IKRAR RUKUN NEGARA

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:
• •

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kes panan dan Kesusilaan

• • •