SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

1

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

2

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

3

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

4

Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. Maktab Mahmud di Kedah. namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Formatted: Font: 12 pt./702H. Ittifaqiyyah Jerteh. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi. Kuala Terengganu. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis.Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur. Not Bold 5 . ketiga-tiga negeri Terengganu. dimaksudkan di sini di Tanah Melayu. Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M. sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka. khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir. 12 pt. bahkan lebih awal. Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. Al-Attas di Johor.(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. Pulau Pinang. Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah. c) Sejarah Kes: . Al-Falah Kemaman. Formatted: Font: 12 pt. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. . Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. Kelahiran persekolahan. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah. Font color: Tex 1 Dalam pengetahuan saya. Font: (Default) Times New Roman. Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung. Walaupun masih baru. Not Bold Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an.

Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. maka pengajaran Islam lebih kukuh. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. masjid. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Font: (Default) Times New Roman. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. Font color: Tex 1 Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Hasil dari 6 . 12 pt. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu.d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis.

melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 p’nnnj n n 69== 7 . Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Dalam menghadapi perkembangan moden. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. terutamanya di Terengganu dan Kelantan. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain.. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. maka di Terengganu didirikan KUSZA.kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam.

. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Dapat disimpulkan bahawa sS Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Ulam menjadi pembimbing umat.Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. Line spacing: 1. lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. penyelesai masalah. pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam.5 lines 8 . Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. Font color: Text Formatted: Justified emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman.

mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara. mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. … + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt 9 . saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia. Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal (Web). Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu. dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya. c. Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt.8 pt. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar. 12 pt. 12 pt. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. di Jerteh. merupakan telur asas kepada ayam. Pada setiap tahun. cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni. Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. Space Before 4.KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Dalam aspek etika ataupun tatasusila. Jerteh. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha. termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup.rancangan eksploitasi kami.64" Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius Formatted: Font: 12 pt. b. Manakala dari segi pemakanan pula. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya.39" + Indent at: 0. After: 6 pt.

dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri. kesederhanaan serta ketaatan. seperti juga humanisme. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. Antaranya termasuk.. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia). Hubungan bapa dengan anak. Seperti dengan tamadun Islam. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. dan sesama kawan-kawan. isteri. Konsep “li” telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. hubungan maharaja dengan rakyat. suami. hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan. Moralisme. iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. sahabat handai. iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Dalam ajaran Konfucius dan Buddha. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu Formatted: Font: 12 pt 10 . ibu bapa. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. anakanak. menekankan keharmonian. di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka. yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik. dan jiran tetangga. ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme. anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang. hubungan suami dengan isteri. Selain itu. anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia.

Tanjung Rambutan. 12 pt. maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. (3) hubungan saudara tua dengan muda. Line spacing: 1. Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. one should not strike or cause to kill . iaitu Ven. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama.kesederhanaan. tetapi didapati di Kuala Selinsing.5 lines. 11 Formatted: Font: 12 pt. ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. Sona dan Ven. Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. b. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. menentang amalan keganasan sebagai cara hidup. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. Pada kurun yang ke 5. empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. Lembah Kinta. (4) hubungan raja dan pegawai. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. (2) hubungan suami dengan isteri. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Pada masa itu. dan (5) hubungan sesama sahabat. comparing others with oneself.” Ini bermakna . Buddha pernah mengatakan bahawa “All beings tremble at weapons. seperti agama Islam. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. Selain itu.39" + Indent at: 0. should not injure another. agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya. Line spacin 1. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak.One who loves himself. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. Pada kurun ke 7. Agama Buddha juga. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai.5 lines Formatted: Justified. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja. Pada awal kurun ke 10. selepas Kausil Buddhis Ketiga. Line spacing: 1. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. Bidor dan Sungai Siput di Perak. konsep “lima hubungan utama” yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni. di Perlis dan juga di Pahang. Pada akhir abad ke 12. c. all beings fear death. Font color: Text Formatted: Normal. Justified.5 lines .

Pada masa itu. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula. masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. Walaupun begitu. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. 12 pt. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. Walaupun demikian. Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Sri Langka. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Burma. Font color: Tex 1 . Not Bold. agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. Sehingga abad ke 15. Not Bold. Not Bold Formatted: Emphasis. barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Hanya pada tahun 1950. Font: (Default) Times New Roman. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). Font color: Auto Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali.Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti 12 Formatted: Emphasis.Parameswara mendirikan Empayar Melaka. Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Font: (Default) Times New Roman. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam. Jepun dan Tibet. tiada catatan yang jelas tentangnya.

pendidikan moral dan pembangunan budaya. Pada masa itu. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Arial. mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius. Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan. Manakala ajaran Confucius Formatted: Font: 12 pt. atau junzi.3).Pada pendapat saya. adik beradik.“If a man is not humane. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan. semua manusia mempunyai peluang. sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. 12 pt. Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha. " Do not give to others what you yourself do not desire. Font color: Text Formatted: Font: Bold. rajin. Di Melaka. orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. Analects 3. membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Untuk menjadi manusia yang baik. Bagi Kung Fu-Tze. kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka. mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah.Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. orang berpengetahuan dan pengalaman. c. sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik.64" Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. dan murah hati. 12 pt. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri. what can he do with music?” (Confucius. b. Font color: Text 1 mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. 12 pt.39" + Indent at: 0. Font color: Text Formatted: Font: Arial.". Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: List Paragraph. Font color: Text 1 Formatted: Font: Arial. Bagi ajaran ini juga. Font color: Text Formatted: Font: Arial. ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara Formatted: Font: Arial. Dalam Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. budi bahasa. ketelusan. Menurut Olga Lang. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. ibu bapa. 12 pt. 12 pt. Font color: Text kebanyakan sistem Keluarga Cina. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya. Setiap tahun. Font color: Text 1 13 . 12 pt. agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan. what can he do with the rituals? If a man is not humane .kemesraan antara manusia. Font color: Text Formatted: Font: Arial.

agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Font color: Text keluarganya. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. Formatted: Justified. Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik. keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina. Line spacing: 1. Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.5 lines 14 . Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. Mereka adalah bersifat sederhana. orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota Formatted: Font: 12 pt. bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya.

5 lines Formatted: Font: 12 pt menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah. Bagi umat Islam di Malaysia. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan Formatted: Font: 12 pt. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank.5 lines. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut. Justified. Font color: Gray-80%. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt.5" Formatted: Font: 12 pt. Dalam situasi ini. c. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. 12 pt Formatted: Normal. 12 pt Formatted: Justified. b.25" + Indent at: 0. mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. No bullets or numbering 15 . Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya. c. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas. Dia ingin Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah. yang Maka penuh dengan hairan. Line spacing: 1. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. perasaan saya menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain. b. saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan. Bold Formatted: List Paragraph. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam.25" + Indent at: 0.

berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga.5 lines 16 . 12 pt. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam.T memberi manfaat dunia dan akhirat.W. secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Line spacing: 1. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. No bullets or numbering c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Bold Formatted: List Paragraph. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Apa yang jelas. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. b. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0.operasinya. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi. agama untuk dunia dan akhirat. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. Walaubagaimanapun. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam.5". c. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. undang-undang Melaka tidak banyak Formatted: Font: (Default) Arial.

sistem tukar barang (barter). Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34. Apa yang jelas. Haji Ibrahim. amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan. hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat dengannya. Bank ini diwujudkan 17 . Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). barulah sistem perbankan mula diperkenalkan.2. Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah. Namun apa yang menarik.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. Perlis. Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay’ alWafa’ iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya. Walaubagaimanapun. jual janji dan lain-lain. yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif. setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli. Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam.menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. London and China. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. Che Yusuf.

selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini.5 lines 18 . Line spacing: 1. Akaun Simpanan Ijraa’ dan Skim Ar-Rahnu. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam. umat Islam Formatted: Justified. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Namun. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Berikutan daripada usul tersebut. Akaun Simpanan Wadiah. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. agama untuk dunia dan akhirat. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din.untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji.W. bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. Mulai Jun 1997. kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S.

d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah. dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Font color: Text Formatted: List Paragraph. Dari itu. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga.5 lines. pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.5 lines 19 . Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. c. Line spacing: 1. Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt.5" Formatted: Font: (Default) Arial. pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. Line spacing: 1. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk “ Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka. Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. Formatted: Font: 12 pt.25" + Indent at: 0. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. Justified. yang ditubuhkan di bawah Akta 8. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. b. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam. Bold. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji.terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut.

Selain itu. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Justified. perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga. Bhd. perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. Bhd. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Bhd.Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac. rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah. 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama. pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Syarikat Nominees Sdn. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. 12 pt. Pendek kata. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. kedua. yang menjalankan pemajakan harta tetap. KES 4: SENI BINA Formatted: Font: 12 pt. Bold. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. Font color: Text pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold 20 . Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. Dalam ertikata lain. sistem ini mempunyai ahli yang cukup. Line spacing: 1.

Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. c.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Justified.25" + Indent at: 0. Bold. 12 pt. 12 pt. 12 pt. Fo color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Justified.5" Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. boleh dikatakan Formatted: List Paragraph.a) Lokasi Kes: - Formatted: Font: 12 pt. N Italic. Spa Before: 0 pt. After: 0 pt. b. Line spacing: 1 lines. Font color: Text 1 21 . saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur. Bold. Di Kuala Lumpur. Font color: Text 1 Selepas mengakhiri percutian saya di Besut. saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Malah pada kali ini. Line spacing: 1. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.

b. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt. sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami. Ia terletak di Jalan Tun H. serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya. dalam perkataan Hindi “ tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. Formatted: Justified. Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H.25" + Indent at: 0. Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Font color: Text 1 Formatted Formatted: Normal. motif lukisan tangan. Kuil Sri Maha Mariamman. Selain mengekalkan seni bina warisan. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman. After: 0 pt. lebih 10. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. hiasan emas. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati. kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. ” ialah kuil Formatted: Font: (Default) Arial.5 lines Formatted: Font: 12 pt. Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus. Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk Formatted: Font: 12 pt.seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. Justified.5 lines.30 malam. Bold Formatted Formatted Formatted Formatted 22 .S. c. negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia. Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Line spacing: 1. Lee.S. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari).000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa. Space Before: 0 pt. Kuala Lumpur. Bold b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun. Line spacing: 1 lines. Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt. Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. 12 pt. Line spacing: 1.5" Formatted: Font: 12 pt. kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni. Tepat jam 12.

12 pt. Pada tahun 1403. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Auto. 12 pt. kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara. 12 pt. Bold Formatted: List Paragraph. Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India. S.25" + Indent at: 0. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. b. 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803). pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi. Justified. dibina oleh 23 Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted . Line spacing: 1. budaya dan senibina. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan. 12 pt. 12 pt Formatted: List Paragraph. 12 pt. 12 pt. d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. 1995). 12 pt.5 lines Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia.5 lines. Font color: Auto. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. Namun begitu pengaruh senibina Selatan India. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Justified. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. (Vlatseas. Font color: Auto. Line spacing: 1. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak. Font color: Auto. Pada abad ini. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. Font color: Auto. Semasa pemerintahan Inggeris. Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Auto. c. 12 pt. banyak mempengaruhi binaan masjid. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Font color: Auto. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.

Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya. Kuala Lumpur sebagai contoh. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Not Italic Formatted: Space After: Auto Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru. 12 pt. Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1. Menara Berkembar Petronas. saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan. bangunan berkembar tertinggi di dunia. di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid. Space Before: 0 pt. kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama. diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. Line spacing: single. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis. Akhirnya. 12 pt. Font color: Text 1 24 . selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut. Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial.ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. After: 0 pt. Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. kuil-kuil dan gereja-gereja. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Hari ini. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Formatted: Font: (Default) Arial. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. 12 pt.

pada 21 November 1963. dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail. Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi). Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional. Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya.Formatted Formatted Formatted Formatted KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted 25 Formatted Formatted Formatted Formatted . menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959. Kompleks bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi). Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962. pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia. Lokasinya terletak Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen.[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa. Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula menara setinggi menempatkan pejabat pentadbiran. di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman. iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi). segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur.

Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia. Bold. Pada hemat mereka. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni. hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1. Line spacing: 1. Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme.5 lines 26 . Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999¬). Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. 12 pt.25" + Indent at: 0. malah poster Pas berdekatannya. 12 pt. sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama. 12 pt. seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985). Font color: Text 1. kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme. Font color: Text 1 Formatted: Justified. sosialisme dan marxisme. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama. c.5 lines. b. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.Disebabkan pilihan raya yang akan datang. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. Font color: Text 1 Formatted: Justified.

Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah. Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama. Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia. seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Sebagai contoh. selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat.didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik. apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik. Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama. Syed Naquib (1985) menegaskan. Para intelektual 27 Formatted: Font: (Default) Arial. namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . Font color: Text 1 . 12 pt. akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik. Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu. Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. Namun. pada suatu masa nanti. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia.

penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan. era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). Terengganu dan Kedah. Ini kerana. Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. Namun. diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah. para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu. Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). Menurut Syed Naquib (1972). Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003). Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik. Ketika era pasca kemerdekaan. Namun. dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat. Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka. Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. pemikiran politik barat seperti 28 . Namun.inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005).

Kerana Islam bukan sekadar akidah. Di dalam Malaysia. Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. manakala jika digunapkai kepada manusia.ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. yang bertujuan agar pemerintahan itu 29 . didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik. kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka. Lukhman(1998). Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah. Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005). Pada ketika era ini. arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an. aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. Namun realitinya. Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki. menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu. Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa. dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik. siyasah beretimologikan perkataan “yasusu” yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya. Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006). tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. Ini kerana menurut beliau. Namun.

pendidikan. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. c. Pada tahun 2003. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini.5 lines. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi. Oleh itu. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. 12 pt. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. (a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. b. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme. sosio-budaya dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik. iaitu prinsip sekularisme didalam politik. tidak memahami prinsip politik didalam Islam. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. pendidikan dan politik. Line spacing: 1. teknologi. iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. 12 pt.T. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris.berlandaskan hukum ALLAH S. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.W. 12 pt 30 . Font color: Text 1 Formatted: Justified. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an. ekonomi.

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu 31 . Untuk menghadapi cabaran ini.kestabilan politik. ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa. 12 pt Formatted: Font: Arial. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. khususnya dalam budaya kerja. telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. 12 pt permasalahanpermasalahan yang baru. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. namun kepengaruhan Islam. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.

12 pt 32 . kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara.telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Left. Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal. Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold.

(Contohnya melalui temubual.S. English (U. Penulisan refleksi anda Formatted: Left. Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya. Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline. perlu: i. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda.) Penulisan Reflektif (20%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi.08 li. pemerhatian atau sebagainya) ii. Space Before: 0 pt. Line spacing: Multiple 1. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia .Formatted: Font: Font color: Auto SOALAN REFLEKSI C. Pattern: Clear 33 . iii.

saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013. Sebenarnya. Sebagai seorang guru pelatih. Walaupun sedang bercuti. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan. Melalui tugasan yang diberikan. saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam. Underline terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun 34 . Sejujurnya. Not Bold. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang. saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa. Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan. Buddha dan Hindu di Malaysia. Oleh demikian. wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi.REFLEKSI Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini. malah seorang bakal guru kelak. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan.

aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam. Selain itu. tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Namun. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Di samping itu. Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam.agama saya sendiri. Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. seni bina dan adat istiadat. Walaupun begitu. Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga. pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut. saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini. Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran. saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab. Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam. saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan saudara-mara juga. Sebelum ini. Hindu dan Buddha dan seterusnya Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt 35 . saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha. saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. India dan China. seni bina dan istiadat.. saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab.

Selain itu. bekerjasa sama. Font: (Default) Times New Roman.menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Sikap toleransi. Di samping itu. inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. Setelah selesai menyiapkan tugasan ini. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal (Web). dengan izin Tuhan. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. Tambahan lagi. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. Secara keseluruhannya. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam. tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara Formatted: Subtle Emphasis. Spa Before: 9 pt. After: 9 pt 36 . melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Justified. saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi. dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini.

Formatted: Normal (Web). Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana Terengganu. Pondok Bunut Payong. tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama. maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh). Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan. Spa After: 0 pt 4. Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal. Pondok Lubuk Tapah.1 Pengajian Pondok Di Kelantan Formatted: Font: Not Bold Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan.2. bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman. Pondok Bachok dan sebagainya. 4. Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan.Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold 37 . 4. Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. seperti juga ke Terengganu. maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh. Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut. Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali. Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah. Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu. iaitu Patani. Justified. Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur).

Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. Justified. Kelantan. Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan. No bullets or numbering Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan golongan intelektual Islam. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi. Tadika (3). 4. Sekolah Menengah Agama Bantuan (45).  Formatted: Normal (Web). 38 . Space Before: 0 pt.  Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada rakyat. PMRU.Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman).maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah. Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz. baik di dalam negeri atau luar Negara. Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu. di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum. dan STAM. Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak. SMU. After: 0 pt. Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh.Seperti negeri-negeri lain. Maahad Beris dan sebagainya. maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam". Maahad Tumpat. Maahad Pasir Mas.3. di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR. Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:  Formatted: Font: 12 pt Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran Islam. Righ 0". STAM dan STPM. iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan. SWPM. Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari Ma`had/Sekolah Agama Atas (14).

Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua. Berhubung dengan kegiatan peringkat awal. Justified 5. Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh. Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. Di samping pengajian. Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya – Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah. sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud.Formatted: Normal (Web). Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah. Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material. Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur. mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. namun mereka berdua tidak sezaman. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang. khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi 39 . Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu.

Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana di negeri Terengganu dan Kelantan mempunyai pengaruh persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan. Sekolah Menengah Agama Dong. Sekolah Menegah Agama Padang Tengku. Sekolah Menengah Agama Chenor. Jerantut. iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. khatam dan sambutansambutan. Sekolah Menengah Agama Tembeling. Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Pahang. Sekolah Menengah Agama al-Khairiah. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu. Raub. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan. 7. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan. Kesan Pada Sosio-Budaya dan Kerajaan Formatted: Font: Not Bold 40 .tepukan gendang besar (semacam kompang. Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong. Pahang. Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini. 6. Jengka. 8. turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu. Temerloh. tetapi besar). Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan. Kuala Lipis. maka demikianlah dengan Negeri Pahang. Sekolah Menengah Agama Batu Talam. Bandar Tun Razak. Raub.

Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid.1 Terengganu Formatted: Font: Not Bold Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. maka pengajaran Islam lebih kukuh. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan.Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur – Terengganu. tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan. 41 . Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. 8. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. maka negeri ini mantap dari segi keislaman.

Dalam menghadapi perkembangan moden. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat 42 . 8. masjid. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun.Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. maka di Terengganu didirikan KUSZA. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam.2 Negeri Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam.

lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam. berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan. Hingga kini Kelantan. pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang. sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol.apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri. Datuk Bahaman dan Tok Gajah. 8. tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini. maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman. Rumusan Formatted: Font: Not Bold Antara rumusan yang dapat diambil dari perbincangan di atas ialah: Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang. 9. tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan 43 . maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman.3 Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan. Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru. Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik. maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau.

sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu. Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam. oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam. Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. Kelantan dan Pahang. melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman. dan dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan. melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam. Kerjasama antara negeri. 10. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. terutama Terengganu dan Kelantan. Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat. kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang.Islam di Negeri Kelantan. kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan. Penutup Formatted: Font: Not Bold 44 .

Ini termasuklah bidang ekonomi. sosial. politik. Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1.08 l 45 . tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam. budaya dan lain-lain Formatted: Intense Reference. Font: (Default) Times New Roman. Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam.Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful