SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

1

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

2

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

3

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

4

Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M. Formatted: Font: 12 pt. Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah. Font color: Tex 1 Dalam pengetahuan saya. . Kelahiran persekolahan./702H. Al-Attas di Johor. Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. 12 pt. c) Sejarah Kes: . dimaksudkan di sini di Tanah Melayu. Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi. ketiga-tiga negeri Terengganu. Walaupun masih baru. Not Bold 5 .Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. Font: (Default) Times New Roman. Al-Falah Kemaman. Maktab Mahmud di Kedah. Not Bold Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Pulau Pinang.(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah. namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Formatted: Font: 12 pt. Ittifaqiyyah Jerteh. bahkan lebih awal. sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka. Kuala Terengganu. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis.

Hasil dari 6 . Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Font: (Default) Times New Roman. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. Font color: Tex 1 Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. masjid.d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. 12 pt. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. maka pengajaran Islam lebih kukuh.

Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam. maka di Terengganu didirikan KUSZA. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Dalam menghadapi perkembangan moden. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri.kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. terutamanya di Terengganu dan Kelantan.. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 p’nnnj n n 69== 7 .

penyelesai masalah. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman.. Dapat disimpulkan bahawa sS Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman.Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam.5 lines 8 . Ulam menjadi pembimbing umat. Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Line spacing: 1. Font color: Text Formatted: Justified emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu.

After: 6 pt. Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal (Web). di Jerteh.64" Formatted: Font: (Default) Arial.KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. Dalam aspek etika ataupun tatasusila. kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar. … + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt 9 . dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara. dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya.rancangan eksploitasi kami. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya. Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. Manakala dari segi pemakanan pula. cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu. saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia. Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha. Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3.8 pt.39" + Indent at: 0. 12 pt. Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt. Space Before 4. Jerteh. 12 pt. mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a. b. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. c. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. Pada setiap tahun. termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup. mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. merupakan telur asas kepada ayam. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius Formatted: Font: 12 pt.

Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. Konsep “li” telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. Moralisme. seperti juga humanisme. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia). Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Dalam ajaran Konfucius dan Buddha. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu Formatted: Font: 12 pt 10 . anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. Selain itu. kesederhanaan serta ketaatan. hubungan suami dengan isteri. termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri. dan sesama kawan-kawan. sahabat handai.. ibu bapa. Hubungan bapa dengan anak. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. menekankan keharmonian. anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. suami. Antaranya termasuk. ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka. yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. Seperti dengan tamadun Islam. isteri. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme. dan jiran tetangga. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik.dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. hubungan maharaja dengan rakyat. iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan. anakanak.

Bidor dan Sungai Siput di Perak. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. one should not strike or cause to kill . empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. Selain itu. (2) hubungan suami dengan isteri. Sona dan Ven.kesederhanaan. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. all beings fear death. Pada masa itu.5 lines . ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. 12 pt.One who loves himself. Agama Buddha juga. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. Pada kurun ke 7. agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup.” Ini bermakna . Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. should not injure another. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. comparing others with oneself. dan (5) hubungan sesama sahabat. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Buddha pernah mengatakan bahawa “All beings tremble at weapons. maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. menentang amalan keganasan sebagai cara hidup. konsep “lima hubungan utama” yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni.5 lines Formatted: Justified. Font color: Text Formatted: Normal. Line spacing: 1.39" + Indent at: 0. 11 Formatted: Font: 12 pt. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. b. iaitu Ven. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. selepas Kausil Buddhis Ketiga. tetapi didapati di Kuala Selinsing. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Line spacing: 1. c. Pada kurun yang ke 5. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. Line spacin 1. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pada awal kurun ke 10. 12 pt. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu.5 lines. Tanjung Rambutan. seperti agama Islam. Lembah Kinta. Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. di Perlis dan juga di Pahang. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya. (4) hubungan raja dan pegawai. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Pada akhir abad ke 12. (3) hubungan saudara tua dengan muda. Justified. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.

agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula.Parameswara mendirikan Empayar Melaka.Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti 12 Formatted: Emphasis. Not Bold Formatted: Emphasis. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). 12 pt. masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. tiada catatan yang jelas tentangnya. Hanya pada tahun 1950. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai. Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. Walaupun demikian. Sri Langka. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Font: (Default) Times New Roman. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Not Bold. Not Bold. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam. Font: (Default) Times New Roman. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. Burma. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. Sehingga abad ke 15. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. Pada masa itu. Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Font color: Auto Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Walaupun begitu. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. Jepun dan Tibet. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Font color: Tex 1 . Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang.

ketelusan. Bagi ajaran ini juga. Font color: Text kebanyakan sistem Keluarga Cina. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: List Paragraph. budi bahasa. Menurut Olga Lang. what can he do with music?” (Confucius. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. b. mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. atau junzi. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Arial.". kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka. mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah.kemesraan antara manusia. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Bold. Pada masa itu. sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik. 12 pt. rajin. istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). 12 pt. Analects 3. Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha.64" Formatted: Font: (Default) Arial. " Do not give to others what you yourself do not desire. Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan.3).pendidikan moral dan pembangunan budaya. c. agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan. Dalam Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan. Di Melaka. adik beradik. Font color: Text Formatted: Font: Arial. Font color: Text Formatted: Font: Arial. orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. Font color: Text 1 mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara.39" + Indent at: 0.“If a man is not humane. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri. ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara Formatted: Font: Arial. ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. Untuk menjadi manusia yang baik. Manakala ajaran Confucius Formatted: Font: 12 pt. what can he do with the rituals? If a man is not humane .Pada pendapat saya. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. 12 pt. membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain. orang berpengetahuan dan pengalaman. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 13 . Setiap tahun. Font color: Text Formatted: Font: Arial. semua manusia mempunyai peluang. 12 pt. 12 pt. 12 pt. sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. Bagi Kung Fu-Tze. dan murah hati. ibu bapa. 12 pt.Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. Font color: Text 1 Formatted: Font: Arial.

5 lines 14 . Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota Formatted: Font: 12 pt. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya. keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam. Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik. Line spacing: 1. Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. Formatted: Justified. Font color: Text keluarganya.agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Mereka adalah bersifat sederhana.

b. 12 pt Formatted: Normal. c. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank. Font color: Gray-80%. lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. Justified. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut. b. yang Maka penuh dengan hairan.25" + Indent at: 0. Line spacing: 1. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Dia ingin Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3.5 lines.5 lines Formatted: Font: 12 pt menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah. c. mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. No bullets or numbering 15 . Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan Formatted: Font: 12 pt. perasaan saya menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain. saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Bold Formatted: List Paragraph. Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam. 12 pt Formatted: Justified. Dalam situasi ini. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.25" + Indent at: 0. Line spacing: 1. kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas.KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt. Bagi umat Islam di Malaysia.

Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified.operasinya. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. undang-undang Melaka tidak banyak Formatted: Font: (Default) Arial. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. 12 pt. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi.25" + Indent at: 0. Apa yang jelas. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Bold Formatted: List Paragraph. b.5 lines 16 . Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam. Line spacing: 1.5". Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. No bullets or numbering c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam. c. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris. secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama.W. agama untuk dunia dan akhirat. kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Walaubagaimanapun. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.T memberi manfaat dunia dan akhirat. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama.

amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan. Perlis. Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India. yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay’ alWafa’ iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik. ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga. hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat dengannya. sistem tukar barang (barter). barulah sistem perbankan mula diperkenalkan. Namun apa yang menarik. Apa yang jelas. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. jual janji dan lain-lain.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. London and China.menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli. Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34.2. Haji Ibrahim. Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah. Bank ini diwujudkan 17 . Walaubagaimanapun. Che Yusuf. utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya.

Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini.untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Berikutan daripada usul tersebut. Akaun Simpanan Ijraa’ dan Skim Ar-Rahnu.W. umat Islam Formatted: Justified. Mulai Jun 1997. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur.T memberi manfaat dunia dan akhirat.5 lines 18 . Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi. selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi. ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. agama untuk dunia dan akhirat. Akaun Simpanan Wadiah. Line spacing: 1. Namun. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam.

dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk “ Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. c. pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. Bold. Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.25" + Indent at: 0. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka.terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. 12 pt. Justified. Dari itu. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. Formatted: Font: 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Text 1 Formatted: Justified. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam. Font color: Text Formatted: List Paragraph.5" Formatted: Font: (Default) Arial.5 lines. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Line spacing: 1. Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. b. yang ditubuhkan di bawah Akta 8.5 lines 19 .

12 pt. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. kedua. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Selain itu. ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional. Pendek kata. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. sistem ini mempunyai ahli yang cukup. Bhd. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa Formatted: Font: (Default) Arial. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama. Bhd. Font color: Text pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya. pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. KES 4: SENI BINA Formatted: Font: 12 pt. perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Syarikat Nominees Sdn. Line spacing: 1. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. yang menjalankan pemajakan harta tetap. Dalam ertikata lain. rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah.Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac. Bhd. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold 20 . perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga. Bold. 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Font color: Text 1 Selepas mengakhiri percutian saya di Besut. After: 0 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur. Bold. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur. c. Font color: Text 1 21 .5" Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. Fo color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Justified. N Italic. Bold. b. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. Line spacing: 1 lines. Di Kuala Lumpur. 12 pt.25" + Indent at: 0. 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Spa Before: 0 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. boleh dikatakan Formatted: List Paragraph.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial. Malah pada kali ini. 12 pt.a) Lokasi Kes: - Formatted: Font: 12 pt.

Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari). negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia. Formatted: Justified. Selain mengekalkan seni bina warisan. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Justified. serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya.S. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman. Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan. dalam perkataan Hindi “ tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt. hiasan emas. Kuala Lumpur.30 malam. Lee. sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati. ” ialah kuil Formatted: Font: (Default) Arial.000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa. Tepat jam 12.5" Formatted: Font: 12 pt. Bold Formatted Formatted Formatted Formatted 22 . Font color: Text 1 Formatted Formatted: Normal. 12 pt. kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. Line spacing: 1. Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk Formatted: Font: 12 pt. b.S. c. lebih 10. Kuil Sri Maha Mariamman. Ia terletak di Jalan Tun H.5 lines. Line spacing: 1 lines. kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni.5 lines Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus.25" + Indent at: 0. motif lukisan tangan. Bold b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun. Space Before: 0 pt. After: 0 pt.seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street.

Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera. Line spacing: 1. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Justified. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. Font color: Auto. 12 pt. 12 pt Formatted: List Paragraph. Font color: Auto. Semasa pemerintahan Inggeris. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. b. kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. 12 pt.5 lines. Pada abad ini. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan. Font color: Auto. (Vlatseas. Bold Formatted: List Paragraph. banyak mempengaruhi binaan masjid.25" + Indent at: 0. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan. 12 pt. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan. Justified. Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. S. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Auto. budaya dan senibina. 12 pt. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan. Pada tahun 1403. dibina oleh 23 Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted . Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. 12 pt. 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803). Namun begitu pengaruh senibina Selatan India.rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. c. Line spacing: 1. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 1995). Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak. d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid. 12 pt. Font color: Auto. Font color: Auto. Font color: Auto. 12 pt. pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi.5 lines Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt.

Formatted: Font: (Default) Arial. Kuala Lumpur sebagai contoh.ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid. saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Hari ini. Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. 12 pt. Font color: Text 1. After: 0 pt. Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya. 12 pt. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Space Before: 0 pt. Font color: Text 1 24 . 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. bangunan berkembar tertinggi di dunia. kuil-kuil dan gereja-gereja. Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: single. Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt. Menara Berkembar Petronas. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal. selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut. Not Italic Formatted: Space After: Auto Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Akhirnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama.

iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi). pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi). Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula menara setinggi menempatkan pejabat pentadbiran. b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman. segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur.[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. Lokasinya terletak Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959.Formatted Formatted Formatted Formatted KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur. Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. pada 21 November 1963. Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi). Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kompleks bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen. Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional. cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa. di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962. dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail. Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted 25 Formatted Formatted Formatted Formatted .

Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama.5" Formatted: Font: (Default) Arial.Disebabkan pilihan raya yang akan datang. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme.25" + Indent at: 0. Bold. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pada hemat mereka. Line spacing: 1. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. 12 pt. hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama.5 lines 26 . Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial. Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999¬). Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. 12 pt. malah poster Pas berdekatannya. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt.5 lines. 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama. 12 pt. Font color: Text 1. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985). c. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni. b. sosialisme dan marxisme.

namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama. Para intelektual 27 Formatted: Font: (Default) Arial. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia. Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik.didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah. terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . Namun. apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik. Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat. Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu. seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik. Font color: Text 1 . Sebagai contoh. 12 pt. Syed Naquib (1985) menegaskan. pada suatu masa nanti. Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia. Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama.

ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu. penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan. Namun. Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat.inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005). Namun. Ketika era pasca kemerdekaan. Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. pemikiran politik barat seperti 28 . ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah. Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka. Menurut Syed Naquib (1972). Terengganu dan Kedah. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003). Namun. Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik. Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. Ini kerana.

politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar. Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah. ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. Pada ketika era ini. yang bertujuan agar pemerintahan itu 29 . Kerana Islam bukan sekadar akidah. Lukhman(1998). Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki. didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. Namun realitinya. arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an. tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005). Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa. siyasah beretimologikan perkataan “yasusu” yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya. Namun. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka.ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. Di dalam Malaysia. menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu. Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. manakala jika digunapkai kepada manusia. dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik. Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006). Ini kerana menurut beliau.

(a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani.25" + Indent at: 0. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Text 1 Formatted: Justified. iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). Pada tahun 2003. iaitu prinsip sekularisme didalam politik. Line spacing: 1. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.W.T. 12 pt 30 . … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an. Oleh itu. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. teknologi. 12 pt. kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. b. 12 pt. Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme. ekonomi. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. tidak memahami prinsip politik didalam Islam. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran. Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. pendidikan dan politik. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi. c.5 lines. 12 pt.berlandaskan hukum ALLAH S. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim. telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. pendidikan. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. sosio-budaya dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”.

Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara. Untuk menghadapi cabaran ini. agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. khususnya dalam budaya kerja. pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. namun kepengaruhan Islam. 12 pt permasalahanpermasalahan yang baru. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. 12 pt Formatted: Font: Arial. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu 31 . Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020.kestabilan politik. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa.

kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Formatted: Font: (Default) Arial.telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. 12 pt 32 . Left. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama.

iii. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia . Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya.) Penulisan Reflektif (20%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda Formatted: Left. pemerhatian atau sebagainya) ii.S. perlu: i. Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda.08 li. Space Before: 0 pt. Pattern: Clear 33 . Line spacing: Multiple 1. (Contohnya melalui temubual.Formatted: Font: Font color: Auto SOALAN REFLEKSI C. English (U.

saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang. kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. Sejujurnya. Walaupun sedang bercuti. saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Underline terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun 34 . saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. Not Bold. Melalui tugasan yang diberikan. malah seorang bakal guru kelak. saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. Buddha dan Hindu di Malaysia. Sebagai seorang guru pelatih. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013.REFLEKSI Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sebenarnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi. saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa. saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam. Oleh demikian. wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi. namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan.

Namun. Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab. seni bina dan istiadat. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab. saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. seni bina dan adat istiadat.. peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini. Walaupun begitu. saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan saudara-mara juga. Hindu dan Buddha dan seterusnya Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt 35 . India dan China. Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. Di samping itu. pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut. Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun. Selain itu. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam. Sebelum ini. Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga. Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam. aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam. saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran.agama saya sendiri.

inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. dengan izin Tuhan. Secara keseluruhannya. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara Formatted: Subtle Emphasis. Font: (Default) Times New Roman. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. Sikap toleransi. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi. Selain itu.menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal (Web). After: 9 pt 36 . Setelah selesai menyiapkan tugasan ini. Justified. Tambahan lagi. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat. bekerjasa sama. pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Spa Before: 9 pt. dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini. Di samping itu. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar.

Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu. 4. maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. Pondok Lubuk Tapah.2. Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal. Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah.Formatted: Normal (Web). Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh. seperti juga ke Terengganu. tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama. Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana Terengganu. Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani. Pondok Bunut Payong. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut. iaitu Patani. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan. Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman. Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan. maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh). Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur). Justified. 4.1 Pengajian Pondok Di Kelantan Formatted: Font: Not Bold Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan. Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali.Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold 37 . bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. Spa After: 0 pt 4. Pondok Bachok dan sebagainya.

Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:  Formatted: Font: 12 pt Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran Islam. SWPM. Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu. Tadika (3). Kelantan. Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh. 4. After: 0 pt. Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari Ma`had/Sekolah Agama Atas (14). di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR.Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman). Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak. baik di dalam negeri atau luar Negara. Justified. dan STAM. Space Before: 0 pt. 38 . di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum. iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi.Seperti negeri-negeri lain. Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz. Maahad Pasir Mas.maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah.3. Righ 0". Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. PMRU. Maahad Tumpat.  Formatted: Normal (Web). Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan. maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam".  Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada rakyat. No bullets or numbering Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan golongan intelektual Islam. STAM dan STPM. Maahad Beris dan sebagainya. Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Sekolah Menengah Agama Bantuan (45). SMU.

Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Berhubung dengan kegiatan peringkat awal. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material. Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. Justified 5. Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua. Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur. Di samping pengajian. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi 39 . terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu. Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri.Formatted: Normal (Web). Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang. Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah. Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. namun mereka berdua tidak sezaman. mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud. Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya – Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh.

Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan. maka demikianlah dengan Negeri Pahang. Sekolah Menengah Agama al-Khairiah. iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Pahang. Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Sekolah Menengah Agama Batu Talam. Jerantut. Kesan Pada Sosio-Budaya dan Kerajaan Formatted: Font: Not Bold 40 . manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu. Kuala Lipis. Sekolah Menegah Agama Padang Tengku. Bandar Tun Razak. Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana di negeri Terengganu dan Kelantan mempunyai pengaruh persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. 6. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu. Temerloh. Raub. Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting. Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan.tepukan gendang besar (semacam kompang. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini. Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan. 8. Jengka. Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong. tetapi besar). Sekolah Menengah Agama Chenor. khatam dan sambutansambutan. Raub. turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. Sekolah Menengah Agama Dong. 7. Pahang. Sekolah Menengah Agama Tembeling. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh.

Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. 8. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan.1 Terengganu Formatted: Font: Not Bold Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan. Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. maka pengajaran Islam lebih kukuh. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. 41 .Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur – Terengganu. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi.

Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. masjid. maka di Terengganu didirikan KUSZA. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman. Dalam menghadapi perkembangan moden. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun. tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman.2 Negeri Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat 42 . maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. 8. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini.Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok.

Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini. Hingga kini Kelantan. maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama. lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam. tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan 43 . Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman.apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri. berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan. sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol. 8. Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. Rumusan Formatted: Font: Not Bold Antara rumusan yang dapat diambil dari perbincangan di atas ialah: Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan.3 Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan. walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik. maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang. pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang. maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman. maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau. 9. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang. Datuk Bahaman dan Tok Gajah. tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah.

Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan. Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman. melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam. oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam. Penutup Formatted: Font: Not Bold 44 . Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama. melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu. sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu. dan dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman. Kerjasama antara negeri. terutama Terengganu dan Kelantan. Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam.Islam di Negeri Kelantan. Kelantan dan Pahang. kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang. 10. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan.

Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam. sosial.08 l 45 . tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam.Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman. budaya dan lain-lain Formatted: Intense Reference. Ini termasuklah bidang ekonomi. Font: (Default) Times New Roman. 12 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1. politik. Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful