Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E1 – Menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ.

Aras Kesukaran: Aras Rendah Arahan: Pilih dan isikan jawapan pada ruangan yang disediakan.

(a) Organ perkumuhan

(b) Hasil Perkumuhan

Peparu

Air, garam mineral dan urea

Kulit

Karbon dioksida dan wap air

Ginjal

Air, garam mineral dan urea

Aras Kesukaran: Aras Sederhana Arahan: Isikan nama organ perkumuhan pada ruangan yang disediakan dan pilih jawapan yang sesuai untuk hasil perkumuhan.Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E1 – Menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ. garam mineral dan urea Karbon dioksida dan wap air Air. (a) Organ perkumuhan (b) Hasil Perkumuhan Air. garam mineral dan urea .

(a) Organ perkumuhan (b) Hasil Perkumuhan . Aras Kesukaran: Aras Tinggi Arahan: Isikan ruangan kosong dengan jawapan yang sesuai.Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E1 – Menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ.

6. Ginjal 5. 2. 4. Lateks Tannin 3. Kafein Oil Peparu . 1.Aras Rendah Arahan: Tandakan √ dalam petak yang disediakan bagi hasil perkumuhan tumbuhan.Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E2 – Menamakan hasil perkumuhan tumbuhan Aras Kesukaran.

2.Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E2 – Menamakan hasil perkumuhan tumbuhan Aras Kesukaran.Aras Sederhana Arahan: Namakan hasil perkumuhan tumbuhan yang berikut. 4. 3. 1. .

Biji kopi 3. Kelopak bunga ros atau buah kelapa sawit 4.Aras Tinggi Arahan: Lengkapkan jadual di bawah ini.Tajuk: Perkumuhan B1 D2 E2 – Menamakan hasil perkumuhan tumbuhan Aras Kesukaran. Sumber 1. Kulit tumbuhan seperti teh dan pokok bakau Hasil perkumuhan dalam tumbuhan . Pokok getah 2.

Tajuk: Perkumuhan B2 D4 E1 – Mendefinisikan perkumuhan Aras Kesukaran.Aras Rendah Arahan: Isikan tempat kosong dengan memilih jawapan yang sesuai. Perkumuhan Penyingkiran bahan buangan Pembiakan Pengoksidaan glukosa . Perkumuhan ialah proses __________________________________________ ____________ dari badan oleh organ ________________________.

Perkumuhan ialah proses __________________________________________ ____________ dari badan oleh organ ________________________. Berikan maksud perkumuhan. Tajuk: Perkumuhan B2 D4 E1 – Mendefinisikan perkumuhan Aras Kesukaran.Tajuk: Perkumuhan B2 D4 E1 – Mendefinisikan perkumuhan Aras Kesukaran.Aras Sederhana Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Aras Tinggi Arahan: Jawab soalan berikut. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ .

Membekalkan bahan untuk pertumbuhan badan.Aras Rendah Arahan: Pilih jawapan yang sesuai dan tuliskan pada ruangan yang disediakan. Apakah kepentingan perkumuhan: (a) ___________________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________________ Membantu untuk menyingkirkan hasil perkumuhan daripada badan.Tajuk: Perkumuhan B3 D6 E1 – Menjelaskan kepentingan perkumuhan Aras Kesukaran. Mengekalkan keseimbangan air dalam badan. Perkumuhan ialah proses penting yang berlaku dalam manusia. . Membekalkan tenaga untuk aktiviti harian.

Perkumuhan ialah proses penting yang berlaku dalam manusia. (b) Mengekalkan ____________________________________ dalam badan.Aras Tinggi Arahan: Jawab soalan berikut. Perkumuhan ialah proses penting yang berlaku dalam manusia. (c) Membantu mengekalkan ____________ darah. Apakah kepentingan perkumuhan: (a) Membantu menyingkirkan ______________________________________ daripada badan.Aras Sederhana Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tajuk: Perkumuhan B3 D6 E1 – Menjelaskan kepentingan perkumuhan Aras Kesukaran.Tajuk: Perkumuhan B3 D6 E1 – Menjelaskan kepentingan perkumuhan Aras Kesukaran. Apakah kepentingan perkumuhan: (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ .

(c) Membantu mengekalkan pH darah. Aras Tinggi (a) Membantu menyingkirkan hasil perkumuhan daripada badan. garam mineral dan urea Peparu Ginjal B1 D2 E2 – Aras Rendah √ √ B1 D2 E2 – Aras Sederhana Lateks Minyak B1 D2 E2 – Aras Tinggi 1. Aras Sederhana. (b) Mengekalkan keseimbangan air dalam badan.Jawapan: B1 D2 E1 – Aras Rendah. garam mineral dan urea Karbon dioksida dan wap air Air. Lateks 2. Aras Tinggi Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan dari badan oleh organ perkumuhan. Aras Sederhana. Aras Sederhana.Aras Rendah. Aras Tinggi (a) Organ perkumuhan kulit (b) Hasil perkumuhan Air. Minyak 4. Tannin √ √ Tannin Kafein B2 D4 E1 – Aras Rendah. B3 D6 E1 . Kafein 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful