LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

Definisi:• Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi bagi meningkatkan ilmu pengetahuan para pelatih supaya mereka boleh melakukan sesuatu tugas dengan baik.

Pendekatan Sistem
Penilaian Keperluan • Analisis organisasi • Analisis tugas • Analisis pekerja Reka Bentuk • Objektif pengajaran • Prinsip-prinsip pembelajaran

sambungan
Pelaksanaan • Kaedah dalam pekerjaan • Kaedah luar pekerjaan • Pembangunan pengurusan Penilaian Latihan • Reaksi • Pembelajaran • Gelagat • Hasil

Reka Bentuk Latihan
1. Objektif latihan - Hasil yang diingini. - Syarat - Piawaian

2. Kesediaan dan Motivasi Pelatih 3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran - Penetapan matlamat - Perbezaan individu - Persembahan yang bermakna - Permodelan - Pengulangan dan latihan secara aktif - Pembelajaran menyeluruh atau berperingkat - Tempoh masa pembelajaran - Maklum balas - Ganjaran dan pengukuhan

Pendekatan Latihan
Kaedah Latihan Untuk Pekerja Bukan Pengurusan - Latihan di tempat kerja. - Latihan perantisan. - Latihan kerjasama dan pratikum. - Kaedah pengajaran terprogram. - Kaedah pandang dengar - Latihan berasaskan komputer. - Pengajaran melalui internet. - Kaedah simulasi.

Kaedah Latihan Untuk Pembangunan Pengurusan

• • • • • •

Pengalaman di tempat kerja. Seminar dan persidangan. Kajian kes. Permainan pengurusan. Memainkan peranan. Permodelan gelagat.

Penilaian Latihan
• • • • Reaksi. Pembelajaran. Gelagat. Hasil.