‫سكوله كبڤساءن ليماوـ ليماون‬

SEKOLAH KEBANGSAAN LIMAU-LIMAUAN
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
PETI SURAT 319
89058 KUDAT
___________________________________________________________________________________________________

Ruj
Tarikh

:
:

SURAT PENGESAHAN DIRI DAN PENGAKUAN PEGAWAI
PENGARAH / PENGUASA PERUBATAN / PEGAWAI PERUBATAN
HOSPITAL _____________________
Tuan,
Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah adalah seorang pegawai kerajaan di pejabat
ini.
Nama Pegawai

: Noraniezahwati Binti Sabit

No. Kad Pengenalan

: 820929-12-5122

Gaji Pokok

: RM 2,754.56

Jawatan

: Guru

Gred Gaji

: DG41

Kelayakan Kelas Wad

:

Alamat Pejabat

: SK Limau-limauan, Peti Surat 319, 89058 Kudat, Sabah

2.

Saya / isteri / suami / ibu / bapa / anak * saya seperti butir-butir di bawah memerlukan

rawatan.
Nama

: ........................................................................................................

Perhubungan Keluarga

: ........................................................................................................

3.

Jabatan ini bersetuju akan memotong dari gaji pegawai ini bagi menjelaskan bil

hospital untuk rawatan berkenaan.
...................................................
( Tandatangan Ketua Jabatan )
Nama

:

Jawatan

:

No. Tel

:

......PENGAKUAN PEGAWAI MEMBENARKAN POTONGAN GAJI BAGI MENJELASKAN BAYARN BIL HOSPITAL ATAS RAWATAN YANG DITERIMA....... * Tempoh laku surat ini ialah tiga (3) bulan daripada tarikh di atas.............................. Kad Pengenalan : 820929-12-5122 Catatan : Butir-butir di atas hendaklah diisi dengan lengkap... Saya Noraniezahwati Binti Sabit yang sekarang menerima gaji pokok sebanyak RM 2......754............... Fail Pegawai .......... ** Potong mana-mana yang tidak berkenaan........ sk.................. ................................................................ Gaji : 20106400 Perhubungan Keluarga : ....... Unit Urusan Gaji ( Alamat ) : .... ( Tandatangan Pegawai ) No........56 di Kementerian / Jabatan Pelajaran Negeri Sabah bertanggungjawab menjelaskan bayaran yang dituntut dan dengan ini membenarkan dan memberi kuasa kepada Ketua Jabatan memotong gaji saya bagi menjelaskan bayaran hospital yang dikenakan kerana rawatan diri saya / ahli keluarga / ibu / bapa * saya seperti maklumatmaklumat berikut :Nama : Noraniezahwati Binti Sabit No.