PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Agen utama ialah pendidikan sebagai pengerak masyarakat di sepanjang kontinum perkemangan (Fagerlind & Saha,1982) Fokusnya Kembang & tambahbaik keperluan pendidikan (tingkat kemahiran & produktiviti) Bestari pendidikan Penggunaan teknologi tinggi ICT Mengakibatkan perubahan dlm: (i) ekonomi, sosial & politik. (ii)inovasi berterusan & reformasi pendidikan

Perubahan dalam pendidikan

REFORMASI PENDIDIKAN
Sistem aneka jurusan (1965) Program Sains Paduan dan Matematik Moden di SM (1971) KBSR (1983) KBSM ( 1989) Sains dan Kajian Tempatan diganti oleh Alam dan Manusia di SR (1994/5) Sekolah Bestari (2000) Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (2003)

Pengurusan Perubahan dlm pendidikan

Pengajaran dan pembelajaran merupakan nadi penting ke arah kecemerlangan sekolah. Kecemerlangan ini tidak akan berterusan jika proses P&P tidak berubah selangkah dengan perubahan yang berlaku di persekitarannya. Pengurusan perubahan ini harus dititikberatkan oleh pihak sekolah demi menjamin kesinambungan kecemerlangan sekolah.

Dalam pengurusan perubahan dlm pendidikan, hanya murid dan remaja yang mempunyai ciri-ciri berikut akan mudah diterima masyarakat:
berakhlak mulia kreatif dan inovatif berfikiran matang berprestasi tinggi cekap berkomunikasi berwawasan dinamis berdisiplin

Dalam pengurusan perubahan terkini, sekolah harus mengamalkan strategi pengajaran dan pembentukan kurikulum berasaskan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Dalam PBM, masalah dalam kehidupan sebenar mendorong murid-murid untuk mengenal pasti dan mengkaji konsep dan prinsip yang mereka perlu ketahui dalam proses penyelesaian masalah.

Kaedah PBM menggabungkan teknik-teknik pembelajaran :
aktif kerjasama berasaskan pengalaman berasaskan konteks konstruktif inkuiri

Dalam pengurusan perubahan,aspekaspek yang harus ditekankan oleh guru ialah penggunaan kaedah P & P yang :
Berpusatkan murid dan bukannya guru Berasaskan perkembangan teknologi Berpandukan hasil penyelidikan terkini Berlandaskan psikologi pertumbuhan den perkembangan murid

Nescaya pihak sekolah dapat menghasilkan murid-murid yang:
cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik bernilai di pasaran kerja tempatan dan antarabangsa peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat dan negara serba boleh, berdaya maju, kreatif dan cekap berkomunikasi

Pembestarian Pendidikan

TUJUAN
Menubuhkan sistem persekolahan yang berubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini.

KONSEP
Senario baru dalam sistem pendidikan di Malaysia bersesuaian dengan perkembangan teknologi, sosial dan budaya masa kini.

Mencapai Matlamat:
Penerapan budaya berfikir Pengajaran yang bercorak pemusatan murid Penggunaan pelbagai jenis media secara efektif Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai Pengurusan persekolahan yang efektif

The Malaysian Smart School: Reinventing the Malaysian Educational System

14

Apa dia Sekolah Bestari ?
Definisi
Institusi pembelajaran yang telah direka semula secara menyeluruh dari segi amalan Pengajaran & Pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk menyediakan murid bagi zaman maklumat.
• Semua murid mampu belajar • Kurikulum mengambil kira pelbagai kebolehan dan keperluan • Iklim sesuai untuk pembelajaran • Penilaian berterusan • Pentadbir dan guru yang profesional • Sokongan komuniti dan ibu bapa

Ciri

May 2000

Matlamat lain:
Menyediakan rancangan mengajar yang berkonsepkan P&P bestari. Membina sumber bahanbahan yang diperlukan dalam P&P. Membina pakej P&P. Mengemuka soalan-soalan yang dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir. Menjanakan minda murid.

Belajar secara akses kendiri, kadar kendiri dan terarah kendiri. Belajar secara pasukan terarah kendiri.

Ciri-ciri pengajaran guru yang bersifat “pembimbing di sisi”:
Berfokuskan pelbagai domain untuk membolehkan murid berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan penggunaan bahasa yang tepat merentasi kurikulum Pencapaian pembelajaran dinyata secara eksplisit. Teknologi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap sejajar dengan telnologi maklumat.

Optimistik Hala tuju utama -- ke arah mengoptimumkan potensi murid dalam proses mencari ilmu yang lebih bersifat:
Pembelajaran terarah kendiri Bergerak pada kemampuan kendiri Pemeolehan resos secara akses kendiri

Berpengetahuan
Diri Guru (penyebar ilmu, Berbudaya ilmu, Budaya berfikir,Budaya berkarya ,Bermusyawarah (berunding), Refleksi, dan pedagogi dll) Tentang kanak-kanak Tentang kaedah mengajar Implikasi : melengkap bagi capai objektif pengajaran di BD.

Beradaptasi
Menyesuaikan diri dalam keadaan baru dlm: 1. suasana tempat kerja baru. 2. pelajar berlainan. 3. bidang berlainan. 4. kemudahan BD yg berlainan dll.

GLOBALISASI PENDIDIKAN

GLOBALISASI PENDIDIKAN
Rujuk kpd proses berhubung dengan politik, sosial, ekonomi, budaya semakin menghampiri penguasaan skala global. Memberi impak yg mendalam kpd pendidikan individu kerana mempercepatkan proses kekal bersaing memperolehi dan mengaplikasikan pengetahuan. Proses dimana elemen pendidikan merentasi sempadan & media. Cth Global Research Village.

Kemahiran dalam Teknologi pendidikan (alatan,Maklumat Dan Komunikasi)
Sebagai alat mengajar (TV, Radio,surat khabar ,buku ,komputer dan alat berkomunikasi dll. Cth: Jenis – jenis bidang penggunaan komputer:
Komputer Membantu Pendidikan
( computer aided education, CAE )

Komputer Membantu Pengajaran
( computer assisted instruction,CAI )

Komputer Mengurus Pengajaran
( computer manage instruction, CMI )

Komputer Membantu Pengujian
( computer assisted testing, CAT )

Rasional kemahiran teknologi pendidikan
Melibatkan peringkat:  Sekolah (ttg kemudahan ICT)  Daerah( ttg interaksi sek dgn pihak berkuasa)  Kebangsaan (ttg sistem jaringan hubung dengan kementerian )

KOMPUTER INTERNET mengumpul mencari membaca menghantar menyebar

Menjalin hubungan

Perbincangan dua hala

Merancang perkembangan profesional berasakan trand utk hadapi cabaran masa depan
Trend & cabaran masa depan  Pendidikan utk semua & keadilan dlm pps.  Ekspektasi ibubapa  Akauntabiliti & profesionalisme guru  Kualiti pendidikan prasekolah  Memupuk semagat harmoni ant kaum &kesedaran alam sekitar.

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan sesorang dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan.

OBJEKTIF KAJIAN MASA DEPAN
Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang halhal masa depan Berkomunikasi secara berkesan tentang halhal masa depan

Membina sikap dan nilai tentang masa depan.

Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Perancangan Seorang Guru

Perancangan Yang Strategik

Isu dan Tema Yang Relevan

Berpusatkan Murid

Aplikasi Sebagai Projek, Kerja Kokrikulum atau Sepanjang Hayat

Peranan Guru Sebagai Fasilitator

CIRI-CIRI GURU ALAF BARU
Bersifat dinamik, responsif dan berupaya menyesuaikan diri kpd perubahan Menguasai kaedah penyampaian P&P yg terkini dan berkesan Beriltizam – keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh Berorientasikan maklumat utk melaksanakan tugas

CIRI-CIRI GURU ALAF BARU
Berwawasan iaitu mempunyai visi terhadap perkembangan pendidikan Berpandangan global Berpandangan positif iaitu peka kpd perubahan, sedar ttg keperluan negara, bersikap positif terhadap pembelajaran dan mempunyai inovasi dlm tugas Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri

CIRI-CIRI GURU ALAF BARU
Mahir dalam teknologi Membuat refleksi Merebut peluang pendidikan terbuka Mewujudkan hubungan interpersonal secara sarwajagat utk hadapi cabaran globalisasi pendidikan

RUMUSAN
Cabaran –cabaran semasa dan akan datang yang perlu ditempuhi oleh seorang guru supaya menjadi seorang guru yang betul-betul komited, berwibawa sebagai seorang guru yang profesional.