GURU DALAM ALAF BARU

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT
 Aspek

aspirasi, nilai ataupun sikap ibu bapa mesti selaras dengan pihak sekolah rumah dan tempat tinggal merupakan pengaruh sosial yg menentukan pencapaian persekolahan

 Persekitaran

GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI
 Penyebar

ilmu kemasyarakatan  Pembentuk sahsiah sesuai dgn norma dan nilai masyarakat  Pembentuk masyarakat penyayang  Role model utk dicontohi pelajar  Penghubung antara guru, ibu bapa, pegawai kerajaan dan masyarakat  Penyumbang kpd masyarakat

Kod Etika Profesion Keguruan
 Tanggungjawab

terhadap pelajar  Tanggungjawab terhadap ibu bapa  Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara  Tanggungjawab tehadap rakan sejawat dan profesion keguruan

Tanggungjawab terhadap pelajar
 Utama

pelajar  Bersikap adil  Merahsiakan maklumat ikhtisasa  Mengajar tanpa bayaran  Role model  Meningkatkan kecekapan ikhtisas melalui kursus peningkatan profesional

kebajikan dan keselamatan

Tanggungjawab terhadap ibu bapa
 Hormati

tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka  Wujud hubungan mesra  Merahsiakan maklumat drp ibu bapa  Memberi maklumat penting kpd ibu bapa atau mengguna maklumat drp ibu bapa  Tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial ibu bapa  Tidak menjejaskan kepercayaan ibu

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
 Elak

drp menyebarkan ajaran yg merosakkan  Pupuk sikap dan nilai murni dalam pelajar  Hormati masyarakat tempat berkhidmat  Galakkan kerjasama antara guru dgn institusi pendidikan  Memberi sumbangan cergas utk masyarakat dan negara

Tanggungjawab tehadap rakan sejawat dan profesion keguruan
 Tidak

mencemarkan nama baik guru  Tidak menjejaskan kecekapan guru  Tunaikan tanggungjawab guru dgn rajin  Bersedia utk membantu rakan sejawat  Menjadi ahli pertubuhan guru  Sentiasa mengawasi diri drp melakukan tingkah laku negatif

AKAUNTABILITI GURU
Bertanggung

jawab kepada seseorang atau sesuatu khususnya profesionalisme keguruan

Akauntabiliti Guru
 Bidang

Pekerjaan – Akauntabiliti terhadap kurikulum yg ditugaskan.  Sekolah – Bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah dan tugas-tugas lain.  Tingkah laku kendiri – Guru harus mempunyai sifat-sifat terpuji yg menjadi teladan kpd murid.

……….. sambungan
 Murid

– Membentuk sahsiah murid seperti yang dikehendaki dlm FPK dan FPG.  Profesion – Guru perlu meningkat imej profesion perguruan dan menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran setiap masa.

Akauntabiliti Guru Kpd Negara
 Menjalankan

tugas berdasarkan FPN dan Rukun Negara.  Memupuk nilai dan sikap yg murni sesuai mengikut kehendak negara.  Melibatkan diri dlm kegiatan masyarakat  Mengeratkan hubungan ibu bapa dan guru  Sumbangan sukarela kpd masyarakat dan negara.

Akauntabiliti Dlm Program Pendidikan
 Banyak

membaca berkaitan mata pelajaran yg diajar  Memahami isi pelajaran yg diajar.  Menyertai seminar dan kursus dlm perkhidmatan untuk meningkatkan ilmu.  Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran  Memberi maklumat yg tepat.

Akauntabiliti Kpd Pelajar Dan Ibu Bapa
 Menepati

masa dan mengajar dgn berkesan.  Mengutamakan kebajiakan, kemajuan dan keselamatan murid.  Bersikap adil kpd murid.  Mengajar murid tanpa meminta hadiah  Memberi contoh dan teladan yg baik

Akauntabiliti Kpd Diri Sendiri
 Menjaga

kesihatan sentiasa cergas,  Mengawal emosi  Mengurus kewangan sendiri  Melengkapkan diri dgn ilmu pengetahuan  Berpengetahuan dan peka dgn alam sekeliling  Melibat diri dlm hobi/aktiviti yg bermanfaat