SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

1

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

2

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

3

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

4

dimaksudkan di sini di Tanah Melayu. Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah. Font: (Default) Times New Roman. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. Kelahiran persekolahan. Al-Falah Kemaman. Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. Formatted: Font: 12 pt. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi. Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. bahkan lebih awal. namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui Formatted: Font: 12 pt. Font color: Tex 1 Dalam pengetahuan saya. Not Bold Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an. Not Bold 5 . Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah. Ittifaqiyyah Jerteh.(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. Al-Attas di Johor. c) Sejarah Kes: . ketiga-tiga negeri Terengganu. Maktab Mahmud di Kedah. Pulau Pinang. sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka. . Walaupun masih baru.Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur. Kuala Terengganu. khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis./702H. 12 pt. Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung.

Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. 12 pt. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. masjid. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. maka pengajaran Islam lebih kukuh. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Font: (Default) Times New Roman. Font color: Tex 1 Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah.d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Emphasis. Hasil dari 6 . Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan.

Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam. Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun.kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman.. melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman. terutamanya di Terengganu dan Kelantan. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Dalam menghadapi perkembangan moden. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 p’nnnj n n 69== 7 . rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. maka di Terengganu didirikan KUSZA. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999.

. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text Formatted: Justified emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan. pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam. Ulam menjadi pembimbing umat. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. Font color: Text 1 Formatted: Justified. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. penyelesai masalah.5 lines 8 . lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu. Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. Dapat disimpulkan bahawa sS Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman.Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini.

kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar. After: 6 pt. merupakan telur asas kepada ayam. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt 9 . termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup. saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia.64" Formatted: Font: (Default) Arial. dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya. Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. 12 pt. Space Before 4. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha. b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu. Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni. Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3. Dalam aspek etika ataupun tatasusila. cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya. Manakala dari segi pemakanan pula. di Jerteh.rancangan eksploitasi kami. Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt. c. Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal (Web). Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. b. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius Formatted: Font: 12 pt. mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. Pada setiap tahun. dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara.KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Jerteh. 12 pt. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0. mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang.8 pt.39" + Indent at: 0.

Konsep “li” telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. hubungan suami dengan isteri. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. Moralisme. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Dalam ajaran Konfucius dan Buddha.dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi.. isteri. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia). iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. sahabat handai. anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya. ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. suami. anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. anakanak. dan sesama kawan-kawan. hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan. ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. Antaranya termasuk. menekankan keharmonian. hubungan maharaja dengan rakyat. ibu bapa. Selain itu. kesederhanaan serta ketaatan. di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka. yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. Hubungan bapa dengan anak. seperti juga humanisme. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik. Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu Formatted: Font: 12 pt 10 . Seperti dengan tamadun Islam. Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang. dan jiran tetangga. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme.

konsep “lima hubungan utama” yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified.5 lines .39" + Indent at: 0. Font color: Text Formatted: Normal.” Ini bermakna . Agama Buddha juga. 12 pt. Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu. 12 pt.kesederhanaan. comparing others with oneself. all beings fear death. Tanjung Rambutan. Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. (4) hubungan raja dan pegawai. b. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10. di Perlis dan juga di Pahang. Line spacing: 1. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai. Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. Pada awal kurun ke 10. should not injure another. seperti agama Islam. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi. dan (5) hubungan sesama sahabat. selepas Kausil Buddhis Ketiga. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja. Bold Formatted: Font: (Default) Arial. Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya. begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak. Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. tetapi didapati di Kuala Selinsing.One who loves himself. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Bidor dan Sungai Siput di Perak. one should not strike or cause to kill . Line spacing: 1. Lembah Kinta. Selain itu. Sona dan Ven. Pada akhir abad ke 12. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. menentang amalan keganasan sebagai cara hidup. Pada kurun yang ke 5. 11 Formatted: Font: 12 pt. (2) hubungan suami dengan isteri. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. Buddha pernah mengatakan bahawa “All beings tremble at weapons. maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. (3) hubungan saudara tua dengan muda. iaitu Ven.5 lines. kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. Pada masa itu. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Line spacin 1.5 lines Formatted: Justified. Pada kurun ke 7. Justified. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama. empayar Srivijaya mengalami kejatuhan. c.

Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Font: (Default) Times New Roman. Font: (Default) Times New Roman. Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Sri Langka. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai. Jepun dan Tibet. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. Pada masa itu. Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. Walaupun begitu. termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association). agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. tiada catatan yang jelas tentangnya. Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula. dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Font color: Tex 1 . barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects). Font color: Auto Formatted: Font: 12 pt. Not Bold Formatted: Emphasis. maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Font color: Auto Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai. 12 pt.Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti 12 Formatted: Emphasis. Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah. Not Bold. Hanya pada tahun 1950. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk. Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Sehingga abad ke 15. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. Burma. Walaupun demikian. Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam. lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. Not Bold.Parameswara mendirikan Empayar Melaka.

12 pt. Font color: Text Formatted: Font: Arial. agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan.kemesraan antara manusia.3). Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha. dan murah hati. kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka. 12 pt. ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara Formatted: Font: Arial.pendidikan moral dan pembangunan budaya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.39" + Indent at: 0. atau junzi. Font color: Text 1 13 . asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan. Font color: Text Formatted: Font: Bold. Font color: Text Formatted: Font: Arial. rajin.Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. semua manusia mempunyai peluang. orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: List Paragraph. Manakala ajaran Confucius Formatted: Font: 12 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0.". Bagi ajaran ini juga. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.64" Formatted: Font: (Default) Arial. ibu bapa. membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain. adik beradik. what can he do with music?” (Confucius. ketelusan. c. mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah. mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius.Pada pendapat saya. Font color: Text Formatted: Font: Arial. Menurut Olga Lang. ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. " Do not give to others what you yourself do not desire. b. 12 pt. istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri. Font color: Text 1 mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Analects 3. Setiap tahun. Font color: Text Formatted: Font: Arial. sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt.“If a man is not humane. orang berpengetahuan dan pengalaman. Dalam Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text kebanyakan sistem Keluarga Cina. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Untuk menjadi manusia yang baik. Pada masa itu. budi bahasa. Di Melaka. what can he do with the rituals? If a man is not humane . Font color: Text 1 Formatted: Font: Arial. 12 pt. sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik. 12 pt. 12 pt. 12 pt. Bagi Kung Fu-Tze.

Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. Font color: Text keluarganya.5 lines 14 . keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina.agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik. orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1. Formatted: Justified. bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya. Mereka adalah bersifat sederhana.

Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. c. No bullets or numbering 15 . Dalam situasi ini. c. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam. Font color: Gray-80%. lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Justified. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan Formatted: Font: 12 pt. saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan. 12 pt Formatted: Justified. b.5 lines Formatted: Font: 12 pt menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah. mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. b. 12 pt Formatted: Normal. Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. Bagi umat Islam di Malaysia. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. Bold Formatted: List Paragraph. Dia ingin Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3.KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya. Line spacing: 1. kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt. Line spacing: 1.5 lines. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. yang Maka penuh dengan hairan. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut. Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial.25" + Indent at: 0.25" + Indent at: 0. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank.5" Formatted: Font: 12 pt. perasaan saya menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial.

berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. undang-undang Melaka tidak banyak Formatted: Font: (Default) Arial.5". Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0. No bullets or numbering c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam. b.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. agama untuk dunia dan akhirat. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam. umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. 12 pt. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din.operasinya. Line spacing: 1. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Apa yang jelas. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi. Walaubagaimanapun. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0.5 lines 16 . Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci.25" + Indent at: 0. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. c.T memberi manfaat dunia dan akhirat. kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung.W. Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris. Bold Formatted: List Paragraph.

Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. barulah sistem perbankan mula diperkenalkan. amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. Che Yusuf. Namun apa yang menarik.2. Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam. jual janji dan lain-lain. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif.menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. London and China. utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya. setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19. Bank ini diwujudkan 17 . Apa yang jelas. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli. hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat dengannya. Perlis. Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay’ alWafa’ iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik. Haji Ibrahim. Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan. yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah. Walaubagaimanapun. Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). sistem tukar barang (barter). ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga.

untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. agama untuk dunia dan akhirat. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu.T memberi manfaat dunia dan akhirat. bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Mulai Jun 1997. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din. Akaun Simpanan Ijraa’ dan Skim Ar-Rahnu. Line spacing: 1. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi.5 lines 18 . selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad.W. Berikutan daripada usul tersebut. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Namun. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam. setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. umat Islam Formatted: Justified. Akaun Simpanan Wadiah.

pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969.25" + Indent at: 0. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia. b. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. 12 pt. Formatted: Font: 12 pt.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk “ Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. yang ditubuhkan di bawah Akta 8. dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Dari itu. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka. yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. Justified. Font color: Text Formatted: List Paragraph. Bold. berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Line spacing: 1. Line spacing: 1. c. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt.terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.5 lines. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji.5 lines 19 . Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535.

Font color: Text Formatted: Font: 12 pt. Pendek kata. kedua. rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt. Syarikat Nominees Sdn. pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam. Selain itu. Bold. Bhd. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional. perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga. KES 4: SENI BINA Formatted: Font: 12 pt.Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac. Dalam ertikata lain.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold 20 . yang menjalankan pemajakan harta tetap. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. Font color: Text pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya. ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. 12 pt. Line spacing: 1. Bhd. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. sistem ini mempunyai ahli yang cukup. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa Formatted: Font: (Default) Arial. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd.

b. 12 pt. 12 pt. Spa Before: 0 pt. After: 0 pt. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. boleh dikatakan Formatted: List Paragraph. saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Justified.5" Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Malah pada kali ini. saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur. 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Bold.a) Lokasi Kes: - Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. N Italic. Bold. Fo color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. c.25" + Indent at: 0. Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 21 . Line spacing: 1 lines. Font color: Text 1 Selepas mengakhiri percutian saya di Besut.

Justified. Line spacing: 1. kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. lebih 10. Line spacing: 1.30 malam.5 lines Formatted: Font: 12 pt. Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt.S. b.5" Formatted: Font: 12 pt.seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. Lee. Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari). Tepat jam 12.25" + Indent at: 0. Bold b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman. 12 pt. Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H. After: 0 pt.5 lines. dalam perkataan Hindi “ tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. c. Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk Formatted: Font: 12 pt. Font color: Text 1 Formatted Formatted: Normal. ” ialah kuil Formatted: Font: (Default) Arial. serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya. Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati. Formatted: Justified. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street. Kuala Lumpur. Line spacing: 1 lines. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami. Space Before: 0 pt. hiasan emas. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni. motif lukisan tangan. negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia. Kuil Sri Maha Mariamman.000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa. Selain mengekalkan seni bina warisan. Bold Formatted Formatted Formatted Formatted 22 .S. Ia terletak di Jalan Tun H.

di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. Justified. Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara. S. Namun begitu pengaruh senibina Selatan India. Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India. b. budaya dan senibina. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak.5" Formatted: Font: (Default) Arial. maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Font color: Auto. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. Pada tahun 1403.5 lines Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. Bold Formatted: List Paragraph. Font color: Auto. Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Auto. d) Kesan Terhadap Masyarakat: - Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Font color: Auto. 12 pt. Semasa pemerintahan Inggeris.25" + Indent at: 0. 12 pt. Justified. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan.rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. Font color: Auto. Pada abad ini. 1995). 12 pt. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Font color: Auto. Font color: Auto. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan. Line spacing: 1. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. c. Font color: Auto. 12 pt. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. 12 pt. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803). dibina oleh 23 Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted . 12 pt. banyak mempengaruhi binaan masjid. (Vlatseas. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a.5 lines. 12 pt Formatted: List Paragraph. Font color: Auto. kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid.

12 pt Formatted: Font: 12 pt Hari ini. Akhirnya.ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid. bangunan berkembar tertinggi di dunia. Formatted: Font: (Default) Arial. Font color: Text 1 24 . Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Menara Berkembar Petronas. 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Space Before: 0 pt. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. Kuala Lumpur sebagai contoh. kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. kuil-kuil dan gereja-gereja. 12 pt. Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya. Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt. selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut. Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Font color: Text 1. semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru. Not Italic Formatted: Space After: Auto Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: single. Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis. saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. After: 0 pt. 12 pt.

Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi). b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman. cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa. Kompleks bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959. iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi). segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur. Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional. pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted 25 Formatted Formatted Formatted Formatted . Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen. dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail.Formatted Formatted Formatted Formatted KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur. dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi). Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya. Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962.[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Lokasinya terletak Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. pada 21 November 1963. Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula menara setinggi menempatkan pejabat pentadbiran.

Line spacing: 1. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. sosialisme dan marxisme. Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial. Line spacing: 1. Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. c. 12 pt. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt.5" Formatted: Font: (Default) Arial. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. b. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni.25" + Indent at: 0.5 lines 26 . 12 pt. permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama.Disebabkan pilihan raya yang akan datang. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama. seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama. 12 pt. Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu. Bold. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985). malah poster Pas berdekatannya. Pada hemat mereka. Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999¬). kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme.5 lines. Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. 12 pt. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme. Font color: Text 1. Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia.

Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia. Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. Sebagai contoh. Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu. selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia. Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama. Font color: Text 1 . pada suatu masa nanti. apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik. Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah. namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama. Namun. Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik.didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik. seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. 12 pt. Para intelektual 27 Formatted: Font: (Default) Arial. Syed Naquib (1985) menegaskan.

politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). Terengganu dan Kedah. Ketika era pasca kemerdekaan. era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). Menurut Syed Naquib (1972). Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003). diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah.inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005). Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan. dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat. ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu. Namun. Namun. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka. Namun. pemikiran politik barat seperti 28 . Ini kerana. penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan. Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik.

Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005). kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah. tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. Pada ketika era ini. Kerana Islam bukan sekadar akidah. arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an. Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka. ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. siyasah beretimologikan perkataan “yasusu” yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya. Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. Namun. menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. manakala jika digunapkai kepada manusia. dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik. yang bertujuan agar pemerintahan itu 29 . Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006). Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar.ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. Lukhman(1998). tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki. Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa. Di dalam Malaysia. Namun realitinya. Ini kerana menurut beliau. didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik.

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. iaitu prinsip sekularisme didalam politik. Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. teknologi. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim.berlandaskan hukum ALLAH S. Pada tahun 2003.W. ekonomi. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. c. 12 pt. tidak memahami prinsip politik didalam Islam.T. kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris. 12 pt. iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). Oleh itu.5 lines. telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi. Line spacing: 1. (a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa “Ugama Islam adalah ugama Persekutuan. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu. Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. 12 pt. 12 pt 30 . Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial. pendidikan dan politik. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an. Font color: Text 1 Formatted: Justified. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial.25" + Indent at: 0. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini. pendidikan. sosio-budaya dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. b.

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020. 12 pt permasalahanpermasalahan yang baru. 12 pt Formatted: Font: Arial. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah. serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu 31 .kestabilan politik. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. khususnya dalam budaya kerja. telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum. Untuk menghadapi cabaran ini. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. namun kepengaruhan Islam. dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara. agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan. malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. 12 pt Formatted: Font: 12 pt Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama.

Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold. Formatted: Font: (Default) Arial. Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial. 12 pt 32 . Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan. kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Left. maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan.telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka. 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal.

08 li. English (U.Formatted: Font: Font color: Auto SOALAN REFLEKSI C.) Penulisan Reflektif (20%) Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Pattern: Clear 33 . Line spacing: Multiple 1. Penulisan refleksi anda Formatted: Left.S. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda. (Contohnya melalui temubual. iii. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia . Space Before: 0 pt. perlu: i. Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline. Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya. pemerhatian atau sebagainya) ii.

Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt. Underline terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun 34 . saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. Oleh demikian. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sejujurnya. Walaupun sedang bercuti. Melalui tugasan yang diberikan. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013. Buddha dan Hindu di Malaysia. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan. kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi. saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang. saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan. saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. malah seorang bakal guru kelak. saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan. wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. Not Bold. Sebagai seorang guru pelatih. saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. Sebenarnya.REFLEKSI Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini. saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa.

tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. Di samping itu.. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun. saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. Sebelum ini. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan saudara-mara juga. saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga. Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini. seni bina dan adat istiadat. pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut. Selain itu.agama saya sendiri. Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Walaupun begitu. aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam. Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam. saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha. Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran. saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Hindu dan Buddha dan seterusnya Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt 35 . Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab. Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam. saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran. saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . Namun. India dan China. seni bina dan istiadat. saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab.

melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara Formatted: Subtle Emphasis. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat. bekerjasa sama. Setelah selesai menyiapkan tugasan ini. Sikap toleransi. Secara keseluruhannya. inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. Tambahan lagi. Di samping itu. saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. Justified. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi. Spa Before: 9 pt. dengan izin Tuhan. tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan.menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Selain itu. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam. Font: (Default) Times New Roman. dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini. saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. After: 9 pt 36 . Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Normal (Web).

4. Pondok Bachok dan sebagainya.Formatted: Normal (Web). Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan. Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur). Spa After: 0 pt 4.2. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut. maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh). Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan. Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali. bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. seperti juga ke Terengganu. Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. iaitu Patani. Pondok Lubuk Tapah.1 Pengajian Pondok Di Kelantan Formatted: Font: Not Bold Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan. Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal. Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah. Pondok Bunut Payong. Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana Terengganu. Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu. Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh. Justified.Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold 37 . tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama. 4. Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani. Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman.

Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. 4.Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman). iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan.  Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada rakyat. dan STAM. maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam".maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi. No bullets or numbering Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan golongan intelektual Islam. After: 0 pt. di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum. Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu. Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh. di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR.3. Maahad Tumpat. Justified. Space Before: 0 pt. Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan. PMRU. STAM dan STPM. Maahad Beris dan sebagainya. SMU. Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak. Sekolah Menengah Agama Bantuan (45). Kelantan. SWPM. Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:  Formatted: Font: 12 pt Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran Islam. Righ 0". Maahad Pasir Mas. Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari Ma`had/Sekolah Agama Atas (14). 38 . baik di dalam negeri atau luar Negara. Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz.Seperti negeri-negeri lain. Tadika (3).  Formatted: Normal (Web).

Berhubung dengan kegiatan peringkat awal. Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material. khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud. Di samping pengajian. Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh. Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur. Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu. Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah. Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi 39 . Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. Justified 5.Formatted: Normal (Web). Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang. namun mereka berdua tidak sezaman. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya – Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah.

iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Raub. Jerantut. Sekolah Menegah Agama Padang Tengku. Bandar Tun Razak. turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. Raub. Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan.tepukan gendang besar (semacam kompang. Temerloh. Pahang. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu. Pahang. Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini. Kesan Pada Sosio-Budaya dan Kerajaan Formatted: Font: Not Bold 40 . 7. Sekolah Menengah Agama Batu Talam. Sekolah Menengah Agama Dong. Sekolah Menengah Agama Tembeling. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Pengajian Sekolah Formatted: Font: Not Bold Sebagaimana di negeri Terengganu dan Kelantan mempunyai pengaruh persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama. Sekolah Menengah Agama Chenor. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Sekolah Menengah Agama al-Khairiah. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu. Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Pengajian Tinggi Formatted: Font: Not Bold Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan. tetapi besar). maka demikianlah dengan Negeri Pahang. Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan. Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar. Kuala Lipis. 6. Jengka. Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong. khatam dan sambutansambutan. manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu. 8.

Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan. Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan. terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi. maka pengajaran Islam lebih kukuh. 8. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri. tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar.Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur – Terengganu. Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu.1 Terengganu Formatted: Font: Not Bold Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan. 41 . Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan.

walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi. maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah. masjid. surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman. maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman. tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman. Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam.Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok. maka di Terengganu didirikan KUSZA. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi. rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian. Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat 42 .2 Negeri Kelantan Formatted: Font: Not Bold Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama. tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman. Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun. 8. Dalam menghadapi perkembangan moden.

Datuk Bahaman dan Tok Gajah. 8. lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam. Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman. berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan. Hingga kini Kelantan. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru. pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang. maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau. Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman. maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang. maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang. walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik.apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini. Rumusan Formatted: Font: Not Bold Antara rumusan yang dapat diambil dari perbincangan di atas ialah: Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan.3 Negeri Pahang Formatted: Font: Not Bold Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan. Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama. 9. tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan 43 . tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM. sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol.

Kelantan dan Pahang. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan. Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam. melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam. kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan. Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman. kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang. oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam.Islam di Negeri Kelantan. Penutup Formatted: Font: Not Bold 44 . 10. Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri. bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain. dan dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman. Kerjasama antara negeri. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat. terutama Terengganu dan Kelantan. Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu. sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu. melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman.

sosial. Ini termasuklah bidang ekonomi. Font: (Default) Times New Roman. tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam. Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam. budaya dan lain-lain Formatted: Intense Reference. politik. 12 pt Formatted: Line spacing: Multiple 1.Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman. Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial.08 l 45 .