SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

1

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

2

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

3

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

4

Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu. Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. Not Bold 5 . khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir.Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur. Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung. Al-Falah Kemaman. Ittifaqiyyah Jerteh. Pulau Pinang. Kuala Terengganu. namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Formatted: Font: 12 pt. ketiga-tiga negeri Terengganu. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah. Formatted: Font: 12 pt. Not Bold Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. c) Sejarah Kes: . Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah. Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. dimaksudkan di sini di Tanah Melayu. Walaupun masih baru. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. ./702H. Kelahiran persekolahan. Font color: Tex 1 Dalam pengetahuan saya. 12 pt. Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. Font: (Default) Times New Roman.(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. Al-Attas di Johor. Maktab Mahmud di Kedah. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi. Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka. bahkan lebih awal.

maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar.d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Font color: Tex 1 Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. Font: (Default) Times New Roman. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. 12 pt. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. maka pengajaran Islam lebih kukuh. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. masjid. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. Hasil dari 6 .

rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian.. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. terutamanya di Terengganu dan Kelantan. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 p’nnnj n n 69== 7 . Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain.kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. Dalam menghadapi perkembangan moden. Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun. melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman. maka di Terengganu didirikan KUSZA. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam.

Ulam menjadi pembimbing umat. pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam. Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek.. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. Dapat disimpulkan bahawa sS Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu. Line spacing: 1. penyelesai masalah. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman.5 lines 8 . maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman.Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Justified emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan.

12 pt. After: 6 pt. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha.64" Formatted: Font: (Default) Arial. mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara. saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia.rancangan eksploitasi kami. c. … + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0. Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. merupakan telur asas kepada ayam. Pada setiap tahun. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt 9 . Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni.8 pt. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya. Space Before 4. Bold Formatted: Font: (Default) Arial.KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu. kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar.39" + Indent at: 0. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka. Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. 12 pt. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius Formatted: Font: 12 pt. Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal (Web). di Jerteh. Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a. Dalam aspek etika ataupun tatasusila. mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt. cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. b. Jerteh. dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya. Manakala dari segi pemakanan pula. termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup.

Antaranya termasuk. hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan.. ibu bapa. Selain itu. seperti juga humanisme. sahabat handai. yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Konsep “li” telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri. isteri. Seperti dengan tamadun Islam. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Dalam ajaran Konfucius dan Buddha. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia).dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. hubungan maharaja dengan rakyat. dan jiran tetangga. menekankan keharmonian. hubungan suami dengan isteri. ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka. Hubungan bapa dengan anak. suami. Moralisme. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu Formatted: Font: 12 pt 10 . ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. kesederhanaan serta ketaatan. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik. iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. dan sesama kawan-kawan. anakanak.

Bidor dan Sungai Siput di Perak. (4) hubungan raja dan pegawai. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. 12 pt. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu.kesederhanaan. 12 pt. iaitu Ven. (2) hubungan suami dengan isteri. 11 Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. all beings fear death. Agama Buddha juga. agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. konsep “lima hubungan utama” yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni.One who loves himself. Sona dan Ven.” Ini bermakna . Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. Pada kurun yang ke 5. Pada masa itu. menentang amalan keganasan sebagai cara hidup.39" + Indent at: 0. di Perlis dan juga di Pahang. Lembah Kinta. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama. Font color: Text Formatted: Normal. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. (3) hubungan saudara tua dengan muda. b. Line spacing: 1. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja. seperti agama Islam. Selain itu. selepas Kausil Buddhis Ketiga. ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pada kurun ke 7. comparing others with oneself. dan (5) hubungan sesama sahabat. Line spacin 1.5 lines Formatted: Justified. c.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya.5 lines . Justified. one should not strike or cause to kill . maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan.5 lines. Pada awal kurun ke 10. Buddha pernah mengatakan bahawa “All beings tremble at weapons. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. should not injure another. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. tetapi didapati di Kuala Selinsing. Tanjung Rambutan. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. Pada akhir abad ke 12.

Font color: Tex 1 . Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Sehingga abad ke 15. Not Bold. tiada catatan yang jelas tentangnya. Walaupun demikian. Walaupun begitu. Pada masa itu. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Font color: Auto Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Not Bold.Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti 12 Formatted: Emphasis. Hanya pada tahun 1950. agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai. Font: (Default) Times New Roman. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali.Parameswara mendirikan Empayar Melaka. Sri Langka. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. Burma. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. Jepun dan Tibet. 12 pt. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. Font: (Default) Times New Roman. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). Not Bold Formatted: Emphasis.

Manakala ajaran Confucius Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Arial.3). agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan. ibu bapa. kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka.". Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. dan murah hati. Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha. b. budi bahasa. atau junzi.kemesraan antara manusia. membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain. Analects 3. Font color: Text Formatted: Font: Arial. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri.“If a man is not humane.pendidikan moral dan pembangunan budaya. Bagi ajaran ini juga. mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius. Font color: Text Formatted: Font: Arial.Pada pendapat saya. 12 pt. orang berpengetahuan dan pengalaman.Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. 12 pt. istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). semua manusia mempunyai peluang. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Bagi Kung Fu-Tze. Pada masa itu.39" + Indent at: 0. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Setiap tahun. Font color: Text 1 Formatted: Font: Arial. asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan. ketelusan. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. c. Untuk menjadi manusia yang baik. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.64" Formatted: Font: (Default) Arial. rajin. Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan. Di Melaka. 12 pt. Menurut Olga Lang. Font color: Text 1 mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara. Font color: Text Formatted: Font: Arial. " Do not give to others what you yourself do not desire. what can he do with music?” (Confucius. mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah. sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. Font color: Text 1 13 . Font color: Text Formatted: Font: Bold. orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik. what can he do with the rituals? If a man is not humane . 12 pt. 12 pt. adik beradik. 12 pt. 12 pt. ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara Formatted: Font: Arial. Font color: Text kebanyakan sistem Keluarga Cina. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: List Paragraph. Dalam Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.

keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam. Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik. Mereka adalah bersifat sederhana. bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya. Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text keluarganya.5 lines 14 .agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Line spacing: 1. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota Formatted: Font: 12 pt. Formatted: Justified. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina.

mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. b. Line spacing: 1. perasaan saya menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain.25" + Indent at: 0. c. 12 pt Formatted: Justified. Justified. yang Maka penuh dengan hairan. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam. kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Bagi umat Islam di Malaysia.5" Formatted: Font: 12 pt. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan Formatted: Font: 12 pt. Bold Formatted: List Paragraph.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: Normal. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Gray-80%. Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut.5 lines. Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah. Line spacing: 1. Dalam situasi ini. saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan. c.25" + Indent at: 0.5 lines Formatted: Font: 12 pt menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah. pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank.KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya. No bullets or numbering 15 . Dia ingin Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. b.

operasinya.5".25" + Indent at: 0.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Bold Formatted: List Paragraph. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.5 lines 16 . kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. agama untuk dunia dan akhirat. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Line spacing: 1. b. 12 pt. No bullets or numbering c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam. secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. Apa yang jelas. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. c. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. undang-undang Melaka tidak banyak Formatted: Font: (Default) Arial.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi.W. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Walaubagaimanapun. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya.

Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah. Bank ini diwujudkan 17 . setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19. London and China.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat dengannya.menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Walaubagaimanapun.2. Che Yusuf.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. barulah sistem perbankan mula diperkenalkan. Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay’ alWafa’ iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli. Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India. Apa yang jelas. ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga. Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam. Perlis. Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34. Haji Ibrahim. amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. jual janji dan lain-lain. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. sistem tukar barang (barter). utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya. Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif. yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. Namun apa yang menarik.

Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973.5 lines 18 . Mulai Jun 1997.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. umat Islam Formatted: Justified. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam. ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. agama untuk dunia dan akhirat. Akaun Simpanan Ijraa’ dan Skim Ar-Rahnu. Namun. Akaun Simpanan Wadiah.untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. Berikutan daripada usul tersebut. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi. Line spacing: 1. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi. selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971.W.

Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam. Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. Justified. Line spacing: 1. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka.5 lines 19 . Dari itu. yang ditubuhkan di bawah Akta 8. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Bold. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. c. pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535. Formatted: Font: 12 pt. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. 12 pt. Line spacing: 1. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam.terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut.5 lines. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk “ Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. b. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah. Font color: Text Formatted: List Paragraph. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.

12 pt. Bhd. Pendek kata. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. Dalam ertikata lain. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. Bold.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold 20 . Bhd. kedua. yang menjalankan pemajakan harta tetap. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. sistem ini mempunyai ahli yang cukup. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa Formatted: Font: (Default) Arial. KES 4: SENI BINA Formatted: Font: 12 pt. perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga. Syarikat Nominees Sdn. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama.Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional. pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. Selain itu. Font color: Text 1 Formatted: Justified. rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah. Font color: Text pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya. Line spacing: 1.

Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Justified. saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur. Malah pada kali ini. 12 pt. Bold. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. After: 0 pt. c. Line spacing: 1 lines. Fo color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. N Italic. 12 pt.5" Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 21 . Font color: Text 1 Formatted: Justified. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur.25" + Indent at: 0. 12 pt. Line spacing: 1. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. b. Bold. Di Kuala Lumpur. Font color: Text 1 Selepas mengakhiri percutian saya di Besut. Spa Before: 0 pt. boleh dikatakan Formatted: List Paragraph.a) Lokasi Kes: - Formatted: Font: 12 pt.

Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan. serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya. motif lukisan tangan. ” ialah kuil Formatted: Font: (Default) Arial. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.25" + Indent at: 0. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari). Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H. Selain mengekalkan seni bina warisan. dalam perkataan Hindi “ tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. Ia terletak di Jalan Tun H. Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus. After: 0 pt. Space Before: 0 pt. Lee. Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Kuil Sri Maha Mariamman.S. Formatted: Justified. 12 pt. lebih 10. kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Font color: Text 1 Formatted Formatted: Normal. Tepat jam 12. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified.seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. Line spacing: 1. Bold Formatted Formatted Formatted Formatted 22 .5" Formatted: Font: 12 pt. sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. c. Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt. b.30 malam. Kuala Lumpur. kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni. Line spacing: 1 lines. Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk Formatted: Font: 12 pt. Justified. Bold b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun. negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati.5 lines.S. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt.000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa. hiasan emas. Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 12 pt. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman.

Font color: Auto. S.5 lines Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Justified. Line spacing: 1. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Auto. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pada tahun 1403. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan. Namun begitu pengaruh senibina Selatan India. 12 pt.5" Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Font color: Auto.25" + Indent at: 0. 12 pt Formatted: List Paragraph. 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi. Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara. Font color: Auto. Font color: Auto. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. Bold Formatted: List Paragraph.rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. dibina oleh 23 Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted . 12 pt. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan. Font color: Auto. 12 pt. d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Auto. Line spacing: 1. b. 12 pt. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Font color: Auto.5 lines. Justified. Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. (Vlatseas. 12 pt. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Semasa pemerintahan Inggeris. 12 pt. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. c. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. 1995). di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. banyak mempengaruhi binaan masjid. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803). budaya dan senibina. Pada abad ini. Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera.

12 pt. saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Hari ini. 12 pt. diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid. Formatted: Font: (Default) Arial. kuil-kuil dan gereja-gereja. 12 pt. Font color: Text 1 24 . Font color: Text 1. Not Italic Formatted: Space After: Auto Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Akhirnya. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt. Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Space Before: 0 pt. bangunan berkembar tertinggi di dunia.ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya. Formatted: Font: (Default) Arial. selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama. Kuala Lumpur sebagai contoh. Line spacing: single. Menara Berkembar Petronas. After: 0 pt. 12 pt. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru.

Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi). segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur. dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail.[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen. Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962. Kompleks bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman. Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya. pada 21 November 1963.Formatted Formatted Formatted Formatted KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959. di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional. iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi). Lokasinya terletak Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa. Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted 25 Formatted Formatted Formatted Formatted . dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi). Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula menara setinggi menempatkan pejabat pentadbiran.

Font color: Text 1. Font color: Text 1 Formatted: Justified. malah poster Pas berdekatannya. Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme. 12 pt. Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama. Line spacing: 1. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama. Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985). 12 pt. Pada hemat mereka. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme.5 lines 26 . kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. Line spacing: 1. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. Bold.25" + Indent at: 0. permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. b. Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999¬). 12 pt. sosialisme dan marxisme. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial.5 lines.Disebabkan pilihan raya yang akan datang. 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Justified. hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. c.

terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik. akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik. Font color: Text 1 . Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu.didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). pada suatu masa nanti. Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). 12 pt. seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama. Namun. Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat. Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama. Syed Naquib (1985) menegaskan. Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. Para intelektual 27 Formatted: Font: (Default) Arial. golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia. Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik. Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah. Sebagai contoh. Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia.

era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). pemikiran politik barat seperti 28 . Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka. Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu. Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan. Namun. ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat. politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. Menurut Syed Naquib (1972). Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. Terengganu dan Kedah. Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan.inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005). diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah. Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). Namun. Namun. Ketika era pasca kemerdekaan. permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003). Ini kerana.

Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka. Namun realitinya. Ini kerana menurut beliau. Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah. kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. manakala jika digunapkai kepada manusia. Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006). Kerana Islam bukan sekadar akidah. tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. siyasah beretimologikan perkataan “yasusu” yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya. Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005).ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik. Di dalam Malaysia. Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. yang bertujuan agar pemerintahan itu 29 . ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an. Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa. didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik. Pada ketika era ini. Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar. Namun. tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. Lukhman(1998). menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu.

Pada tahun 2003. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. tidak memahami prinsip politik didalam Islam. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim. Line spacing: 1. telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.25" + Indent at: 0. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris.W. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. iaitu prinsip sekularisme didalam politik. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik.berlandaskan hukum ALLAH S. 12 pt. pendidikan. Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme. 12 pt. teknologi. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. ekonomi. Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. sosio-budaya dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an. iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). b. 12 pt. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. Font color: Text 1 Formatted: Justified.T. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini.5 lines. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. c. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. 12 pt 30 . pendidikan dan politik. (a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. Oleh itu.

dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020. telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. 12 pt Formatted: Font: Arial. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. khususnya dalam budaya kerja. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. namun kepengaruhan Islam. agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu 31 . 12 pt Formatted: Font: 12 pt Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Untuk menghadapi cabaran ini. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia.kestabilan politik. 12 pt permasalahanpermasalahan yang baru. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara. serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa.

Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal. Left. Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. 12 pt 32 . kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold.telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.

pemerhatian atau sebagainya) ii. perlu: i.S. Penulisan refleksi anda Formatted: Left. (Contohnya melalui temubual.Formatted: Font: Font color: Auto SOALAN REFLEKSI C. iii. English (U. Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia . Space Before: 0 pt. Pattern: Clear 33 .08 li. Line spacing: Multiple 1. Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline.) Penulisan Reflektif (20%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi.

namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sebenarnya. malah seorang bakal guru kelak. saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. Oleh demikian. Sebagai seorang guru pelatih. saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi. Sejujurnya. saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang.REFLEKSI Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan. saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. Underline terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun 34 . Not Bold. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013. Melalui tugasan yang diberikan. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi. saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam. saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa. Walaupun sedang bercuti. Buddha dan Hindu di Malaysia. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan. Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru.

saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab. seni bina dan adat istiadat. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini. Selain itu. pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut.. Di samping itu. seni bina dan istiadat. saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha. saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran. Hindu dan Buddha dan seterusnya Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt 35 . Walaupun begitu. India dan China. Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam. Namun. saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran. peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga. Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab. tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. Sebelum ini. Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan saudara-mara juga. saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam.agama saya sendiri. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun.

menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Selain itu. bekerjasa sama. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi. Di samping itu. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat. Spa Before: 9 pt. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Justified. Tambahan lagi. inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. dengan izin Tuhan. dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam. saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. Font: (Default) Times New Roman. After: 9 pt 36 . Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal (Web). saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. Setelah selesai menyiapkan tugasan ini. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara Formatted: Subtle Emphasis. Secara keseluruhannya. tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. Sikap toleransi. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti.

iaitu Patani. Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan. Justified. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan. Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman.Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold 37 . Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani. Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur). Pondok Bunut Payong. 4. Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu. maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh). Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali. Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. Spa After: 0 pt 4. Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut. maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. Pondok Bachok dan sebagainya. seperti juga ke Terengganu. 4.1 Pengajian Pondok Di Kelantan Formatted: Font: Not Bold Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan. tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama. Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana Terengganu. Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal.Formatted: Normal (Web). bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh.2. Pondok Lubuk Tapah.

 Formatted: Normal (Web).Seperti negeri-negeri lain.maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah. Maahad Pasir Mas.Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman). Maahad Tumpat. STAM dan STPM. SMU. After: 0 pt. Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam". Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi. baik di dalam negeri atau luar Negara. Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan. Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak. Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:  Formatted: Font: 12 pt Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran Islam. Maahad Beris dan sebagainya. iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan. dan STAM. SWPM.  Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada rakyat. Justified.3. No bullets or numbering Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan golongan intelektual Islam. 4. 38 . Tadika (3). Kelantan. Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari Ma`had/Sekolah Agama Atas (14). di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum. Righ 0". Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu. PMRU. Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh. Sekolah Menengah Agama Bantuan (45). di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR. Space Before: 0 pt.

Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud. namun mereka berdua tidak sezaman. Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material. Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh. Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri. Justified 5. Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua.Formatted: Normal (Web). Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah. Di samping pengajian. Berhubung dengan kegiatan peringkat awal. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya – Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang. khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi 39 .

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. tetapi besar). Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana di negeri Terengganu dan Kelantan mempunyai pengaruh persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama. Kesan Pada Sosio-Budaya dan Kerajaan Formatted: Font: Not Bold 40 . Pahang. Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan. Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Raub. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu. Sekolah Menegah Agama Padang Tengku. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Sekolah Menengah Agama Batu Talam. Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan. Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu. 8. Bandar Tun Razak. Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan. maka demikianlah dengan Negeri Pahang.tepukan gendang besar (semacam kompang. Sekolah Menengah Agama Tembeling. Jerantut. Temerloh. Pahang. Jengka. Sekolah Menengah Agama al-Khairiah. Sekolah Menengah Agama Dong. 6. Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting. Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan. khatam dan sambutansambutan. manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu. Sekolah Menengah Agama Chenor. Raub. turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. Kuala Lipis. 7.

Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri.1 Terengganu Formatted: Font: Not Bold Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. 8. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. maka pengajaran Islam lebih kukuh. tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. 41 . Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu.Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur – Terengganu. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan.

maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. Dalam menghadapi perkembangan moden. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat 42 . terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama.2 Negeri Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. maka di Terengganu didirikan KUSZA. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. masjid. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. 8.Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok.

Rumusan Formatted: Font: Not Bold Antara rumusan yang dapat diambil dari perbincangan di atas ialah: Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri. tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah. 8. Hingga kini Kelantan. Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru. pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang.apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri. 9. maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau. Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman. maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang. maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM. tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan 43 . Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama. berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan. Datuk Bahaman dan Tok Gajah. sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol.3 Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang.

Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman. oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam. melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam. dan dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman. kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan. terutama Terengganu dan Kelantan. sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. Penutup Formatted: Font: Not Bold 44 . Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman. Kerjasama antara negeri. Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam. Kelantan dan Pahang. 10. kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat.Islam di Negeri Kelantan. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu.

08 l 45 . 12 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1. politik. Ini termasuklah bidang ekonomi.Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman. tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam. sosial. Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam. Font: (Default) Times New Roman. Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial. budaya dan lain-lain Formatted: Intense Reference.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful