayat 1-10

AMALI Doa penerang Hati

 Doa penerang hati  Kepentingan

AQIDAH Beriman Kepada Rasul

 Pengertian Nabi dan Rasul  Beza di antara Nabi dan Rasul  Tugas-tugas Rasul     Pengertian solat hajat Rukun-rukun solat sunat hajat Kaifiat solat Hajat Masa,bilangan rakaat

Aras 1: Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul Aras 2: Membezakan antara Nabi dan Rasul Aras 3: Menghuraikan tugas-tugas Rasul Nilai : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab Aras 1: Menyatakan pengertian solat hajat Aras 2: Menerangkan kaifiat solat Hajat Aras 3: Menyatakan perbezaan antara solat hajat dengan solat rawatib Nilai : Meyakini pertolongan Allah Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh-contoh Idzhar Halqi Aras 3: Membaca dengan tajwid dan tarannum serta dapat menyatakan hukum tajwid Nilai : Tekun dan cekal mempelajari al-Quran

IBADAT Solat Hajat

2 MASA TAMBAHAN

Tilawah Surah al-A’raf

 Surah al-A’raf ayat 1-20  Tajwid – Idzhar Halqi

1

PPD Petaling ©

_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 2 BIDANG

Pengenalan huruf Jawi Bunyi vokal

 Pengenalan huruf tunggal jawi

Mengenal huruf tunggal jawi

BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf ayat 23

ISI-ISI PENTING  Pengertian zalim  Jenis-jenis zalim  Pengajaran ayat

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal Menyatakan latar belakang ayat dan pengertian Zalim Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat yang positif Nabi Adam Aras 3: Menerangkan pengajaran ayat Nilai : Kasih sayang terhadap sesama makhluk

AYAT KEFAHAMAN

AMALI

Doa Penerang Hati

 Tasmi’     Tujuan solat hajat Perbezaan solat hajat dan solat sunat Hajat Fadhilat solat hajat

Menghafaz dan mengamalkan doa penerang hati Aras 1: Menerangkan hajat yang sesuai dipohon kepada Allah Aras 2: Membezakan antara solat hajat dan solat rawatib Aras 3: Menerangkan hajat yang sesuai untuk dipohon kepada Allah bersempena solat hajat Nilai : Redha dengan ketentuan Allah

IBADAT

Solat Hajat

ADAB

Adab terhadap Ibu bapa

 Pengertian ibu bapa  Adab terhadap ibu bapa dalam percakapan dan pergaulan  Tanggungjawab anak  Hukum berbakti  Kewajipan berbakti kepada ibu bapa yang berlainan agama

Aras 1: Menyatakan pengertian ibu bapa Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa Aras 2: Menjelaskan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa dan sebab anak wajib berbakti kepada ibubapa Aras 3: Menjelaskan kewajipan berbakti kepada ibubapa walaupun berlainan agama Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat

2

PPD Petaling ©

_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

2 MASA TAMBAHAN

Tilawah Surah al-A’raf

 Surah al-A’raf ayat 11-21  Tajwid – Idgham Bi Ghunnah

Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh Idgham Bi Ghunnah Aras 3: Membezakan antara bacaan Idgham dan Idzhar Nilai : Mencintai al-Qur’an Mengaitkan setiap kejadian alam berdasarkan dalil naqli dan dalil aqli Nilai : Meningkatkan keimanan

Budaya Ilmu (Sains dalam kehidupan)

 Konsep  Dalil naqli Surah Yassin ayat 37

MINGGU 3 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf ayat 11-21 ISI-ISI PENTING  Surah al-A’raf ayat 11-21 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 11 -12 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 11-16 dengan betul dan fasih Aras 3: Membaca ayat 11-21 dengan bertajwid Nilai : Menjaga adab

TILAWAH

AMALI

Solat Jenazah

 Pengenalan  Lafaz niat solat jenazah L(D) P(D)  Pengertian zalim  Jenis-jenis zalim  Pengajaran ayat

Melafazkan niat solat jenazah Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal Menyatakan latar belakang ayat dan pengertian Zalim Aras 2: Menjelaskan cara bertaubat Aras 3: Menerangkan pengajaran ayat Nilai : Bertolak ansur Aras 1: Menghuraikan cara-cara berbakti dan menghafaz doa kepada ibubapa Aras 2: Menerangkan sebab-sebab anak wajib berbakti terhadap ibubapa Aras 3: Menghuraikan kesan baik, akibat derhaka kepada ibubapa

AYAT KEFAHAMAN

Surah al-A’raf ayat 23

ADAB

Adab terhadap Ibu bapa

 Cara-cara berbakti o semasa hidup o setelah meninggal dunia  Kesan baik berbakti kepada ibu bapa  Akibat menderhaka kepada ibu bapa

3

PPD Petaling ©

_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Doa ibu bapa 2 MASA TAMBAHAN Surah al-A’raf ayat 22-28

Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Menyebut cara bacaan Idgham Bila Ghunnah dengan fasih Aras 3: Membaca ayat dengan bertajwid Nilai : Membudayakan bacaan al-Quran Melaksanakan solat hajat dalam amalan hidup

 Surah al-A’raf ayat 22-28  Tajwid – Idgham Bila Ghunnah Ibadat  Solat hajat

Pengukuhan dan pemulihan

MINGGU 4 BIDANG HADITH BIDANG PEMBELAJARAN Hadis 1 Amalan Kebajikan Mukmin ISI-ISI PENTING  Maksud hadith  Amalan-amalan kebajikan dalam hadith dan kelebihannya  Pengajaran hadith  Lafaz niat solat jenazah kanak-kanak lelaki dan perempuan  Pengertian, rukun dan kaifiat  Persiapan sebelum solat  Rukun, syarat dan sunat khutbah Aidil Fitri  Riwayat hidup  Sifat-sifat mulia tokoh  Sumbangan kepada umat Islam HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca hadith dan menyatakan maksud hadith secara ijmal Aras 2: Menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam hadith dan kelebihannya Aras 3: Menghuraikan pengajaran hadith Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan

AMALI

Solat Jenazah

Melafazkan niat solat jenazah Aras 1: Menyatakan pengertian solat Aidil Fitri Aras 2: Menerangkan rukun, syarat dan kaifiat khutbah Aidil Fitri Aras 3: Membezakan antara solat Aidil Fitri dan solat Jumaat Nilai : Mengeratkan hubungan sesama muslim Aras 1: Mengetahui riwayat hidup tokoh Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh Aras 3: Merumuskan sumbangan tokoh Nilai : Mempunyai wawasan cemerlang

IBADAH

Solat Sunat Aidil Fitfi

SIRAH

Saidatina Aishah bt Abu Bakar R.A

4

PPD Petaling ©

dan sunat Aidil Adha Aras 3:Menerangkan hikmat solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha Nilai : Bersatu padu Aras 1: Menyatakan maksud tetamu dan hukum Solat sunat Aidil Adha IBADAT ADAB  Perbezaan antara solat sunat Aidilfitri dan aidil Adha  Kepentingan takbir  Hikmat solat Aidil fitri dan Aidil Adha  Maksud tetamu 5 PPD Petaling © .syarat._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Jawi ‘Diftong’ 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan dan pemulihan  Suku kata terbuka dan tertutup  Perkataan ‘k’bila dijawikan Ibadat  Solat sunat Aidil Fitri Mengenal dan mengesan suku kata terbuka dan tertutup Mengetahui dan mengamalkan tatacara solat sunat Aidil Fitri MINGGU 5 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Pengurusan jenazah ISI-ISI PENTING  Bacaan dalam solat jenazah selepas takbir pertama dan kedua. HASIL PEMBELAJARAN Melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah Surah Al-A’raf ayat 23 AYAT HAFAZAN  Surah al-A’raf ayat 23 Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat 23 yang ditentukan dengan betul Aras 2: Menghafaz potongan ayat mengikut hukum tajwid Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan lancar Nilai : Dedikasi dan rela berkorban masa dan tenaga untuk menghayati kalam Allah Aras 1: Menyatakan pengertian solat sunat Aidil adha Aras 2: Menghuraikan rukun.

bersopan santun .baik hati Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut bacaan ikhfa’ dengan betul Nilai: Ikhlas membaca al-Quran Mengetahui tatacara solat sunat Aidil Adha dan melaungkan takbir hari raya Ibadat  Solat Sunat Aidil Adha 6 PPD Petaling © ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Adab menerima dan melayan tetamu Tilawah Al-A’raf ayat 1-28 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan dan pemulihan  Hukum menerima dan melayan tetamu  Adab /Aurat/Batas pergaulan  Kelebihan menerima dan melayani tetamu  Implikasi tidak beradab menerima tetamu  Surah al-A’raf ayat 1-28  Hukum tajwid Ikhfa’Haqiqi Menyatakan adab dan aurat terhadap tetamu Aras 2: Menerangkan keadaan membolehkan seseorang diterima sebagai tetamu Aras 3: Menghuraikan kelebihan menerima dan melayani tetamu Nilai : Ikhlas.

a  Riwayat hidup  Sifat-sifat mulia  Sumbangan/Jasa  Ada penambahan huruf ( ) bagi membezakan maksud yang berlainan  Kata pinjaman B. Aqidah  Rasul-rasul yang wajib diketahui dan sejarah ringkas Jawi Perbezaan maksud (homograf) Kata pinjaman 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan dan pemulihan Mengetahui sejarah ringkas 25 rasul yang wajib diketahui 7 PPD Petaling © . mencari kebenaran dalam kehidupan Memahami perkataan jawi dari bahasa lain SIRAH Saidina Khalid al-Walid r.Inggeris.Arab. B._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 6 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING  Surah al-A’raf ayat 29-34 TILAWAH Surah al-A’raf ayat 29-34 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 29-30 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 29-32 dengan betul dan fasih Aras 3: Membaca ayat 29-34 dengan mengikut hukum tajwid Nilai : Ikhlas membaca al-Quran Melafazkan bacaan selepas takbir ketiga dan keempat AMALI Pengurusan Jenazah  Bacaan selepas takbir ketiga dan keempat  Nama Rasul dan rasul Ulul Azmi  Sejarah hidup rasul AQIDAH Rasul-rasul yang wajib diketahui dan sejarahnya Aras 1: Menyebut nama-nama rasul yang wajib diketahui Aras 2: Menceritakan sejarah perjuangan rasul Ulul Azmi Aras 3:Menjelaskan tentangan dan dugaan yang diterima rasul-rasul Ulul Azmi Nilai : Memperbanyakkan selawat dan sentiasa kasih pada rasul Aras 1: Menyatakan riwayat hidup Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh Aras 3:Menghuraikan sumbangan / jasa kepada tamaddun Islam Nilai: Tidak mementingkan diri.

 Perbezaan antara sifat yang harus pada rasul dengan sifat yang harus bagi manusia biasa. Aras 1: Menyatakan sifat wajib. Aras 3: Membezakan sifat harus bagi Rasul dan sifat harus bagi manusia biasa.  Hikmat diharuskan solat ikut keupayaan._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 7 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Pengurusan Jenazah ISI-ISI PENTING  Bacaan selepas takbir keempat dalam solat jenazah  Surah Al-Araf ayat 23 HASIL PEMBELAJARAN Mengetahui dan melafazkan bacaan selepas takbir keempat Surah Al-A’raf ayat 23 AYAT HAFAZAN Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Aras 2: Menghafal ayat tersebut mengikut hukum tajwid. Nilai : Menjauhi diri dari sifat mazmumah Aras 1: Menerangkan maksud dan hukum solat ketika sakit . taat menunaikan perintah Allah. Nilai : Mengamalkan sifat dedikasi dan rela berkorban masa dan tenaga untuk menghayati kalimah Allah. Menerangkan cara menunaikan solat ketika sakit Aras 2: Menjelaskan hikmat diharuskan solat mengikut keupayaan Aras 3: Membezakan rukhsoh solat ketika sakit dan rukhsoh semasa musafir Nilai: Tabah. mustahil dan harus bagi Rasul. Solat ketika sakit IBADAH 2 MASA TAMBAHAN Tilawah Surah Al-A’raf  Surah al-A’raf ayat 29-34  Hukum Tajwid – Iqlab Jawi Penggunaan huruf  Membezakan maksud perkataan  Diftong ‘au’ dan ‘ai’ 8 PPD Petaling © . mustahil dan harus bagi Rasul.  Maksud Solat ketika sakit  Cara melakukan Solat ketika sakit. Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan lancar. Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut bacaan Iqlab dengan betul Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat Nilai: Ikhlas membaca al-Quran Mengetahui dan menggunakan huruf dengan diftong ‘au’dan ‘ai’ Sifat-sifat Rasul AQIDAH  Sifat-sifat yang wajib. Aras 2: Menerangkan implikasi sekiranya Rasul-rasul bersifat dengan sifat mustahil.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 9 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 8 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf ayat 35-38 ISI-ISI PENTING  Surah al-A’raf ayat 35-38 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 :Membaca ayat 35-36 dengan makhraj yang betul Aras 2 :Membaca ayat 35-37 dengan betul dan fasih Aras 3: Membaca ayat 35-38 dengan mengikut tajwid Nilai : Beradab sopan TILAWAH AMALI Pengurusan Jenazah  Amali Solat Jenazah  Kepentingan air kepada makhluk  Perbandingan antara orang yang bersyukur dengan orang yang ingkar  Bukti kekuasaan Allah  Cara bersyukur  Hikmah solat ketika sakit  Perbezaan rukhsoh solat ketika sakit dengan solat semasa musafir  Sebab-sebab diwajibkan rukhsoh solat  Kepentingan sains  Keburukan penyalahgunaan Ibadat  Solat ketika sakit Melakukan dan melaksanakan solat jenazah Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal Aras 2 :Menjelaskan cara bersyukur dengan nikmat Allah Aras 3 :Menyatakan pengajaran ayat Nilai : Sentiasa bersyukur apa yang dikurniakan oleh Allah Aras 1: Menerangkan hikmat solat ketika sakit Aras 2: Menerangkan perbezaan rukhsoh solat musafir dan solat ketika sakit Aras 3: Menyatakan sebab diwajibkan solat ketika sakit Nilai : Ibadat adalah satu amalan yang mudah dilakukan Mengetahui dan memahami kepentingan sains dalam Islam AYAT KEFAHAMAN Surah al-A’raf 57-58 IBADAT Solat Ketika Sakit 2 MASA TAMBAHAN Budaya Ilmu Sains dalam kehidupan Pengukuhan dan pemulihan Mempraktikkan cara-cara solat ketika sakit 10 PPD Petaling © .

masyarakat dan negara  Sunnah-sunnah rasul AQIDAH Kesan beriman kepada Rasul SIRAH Saidatina Fattimah azZahrah     Riwayat hidup Keperibadian tokoh Sumbangan/Jasa Kesan/pengajaran daripada tokoh 2 MASA TAMBAHAN Tilawah al-A’raf ayat 39-46  Surah al-A’raf ayat 29-34  Hukum Tajwid – Iqlab Budaya Ilmu Wasatiah  Konsep._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 9 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf ayat 39-46 ISI-ISI PENTING  Surah al-A’raf ayat 39-46 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 39-40 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 39-43 dengan betul dan fasih Aras 3: Membaca ayat 39-46 dengan hukum tajwid Nilai : Menghayati maksud al-Quran Melafazkan niat solat Tahiyatul Masjid Memahami kaifiat solat Tahiyatul Masjid Aras 1: Menyatakan kesan beriman kepada rasul Aras 2: Menghuraikan kesan beriman kepada rasul terhadap individu.masyarakat dan negara Aras 3: Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan seharian.keluarga. Nilai: Amanah dalam pekerjaan Rasul sebagai rule model Aras 1: Dapat menceritakan riwayat hidup tokoh Aras 2: Menyatakan kelebihan dan sifat peribadi tokoh Aras 3: Menerangkan sumbangan tokoh Nilai : Mengambil berat tentang kesusahan keluarga Kasih sayang kepada ahli keluarga Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut bacaan Iqlab dengan betul Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat Nilai: Ikhlas membaca al-Quran Memahami konsep wasatiah dalam Islam Nilai : Sentiasa mengamalkan sifat wasatiah TILAWAH AMALI Solat sunat Tahiyatul Masjid  Pengenalan  Lafaz niat dan kaifiat  Kesan beriman kepada rasul terhadap individu. kepentingan 11 PPD Petaling © . dalil.

masa  Hukum dan sebab perlu bekerja  Adab ketika bekerja  Akibat tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan  Kata ulang penuh  Kata ulang perubahan bunyi/berirama Aqidah  Beriman dengan ‘Ismatur Rasul Aras 1: Menerangkan pengertian dan kaifiat solat sunat tahajjud Aras 2: Menyenaraikan hikmat solat sunat tahajjud Aras 3: Membezakan solat sunat tahajjud dengan solat sunat hajat Nilai: Berdisiplin dan ikhlas dalam pekerjaan Aras 1: Menyatakan hukum dan adab bekerja Aras 2: Menyatakan sebab perlu bekerja Aras 3: Menerangkan akibat tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan Nilai : Dedikasi dan bertanggungjawab ADAB Adab bekerja 2 MASA TAMBAHAN Jawi Kata Ulang Mengetahui perkataan jawi kata berulang Memahami pembahagian mukjizat dan contohnya Pengukuhan dan pemulihan 12 PPD Petaling © . istidraj dan maunah Aras 2: Menerangkan sebab-sebab rasul perlu bersifat maksum Aras 3: Menghuraikan tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul Nilai: Bersopan santun dan berdisiplin setiap masa AQIDAH Beriman kepada ‘Ismatur Rasul IBADAT Solat sunat Tahajjud  Pengertian  Rukun dan Kaifiat solat  Hukum. karamah. irhas._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 10 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Solat sunat Tahiyatul Masjid ISI-ISI PENTING  Amali Solat sunat Tahiyatul Masjid        Maksum Mukjizat Karamah Sihir Irhas Istidraj Maunah HASIL PEMBELAJARAN Mengamalkan solat sunat Tahiyatul masjid Aras 1: Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat. sihir. dalil.

Akronim  Imbuhan awalan ( ) dan akhiran  Akronim : huruf singkatan. MPI  Maksud Piagam Madinah  Peristiwa termeterainya Piagam Madinah  Isi kandungan Piagam Mengenal dan mengesan imbuhan awalan dan akhiran pada perkataan dan menulis huruf akranim SIRAH Piagam Madinah Aras 1: menerangkan maksud Piagam Madinah Aras 2: menceritakan peristiwa yang membawa kepada terbentuknya Piagam Madinah Aras 3: Menyenaraikan isi kandungan Piagam 13 PPD Petaling © .A’raf ayat 47-53 Surah Al A’raf ayat 179 AYAT KEFAHAMAN Nikmat-nikmat Allah swt kepada manusia Fungsi-fungsi nikmat: mata . Nilai : Mencintai jawi . contoh – UKM. 2 MASA TAMBAHAN JAWI -Dua suku kata -Tiga suku kata Membaca perkataan yang terdiri daripada dua dan tiga suku kata.telinga dan hati Sebab-sebab jin dan manusia menjadi penghuni neraka  Pengajaran ayat      Pengenalan  Niat  Kaifiat     Tidak ada huruf ( l ) di tengah suku kata Dikekalkan ejaannya Mesti ada huruf ( l ) ditengah suku kata Suku kata pertama bunyi ( l ) Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2:Mmenyebut nikmat-nikmat Allah swt yang dikurniakan berdasarkan ayat Aras 3:Menjelaskan fungsi mata._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 11 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Surah Al -A’raf ayat 47-53 ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 47-48 dengan hakhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 47-50 dengan fasih Aras 3 : Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid Nilai: Tekun mempelajari Al Quran  Surah Al. telinga dan hati untuk memeperoloehi hidayah Allah swt Nilai :Menyayangi dan mengasihi golongan kurang upaya AMALI Solat Sunat Dhuha Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat sunat Dhuha.Imbuhan .

o gambaran nikmat dan azab kubur o persediaan untuk mati  Perbezaan Solat Sunat Tahajjud dan Solat Sunat Hajat.  Hikmah Solat Sunat Tahajjud HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menyatakan pengertian mati dan alam barzakh.Quran Tilawah 2 MASA TAMBAHAN  Surah al-A’raf ayat 47-53  Tajwid : Ikhfa’ syafawi 14 PPD Petaling © . Aras 2:Menceritakan gambaran nikmat kubur dan azab kubur Aras 3: Menghuraikan perlunya persediaan menghadapi mati Nilai: Sentiasa mengingati mati dengan meningkatkan ibadat Aras 1: Menyatakan perbezaan Solat Sunat Tahajjud Aras 2: Menyatakan hikmah Solat Sunat Tahajjud Aras 3: Menyatakan kelebihannya Nilai: Berdisiplin Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2: Menjelaskan peranan zikir Aras 3: Menyenaraikan factor yang menyebabkan manusia lalai daripada mengingati Allah Nilai: Tabah dalam menuntut ilmu IBADAH Solat Sunat Tahajjud Surah al-A’raf: 205 AYAT KEFAHAMAN  Maksud ayat secara ijmali  Adab dan peranan berzikir  Factor kelalaian manusia mengingati Allah  Langkah mendekatkan diri kepada Allah  Bacaan-bacaan dalam Solat Jenazah AMALI Solat Jenazah Membaca bacaan-bacaan dalam solat Jenazah Aras 1: membaca ayat 47-48 dengan makhraj yang betul Aras 2: membaca ayat 47-50 dengan fasih dan menyebut cara bacaan Ikhfa’ syafawi Aras3: Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid Nilai: Sentiasa membaca al. dalil._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Nilai : Patuh kepada peraturan dan disiplin diri MINGGU 12 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Beriman Kepada Hari Akhirat AQIDAH ISI-ISI PENTING  Kematian dan Alam Barzakh o Pengertian.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Jawi  Menukar teks rumi ke jawi Menulis huruf jawi daripada teks rumi Nilai: Mencintai tulisan jawi 15 PPD Petaling © .

A’raf ayat 54-64 AMALI Solat Sunat Hajat  Pengenalan  Niat. menyebut kalimah jawi yang bersambung Tilawah 2 MASA TAMBAHAN Jawi Membaca ayat mengikut hokum tajwid Mencintai Jawi 16 PPD Petaling © . kaifiat  Faktor manusia lalai mengingati Allah  Pengajaran ayat Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat sunat Hajat AYAT KEFAHAMAN Surah al-A’raf ayat 205 (sambungan) Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2: Menerangkan pengajaran ayat Nilai: Berdisiplin dan memelihara adab berzikir Aras 1 Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap pengurusan jenazah Aras 2: Menyatakan cara pengurusan jenazah Aras 3: Tujuan dan hikmat pengurusan jenazah Nilai: Bertanggungjawab dan ikhlas IBADAT Pengurusan Jenazah  Kewajipan terhadap jenazah  Cara-cara menguruskan jenazah  Hukum dan dalil pengurusan jenazah  Al-A’raf ayat 54-64  Tajwid : Idgham Mislain dan ikhfa’ syafawi  Menulis._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 13 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf ayat 54-64 ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 54-56 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 54-58 dengan fasih Aras 3: Membaca ayat 58-64 dengan bertajwid Nilai: Membaca al-Quran dalam kehidupan  Surah al.

Aras 2:Menceritakan gambaran ketika berlakunya kiamat Aras 3 : Menerangkan hikmah Allah swt mengadakan Hari Kiamat Nilai : Menginsafi kebesaran Allah swt SIRAH Piagam Madinah Aras 1: Menjelaskan kandungan Piagam Madinah Aras 2 : Menghuraikan kesan Piagam Madinah Aras 3: Menjelaskan hikmah di sebalik pembentukan Piagam Nilai : Berpegang teguh kepada janji. AMALI Solat Sunat Hajat  Cara Pelaksanaan Dapat menunaikan solat sunat Hajat dengan betul Mengetahui bahawa hanya Islam cara hidup yang terbaik berdasarkan surah Ali Imran Nilai : Memelihara kesucian Islam Menceritakan keadaan di alam barzakh Nilai: Sentiasa mengingati mati 2 MASA TAMBAHAN Budaya Ilmu Pengukuhan dan pemulihan  Konsep Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna Aqidah  Alam Barzakh 17 PPD Petaling © . Nilai : Menyayangi sesama makhluk Maksud Hadis Maksud ihsan terhadap binatang Contoh ihsan terhadap binatang Bentuk penganiayaan binatang Kepentingan ihsan terhadap binatang AQIDAH Hari Kiamat  Hari Kiamat: o Takrif._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 14 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Hadis 2: HADIS Adab Kepada Binatang      ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras1: Menyatakan pengertian Hadis. o Alamat besar dan kecil o Gambaran Hari Kiamat o Dosa dan Pahala o Hikmah adanya Hari kiamat  Isi kandungan Piagam Madinah  Kesan Piagam Madinah  Hikmat Piagam Madinah Aras 1: Menyatakan takrif Hari Kiamat. Dalil. Aras 2 : Membezakan ihsan terhadap binatang dan penganiaayaan binatang Aras 3 : Menerangkan kepentingan ihsan terhadap binatang.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 18 PPD Petaling © .

A’raf ayat 65-72 BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 65-69 dengan fasih Aras 3: Membaca ayat 65-72 dengan bertajwid Nilai: Ikhlas membaca Al Quran Aras 1: Menyatakan pengertian memandikan jenazah Aras 2: Menerangkan syarat-syarat wajib memandikan jenazah Aras 3: Menyatakan tujuan dan hikmah Solat Jenazah Nilai: Menunaikan hak jiran  Surah al A’raf ayat 65-72 IBADAT Pengurusan Jenazah  Pengertian memandikan jenazah  Syarat-syarat wajib memandikan jenazah  Ciri-ciri seorang pekerja yang baik  Sebab-sebab perlu beradab ketika bekerja  Kelebihan mengamalkan adab-adab bekerja dalam Islam  Sebab-sebab perlu bekerja ADAB Adab Bekerja Aras 1: Menyatakan menghuraikan cirri-ciri seorang pekerja yang baik Aras 2: Menyatakan sebab-sebab perlu beradab semasa bekerja Aras 3: Menerangkan kelebihan mengamalkan adab-adab bekerja dalam Islam Nilai: Taat._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 15 BIDANG TILAWAH Surah al. amanah dan rajin AMALI Doa Ketika Menghadap Cermin  Pengenalan  Lafaz doa dan maksud  Surah Al A’raf / ayat 65-72  Tajwid: Izhar Syafawi Ibadah  Pengurusan Jenazah Membaca lafaz doa ketika menghadap cermin Tilawah 2 MASA TAMBAHAN Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang betul Nilai: Tekun memepelajari Al Quran Menguruskan jenazah Pengukuhan/pemulihan 19 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 16 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Surah al.A’raf ayat 73-79 ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 73-75 dengan makhraj yang betul Aras 2: Membaca ayat 73-79 dengan fasih Aras3: Membaca ayat 73-79 dengan bertajwid Nilai: Menjaga adab membaca al-Quran  Surah al A’raf ayat 73-79 IBADAH Pengurusan Jenazah  Cara memandikan jenazah  Hikmah memandikan jenazah Aras 1: Menjelaskan cara memandikan jenazah Aras 2: Menyatakan hikmah memandikan jenazah Aras 3: Melaksanakan tanggungjawab menguruskan jenazah Nilai: Sentiasa mengingati mati AQIDAH Dosa dan Pahala  Pengertian dosa dan pahala serta dalil  Perbezaan dosa dan pahala  Langkah meningkatkan pahala  Mengkebumikan jenazah  Talkin  Perkara-perkara sunat Aras 1: Menyatakan pengertian dosa dan pahala Aras 2: Menyatakan dalil dosa dan pahala Aras 3: Menjelaskan pembahagian dosa dan hikmah pembalasan dosa Nilai: Sentiasa melakukan kebajikan Menjelaskan perkara-perkara sunat ketika menguruskan jenazah AMALI Pengurusan Jenazah Jawi 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan (Jawi)  Membaca dan menulis rangkaikata Jawi Nilai: Mencintai tulisan jawi 20 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 17 MINGGU PEPERIKSAAN MINNGU 18 MINGGU PEPERIKSAAN 21 PPD Petaling © .

A’raf ayat 73-79  Tajwid : Ikhfa’ Hakiki  Pengertian Al hisab dan dalil  Kepentingan beriman dengan al.hisab  Proses pelaksanaan al -hisab dan hikmahnya Aras 1: Menerangkan maksud Perjanjian Hudaibiah Aras 2: Menceritakan peristiwa atau kronologi yang membawa kepada perjanjian Aras 3: Menyatakan isi perjanjian Nilai: Berpegang teguh kepada setiap janji Melafazkan niat solat terawih dan menerangkan cara melaksanakannya AMALI 2 MASA TAMBAHAN Solat Sunat Tarawih Surah Al A’raf ayat 73-79 Mengesan hukum ikhfa’ Hakiki dalam ayat Nilai: Menjaga adab membaca Al Quran Menyatakan proses perlaksanaan al-Hisab Nilai:Sentiasa muhasabah diri Pengukuhan/pemulihan  Al hisab 22 PPD Petaling © ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 19 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Ujian Tilawah dan hafazan ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan  Ayat-ayat yang telah ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan AQIDAH Mahsyar Hisab Pengertian Mahsyar dan dalil Keadaan di Padang Mahsyar Pengertiaan syafaat dan jenisnya Golongan yang layak mendapat syafaat  Hikmah Mahsyar dan syafaat     Aras 1: Menyatakan pengertian Mahsyar dan syafaat Aras 2: Menjelaskan jenis-jenis syafaat dan golongan yang menerimanya Aras 3: Meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah saw Nilai: Bermuhasabah SIRAH Perjanjian Hudaibiah  Maksud Perjanjian  Peristiwa yang membawa kepada perjanjian  Isi-isi perjanjian  Pengenalan  Niat dan kaifiat  Surah al.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 23 PPD Petaling © .

tartil dan tadwir.14  Fadhilat malam 1. Aras 2: Menghafaz ayat dengan fasih dan lancer Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan bertajwid.Juma’ah ayat 9-11 ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat. Nilai: Mencintai Al Quran  Surah al Juma’ah ayat 9-11 IBADAH Pengurusan Jenazah  Mengkafankan jenazah  Syarat mengkafankan jenazah  Cara mengkafankan jenazah  Maksud majlis dan jenis-jenisnya  Faedah mempelajari adab bercakap dalam majlis  Ciri persamaan adab bercakap dalam majlis dan luar majlis  Surah-surah yang disunatkan pada malam 1._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 20 BIDANG HAFAZAN BIDANG PEMBELAJARAN Surah al.14 Keungulan Islam 2 MASA TAMBAHAN Jawi  Kelebihan Agama Islam  Sukukata tertutup Menerangkan kelebihan Agama Islam berbanding agama lain Mengesan sukukata tertutup daripada keratan akhbar 24 PPD Petaling © .14 Aras 1: Menyatakan syarat mengkafankan jenazah Aras 2: Menjelaskan cara mengkafankan jenazah Nilai : Sentiasa menziarahi jenazah ADAB Adab Bercakap Dalam Majlis Aras 1: Menyatakan maksud majlis dan jenis-jenisnya Aras 2: Menerangkan faedah orang yang melaksanakan adab bercakap dalam majlis Aras 3: Menerangkan cirri-ciri persamaan adab bercakap didalam majlis dan di luar majlis Nilai: Bersopan ketika bercakap AMALI Solat Sunat Tarawih Menyatakan fadhilat malam 1.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 25 PPD Petaling © .

Aras 1 : Menyatakan maksud ayat dan menyenaraikan perintah Allah dalam ayat Aras 2 : Menerangkan hikmah Allah menyuruh menjalankan kegiatan harian selepas solat Jumaat Aras 3 : Menghuraikan kepentingan solat Jumaat dalam pembangunan ummah Nilai : sentiasa menepati masa Aras 1 : Menyatakan pengertian al-Mizan dan al-Sirat Aras 2 : Menghuraikan kepentingan al-Mizan dan al-Sirat. menghuraikan hikmat al-Mizan dan al-Sirat Aras 3 : Menerangkan hubungan antara al-Hisab dan al-Mizan Nilai : Yakin dengan keadilan Allah SWT dan berpegang teguh dalam membuat sebarang keputusan AYAT KEFAHAMAN Surah al-Jumu’ah : ayat 9-11 AKIDAH Al-Mizan dan Al-Sirat  Pengertian al-Mizan dan dalil  Kepentingan beriman kepada al-Mizan  Hubungan antara al-Hisab dan alMizan  Pengertian al-Sirat dan dalil  Kepentingan beriman kepada al-Sirat  Keadaan manusia ketika melalui alSirat  Konsep hiburan menurut Islam  Contoh hiburan Aqidah  Al-Mizan dan al-Sirat 2 MASA TAMBAHAN Budaya Ilmu (Hiburan Menurut Islam) Pengukuhan/pemulihan Memahami dan mengetahui bentuk hiburan yang dibenarkan dalam Islam Nilai : Berhibur mengikut landasan syarak Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan 26 PPD Petaling © ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 21 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Solat Sunat Tarawih  Amali       Maksud ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah Perintah-perintah Allah Hikmah kegiatan selepas solat Jumaat Galakan menyegerakan solat Jumaat Kepentingan solat jumaat Pengajaran ayat ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Boleh melakukan solat sunat tarawih dengan cara yang betul.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Adab  Adab ketika bercakap dalam majlis  Kelebihan orang yang bercakap benar  Akibat tidak beradab ketika bercakap Aras 1 : Menerangkan adab ketika bercakap dalam majlis Aras 2 : Menerangkan kelebihan orang yang bercakap benar Aras 3 :Menjelaskan akibat jika tidak beradab ketika bercakap Nilai : Bercakap benar dan bersopan santun 27 PPD Petaling © .

kemuliaan dan kesucian al-Quran 2 MASA TAMBAHAN Tilawah dan Pengukuhan Surah AlA’raf ayat 80-87  Surah Al-A’raf ayat 80-87 28 PPD Petaling © . latar belakang surah yang dibaca dan hukum tajwid yang ditentukan dalam ayat yang dibaca HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 : Murid dapat membaca potongan ayat 80-83 dengan sebutan yang betul Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih dan lancar Aras 3 : Membaca ayat 80-87 dengan fasih dan bertajwid mengikut bacaan tartil dan tadwir Nilai : Menjaga adab. kemuliaan dan kesucian al-Quran Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawikh dengan cara yang betul Aras 1 : Menyatakan pengertian syuarga dan neraka Aras 2 : Menyenaraikan kepentingan beriman kepada syurga dan neraka Aras 3 : Menghuraikan hikmat syuarga dan neraka Nilai: Berazam menjauhi kemunkaran dan gerun dengan azab Allah SWT serta berwaspada dalam tindakan AMALI Solat tarawikh  Kaifiat Malam ke-15 sehingga ke-30 AKIDAH Syurga dan neraka  Pengertian syurga dan neraka  Kepentingan beriman kepada syurga dan neraka  Nikmat syurga  Bukti wujudnya syurga dan neraka  Hikmat syurga dan neraka  Nama-nama syurga dan neraka  Hikmah dan tujuan memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah IBADAH Aras 1 : Menjelaskan hikmah dan tujuan memandikan jenazah Aras 2 : Dapat menjelaskan hikmah dan tujuan mengkafankan jenazah Nilai : Menjaga hak dan kewajipan sesama muslim Aras 1 : Dapat membaca potongan ayat 80-83 dengan sebutan yang betul Aras 2 : Dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih dan lancar Aras 3 : Dapat membaca ayat 80-87 dengan fasih dan bertajwid serta bertaranum Nilai: Menjaga adab._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 22 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-A’raf : ayat 80-87 ISI-ISI PENTING  Penerangan ringkas tentang adab membaca al-Quran.

syarat-syarat sah solat jenazah. mensolatkan dan mengkebumikan jenazah Nilai : Menunaikan hak kejiranan dan kemanusiaan IBADAH Pengurusan jenazah  Mensolatkan jenazah._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 23 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Jumu’ah ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Dapat membaca mengikut hukum tajwid  Membaca ayat mengikut hukum tajwid secara bergilir  Amali solat tarawikh malam ke-15 – ke-30 AMALI Solat Sunat Tarawih Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawih HAFAZAN Surah al-Jumu’ah ayat 9-11 (sambungan)  Surah al-Jumu’ah ayat 9-11 Aras 1 : Dapat menghafaz kalimah serta potongan ayat Aras 2 : Dapat menghafaz ayat dengan fasih dan lancar Aras 3 : Dapat menghafaz keseluruhan ayat dengan bertajwid. mengkafankan. tartil dan tadwir Nilai : Mencintai al-Quran Aras 1 : Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap pengurusan jenazah. rukun solat jenazah dan cara melakukan solat jenazah 2 MASA TAMBAHAN Jawi  Suku kata terbuka daripada surat khabar Dapat mengesan suku kata terbuka daripada akhbar 29 PPD Petaling © . cara pengurusan jenazah dan tanggungjawab pengurusan jenazah secara ikhlas Aras 2 : Menyatakan tindakan awal yang perlu dilakukan ketika berlaku kematian dan melengkapkan diri serta melaksanakan khidmat masyarakat Aras 3 : Menjelaskan tujuan dan hikmat memandikan.

11  Persediaan untuk menghadapi hari akhirat dan dalilnya  Amar makruf nahi munkar  Amal saleh  Peta minda amar makruf nahi munkar Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn baik. Aras 1 . AKIDAH Perjanjian Hudaibiah SIRAH  Hikmat Perjanjian Hudaibiah  Tindakan susulan selepas perjanjian Hudaibiah  Iktibar Perjanjian Hudaibiah Pengukuhan 2 MASA TAMBAHAN Jawi  Ulangkaji  Mengenal. Menyatakan tindakan susulan Perjanjian Hudaibiah Aras 3 : Menyenaraikan iktibar Perjanjian Hudaibiah Nilai : Bersifat rasional dalam membuat keputusan dan berusaha mengembangkan dakwah. Aras 1 : Menyatakan persediaan yang perlu untuk menghadapi hari akhirat Aras 2 : Menyenaraikan amalan soleh yang perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhirat. Menjelaskan hikmah perjanjian Hudaibiah Aras 2 ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 24 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Solat Sunat Aidil Fitri ISI-ISI PENTING  Pengenalan lafaz niat dan kaifiat solat sunat Aidil Fitri HASIL PEMBELAJARAN Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat sunat Aidil fitri HAFAZAN Latih tubi Persediaan menghadapi hari akhirat  Surah al-Jumu’ah ayat 9 . Aras 3 : Mengklasifikasikan perkara-perkara makruf dan munkar Nilai : Berilitizam dan beristiqamah dengan amar makruf dan nahi munkar. menyebut dan menulis jawi Menulis ayat dengan huruf jawi 30 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 31 PPD Petaling © .

dalil wajib zakat Aras 2 : Menerangkan golongan yang berhak menerima zakat Aras 3 : Menghuraikan hikmah zakat Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang. Aras 1 : Menyatakan pengertian._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 25 BIDANG TILAWAH Solat Sunat Aidil Fitri AMALI Zakat IBADAH  Konsep zakat harta dan dalil  Asnaf  Hikmah zakat      Pengertian pidato Format berpidato Adab – adab berpidato Ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik Keberkesanan pidato yang baik kepada individu dan masyarakat BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Jumu’ah ayat 7-11 ISI-ISI PENTING  Membaca ayat 7-11 mengikut hukum tajwid secara bergilir  Pelaksanaan HASIL PEMBELAJARAN Membaca potongan ayat mengikut hukum tajwid Murid boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri dengan cara yang betul Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim. menerangkan format berpidato dan menerangkan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato Aras 2 : Membanding beza antara pidato yang baik dan tidak baik Aras 3 : Menjelaskan keberkesanan pidato yang baik kepada individu dan masyarakat dan menyenarai akibat tidak beradab semasa berpidato Nilai : Bercakap benar dan kreatif untuk menghasilkan pidato yang baik. Aras 1 : Menjelaskan maksud pidato. Adab berpidato ADAB Tilawah 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan  Surah al-Jumu’ah ayat 1 – 6 Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih dan bertajwid Ibadat  Solat sunat hajat Menunaikan solat hajat dengan betul 32 PPD Petaling © .

AMALI HAFAZAN Surah al-Jumuah ayat 9 . Aras 1 :Menceritakan sejarah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah Aras 2 : Menjelaskan strategi dan tindakan Rasulullah SAW semasa pembukaan kota Mekah Aras 3 : Menyenaraikan hikmah dinamakan pembukaan kota Mekah Nilai : Istiqamah. Boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri dengan cara yang betul.11  Surah al-Jumuah ayat 9 . Aras 1 : Murid dapat menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan Aras 2 :Menghafaz ayat mengikut hukum tajwid Aras 3 : Menghafaz ayat tersebut dengan fasih dan lancar NILAI : Rajin membaca al-Quran dengan ikhlas.11 SIRAH Pembukaan Kota Mekah  Latar belakang pembukaan Mekah  Strategi pembukaan kota Mekah  Hikmah dinanamakan pembukaan kota Mekah 2 MASA TAMBAHAN Budaya Ilmu (Hiburan dalam Islam)  Dalil hadis berkaitan hiburan (riwayat Muslim – sila rujuk panduan 2 masa tambahan) Mengetahui keharusan berhibur dalam Islam berdasarkan hadis  Surah al-Jumuah ayat 7-11 Tilawah Murid dapat mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari 33 PPD Petaling © ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 26 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 Solat Sunat Aidil Fitri ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran  Pelaksanaan HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum tajwid.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 34 PPD Petaling © .

keluarga dan masyarakat dan menerangkan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat Aras 3 : Membincangkan langkah-langkah meningkatkan iman dan menghuraikan maksud ayat Surah al-An’am ayat 82 Nilai : Sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan Aras 1: Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2 : Menyatakan cara mengeluarkan zakat Aras 3 : Dapat menghuraikan cara dan syarat khas zakat binatang ternakan dan hasil tanaman Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang AKIDAH Kesan beriman kepada hari akhirat  Kesan beriman kepada akhirat  Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat  Langkah-langkah meningkatkan iman IBADAT Zakat  Jenis harta yang diwajibkan zakat dan caranya  Zakat binatang ternakan  Zakat hasil tanaman  Surah al-Jumu’ah ayat 1 – 11 Tilawah al-Quran 2 MASA TAMBAHAN Pengukuhan Mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari berdasarkan ayat  Zakat Harta Menjawab soalan berkaitan tajuk 35 PPD Petaling © ._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 27 BIDANG TILAWAH BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran  Khutbah solat sunat Aidil Fitri HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid AMALI Solat Sunat Aidil Fitri Membezakan khutbah Jumaat dan khutbah hari raya Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan umat Islam Aras 1 : Menyatakan kesan beriman kepada hari akhirat dan menyebut dalil Aras 2 : Membincangkan kesan beriman kepada hari akhirat dari sudut diri.

perak dan mata wang  Zakat perniagaan  Zakat harta rikaz dan galian Menghuraikan cara-cara dan syarat-syarat khas zakat emas._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 28 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid TILAWAH AMALI Solat Sunat Aidil Adha  Pengenalan  Lafaz niat  Kaifiat Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat sunat Aidil Adha AYAT KEFAHAMAN Latih tubi ayat-ayat kefahaman tingkatan 1 dan 2  Ayat kefahaman tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang diberikan IBADAH Zakat  Zakat emas. zakat perniagaan dan zakat harta rikaz & galian 2 MASA TAMBAHAN Tilawah  Surah Al-A’raf 1-20 Murid mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari Jawi  Jawi – latihan menulis suku kata Menulis perkataan dengan tulisan jawi dan menulis ayat dengan tulisan jawi 36 PPD Petaling © . perak & matawang.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 37 PPD Petaling © .

tawakkal dan af’alul ‘ibad dengan keimanan kepada qada dan qadar Nilai : Sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguhn ke arah kejayaan hidup Aras 1 : Menyatakan fsktor ysng membawa kepada kejayaan pembukaan Mekah Aras 2 : Menerangkan langkah-langkah Rasulullah saw selepas pembukaan Mekah Aras 3 : Merumuskan kesan-kesan pembukaan Mekah Nilai : Mengamalkan budaya saling bermaafan HAFAZAN Latih tubi  Surah al-Jumu’ah ayat 9 .11 AKIDAH Beriman kepada qada dan qadar  Pemahaman yang betul mengenai konsep ikhtiar. tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menyebut jenis-jenis qada Aras 2 : Menjelaskan konsep ikhtiar. tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah mengenai qada dan qadar Aras 3 : Menerangkan hikmah beriman kepada qada dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan hubungan di antara ikhtiar. tawakkal dan af’alul ‘ibad serta hubungannya dengan qada dan qadar SIRAH Pembukaan Mekah  Faktor yang membawa kejayaan pembukaan Mekah  Langkah-langkah Rasulullah saw selepas pembukaan Mekah  Kesan pembukaan Mekah  Surah al-A’raf ayat 21-30  Batas-batas hiburan yang dibenarkan  Kesan mementingkan hiburan Tilawah 2 MASA TAMBAHAN Menyebut potongan ayat Budaya Ilmu Hiburan Menjelaskan kesan individu yang mementingkan hiburan 38 PPD Petaling © . ikhtiar._____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 29 BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN Solat Sunat Aidil Adha ISI-ISI PENTING  Pelaksanaan HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh melaksanakan solat sunat Aidil Adha dengan cara yang betul Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn baik Aras 1 : Menyatakan takrif qada dan dadar.

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 30 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid TILAWAH AMALI Solat sunat hari raya  Perbezaan solat sunat Aidil fitri dan Aidil Adha Membezakan solat sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha IBADAH Zakat  Institusi zakat di Malaysia Menyenaraikan peranan institusi zakat di Malaysia Nilai : Berkorban untuk kepentingan agama dan umat Islam ADAB Latih tubi  Tajuk-tajuk adab tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkenaan Tilawah 2 MASA TAMBAHAN Jawi  Surah al-A’raf ayat 31-40 Membaca potongan ayat yang diberikan dengan fasih dan lancar  Latihan jawi Menulis ayat dengan tulisan jawi 39 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 31 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid TILAWAH AMALI  Pelaksanaan Solat Sunat Hajat Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang betul Nilai : Melahirkan rasa tawaduk HAFAZAN Latih tubi  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menghafaz ayat-ayat hafazan tingkatan 1 dan 2 AKIDAH Latih tubi  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkaitan 2 MASA TAMBAHAN Tilawah  Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih dan bertajwid. 40 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 32 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2 ISI-ISI PENTING  Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran HASIL PEMBELAJARAN TILAWAH Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid AMALI Solat Sunat Hajat  Pelaksanaan (semua murid) Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang betul Nilai : Melahirkan rasa tawaduk AKIDAH Latih tubi  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkaitan SIRAH Latih tubi  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkaitan 2 MASA TAMBAHAN Tilawah  Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih dan bertajwid 41 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 33 BIDANG HADIS BIDANG PEMBELAJARAN Latih tubi ISI-ISI PENTING  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 HASIL PEMBELAJARAN Menjawab soalan-soalan berkain AMALI Solat Sunat Hajat  Pelaksanaan (semua murid) Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang betul Nilai : Melahirkan rasa tawaduk HAFAZAN Latih tubi  Menghafaz ayat-ayat hafazan tingkatan 1 dan 2 Menghafaz ayat-ayat dengan baik IBADAH Latih tubi  Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2 Menjawab soalan-soalan berkaitan 2 MASA TAMBAHAN Tilawah  Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih dan bertajwid 42 PPD Petaling © .

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU PENGISIAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 34 AKTIITI SELEPAS PEPERIKSAAN 35 43 PPD Petaling © .

‫رنخغن تاهونن‬ ‫فنديديقن اسلم‬ ‫تيغكتن تيض‬ ‫سكوله ‪ 2‬منغه نضري‬ ‫سلوغور‬ .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN TIGA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR .