Maklumat.docx

SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

1

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

2

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

3

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

4

dimaksudkan di sini di Tanah Melayu. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M. Walaupun masih baru. Ittifaqiyyah Jerteh.(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Formatted: Font: 12 pt. Not Bold 5 . Pulau Pinang. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. ketiga-tiga negeri Terengganu. Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah. Al-Falah Kemaman. Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. 12 pt. Kuala Terengganu. Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. bahkan lebih awal. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir. . namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Formatted: Font: 12 pt. Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi./702H. Al-Attas di Johor.Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur. Maktab Mahmud di Kedah. sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. Not Bold Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an. c) Sejarah Kes: . Font: (Default) Times New Roman. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah. Kelahiran persekolahan. Font color: Tex 1 Dalam pengetahuan saya.

Font color: Tex 1 Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Hasil dari 6 . Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri.d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. 12 pt. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. maka pengajaran Islam lebih kukuh. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. masjid. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Font: (Default) Times New Roman.

Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Dalam menghadapi perkembangan moden.. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam.kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 p’nnnj n n 69== 7 . maka di Terengganu didirikan KUSZA. Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. terutamanya di Terengganu dan Kelantan. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun. Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam.

5 lines 8 . Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu.. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Font color: Text Formatted: Justified emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahawa sS Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam. Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. penyelesai masalah. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. Ulam menjadi pembimbing umat.

Space Before 4. b. dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya. merupakan telur asas kepada ayam. 12 pt.39" + Indent at: 0. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius Formatted: Font: 12 pt. mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya.8 pt. Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha.KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Manakala dari segi pemakanan pula. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka. di Jerteh. … + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni. saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia. kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar.rancangan eksploitasi kami. Jerteh. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt 9 . b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu. Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. c. After: 6 pt. Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. 12 pt.64" Formatted: Font: (Default) Arial. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. Pada setiap tahun. Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal (Web). dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara. cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. Dalam aspek etika ataupun tatasusila. Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a.

yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. kesederhanaan serta ketaatan. hubungan suami dengan isteri. Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu Formatted: Font: 12 pt 10 . ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. menekankan keharmonian. ibu bapa. suami. ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Dalam ajaran Konfucius dan Buddha. Seperti dengan tamadun Islam. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia). hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan. iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. isteri. anakanak. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. dan jiran tetangga. sahabat handai. Antaranya termasuk. Konsep “li” telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme. hubungan maharaja dengan rakyat. dan sesama kawan-kawan. Selain itu.dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri. Hubungan bapa dengan anak.. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik. Moralisme. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya. seperti juga humanisme.

seperti agama Islam. c. Line spacing: 1. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. Pada kurun yang ke 5. all beings fear death. Pada kurun ke 7. iaitu Ven. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. (3) hubungan saudara tua dengan muda.5 lines. Agama Buddha juga. (4) hubungan raja dan pegawai. comparing others with oneself.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja.kesederhanaan. b. Bidor dan Sungai Siput di Perak. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama. Sona dan Ven. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. one should not strike or cause to kill .One who loves himself. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Justified. (2) hubungan suami dengan isteri. agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu. Buddha pernah mengatakan bahawa “All beings tremble at weapons. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. Pada awal kurun ke 10. 11 Formatted: Font: 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Selain itu. maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. konsep “lima hubungan utama” yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni. Pada akhir abad ke 12.” Ini bermakna .39" + Indent at: 0.5 lines Formatted: Justified. Font color: Text Formatted: Normal. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. should not injure another. menentang amalan keganasan sebagai cara hidup. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. dan (5) hubungan sesama sahabat. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. di Perlis dan juga di Pahang. Pada masa itu. selepas Kausil Buddhis Ketiga. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. Tanjung Rambutan.5 lines . Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. Lembah Kinta. 12 pt. tetapi didapati di Kuala Selinsing. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak. ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. 12 pt. Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. Line spacin 1. Line spacing: 1.

Burma. Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan.Parameswara mendirikan Empayar Melaka. Not Bold. Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Walaupun begitu. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. 12 pt. Pada masa itu. Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Sehingga abad ke 15. tiada catatan yang jelas tentangnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. Font: (Default) Times New Roman. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). Font: (Default) Times New Roman. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. Walaupun demikian. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects).Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti 12 Formatted: Emphasis. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Sri Langka. Font color: Tex 1 . Hanya pada tahun 1950. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. Not Bold Formatted: Emphasis. Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula. Font color: Auto Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. Not Bold. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. Jepun dan Tibet. Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam.

". sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri.pendidikan moral dan pembangunan budaya. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri. dan murah hati.Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka. 12 pt. Pada masa itu. 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Arial.39" + Indent at: 0. 12 pt. orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. Analects 3. Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan. Font color: Text Formatted: Font: Arial. ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara Formatted: Font: Arial. Bagi Kung Fu-Tze. Setiap tahun. membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain. what can he do with music?” (Confucius. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. c. ibu bapa. 12 pt. " Do not give to others what you yourself do not desire. Dalam Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. rajin. 12 pt. Font color: Text kebanyakan sistem Keluarga Cina. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. semua manusia mempunyai peluang. Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha. orang berpengetahuan dan pengalaman. Font color: Text Formatted: Font: Arial. Font color: Text Formatted: Font: Arial. adik beradik. Di Melaka. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.“If a man is not humane. ketelusan. Font color: Text 1 Formatted: Font: Arial. Untuk menjadi manusia yang baik. 12 pt. what can he do with the rituals? If a man is not humane . Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. atau junzi. istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya.3).Pada pendapat saya. budi bahasa. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 13 . Menurut Olga Lang. b. sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik.64" Formatted: Font: (Default) Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Bagi ajaran ini juga. Font color: Text Formatted: Font: Bold. mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius. asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan. ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: List Paragraph.kemesraan antara manusia. Font color: Text 1 mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara. agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan. Manakala ajaran Confucius Formatted: Font: 12 pt. 12 pt.

Mereka adalah bersifat sederhana.agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik. Line spacing: 1. bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina. Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam. Font color: Text keluarganya.5 lines 14 . Formatted: Justified. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota Formatted: Font: 12 pt.

Line spacing: 1. yang Maka penuh dengan hairan. c. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Bagi umat Islam di Malaysia.KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Dia ingin Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank. Line spacing: 1. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Gray-80%. 12 pt Formatted: Justified. Justified.5 lines. saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan.5 lines Formatted: Font: 12 pt menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah.5" Formatted: Font: 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan Formatted: Font: 12 pt. Dalam situasi ini. No bullets or numbering 15 . lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. Bold Formatted: List Paragraph. kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas. perasaan saya menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut. c. 12 pt Formatted: Normal.25" + Indent at: 0. mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. b.25" + Indent at: 0. Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah. b.

Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi.5". Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. No bullets or numbering c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam.T memberi manfaat dunia dan akhirat.25" + Indent at: 0. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. b.operasinya. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. c. 12 pt.5 lines 16 .5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Line spacing: 1. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung.W. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Apa yang jelas. undang-undang Melaka tidak banyak Formatted: Font: (Default) Arial. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam. Walaubagaimanapun. Bold Formatted: List Paragraph. secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. agama untuk dunia dan akhirat.

Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli. Bank ini diwujudkan 17 .menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Perlis. Che Yusuf. hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat dengannya. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. Apa yang jelas. London and China. setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya. amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. barulah sistem perbankan mula diperkenalkan. jual janji dan lain-lain. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay’ alWafa’ iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik. sistem tukar barang (barter). Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan. ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga. Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India. Walaubagaimanapun.2. Namun apa yang menarik. Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34. Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah. Haji Ibrahim.

T memberi manfaat dunia dan akhirat.untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi. selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam. Berikutan daripada usul tersebut. Line spacing: 1. agama untuk dunia dan akhirat. Namun. ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. Akaun Simpanan Wadiah. Akaun Simpanan Ijraa’ dan Skim Ar-Rahnu. kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. umat Islam Formatted: Justified. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. Mulai Jun 1997. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam.W. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi.5 lines 18 . Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu.

semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk “ Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. Line spacing: 1. Line spacing: 1. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam.terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia.5 lines 19 . Dari itu. Font color: Text Formatted: List Paragraph. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. 12 pt. kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam.5 lines. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. Justified. pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535.25" + Indent at: 0. Formatted: Font: 12 pt. Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Bold. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. b. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka. c. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. yang ditubuhkan di bawah Akta 8.

rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah. 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam ertikata lain. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt.Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac. kedua. Pendek kata. perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga. yang menjalankan pemajakan harta tetap. ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. 12 pt. Selain itu. Syarikat Nominees Sdn. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. KES 4: SENI BINA Formatted: Font: 12 pt. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. sistem ini mempunyai ahli yang cukup. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Bhd. Bhd. perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bold. pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. Bhd. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold 20 . Font color: Text 1 Formatted: Justified. Line spacing: 1.

12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. b. Font color: Text 1 Formatted: Justified. saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur.5" Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial.25" + Indent at: 0. Bold. Font color: Text 1 Selepas mengakhiri percutian saya di Besut. 12 pt. Line spacing: 1. Font color: Text 1 21 . Di Kuala Lumpur. Justified. saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. boleh dikatakan Formatted: List Paragraph. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Line spacing: 1 lines. c. Bold. Malah pada kali ini.a) Lokasi Kes: - Formatted: Font: 12 pt. After: 0 pt. N Italic. Fo color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Spa Before: 0 pt.

5" Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1 lines. Justified. Lee.5 lines. Kuala Lumpur. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami. Tepat jam 12. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman. Formatted: Justified. Bold Formatted Formatted Formatted Formatted 22 . Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus. Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt. sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. Line spacing: 1. hiasan emas. After: 0 pt. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street. kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. ” ialah kuil Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted Formatted: Normal. Kuil Sri Maha Mariamman. Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk Formatted: Font: 12 pt.5 lines Formatted: Font: 12 pt. serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya. Selain mengekalkan seni bina warisan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. b.25" + Indent at: 0. kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati. Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Ia terletak di Jalan Tun H. c.000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa.S. motif lukisan tangan. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. dalam perkataan Hindi “ tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. 12 pt.30 malam. lebih 10. Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari). Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Space Before: 0 pt. Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H.S. Bold b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun. Line spacing: 1. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt.seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia.

dibina oleh 23 Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted . Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India. gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid. 12 pt. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Line spacing: 1. 12 pt. 12 pt. Bold Formatted: List Paragraph. S. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi. Font color: Auto. Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan. kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. 12 pt. Namun begitu pengaruh senibina Selatan India.5" Formatted: Font: (Default) Arial. di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. Font color: Auto. 12 pt. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. Justified. banyak mempengaruhi binaan masjid. Font color: Auto. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan.5 lines Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan. Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803). 12 pt. budaya dan senibina. Line spacing: 1.rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. Font color: Auto. Font color: Auto. Justified. b. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pada abad ini.25" + Indent at: 0. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: List Paragraph. Font color: Auto. Font color: Auto. Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara. Font color: Auto. Pada tahun 1403. (Vlatseas. maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan.5 lines. Semasa pemerintahan Inggeris. 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. c. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Auto. 1995).

Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis. bangunan berkembar tertinggi di dunia. Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama. 12 pt. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Formatted: Font: (Default) Arial.ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. Kuala Lumpur sebagai contoh. kuil-kuil dan gereja-gereja. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut. Akhirnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal. Font color: Text 1 24 . 12 pt Formatted: Font: 12 pt Hari ini. After: 0 pt. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. 12 pt. Font color: Text 1. Menara Berkembar Petronas. Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. 12 pt. Line spacing: single. diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan. Not Italic Formatted: Space After: Auto Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Space Before: 0 pt. Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.

Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi). pada 21 November 1963. cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa. Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962. Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula menara setinggi menempatkan pejabat pentadbiran. dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi). Kompleks bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya. di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman. menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional. Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen. pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Lokasinya terletak Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur.[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted 25 Formatted Formatted Formatted Formatted . dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail. iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi). Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia.Formatted Formatted Formatted Formatted KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur.

kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. Font color: Text 1 Formatted: Justified. hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Text 1. c. Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999¬).5 lines 26 . sosialisme dan marxisme. Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial.5" Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama. 12 pt. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. Bold. Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia. malah poster Pas berdekatannya. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. Line spacing: 1. Pada hemat mereka.Disebabkan pilihan raya yang akan datang. Line spacing: 1.5 lines. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985).25" + Indent at: 0. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme. permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama. 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. b. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu.

Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . Syed Naquib (1985) menegaskan. namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama. Para intelektual 27 Formatted: Font: (Default) Arial. Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama. seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah. akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik.didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat. Font color: Text 1 . Sebagai contoh. apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik. Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik. Namun. Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. 12 pt. Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia. Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. pada suatu masa nanti. Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia.

para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. Namun. Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. Ini kerana. pemikiran politik barat seperti 28 . Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah. Menurut Syed Naquib (1972).inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005). ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik. Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat. Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka. Terengganu dan Kedah. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). Namun. Namun. ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003). penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan. Ketika era pasca kemerdekaan. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu.

siyasah beretimologikan perkataan “yasusu” yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik. didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. Di dalam Malaysia. Ini kerana menurut beliau. Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah. Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa. Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka. Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. manakala jika digunapkai kepada manusia. Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005). Namun. Pada ketika era ini. Kerana Islam bukan sekadar akidah. Lukhman(1998). Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an. Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006).ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu. Namun realitinya. tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar. ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki. yang bertujuan agar pemerintahan itu 29 .

Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme. pendidikan dan politik. 12 pt 30 . 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim.T.25" + Indent at: 0. Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. pendidikan. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. iaitu prinsip sekularisme didalam politik. ekonomi. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi. 12 pt. 12 pt. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam.W. iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). (a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.berlandaskan hukum ALLAH S. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini. b. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani.5 lines. 12 pt. c. teknologi. Oleh itu. telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. Pada tahun 2003. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. tidak memahami prinsip politik didalam Islam. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. sosio-budaya dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.

Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. khususnya dalam budaya kerja. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa.kestabilan politik. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. 12 pt permasalahanpermasalahan yang baru. Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. namun kepengaruhan Islam. Untuk menghadapi cabaran ini. serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. 12 pt Formatted: Font: Arial. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu 31 . Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun.

Left.telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. 12 pt 32 . Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Formatted: Font: (Default) Arial.

Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline. (Contohnya melalui temubual. Pattern: Clear 33 . Space Before: 0 pt. English (U.S.08 li.Formatted: Font: Font color: Auto SOALAN REFLEKSI C.) Penulisan Reflektif (20%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. pemerhatian atau sebagainya) ii. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia . iii. Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya. perlu: i. Penulisan refleksi anda Formatted: Left. Line spacing: Multiple 1. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda.

saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Walaupun sedang bercuti. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan. saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi. saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. Sejujurnya. saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang. saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa. Buddha dan Hindu di Malaysia. namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan. Oleh demikian. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. Underline terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun 34 . saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. Not Bold. malah seorang bakal guru kelak.REFLEKSI Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini. Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Sebagai seorang guru pelatih. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013. kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. Sebenarnya. Melalui tugasan yang diberikan. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan. wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi.

saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. Namun. saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran. saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab. Sebelum ini. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun. Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga. Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. seni bina dan istiadat. aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam. Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. India dan China. Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam. pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut. seni bina dan adat istiadat. Di samping itu. saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan saudara-mara juga. Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran. Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Walaupun begitu. Hindu dan Buddha dan seterusnya Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt 35 .. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Selain itu. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam. saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab.agama saya sendiri. saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha.

Setelah selesai menyiapkan tugasan ini.menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal (Web). Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi. tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara Formatted: Subtle Emphasis. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Justified. dengan izin Tuhan. Spa Before: 9 pt. Sikap toleransi. After: 9 pt 36 . Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini. Secara keseluruhannya. Tambahan lagi. Di samping itu. saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat. bekerjasa sama. Font: (Default) Times New Roman. Selain itu. saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam.

Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu. Spa After: 0 pt 4. Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur).1 Pengajian Pondok Di Kelantan Formatted: Font: Not Bold Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan. Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman. bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. 4. Pondok Bachok dan sebagainya. tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama.Formatted: Normal (Web). Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan. Pondok Bunut Payong.2. Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan. Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana Terengganu. maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh). Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah. Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali.Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold 37 . Justified. Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh. iaitu Patani. Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. seperti juga ke Terengganu. maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. 4. Pondok Lubuk Tapah. Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal. Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani.

Righ 0". Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:  Formatted: Font: 12 pt Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran Islam.maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah. Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz. No bullets or numbering Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan golongan intelektual Islam. maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam". Maahad Beris dan sebagainya. Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak. SWPM. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi. Maahad Pasir Mas. 38 .  Formatted: Normal (Web). Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari Ma`had/Sekolah Agama Atas (14).  Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada rakyat. Maahad Tumpat.Seperti negeri-negeri lain. Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Tadika (3). Sekolah Menengah Agama Bantuan (45). Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan.3. STAM dan STPM. Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu. 4. SMU. di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum. Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. Kelantan. iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan. dan STAM. baik di dalam negeri atau luar Negara. After: 0 pt. Space Before: 0 pt. di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR. PMRU. Justified.Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman). Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh.

mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi 39 . Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua. Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material. di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud. terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu.Formatted: Normal (Web). Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur. Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah. Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Berhubung dengan kegiatan peringkat awal. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya – Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang. Justified 5. namun mereka berdua tidak sezaman. Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. Di samping pengajian. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh.

Raub. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu. Sekolah Menengah Agama Dong. Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Raub. iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan. Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan. manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu. 8. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini. Pahang. Sekolah Menegah Agama Padang Tengku. Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana di negeri Terengganu dan Kelantan mempunyai pengaruh persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama. Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong. Kuala Lipis. maka demikianlah dengan Negeri Pahang. Kesan Pada Sosio-Budaya dan Kerajaan Formatted: Font: Not Bold 40 . turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. tetapi besar). Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh.tepukan gendang besar (semacam kompang. Bandar Tun Razak. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Sekolah Menengah Agama Batu Talam. Sekolah Menengah Agama Chenor. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu. Sekolah Menengah Agama Tembeling. 7. Jerantut. 6. Temerloh. Pahang. Sekolah Menengah Agama al-Khairiah. Jengka. khatam dan sambutansambutan. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan.

Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. 8. maka pengajaran Islam lebih kukuh. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. 41 . Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar.Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur – Terengganu. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri. tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi.1 Terengganu Formatted: Font: Not Bold Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi.

Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. Dalam menghadapi perkembangan moden. walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman.Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. maka di Terengganu didirikan KUSZA.2 Negeri Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama. 8. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. masjid. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat 42 .

Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini.3 Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan. maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru. sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol. Rumusan Formatted: Font: Not Bold Antara rumusan yang dapat diambil dari perbincangan di atas ialah: Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah. Hingga kini Kelantan. maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang. berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM.apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri. Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman. pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang. tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan 43 . maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman. lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam. Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama. 9. Datuk Bahaman dan Tok Gajah. walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri. 8.

Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan. Kelantan dan Pahang. kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat. oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam. 10. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu. Kerjasama antara negeri. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu. Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama.Islam di Negeri Kelantan. Penutup Formatted: Font: Not Bold 44 . terutama Terengganu dan Kelantan. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. dan dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman. Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman. Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam. kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang. melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam.

budaya dan lain-lain Formatted: Intense Reference. Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam.Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman. Ini termasuklah bidang ekonomi. Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial. Font: (Default) Times New Roman. tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam. sosial.08 l 45 . politik. 12 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful