Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SJK ( C ) PEI CHUN 2, PONTIAN JOHOR JBC6019

PENGETUA / GURU BESAR EN。 YEAPCHINKIONG GURU PENOLONG KANAN 1 PN。 LIM AH HIOK BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA BAHASA MALAYSIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

PN。LIM AH HIOK CIK NOREL HIMAH MUSTARI CIK LIM SUAN TING

1

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 22 22 22 22 22 22 22 Bil 10 4 4 6 8 10 9 (1) % 45.45 18.18 18.18 27.27 60.61 45.45 40.91 -4.55 Bil 5 5 5 5 5 5 7 2 B %

3 C Bil 6 5 5 5 6 6 3 (3) %

2 D Bil 1 6 6 4 3 1 3 2 %

1 LULUS Bil 22 20 20 21 21 20 20 % 100.00 90.91 90.91 424.24 878.79 1090.91 116.88 -974.03 Bil

0 G/E % 1 1 1 4.55 0.86 0.86

GP

a b c d e f g h

22.73 22.73 22.73 18.82 45.21 11.00 17.11 6.11

27.27 22.73 22.73 33.33 74.24 54.55 17.53 -37.01

4.55 27.27 27.27 18.79 46.68 1.83 17.11 15.28

3.20 5.30 4.70 4.60 3.90 3.20 3.40 0.20

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MALAYSIA

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SJK ( C ) PEI CHUN 2, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SJK ( C ) PEI CHUN 2, PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mencerikan latar belakang diri sendiri Contoh : Nama saya Rahina. Umur saya tujuh tahun. Mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. Contoh : selamat pagi, terima kasih

M1

1.1

i. Menyatakan butiran maklumat asas kendiri. Ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

1

4

0

3

12

0

i. Membunyikan suku kata terbuka. 5.1 Ii Membunyikan suku kata tertutup. 1 3 0 3 9 0

Latihan membunyikan suku kata terbuka berdasarkan gambar dan kad ayat Contoh : mata, telinga Latihan membunyikan suku kata tertutup berdasarkan gambar dan kad ayat Contoh : jam tangan, rambut

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

4

4

0 21 53.33

16 16

4

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi. 1.1 2 10 2 20 0 Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. Contoh : cikgu, pak cik, tuan, saya, kamu, dia * Menggunakan panggilan yang sesuai dalam perbualan. * Membaca kuat ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan daripada media cetak dan media elektronik. Contoh : a. Ramani menjemur pakaian dan kasut sekolah. b. Dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit gigi. c. Mary luka kerana terjatuh. Nota : kata hubung - dan, tetapi,

M2

i. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 7 2 14 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

6

4

0 34 49.41

24 24

5

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai. 1.1 Ii. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan. 3 7 1 7 0 Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menceritakan latar belakang keluarga dan rakan. * Main peranan menegur rakan secara sopan. Contoh situasi : rakan tidak beratur semasa membeli makanan di kantin.

M3

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

i. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat.

3

10

1

10

0

* Melatih murid membaca skrip yang disediakan secara lancar dengan sebutan, intonasi dan jeda yang betul. * Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan frasa yang disediakan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

4

4

0 17 65.88

16 16

6

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membunyikan suku kata terbuka. 4 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.1 iii. Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas. ii. Membunyikan suku kata tertutup. 5.1 iii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1 6 3 18 0 Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Contoh : mata, telinga Contoh : jam tangan, rambut * Menyebut perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. * Membaca kuat ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan pelbagai media. Contoh : Wei Fong membasuh kasut.

i. Menulis perkataan suku kata terbuka. ii. Menulis perkataan suku kata tertutup. 1 5 3 15 0 * Meniru dan menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

6

4

0 33 50.91

24 24

7

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 i. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2 4 2 8 0 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menyebut perkataan yang berkaitan dengan gambar. berlari menendang bola Menceritakan perihal gambar yang ditunjukkan. * Membaca kuat ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan daripada media cetak dan media elektronik. Contoh : a. Ramani menjemur pakaian dan kasut sekolah. b. Dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit gigi. c. Mary luka kerana terjatuh. Nota : kata hubung - dan, tetapi,kerana

5

2.1

i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

2

3

2

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 14 60.00

12 12

8

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara bertatasusila. Mengimlak bahan yang diperdengarkan 9.1 i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul 3 3 1 3 0 * Menulis ayat yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menjalankan sesi soal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar.

6

1.2

ii. Menjawab pertanyaan secara spontan

3

2

1

2

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

2

4

0 5 112.00

8 8

9

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Contoh : kereta, penyapu Contoh : jam, rumput * Menyebut perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. * Membaca kuat ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan kad bacaan.

7

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

i. Membunyikan suku kata terbuka. ii. Membunyikan suku kata tertutup. iii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1

4

3

12

0

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis perkataan suku kata terbuka. ii. Menulis perkataan suku kata tertutup. iii.Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas.

1

3

3

9

0

* Menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul.

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

4

4

0 21 53.33

16 16

10

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menyebut perkataan yang berkaitan dengan gambar. komputer membersihkan kelas Menceritakan perihal gambar yang ditunjukkan. * Mengisi tempat kosong dengan perkataan dan kata hubung yang betul dalam ayat. Contoh : dan, sambil, tetapi Adik bernyanyi sambil menari.

8

2.1

i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

2

2

2

4

0

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmukMembina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

8.1

i. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang betul

2

3

2

6

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 10 84.00

12 12

11

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Melatih murid membaca skrip yang disediakan secara lancar dengan sebutan, intonasi dan jeda yang betul. * Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan frasa yang disediakan. * Menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. * Melaksanakan teknik berpandu untuk membina dan menulis beberapa ayat berdasarkan gambar. * Membina pelbagai ayat daripada rajah tukar ganti yang disediakan. Subjek Predikat a. Rosni dan Rahela mengulangkaji pelajaran pada waktu malam. b. Azman dan Lim memanjat pokok rambutan.

9

5.1

i. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3

2

1

2

0

2.1

i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

3

3

1

3

0

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

I. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna

3

4

1

4

0

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 9 93.33

12 12

12

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Ii. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Contoh : Cara menjaga binatang peliharaan memberikan makan membersihkan badan * Memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan. Contoh : peristiwa yang terjadi, di mana, siapa

10

3.1

1

2

0

3

6

0

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

2.1

i. Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud dengan perkataan dan ayat yang betul serta sebutan yang jelas.

1

5

0

3

15

0

* Menamakan dan menyebut ciri benda maujud. Contoh : bunga mawar – merah, harum * Menerangkan sifat benda maujud dengan ayat yang lengkap. Contoh : Bunga mawar berbau harum.

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

i. Membunyikan suku kata terbuka. ii. Membunyikan suku kata tertutup. iii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1

3

0

3

9

0

Contoh : mata, telinga Contoh : jam tangan, rambut * Menyebut perkataan yang ditunjukkan dengan sebutan yang betul. * Membaca kuat ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan berdasarkan pelbagai media. Contoh : Choon Wei menolong ibunya.

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 30 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

11

3.1

i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

2

2

2

4

0

* Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Jaket keselamatan menaiki bas

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.1

i. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2

3

2

6

0

* Membaca kuat ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kumpulan daripada media cetak dan media elektronik. Contoh : a. Ramani menjemur pakaian dan kasut sekolah. b. Dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit gigi. c. Mary luka kerana terjatuh. Nota : kata hubung - dan, tetapi, kerana * Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

10.1

i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan

2

5

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 10 84.00

12 12

14

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Melatih murid membaca skrip yang disediakan secara lancar dengan sebutan, intonasi dan jeda yang betul. * Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan frasa yang disediakan.

12

5.1

3

3

1

3

0

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai

3.1

i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

3

2

1

2

0

*Menyenaraikan maklumat penting dan tidak penting berdasarkan bahan. * Menyatakan maklumat mengikut kepentingan. Contoh : menjaga pokok bunga menyiram pokok bunga setiap petang membubuh baja

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

2.1

i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

3

3

1

3

0

* Menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 8 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mendengar sesuatu penerangan dengan teliti untuk mendapatkan maklumat. ii. Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila untuk memperoleh maklumat. iii. Menjawab secara bertatasusila. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

13

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2

1

2

0

3

6

0

* Menyoal rakan secara bergilir-gilir. Contoh : Di manakah kamu tinggal? * Memilih jawapan untuk dipadankan dengan soalan

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

1.1

i. Menyatakan butiran maklumat asas diri. Ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

1

2

0

3

6

0

* Menceritakan latar belakang diri sendiri. Contoh : Saya mengelap basikal. Saya menyimpan basikal tersebut. * Mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. Contoh : selamat pagi, terima kasih

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 12 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

14

10.1

2

4

2

8

0

* Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2

i. Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons. Ii. Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan.

2

3

2

6

0

* Menyoal rakan atau orang lain untuk mendapatkan respons dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Nota : bilakah, bagaimanakah * Memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh orang lain. * Simulasi memanggil rakan atau orang lain dengan kata panggilan yang sesuai. Contoh : cikgu, pak cik, tuan, saya, kamu, dia * Menggunakan panggilan yang sesuai dalam perbualan.

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

1.1

i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi.

2

5

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 14 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Mengenal pasti idea yang sesuai dengan tajuk. Contoh : kebersihan diri – menyatakan cara menjaga kebersihan diri * Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Contoh : kebersihan kelas cara menjaga kebersihan kelas – mengemaskan kerusi meja

15

Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

4.1

Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

3

2

1

2

0

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

1.1

i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai. ii Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.

3

3

1

3

0

* Menceritakan latar belakang keluarga dan rakan. * Main peranan menegur rakan secara sopan. Contoh situasi : rakan membuang sampah semasa bermain di padang.

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2

i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai semasa bersoal jawab. Ii. Menjawab pertanyaan dengan sopan

3

2

1

2

0

* Menjalankan sesi soal jawab dalam kumpulan berdasarkan gambar. * Menjawab pertanyaan guru secara spontan. * Melaksanakan teknik berpandu un tuk membina dan menulis beberapa ayat berdasarkan gambar. * Membina pelbagai ayat daripada rajah tukar ganti yang disediakan.

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna

3

2

1

2

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 9 0.00

0 0

18

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata , ungkapan, ayat ddengan sebutan dan intonasi dan nada yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menceritakan latar belakang diri sendiri. Contoh : Saya mengelap basikal. Saya menyimpan basikal tersebut. * Mengucapkan kata yang sesuai dalam perbualan. Contoh : selamat pagi, terima kasih

16

1.1

i. Menyatakan butiran maklumat asas diri. ii. Melafaz ucapan secara bertatasusila dalam perbulan.

1

3

3

9

0

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis perkataan sukukata terbuka. ii. Menulis perkataan sukukata tertutup. iii. Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas.

1

5

3

15

0

* Menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul. * Membina ayat tunggal yang mudah.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 24 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menyebut perkataan yang berkaitan dengan gambar. buah-buahan gerai buah Menceritakan perihal gambar yang ditunjukkan. * Mengisi tempat kosong dengan perkataan dan kata hubung yang betul dalam ayat. Contoh : dan, sambil, tetapi Adik makan buah rambutan dan manggis.

17

2.1

i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

2

2

2

4

0

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

ii. Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

2

3

2

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 10 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah , frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) *Menyenaraikan maklumat penting dan tidak penting berdasarkan bahan. * Menyatakan maklumat mengikut kepentingan. Contoh : menjaga pokok bunga menyiram pokok bunga setiap petang membubuh baja * Menulis ayat yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

18

3.1

i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

3

3

3

9

0

9.1

i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

3

3

3

9

0

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 18 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami cara dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

19

5.2

i. Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1

3

3

9

0

* Menyebut ayat berdasarkan gambar.

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

7.1

i. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca. ii. Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

1

2

3

6

0

* Menamakan lambang yang ditunjukkan Contoh : Padankan lambang yang ditunjukkan. * Memahami gambar, bahan grafik, dan ikon. Contoh : lambang jantina pada pintu tandas * Bersoal jawab berdasarkan gambar yang diberikan.

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis perkataan sukukata terbuka. ii. Menulis perkataan sukukata tertutup. iii. Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas.

1

3

3

9

0

* Menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul. * Membina ayat tunggal yang mudah.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 24 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Membaca petikan pendek tentang sesuatu tempat. Contoh : Taman Permainan Kanakkanak * Menyebut perkataan daripada petikan dengan sebutan yang betul – jongkang-jongket, gelongsor. * Mendengar cara melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. * Melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang berat.

20

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

5.2

i. Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ii. Melafaz pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2

1

2

2

0

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis perkataan sukukata terbuka. Ii. Menulis perkataan sukukata tertutup. Iii. Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas.

2

4

2

8

0

* Menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul. * Membina ayat tunggal yang mudah.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 10 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang, mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) *Menceritakan isi teks yang dibaca melalui teknik teater pembaca bagi melatih kelancaran, sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Contoh : cerita haiwan *Menjawab soalan berdasarkan teks yang dibaca. * Menyesuaikan perkataan dengan gambar. Contoh : benda di dalam bilik darjah

21

5.2

i. Membaca lancar teks kreatif dan informative dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3

2

1

2

0

6.1

i. Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna. i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul. i. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

3

5

1

5

0

2.1

3

3

1

3

0

* Menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik. * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud

10.1

3

2

1

2

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 12 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan. Ii. Menyatakan isi bagi kandungan teks secara keseluruhan. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menamakan lambang yang ditunjukkan Contoh : Padankan lambang yang ditunjukkan. * Memahami gambar, bahan grafik, dan ikon. Contoh : lambang jantina pada pintu tandas * Bersoal jawab berdasarkan gambar yang diberikan. * Menamakan dan menyebut ciri benda maujud. Contoh : bunga mawar – merah, harum * Menerangkan sifat benda maujud dengan ayat yang lengkap. Contoh : Bunga mawar berbau harum. * Menyalin perkataan suku kata terbuka dan tertutup seperti yang ditunjukkan oleh guru. * Memilih dan menyusun perkataan yang diberikan supaya menjadi ayat yang betul. * Membina ayat tunggal yang mudah.

22

7.1

1

2

3

6

0

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

2.1

i. Menamakan dan menyebut ciri-ciri perkataan dan ayat yang betul benda maujud dengan serta sebutan yang jelas.

1

5

3

15

0

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis perkataan suku kata terbuka. Ii. Menulis perkataan suku kata tertutup. Iii. Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yang kemas.

1

5

3

15 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 36 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menyebut perkataan yang berkaitan dengan gambar. hujan menjemur pakaian Menceritakan perihal gambar yang ditunjukkan.

2.1

i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.

2

2

2

4

0

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

7.1

i. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca. Ii. Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

2

1

2

2

0

*Menjalankan teknik perbincangan untuk menjelaskan maksud perkataan dan rangkai kata mengikut konteks berdasarkan bahan yang dibaca. Contoh : poster – Dilarang Merokok, Jaga Kebersihan * Memadankan dialog dengan gambar animasi. Contoh : kartun yang bersesuaian.

Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.

10.1

i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan

2

5

2

10 0

0 0

* Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 16 0.00

0 0

26

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Mengenal pasti idea yang sesuai dengan tajuk. Contoh : kebersihan diri – menyatakan cara menjaga kebersihan diri * Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbincangan. Contoh : kebersihan kelas cara menjaga kebersihan kelas – mengemaskan kerusi meja

Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat,dan tersusun.

4.1

i. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.

3

1

1

1

0

Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

2.1

ii. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan.

3

2

1

2

0

* Menyampaikan cerita berdasarkan bahan rangsangan dengan cara yang menarik.

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna

3

3

3

9

0

* Melaksanakan teknik berpandu untuk membina dan menulis beberapa ayat berdasarkan gambar. * Membina pelbagai ayat daripada rajah tukar ganti yang disediakan. Subjek Predikat a. Rosni dan Rahela mengulangkaji pelajaran pada waktu malam. b. Azman dan Lim memanjat pokok rambutan.

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 12 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

25

Membaca dan menerangkan kandungan teks yang maksud tersurat dan tersirat.

7.1

i. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca. Ii. Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

1

3

3

9

0

* Menamakan lambang yang ditunjukkan Contoh : Padankan lambang yang ditunjukkan. * Memahami gambar, bahan grafik, dan ikon. Contoh : lambang jantina pada pintu tandas * Bersoal jawab berdasarkan gambar yang diberikan.

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

3.1

i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

1

2

3

6

0

* Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Jaket keselamatan menaiki bas

10.1

i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

1

4

3

12

0

* Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Membaca dan menerangkan kandungan teks yang maksud tersurat dan tersirat. Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 27 0.00

0 0

28

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca dan menerangkan kandungan teks yang maksud tersurat dan tersirat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) *Menjalankan teknik perbincangan untuk menjelaskan maksud perkataan dan rangkai kata mengikut konteks berdasarkan bahan yang dibaca. Contoh : poster – Dilarang Merokok, Jaga Kebersihan * Memadankan dialog dengan gambar animasi. Contoh : kartun yang bersesuaian. * Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Jaket keselamatan menaiki bas

26

7.1

i. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa daripada teks yang dibaca. Ii. Menjelaskan maksud ayat atau perenggan yang dibaca.

2

2

2

4

0

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

3.1

i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

2

1

2

2

0

10.1

i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan. 2

1

2

2 0

0 0

* Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 8 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Menjalankan aktiviti sumbang saran untuk menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

27

7.1

i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.

3

2

1

2

0

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

3.1

i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.

3

2

1

2

0

*Menyenaraikan maklumat penting dan tidak penting berdasarkan bahan. * Menyatakan maklumat mengikut kepentingan. Contoh : mengikut peraturan di jalan raya kanak-kanak melintas * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

10.1

i. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

3

3

1

3

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 7 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Memilih perkataan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Contoh : Cara menjaga binatang peliharaan memberikan makan membersihkan badan * Memberitahu rakan tentang maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan. Contoh : peristiwa yang terjadi, di mana, siapa

28

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

3.1

i. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Ii. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.

1

2

3

6

0

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

5.2

i. Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1

3

3

9

0

* Menyebut ayat berdasarkan gambar.

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna

10.1

i. Membina ayat dengan kosa kata daripada bahan rangsangan untuk membentuk perenggan.

1

2

3

6

0

*Menyenaraikan perkataan yang sesuai dengan gambar.

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.1

i. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan, perkataan yang didengar.

1

2

3

6

0

* Meneliti susunan abjad bagi perkataan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 27 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN 1 JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Membaca petikan pendek tentang sesuatu tempat. Contoh : Taman Permainan Kanakkanak * Menyebut perkataan daripada petikan dengan sebutan yang betul – jongkang-jongket, gelongsor. * Memilih perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. -Papan kekunci -menggunakan komputer

29

5.2

i. Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2

2

2

4

0

3.1

i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Ii. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan

2

1

2

2

0

10.1

i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.

2

4

2

8

0

* Melengkapkan ayat dengan frasa yang betul.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 14 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TAHUN JANGKA MASA

CIK LIM SUAN TING TAHUN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) * Melatih murid membaca skrip yang disediakan secara lancar dengan sebutan, intonasi dan jeda yang betul. * Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna perkataan dan frasa yang disediakan. * Melaksanakan teknik berpandu untuk membina dan menulis beberapa ayat berdasarkan gambar. * Membina pelbagai ayat daripada rajah tukar ganti yang disediakan. Subjek Predikat a. Rosni dan Rahela membaca buku di perpustakaan. b. Azman dan Lim memanjat pokok rambutan. * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud * Membina beberapa ayat untuk menghasilkan perenggan berdasarkan tajuk yang diberikan. Contoh : gambar tunggal atau benda maujud

30

5.1

i. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3

3

1

3

0

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

8.1

i. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.

3

3

1

3

0

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk E-Mail yang mudah, menarik dan bermakna.

10.1

i. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan

3

3

1

3

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

4

0 9 0.00

0 0

33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.