Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SK RIMBA TERJUN, PONTIAN JOHOR JBA 6001

PENGETUA / GURU BESAR EN NGAHDIMAN B. HASSIM GURU PENOLONG KANAN 1 PN. SAPIAH BT. SAPARI BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Tahun 1 Pn. Siti Hapsah Bt. Sulaiman Pn. Siti Hapsah Bt. Sulaiman Pn. Zainab Bt. Jais

1

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

26-27hb Feb 2009 26-27 Mac 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9-21hb Mei 2009 1 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

29-30hb April 2009 19-21hb Okt 2009 15-17hb Julai 2009 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

2-6hb Feb 2009 Julai 2009 Okt 2009

Tiada Tiada

12hb Jan 2009 Jan 2009- Sept 2009 Sep-09

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

Bahasa Melayu Tahun 1

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia Bahasa Melayu

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SK RIMBA TERJUN, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SK RIMBA TERJUN, PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M1

1.1

Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Berbual tentang suatu pekara dengan mengunakan bahasa yang sesuai. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas.

1(i)

5

0

3

15

0

Bercerita tentang latar belakang diri sendiri Mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. Contoh : 'Terima kasih' Bercerita tentang latar belakang keluarga dan rakan Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud. Contoh : Bola - bulat Membaca ayat dengan kuat secara kumpulan dan individu Meniru dan menyalin perkataan dan ayat yang ditunjukkan

1.1 1.1 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebuan dan 2.1 intonasi yang baik dan jelas. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, 8.1 ayat tunggal dan ayat majmuk.

1(ii) 3(i) 1(i) 1(ii) 1(i)

3 3 5 3 5

0 0 0 0 0

2 1 3 3 3

6 3 15 9 15

0 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 75 0.00

0 0

4

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M2

1.1

Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapat maklumat. Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergandung dengan betul. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi.

2(i)

3

0

2

6

0

Simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan panggilan yang sesuai Teknik demonstrasi dan sesi soal jawab bercerita melalui pengalaman murid Menyebut perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul Menyusun perkataan membentuk ayat

1.2 1.2

1(i) 1(ii) 1(i) 1(ii)

3 3 5 5

0 0 0 0

3 3 3 3

9 9 15 15

0 0 0 0

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, 8.1 ayat tunggal dan ayat majmuk.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 66 0.00

0 0

5

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Kod HSP 1.2 1.2 1.2 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang beul 5.1 dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal 8.2 dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapatkan maklumat. Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan. Menjawab soalan secara bertatasusila. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras (Level) 1(i) 1(ii) 1(iii) 1(ii) 2(i) Standard Minimum (s) 3 3 3 10 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 3 3 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 9 9 30 10 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik bersoal jawab antara murid Teknik bersoal jawab berdasarkan bahan rangsangan Teknik bersoal jawab Membaca kuat secara individu dan berkumpulan Mengisi tempat kosong dengan kata hubung

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 79 0.00

0 0

6

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti. Menyata arahan serta pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas. Aras (Level) 1(i) 1(ii) 2(i) 3(i) 1(i) Standard Minimum (s) 3 3 5 5 10 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 3 2 1 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 9 10 5 30 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Simulasi. Contoh : Keta murid menyapaikan pesanan guru kepada rakan sekelas Teknik soal jawab menggunakan teks cerita menyebut perkataan arahan yang biasa didengar. Contoh : Letakkan, kemaskan Membaca kuat secara kumpulan dan individu Menulis semula perkataan yang ditunjukkan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu 1.3 perkara. 1.3 1.3 5.1 Membaca kuat perkaaan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 5.1 8.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 83 0.00

0 0

7

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Kod HSP 1.2 1.2 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan 2.1 intonasi yang baik dan jelas. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjawab soalan secara bertatasusila. Menjawab pertanyaan dengan spontan. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sbutan dan intonasi yang betul. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Aras (Level) 1(iii) 2(ii) 3(i) Standard Minimum (s) 3 3 3 Pencapaian (a) 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 6 3 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik demonstrasi dan sesi soal jawab bersoal jawab mengikut pembelajaran lepas Bercerita semula berdasarkan bahan ransangan yang diberi

3(i) 1(i)

3 10

0 0

1 3

3 30

0 0

Membaca teks yang diberikan Menulis perkataan dengan perkataan yang betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 71 0.00

0 0

8

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi. Aras (Level) 1(i) Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyebut ciri-ciri benda maujud yang ditunjukkan

M6

2.1

0

3

3.1

2(i)

3

0

2

6

0

Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Menyebut dan mengeja perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan berganding dengan betul Menyusun perkataan untuk membentuk ayat

5.1 8.1

1(i) 1(ii)

10 5

0 0

3 3

30 15

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 86 0.00

0 0

9

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengna menggunkan kata, istilah, frasa, sturuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M7

3.1

Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1(i)

3

0

3

9

0

Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul

3.1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk 6.1 yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2(i) 1(i)

5 3

0 0

2 3

10 9

0 0

Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

2(i)

5

0

2

10

0

Mendapatkan makna perkataan daripada kamus bergambar

3(i)

10

0

3

30

0

Menuis perkataan dan ayat dengan tanda bacaan yang betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 88 0.00

0 0

10

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memberitahu sesuatu perkara yang ddengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras (Level) 1(i) Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik simulasi guru dan sesi soal jawab

M8

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 2.2 sesuai dan tepat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denan menggunakan kata, istilah, struktur ayat 3.1 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu 8.2 penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

0

3

2(ii)

3

0

2

6

0

Memilih perkataan dan frasa yang sesuai

1(ii) 2(i)

10 5

0 0

3 2

30 10

0 0

Membaca secara kuat Menyusun perkataan untuk membentuk ayat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 75 0.00

0 0

11

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M9

3.1

Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Membina ayat dengan memilih kosa kata berdasarkan bahan rangsangan untuk membentuk perenggan.

2(i)

5

0

2

10

0

Memilih frasa dan perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

4.1

2(i)

6

0

2

12

0

Memberi pandangan tentang tajuk yang dibincangkan

5.2

1(ii)

2

0

3

6

0

Melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang betul

10.1

1(i)

10

0

3

30

0

Menyesuaikan ayat dengan bahan ransangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 78 0.00

0 0

12

Bahasa Melayu Tahun 1

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan mnulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M10

1.1

Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas.

3(ii)

3

0

1

3

0

Teknik main peranan oleh wakil murid dalam sesuatu stuasi

4.1 5.1 8.1

3(i) 2(i) 1(i)

3 10 15

0 0 0

1 2 3

3 20 45

0 0 0

Mengemukakan idea berdasarkan situasi Membaca secara kuat Menulis huruf yang tertinggal dalam perkataan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 83 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan 1.4 paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan 2.2 menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, 4.1 dan tersusun. 4.1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 5.2 7.1 8.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M11

Memberitahu kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi.

1(i) 3(i) 1(ii) 3(i) 1(ii) 2(i) 1(ii)

2 2 2 2 2 5 10

0 0 0 0 0 0 0

3 1 3 1 3 2 3

6 2 6 2 6 10 30

0 0 0 0 0 0 0

Memberitahu kemahuan kepada rakan secara sopan Memberitahu orang lain tentang tugas yang dibuat Mengemukakan idea sendiri Menganalpasti idea yang sesuai dengan tajuk Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul Perbincangan dalam kumpulan Menyusun ayat membentuk perenggan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 82 0.00

0 0

14

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menjawab soalan dengan spontan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyenaraikan isi-isi penting berdasark teks yang dibaca. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras (Level) 2(ii) 3(i) Standard Minimum (s) 5 10 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 10 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Besoal jawab berdasarkan pengalaman sedia ada murid Membaca ayat dengan kuat secara kumpulan dan individu

1.2 Bertanya dan menjawab tentang 1.2 sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2(ii) 3(iii) 3(i)

8 8 10

0 0 0

2 1 1

16 8 10

0 0 0

Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan teks Menulis ayat dengan tanda bacaan yang betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 74 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M13

1.1

Berbual tentang suatu pekara dengan mengunakan bahasa yang sesuai. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar teks kreatif dan informati dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

3(i)

3

0

1

3

0

Bersoal jawab

3.1

2(ii)

3

0

2

6

0

Menyebut maklumat berdasarkan bahan ransangan Membaca ayat dengan kuat secara kumpulan dan individu Membaca ayat dengan kuat secara kumpulan dan individu Mengisi tempat kosong pada ayat

5.1 5.2 10.1

2(i) 3(i) 2(i)

10 4 10

0 0 0

2 1 2

20 4 20

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 73 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyusun maklumat ikut urutan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi. Aras (Level) 2(i) Standard Minimum (s) 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengemukakan pandapat tentang sesuatu perkara

M14

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara 4.1 secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2 8.1 Membina dan mnulis perkataan, 8.1 ayat tunggal dan ayat majmuk.

0

2

2(i) 2(iii) 1(ii)

3 9 10

0 0 0

2 2 3

6 18 30

0 0 0

Membaca ayat dengan kuat secara kumpulan dan individu Perbincangan Menulis ayat menggunakan perkataan yang diberi

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 86 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu Tahun 1

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Aras (Level) 2(i) Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bercerita semula berdasarkan gambar yang diberi

M15

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan 2.1 intonasi yang baik dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, 3.1 struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk 6.1 yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.1 8.1 Membina dan mnulis perkataan, 8.1 ayat tunggal dan ayat majmuk.

0

2

Menyatakan maklumat tentang rangsangan.

1(ii)

3

0

3

9

0

Memberitahu maklumat yang terdapat dalam bahan ransangan

Merujuk kamus begambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar. Merujuki kamus bergambar untuk mencari makna. Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang sesuai.

1(i) 2(i) 2(ii)

5 5 15

0 0 0

3 2 2

15 10 30

0 0 0

Merujuk kamus untuk memastikan ejaan yang betul Mencari makna menggunakan kamus Menyambung dua ayat untuk membentuk ayat majmuk menggunakan kata hubung

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 90 0.00

0 0

18

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara. Menyusun maklumat ikut urutan. Aras (Level) 1(ii) 3(i) 2(iii) Standard Minimum (s) 3 3 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 3 12 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan Mengemukakan idea Perbincangan

M16

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara 4.1 secara terperinci, tepat, dan tersusun. 4.1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat 7.1 dan tersirat. 7.1 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e10.1 mel yang mudah, menarik dan bermakna.

0 0 0

3 1 2

Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membuat perenggan.

1(ii) 3(i) 3(i)

6 10 10

0 0 0

3 1 1

18 10 10

0 0 0

Perbincangan Menyebut pengajaran berdasarkan teks Menyalin ayat dengan betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 82 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasaran bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Menyatakan maklumat tentang rangsangan. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Merujuk kamus begambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Aras (Level) 3(i) Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bercerita semula berdasarkan bahan ransangan

M17

2.1

0

1

3.1

1(ii)

3

0

3

9

0

Perbincangan kumpulan Menggunakan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Menggunakan kamus untuk mengeja dengan betul

3.1 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk 6.1 yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e10.1 mel yang mudah, menarik dan bermakna.

2(i) 1(i)

2 10

0 0

2 3

4 30

0 0

2(i)

15

0

2

30

0

Mengisi tempat kosong dengan frasa yang betul

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 96 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberi bagi sesuatu gambar. Menjelaskan maksud teks yang dibaca. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Aras (Level) 1(i) 1(ii) 1(i) 1(i) 2(ii) 3(i) 2(i) Standard Minimum (s) 2 2 10 5 3 5 10 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 30 15 6 5 20 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik soal jawab Mengemukakan idea berdasarkan tajuk Menyebut dan mengeja perkataan perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks Melengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai

M18

2.2 4.1 5.1 7.1 7.1 7.1

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 2 1 2

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e10.1 mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 108 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Aras (Level) 3(i) 1(i) 1(ii) 2(i) 1(i) 2(i) Standard Minimum (s) 3 2 2 10 10 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 6 6 20 30 10 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bercerita kepada rakan Memberikan pandangan Mengemukakan idea Membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kumpulan atau individu Mengeja secara individu dan menulis perkataan Melengkapkan ayat

M19

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 2.2 sesuai dan tepat. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara 4.1 secara terperinci, tepat, dan tersusun. 4.1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan. 9.1

0 0 0 0 0 0

1 3 3 2 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 91 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) berdasarkan teks yang diperdengarkan. Kod HSP 1.2 2.1 2.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respon. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul. Menyatakan maklumat tentang rangsangan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Menjelaskan maksud teks yang dibaca. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2(i) 2(i) 3(i) 2 2 1 Pencapaian (a) 0 0 0 Pemberat (w) 2 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 4 1 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik sial jawab Bercerita semula berdasarkan bahan ransangan Menyebut perkara yang dilakukan dengan menggunakan ayat yang sesuai memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan Membaca secara kuat dengan kelancaran,sebutan,intonasi dan jeda yang betul berdasarkan bahan yang disediakan Perbincangan dalam kumpulan dan menjawab solan pemahaman Mengeja perkataan yang diberi Menulis ayat dengan tanda bacaan yang betul

3.1

1(ii)

2

0

2

4

0

5.1 7.1 9.1 9.1

3(i) 2(ii) 1(i) 3(i)

6 6 10 12

0 0 0 0

1 2 3 1

6 12 30 12

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 93 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Merujuk kamus begambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras (Level) 1(i) 3(i) Standard Minimum (s) 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 2 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyebut ciri-ciri benda maujud yang ditunjukkan bersoal jawab

M21

2.1 2.1

0 0

3 1

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

3.1

3(ii)

2

0

1

2

0

Menyatakan maklumat mengikut keutamaan Membaca kuat dengan intonasi dan sebutan yang betul secara kumpulan dan individu menggunakan kamus untuk mengeja dengan betul Perbincangan dan menjawab soalan pemahaman Menulis ayat dengan tanda bacaan yang betul

5.1

3(i)

10

0

1

10

0

6.1 7.1 8.2

1(i) 3(i) 2(i)

10 6 10

0 0 0

3 1 2

30 6 20

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 96 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M22

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan 1.4 paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 1.4 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 2.1

Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Membaca lancar teks kreatif dan informati dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

2(i)

3

0

2

6

0

Perbincangan

3(i) 3(i)

3 2

0 0

1 1

3 2

0 0

Lakonan Bercerita semula berdasarkan bahan ransangan

4.1

2(i)

2

0

2

4

0

Memberikan pandangan

5.1

3(i)

3

0

1

3

0

Membaca kuat dengan intonasi dengan sebutan yang betu secara kumpulan dan individu Membaca kuat dengan intonasi dengan sebutan yang betu secara kumpulan dan individu Perbincangan Menulis perkataan yang dieja

5.2

3(i)

2

0

2

4

0

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks 7.1 yang tersurat dan tersirat. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) berdasarkan teks yang diperdengarkan. 9.1

3(i) 1(i)

5 5

0 0

1 3

5 15

0 0

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan 10.1 bermakna.

2(i)

10

0

2

20

0

Mengisi tempat kosong dengan frasa yang sesuai pada ayat

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 82 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M23

1.1

Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.

1(ii)

3

0

3

9

0

Mengucapkan perkataan yang sesuai

1.1 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu 1.3 perkara. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2(i) 2(ii) 3(i)

3 3 5

0 0 0

2 2 1

6 6 5

0 0 0

Menggunakan panggilan yang sesuai dalam perbualan Menyampaikan pesanan yang diterima dengan betul Membaca kuat dengan intonasi dengan sebutan yang betul secara kumpulan dan individu Membaca kuat dengan intonasi dengan sebutan yang betul secara kumpulan dan individu Menyalin ayat dengan tanda bacaan yang betul

2(i) 2(i)

3 10

0 0

2 2

6 20

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

#DIV/0!

26

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan. Aras (Level) Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bercerita berdasarkan gambar

M24

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan 2.1 jelas. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, 3.1 istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta 5.2 memahami perkara yang dibaca. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, 10.1 menarik dan bermakna. 10.1

2(i)

0

2

2(ii)

3

0

2

6

0

Menyebutkan maklumat berdasarkan bahan ransangan

2(i) 2(i) 3(i)

3 10 10

0 0 0

2 2 1

6 20 10

0 0 0

Membaca secara kuat Menulis ayat menggunakan frasa yang betul Menyalin ayat dalam perenggan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 68 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kod HSP 1.2 3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Aras (Level) 1(ii) 2(ii) Standard Minimum (s) 3 3 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Soal jawab Menyebut maklumat berdasarkan bahan yang diberi

4.1 5.2 7.1

1(ii) 2(ii) 2(i) 2(i)

3 2 6 12

0 0 0 0

2 2 3 3

6 4 18 36

0 0 0 0

Mengemukakan idea Melafazkan puisi dengan sebuatan dan intonasi yang betul Perbincangan untuk menjelaskan maksud perkataan dan rangkai kata mengikut konteks berdasarkan bahan yang dibaca Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang 10.1 mudah, menarik dan bermakna.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 96 0.00

0 0

28

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyatakan frasa yang betul untuk mrnyampaikan maklumat menyebut maklumat yang terdapat dalam bahan dengan menggunakan bahasa yang sesuai Menggunakan kamus untuk ejaan yang betul Mencari makna menggunakan kamus bergambar Menyalin semula perkataan yang dieja dengan betul

M26

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, 3.1 istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 3.1 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) berdasarkan teks yang diperdengarkan. 6.1 6.1 9.1

Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan. Merujuk kamus begambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar. Merujuki kamus bergambar untuk mencari makna. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.

2(i) 2(ii) 1(i) 2(i) 1(i)

5 3 5 5 10

0 0 0 0 0

2 2 3 2 3

10 6 15 10 30

0 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 91 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Berbual tentang suatu pekara dengan mengunakan bahasa yang sesuai. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyenaraikan isi-isi penting berdasark teks yang dibaca. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. Aras (Level) 3(i) 1(i) 1(ii) 2(i) 3(iii) 2(i) Standard Minimum (s) 5 10 5 2 3 10 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 5 30 15 4 3 20 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Teknik soal jawab Perbincangan Bercerita tentang sesuatu perkara dengan bebas Membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul Menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca Menuis ayat dengan tatabahasa yang betul

M27

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, 1.1 sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat 2.1 serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan 4.1 tersusun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami 5.2 perkara yang dibaca. 5.2 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) berdasarkan teks 9.1 yang diperdengarkan.

0 0 0 0 0 0

1 3 3 2 1 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 97 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Memberitahu kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila. Aras (Level) 2(ii) Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 10 Prestasi Guru (aw) 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyebut perkataan arahan yang didengar

M28

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan 1.3 tentang sesuatu perkara. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan 1.4 paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2.1

0

2

1(i)

5

0

3

15

0

Memberitahu kemahuan kepada seseorang secara sopan

Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.

1(i)

5

0

3

15

0

Menamakan dan menyebutkan ciri-ciri benda maujud

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, 3.1 struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

2(i)

3

0

2

6

0

Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

5.2

Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

3(i)

3

0

1

3

0

Membaca secara kuat bagi melatih kelancaran, sebutan, intonasi,sebutan dan jeda yang betul Menjalankan aktiviti sumbangsaran untuk menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca Membina ayat majmuk dengan betul

7.1

3(i)

5

0

1

5

0

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu 8.2 tajuk.

2(i)

10

0

2

20

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 94 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M29

1.1

Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Berbual tentang suatu pekara dengan mengunakan bahasa yang sesuai. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.

1(ii)

5

0

3

15

0

Menyatakan ucapan bertatasusila dengan betul

1.1 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan 2.1 intonasi yang baik dan jelas. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 9.1 Mengimlak ( mengambil rencana ) 9.1 berdasarkan teks yang diperdengarkan. 9.1

3(i) 2(i)

3 3

0 0

1 2

3 6

0 0

Bersoal jawab tentang sesuatu perkara Bercerita semula berdasarkan gambar yang diberi Menggunakan teknik berpandu bagi tujuan menceritakan semula teks yang dibaca dengan perkataan sendiri Menulis huruf yang tertinggal untuk membentuk perkataan Melengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai

1(iii) 1(i) 2(i)

1 10 10

0 0 0

3 3 2

3 30 20

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 97 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

Pn. Zainab Bt. Jais Tahun 1

Item Minggu M30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 10.1 Menghasilkan penuisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasul e-mail yang mudah, menarik dan bermakna Kod HSP 1.2 1.2 4.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respon. Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras (Level) 2(i) 3(ii) 3(i) Standard Minimum (s) 3 3 3 Pencapaian (a) 0 0 0 Pemberat (w) 2 1 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 3 3 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat Bersoal jawab untuk mendapatkan respon Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan.

5.2

3(i)

4

0

1

4

0

Membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul

6.1

Merujuki kamus bergambar untuk mencari makna. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan

2(i)

3

0

2

6

0

Mencari makna menggunakan kamus bergambar Menyalin ayat dalam perenggan menggunakan tatabahasa yang betul Melengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang sesuai

8.2 10.1

3(i) 2(i)

10 10

0 0

1 2

10 20

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.