PUISI MODEN BUNGA DAMAI (RIA ASMIRA) 1.

MAKSUD RANGKAP Rangkap 1 Seruan damai kepada dunia dan mengelakkan/menghentikan peperangan yang mengorbankan kemanusiaan. Rangkap 2 Penyair tertanya-tanya perihal kedamaian yang diserukan namun secara sambil lewa. Usaha damai sukar dicapai kerana nafsu dan peperangan masih berterusan dan mangsanya uga masih ramai dan tidak terbela. Rangkap ! Seruan agar pembawa damai dihantar ke seluruh kawasan yang masih berperang atau bersengketa. Peperangan ini perlu dihentikan agar tidak men adi trauma kepada generasi baru. Rangkap " Seruan agar hubungan damai antara negara di alin dan mengusahakan damai kepada negara yang masih berperang atau menderita. #angunkan kembali semangat damai $slamiyah dan pengkhianat perlu dihapuskan dan diharapkan agar keamanan akan segera dicapai.

2. MAKSUD KESELURUHAN Peperangan dan persengketaan yang berlaku di banyak negara mengakibatkan banyak kematian dan penderitaan. %al ini ter adi angkara ahat manusia yang dikuasai oleh nafsu dan kekuasaan. &usteru itu' usaha damai perlu diutamakan dan peperangan dihentikan agar generasi baru terhindar daripada trauma dan keamanan dunia kembali dinikmati sesama manusia. 3. TEMA Sa ak ini bertemakan peperangan yang telah menimbulkan banyak kemusnahan khasnya nyawa manusia. (leh itu' haruslah diusahakan damai agar kehidupan manusia kembali aman.

S. Semua pihak perlu berpaksi kepada semangat kemanusiaan dan mengakui kewu udan kuasa *uhan sebagai sumber penyatuan. P+RS(. Peperangan membawa kepada kemusnahan dan kematian. 5.. #antuan kemanusiaan kepada semua mangsa mangsa perang .&.-. PERSOALAN Usaha damai memerlukan ker asama semua pihak khasnya kuasa-kuasa besar. BENTUK " rangkap Rima akhir setiap baris dan rangkap bebas atau tidak sama.4. #ilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama #ilangan baris setiap rangkap tidak #ilangan suku kata setiap baris dan rangkap tidak sama samaR1011#2'R2011#2'R!03#2'R"04#2 .) /US$/ $*U )er asama dan permuafakatan semua negara perlu agar keamanan dapat dikekalkan.

vokal ‘a’ (R2 B4) Aliterasi $konsonan ‘m’ ( R1 B%) Anafora(ika(R!B!)4) Metafora-bunga damai (&onsonan ‘t’) (R1B2) "i#erbola-(R2B11) Puitis-berbaur kasturi ambar nar astu (R!B2) Personifikasi.(R!B4) 'inko#e $tak (R2B%) 7. . Sinis 5 keegoan dan kuasa pada segelintir negara telah mengorbankan banyak nyawa dan mengenepikan kemanusiaan. NADA /elankolik 5 kemusnahan dan penderitaan yang disebabkan oleh peperangan.seruan agar damai diutamakan agar kehidupan manusia aman. 8. KEINDAHAN BAHASA Asonansi. perikemanusiaan .6. NILAI i2 ii2 iii2 Simpati/belas kasihan 5 masyarakat yang menderita akibat perang kedamaian.khasnya pada mangsa perang dan masyarakat se agat agar keamanan dapat dinikamti semua.

)hidmat seumpama ini disumbangkan melalui bantuan langsung atau tidak langsung oleh pihak atau indi6idu yang berkemampuan. ii2 )ita haruslah sentiasa mengusahakan damai antara persengketaan yang boleh memusnahkan kemanusiaan. i62 )ita hendaklah sentiasa peka dan prihatin kepada keperluan sesama agar semua orang berpeluang menikmati kehidupan seadanya.9. manusia dan mengelakkan iii2 )ita hendaklah menunaikan kewa ipan dan amanah sebagai pemimpin atau rakyat biasa dalam memastikan keharmonian dan kese ahteraan hidup manusia diutamakan dan bukannya kekuasaan dan nafsu kerana ia boleh menghancurkan peradaban manusia. . PENGAJARAN i2 )ita mestilah mempunyai rasa simpati kepada sesama khasnya dengan menghulurkan bantuan sesuai dengan kemampuan agar nikmat kehidupan dapat dirasai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful