AGEN-AGEN SOSIALISASI (Nota Minggu 10

)
AGEN-AGEN SOSIALISASI Definisi Agen-agen Sosialisasi Individu / pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai moral. Terdapat 5 agen sosialisasi iaitu:

1. 2. 3. 4. 5.

Institusi Keluarga Institusi Pendidikan Masyarakat Institusi Agama Media Massa

A. Institusi Keluarga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ibu bapa menjadi “Role Model” dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Mewujudkan persekitaran rumahtangga yang harmonis dan suasana yang selamat bagi anakanak. Ahli keluarga sebagai penasihat atau kaunselor kepada anak-anak yang menghadapi masalah. Saling membantu, menyokong dan bekerjasama dalam setiap aspek kehidupan. Rumah adalah sumber untuk mendapatkan kasih sayang. Mendidik anak-anak dari kecil tentang tatacara bersosial dan persekitaran Membetulkan kesalahan anak-anak. Memberikan didikan agama dan moral melalui cerita, kisah-kisah dan teladan

B. Institusi Pendidikan 1. Pengetahuan Moral: i. Memberikan maklumat/teori moral ii. Penerapan melalui aktiviti iii. Pengukuhan melalui ujian dan peperiksaan Peraturan Sekolah: i. Lembaga Disiplin memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi ii. Mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral

2.

3.

Kegiatan Ko-Kurikulum: i. Pelajar mengisi masa dengan aktiviti yang berfaedah. ii. Menyediakan alternatif kepada para pelajar untuk menyalur minat dan kebolehan masingmasing. 4. Menyediakan persekitaran yang merangsang pertumbuhan emosi dan sosial yang sihat melalui jalinan ikatan mesra dan muhibbah. 5. Guru bertindak sebagai ibubapa kedua atau mentor kepada pelajar. C. Institusi Masyarakat

Menjatuhkan hukuman bagi individu yang perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat melalui sindiran. Institusi Media Massa Membekalkan maklumat baik-buruk sesuatu perkara Menerbitkan rancangan berunsur agama dan pendidikan (TV/Radio) Menyelitkan pengajaran/teladan dalam artikel . 6. Nilai masyarakat majmuk dapat membanding yang kurang dalam diri kita.1. Mengubah tingkahlaku individu yang tidak sesuai dengan teguran dan penjelasan. 7. 3. 5. Membentuk nilai-nilai yang diterimapakai dalam kumpulan masyarakat Menunjukkan perlakuan yang boleh atau tidak dapat diterima oleh kumpulan. 3. Melalui lagu-lagu rohani Aktiviti kerohanian Seminar keagamaan yang bersifat membentuk remaja Perayaan sesuatu agama E. 2. 2. Pembacaan melalui kitab-kitab mengikut agama yang dianuti. Adat resam dapat mempengaruhi pembentukan peribadi yang lemah lembut dan berhemah tinggi. 2. D. 5. ceramah. 3. Institusi Agama 1. Mempamerkan cara-cara hidup yang sesuai dan perlu diikuti oleh golongan muda-mudi. penyampaian melalui pendeta. 6. 1. 4. pandangan atau kata nasihat. Melalui penyampaian ajaran agama yang disampaikan dalam bentuk khutbah. 4. sami.